Tidslinje
Hvor befinder vi os i tiden?

Tidslinje

Tidslinjen giver et hurtigt overblik over de vigtigste begivenheder i historien, og danner en rød tråd, som er relateret til emnerne på siden.

Vi tager udgangspunkt på toppen af den gyldne alder 14.000 år før vores tidsregning, fordi det er i denne periode at man kan spore oprindelsen af den viden (kosmologien/naturvidenskab) der ligger til baggrund for astrologien, samt de tidligste beretninger mennesket har kendskab til.

Tidslinjen har følgende funktioner:

1. At bekræfte at det mentale stadie falder jo nærmere vi når år 0.
2. At se astrologiens rolle i samtlige religioner.
3. At sammenholde den romerske kults aktiviteter i en rød tråd.
4. At se udnyttelsen og forståelsen af naturvidenskaben svinder ind jo tættere vi når år 0.

Tidslinjen er kun vejledende da den bruges til intern research!

 
-12.000 Jomfruens periode (Merkur)
  Vi befinder os på højdepunktet af den gyldne alder.

Merkur (Hermes/Thoth) har den ledende rolle i astrologien.

Bevidsthedsstadiet er på 100%

Megalit alderen?

Nilen løber helt op langs Giza plateauet, hvor pyramiderne og Sfinxen står.
 
-10.000 Løvens periode (Solen)
  Vi befinder os i slutningen af den gyldne alder.

Solen har den ledende rolle i astrologien.

"atlantis synker i det kosmiske hav" og rejser sig først igen i år 2012.

Sfinxen i Ægypten bygges muligvis i denne periode, men det er også sandsynligt at den er mange tusinde år ældre?
 
- 9.600 fvt. Istiden ophører
  Oversvømmelser pga. regn i syd, tvinger civilisationerne til at sprede sig til andre lokationer rundt om i verden sammen med deres viden.

Det er denne periode Plato henviser til i hans beretninger om det fysiske atlantis der sank. Tusindevis af guldalsersamfund blev udslettet og tvunget til at søge andre steder hen i verden.
 
År - 8000 Krebsens periode (Månen)
  Vi befinder os i starten af sølvalderen.

Månen har den ledende rolle i astrologien.

I de områder af verden som ikke er berørt af oversvømmelserne, fortsætter guldalder generationerne som hidtil. De berørte civilisationer er flyttet til nye områder hvor de starter forfra.
 
År - 6000 Tvillingernes periode (Merkur)
  Vi befinder os midt i sølvalderen. Merkur har den ledende rolle i astrologien.

Hermes Trismegistus (viden fra merkurs tidsalder) i den version vi kender, stammer fra denne periode.

Den ældste information vi har om guldalder-videnskaben i 2014, stammer fra denne periode. Det er den viden man kan tilegne sig igennem fortællingerne om Hermes (Grækenland), Thoth (Egypten), Buddha (Østen), Merkur (Romerne) mfl.

I norden levede videnskaben videre igennem den nordiske mytologi!
 
- 5.000 fvt. Guldalder viden bliver til stjernetegnene.
  Guldalderviden (naturvidenskab/kosmologi) bliver omdannet til en historie fortalt igennem stjernebillederne, i det vi kender som astrologien i dag.

Mesopotamien (Irak)
Sumerne beretter om deres viden om astrologien (kosmologien) igennem historien om Anunnakierne.

Egypten
I Egypten er små samfund langs nilen atter begyndt at blomstre og de gamle guldalder områder langs den gamle nilbred, ligger som ruiner i ørkenen. Nilen har trukket sig adskillige kilometer tilbage siden den gyldne alder.

Guldaldervidenskaben holdes i live af Khemit kulturen (The Wisdom Keepers).
 
År - 4000 Tyrens periode (Venus)
  Vi befinder os i starten af bronzealderen. Venus (Isis) har den ledende rolle i astrologien.

Det øverste symbol er koen (tyren), fordi vi befinder os i tyrens alder, og venus (Isis) fordi planeten venus har den ledende rolle i astrologien for denne 2000 årige periode!

Disse symboler bliver senere til Isis, i skikkelse af Apis (Hapi-Ankh), og Hebræernes den gyldne kalv.

Isis kulten oprinder i denne periode.

Fortolkningen af guldalderviden fra denne periode, bliver senere nedfældet i Hebræernes bibel Genesis. Genesis betyder Isis generationen eller "i begyndelsen" på Hebraisk. Pointen her er at i den metafysiske del af guldaldervidenskaben er Isis begyndelsen, moderen der skaber barnet, eller neutronet der skaber elektronet (materielt stof).
 
- 3.200 fvt. Fønikerne bosætter sig i Caanan (libanon)
Fønikerne slår sig ned i Canaan området (det nuværende israel/libanon).
 
- 3.000 fvt. De ægyptiske farao dynastier opstår
 

Præsterne bliver kongernes nærmeste rådgivere for udbredelsen af den gamle viden, og kongerne bliver til faraoer. De Egyptiske dynastier opstår og dyrkning af den gamle guldalderviden bliver langsomt organiseret.

Præsternes voksende handelsimperier udgør efterhånden en større magt end faraoerne, hvilket gør mange af præsterne korrupte.

 
År - 2000 Vædderens periode (Mars)
 

Vi befinder os i slutningen af bronzealderen. Vædderen (The Ram) er det øverste symbol for denne 2000 årige periode, og mars (Ram bagfra) overtager den ledende rolle i astrologien.

På overgangen til Ram perioden opstår der intern splid imellem præsterne i Egypten, over hvilken gud der skal dyrkes. Et flertal af præsterne, bliver til den nye solkult, Amun kulten (High Priest of Amun), som nu bliver Ram dyrkere.

NOTE:
Eller Hebræerne/jøderne??? Laver kapitlet med den gyldne kalv som metafor for at de splitter sig fra Ram dyrkning??? Moses er the Ram!

Denne begivenhed bliver senere brugt i bibelen, til historien om moses på bjerget og den gyldne kalv. En metafor for opsplittelsen mellem tilhængerne af tyren (Isis) og vædderen (Moses).

