TIDSLINJE

En genvej til historien

-10000000
-10000
-10000
Picture

Løvens periode starter i det store år

Jordens akse bevæger sig ind i løvens alder i det store år. 

-8000
-8000
Picture

Krebsens periode starter

Jordens akse bevæger sig ind i krebsens alder i det store år.

-6000
-6000
Picture

Tvillingernes periode starter

Jordens akse bevæger sig ind i tvillingernes alder i det store år.

-4000
-4000
Picture

Tyrens periode starter

Jordens akse bevæger sig ind i tyrens alder i det store år.

-2000
-2000
Picture

Vædderens periode starter

Jordens akse bevæger sig ind i vædderens alder i det store år.

Egypten
Amun præstekulten i Egypten begynder så småt at blive korrupte

Sydamerika 
Mayaerne bygger deres civilisation på ruiner af den gamle megalitkultur

-1550
Picture

Fønikerne grundlægger deres maritime handels system

1550 til 300 fvt. Handelseliten fra Egypten slår sig ned i Kanaan regionen (det gamle israel/libanon), hvor de bliver til fønikerne (Phoenicians).

De stifter bystater i kanalbyerne Tyra og Sidon hvorfra de sejler deres handelsflåder ud i hele middelhavsområdet og når helt til England og Skandinavien. De opretter kolonier i hele middelhavsområdet og indfører det tidligste stadie af Comerce (handel), sø- og handelsretten, søret, (admiralty law), et system, som senere bliver adopteret/overført til det hellige Romerske imperium via Venetianerne.

Fønikerne bliver kendt som det lilla folk fordi de opfinder den lilla farve.

Fønikerne udvikler det hebraiske sprog

-1353
Picture

Akhenaten indfører dyrkelse af lyset

Her i den egyptiske Armana periode, forsøger faraoen Akhenaten (Tutankhamon's far) at genindføre de oprindelige aten traditioner. For hurtigere at få folket til at lære den gamle viden, indfører Akhenaten soldisken (Aten), og opbygger lærdommen på dyrkelse af det fysiske lys. 

Dette er en skelsættende periode i historien, som senere forvandler sig til den moderne udgave af "illuminisme", dyrkelse af lyset.

 

-1323
Picture

Amun præstekulten overtager magten i Egypten

Den korrupte Amun præstekult og deres handelsimperium har vokset sig stort. Faraoen Tutankhamon dør på mystisk vis i en tidlig alder, hvorefter Amun præsterne selv indtager faraoens plads som konger over Egypten. Landet bliver nu regeret af et handelsimperium og der indføres skatter.

-350
Picture

Jorden er rund (Aristotle)

Aristotle beskriver første gang jorden som en sfære (rund bold). Glem for en stund alt om at folk før denne tid troede på at jorden var flad, det er en komplet misforståelse af antikkens og oldtidens metafysik og kosmologi.

Flad jord teorien bliver senere genereret af jesuitterne ved hjælp af manipulering med persisk-mesopotamisk filosofi og kosmologi, blandt andet for at afskrække folk fra at forlade europa over vandet.

-343
Picture

Aristotle bliver Atomist for Alexander den store

Efter Platos død, flytter Aristotle fra Athen for at blive Alexander den stores private underviser. Aristotle afviger fra platonismen og konverterer til empirisme (atomisme/materialisme). "hvis det ikke kan observeres i det fysiske univers, så eksisterer det ikke".

-150
Picture

Mithraismen gør sit indtog i romerriget

Mithraismen fra Persien bliver populær i den romerske hær.

0
0
Picture

Vores tidsregning starter

0
Picture

Fiskenes periode starter

Jordens akse bevæger sig ind i fiskenes alder i det store år

150
Picture

Grækerne systematiserer stjernebillederne

 De stjernebilleder vi kender i dag blev katalogiseret af den græske astronom Ptolemaios.

