TIDSLINJE

En genvej til historien

-10000000
-33000 Picture

111AAAtest

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.....

-10000
-10000 Picture

Løvens periode starter

Golden Age

-8012 Picture

Atlantis "synker i havet"

I denne periode er vi lige nået ud af den guldne alder og Atlantis (bevidstheden) "synker" nu langsomt i det kosmiske hav.

-8000
-8000 Picture

Krebsens periode starter

Månen får den ledende rolle i astrologien.

-6000
-6000 Picture

Tvillingernes periode starter

Merkur får den ledende rolle i astrologien.

-5000 Picture

Naturvidenskab bliver til astrologi

Den oprindelige viden om naturens love bliver systematiseret igennem stjernebillederne, så den dyrebare viden ikke går tabt. I dag kender vi det som astrologien.

Egypten
Den oprindelige naturvidenskab holdes i live af Khemet kulturen (The Wisdom Keepers). Ordet Khemit (el-khemit) lægger....

-4000
-4000 Picture

Tyrens periode starter

Venus får den ledende rolle i astrologien.

-2000
-2000 Picture

Vædderens periode starter

Mars får den ledende rolle i astrologien.

Egypten
Amun præstekulten i Egypten begynder så småt at blive korrupte

Sydamerika 
Mayaerne bygger deres civilisation på ruiner af den gamle megalitkultur

-1550 Picture

Fønikerne grundlægger deres maritime handels system

1550 til 300 fvt. Handelseliten fra Egypten slår sig ned i Kanaan regionen (det gamle israel/libanon), hvor de bliver til fønikerne (Phoenicians).

De stifter bystater i kanalbyerne Tyra og Sidon hvorfra de sejler deres handelsflåder ud i hele middelhavsområdet og....

-1353 Picture

Akhenaten indfører dyrkelse af lyset

Her i den egyptiske Armana periode, forsøger faraoen Akhenaten (Tutankhamon's far) at genindføre de oprindelige aten traditioner. For hurtigere at få folket til at lære den gamle viden, indfører Akhenaten soldisken (Aten), og opbygger lærdommen på dyrkelse af det fysiske....

-1323 Picture

Amun præstekulten overtager magten i Egypten

Den korrupte Amun præstekult og deres handelsimperium har vokset sig stort. Faraoen Tutankhamon dør på mystisk vis i en tidlig alder, hvorefter Amun præsterne selv indtager faraoens plads som konger over Egypten. Landet bliver nu regeret af et handelsimperium og der indføres skatter.

-350 Picture

Jorden er rund (Aristotle)

Aristotle beskriver første gang jorden som en sfære (rund bold). Glem for en stund alt om at folk før denne tid troede på at jorden var flad, det er en komplet misforståelse af antikkens og oldtidens metafysik og kosmologi.

Flad jord teorien bliver senere genereret af jesuitterne ved hjælp af....

-343 Picture

Aristotle bliver Atomist for Alexander den store

Efter Platos død, flytter Aristotle fra Athen for at blive Alexander den stores private underviser. Aristotle afviger fra platonismen og konverterer til empirisme (atomisme/materialisme). "hvis det ikke kan observeres i det fysiske univers, så eksisterer det ikke".

0
0 Picture

Vores tidsregning starter

0 Picture

Fiskenes periode starter

Vi går ind i fiskenes periode, og befinder os nu i den mørkeste periode i den 24.000 års cyklus. 

Jupiter (st. Peter) får den ledende rolle i astrologien. Den katolske kirke praktiserer astrologi forklædt som kristendom.

306 Picture

Konstantin den store bliver kejser

Den første kristne kejser af Rom

313 Picture

Konstantin indfører religionsfrihed

Konstantin den store indfører religionsfrihed og kristendommen slippes hermed fri. Han beholder dog stadig selv en hedensk status af strategiske årsager, med stor sandsynlighed fordi kristendommen er et perfekt værktøj til socialkontrol.

324 Picture

Konstantinobel bliver romernes hovedstad

I perioden 324-330 gør Konstantin den græske by Byzanz (heraf "byzantinsk") til sin nye hovedstad.

380 Picture

Kristendommen indføres

Theodosius I den Store indfører kristendommen i romerriget

391 Picture

Den sidste viden forsvinder fra bibliotekerne i Alexandria

Egypternes dyrebare skat af uvurderlig viden, er langsomt sevet ud af bibliotekerne i Alexandria. Siden den første brand i -48 fvt, har der været flere forsøg på at berøve eller ødelægge bibliotekerne. I 391 blev de sidste rester af verdens navle for viden destrueret.

