Hinduisme

Tags: Mytologi

Hinduismen bygger på fragmenter af principperne i vedaerne, men er gennem tiden blevet præget af mange forskellige fortolkninger, og mistolkninger, og fremstår derfor en anelse diffus. Hinduismen kan ikke betegnes som en religion, det er nærmere en måde at leve på, hvor man på bedste spirituelle vis forsøger at efterleve den overbevisning man selv tillægger fortolkningerne af de gamle vedaskrifter. Hinduismen kan nok bedst betegnes som en ideologi der bygger på fragmenter af den gamle veda viden, hvoraf flere af de metafysiske aspekter dyrkes litterært. 

Vedaerne

Tags: Mytologi

Vedaerne er den indiske version af den oprindelige samlede metafysik (det fysiske og ikke-fysiske univers), og er den reneste metafor i nedskrevet form der findes, om den urgamle viden om energiens cyklus i kosmos. Den er skrevet i 1. metafor, dvs. kun en oversættelse af den originale viden. Vedaerne ligger på linje med den egyptiske khemitologi, og den eneste forskel udover analogierne, er at Khemitologien ikke er nedfældet som tekst.

Veda betyder "viden" på sanskrit, og hjulet "det astrologiske hjul" benyttes som redskab for at skabe den optimale forståelse af hvordan cyklusserne i kosmos fungerer.

Keltisk mytologi

Tags: Mytologi

Kelternes mytologi er metafysikken bygget op omkring forståelsen af cyklusserne i stjernehimlen, samt solens årlige cyklus. Læren symboliseres igennem "hjulet", solkorset, som er den kosmiske cyklus. Med andre ord, det astrologiske hjul. 

Bock sagaen

Tags: Mytologi

Bock sagaen er et finsk folkesagn der stammer fra Ior Bock (Bror Holger Svedlin). Sagaen bærer tydelige præg af en sammensætning af astrologi, esoterisk viden og lokale historier. Filosofien bag sagaen har en hvis rigtighed, såfremt man er i stand til at tyde de mange lag af metaforer. Der er ingen grund til at gå i dybden, da sagaen mest af alt er en besværlig omvej af metaforer for Ase kosmologien. Det ville hypotetisk set være nemmere sætte sig ind i Astroteologi eller synkretisme!

Bock sagaen er dog en vandvittig sjov og underholdende fortælling, med stof til eftertanke.

Nordisk mytologi (Asetro)

Tags: Mytologi

Nordisk Mytologi eller Asetro er grundlæggende en forståelse af naturlovene i kosmos, baseret på stjernernes- og solens årlige cyklus, beskrevet igennem en række metaforer og guder. Asetroen er praktisk talt identisk med den tro man havde i samtlige tidligere kulturer overalt i verden. Derfor er det et godt spørgsmål hvilken en der er ældst? Når man sammenligner metaforerne i de forskellige kulturer omkring i verden, virker det mest sandsynligt at Asetroen er inspireret af en lokal observation af himmellegemernes cyklus, blandet med østens vedaer, iranske/indiske Ahura (ass), og egyptisk filosofi, som muligvis blev bragt til norden sammen med fønikerne?

Nogle mener at Nordisk mytologi er en af de ældste myter, som har spredt sig sydpå? Men hvis man tager udgangspunkt i de ruiner der findes fra megalitperioden, i bla. Indien, Sydamerika og Egypten, så virker det usandsynligt at den gamle viden skulle udspringe fra norden? 

Ordet Ase finder også rod i Ass, Anzu, Ahura (Ahura Mazda Iran), Aset (Isis i Egypten), Asur (Osiris i Egypten), As-trologi, As-tronomi... Alle beskrivelser af ikke-fysisk, overordnet fænomen (Gud).
 

Græsk mytologi

Tags: Mytologi

Græsk mytologi er blot endnu en metafor bygget på den egyptiske metafysik, som er omtolket til en række guder der grundlæggende fungerer som metaforer for skabelsen af det fysiske univers. Den metafysiske (ikke fysiske) forståelse bliver først interessant med Plotin og neoplatonismen. Desværre er oversættelserne af Plotin fra old-græsk til latin fulde af fejl og mangler, og afgørende betydninger af vigtige begreber er forsvundet. Dette skyldes primært de græske atomisters komplette mangel på forståelse af den egyptiske metafysik der udsprang fra skolerne i Alexandria i Egypten, og deres hengivenhed for de kristne dogmer og materialismen. Resultatet er at græsk mytologi i dag, mere fremstår som en eventyrfortælling, end den videnskab den i virkeligheden er om cyklusserne i kosmos.