306
Picture

Konstantin den store bliver kejser

Den første kristne kejser af Rom

313
Picture

Konstantin indfører religionsfrihed

Konstantin den store indfører religionsfrihed og kristendommen slippes hermed fri. Han beholder dog stadig selv en hedensk status af strategiske årsager, med stor sandsynlighed fordi kristendommen er et perfekt værktøj til socialkontrol.

324
Picture

Konstantinobel bliver romernes hovedstad

I perioden 324-330 gør Konstantin den græske by Byzanz (heraf "byzantinsk") til sin nye hovedstad.

380
Picture

Kristendommen indføres

Theodosius I den Store indfører kristendommen i romerriget

391
Picture

Den sidste viden forsvinder fra bibliotekerne i Alexandria

Egypternes dyrebare skat af uvurderlig viden, er langsomt sevet ud af bibliotekerne i Alexandria. Siden den første brand i -48 fvt, har der været flere forsøg på at berøve eller ødelægge bibliotekerne. I 391 blev de sidste rester af verdens navle for viden destrueret.

Meget af denne viden havnede med stor sandsynlighed i Arkiverne i Konstantinobel (Istanbul), og efter det Byzantiske riges fald havnede det hos den ortodokse kirke i Rusland.

421
Picture

Venedig grundlægges

Den fønikske elite forskanser sig i sumpene ud for italiens kyst hvor de grundlægger kanalbyen Venedig, med inspiration fra Tyre og Sideon i Canaan (Libyen). Læg mærke til ordlyden "Phoenicia" som bliver til "Venetia", som betyder Venus (Isis).

697
Picture

Republikken Venedig bliver grundlagt

Most Serene Republic of Venice bliver grundlagt. Her starter udviklingen af det moderne bank- og pengesystem, diplomati, efterretningsvæsen, spionering mm.

965
Picture

Danmark bliver "Kristent" og underlagt den Romerske pave

I omkring år 965 indfører Harald Blåtand kristendommen i danmark. Det havde han sandsynligvis gode politiske grunde til, da han stod svagt overfor det Romerske imperium. 

Den tysk-romerske kejser Otto den Store havde pavens opbakning til at underlægge sig områder i det hedenske Norden og indføre kristendommen. Ved at lade sig døbe blev Harald Blåtand selv håndlanger for den Romerske kult og dermed havde kejser Otto ikke længere en anledning til at angribe.

1000
1054
Picture

Den Katolske og ortodokse kristne kirke splittes op

Det store skisma... I Det Byzantinske rige bliver kejseren ved med at have kontrol over den kristne ortodokse kirke og han vil ikke anerkende paven i Rom som overhoved. Det fører til gnidninger, som ender med et brud mellem den kristne østlige ortodokse- og romersk katolske kirke.

1085
Picture

Knight's of Malta (Maltserridderne) grundlægges

The Order of the Knights of Saint John of Malta bliver grundlagt som en militant munkeorden for sygepleje. Også kendt som Knights Hospitallers

1099
Picture

Korsridderne 1.korstog i Jerusalem

Korsridderne bliver officielt hyret til at sikre pilgrimme på vej til Jerusalem. Uofficielt var årsagen nok nærmere at riddere fra de noble familier blev sat til at forsvare handelsruten fra øst til vest igennem Jerusalem. 

1100
1119
Picture

Tempelridderne grundlægges

The Poor Fellow-Soldiers of Christ and of the Temple of Solomon, bliver anerkendt af paven og er nu officielt tempelridderne.

Her er det vigtigt at huske, at tempelridderne kun udgiver sig for at været kristne, men i det skjulte dyrker hedensk astrologi (soldyrkelse). Christ er oprindeligt krydset i det astrologiske hjul!

