Trivium

Tags: Platonisme | Visdom

Trivium er et værktøj til højere forståelse, som oprinder fra den neoplatoniske skole. Trivium lærer hvordan man skal tænke, fremfor hvad man skal tænke! Trivium består af de "syv frie kunster", opdelt i trivium (grammatik, retorik og dialektik), og quadrivium (aritmetik, geometri, musik og astronomi).