Meget....

421 Picture

Venedig grundlægges

Den fønikske elite forskanser sig i sumpene ud for italiens kyst hvor de grundlægger kanalbyen Venedig, med inspiration fra Tyre og Sideon i Canaan (Libyen). Læg mærke til ordlyden "Phoenicia" som bliver til "Venetia", som betyder Venus (Isis).

697 Picture

Republikken Venedig bliver grundlagt

Most Serene Republic of Venice bliver grundlagt. Her starter udviklingen af det moderne bank- og pengesystem, diplomati, efterretningsvæsen, spionering mm.

965 Picture

Danmark bliver "Kristent" og underlagt den Romerske pave

I omkring år 965 indfører Harald Blåtand kristendommen i danmark. Det havde han sandsynligvis gode politiske grunde til, da han stod svagt overfor det Romerske imperium. 

Den tysk-romerske kejser Otto den Store havde pavens opbakning til at underlægge sig områder i det hedenske Norden og....

1000
1054 Picture

Den Katolske og ortodokse kristne kirke splittes op

Det store skisma... I Det Byzantinske rige bliver kejseren ved med at have kontrol over den kristne ortodokse kirke og han vil ikke anerkende paven i Rom som overhoved. Det fører til gnidninger, som ender med et brud mellem den kristne østlige ortodokse- og romersk katolske kirke.

1085 Picture

Knight's of Malta (Maltserridderne) grundlægges

The Order of the Knights of Saint John of Malta bliver grundlagt som en militant munkeorden for sygepleje. Også kendt som Knights Hospitallers

1099 Picture

Korsridderne 1.korstog i Jerusalem

Korsridderne bliver officielt hyret til at sikre pilgrimme på vej til Jerusalem. Uofficielt var årsagen nok nærmere at riddere fra de noble familier blev sat til at forsvare handelsruten fra øst til vest igennem Jerusalem. 

1100
1119 Picture

Tempelridderne grundlægges

The Poor Fellow-Soldiers of Christ and of the Temple of Solomon, bliver anerkendt af paven og er nu officielt tempelridderne.

Her er det vigtigt at huske, at tempelridderne kun udgiver sig for at været kristne, men i det skjulte dyrker hedensk astrologi (soldyrkelse). Christ er oprindeligt krydset i det....

1150 Picture

Østerlars kirke bliver opført på Bornholm

Østerlars rundkirke på Bornholm er med stor sandsynlighed opført af tempelridderne som observatorium

1200
1204 Picture

Det 4. korstog (Byzantium kommer i hænderne på venetianerne)

Pave Innocent III vil indtage det muslimsk kontrollerede Jerusalerm, men har ikke råd. Franske tempelriddere tropper defor op i Vendig og slår en handel af med den venetianske bank adel. Venetianerne udnytter tempelridderne til at erobre Byzantium (konstantinobel). Herefter kaldes byen det ny Byzantium og kontrolleres nu af den....

1219 Picture

Dannebrog "falder ned fra himlen"

15. juni 1219. Myten siger at Dannebrog faldt ned fra himlen under slaget ved Lyndanisse (i dag Tallinn, Estland).

Her skal man have i mente at Kong Valdemar rent faktisk var på korstog for paven, og med stor sandsynlighed med hjælp fra tempelridderne. Det giver da også god mening, da Dannebrog er en....

1291 Picture

Tempelridderne taber slaget ved Acre (Tyrkiet)

Tempelridderne taber slaget mod muslimerne.

1291 Picture

Tempelridderne grundlægger Schweiz

1. august 1291. Lider tempelridderne nederlag til muslimerne i Acre. Tempelridderne flygter op i alperne hvor de grundlægger Schweiz.

Navnet Schweiz, eller Switzerland (Schwesterland/søsterlandet) er en direkte indikation på at vi har med tempelridderne at gøre. Tempelridderne er nemlig....

1300
1307 Picture

Fredag den 13. - Tempelridderne arresteres

Fredag d. 13 okt 1307. Tempelriddernes økonomiske magt har taget overhånd og den franske konge sidder i ubetalelig gæld til tempelridderne. Han får overtalt pave Clement V til at bandlyse tempelridderne, og udsteder en arrestordre på alle tempelriddere.
Tempelridderne flygter mod nord og skjuler sig....

1309 Picture

Sangréal Ordenen i viborg grundlægges

En syg og udmattet tempelridder forvilder sig til Viborg i hans mulige flugt til Skotland. Han medbringer en "skat" som bliver fundamentet til den hemmelig loge "Ordo Sancti Graal", som stadig eksisterer i dag anno 2018, som Sangréal ordenen i Viborg.