1150
Picture

Østerlars kirke bliver opført på Bornholm

Østerlars rundkirke på Bornholm er med stor sandsynlighed opført af tempelridderne som observatorium

1200
1204
Picture

Det 4. korstog (Byzantium kommer i hænderne på venetianerne)

Pave Innocent III vil indtage det muslimsk kontrollerede Jerusalerm, men har ikke råd. Franske tempelriddere tropper defor op i Vendig og slår en handel af med den venetianske bank adel. Venetianerne udnytter tempelridderne til at erobre Byzantium (konstantinobel). Herefter kaldes byen det ny Byzantium og kontrolleres nu af den venetianske bank adel og tempelridderne. Det er med stpr sandsynlighed her at tempelridderne bliver inspireret af den venetianske adel, og indleder det moderne banksystem.

1219
Picture

Dannebrog "falder ned fra himlen"

15. juni 1219. Myten siger at Dannebrog faldt ned fra himlen under slaget ved Lyndanisse (i dag Tallinn, Estland).

Her skal man have i mente at Kong Valdemar rent faktisk var på korstog for paven, og med stor sandsynlighed med hjælp fra tempelridderne. Det giver da også god mening, da Dannebrog er en korsfarerfane, tempelriddernes varemærke!

1291
Picture

Tempelridderne taber slaget ved Acre (Tyrkiet)

Tempelridderne taber slaget mod muslimerne.

1291
Picture

Tempelridderne grundlægger Schweiz

1. august 1291. Lider tempelridderne nederlag til muslimerne i Acre. Tempelridderne flygter op i alperne hvor de grundlægger Schweiz.

Navnet Schweiz, eller Switzerland (Schwesterland/søsterlandet) er en direkte indikation på at vi har med tempelridderne at gøre. Tempelridderne er nemlig også Sisters of Isis (søstrene af Isis), og derfor søsterlandet.

1300
1307
Picture

Fredag den 13. - Tempelridderne arresteres

Fredag d. 13 okt 1307. Tempelriddernes økonomiske magt har taget overhånd og den franske konge sidder i ubetalelig gæld til tempelridderne. Han får overtalt pave Clement V til at bandlyse tempelridderne, og udsteder en arrestordre på alle tempelriddere.
Tempelridderne flygter mod nord og skjuler sig hovedsageligt i Schweiz og Skotland. Enkelte tempelriddere skjuler sig også i Danmark.

1309
Picture

Sangréal Ordenen i viborg grundlægges

En syg og udmattet tempelridder forvilder sig til Viborg i hans mulige flugt til Skotland. Han medbringer en "skat" som bliver fundamentet til den hemmelig loge "Ordo Sancti Graal", som stadig eksisterer i dag anno 2018, som Sangréal ordenen i Viborg.

1348
Picture

The Most Noble Order Of The Garter grundlægges

The Most Noble Order Of The Garters grundlægges af Kong Edward III

1400
1460
Picture

Medici genindfører hermetismen i vesten

Cosimo de' Medici genindfører Hermetismen (Corpus Hermeticum) i vesten (Pistoia, Toscana Italien). 

1492
Picture

Columbus "opdager" Amerika

Columbus sejler under tempelridderflag på hans rejser til det Caribiske ø hav. Kendskabet til "den nye verden" stammer muligvis fra en kopi af Piri Reis kortet, som var kommet i hænderne på tempelridderne i arkiverne i Konstantinopel, som det Byzantiske rige med stor sandsynlig har hjembragt fra tyverierne i Alexandria i Egypten. 

1500
1508
Picture

Cambrai ligaen nedkæmper Venedig

I perioden 1508 til 1516 allierer flere europæiske statsmagter sig mod de venetianske bankfamilier. Venetianerne spilder ikke tiden i deres venetianske "fængsel". De lægger en plan som senere vil infiltrere kongemagten og statsreligionerne i hele Europa, og udskifte dem med deres eget økonomiske centralbank system. War of the League of Cambrai

1517
Picture

Reformationen startes af Martin Luther i Tyskland

Den 31. oktober 1517 startede reformationen for alvor med Martin Luther 

1534
Picture

Jesuitordenen formes

Ignatius Loyola havde tætte forbindelser til det spanske illuminati (Los Alumbrados), som hovedsageligt bestod af de orientalske "jøder" (Conversos, Maranos, Sephardi jøder), Persere der var konverteret til jøder i ly for kristendommen og den spanske inkvisition (den romersk katolske kirkes politi).

