Keyoflife
1. march 2018
452
Senest ændret 23. june 2020

Flad jord teorien

Er jorden flad eller en rund sfære?
Flad jord teorien bygger på at kontinenterne er fordelt på en skive omkranset af høje ismure (Antarktis), hvor nord på kompasset er centrum af skiven. Over skiven befinder sig en usynlig kuppel hvor stjernerne bliver reflekteret i. Solen og månen er lokale og cirkler rundt over ækvator linjen, som befinder sig midt imellem centrum af skiven og ismuren.

Nogle af hovedargumenterne for at jorden er flad er:

- at den synlige horisont på vandlinjen er lige

- at solen ikke går ned, men forsvinder ud af øjets perspektiv

- at solen er lokal fordi strålerne vinkler sig i forskellige retninger i huller i skyerne, men istedet burde have stået lodret ned på hele den oplyste halvkugle pga. afstanden til solen.

- at NASA prøver at skjule at jorden er flad.

- at Apollo måne missionerne blev forfalsket for at skjule at jorden er flad.

- at videnskaben aldrig har fremlagt dokumentation for at jorden er en rund sfære.

- at den videnskabelige udregning af jordens kurven ikke stemmer overens med virkeligheden.

- at der aldrig er taget et billede af jorden som helhed.

- at FN logoet er en illustration af en flad jord.

- at der findes illustrationer af en flad jord i mytologierne fra tidligere kulturer (navnligt i Vedaerne).

- at tyngdekraft teorien er forkert, og at Newton var korrupt.

- at jesuitordenen og den katolske kirke (paven) har manipuleret med videnskaben og astronomien for at skjule at jorden er flad.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Flad jord bevægelsen har faktisk delvist ret i mange af deres argumenter, og inden man kommer for godt i gang med at tryne dem, så lad os lige kigge på nogle af argumenterne enkeltvis.

Horisonten er lige
For at kunne se kurven på horisonten skal man 100+ km op i luften, og derfor kan kurven ikke ses på horisonten når man står ved vandkanten. Hertil vil flad jord tilhængerne sikkert svare, at iflg. den officielle beregning af jordens kurve, så kan det ikke passe, da kurven bør starte så og så langt ude. Her kan man så spørge sig selv hvorfor de vælger at lægge så meget tillid til den akademiske kurve udregning, når de ikke stoler på resten? Jorden er gigantisk i forhold til øjets perspektiv.

Solen forsvinder ud af øjets perspektiv når den "går ned"
I dette tilfælde skulle solen og månen blive mindre jo længere de forsvinder ud af øjets perspektiv, og det gør de ikke. Solens korona (lysskær) reduceres derimod når den bevæger sig mod horisonten.

Solen er lokal fordi strålerne spreder sig
Når vi kigger op på solen, så ser vi rent faktisk kun det punkt hvor lyset rammer atmosfæren. Hver gang solens lys rammer en forhindring så spredes strålerne. Det kan man også se hvis man befinder sig under vandet, så ser det ud som om solen er lige over overfladen. Det samme fænomen sker når solen skinner ned igennem et hul i skyerne.

 

 

 

 

 

 

 


NASA skjuler at jorden er flad
Her kommer flad jord bevægelsen ind på noget. NASA og deres rumprogrammer er en utrolig upålidelig kilde hvad angår dokumentation af noget som helst, og de er dybt utroværdie af økonomiske årsager. De prøver dog næppe at skjule at jorden er flad, men derimod at det ikke er muligt at komme hørere op end i kredsløb om jorden.

Apollo måne missionerne blev forfalsket for at skjule en flad jord
I så fald NASA forfalskede Apollo missionerne (hvilket de med stor sandsynlighed gjorde), er det mest sandsynlige at det var for at skjule at det ikke er muligt at komme højere op end i kredsløb omkring jorden, end at jorden er flad.

Videnskaben har aldrig fremlagt dokumentation for at jorden er en rund sfære
Her må man delvist give flad jord bevægelsen ret. Hvis man udelukker NASA's dokumentation, så er jordens form praktisk talt kun bygget op omkring teorier, eller i hvert fald en utrolig tynd dokumentation. Dette kunne også være årsagen til at den officielle udmåling af jordens kurve ikke stemmer overens med diveres observationer og udregninger?

Der findes ikke et billede af jorden som ikke er sammensat af flere billeder
Her må man give flad jord tilhængerne ret. Man kan ikke stole på NASA's fotografier af jorden i fuld form. NASA indrømmer også selv at billeder af jorden er komponeret af flere forskellige fotografier. Grunden er dog næppe at skjule at jorden er flad, men tværtimod fordi NASA skjuler at de ikke er i stand til at komme højere op end i kredsløb omkring jorden, hvor det ikke er muligt at tage et billede af hele jordkloden i et enkelt fotografi.