1348 Picture

The Most Noble Order Of The Garter grundlægges

The Most Noble Order Of The Garters grundlægges af Kong Edward III

1400
1460 Picture

Medici genindfører hermetismen i vesten

Cosimo de' Medici genindfører Hermetismen (Corpus Hermeticum) i vesten (Pistoia, Toscana Italien). 

1492 Picture

Columbus "opdager" Amerika

Columbus sejler under tempelridderflag på hans rejser til det Caribiske ø hav. Kendskabet til "den nye verden" stammer muligvis fra en kopi af Piri Reis kortet, som var kommet i hænderne på tempelridderne i arkiverne i Konstantinopel, som det Byzantiske rige med stor sandsynlig har....

1500
1508 Picture

Cambrai ligaen nedkæmper Venedig

I perioden 1508 til 1516 allierer flere europæiske statsmagter sig mod de venetianske bankfamilier. Venetianerne spilder ikke tiden i deres venetianske "fængsel". De lægger en plan som senere vil infiltrere kongemagten og statsreligionerne i hele Europa, og udskifte dem med deres eget økonomiske....

1517 Picture

Reformationen startes af Martin Luther i Tyskland

Den 31. oktober 1517 startede reformationen for alvor med Martin Luther 

1534 Picture

Jesuitordenen formes

Ignatius Loyola havde tætte forbindelser til det spanske illuminati (Los Alumbrados), som hovedsageligt bestod af de orientalske "jøder" (Conversos, Maranos, Sephardi jøder), Persere der var konverteret til jøder i ly for kristendommen og den spanske inkvisition (den romersk katolske kirkes....

1540 Picture

Jesuitordenen bliver officielt godkendt af paven

27. september 1540 - Pave Paul III godkender officielt den militante Jesuit hær med Ignatius of Loyola som general. Godkendelsen sker fordi pavens rådgiver, venetianeren Gasparo Contarini er dobbeltagent i gang med at infiltrere den romersk katolske kirke, for den venetianske adel.

1600
1600 Picture

Det britiske Østindiske kompagni grundlægges

1602 Picture

Venetianerne grundlægger det Hollandske Øst-indiske Kompagni

20. marts 1602... Her det vigtigt at man opfanger at arvetagerne af det venetianske oligarkiske system er nået til kanalbyen Holland. Læg også mærke til den venetianske symbolik i handelsflådens symbolik!

1610 Picture

Rosenkorsordenen bliver grundlagt

1618 Picture

Trediveårskrigen starter

Religionskrigen mellem den Katolske og Ortodokse kirke starter med oprøret i Bøhmen. Krigen handler mere om kontrollen over europa, end religion!

1694 Picture

Bank Of England grundlægges

I London skaber Venetianerne en ny søbred (bank) til deres søfartsimperium ved navn Bank of England.
England er på fallittens rand og står med et ubrugeligt forsvar. Med skabelsen af Bank of England kan der nu optages private lån af Venetianerne til at skabe en ny flåde. Betalingen udbetales i....

1700
1743 Picture

Frimurerordenen i Danmark grundlægges

Frimurerorden nedstammer direkte fra Danmarks første loge, st. Martin, der blev stiftet den 11. november 1743 i København

1758 Picture

Roger Boskovic udgiver bogen Theory of Natural philosophy

Jesuitten og atomisten udgiver bogen "Theory of Natural philosophy", som senere blev Nikola teslas "bibel".

1775 Picture

Den amerikanske uafhængighedskrig

Den amerikanske uafhængighedskrig varer fra 1775 - 1783. De amerikanske kolonier vil løsrive sig fra det britiske imperium.

1776 Picture

Illuminati grundlægges

1. Maj 1776 grundlægger Adam Weishaupt (1748 - 1811) det hemmelige selskab "Order of Perfectibilists", som senere bliver til Bavarian Illuminati. Illuminati betyder "de oplyste" eller "de illuminerede". Dagen fejres i vesten, som May Day.

Illuminati blev skabt med henblik på at undergrave....

1776 Picture

Uafhængighedserklæringen underskrives

Den amerikanske uafhængighedserklæring underskrives med Thomas Jefferson som en af hovedpersonerne

1782 Picture

Dollar seddelen med pyramiden bliver designet

På seddelen er der trykt "Novus ordo seclorum" (New Order of the Ages), som ofte bliver misoversat til "New World Order" og sat i forbindelse med en ny verdensorden.

Præsident Roosevelt's administration satte produktionen af one dollar seddelen i gang.

