Keyoflife
19. january 2019
655
Senest ændret 9. october 2019

Chemtrails

Kondensstriber er afdampningen fra jetmotorer som efterlader lange hvide striber af iskrystaller på himlen, hvorimod Chemtrails (kemikaliestriber) er et udtryk for striber der dannes af kemikalier der sprayes ud i atmosfæren fra fly.


Der er opstået en tilbøjelighed i sandhedsbevægelsen til at tro at størstedelen af de striber der ses på himlen skyldes chemtrails, som bevidst sprayes ud i atmosfæren med forskelige destruktive formål og geoengineering (geologiske indgreb).

Konspirationerne lyder på at man udleder metaller i luften, som bla. anvendes til vejrmanipulation via HAARP systemet (High Frequency Active Auroral Research Program), for at gøre folk syge og mentalt sløve i et forsøg på at mindske befolkningsantallet på jorden, samt meget andet.

På baggrund af forskellige forskningsteorier, er der mange i sandhedsbevægelsen som er overbevist om at der i al hemmelighed foregår verdensomspændende sprayninger af kemikalier, med henblik på at afskærme for solens lys for at mindske den globale opvarmning, eller klimaforandringerne som det nu hedder.

Der er dog en hel del uoverensstemmelser i den dokumentation der fremlægges som argumentation for chemtrails i forhold til helt almindelige fakta.Fakta om flystriber på himlenDen stigende forøgelse af kondensstriber på himlen
Siden 1960erne er antallet af fly og flyvninger på verdensplan steget drastisk, hvilket naturligt også har øget antallet af de grimme striber på himlen! Flybrændstof er også løbende blevet optimering for at gøre det mere "miljøvenligt”, hvilket resulterer i at der i dag dannes mere damp og mindre gasser.

Pludselige brud på kondensstriber
Brudte kondensstriber skyldes at vandmængden i udstødningen er konstant, hvorimod mængden af fugt i i luften varierer. Når flyet passerer igennem atmosfæriske lag med forskellig luftfugtighed, så opstår der brud på kondensstriberne.

Der kan også opstå brud på kondensstriberne når flyet justerer på gassen, for at holde flyvekurven. Når den optimale flyvehøjde opnåes slækkes der på gassen så flyet kan udnytte det frie fald til fremdrift og spare brændstof. Når minimumshøjden i flyvekurven nåes, så gasses der op igen for at komme tilbage til optimal højde.

Fly forsynet med “kemikalietanke”
Der findes masser af fly der er indrettet med beholdere til spraye forskellige væsker ud i luften. Hovedparten af de billeder der florerer på nettet, og som typisk bliver benyttet som argumentation for chemtrails, er testfly indrettet med vand-ballasttanke til at simulere passagerernes vægtfordeling.

I andre tilfælde er det fly med beholdere med brændhæmmende kemikalier til forebyggelse af skovbrande, eller vandbeholdere til brandslukning. US Patent US7413145B2 (Aerial delivery system) bliver flittigt brugt som argumentation for chemtrail-konspirationen.

Kondensstriber der ikke kommer fra motorerne
Der kan praktisk talt dannes kondensstriber fra alle dele af flyet. Ved ændringer i trykket skabes der “aerodynamic contrails” (hvirvelstrømme der kondenserer eller fryser), som ofte ses fra vingespidserne og andre udstikkende dele på flyet.

Dumpning af brændstof 
Et andet fænomen som chemtrails tilhængerne ofte bruger som argument, er dumpning af brændstof. Det sker via rør på vingen, eller dyser i hydraulikkasserne som er monteret under vingerne.Sorte "chemtrails" (Carbon Black Seeding)
Fænomenet stammer fra "Project Blackbody" i 1958, hvor den amerikanske flåde lavede forsøg med sprøjte kulstøv ind i isolerede skyer, for at opvarme dem og sprede dem.

Projekt Blackbody er blevet et af chemtrail teoretikernes argumenter for at "sorte" kondensstriber er kulstvøv. Men som sædvanligt er det kun en sammensmeltning af teorier, uden yderligere dokumentation. De "sorte" kondensstriber man i almindelighed ser på himlen, ses typisk i morgen- og aftentimerne hvor solens vinkel er lav og "farver" kondensstriberne.

I sjælden tilfælde ser man fly af ældre dato lave sorte kondensstriber. Det sker pga. uren afbrænding for motoren, hvor afbrændt kulstof blander sig med kondensstriberne og gør dem sorte.


Fly til bekæmpelse af naturkatastrofer
Fly til bekæmpelse af naturkatastrofer (typisk fly til brandbekæmpelse) bruges i stort omfang som argumentation for at chemtrail konspirationen er virkelig.  Det er altid de samme fly der går igen som "bevis", også selv om flyene helt officielt er produceret til bekæmpelse af naturkatastrofer.
Et billede der ofte benyttes er 747 supertankeren fra firmaet Evergreen.


