Keyoflife
23. november 2018
592
Senest ændret 22. november 2019

Liv efter døden?

Er der liv efter døden? Og hvordan kommer vi nærmest et svar?
Svaret skal findes i feltmekanikken, som også er grundprincipperne bag den magnetiske kraft. Feltmekanikken er den kosmiske grundlov, som udover fysikken (kvantemekanikken) også indeholder forklaringen på de ikke fysiske aspekter af universet.

Feltmekanikken er nøjagtigt det samme som den oprindelige betydning af begrebet metafysik. I dag er metafysikken pakket ind som filosofi, fordi man ikke kan redegøre for ikke-fysiske begreber i de moderne fysikske teorier. Af samme årsag vil denne artikel med stor sandsynlighed blive afvist af den moderne videnskab!

Historie
I praktisk talt samtlige tidligere kulturer verden over, var reinkarnation en helt naturlig del af den logik man besad. Denne logik var baseret på cyklusserne i naturen og astronomien, som blev overført til det ikke visuelle univers. Logikken er så gennemtænkt, at det hverken er muligt at ændre- eller forbedre den! Da vi blev indhentet af de tidligste spor af egentlig religion i det dynastiske Egypten, begyndte de første mistolkninger af den ældgamle logik at finde sted.

I takt med at præsterne (de gamle videnskabsmænd) blev mere og mere korrupte, blev begrebet død opfundet, så man kunne besætte posten som formidlere mellem det "guddommelige" og fysiske univers. Et fænomen der senere gentager sig med afladsbrevene i den romersk katolske kirke. Ved indførelsen af de moderne religioner druknede resterne af den gamle viden i ufulendte metaforer i bibelen og den esoteriske viden, for til sidst at blive næsten udslettet af de moderne fysiske teorier (materialismen)!

Den grundlæggende logik er at bevidstheden er en uendelig cyklus af "energi", der ikke adskiller sig fra de grundlæggende principper i universet.


Hvad er reinkarnation?
Den oprindelige forståelse af reinkarnation, handler hverken om tilbagevenden af den fysiske krop, sjælen eller personligheden. Den handler om at principperne bag bevidstheden lever i en evig cyklus. Der findes i princippet kun én overordnet bevidsthed, som alle mennesker deler.

Når kroppen dør, så udfases den elektriske bølge, mens di-elektriciteten og magnetismen "vores fælles bevidsthed" fortsætter uendeligt. Fænomenet beskrives i kvantefysikken som loven om konservering af energi. Men fordi fysikken udelukkende arbejder med fysiske aspekter, så kan den ikke redegøre for principperne bag!


Hvad er et menneske?
For at forstå hvad et menneske er, skal man stoppe med at spørge sig selv hvor vi kommer fra, fordi det udelukker de ikke-fysiske aspekter. Det er bla. det Darwinismen handler om! Man skal istedet stille spørgsmålet "hvad er et menneske?". Et menneske består af to dele, en fysisk krop og en ikke-fysisk bevidsthed. I feltmekanikken betegnes alle fysiske aspekter som "komprimeret elektricitet", og alle de ikke-fysiske aspekter som di-elektricitet. Med andre ord så er den fysiske krop kun en "indpakning" for at bevidstheden kan manifestere sig i det fysiske (elektriske) univers, i et hermetisk lukket torusfelt.

Hvad er liv og død?
Begreberne bag ordene liv og død, har for længst mistet sin oprindelige betydning. liv betyder grundlæggende "energi i aktion", og hentyder til den evige cyklus af "energi" i hele kosmos. Den moderne forståelse af ordet død, eksisterede ikke i den oprindelige egyptiske metafysik. Der var KUN én cyklus med to faser, Ka og BA "det fysiske og ikke-fysiske". Når den fysiske krop døde, brugte man udtrykket "westing" (at gå mod vest), som var en metafor for at energicyklussen starter forfra. Det er senere blevet til udtrykket "passed over" (at passere), som er hentet fra en metafor for solen der passerer forårsjævndøgn.


Hjernen er ikke kun en harddisk
Udover hjernes funktion som hukommelses- og kommandocenter, så er den teoretisk set også en modtager der opfanger og konverterer di-elektricitet til elektriske signaler, som igen omdannes til vilje og handling (fra tanke til handling). Når hjernen slukkes, dør modtageren, men "signalet" fortsætter for evigt.


Hvad sker der når den fysiske krop dør?
Igennem en førstehåndsberetning om en nærdødsoplevelse, sammenlignet med principperne i feltteorien, kommer her et bud på hvad der reelt sker når man dør.
I det allertidligste stadie før selve dødsfasen indtræffer, starter den elektriske livsfrekvens med at stige voldsomt (følelsen af frygt), indtil den når et punkt hvor sanserne kobles fra. Herfra havner man i stadiet på grænsen til at besvime, uden at gøre det. Det føles som om alting går i slowmotion, bortset fra tankevirksomheden der accelererer i et forsøg på at finde en løsning ud af problemet. I tilfælde af at man besvimer, opleves denne fase ikke. Dette fænomen opleves ofte af folk der har været involveret i en alvorlig ulykke.

Næste stadie er selve nærdødsoplevelsen, hvor man stadig har en chance for at vende tilbage til normalstadiet. Panikken og angsten bliver afløst af total ro og alle sanser er slået fra. Slowmotion tilstanden bliver mere intens og tankevirksomheden forøges kraftigt. Det resulterer ofte i at man oplever den berømte "livs revy", hvor alle ens oplevelser i livet genopleves på et splitsekund.

Tankevirksomheden accelererer nu så kraftigt at der langsomt åbnes op til den højere bevidsthed. Total mørke bliver gradvist erstattet med et hvidt lys, og fornemmelsen af at være i forbindelse med kroppen forsvinder. Inden længe svæver man rundt i et uendeligt hvidt lys uden kilde, og livs-revyen overtages af åbenbaringer. Man er i stand til at tænke med ubegrænset hastighed, og kan eksperimentere med tankern, hvilket giver en oplevelse af at man kan gennemskue, og få besvaret alle spørgsmål på splitsekunder. Man befinder sig i en ubeskrivelig ultimativ tilstand med en uendelig fred og ro, uden frygt eller bekymringer.

Det er også i dette stadie at man kan opleve en tunnel med lys, som er et tegn på at sanserne langsomt er ved at vågne, og man er ved at afbryde processen. I det øjeblik nærdødsoplevelsen afbrydes, bliver det hvide lys atter helt sort, og forvirringen begynder at brede sig. Følelsen af din krop, og sanserne, vender tilbage, og du kommer langsomt til dig selv. Når øjnene slåes op føles det som at kigge igennem en katalysator, hvor lyset blænder dig igennem tusindvis af små huller.


Herfra fortsætter handlingen udfra principperne i feltmekanikken!
Hvis man ikke vågner op, så er man nået til dødsfasen, og der er nu ingen vej tilbage til livet. Tankevirksomheden accelerer nu så hurtigt at den smelter sammen med bevidstheden udenfor den fysiske krop, og den elektriske puls i kroppen mister forbindelsen til "signalgiveren". Hjertet stopper og kort tid efter lukker kroppen og hjernen ned.

Hermed forsvinder din fysiske personlighed og identitet. Din bevidsthed reinkarneres og vender "hjem" til den tilstand der skabte dig til at begynde med. Du bliver til det fænomen/medium der kaldes inertia, hvorfra du hypotetisk set kan blive manifesteret i en ny fysisk krop igen!?