Amun præstekulten får den dominerende rolle i Egypten og transformerer den urgamle guldaldervidenskab til den form for "sun worship" (dyrkelse af "solen"), som de fleste kender, med guderne Isis, Orsiris, Horus og Seth mfl.

Fænomenet "Hebrew" oprinder også fra denne periode, og kommer af udtalen "eyebrew" (øjenbryn), fordi det astrologiske tegn for vædderen symboliserer et sæt øjenbryn (The Ram). Hebraisk bliver senere til Fønikernes sprog.

Sydamerika
Mayaerne bygger deres civilisation på ruiner af gamle guldalderbyer (megalit ruiner).

 
- 1.550 fvt. Fønikerne grundlægger deres maritime handels system
  1550 til 300 fvt. Semitterne udvider deres handelsimperium til Kanaan regionen (det gamle israel/libanon), hvor de bliver til fønikerne (Phoenicians), som stifter deres bystater i kanalbyerne Tyra og Sidon. Herfra sender de deres handelsflåder ud i hele middelhavsområdet og når helt til England og Skandinavien.

De opretter kolonier i hele middelhavsområdet, og indfører det tidligste stadie af Comerce (handel), sø- og handelsretten, søret, (admiralty law), et system, som senere bliver adopteret/overført til det hellige Romerske imperium.

Fønikerne bliver kendt som det lilla folk fordi de opfinder den lilla farve. Den lilla farve symboliseres stadig af vatikanets kardinaler.

Fønikerne udvikler det hebraiske sprog
 
- 1.336 fvt Indførelsen af monetismen i ægypten (kun en gud)
  Amenhotep IV (Akhenaton) bliver farao i ægypten, han kendes måske bedre som Akhenaten, Tut Ankh Amon's far.

Akhenaten vender tilbage til de gamle Aten traditioner og indfører soldisken, som den eneste gud. Hermed bliver monoteismen (kun en gud/hersker) grundlagt. Samtidigt bandlyser han Amun præstekulten.

Akhenatens monoteistiske "et guds system" var en perfekt løsning til at opnå kontrol over folket, og gjorde ham i stand til at agere stedfortræder for "gud". En metode vi senere skal se blive brugt flittigt af det hellige Romerske imperium, og paven via bullen (erklæring) Unam Sanctam.
 
- 1.323 fvt. Amun Ra (solkulten) overtager magten i Egypten
  Tutankhamon er blevet farao og bliver ført bag lyset, af sine rådgivere, som er infiltreret af Amun kulten. Han genindfører Amun traditionene (flere "guder", men nu med en ny øverste gud Ra.

Tutankhamon dør i en alder af kun 18 år (muligvis forgiftet?), og kort tid efter udnævner Amun præsterne (handelsimperiet) sig selv som faraoer.
 
År - 1000  
  Fønikerne starter koloniseringen af Malta
 
- 800 fvt. Den græske periode
  800 - 600
 
- 753 fvt. Den Romerske Republik bliver grundlagt
  Af Romulus.. (husk ordet Rom er The Ram og mars!)
 
- 720 fvt. Malta bliver en føniksk koloni
  Fønikerne danner en koloni på Malta
 
- 587 fvt. Den "jødiske" talmud skrives
  587 til 539 fvt. Hebræerne kommer i exil i Babylon hvor de skriver den jødiske Talmud.
 
- 539 fvt. Babylon falder
  Tekst er på vej...
 
- 600 fvt. Første tegn på handel med penge
  Approximate beginning of money with first coins in Lydia.
 
- 332 fvt. Alexander den store erobrer Egypten
  Efter at have "mødt" Oraklet fra Delfi (lært astrologien / Hermetica), bliver Alexander den store udnævnt til kejser af universet samt søn af Ammon (AMUN solkulten).

Kort efter nedfælder han bibelen, hvor han skjuler astrologien som metaforer.


Senere i fiskenes periode (år 0-2000) overtager planeten Jupiter den ledende rolle på nattehimlen sammen med solen og Jesus bliver tilskrevet i bibelen.
Jesus er sammensat af ordene Jupiter og Zeus (solen). IH(E)S-Zeus, Yes-Zeus osv.

 
- 48 fvt. Biblioteket i Alexandria destrueres
  Julius Cæsar (Kejser af det hellige Romerske imperium) drager til Alexandria, hvor han stjæler verdens samlede værker af litteratur og skrifter med den Hermetiske videnskab og fører dem til Rom. Herefter udsletter han en gang for alle bibliotekerne i Alexandria, og udnævner sig selv til gud!

Denne videnskab bliver også senere til Tempelriddernes skat!


NOTE... Denne viden bliver nu til læren om Kristus (ikke jesus)!
 
- 63 fvt. Kejser Augustus (Octavian) bliver enehærsker i Rom
 

Octavian (-63 f.v.t +14 e.v.t.) enehersker i Romerriget. Octavian var Princeps senatus, dvs. Senatets første- mand. Så magten var hos ham. I 27 f.v.t.
gav Senatet ham ærestitlen Augustus, dvs. ”den ophøjede”. I årene, der fulgte, blev han efterhånden tildelt overkommandoen over alle rigets hære. I 12 f.v.t. blev han også valgt til pontifex maximus, dvs. den øverste leder af den Romerske statskult (religionen som staten styrede). I historiebøger omtales Octaivan ofte som kejser Augustus.

Under Augustus blev Egypten endelig erobret.

 
År 0 Fiskenes periode (Jupiter)
  Overgangen til fiskenes alder

Vores tidsregning starter.

Vi befinder os midt i den astrologiske jernalder (den mørke periode i den 24.000 års cyklus).

Jupiter får den ledende rolle i astrologien. Planeten jupiter er guderne Sct. Peter, Zeus (græsk) og Jupiter (Rom). Jesus (solen) fødes i den nye romerske kalender, og bliver skrevet ind i bibelen. Ordet Jesus er en sammensætning af Yes/IES/IHS (solen) og Zeus (jupiter). Ieszeus!

