NASA - Buzz Aldrin brevveksling med frimurerne i Scottish Rite

Brev hvor Buzz Aldrin afslører at han bragte frimurernes flag med til månen på Apollo 11 missionen.

Nasa - Future Strategic Issues/Future and Warfare (Circa 2025)

Et meget omtalt powerpoint dokument hvor NASA bla. gør sig tanker over teknikker til bekæmpelse af civile borgere

NASA spacemath van allen belt

NASAs egen forklaring på hvordan astronauterne passerede Van Allen bæltet

NASA vision for 2020

Dokument fra 1997 der beskriver hvordan man vil bekrige opstand i befolkningen