Konvertitterne dyrkede kabbalismen i det skjulte. Los Alumbrados havde meget magt i spanien, bla. pga. deres forretningsforbindelser, hvilket gjorde at inkvisitionen ikke turde angribe dem, og i stedet valgte at identificere dem som protestanter, for ikke at tabe ansigt.

Få år senere, organiserer- og finansierer Farnese familie dynastiet (venetianerne), Loyola og hans allierede, som bliver til Jesuitordenen (Society of Jesus). 

1540
Picture

Jesuitordenen bliver officielt godkendt af paven

27. september 1540 - Pave Paul III godkender officielt den militante Jesuit hær med Ignatius of Loyola som general. Godkendelsen sker fordi pavens rådgiver, venetianeren Gasparo Contarini er dobbeltagent i gang med at infiltrere den romersk katolske kirke, for den venetianske adel.

1600
1600
Picture

Det britiske Østindiske kompagni grundlægges

1602
Picture

Venetianerne grundlægger det Hollandske Øst-indiske Kompagni

20. marts 1602... Her det vigtigt at man opfanger at arvetagerne af det venetianske oligarkiske system er nået til kanalbyen Holland. Læg også mærke til den venetianske symbolik i handelsflådens symbolik!

1610
Picture

Rosenkorsordenen bliver grundlagt

1618
Picture

Trediveårskrigen starter

Religionskrigen mellem den Katolske og Ortodokse kirke starter med oprøret i Bøhmen. Krigen handler mere om kontrollen over europa, end religion!

1660
Picture

Royal Society grundlægges

Ved skabelsen af Royal Society begynder den politiske dogmatisering af videnskaben

1694
Picture

Bank Of England grundlægges

I London skaber Venetianerne en ny søbred (bank) til deres søfartsimperium ved navn Bank of England.
England er på fallittens rand og står med et ubrugeligt forsvar. Med skabelsen af Bank of England kan der nu optages private lån af Venetianerne til at skabe en ny flåde. Betalingen udbetales i bullioner og der oprettes gældsbeviser i statsobligationer.

Fra nu af er det Engelske folk afhængige af at låne penge til driften af landet. Da renterne altid vil overstige national indtægten, sidder England nu i Venetianernes gældsfælde. Venitianerne har med andre ord magten i England fra nu af.

Det samme mønster gentager sig igen senere i historien med Danmarks Nationalbank!

1700
1743
Picture

Frimurerordenen i Danmark grundlægges

Frimurerorden nedstammer direkte fra Danmarks første loge, st. Martin, der blev stiftet den 11. november 1743 i København

1758
Picture

Roger Boskovic udgiver bogen Theory of Natural philosophy

Jesuitten Roger Boskovic udgiver bogen "Theory of Natural philosophy", som senere bliver Nikola Teslas største inspirationskilde.

1775
Picture

Den amerikanske uafhængighedskrig

Den amerikanske uafhængighedskrig varer fra 1775 - 1783. De amerikanske kolonier vil løsrive sig fra det britiske imperium.

1776
Picture

Illuminati grundlægges

1. Maj 1776 grundlægger Adam Weishaupt (1748 - 1811) det hemmelige selskab "Order of Perfectibilists", som senere bliver til Bavarian Illuminati. Illuminati betyder "de oplyste".

Illuminati blev skabt med henblik på at undergrave statsreligionerne og oligarkiet i Europa, og bane vejen for fritænkning.

Adam Weishaupt var jesuit uddannet, men konverterede til romersk katolik da jesuitterne blev undertrykt i Europa tre år tidligere.