Ham der kommer fra skyerne hver morgen og frelser os med lyset der driver det onde mørke væk!
 
300 Paven bliver opfundet
  Biskoppen i Rom får en central og nærmest overstatslig position
i den vesteuropæiske kirke. Efterhånden tager han betegnelsen Pave.
 
421? Venedig bliver "grundlagt"
  Den fønikske inspirerede kanalby venedig kommer til live.

Læg mærke til udtalen: Fønikerne "Phoenicians" bliver til "Venetians".
 
600 Islam grundlægges
  Den Romersk katolske kirke og arabiske kabbalister "illuminerede" reformerer Isis kulten og indfører Islam. Det sker for at danne en front imod de "ægte" kristne "jøderne", som bla. befinder sig i nordafrika (Egypten).

Astrologien tages igen i brug til at danne en religion, da planeten venus netop på dette tidspunkt får en "herskende" rolle i astrologien.

Islam er en venus (Isis) religion, som hylder den Egyptiske gudinde Isis og the high Ram. Islam betyder Isis-Lam (the high Ram).

Ordet Sufi er "filoSUFI" (kærlighed til viden). Den ægte Hermetiske viden!
 
630 Khazarien bliver grundlagt
  Historien om Khazarerne (de falske jøder) er midlertidig holdt uden for researchen, da den med stor sandsynlighed er en del af jødekonspirationen, som er skabt for at skjule sandheden om den Romerske kult!?
 
697 Republikken Venedig bliver grundlagt (SKELSÆTTENDE PERIODE i HISTORIEN)
  Most Serene Republic of Venice bliver grundlagt. Her starter udviklingen af det moderne banksystem, samt udviklingen af den venetianske elite, som senere bliver til Council of 10, Black Venetians/Black Nobility, som sidder tungt på verdensmagten og korruptionen i verden anno 2016.
 
787 Vikingerne det første hævntogt mod de kristne
  Vikingerne var knap så babariske som den moderne historie beretter, de forsvarede sig bare imod de kristne munke, som ville indføre kristendommen i danmark.
 
965 Danmark bliver "Kristent" og underlagt den Romerske pave
  I omkring år 965 indfører Harald Blåtand kristendommen i danmark. Det havde han sandsynligvis gode politiske grunde til, dan han stod svagt overfor det Romerske imperium.

Den tysk-romerske kejser Otto den Store havde pavens opbakning til at underlægge sig områder i det hedenske Norden og indføre kristendommen. Ved at lade sig døbe blev Harald Blåtand selv håndlanger for den Romerske kult– og dermed havde kejser Otto ikke længere en anledning til at angribe.
År 1000  
 
1.085 Knight's of Malta (Maltserridderne) grundlægges
  Tempelridderne (The Order of the Knights of Saint John of Malta) bliver grundlagt som en militant munkeorden for sygepleje.
 
1099 Tempelriddernes 1. korstog i Jerusalem
  Tempelridderne bliver hyret som pavens lejesoldater, til at sikre pilgrimme på vej til jerusalem.
 
1054 Den Katolske og ortodokse kirke splittes op
  I Det Byzantinske rige bliver kejseren ved med at have kontrol over den kristne kirke og han vil ikke anerkende paven i Rom som overhoved. Det fører til gnidninger, som ender med et brud mellem den kristne ortodokse- og Romersk katolske kirke.
År 1100  
 
1119 Tempelridderordenen grundlægges (officielt)
  The Poor Fellow-Soldiers of Christ and of the Temple of Solomon, som de hed i begyndelsen, bliver godkendt af paven, og er nu officielt tempelridderne. De får privilegier som bla. fritager dem for at betale skatter, og får også myndighed til selv at opkræve skatter i de områder de administrere.

Den spæde start på det der senere bliver til den moderne bankvirksomhed.
 
1150 Østerlars kirke bliver opført på Bornholm
Tempelridderne befinder sig muligvis på bornholm, hvor de bygger Østerlars rundkirke?
 
År 1200  
 
1203 Det 4. korstog (Venetianerne indtager Konstantinobel)
  Seks tempelriddere fra Frankrig opsøger Venetianerne for at benytte deres flåde til at invadere Egypten. Der indgåes en aftale som Tempelridderne ikke kan overholde, og Venetianerne udnytter dem derfor til at invadere Konstatntinobel (Istanbul). Venetianerne besidder nu magten i Byzantiens hovedstad. Det er herfra Scottish Rite har symbolet med den dobbelthovede ørn!

Her får Venetianerne også adgang til det imperiale bibliotek i Konstantinobel, og dermed adgang til de Egyptiske skrifter det Byzantiske rige stjal fra bibliotekerne i Alexandria i Egypten!
Muligvis Piri Reis kortet, som Columbus senere brugte til at sejle til den nye verden!? Og meget vigtigigere... Læren om Hermes Trismegistus!
 
1219 Dannebrog "falder ned fra himlen"
  15. juni 1219. Myten siger at Dannebrog faldt ned fra himlen under slaget ved Lyndanisse (i dag Tallinn, Estland) den 15. juni 1219.

Estland hørte til Danmark fra 1229 - 1346.

Dannebrog er en korsfarerfane, tempelriddernes flag!
 
1291 Tempelridderne grundlægger Schweiz
 

1. august 1291. Lider tempelridderne nederlag til muslimerne i Acre. Tempelridderne flygter op i alperne hvor de grundlægger schweiz (søsterlandet / Sisters of Isis).

Geneve = Generation of Eve

 
År 1300  
 
1302 Paven indfører Unam Scantam (Her går det galt)
  Pave Bonifacius VIII, indfører bullen Unam sanctam, som gør ham til "stedfortræder for gud" og bliver enehersker over spiriualiteten i hele verden.

Det skal forståes på den måde, at alle -inkl. monarkierne- der underlægger sig gud, samtidig underlægger sig paven.

Unam Sanctam er den nederste krone i pavens tiara (krone)
 
1303 Paven bekræfter at den romerske kejsers magt
  Paven bekræfter at den hellige romerske kejser har den udøvende magt, over alle andre magthavere, under pavens suverænitet.

