Aldous Huxley
Brave New World (Fagre nye verden 1932)