Keyoflife
10. november 2019
220
Senest ændret 25. november 2019

Einstein

Einstein var en strålende og intelligent matematiker, men det er stort set det!

Han hverken opdagede eller opfandt noget. Hans arbejde var dybest set ”stjålet” fra Henri Poincare og Roger Boskovich. Einstein's konklusioner om relativitet, bøjet univers osv. hører ikke hjemme i nogen virkelighed og var alle sammen teorier der blev sammensat for at tilfredsstille Royal Society.

Einstein hadede både kvantemekanik og sin egen fortolkning af generel relativitet. Men han blev tvunget til at konvertere sine tanker om de ikke-fysiske aspekter af kosmos til en model der var nyttig for det atomistiske (materialistiske) akademi.

Einstein modtog en Nobelpris for ”sin opdagelse” af den fotoelektriske effekt, som ikke engang var hans egen opdagelse. Han lavede kun en definition som var endnu værre end hans relativitetsteori.

Einstein blev headhuntet som et idol for det nye videnskabelige dogme.

De virkelige opfindere bag den moderne verden og grundlæggerne af den elektriske revolution, var alle uenige i praktisk talt alt hvad der kom ud af Einsteins mund.

Einstein gjorde bare det der var nødvendigt for at etablere et liv og en indkomst i den nye videnskabelige dogme, baseret på atomisme (partikelunivers).

Folk og videnskabsmænd burde hellere lytte til de virkelige tænkere, videnskabsfolk og opfindere som:

-Nikola Tesla

-Charles Proteus Steinmetz

-James Clerk Maxwell

-Eric P. Dollard

-Joseph John Thomson

-Michael Faraday

-Oliver Heaviside

Som alle var tilhængere af felt mekanikken, et udelukkende elektro-magnetisk univers som den primære model for den kosmiske mekanik, uden partikler og anden vrøvl.

Einstein handler om idolisme og videnskabelig religion frem for en reel forståelse af kosmisk mekanik.English
Einstein was a brilliant and intelligent mathematician, but that's pretty much it.

He never invented anything or discovered anything. His work was basically “stolen” from Henri Poincare and Roger Boskovich.

His conclusions on relativity, bended universe etc. does not belong to reality, it was all theories made up to please the Royal Society.

Einstein actually haded quantum mechanics and his own interpretation of general relativity. But he was forced to convert his thoughts of the non-physical aspects of cosmos into a model which was useful for the atomistic (materialistic) academia.

Einstein received a Nobel Price for “his discovery” of the photoelectric effect, which was not even his own discovery. He just made a definition, which was even worse than his relativity theory.

Einstein was headhunted as an idol for the new scientific dogma.

The real inventors behind the electric revoultion and founding fathers of modern world, all disagreed in practically everything which came out of Einsteins mouth.

Einstein just did whatever was necessary to establish a life and income in the new scientific dogma, based on atomism (particle universe).

People should rather look up to the real thinkers, scientists and inventors like:

-Nikola Tesla
-Charles Proteus Steinmetz
-James Clerk Maxwell
-Eric P. Dollard
-Joseph John Thomson
-Michael Faraday
-Oliver Heaviside

Which was all followers of FIELD MECHANICS, an electro-magnetic universe as the primary model of cosmic mechanics, without particles and other nonsense.

Einstein is all about idolism, which more is a religion than real understanding of cosmic mechanic.