Hermetisme

Tags: Filosofi | Hermetisme

Hermetismen (Hermes trismegistus) er en filosofi der er bygget på græske metaforer af den egyptiske gud Thoth "budbringeren fra gud" (tanken). Den er mest kendt i den latinske tolkning, som eksploderede i renæssancen i Italien og banede vejen for alkymismen i vesten. Tankesættet og filosofien i Hermetismen er ganske enestående, men alt for mange sandhedssøgende tror desværre at Hermetismen er en grundlæggende, og original kilde for den ældste viden der findes, hvilket langt fra er tilfældet! 

Hermetismen er 3.- 4. generation af metaforer for den oprindelige viden om Aset og Asur (isis og Osiris) legenden i Egypten, og den bagvedliggende viden kan derfor optages i en meget renere form, blot ved at studere Khemitologien før den esoteriske viden, og Abrahamismen indtraf.
Den moderne fortolkning af Hermetismen viser sig dog også at være ufuldendt, og en sideløber til den tidlige kristendom der udsprang fra egypten.

Det skyldes at Hermetismen grundlæggende beskæftiger sig med fortolkninger af hændelser efter skabelsen (det fysiske univers), samt dualitet, som er identisk med Abrahamismen, og aldrig redegøre for hvad gud (The One) er! Den oprindelige egyptiske metafysik (før den dynastiske periode) arbejder udelukkende med cyklusser, og ikke med begreber som dualitet, god og ond, død og levende osv.

Hermetismen hører under begrebet esoterisk visdom, som er et glimrende værktøj til at opbygge et sundt moralsæt, men hvis man er på jagt efter viden om de fundamentale principper i vores univers, så kan Hermetismen hurtigt lede en på vildspor! Det var bla. andet det der skete, da alkymisterne troede at de ved hjælp af Hermetismen kunne forvandle bly til guld, eller lave livseleksir! Det var også herfra Isaac Newton fik sine ideer.

Berømte begreber under Hermetismen er bla.:
Prisca Theologia
"As Above So Below"
Magnum Opus (det store værk)
Theurgi
Teologi
Astrologi
Astronomi
Alkymi
Kosmologi

Platonsime

Tags: Egypten | Filosofi | Metafysik | Platonisme

Platonisme er grundlæggende den græske filosof Platos forsøg på at genskabe, og forstå den oprindelige egyptiske metafysik (hvad egypterne vidste og hvor de havde deres viden fra).

Det er vigtigt at forstå at oversættelserne af platonismen er særdeles mangelfulde og misvisende, hvilket skyldes at mange vigtige betydninger af ord, og vendinger, er gået tabt ved oversættelserne til nygræsk og latin. Det er også årsagen til at den filosofi man lærer på moderne akademia (2018) praktisk talt er "værdiløs".

Plato var en smule diffus i flere af sine observationer, mens hans efterkommer Plotinus endte med at være sin "læremester" overlegen. Plotinus er klart at foretrække frem for alle andre filosoffer i neoplatonismen.