Keyoflife
20. may 2019
319
Senest ændret 21. may 2019

Egypten

Det meste af det vi lærer igennem den akademiske egyptologi i 2019, er baseret på et hav af mistolkninger, som har gjort begreberne meget mere komplekse end nødvendigt. Egypterne var utroligt simple, lige indtil dynastierne ødelagde det hele. For at almindelige mennesker skulle kunne forstå Egypten og dens grundlæggende viden, er det nødvendigt at skære alt det overflødige "fedt" fra.

Den historie vi lærer om Egypten er faraoernes, præsternes og imperialismens tolkning, som primært blev bygget op omkring mistolkninger af en meget ældre viden. Vi lærer aldrig noget om de ægte egyptere og deres historie, lang tid før dynastiernes og religionernes indtog.

Lad os dele egyptens historie op i tre forskellige perioder:

-Kemet kulturen
-Den tidlige dynastiske periode
-Den nye kongerige (imperialismen)


Kemet kulturen
Kemet "landet med den sorte muld", er egyptens rigtige navn. Kemet kulturen er den oprindelige egyptiske kultur, før dynastierne, som højest sandsynligt flyttede ind i ruinerne af den globale megalit kultur (dem der byggede med megalit-sten, meget store sten mellem 100 og 1000 tons.) Glem Atlantis teorien, den handler om noget helt andet! Kemet kulturen havde praktisk talt ikke andet at gå op i end at dyrke afgrøder, passe børn og følge himmelobjekternes cyklus, og havde derfor masser af tid til at tænke over hvordan universet er skruet sammen.

-På dette tidspunkt var pyramiderne, eller dele af dem, (dem der er bygget af store sten i megabit-stilen) samt flere andre "templer" allerede rejst langs den gamle nil-bred . Eksempelvis indemaden i pyramiderne ved Giza, samt fundamentet i det afsides område ved Abydos templet.

Kemet kulturen dyrkede ingen former for religioner! Hverken dyrkelse af solen, gudeskikkelser, sjælen, døden osv. som vi tror. Deres kultur var bygget op på deres kendskab til astronomien og de brugte deres omgivelser til at fortolke deres viden. Feks. nilen, dyrene, "Mor, Far og søn" trilogien Aset, Asur og Heru (senere Isis, Osiris og Horus). Og netop trilogien (treenigheden) skal vise sig at blive betydningsfuld for vores forståelse af universet.

Ud fra deres viden om himmellegemernes cyklus -og muligvis også fra ældre orale (mundtlige) beretninger- udviklede de den komplette metafysik, hvori fysikken kun var beskrivelsen af den fysiske verden. De brugte simpelthen principperne i solens- planeternes og stjernes cyklus, som udgangspunkt for hvordan alting fungerer, i både den fysiske og ikke-fysiske verden.

De samlede det hele under begrebet Atum (A= ikke-fysiske univers/Aset og Asur + Tum det fysiske univers/Heru). En betegnelse der misvisende er blev til forståelsen af Atom i dag.

De skabte den samlede metafysik ved hjælp af retroduktiv logik, en udelukkelsesmetode hvor man finder den absolut primære teori, blandt alle tænkelig teorier. En udelukkelsesprocess der har taget flere tusinde år. Den teori de kom op med er stadig den absolut bedste teori der eksisterer om vores univers, som hverken kan forbedres, ændres eller afvises. Den handler kort sagt om de to grundlæggende principper der skaber hele fundamentet for det fysiske univers, det vi i dag kender som magnetismen.


Den tidlige dynastiske periode
Omkring dynastiernes indtog begyndte den gamle viden at miste sit rodfæste. Kongerne (faraoerne) tog patent på ideerne og centraliserede den gamle viden omkring dem selv og deres herredømme. De gamle videnskabsmænd blev efterhånden til præster som rådgav kongerne, og flyttede magtcentrene ind i "ruinerne" af de gamle megalit templer, som de gradvis genopbyggede med deres egen tolkning af den gamle viden.

De gamle ruiner og statuer fra megalit perioden, blev gradvis forsynet med hieroglyffer der beskrev faraoernes egen tolkning, og man begyndte at lave efterligninger af de gamle pyramider. Af samme årsag bliver mange af de urgamle statuetter fejlagtigt krediteret til de forkerte konger. Det var også her sfinxen fik sit nye ansigt.

Herfra var det udelukkende præsterne der dikterede betydningen af den gamle viden, hvilket ledte til polyteismen, et system hvor den gamle viden blev omsat til idoler (gudeskikkelser), de kendte figurer med menneskekroppe og dyrehoveder. Trilogien med Aset, Asur og Heru blev til Isis, Osiris og Horus.

Dynastierne og korruptionen voksede sig større og der opstod interne magtkampe. For hver gang et nyt dynasti overtog magten, blev der ændret, og tilført nye betydninger til idolerne, hvilket resulterede i en kompleks suppe af misfortolkninger og dobbelt symbolik. Resultatet blev at Atum blev til  Amun "den skjulte gud".


Det nye kongerige (imperialismen)
Ved overgangen til det nye kongerige blev dynastierne udskiftet med imperialismen, som blev kontrolleret af den korrupte og superrige Amun præstekult, der mere bar præg af et handelsimperium end videnskabsmænd. De skabte miskoncepterne bag døden og sjælefortolkninger, så de kunne sætte sig imellem det enkelte individ og guderne. Et fænomen vi også ser senere i historien med den Romersk Katolske kirke og deres afladsbreve.Hele konceptet bag sjæledyrkelse, ophøjelse af bevidstheden, dyrkelse af det indre lys (illuminisme) osv. er baseret på fatale fejltolkninger af astronomien (egyptiske KA og østens Atman), som har ledt til spirituelle New Age kulturer over hele verden. Bla. egyptologien, abrahamismen, hinduismen, buddhismen, hermetismen, prisca teologien, perennial filosofi, mysterieskolerne, den jødiske kabbala, rosenkors-ordenen, frimurer-ordenen og mange andre.

Det er ikke ensbetydende med at man ikke kan lære noget, men det hele er et menneskeskabt koncept bygget på mistolkninger! Plotins tolkning af platonismen er en af de eneste undtagelser, som ligger tæt op af den oprindelige forståelse (monismen).


Akhenaten
I det 19. dynasti kom der en midlertidig pause i Amun-præsternes magtimperium. Faraoen Akhenaten og hans hustru Nefertiti ville have Egypten tilbage til de gamle Atum-traditioner. Akhenaten bandlyste Amun-præsterne og indførte Aten (sol-disken), som blev den nye centrale figur. Armana perioden varede dog kun ca. 17 år, inden Amun kulten, igen overtog magten og forsøgte at udslettede Akhenatens eksistens.


-Illuminismen stammer primært fra mistolkninger af Akhenaten og Aten-disken (Atenisme). Det er bla. en af grundpillerne i rosenkors-ordenen.

Amun-præsterne genindførte Amen-Ra religionen, som kendetegnes ved dyrkelse af vædderen (The High Ram), hvilket blev starten på de Abrahamske religioner (jødedommen, kristendommen og islam). Den urgamle viden om astronomien og metafysikken blev således afløst af religioner, kontrolleret af griske forretningsmænd, baseret på mange generationers utallige mistolkninger og manipulation af Atum.