Altså... Paven øverst, derefter den romerske kejser, og derefter alle andre!
 
1307 Fredag den 13. - Tempelridderne arresteres
  Tempelriddernes økonomiske magt er blevet en torn i øjet på den franske konge Clement V, og han beslutter at sætte en stopper for tempelridderne. Fredag d. 13. okt 1307 udsteder han en arrestordre på samtlige tempelriddere i frankrig samt ordre om at beslaglægge alle deres ejendele.

De resterende tempelridderne i Europa flygter i skjul.
 
1307 Sangréal Ordenen i viborg grundlægges
  Sangréal ordenen i viborg er en hemmelig loge etableret i 1307, som har forbindelse til tempelridderne. Logen eksisterer stadig anno 2016.

Sagnet siger at en udmattet og syg tempelridder søgte skjul i viborg, og herefter stiftede han sangreal ordenen!? (gral ordenen)
 
1310 Black Nobility opstår i Venedig (The Council of 10)
  The Council of 10 "The Ten" eller De sorte aristokrater, inkvisition, bankforretning, bullion handel, efterretningstjeneste, beskytter staten
 
1314 Tempelridderen Jacques de Molay bliver brændt på bålet
  Den 18. marts 1314 bliver den sidste leder af tempelridderne, Jacques de Molay (Grand Master of the Knights Templar) brændt på bålet foran Notre Dame katedralen i Paris. (Notre Dame er Isis)

Han var ellers blevet benådet, men kongen fik overtalt paven til at eksekverer en dødsdom.

(den franske konges gæld til tempelridderne blev samtidig slettet).
 
1.348 Order of the Garter grundlægges
  The most Noble Order of the Garter (Hosebåndsordenen) bliver grundlagt.
 
År 1400  
 
1452 Pavens laver bullen Dum Diverras
  18. juni 1452 tilføjer paven bullen Dum Diveras
 
1453 Det Byzantiske Rige falder
  Det Byzantiske rige falder, og ryger i hænderne på de Islamiske Ottoman Tyrkere (The Ottoman Empire)
 
1460 ca. Renæssancen (genfødslen) indtræder i europa
  Den gamle viden Hermes Trismegistus (Thoth) fra Alexandria i Egypten begynder at titte frem i Europa, hvilket bla. kendetegner bygningsværkerne fra denne periode.

Hermes Trismegistus eller Hermetica er fundamentet i tempelriddernes viden og synonym med betegnelsen "tempelriddernes skat".

Tempelridderne, eller snarere de bagvedliggende kræfter forsøger med Hermetismen at overskygge den kristne magt.

Senere bliver den nye verden (Amerika de fries land) grundlagt på Hermetisme, men senere infiltreret af Romersk Katolske kræfter.

Mottoet lød...
Gud havde givet det enkelte menneske nogle evner. Det var ens pligt at udfolde og bruge disse evner fornuftigt og hensigtsmæssigt til at opnå viden om verden. Idealmennesket sørgede derfor for at erhverve sig viden om alle områder i livet – og ikke kun være specialist på et enkelt område!

Det bliver der lavet om på senere i historien med jesuitternes reformationer af universiteterne!
 
1455 Paven laver bullen Romanus Pontifex
  Paven laver bullen Romanus Pontifex
 
1481 Paven laver bullen Aeterni Regis
  Paven laver bullen Aeterni Regis

Aeterni Regis er den 2. krone i pavens tiara (krone).
 
1492 Christopher Columbus "opdager" Amerika
 

Romerne havde for længst været i Amerika og paven (Tempelridderne) leder nu efter guld til deres bullion markede i samarbejde med Venedig (venetianerne/Den sorte Adel). Columbus får grønt lys af den Spanske kongefamilie og sætter sejl mod den "nye" verden.

Columbus bruger en kopi af Piri Reis kortet fra bibliotekerne i Konstantinopel, som det Byzantiske rige med stor sandsynlig har hjembragt fra tyverierne i Alexandria i Egypten.

Columbus rejser under tempelriddernes flag (malteserkors på sejlene)


Pavens (den romerske kults) interesser i Amerika bliver senere i historien varetaget af ridderne i Skull and Bones, og Knight's of Columbus!

 
År 1500  
 
1508 Cambrai ligaen - War of the League of Cambrai
  I perioden 1508 til 1516, rotter den Europæiske statsmagt sig sammen mod de Venetianske bankfamilier (parasitterne). De spilder ikke tiden i deres venetianske "fængsel". De lægger en plan som én gang for alle vil fjerne statsmagterne og religionerne i Europa! Først og fremmest skal den Katolske Kirke og Kongemagterne ned med nakken.
 
1515 Los Alumbrados (illuminati spanien) grundlægges
  Ignatius Loyola grundlægger Los Alumbrados (de illuminerede) i spanien. Også kaldt det spanske illuminati.

Senere bliver Loyola general for det militante Jesu Selskab (Army of The Society of Jesus), jesuitterne.
 
1517 Reformationen (skabelsen af protestantismen)
  De Venetianske oligarker (Black Venetians / Black Nobility) skaber en kontrolleret opposition mod den Romersk Katolske kirke, med henblik på at tage magten i Europa, igennem deres internationale banksystem.

Senere hjælper de Ignatius Loyola med dannelsen af Jesuitterne, som bliver den Romersk Katolske kirkes globale hær. Senere infiltrerer Jesuitterne vatikanet og besidder i dag (2016) selv pavestolen.
 
1521 Spanierne slagter Aztekerne i Mexico
  Tekst er på vej...
 
1531 Spanierne slagter Inkaerne i Sydamerika
  Tekst er på vej...
 
1534 Jesuit ordenen (Society of Jesus) grundlægges
  Den spanske illuminati gruppe Los Alumbrados (de oplyste) planlægger en strategi for at infiltrere den Romersk Katolske kirke (paven). Efter mødet med Venetianerne, ændrer de navn til Society of Jesus (Jesu Selskab) og sværger troskab til paven.

