Toraen

Tags: Jøderne | Toraen

Toraen er de ortodokse jøders helligste skrifter, som biblen også er bygget op omkring. Ordet Tora er blevet tillagt betydningen "guds lov" eller "gods will", som i overført betydning er "gods wheel", da ordet Tora er udskifteligt med "hjul", det astrologiske hjul (Torah, Toroflux, Torusfield, El Toro, Taurus, Tyr, Terror, Tarrot, soldisken/hjulet Hathor) 

Alle de Abrahamiske religioner er pure astrologi, og oprinder fra den egyptiske fortælling om disken/hjulet Hathor (Hathorah) og guden RA (toRAh) i det astrologiske hjul. RA og vædderes tegn/Ram er abRAM (Abraham). 

Abram kan fortolkes som "fader RA/Ram",  vædderens tegn, begyndelsen af energiens cyklus i torusfeltet. Læg også mærke til ligheden imellem udtalelserne af Thoraen og Koranen.

Kort sagt... Toraen er historien om solens cyklus. Lad der blive lys...