1776
Picture

Uafhængighedserklæringen underskrives

Den amerikanske uafhængighedserklæring underskrives med Thomas Jefferson som en af hovedpersonerne.

1782
Picture

USA's segl bliver designet

De to segl bliver uofficielt lavet med inspiration fra amerikanske frimurere, som bla. har hentet symbolikken i Platonismen samt den egyptiske metafysik (og intet ondt i det!). Hele den amerikanske infrastruktur er bygget op omkring disse principper.  

1782
Picture

Ørnen bliver USA's national symbol

 Første gang vi ser ørnesymbolet er 20 juni 1782. Uofficielt bliver symbolet valgt med inspiration fra frimurerne som et symbol for den egyptiske gud Horus, i skikkelse af en falk.

1788
Picture

Stavnsbåndet "ophæves"

Stavnsbåndet ophæves ved landboreformerne fra 1788.

1789
Picture

Den Franske Revolution

1789
Picture

Jesuitterne grundlægger Georgetown Universitetet

Georgetown Universitet er den ældste katolske Jesuit institution i USA, og et af verdens mest annerkendte universiteter! Herfra udklækkes de fleste kandidater, som besidder de store poster i amerikansk politik.

1800
1814
Picture

Briterne brænder US Capitol ned

Den 24. august 1814 sætter britiske tropper U.S. Capitol i brand. Britiske tropper er selvfølgelig kontrolleret af den sorte adel (Black Nobility), og dermed også den romersk-katolske kirke. Efter branden opføres U.S. Capitol som en "kopi" af St. Peters kirken i vatikanet i Rom. The Founding Fathers (frimurere) drøm om et land opbygget på Hermetiske principper, samt deres forfatning, slukkes sammen med branden. 

1818
Picture

Danmarks Nationalbank grundlægges

Rigsbanken ophæves, og dens aktiver og passiver overgår til Danmarks Nationalbank med hensigt på at adskille banken og staten. Herfra bliver Nationalbanken en selvejende institution, drevet af private kræfter (Bank of England). 

1832
Picture

Skull and Bones bliver grundlagt i USA

Den hemmelige loge Skull and Bones bliver grundlagt på Yale Universitetet i New Haven, Connecticut. Formålet med logen er at udplukke kommende profiler til at varetage høje poster i politik og erhvervslivet.

1859
Picture

Albert Pike bliver Grand Commander i frimurerlogen Scottish Rite

Albert Pike bliver udnævnt til "Sovereign Grand Commander of the Scottish Rite's Southern Jurisdiction" i 1859

1859
Picture

Evolutionsteorien opstår

Charles Darwin skaber evolutionsteorien om at mennesket nedstammer fra aben. Med udgivelsen af hans bog Arternes Oprindelse er Darwinismen skudt i gang.

1861
Picture

Sø- og Handelsretten grundlægges

Symbolikken på gavlen er lavet af G. D. Gianelli. Her rækker videnskabens, kunstens og håndværkets gudinde, Minerva, og handelens gud, Merkur, hinanden hånden over et alter. De hvilende figurer symboliserer land og hav. Ejendommen havde direkte tilknytning Erich Erichsen, og  det Asiatiske Handelskompagni. 

1865
Picture

Abraham Lincoln myrdes

1871
Picture

Amerika bliver til en privat virksomhed

I akten af 23. februar 1871 bliver Amerika gjort til en "privat virksomhed" (United States Corporation Company), under ledelse af Columbia distriktet, med præsidenten som CEO (direktør for firmaet). Internationale kræfter har overtaget kontrollen med Amerika.

1882
Picture

Knight's of Columbus stiftes

1897
Picture

Zionismen grundlægges

Theodor Herzl grundlægger zionismen med henblik på at skabe en Israelsk stat.

