Thoth The Atlantean teksterne

Tags: Emerald Tablet of Hermes/Thoth | New Age | Smaragdtavlen (Hermes / Thoth) | Thoth Atlanten teksterneToth the Atlantean teksterne (de 13 kapitler om Atlanten Toth) er en fiktivt tekst som florerer i New Age-filosofien, skrevet af Maurice Doreal i 1939.

Teksterne er det pure opspind og har hverken oprindelse i tidligere visdom eller i metafysikken! For sandhedssøgende er dette en blindgyde som trækker dem ind i New Age kultens bundløse sorte hul!

Teksterne må ikke forveksles med teksten fra smaragdtavlen fra Hermes/Thoth!


Smaragdtavlen fra Hermes/Thoth

Tags: As Above So Below | Emerald Tablet of Hermes/Thoth | Smaragdtavlen (Hermes / Thoth)

Den lille tekst stammer angiveligt fra en urgammel smagrad tavle, og blev noteret i en Arabisk bog mellem det 6. og 7. århundrede. Der er dog aldrig nogen der har set tavlen, eller ved hvor den befinder sig. Legenden siger også at tavlen er lavet af et materiale der ikke kan forgå.

Mystikken kan dog hurtigt manes til jorden... Der er tale om en metafor for den egyptiske metafysik, som er nedfældet som en metafor i "nyere" tid. Metaforen i teksten handler om Thoth (tanken og hukommelsen), som er budbringer for den højere bevidsthed (feltet). Thoth beretter om energies cyklus i mikro- og makrokosmos (As Above So below), fra dens rejse som "ingenting" (di-elektricitet) til manifestation som materie og liv (elektricitet) i den evige cyklus.

Teksten beskriver at principperne i universet er de samme, uanset om der er tale om en celle eller en stjerne. Den bagvedliggende viden i teksten har dannet fundamentet i Hermetismen (Hermes Trismegistus), neoplatonismen og alkymismen mfl.