Ken Wheeler

Tags: Felt Mekanik | Fysik | Magnetisme | Metafysik | Platonisme | Tyngdekraft | Videnskab

Ken L. Wheeler (Theoria Apophasis) blev først kendt som "The Angry Photographer" men er nu mere kendt som "The balled fat Tattoed guy" for hans løsning af gåden om magnetisme og felt mekanik. Ken er samtidig professionel oversætter af Old Græsk og Sanskrit, og er udpræget Platonist. Han har bla. digitaliseret Walter Russels samlede værker.   I 2014 kunne han som den første i verden nogensinde, fremvise det magnetiske felt realtime i 3D via hans "Ferro-Cell", og kunne dermed argumentere for at den moderne partikel fysik og relativitetsteorien er helt hen i vejret. Det hele dokumenteres i hans gratis bog "Uncovering The Missing Secret Of Magnetism" 

Plato †

Tags: Atlantis | Filosofi | Metafysik | Platonisme

Filosoffen Platon er grundlægger af Platonismen og det oprindelige akademi, som hovedsageligt er baseret på fortolkninger af metafysikken fra Alexandria i Egypten. Vi kender alle Platos beretninger om Atlantis "det forsvundne kontinent". Platon og hans samfundsmodel er ikke specielt imponerende, men det er den viden han forsøger at videregive i sin grund filosofi derimod. Platon mener nemlig at materien er sekundær, og kun er et produkt af det "universielle" (feltet).

Plotin †

Tags: Egypten | Metafysik | Platonisme

Plotinus viderførte Platos filosofi (viden fra egypten) i neoplatonismen. Hans værker blev samlet af hans lærling Porphyry i de seks enneader. Plotin's fortolkning af platonismen er den altoverskyggende. Desværre forsvandt essensen af den originale platonisme, fordi vitale betydninger af ord fra oldgræsk blev omformuleret, og misoversat ved oversættelserne til nygræsk og latin.

Der findes simpelthen gamle ord som ikke længere er tillagt deres oprindelige betydning. Det er også årsagen til opsplittelsen af den akademiske- og oprindelige filosofi. Metafysikken er blevet til et "tankesæt" frem for en videnskab. Oprindeligt var metafysikken den overordnede viden, som indeholdt fysikken, og ikke omvendt!

 

Thomas Taylor

Tags: Metafysik | Platonisme

Af de fem oversættelser der er findes af Plotinus og platonismen, er Thomas Taylor er den absolut mest korrekte. Trods hans oversættelser kun er omkring 30% korrekte, så er han stadig den der formår at beskrive principperne i Pythagoras monistiske metafysik, bedst! Samtlige oversættelser af platonismen fra old græsk til moderne sprog er fulde af mangler, da fortolkningerne af stenografien (short hand) har mistet sine oprindelige betydninger.  Det kan man bla. takke Atomisterne for!