1897
Picture

Leo Taxil svindelnummeret afsløres

19. April 1897 indrømmer Leo Taxil (Marie Joseph Gabriel Antoine Jogand-Pagès) at han bevidst har spredt massiv propaganda mod den katolske kirke og frimurerne. De fleste af de konspirationsteorier der findes om frimurerne i dag (2020), skyldes Leo Taxil svindelnummeret.  

1900
1909
Picture

Det engelske efterretningsvæsen grundlægges

Det engelske efterretningsvæsen MI5 og MI6 grundlægges. Bemærk at MI6 (SIS sektion 6) er den militære efterretningstjeneste, som kontrolleres af "oligarkiet".
Efterretningsvæsenet er en venetiansk opfindelse med formål at indhente oversøiske efterretninger til banksystemet. 

1912
Picture

Titanic forliser

15. april 1912 synker Titanic med flere prominente folk ombord, som kunne have forhindret dannelsen af den amerikanske centralbank, Federal Reserve.

Det viser sig også senere at det måske slet ikke var Titanic der sank, men søsterskibet Olympic, som var en identisk kopi af Titanic?

1913
Picture

Federal Reserve grundlægges

USA's nationalbank Federel Reserve grundlægges i juleferien d. 23. december 1913. Papirerne underskrives mens alle holder juleferie. Venetianerne (det engelske imperium) kontrollerer nu gældsmarkedet i USA.

1917
Picture

Den russiske revolution

Med finansiel støtte fra Wallstreet i USA, kommer de jødiske bolsjevikker til magten i Rusland, med Lenin i spidsen. Dette var starten på en af historiens største og groveste folkemord, hvor mere end 100.000.000 russere blev myrdet af "jødiske" bolsjevikker. 

1917
Picture

Belfour-deklarationen skrives

2. november 1917 modtager zionisten Lionel Walter Rothschild et hemmeligt brev, hvor den britiske regering sympatiserer med den Zionistiske Føderations oprettelsen af en israelsk stat i Palæstina. Deklarationen lever dog ikke op til zionisternes ønsker, da en israelsk stat på ingen måder må skade det palæstinensiske  samfund.

1918
Picture

Zaren af Rusland bliver myrdet

Den 17. juli 1918 bliver hele Romanow familien snigmyrdet af jødiske bolsjevikker, som er hyret af de Venetianske bankfamilier i USA (Jacob Schiff ). Bolsjevikken Yakov Mikhailovich Yurovsky skulle angiveligt være bøddelen?

1920
Picture

Royal Institute of International Affairs grundlægges

Anglo-Amerikanske tænke-tank oprettes under Paris fredsaftalen, kort efter afslutningen af 1. verdenskrig. I 1928 får de afskaffet guldfoden i England.

1921
Picture

Council on Foreign Relations (CFR) grundlægges

Den 29. july 1921 grundlægges den amerikanske tænke tank Council on Foreign Relations (CFR), som i dag kan betragtes som United States skyggeregering. CFR har specialiseret sig i udenrigspolitik og internationale anliggender. 

1929
Picture

Børskrakket

1930
Picture

Bank for International Settlements (BIS) grundlægges

17. maj 1930 grundlægges Bank for International Settlements (BIS) i Basel i Schweiz. Det er en privat kontrolleret, og international organisation der fungerer som centralbankernes bank.

1933
Picture

USA går bankerot

USA går bankerot og der udstedes et cirkulære om at alt guld nu tilhører det nye Federal Reserve banksystem. Fremover er amerikanerne tvunget til at låne fiat valuta (papir penge) genereret af den privat kontrollerede Federal reserve Bank. USA har været insolvent lige siden!

1941
Picture

Pearl Harbor

7. december 1941 angriber Japanske fly den amerikanske flådebase i Pearl Harbor på Hawaii. USA's præsident Franklin Rosevelt var informeret om angrebet på forhånd, af den amerikanske flådes efterretningstjeneste, men blev beordret til at holde sig neutral fordi angrebet var vigtigt for at trække USA ind i 2. verdenskrig.