Senere i historien får de succes med deres plan.
 
1537 Paven laver bullen Convocation
  Paven Paul III laver bullen Convocation...

Convocation er den 3. krone på pavens tiara (krone).
 
1540 Jesuit hæren bliver godkendt af paven
  Pave Paul III godkender officielt den militante Jesuit hær, og Ignatius of Loyola bliver deres første general.
 
År 1600  
 
1618 Trediveårskrigen starter
  Religionskrigen mellem den Katolske og Ortodokse kirke starter med oprøret i Bøhmen
 
1648 Trediveårskrigen slutter
  Religionskrigen mellem den Katolske og Ortodokse kirke slutter med den Westfalske Fred.
 
1694 Bank of England grundlægges
  I London skaber Venetianerne en ny søbred (bank) til deres søfartsimperium ved navn Bank of England.
England er på fallittens rand og står med et ubrugeligt forsvar. Med skabelsen af Bank of England kan der nu optages private lån af Venetianerne til at skabe en ny flåde. Betalingen udbetales i bullioner og der oprettes gældsbeviser i statsobligationer.

Fra nu af er det Engelske folk afhængige af at låne penge til driften af landet. Da renterne altid vil overstige national indtægten, sidder England nu i Venetianernes gældsfælde. Venitianerne har med andre ord magten i England fra nu af.

Det samme mønster gentager sig igen senere i historien med Danmarks Nationalbank!
 
År 1700  
 
1700? Det Britiske Imperium
  slut 1600 start 1700
 
1773 Jesuitterne bliver bandlyst
  Tekst er på vej...
 
1776 Illuminati bliver grundlagt i Tyskland
  1. Maj 1776 grundlægger Adam Weishaupt (1748 - 1811) det hemmelige selskab "Order of Perfectibilists", som senere bliver til Bavarian Illuminati. Illuminati betyder "de oplyste" eller "de illuminerede". Dagen fejres i vesten, som May Day.

Illuminati dannes med henblik på at undergrave konge og statsreligionerne i Europa, så de venetianske bank familie dynastier kan overtage magten i Europa.

Adam Weishaupt var jesuit uddannet, men konverterede til romersk katolik da jesuitterne blev undertrykt i Europa
 
1776 Uafhængighedeerklæringen i USA bliver undrskrevet
  Den amerikanske revolution slutter og USA erklærer sig uafhængig af det Britiske imperium...

Amerikas Forenede Stater grundlægges som en føderal republik efter Hermetiske principper fra Tempelriddernes/frimurerenes "hemmelige" viden.


 
1782 Dollar seddelen med pyramiden bliver designet
  På seddelen er der trykt "Novus ordo seclorum" (New Order of the Ages), som ofte bliver misoversat til "New World Order" og sat i forbindelse med den ny verdensorden. Her bliver det lidt kryptisk, for selvom oversættelsen ikke betyder en ny verdensorden, så er folkenen bag seddelen faktisk i fuld gang med at danne en verdensmagt.

Præsident Roosevelt's administration satte produktionen af 1 dollarseddelen i gang.
 
1788 Stavnsbåndet "ophæves"
  Stavnsbåndet ophæves ved landboreformerne fra 1788.
Det fysiske slaveri bliver udskiftet med økonomisk slaveri! Frihedsstøtten (obelisken) opstilles som et symbol på at den økonomiske maritime "Sø- og Handelsret" hersker i Danmark.

Venetianernes og Fønikernes handelssystem!
 
1789 Den Franske Revolution
  Jesuitterne starter den franske revolution 1789 - 1799.
 
1789 Georgetown Universitet grundlægges af jesuitterne
  Georgetown Universitet er den ældste katolske Jesuit institution i USA, og et af verdens mest annerkendte universiteter! Herfra udklækkes de fleste kandidater, som besidder store Amerikanske politiske poster.
 
1793 US Capitol (jupiter templet) bliver grundlagt
  Jesuitterne har banet vejen for Rom's infiltrering af Amerika. Der bygges en "kopi" af Sct. Peterkirken ved navn US Capitol, som kan oversættes til Jupitertemplet.
 
År 1800  
 
1813 Danmark går statsbankerot
  Danmark går statsbankerot, og Kurantbanken og Speciesbanken erstattes midlertidig af Rigsbanken. Ove Malling (modtager af elefantordenen) bliver bankens overdirektør.

Bankens grundkapital skaffedes ved en engangsskat på 6% af alle faste ejendomme som en prioritetsgæld.


Ove malling - bemærk venligst ridder ordnerne!

(forhandlingerne om hvordan danmarks økonomi kan overdrages til private hænder i Bank of England påbegyndes)
 
1814 Kongressen i Wien (første forsøg på at oprette FN)
  Jesuitterne forsøger forgæves at få en FN pagt (united nations) op at stå.

Rygtet siger at den russiske zar udtrykker sin bekymring over Rothschilds forbindelse til Adam Weishaupt og illuminati, hvilket får medlemmerne til at droppe forhandlingerne om en FN pagt.


Rothschild sværger herefter at han vil myrde zaren hvis han får lejligheden.
Dette kan dog meget nemt være en del af jødekonspirationen, for at skjule jesuitternes sande identitet?
 
1815 Slaget ved Waterloo (Napoleon taber)
  Napoleon taber slaget ved Waterloo d. 18. juni 1815
 
1818 Nationalbanken grundlægges
  Rigsbanken ophæves, og dens aktiver og passiver overgår til Danmarks Nationalbank med hensigt på at adskille banken og staten.

Herfra bliver Nationalbanken en selvejende institution, drevet af private kræfter (Bank of England).
 
1832 Skull and Bones bliver grundlagt i USA
  Skull and Bones hemmelige loge bliver grundlagt på Yale Universitetet i New Haven, Connecticut.
 
1859 Darwin udgiver Evolutionsteorien
  Charles Darwin skaber evolutionsteorien med udgivelsen af hans bog Arternes Oprindelse
 
1861 Den amerikanske borgerkrig starter
  Nord og sydstaterne bliver sat op imod hinanden i det iscenesatte slaveopgør.
Krigen slutter i 1865.
 