Vejrmanipulation (Cloud Seeding)
Vejrmanipulation er et faktum, men fænomenet er knapt så omfattende som det billede chemtrails-tilhængere i sandhedsbevægelsen tegner, hvor man både er i stand til at skabe og kontrollere orkaner, jordskælv, vulkanudbrud osv.

Vejrmanipulation går under navnet Cloud-Seeding og sker ved hjælp af kemiske “indsprøjtninger“ i atmosfæren med forskellige formål. De mindre formål er at skabe, eller forhindre nedbør i bestemte områder, og i den tunge ende sprayer man “chemtrails” ind i orkaner for at dæmpe vindhastigheden og dermed begrænse følgeskaderne.

Til formålet benyttes der typisk små Cessna fly, hærens Hercules fly, samt mindre jetfly der er nemme at manøvrere. Militære “chemtrail” enheder
Den eneste officielle militære “chemtrail” enhed der eksisterer, er det amerikanske flyvevåbens 910th Airlift Wing enhed, som holder til på Youngstown Air Reserve Station i Ohio. De har et specialbygget Lockhead C-130 Hercules fly som er beregnet til forskellige “chemtrails” opgaver. Enheden indsættes bla. for at bekæmpe spredning af potentielle dødelige infektioner, olieudslip, skadedyr, og orkaner.Forskning med vejrmanipulation
Der har længe været forsket i manipulation med vejret, men én ting er forskernes teorier, mens en helt anden er hvilke forsøg der reelt er bliver udført i praksis, og i hvilket omfang!

Der findes især to bestemte forskningsretninger der har pustet liv i chemtrails konspirationerne.

Den første er forskningen i at spraye kemikalier ud i atmosfæren, med formål at afskærme solens lys for at begrænse den globale opvarmning. Det er ingen hemmelighed at metoden flere gange er blevet nævnt af forskere som en mulig løsning, og det kan da heller ikke udelukkes at der allerede er lavet forsøg med at spraye aerosoler ud i atmosfæren? Men der findes ingen saglig evidens for at det skulle være tilfældet og slet ikke i den skala som florerer i dele af sandhedsbevægelsen.

Den anden er HAARP projektet, hvor det amerikanske luftvåben brugte et højfrekvent antenneanlæg til forsøg med ophedning af ionosfæren. Her kan det heller ikke udelukkes at der blev foretaget hemmelige militære forsøg? Men ligeledes her, findes der ingen saglig dokumentation, udover sandhedsbevægelsens påstande der linker tilfældige fænomener sammen. HAARP projektet blev lukket ned i 2014 og faciliteterne blev overdraget til University of Alaska Fairbanks i 2015.NASA dokument
Et internt NASA powerpoint dokument “Future Strategic Issues/Future Warfare (Circa 2025)”, har blusset godt op under chemtrail konspirationen.

I powerpoint dokumentet fremlægges der forskellige teorier om strategiske problemstillinger ved fremtidig krigsførelse. Her nævnes bla. “biologisk støv distribueret som en aerosol, som inhaleres i lungerne”.

Der er intet mystisk ved disse powerpoint fremlægninger, som der iøvrigt findes masser af. Når man læser dem er det HELT tydeligt, at der åbentlyst diskuteres fremtidige problemstillinger om hvilke trusler man kan forvente i fremtiden, og hvordan man skal gardere sig imod dem, feks. i tilfælde af angreb fra fremmede magter osv. Denne konspiration er iøvrigt startet af Deborah Tavares, som tilhører den absolut paranoide del af sandhedsbevægelsen!Spørgsmål man som chemtrail konspiranaut bør stille sig selv
-Hvor bliver de tusindevis af daglige "chemtrails fly" tanket op med nye kemikalier, og hvor kommer kemikalieleverancerne fra?


Konklusion
Chemtrail konspirationen er paranoid spekulation baseret på ualmindelig sløj research, og de striber man i almindelighed ser på himlen i dag er ganske almindelige kondensstriber!

På baggrund af den stigende interesse indenfor geoengineering på klima området, bør man dog følge skarpt med i udviklingen af eventuelle kommende eksperimenter med udledning af aerosoler i atmosfæren, eksempelvis Harvards SCoPEx projekt, selv om det med stor sandsynlighed er propaganda der forsøger at holde klima løgnen i live!?

Der står faktisk kun nogle enkelte ubesvaret spørgsmål tilbage... Hvilken effekt har det stigende antal flystriber på temperaturen når de danner et tæt skydække, og hvordan påvirkes den menneskelige organisme af de brændstofpartikler der drysser ned?