Magrav Manual (Keshe Plasma Energi)

Manualen til Magrav Plasma enheden som keyoflife har brugt i sine tests, samt til at afvise at teknologien virker.