Astroteologi

Tags: Astrologi | Astroteologi | Religion afkodet

Astroteologi er læren om hvordan alle religioner oprinder fra astrologien. Alle religioner bygger på en og samme grundviden.