Keyoflife
11. september 2018
473
Senest ændret 11. september 2020

Frimurerne

Denne artikel tager udgangspunkt i York Rite og Scottish Rite, samt lidt om den danske frimurerorden.

Et stort flertal af de sandhedssøgende har fået en vrangforestilling om frimureriet, baseret på et hav af konspirationer! Jeg har selv tidligere været dybt kritisk overfor frimureriet, men jo mere jeg gik i dybden med min research, desto mindre kilder var der til at bakke mine konklusioner op, og til sidst hang min opfattelse af frimureriet udelukkende sammen på spekulationer.

Derfor valgte jeg at tage kontakt til medlemmer med høje grader indenfor frimurerne, for at indlede en dialog og høre hvad de egentligt havde at sige til deres forsvar? Det gav mig bla. adgang til en række frimurere med 32. og 33. grad i Scottish Rite Southern District, som er dem de fleste konspirationer henvender sig imod. Jeg praktiserer ikke selv frimureriet.Hvad går frimureriet ud på?
Formålet med frimureriet er at gøre individet til en bedre udgave af sig selv, så det kan gavne andre. Det handler om at frigøre sig fra dogmatisk tankegang og komme i kontakt med sit ægte jeg, og forsøge at løse nogle af universets gåder. Fuldstændig på lige fod med dem der dyrker spiritualitet, Jesus eller andre lignende koncepter. Det sker igennem en række værktøjer i form af symbolik (tracing boards) og litteratur, som er hentet fra mange forskellige kulturer i verden. Bla. Egypten, Kabbalaen, Græsk filosofi, religionerne, mytologierne osv.

Målet er “at finde lyset i form af mental oplysthed/illumination”, og en gennemgående betingelse for at blive frimurer er, at man skal tro på at der er en højere magt som styrer universet.

Frimurerlogerne er ikke én stor samlet global organisation som mange tror. Logerne er alle fragmenter eller paraplyorganisationer med forskellige indgangsvinkler, som har fået tilladelse af storlogerne til at kalde sig frimurerloger. Det indebære en række kriterier udstedt af storlogen, såsom at forhindre dogmatik (religiøs virksomhed), racisme og generel hæderlighed i organisationerne mm.


Blåt og rødt frimureri
De første tre trin i frimureriet er den blå loge, hvor den højeste grad er Master Mason. Når man bliver Master Mason er man en rigtig frimurer, og langt de fleste forbliver 3. grad Master Masons hele livet! Som Master Mason kan man fortsætte ind i rødt frimureri, enten i York Rite (den “kristne” del) hvor der findes 10 grader, eller Scottish Rite (den "jødiske" del) hvor man kan opnå 32 grader.33. grad
Den 33. grad er en æresgrad, som kun tildeles de frimurer der har ydet en lang og vedvarende ekstraordinær indsats for logerne og frimureriet generelt. Bla. ved udgivelse af litteratur, mange års velgørenhed, logearbejde osv. Og nej... 33. Grad er ikke en billet til illuminati eller bestyrelsen for den nye verdensorden!
Den danske frimurerorden
Frimurerordenen i danmark er kun en paraplyorganisation med 11 grader, som bla. dækker over St. Martin ordenen og Zorobabel og frederik til det kronede Haab mfl. De danske loger læner sig op af den kristne svenske model. “Kristne” loger stiller ofte krav om at man skal være døbt for at blive optaget.Frimureriet er ikke farligt bare fordi det er hemmeligt
Frimurernes hemmelighedskræmmeri er et levn fra fortiden, hvor fritænkning kunne resulterer i beskyldninger om kætteri, og en tur på bålet. Man blev også nødt til at have et sikkerhedssystem for nye medlemmer, for at sikre sig mod katolske spioner, og andre, der ville infiltrere logerne. Sikkerhedssystemet foregik ved at man bevidst vildledte nye medlemmer i de første grader, for at frasortere useriøse medlemmer.

Denne tradition lever stadig i det moderne frimureri, men mere som en symbolsk handling hvor lærlingene “vildledes”, forstået på den måde at de ikke får adgang til bestemt litteratur osv. der er forbeholdt de højere grader (der skal jo være noget at glæde sig til).Frimurernes hemmelige ritualer
Frimurerlogerne holder deres ritualer superhemmelige. Årsagen skyldes at hvis alle nye frimurere kendte ritualerne på forhånd, så ville oplevelserne og rejsen i frimureriet miste sin spænding. Jeg er selv bekendt med de hemmelige ritualer, men der er absolut ingen grund til at afsløre dem, og ødelægge det for frimurerne, da der er tale om absolut harmløse skuespil! Også selv om de kan virke drabelige for nogen.

