Rosettestenen

Tags: Egypten | Rosettestenen

Rosettestenen er årsagen til at vi er i stand til at tyde det dynastiske egypten's fortolkning af hieroglyffer. Det skyldes at den samme skrift er indgraveret i stenen på tre forskellige sprog, hvoraf det ene er egyptiske hieroglyffer.

Man skal være forsigtig med at bruge oversættelserne fra stenen, til at tyde rod-betydningen af hieroglyffer fra det pre-dynastiske Egypten!  Det skyldes at symbolerne over en lang periode har ændret betydning, specielt når nye konger kom til.

Egyptiske tekster

Tags: Dødehavsrullerne | Egypten | Metafysik

De fleste kendte egyptiske papyrus tekster og inskriptioner er fortolkninger der bygger på en langt ældre forståelse af naturfænomenerne Isis og Osiris (oprindeligt Aset og Asur), som er den oprindelige egyptiske videnskab om cyklusserne af energi i kosmos. Oprindeligt fandtes der hverken inskriptioner, symboler eller tekster i Egypten, de kom først sammen med de faraoniske dynastier.

Oprindeligt brugte man stjernerne og cyklusserne i årstiderne til at udregne logiske modeller for hvordan energien i kosmos virker (metafysikken). Disse modeller er så fundamentalt logisk gennemtænkte at det er umuligt at ændre eller forbedre dem.
Fortolkningen af den gamle viden har gradvist mistet sin helhed, da teksterne og inskriptionerne igennem tiden er blevet omtolket af forskellige faraoer og præster. 

De mange omtolkninger har siden skabt religionerne, og i den moderne egyptologi mistolker man ofte teksterne som en religion, og egypternes syn på livet efter døden. Allerede 2500 år fvt. var meget af den oprindelige viden allerede opslugt af utydelige lag af metaforer, og korrumperet af præster og forretningsmænd!

Herunder nævnes nogle af de mest berømte tekster:
Pyramideteksterne
Book of Caverns
Book of the Dead (Books of Breathing forkortet udgave)
Book of the Earth
Book of Gates
Book of the Netherworld
mfl.

Amduat

Tags: Egypten | Metafysik

Amduat er den egyptiske analogi af solens cyklus om natten/vinterhalvåret, også kendt som "teksten om det skjulte kammer" teksten om underverdenen". Teksten foregår over de 12 nattetimer, fra solen går ned, henover midnat og indtil den står op ved daggry.

Amduat teksten stammer fra det sene Egypten (Tutmoses III grav) og er derfor kun en tolkning af den meget ældre Kemet tradition. Det kendetegnes ved at man blander den menneskelige sjæl og solens cyklus sammen. I Kemet kulturen (det tidligste Egypten) brugte man ikke sjælefortolkninger.

Ordet Ba betyder ikke sjæl, men er en betegnelse for den fysiske sol lige efter at den runder midnat. Ka og Ba er solen i nattetimerne før og efter midnat. Denne gigantiske misfortolkning har ledt til opfindelsen af at der findes en menneskelig sjæl. Sjæl (soul) er sålen, det nederste punkt i solens cyklus.

Amduat er derfor en mistolkning, eller en overbygget religiøs tolkning af astronomien, som kombinerer solens cyklus om natten, med menneskets efterliv. Det var noget den korrupte Amun præstekult levede fedt på, for så kunne de sætte sig som mæglere mellem livet og efterlivet.

Platonsime

Tags: Egypten | Filosofi | Metafysik | Platonisme

Platonisme er grundlæggende den græske filosof Platos forsøg på at genskabe, og forstå den oprindelige egyptiske metafysik (hvad egypterne vidste og hvor de havde deres viden fra).

Det er vigtigt at forstå at oversættelserne af platonismen er særdeles mangelfulde og misvisende, hvilket skyldes at mange vigtige betydninger af ord, og vendinger, er gået tabt ved oversættelserne til nygræsk og latin. Det er også årsagen til at den filosofi man lærer på moderne akademia (2018) praktisk talt er "værdiløs".

Plato var en smule diffus i flere af sine observationer, mens hans efterkommer Plotinus endte med at være sin "læremester" overlegen. Plotinus er klart at foretrække frem for alle andre filosoffer i neoplatonismen.