Epic of Gilgamesh

Tags: Astrologi | Astronomi | Babylon | Metafysik

Digtet om Gilgamesh er blot den Mesopotamiske (Irakiske) fortolkning af den tidligere egyptiske legende om Osiris. Gilgamesh er grundlæggende en metafor for astronomien, stjernebilledernes og solen årlige cyklus, og udelader mange af de metafysiske aspekter fra den oprindelige viden. Historien om Gilgamesh og Babylonske Nimrod er den samme, og er i sin fysiske tolkning, en metafor for solens cyklus igennem nattetimerne, og vintermånederne.