Kvantefysik

Tags: Kvantefysik

Kvantefysikken forsøger at redegøre for universets funktionr igennem relativitetsteorien og partikelteorien (neutroner, protoner, elektroner, fotoner, vertikale fotoner, tyngdeloven osv.). Det problematiske ved partikelteorien er at den ikke kan redegøre for ikke fysiske aspekter, og at teorierne hovedsageligt kun understøttes af matematik. 

Matematikken virker kun under den forudsætning at der findes et hvis kvantum (fysiske objekter) der kan tælles.  Dette har resulteret i at ikke fysiske fænomener, op igennem kvantefysikkens historie, er blevet konverteret til partikler, som så efterfølgende kunne understøttes af matamatiske ligninger.

Det er det samme som atomisme, materialisme og religion. Kvantefysikken er et religiøst dogme der er overtaget af matematikere.