 

1945
Picture

Operation Paperclip

Efter nazitysklands kapitulering, smugles tusindvis af højtstående nazister hemmeligt til USA, på falske pas udstedt af vatikanstaten i Rom. Nazisterne får senere højt placerede stillinger i både NASA, CIA samt i den Amerikanske hær.

Wernher Von Braun bliver chef for Amerikansk raketforskning!

Nye opdagelser åbner for teorien om at Hitler blev smuglet til Argentina, hvor han levede til sin død?

1947
Picture

CIA grundlægges

CIA blev skabt for at centralisere kontrollen med efterretningsvæsenet, direkte under præsidenten, CEO af United States Corporation i Washington. CIA afløser det daværende Office of Strategic Services (OSS), som var Amerikanernes eget efterretningsvæsen fra 2. verdenskrig.

1947
Picture

Israel grundlægges

I et samarbejde mellem Winston Churchill og zionistiske ledere, bliver der oprettet en ulovlig israelsk stat i Palæstina.

1949
Picture

Mossad grundlægges

Den israelske efterretningstjeneste Mossad grundlægges

1954
Picture

Bilderberg gruppen grundlægges

Prins Bernhard af Holland havde tæt tilknytning til det nazistiske Reiter SS. Han stifter Bilderberg gruppen, bla. for at holde liv i nazisternes forretninger. Heriblandt hele nettet bag I.G. Farben mfl.

Folkene bag organisationen medvirker senere til oprettelsen af EU og NATO mfl.

1964
Picture

Vietnamkrigen startes på en løgn (Tonkin-episoden)

Medlemmer af den amerikanske præsident Lyndon B. Johnson's administration, planlagde bevidst løgnen om Tonkin-episoden for at få gennemført Gulf Of Tonkin Resolutionen.

Det var et stykke rendyrket lobbyarbejde for det militærindustrielle kompleks, med resultatet af 3 millioner uskyldige mennesker.

Som bonus startede kræfter indenfor CIA en bro af opium indsmugling til usa.

1969
Picture

Månelandingen

D. 20. juli 1969, kl. 21:17 dansk tid, sætter Neil Armstrong tilsyneladende sine fødder på månens overflade. Dette var med meget stor sandsynlighed en iscenesættelse for at vinde rumkapløbet?

1973
Picture

Den Trilaterale Kommission grundlægges af Rockefeller

David Rockefeller grundlægger den Trilaterale Kommission. En privat interesseorganisation og centraliseringsenhed, som består af Nordamerika, Vesteuropa og Japan.

1986
Picture

Olof Palme mordet

Højtstående folk fra CIA stod formodentligt bag mordet på Olof Palme, for at han ikke skulle lække oplysninger om deres illegale våbenleverancer til Iran, med våben leveret af den svenske våbenfabrik BOFORS.
George Bush (senior) var på det tidspunkt øverste ansvarlige i CIA. Bush og daværende chef William Casey (US Marine) er også begge medlemmer i den hemmelige Skull and Bones loge.

1987
Picture

Hullet i ozonlaget

Hullet i ozonlaget bliver med stor sandsynlighed opfundet med henblik på at skaffe vedvarende kapital til dele af videnskaben.

2000
2012
Picture

Vandmandens periode starter

Jordens akse bevæger sig ind i vandmandens periode i det store år

2019
Picture

Paracas kranierne tilhører en anden uddød menneskerace

5. juni 2019 kommer svaret på DNA resultaterne af de aflange peruvianske paracas kranier. Resultatet er at de ikke tilhører Homo Sapien Sapiens (vores menneske race), men en anden menneskerace som uddøde for ca 2500 år siden.

Resultaterne bleve foretaget af to uafhængige instanser, UCLA Californien samt et canadisk universitet. Testen har taget over 5 år.

2100