Atomisme

Tags: Atomisme

Atomismen er det vi i dag betegner som partikelteorierne og kvantefysik. En teori om at skabelsen af universet skete tilfældigt ved big bang, og at alt består af små partikler (atomer).

Græsk atomisme (mekanisk filosofi / materialisme) opstod allerede i det 5. århundrede fvt. og er en direkte modstander til den oprindelige metafysik (felt mekanikken), som bla. Hermetismen og Platonismen beskriver.

Atomismen er flere gange i historien blusset op, men er hver gang blevet manet til jorden igen. I starten af det 20. århundrede dukkede atomismen atter op, fremført af jesuitterne, og er nu blevet den videnskabelige grundteori for universets opbygning. Senest med Einsteins udlægning af relativitetsteorien, som udelukkende understøttes af matematiske ligninger.

Problemet med den moderne partikelteori kontra den oprindelige metafysik (felt mekanikken) er at den moderne partikelfysik er overtaget af matematikere, som er dybt afhængige af at skabe begreber der understøtter deres ligninger (eksempelvis; vertikale fotoner, loven om tiltrækning, tyngdebølger mv.). Det platoniske tankesæt er forsvundet og dermed indregnes ikke fysiske fænomener nu som fysiske elementer i fysikken. Dette er en historisk brøler for videnskaben!


Liste over de mest kendte atomister
Democritus
Francis Bacon
Thomas Hobbes
Nicolaus Copernicus
Galileo Galilei
Giordano Bruno
René Decartes
Isaac Newton (Corpuscular theory of light)
Roger Boscovich

Albert Einstein var selv modstander af kvantefysikken, men hans teorier var brændstof til jesuitternes motor (kontrol over akademia) og derfor blev han opreklameret til det klogeste individ verden hidtil har set.