Michael Cremo

Tags: Darwinisme | Forbudt arkæologi

Michael Cremo går i dybden med uforklarlige arkæologiske fund som aldrig når ud i offentligheden, og stiller spørgsmål til Darwins evolutionsteori.

Richard Milton

Tags: Darwinisme | Evolutionen

Richard Milton mener at Darwins filosofi om evolutionen (at mennesket stammer fra aben) bør sidestilles med religion, fordi der udelukkende er tale om en teori, som udbredes som fakta.