Kolbrin teksterne

Tags: Kolbrin teksterne

Kolbrin teksterne er endnu et klassisk eksempel i rækken af dokumenter, som forsøger at tolke den Egyptiske og Keltiske metafysik. Desværre bygger metaforerne i teksterne på de sædvanelige mistolkninger af astronomien og religiøse skrifter, og kan derfor afvises at have nogen form for originalitet. Kolbrin teksterne leder mere på afveje end de giver svar på de fundamentale spørgsmål vedr. kosmologien og skabelsen.