Zarathustrianisme (Zoroastrianism)

Tags: Zoroastrianisme

Zarathustrianismen (Zoroastrianism) er en religion baseret på Azura Mazda (den oprindelige iranske astronomi). Ordet "zoroastrian" kan med fordel omtolkes til "zoodiac-rotor-astro-arian" hvilket er læren om solen der bla. passerer stjernebilledet vædderen (Arian/Aryan) ved forårsjævndøgn. Det er også herfra at myten om Zorro er opstået.