Til gengæld vil jeg lave nogle synonymer så du får en fornemmelse hvad ritualerne handler om. Du kan sammenligne frimurernes ritualer med de ritualer vi allesammen dyrker i løbet af året. Feks. Det nyfødte jesusbarn lige efter vintersolhverv, når vi slår katten af tønden og samler påskeæg ved forårsjævndøgn, fejrer sommersolhvervet med Sct. Hans (Johannes døberen), høstfesten og halloween ved efterårsjævndøgn og når vi åbner de gaver som ligger under juletræet ved vintersolhverv. Herudover kan jeg også nævne dåbsritualet af den nyfødte i kirken og ritualerne omkring begravelsen af vores kære afdøde.

Eden
I mange loger aflægger man en SYMBOLSK døds-ed om ikke at afsløre frimureriets hemmelige ritualer. Der er ingen frimurer der bliver myrdet for at afsløre frimurernes hemmeligheder! Man kan højest blive ekskluderet fra logen, hvilket selfølgelig også kan få indflydelse på dit forhold til de andre brødre udenfor logen, da man opbygger et tæt kammeratskab med hinanden.


Hvem er frimurernes gud?
Frimurerne har ingen gud! Man benytter begrebet “den store arkitekt” hvor man lader sig inspirerer af legenden om Hiram Abiff (sønnen af en enke) der opfører Salomons tempel. Salomons tempel er en metafor for din ydre styrke og dit indre sind. Når man træder igennem porten til Salomons tempel, bevæger man sig ind i det guddommelige i sindet.

Hiram Abiff er grundlæggende en analogi der bygger på solen ved vintersolhverv. Hiram Abiff er “sønnen af en enke” som er en metafor der bygger på den egyptiske historie om Isis, der får sønnen Horus med sin afdøde bror og mand Osiris (samme historie som Jomfru Maria der får jesusbarnet). Frimurerne dyrker ikke den fysiske sol (bortset fra når de solbader i haven), de dyrker den metafysiske visdom om mennesket der er bygget på de astronomiske aspekter. Hiram Abiff er identisk med persiske (babylonske) Nimrod, egypternes Osiris, romerske Saturnus og græske Kronos, som alle er metaforer for solen ved vintersolhverv, der hvor “illumination og genfødsel” finder sted. Nøjagtigt det samme som bibelhistorierne om Kristus.

Konspirationen om dyrkelse af djævelen og Lucifer
Religiøse fanatikere beskylder frimurerne for at tilbede djævelen i skikkelse af Lucifer. Det er sket som følge af en komplet mistolkning af Albert Pikes bog Morals and Dogma, hvor han citerer Eliphas Levi og hans tolkning af Lucifer. Aldrig før har problemer med kommalæsning skabt så omfattende en konspiration. (Læs udredningen af konspirationsteorierne i artiklen Albert Pike).

Ved oversættelsen til King James bibelen, blev ordet “morgenstjerne” omtolket til Lucifer, og brugt som udtryk for Satan. Med et blev et af de vigtigste symboler i verden til et skræmmebillede for en hel religion.
Morgenstjernen er planeten venus (på den sydlige stjernehimmel er det stjernen Sirius), som bringer solens lys med sig hver morgen, og tager det med sig tilbage hver aftenen.

Frimurerne dyrker ikke planeten venus i sin fysiske form. De betegner venus som The Blazing Star, som er det metafysiske aspekt af venus der bringer lyset med sig op og ned over horisonten. Hende der bringer lyset og livet og samtidig leder det ind i det guddommelige (sindet).

Venus (Sirius) er også stjernen over Bethlehem, som viser de tre vismænd (Orions bælte) vej til solopgangen, dagen efter vintersolhverv (Lyset i mørket). Vi kalder det Juleaften.

Spekulationer om kammerateri
Der går mange spekulationer på hvilken indflydelse frimurerne har på samfundet. Især hvor mange indflydelsesrige poster frimurerne besidder i politik, retssystemet og store i virksomheder mm. Man behøver ikke at spekulere særligt længe, for selvfølgelig hjælper forskellige netværk hinanden, også frimurerne! Spørgsmålet er så bare om frimurerne og logerne er korrupte?

