Egyptiske tekster

Tags: Dødehavsrullerne | Egypten | Metafysik

De fleste kendte egyptiske papyrus tekster og inskriptioner er fortolkninger der bygger på en langt ældre forståelse af naturfænomenerne Isis og Osiris (oprindeligt Aset og Asur), som er den oprindelige egyptiske videnskab om cyklusserne af energi i kosmos. Oprindeligt fandtes der hverken inskriptioner, symboler eller tekster i Egypten, de kom først sammen med de faraoniske dynastier.

Oprindeligt brugte man stjernerne og cyklusserne i årstiderne til at udregne logiske modeller for hvordan energien i kosmos virker (metafysikken). Disse modeller er så fundamentalt logisk gennemtænkte at det er umuligt at ændre eller forbedre dem.
Fortolkningen af den gamle viden har gradvist mistet sin helhed, da teksterne og inskriptionerne igennem tiden er blevet omtolket af forskellige faraoer og præster. 

De mange omtolkninger har siden skabt religionerne, og i den moderne egyptologi mistolker man ofte teksterne som en religion, og egypternes syn på livet efter døden. Allerede 2500 år fvt. var meget af den oprindelige viden allerede opslugt af utydelige lag af metaforer, og korrumperet af præster og forretningsmænd!

Herunder nævnes nogle af de mest berømte tekster:
Pyramideteksterne
Book of Caverns
Book of the Dead (Books of Breathing forkortet udgave)
Book of the Earth
Book of Gates
Book of the Netherworld
mfl.

Dødehavsrullerne

Tags: Dødehavsrullerne | Religion

Dødehavsrullerne beskriver dele af det gamle testamente, givetvis i en mere original version, som ikke er præget af den manipulation der findes i de moderne bibelhistorier. Skrifterne bevæger sig dog indenfor teologien, og nævner intet interessant i forhold til den viden der ledte til skabelsen af de abrahamiske religioner.