Algis Uždavinys †

Tags: Egypten | Filosofi | Metafysik

Algis Uždavinys er filosof og forfatter med speciale i den oprindelige og originale metafysik.

Plotin †

Tags: Egypten | Metafysik | Platonisme

Plotinus viderførte Platos filosofi (viden fra egypten) i neoplatonismen. Hans værker blev samlet af hans lærling Porphyry i de seks enneader. Plotin's fortolkning af platonismen er den altoverskyggende. Desværre forsvandt essensen af den originale platonisme, fordi vitale betydninger af ord fra oldgræsk blev omformuleret, og misoversat ved oversættelserne til nygræsk og latin.

Der findes simpelthen gamle ord som ikke længere er tillagt deres oprindelige betydning. Det er også årsagen til opsplittelsen af den akademiske- og oprindelige filosofi. Metafysikken er blevet til et "tankesæt" frem for en videnskab. Oprindeligt var metafysikken den overordnede viden, som indeholdt fysikken, og ikke omvendt!