1865 Abraham Lincoln (Amerikansk Præsident) bliver myrdet
  Abraham Lincoln vender sig imod jesuitterne (den romerske kult) og bliver myrdet fredag 14. April.

Abraham Lincoln er klar over at han snart bliver myrdet, hvilket fremgår af et dokument, hvor han beskriver sin egen skæbne og hvem der står bag. Mordet skyldes at han prøver at ændre den Amerikanske valuta til en ikke gældsbaseret valuta (Greenback), som en torn i øjet på jesuitterne og finansimperiet Bank of England.

Samme scenarie udspiller sig igen senere i historien og resulterer i at Kennedy bliver myrdet!
 
1871 Columbia Distriktet grundlægges (Act of 1871)
  Amerika var praktisk talt bankerot efter den (planlagte) civile krig, og den Amerikanske kongress opretter -uden om forfatningen- en selvstændig bystat ved navn District of Columbia i centrum af Washington.

Denne forræderiske lov bemyndiger nu Columbia Distriktet til at operere som en "privat" korporation, udenfor den originale konstitution, og udenfor den Amerikanske befolknings interesser.

Columbia Distriktet indfører den Romerske lov "Lex Fori", som intet har med bestemmelserne i den Amerikanske forfatningen at gøre!

United States Corporation er nu en realitet. Amerika bliver atter en skjult Britisk koloni under kontrol af Venetinernes bankdynastier, som kontrolleres fra London.

Fra nu af fungerer USA's præsidenter kun som direktører i et privat firma, som dikteres af bestyrelsen (Venetianerne).
 
1881 Act of 1881
  Tekst er på vej ...

 
1882 Knight's of Columbus stiftes
  Tekst er på vej...
 
1897 Zionismen grundlægges
  Theodor Herzl grundlægger zionismen med henblik på at skabe en Israelsk stat.
 
År 1900  
 
1912 Titanic forliset
  15. april 1912 synker Titanic, med flere prominente folk, som muligvis kunne have sat en kæp i hjulet for dannelsen af Federal Reserve.

Det viser sig senere at det ikke var Titanic der sank, men søsterskibet Olympic. Olympic havde pådraget sig alvorlige skader ved flere nylige sammenstød, og var en tikkende forsikringsbombe. Der tegner sig et billede af at Olympic i sidste øjeblik blev udbyttet med Titanic, og at forliset dermed også var forsikringssvindel.
 
1913 Federal Reserve grundlægges
  USA's nationalbank Federel Reserve grundlægges i juleferien d. 23. december 1913. Papirerne underskrives mens alle holder juleferie. Venetianerne kontrollerer nu gældsmarkedet i USA.
 
1914 1. Verdenskrig
  Venetianerne planlægger 1. verdenskrig for at fjerne Zaren i Rusland, og rejse kommunismen ved hjælp af Jødiske Bolsjevikker. Dette er er første skridt i planen om udryddelsen af nationalismen og fascismen i Europa, til fordel for kapitalismen og senere "demokratiet". Systemer der kan give fuld kontrol til de Venetianske bankfamilier og deres maritime imperium.
 
1918 Zaren af Rusland bliver myrdet
  Den 17. juli 1918 bliver hele Romanow familien snigmyrdet af bolsjevikker, som er hyret af de Venetianske bankfamilier i USA (Jacob Schiff ). Bolsjevikken Yakov Mikhailovich Yurovsky skulle angiveligt være bøddelen?
 
1929 Børskrakket i USA
  Wallstreet...

 
1939 2. Verdenskrig
  Venetianerne fra Wall Street planlægger 2. verdenskrig for at fjerne fascismen og i særdeleshed den tyske nationalisme, for at fremme zionismen og oprettelsen af en israelsk stat!

Hitler var i færd med at bekæmpe den kommunisme som Venetianerne havde skabt under 1. verdenskrig.
Føreren er blevet yderst populær i Tyskland, og Venetianerne vælger at udnytte ham, og finansierer nazipartiet. Partiet bliver en kæmpe succes, men da Hitler finder ud af at bankerne "jøderne" udnytter ham, smider han dem ud af landet, og danner sin egen gældsfrie valuta. Hitlers nye økonomiske system bliver en bragende succes, og på få år blomstrer hele Tyskland op.

Hitlers økonomiske system bliver en bombe under de Venetianske/"jødiske" bankfamilier. Hvis folk finder opdager at et ikke gældsbaseret system fungerer meget bedre end deres fiktive valuta, så vil det undergrave hele deres forretning.

Hitler må fjernes for enhver pris!

Samme historie vil iøvrigt gentage sig senere i historien; Irak, Libyen, Syrien mfl.
 
1940 Danmark bliver en del af Unidroit (ensretning af privat lov)
  International Institute for the Unification of Private Law

UNIDROIT (formally, the International Institute for the Unification of Private Law) is an intergovernmental organization on harmonization of private international law; its projects include drafting of international conventions and production of model laws. As of 2017 UNIDROIT has 63 member states.

UNIDROIT headquarters are located in the centre of Rome, Italy, between via Nazionale and via Panisperna, where its main entrance can be found. The institute occupies the Villa Aldobrandini, a 17th-century princely villa whose gardens were truncated by the construction of via Nazionale in the 19th century, which borders the Pontifical University of Saint Thomas Aquinas, Angelicum to the south.
 
1941 Pearl Harbor
  Den Amerikanske kongress vil ikke blande sig i 2. verdenskrig. Derfor laver United States Corporation (Venetianerne) en 100% embargo mod import og export til Japan, da de ved at det vil udløse et japansk angreb, som skal trække USA ind i 2. verdenskrig.
 
1945 Den kolde krig (USA - Rusland)
  Tekst er på vej...
 
1945 Operation Paperclip
  Efter nazitysklands kapitulering, smugles tusindvis af højtstående nazister hemmeligt til USA, på falske pas udstedt af vatikanstaten i Rom. Nazisterne får senere højt placerede stillinger i både NASA, CIA samt i den Amerikanske hær.

