Algis Uždavinys †

Tags: Egypten | Filosofi | Metafysik

Algis Uždavinys er filosof og forfatter med speciale i den oprindelige og originale metafysik.

Johan Oldenkamp Dr.

Tags: Felt Mekanik | Metafysik | Whooly Science

Johan Oldenkamp Dr. er professor i overførsel af viden og Ph.D i forskning med kunstig intelligens. Han gør sig nogle ufattelige spænde tanker omkring felt mekanikken og metafysikken i det han kalder for "Whooly Science".

Desværre havner en del af hans værk i New Age afdelingen.

 

 

 

Ken Wheeler

Tags: Felt Mekanik | Fysik | Magnetisme | Metafysik | Platonisme | Tyngdekraft | Videnskab

Ken L. Wheeler (Theoria Apophasis) blev først kendt som "The Angry Photographer" men er nu mere kendt som "The balled fat Tattoed guy" for hans løsning af gåden om magnetisme og felt mekanik. Ken er samtidig professionel oversætter af Old Græsk og Sanskrit, og er udpræget Platonist. Han har bla. digitaliseret Walter Russels samlede værker.   I 2014 kunne han som den første i verden nogensinde, fremvise det magnetiske felt realtime i 3D via hans "Ferro-Cell", og kunne dermed argumentere for at den moderne partikel fysik og relativitetsteorien er helt hen i vejret. Det hele dokumenteres i hans gratis bog "Uncovering The Missing Secret Of Magnetism" 

Nassim Haramein

Tags: Felt Mekanik | Kosmologi | Kvantefysik | Metafysik

Nassim Haramein er en schweizisk amatør fysiker der har udviklet sin egen teori om "A Unified Field Theory" (den samlede feltteori), som han har døbt "Haramein-Rauscher Metric". Den beskriver angiveligt hvordan kosmos fungerer.

Nassim har selvfølgelig opdaget felt mekanikken uden at vide præcis hvad det er han har opdaget? Han forsøger på akademisk vis at redegøre for sin teori, igennem kvantefysikken og matematiske ligninger, hvilket får ham til at fremstå som en New Ager. Enhver bør vide at man ikke kan redegøre for felt mekanikken ved brug af matematik eller kvantemekanik, da feltet ikke består af noget kvantum (fysiske elementer).

Nassim Haramein har lavet dokumentar filmen "The Connected Universe", hvor han gør sit bedste for at beskrive hans teori. Den henvender sig dog mest til de spirituelle i New Age miljøet. (Nassim burde kigge nærmere på Ken L. Wheelers opdagelser!)

Keyoflife vil ikke anbefale Nassim Haramein til brug i sin research af metafysik og kosmologi!

Nikolay Levashov †

Tags: Filosofi | Kontrol med videnskaben | Metafysik

Nikolay Levashov må være Ruslands største filosof i universiel tankegang. Han har næsten en mening om alt, og ligegyldigt hvad han skriver og taler om, så er det interessant. Keyoflife har dog mest benyttet Levashovs fremlægninger om kontrol og svindel i videnskaben, specielt i fysikken. 

Plato †

Tags: Atlantis | Filosofi | Metafysik | Platonisme

Filosoffen Platon er grundlægger af Platonismen og det oprindelige akademi, som hovedsageligt er baseret på fortolkninger af metafysikken fra Alexandria i Egypten. Vi kender alle Platos beretninger om Atlantis "det forsvundne kontinent". Platon og hans samfundsmodel er ikke specielt imponerende, men det er den viden han forsøger at videregive i sin grund filosofi derimod. Platon mener nemlig at materien er sekundær, og kun er et produkt af det "universielle" (feltet).

Plotin †

Tags: Egypten | Metafysik | Platonisme

Plotinus viderførte Platos filosofi (viden fra egypten) i neoplatonismen. Hans værker blev samlet af hans lærling Porphyry i de seks enneader. Plotin's fortolkning af platonismen er den altoverskyggende. Desværre forsvandt essensen af den originale platonisme, fordi vitale betydninger af ord fra oldgræsk blev omformuleret, og misoversat ved oversættelserne til nygræsk og latin.

Der findes simpelthen gamle ord som ikke længere er tillagt deres oprindelige betydning. Det er også årsagen til opsplittelsen af den akademiske- og oprindelige filosofi. Metafysikken er blevet til et "tankesæt" frem for en videnskab. Oprindeligt var metafysikken den overordnede viden, som indeholdt fysikken, og ikke omvendt!

 

Rupert Sheldrake

Tags: Elektriske univers | Kontrol med videnskaben | Metafysik

Rupert Sheldrake beskriver hvordan de moderne fysike teorier nærmest har udviklet sig til sin egen form for religion, som er underbygget med absurde partikel teorier, der fremstilles som videnskabelig fakta, som udelukkende bakkes op af matematiske ligninger. Rupert prøver at bryde isen i det han kalder "det videnskabelige tabu". Rupert Sheldrake er selv tilhænger af det elektriske univers og felt teorien.

Thomas Taylor

Tags: Metafysik | Platonisme

Af de fem oversættelser der er findes af Plotinus og platonismen, er Thomas Taylor er den absolut mest korrekte. Trods hans oversættelser kun er omkring 30% korrekte, så er han stadig den der formår at beskrive principperne i Pythagoras monistiske metafysik, bedst! Samtlige oversættelser af platonismen fra old græsk til moderne sprog er fulde af mangler, da fortolkningerne af stenografien (short hand) har mistet sine oprindelige betydninger.  Det kan man bla. takke Atomisterne for!