Alkymi

Tags: Alkymi

Alkymien opstod på mistolkninger af de hermetiske tekster (den egyptiske metafysik), som er bygget på overfortolkninger af egypternes religion. Alkymien kan sammenlignes med et forsøg på at dyrke astronomien i praksis.  Feks. forsøgte man at lave bly til guld, baseret på en metafor om solens genopstandelse. Ordet alkymi oprinder fra El-Kemet, navnet på de oprindelige egyptere i Kemet kulturen (el khemit).

Der er dog ingen tvivl om at den fysisk/kemiske alkymi har ført til mange brugbare opdagelser, men den er desværre også blevet fundamentet for New Age fortolkninger af astronomien, og har skubbet den moderne videnskab ud på et alvorligt materialistisk sidespor.