Monisme (neoplatonismen)

Tags: Platonisme

Den neoplatoniske monisme er læren om at alt kan føres tilbage til ét grundprincip "The One" (den eneste).  Der er hverken tale om en gud eller en religion, der er tale om et fænomen i metafysikken, som kan sammenlignes med inertia/di-elektriciteten bag den magnetiske kraft i feltmekanikken.

Platonsime

Tags: Egypten | Filosofi | Metafysik | Platonisme

Platonisme er grundlæggende den græske filosof Platos forsøg på at genskabe, og forstå den oprindelige egyptiske metafysik (hvad egypterne vidste og hvor de havde deres viden fra).

Det er vigtigt at forstå at oversættelserne af platonismen er særdeles mangelfulde og misvisende, hvilket skyldes at mange vigtige betydninger af ord, og vendinger, er gået tabt ved oversættelserne til nygræsk og latin. Det er også årsagen til at den filosofi man lærer på moderne akademia (2018) praktisk talt er "værdiløs".

Plato var en smule diffus i flere af sine observationer, mens hans efterkommer Plotinus endte med at være sin "læremester" overlegen. Plotinus er klart at foretrække frem for alle andre filosoffer i neoplatonismen.

Trivium

Tags: Platonisme | Visdom

Trivium er et værktøj til højere forståelse, som oprinder fra den neoplatoniske skole. Trivium lærer hvordan man skal tænke, fremfor hvad man skal tænke! Trivium består af de "syv frie kunster", opdelt i trivium (grammatik, retorik og dialektik), og quadrivium (aritmetik, geometri, musik og astronomi).