Mithraskulten

Tags: Mithraskulten

Mithraskulten er en romersk-babylonsk solkult, som var fundamentet i det tidlige romerrige helt op til kristendommen blev indført i omkring år 400. Mithraskulten bygger på dogmer fra Zarathustrianismen, som igen bygger Mazdaismen (iransk astrologi).