FN logoet er en illustration af en flad jord
Flad jord illustrationen er et patenteret strategisk militærkort der benyttes af militære organisationer som NASA og FN. Korruption og kammerateri i de store organisationer har givet anledning til mange spekulationer, men at logoet skulle antyde at de godt er klar over at jorden er flad, men holder det skjult for den øvrige befolkning er absurd. Logoet symboliserer nærmere at FN er en hemmelig militær orginasition.

 

 

 

 

 

 

Flad jord illustrationer i mytologierne
Mange har fejlagtigt den opfattelse at kulturerne rundt omkring i verden troede at jorden var flad, indtil den heliocentriske model blev fremlagt. Det er langt fra sandheden. Flad jord bevægelsen peger ofte på illustrationer med en flad jord fra mytologierne. Illustrationerne har dog intet at gøre med man troede at jorden var flad. De er en del af den pågældende kulturs metafysik, hvilket svarer til vores moderne fysik. 2D illustrationerne af den flade jord er bla. en beskrivelse af hvordan- og hvor i processen materie manifesterer sig i kosmos. En af de største problemer ved fortolkninger af gamle tekster og illustrationer, er at de bliver oversat litterært.

Den første flad jord teori blev spredt af jesuitordenen i omkring åbningen til den nye verden (Amerika), bla. for at undgå en masseudvandring fra europa og den katolske kirkes jerngreb. I samme tidsperiode opstod alle myterne også, om kæmpe blæksprutter, den flyvende hollænder, moby dick og andre spøgelseshistorier. 

 

 

 

 

 

 

Tyngdekraf teorien er forkert og Newton var korrupt
Her må man også delvist give flad jord folket ret. Den moderne udlægning af tyngdekraft teorien er en ufattelig dårlig udokumenteret teori, men princippet med at en sten falder til jorden igen når man kaster den op i luften, kan ingen være i tvivl om. Flad jord bevægelsen bruger ofte den moderne udlægning af principperne bag tyngdekraften som argument for, at hvis jorden var rund så ville vandet falde af, og derfor må jorden være flad. Newton var ikke korrupt, han var bare en elendig oversætter af de gamle tekster, og opfattede derfor tingene litterært. Desuden blev Newtons værker misbrugt af jesuitordenen til at forme og kontrollere moderne akademia.

Jesuitordenen og den katolske kirke (paven) har manipuleret med videnskaben og astronomien
Grunden til at jesuitterne har sat sig hårdt på magten over videnskaben og astronomien, skyldes ikke at de skjuler at jorden er flad! De gør det for at fremføre de teorier som passer ind den romersk-katolske kirkes dogme og forretning, og som kan vedholde pavens status som stedfortræder for gud. Det har de bla. gjort ved at forsøge at vende diverse teorier om til fakta, feks. ved at fremføre Newtonismen, Darwinismen, partikel- og big bang teorierne, samt Einsteins relativitetsteori mfl. som fakta. Hvis felt teorien -som er den langt mest sandsynlige teori- blev annerkendt, så ville hele grundlaget for de kendte religioner falde fra hinanden, og de ville miste deres magtfulde position og forretning. Det er vigtigt at forstå at jesuitterne har manipuleret de gamle astronomers og filosoffers teorier til deres egen fordel! 
Men hvor finder vi så den bedste dokumentation for at jorden er en rund sfære?
Det gør vi bla. ved at kigge på felt mekanikken, som både giver svar på hvordan tyngdekraften fungerer og hvorfor jorden er rund. Beviset skal vi finde i noget så simpelt som en dråbe vand der er fanget i sit eget felt (overfladespænding).

Trods NASA er en meget utroværdig kilde, så er det stadigvæk meget sandsynligt at flere af deres fotos og optagelser fra nær kredsløbet omkring jorden er ægte, og viser en svag kurve omkring jorden. Også taget i betragtning at der benyttes vidvinkel linse på mange af deres optagelser.

 

 

 

 


 

 

Konklusion
Lad os konstatere at jorden er en rund sfære indtil der dukker nye og helt konkrete beviser op. Lad os også konstatere at det nu for anden gang i historien er lykkedes kræfter at sprede flad jord teorien. Denne gang af de sandhedssøgende selv, som ved en kombination af deres opdagelse af scientism (manipuleret videnskab), og mistolkning af esoterisk viden, nu forbinder det hele i flad jord teorien.

Flad jord teorien er et problem fordi den skaber splittelse i sandhedsbevægelsen, og fjerner fokus fra de reelle problemstillinger indenfor "pseudo" videnskaben (atomismen). Flad jord teoretikere udstiller også sig selv som dårlige researchere eller New Agere, da det er et knusende faktum at man ingen måde kan have studeret feltmekanikken, og samtidig arbejde med en teori om at jorden er flad!