1788 Picture

Stavnsbåndet "ophæves"

Stavnsbåndet ophæves ved landboreformerne fra 1788.
Det efterhånden upopulære fysiske slaveri bliver i det skjulte udskiftet med økonomisk slaveri igennem den maritime handelslov! Frihedsstøtten i København (en obelisk) opstilles som et symbol på at den økonomiske maritime....

1789 Picture

Den Franske Revolution

1789 Picture

Jesuitterne grundlægger Georgetown Universitetet

Georgetown Universitet er den ældste katolske Jesuit institution i USA, og et af verdens mest annerkendte universiteter! Herfra udklækkes de fleste kandidater, som besidder de store poster i amerikansk politik.

1800
1814 Picture

Briterne brænder US Capitol ned

Den 24. august 1814 sætter britiske tropper U.S. Capitol i brand. Britiske tropper er selvfølgelig kontrolleret af den sorte adel (Black Nobility), og dermed også den romersk-katolske kirke. Efter branden opføres U.S. Capitol som en "kopi" af St. Peters kirken i vatikanet i Rom. The Founding Fathers....

1818 Picture

Danmarks Nationalbank grundlægges

Rigsbanken ophæves, og dens aktiver og passiver overgår til Danmarks Nationalbank med hensigt på at adskille banken og staten. Herfra bliver Nationalbanken en selvejende institution, drevet af private kræfter (Bank of England). 

1832 Picture

Skull and Bones bliver grundlagt i USA

Den hemmelige loge Skull and Bones, bliver grundlagt på Yale Universitetet i New Haven, Connecticut. Formålet med logen er at udklække kommende profiler til politiske topposter i USA, som skal varetage private organisationers interesser. 

1859 Picture

Albert Pike bliver Grand Commander i frimurerlogen Scottish Rite

Albert Pike bliver udnævnt til "Sovereign Grand Commander of the Scottish Rite's Southern Jurisdiction" i 1859

1859 Picture

Evolutionsteorien opstår

Charles Darwin skaber evolutionsteorien om at mennesket nedstammer fra aben. Med udgivelsen af hans bog Arternes Oprindelse er Darwinismen skudt i gang.

1861 Picture

Sø- og Handelsretten grundlægges

Symbolikken på gavlen er lavet af G. D. Gianelli. Her rækker videnskabens, kunstens og håndværkets gudinde, Minerva, og handelens gud, Merkur, hinanden hånden over et alter. De hvilende figurer symboliserer land og hav. Ejendommen havde direkte tilknytning Erich Erichsen, og  det Asiatiske....

1865 Picture

Abraham Lincoln myrdes

1871 Picture

Amerika bliver til en privat virksomhed

I akten af 23. februar 1871 bliver Amerika gjort til en "privat virksomhed" (United States Corporation Company), under ledelse af Columbia distriktet, med præsidenten som CEO (direktør for firmaet). Internationale kræfter har overtaget kontrollen med Amerika.

1882 Picture

Knight's of Columbus stiftes

1897 Picture

Zionismen grundlægges

Theodor Herzl grundlægger zionismen med henblik på at skabe en Israelsk stat.

1900
1909 Picture

Det engelske efterretningsvæsen grundlægges

Det engelske efterretningsvæsen MI5 og MI6 grundlægges. Bemærk at MI6 (SIS sektion 6) er den militære efterretningstjeneste, som kontrolleres af "oligarkiet".
Efterretningsvæsenet er en venetiansk opfindelse med formål at indhente oversøiske efterretninger til....

1912 Picture

Titanic forliser

15. april 1912 synker Titanic med flere prominente folk ombord, som kunne have forhindret dannelsen af den amerikanske centralbank, Federal Reserve.

Det viser sig også senere at det måske slet ikke var Titanic der sank, men søsterskibet Olympic, som var en identisk kopi af Titanic?

1913 Picture

Federal Reserve grundlægges

USA's nationalbank Federel Reserve grundlægges i juleferien d. 23. december 1913. Papirerne underskrives mens alle holder juleferie. Venetianerne (det engelske imperium) kontrollerer nu gældsmarkedet i USA.

1917 Picture

Den russiske revolution

Med finansiel støtte fra Wallstreet i USA, kommer de jødiske bolsjevikker til magten i Rusland, med Lenin i spidsen. Dette var starten på en af historiens største og groveste folkemord, hvor mere end 100.000.000 russere blev myrdet af "jødiske" bolsjevikker. 