Wernher Von Braun bliver chef for Amerikansk raketforskning!

Nye opdagelser tegner på at Hitler blev smuglet til Argentina, hvor han levede til sin død?
 
1945 Hirosima og Nagasaki (atombomberne)
  xxx
 
1947 George W. Bush (senior) bliver medlem af Skull and Bones
  Georges Bush (senior) bliver medlem af Skull and Bones. Han indviges med andre ord i Venetianernes "ungdomsklub".
 
1947 CIA bliver officielt stiftet
  CIA bliver stiftet på ordre fra Rom, under administration af Knight's of Malta. CIA er den Romersk Katolske kirkes internationale efterretningstjeneste.
 
1947 Israel bliver grundlagt
  29. November. Den Romerske kults plan blev en succes. Israel bliver en realitet med hjælp fra Englænderne, Winston Churchill.

I en tekst forfattet af Leo Taxil (egentlig Marie Joseph Gabriel Antoine Jogand-Pagès) -se også Albert Pikes brev-, beskrives der hvordan de 3. verdenskrige længe har været planlagt. En 3. verdenskrig skulle angiveligt have til formål at sætte zionismen op imod islam, for at svække begge parter og gøre plads til de Venetianske bankdynastier's globale interesser?
 
1949 MOSSAD bliver grundlagt
  13. december grundlægges den israelske efterretningstjeneste MOSSAD.
 
1954 Bilderberg Gruppen samles første gang
  Prins Bernhard af Holland er afkom af de Venetianske bankfamilier, og har tæt tilknytning til det nazistiske Reiter SS. Han stifter Bilderberg gruppen, bla. for at holde liv i nazisternes forretninger, heriblandt hele nettet bag I.G. Farben mfl.

FOlkene bag organisationen medvirker senere til oprettelsen af EU og NATO mm.
 
1958 NASA grundlægges
  NASA - National Aeronautics & Space Administration stiftes.
 
1963 Kennedy mordet
  Præsident Kennedy begynder kort tid før sin død at lække oplysninger om Venetianernes metoder og vil bla. omstrukturere valutasystemet, reformere Federal Reserve, CIA og de store medieorganisationer. Kennedy bliver en trussel for bankfamilierne og han bliver myrdet.

Kennedy ville med inspiration fra Abraham Lincoln og Hitler, skabe en ny valuta kaldet "greenback" for at gøre op med det private gældsbaserede og undergravende bank note system (Federal Reserve modellen).

Mordet blev højest sandsynligt arrangeret af MI6 og udført af CIA. Lee Harvey Osvald blev brugt som syndebuk.

Læs mere
 
1964 Vietnamkrigen starter
  Vietnamkrigen bliver startet på beskyldninger om at Nord Vietnam har sænket USS Maddox, hvilket senere har vist sig at være det pure opspind. Læs om The Gulf of Tonkin Incidence.

Vietnamkrigen handlede bla. om kontrollen af opiumsmarkedet samt at føre kapital fra de Amerikanske skatteydere over i det Amerikanske militærindustri kompleks.
 
1969 Månelandingen forfalskes - Apollo 11 missionen
  Om USA landede på månen eller ej spiller ingen rolle!
Hele dokumentationen for den månelanding som blev præsenteret for offentligheden var konstrueret fra start til slut! Astronauterne befandt sig aldrig udenfor jordens kredsløb.

I 1980erne forsvandt samtlige originaloptagelser af den største menneskelige bedrift nogensinde, sporløst, sammen med foto materiale, blueprints til fartøjerne mv. NASA forklarer at man slettede optagelserne for at benytte båndene til andre formål.

Det handler som altid om at hive penge ud af det offentlige Amerikanske budget og føre dem over i bankfamiliernes private gigant selskaber.
 
1972 Watergate skandalen i USA
  CIA (den Romerske kult) fører Richard Nixon bag lyset fordi han modarbejdede dem!
 
1973 Danmark kommer ind i den Europæiske Union
  1. Januar 1973 bliver Danmark medlem af den Europæiske Union.

Den Romerske kult opretter første fase af en langsigtet plan om et United States Corporation version 2. i Europa. Ideen bliver købt bla. på baggrund af budskabet om fred og frihandel i området efter 2. verdenskrig. I dag (2016) ser vi en Europæisk Union kontrolleret af private korporationer og næsten samtlige medlemslande er i krig!

EU Parlamentet har intet at skulle have sagt! Alle beslutninger træffes i hemmelighed bag lukkede døre af en IKKE folkevalgte Kommision!

Europa parlamentsbygningen i Strasbourg er desuden opført som en moderne kopi af Babelstårnet. Igen Babylonsk Sun Worship ligesom designet i det Europæiske flag. 
1980 Dronning Margrethe II bliver optaget i Hosebåndsordenen
  Dronning Margrethe bliver optaget som ekstra ridder i Hosebåndsordenen.
(The Most Noble Order of the Garter)

Glem alt om strømpebånd og festlige riddertraditioner! Hosebåndsordenen er beskytterne af den royale hemmelighed, at de er den øverste instans i ridderordenerne!

Ridderordnerne er i dag synonym med bankdynastierne.

Frederik 9. blev optaget i 1951 og Dronning Margrethe blev optaget 16. juni 1980
 
1981 AIDS udbruddet
  Tekst er på vej...
 
1986 Olof Palme mordet (den svenske statsminister)
  CIA stod formodentligt mordet på Olof Palme for at han ikke skulle lække oplysninger om deres illegale våbenleverancer til Iran, med våben købt af den svenske våbenfabrik BOFORS.

George Bush (senior), var på det tidspunkt øverste ansvarlige i CIA, og daværende chef William Casey (US Marine).
er begge medlemmer i den hemmelige Venetianske Skull and Bones loge.
 
1990 Golfkrigen
  2. august 1990 – 28. februar 1991. Krigen mod Saddam Hussein, som efter sigende indtog Kuwait og indtog deres oliekilder. Der er dog flere grunde til at man bekæmpede Saddam Hussein, som var tidligere CIA agent.