Frimurere er hverken mere eller mindre hellige end alle mulige andre, og selvfølgelig findes der også brådne kar blandt frimurere, men. . . Det er en absurd tanke at frimurerne igennem logerne og kammerateri, bevidst skaber en sammensværgelse som via manipulation er i stand til at kontrollere hele samfundet, og verden for den sags skyld! Det ville bla. indebære at frimurerne skulle besidde over halvdelen af bestyrelsesposterne i samtlige nøglevirksomheder og organisationer i landet, skulle besidde mere end halvdelen af dommer standen i hver eneste retssag som skulle falde i deres favør, og være i stand til at manipulere hele embedsværket, og over halvdelen af folketinget og de politiske partier. Envidere skulle frimurerne samtidig besidde alle nøgleposterne i de kommunale politiske udvalg osv.

Herudover er det strengt forbudt at diskutere religion, politik eller forretning i frimurerlogerne! Og den vigtigste faktor er at ingen af spekulationerne understøttes med fakta.Frimurernes interne stridigheder og fjender
Nogle af frimurernes største fjender er fanatiske religiøse kristne og katolikker, som i århundrede har forsøgt at give frimureriet et dårligt omdømme. 98% af de konspirationsteorier og den misinformation der flyder på internettet, kommer fra religiøse fanatikere. En af de største kilder til konspirationerne er hele den bølge af misinformation der fulgte i halen på Leo Taxil svindelnummeret, hvorfra religiøse fanatikere fik ideen om at frimurerne tilbeder Lucifer.

Der findes masser af interne stridigheder blandt forskellige frimurerloger i verden, også her i danmark. En af mine bekendte 32 grad frimurer i Scottish Rite, forklarede mig at “der er parasitter som giver frimurerne et dårligt ry”, feks. problemer med selvudnævnte frimurerloger der lever godt af at udnytte den anerkendelse som frimurerne høster igennem deres velgørenhedsprogrammer, og benytter betegnelsen frimurerloge til skatteunddragelse osv.

Frimurernes forbindelse til Tempelridderne
Frimurer-ordenen har ingen fysisk forbindelse til Tempelridderne. De benytter sig udelukkende af symbolikken og de metafysiske koncepter som tempelridderne bragte med sig.

Frimurernes forbindelse til kongehuset
De fleste frimurerloger i verden tilslutter sig kongehusene. Det skyldes primært filosofien om at det er bedre at allierer sig med kongen, fremfor en statsreligion der undertrykker fritænkere.


Andet
Manley P. Hall 33 grad frimurer voksede op som Rosenkreuzer (Rosenkors-ordenen), og blev først frimurer mange år efter at han havde udgivet flere af sine bøger. Jeg har stor respekt for Manley P. Hall og hans arbejde, men trods hans store repetoire og talegaver, formår han at dreje frimureriet over i Rosenkorsordenen og dermed ind Hermetismen, hvilket nemt ender som sødsuppe for New Age bevægelserne og populær spiritualismen. Det skaber efter min opfattelse stadig gode mennesker, men fundamentet for den grundlæggende forståelse, bliver nemt revet væk under fødderne på hans følgere.

Konklusion
Frimurernes indflydelse, kan sidestilles med alle andre organisationer i samme størrelsesorden. Til sammenligning har Jehovas vidner eksempelvis ca. 4.000 flere medlemmer end frimurerlogerne i danmark!

Udover frimurerlogernes lidt snobbede attitude udadtil, så er det en velgørenhedsorganisation der oprigtigt gør medlemmerne til bedre udgaver af sig selv, og giver livslange venskaber. Ingen satan tilbedelse, børneofringer på alteret eller kontrol med verdensherredømmet. Og selvom storlogen melder ud at der ingen økonomisk gevinst er ved frimureriet, så kan jeg godt afsløre at venskabet med de andre brødrene kaster lidt ekstra af sig til firma ordrerbogen. Men det gør medlemskaber af alle mulige andre laug og organisationer også, så det kan vi ikke klantre frimurerne for.

Grunden til at jeg ikke selv vælger at blive frimurer, skyldes udelukkende at frimureriet primært bygger på de esoteriske principper i mennesket, som er koncepter der bygger på andres koncepter af metafysikken. Med andre ord så kommer man aldrig helt ned til præmissen for hvordan alle koncepterne er opstået. Det er til gengæld dejligt befriende at filosofere med frimurere, da de som nogle af de få, reelt interesserer sig for hvordan kosmos hænger sammen, uden at det ender i dogmeprædiken, krystalkugle magi eller tarotkort.