1917 Picture

Belfour-deklarationen skrives

2. november 1917 modtager zionisten Lionel Walter Rothschild en hemmeligt brev fra den britiske regering, om at de sympatiserer for oprettelsen af en israelsk stat i Palæstina.

1918 Picture

Zaren af Rusland bliver myrdet

Den 17. juli 1918 bliver hele Romanow familien snigmyrdet af jødiske bolsjevikker, som er hyret af de Venetianske bankfamilier i USA (Jacob Schiff ). Bolsjevikken Yakov Mikhailovich Yurovsky skulle angiveligt være bøddelen?

1920 Picture

Royal Institute of International Affairs grundlægges

Anglo-Amerikanske tænke-tank oprettes under Paris fredsaftalen, kort efter afslutningen af 1. verdenskrig. I 1928 får de afskaffet guldfoden i England.

1921 Picture

Council on Foreign Relations (CFR) grundlægges

Den 29. july 1921 grundlægges den amerikanske tænke tank Council on Foreign Relations (CFR), som i dag kan betragtes som United States skyggeregering. CFR har specialiseret sig i udenrigspolitik og internationale anliggender. 

1929 Picture

Børskrakket

1930 Picture

Bank for International Settlements (BIS) grundlægges

17. maj 1930 grundlægges Bank for International Settlements (BIS) i Basel i Schweiz. Det er en privat kontrolleret, og international organisation der fungerer som centralbankernes bank.

1933 Picture

USA går bankerot

USA går bankerot og der udstedes et cirkulære om at alt guld nu tilhører det nye Federal Reserve banksystem. Fremover er amerikanerne tvunget til at låne fiat valuta (papir penge) genereret af den privat kontrollerede Federal reserve Bank. USA har været insolvent lige siden!

1941 Picture

Pearl Harbor

7. december 1941 angriber Japanske fly den amerikanske flådebase i Pearl Harbor på Hawaii. USA's præsident Franklin Rosevelt var informeret om angrebet på forhånd, af den amerikanske flådes efterretningstjeneste, men blev beordret til at holde sig neutral fordi angrebet var vigtigt for at....

1945 Picture

Operation Paperclip

Efter nazitysklands kapitulering, smugles tusindvis af højtstående nazister hemmeligt til USA, på falske pas udstedt af vatikanstaten i Rom. Nazisterne får senere højt placerede stillinger i både NASA, CIA samt i den Amerikanske hær.

Wernher Von Braun bliver chef for Amerikansk....

1947 Picture

CIA grundlægges

CIA blev skabt for at centralisere kontrollen med efterretningsvæsenet, direkte under præsidenten, CEO af United States Corporation i Washington. CIA afløser det daværende Office of Strategic Services (OSS), som var Amerikanernes eget efterretningsvæsen fra 2. verdenskrig.

1947 Picture

Israel grundlægges

I en hemmelig aftale (Balfour-deklarationen) mellem Englænderne -under ledelse af Winston Churchill-, zionistiske ledere og "jødiske" bankmænd (heriblandt Rothschild), bliver der oprettet en ulovlig israelsk stat i Palæstina.

1949 Picture

Mossad grundlægges

Den israelske efterretningstjeneste Mossad grundlægges

1954 Picture

Bilderberg gruppen grundlægges

Prins Bernhard af Holland er afkom af de Venetianske bankfamilier, og har tæt tilknytning til det nazistiske Reiter SS. Han stifter Bilderberg gruppen, bla. for at holde liv i nazisternes forretninger, heriblandt hele nettet bag I.G. Farben mfl.

Folkene bag organisationen medvirker senere til oprettelsen af EU og NATO....

1969 Picture

Månelandingen

D. 20. juli 1969, kl. 21:17 dansk tid, sætter Neil Armstrong tilsyneladende sine fødder på månens overflade. Dette er med meget stor sandsynlighed en af historiens største svindelnumre.

1973 Picture

Den Trilaterale Kommission grundlægges af Rockefeller

David Rockefeller grundlægger den Trilaterale Kommission. En privat interesseorganisation og centraliseringsenhed, som består af Nordamerika, Vesteuropa og Japan.

1986 Picture

Olof Palme mordet

CIA stod formodentligt bag mordet på Olof Palme for at han ikke skulle lække oplysninger om deres illegale våbenleverancer til Iran, med våben leveret af den svenske våbenfabrik BOFORS.
George Bush (senior) var på det tidspunkt øverste ansvarlige i CIA. Bush og daværende chef William....

2000
2012 Picture

Vandmandens periode starter

Den 21. december 2012 overgår vi til vandmandens periode. Saturn får den ledende rolle i astrologien.

2100