Epic of Gilgamesh

Tags: Astrologi | Astronomi | Babylon | Metafysik

Digtet om Gilgamesh er blot den Mesopotamiske (Irakiske) fortolkning af den tidligere egyptiske legende om Osiris. Gilgamesh er grundlæggende en metafor for astronomien, stjernebilledernes og solen årlige cyklus, og udelader mange af de metafysiske aspekter fra den oprindelige viden. Historien om Gilgamesh og Babylonske Nimrod er den samme, og er i sin fysiske tolkning, en metafor for solens cyklus igennem nattetimerne, og vintermånederne.

Astroteologi

Tags: Astrologi | Astroteologi | Religion afkodet

Astroteologi er læren om hvordan alle religioner oprinder fra astrologien. Alle religioner bygger på en og samme grundviden.

Astrologien

Tags: Astrologi

Astrologi betyder "logikken i stjernebillederne" og er metafysikken fortalt igennem astronomien. Astrologien er den ældste og bredeste viden der findes om vores univers. Ordet astrologi er kun den græske betegnelse, som langt fra dækker hele begrebet bag det astrologiske hjul. Det astrologiske hjul er et værktøj til at forstå torusfeltet (energicyklus), som er det grundlæggende princip i forståelsen af universet (felt mekanikken).

Den urgamle viden om hjulet har i ti tusinder af år været den altoverskyggende og grundlæggende viden i samtlige kulturer i verden, indtil imperialismen omskrev den til religiøse dogmer med socialkontrol for øje.

I nordisk mytologi betegnes astrologien som Ase-Tro-Logik (ase tro).