Først og fremmest fandt Saddam ud af at bankerne og CIA prøvede at tage røven på ham. Han reformerede, ligesom som Hitler og Kennedy, det økonomiske system. Han droppede brugen af petrodollars.

Her ser vi gentagelsen af nazityskland, hvor man indsætter en diktator, for bagefter at rydder ham af vejen.
 
1995 Oklahoma bomben
  Tekst er på vej...
 
År 2000  
 
2001 11. September (angrebet på World Trade Center)
  Det handler ikke om hvordan angrebet d. 11 september blev udført, men om HVORFOR det skete!

Målet med nedrivningen af World Trade Center var at skabe et falsk trusselsbillede så den Romersk kult kunne få opbakning fra verdens regeringer til den uendelig krig mod "terror" og starte en invasion af hele mellemøsten.
 
2001 Krigen i Afghanistan "Osama Bin Laden"
  Krigen i Afghanistan handlede udelukkende om at tilføre skattefinansieret kapital til det Amerikanske militærindustrikompleks, og som bonus, at få kontrollen over olierørledninger og opium! Krigen blev ført under påskuddet om kampen mod terror.

Osama Bin Laden var CIA's allierede i Afghanistan i 80erne (Mujahedin). Hans CIA kaldenavn var "Tim Osman". Bin Laden familien var tætte venner af Bush familien. Venskabet opstod i forbindelse med deres private forretninger, som dels bestod af olie, nedrivningsfirmaer, sprængningstjeneste, sikkerhedstjeneste (bla. i lufthavnen hvor de to fly blev kapret) mfl.

Osama Bin Laden døde formodentligt i år 2000 og var derfor den perfekte syndebuk for angrebet den 11. september.
 
2003 Irak krigen
  Irak krigen blev påbegyndt under anklage at Saddam Hussein havde fremstillet masseødelæggelsesvåben og var klar til at bruge dem mod vesten, hvilket senere viste sig at være en lodret løgn fremstillet af CIA.

Krigen handlede naturligvis om at tilføre kapital til det Amerikanske militærindustrikompleks og vinde kontrol over landets ressourcer! Der ligger også noget symbolsk bag, da irak er hjemsted for Babylon, som er den Romerske kults ideologi.

Saddam Hussein (tidligere CIA allieret) proklamerede også at han ville begynde at sælge olie i euro i stedet for den berygtede petrodollar. Man udfordrer ikke Bank of England ustraffet, hvilket også blev hans død!
 
2005 London bomberne
  Den Romerske kult med Tony Blair (Knights of Malta) i spidsen, udløser en række bombninger i London, for at holde krigen mod "terror" kørende. Bombningerne var plantet af SIS (den engelske efterretningstjeneste) i samarbejde med CIA.

Bombeangrebet blev brugt til at bearbejde frygten i den engelske befolkning for at få dem til at indvilje i krigen mod terror.
 
2011 Krigen i Libyen (Gadaffi)
  Gadaffi ville skrotte dollaren til fordel for en ny gulddinar valuta, og kaldte til samarbejde i de afrikanske regioner, bla. om at skabe "den store flod" i ørkenen for at gøre den frugtbar. Samtidig ville han fremover kun sælge olie i bytte for rent guld, for at slippe af med petrodollaren. Det blev hans død!

Oprøret blev startet af CIA's lejesoldater uden mainstream mediernes dækning. Så snart Gadaffi begyndte at besvare ilden, startede kameraerne og den romerske kults massemedier udlagde det som om Gadaffi slagtede sit eget folk.
Den største svinestreg begået siden 911.

Danmark bombede også løs i Libyen igennem NATO, som er under fuld kontrol af den Romerske kult!
 
2011 The Patriot Act (krigen mod "terror")
  Obama underskriver Patriot Act, som fjerner yderligere rettigheder fra det Amerikanske folk.
 
2012 Mayaernes kalender udløber (Vandbærerens periode)
  21. december 2012.
Mayaernes lange kalender udløber, hvilket betyder at vi forlader fiskenes tidsalder og bevæger os ind i vandbærens alder, som varer de næste 2000 år.

Det betyder også at vores solsystem i dette øjeblik passerer galaksens ækvator, og nu bevæger sig op i den positive halvdel af galaksens magnetfelt, hvor vi nu langsomt vil begynde at modtage mere "kosmisk" lys (magnetisk stråling), med det resultat at vores mentalitet langsomt "vågner op"

Saturn (satan) overtager nu den ledende rolle i astrologien.

Vi befinder os nu i en ny opvågningstid, i den spæde start af en ny guldalder.
 
2013 Lærer konflikten
  Staten overtager kontrollen med undervisningen i landets skoler. Det sker ved noget der mest af alt minder om et kup, i samarbejde mellem staten og Kommunernes Landsforening!
 
2013 Den ny Offentlighedslov
  Trods stor modstand fra befolkningen, gennemføres den nye offentlighedslov, som fjerner agtindsigten i toppolitikernes arbejde. Nu kan der planlægges politiske beslutninger i det skjulte, som først når ud til befolkningen i sidste øjeblik, så folk ikke kan nå at protesterer!
 
2014 Salget af DONG Energy
  Bjarne Corydon gennemfører et salg af aktiemajoriteten i DONG, til den amerikanske spekulant Goldman Sachs, som er en del af den romerske kult!
 
2014 FN Byen i København
  Den romerske kult udpeger danmark som hovedstad for FN. Udover prisen for den omfattende renovering af hele nordhavn, betaler staten også 170 millioner kr om året direkte i foret på den romerske kult.

Staten regner med et overskud på 2.2 mia. kr, hvilket næppe bliver tilfældet!?
 
2017 USA bomber Syrien
  7. April, USA (Trump) indleder et direkte angreb på Syrien under påskud at Assad og det Syriske regime står bag et giftgas angreb mod sin egen befolkning. Virkeligheden er dog at CIA finansierede rebel grupper i syrien (ISIS), havde opbygget et lager af kemiske våben, som blev ramt under et angreb fra den Syriske regering.