Epic of Gilgamesh

Tags: Astrologi | Astronomi | Babylon | Metafysik

Digtet om Gilgamesh er blot den Mesopotamiske (Irakiske) fortolkning af den tidligere egyptiske legende om Osiris. Gilgamesh er grundlæggende en metafor for astronomien, stjernebilledernes og solen årlige cyklus, og udelader mange af de metafysiske aspekter fra den oprindelige viden. Historien om Gilgamesh og Babylonske Nimrod er den samme, og er i sin fysiske tolkning, en metafor for solens cyklus igennem nattetimerne, og vintermånederne.

Egyptiske tekster

Tags: Dødehavsrullerne | Egypten | Metafysik

De fleste kendte egyptiske papyrus tekster og inskriptioner er fortolkninger der bygger på en langt ældre forståelse af naturfænomenerne Isis og Osiris (oprindeligt Aset og Asur), som er den oprindelige egyptiske videnskab om cyklusserne af energi i kosmos. Oprindeligt fandtes der hverken inskriptioner, symboler eller tekster i Egypten, de kom først sammen med de faraoniske dynastier.

Oprindeligt brugte man stjernerne og cyklusserne i årstiderne til at udregne logiske modeller for hvordan energien i kosmos virker (metafysikken). Disse modeller er så fundamentalt logisk gennemtænkte at det er umuligt at ændre eller forbedre dem.
Fortolkningen af den gamle viden har gradvist mistet sin helhed, da teksterne og inskriptionerne igennem tiden er blevet omtolket af forskellige faraoer og præster. 

De mange omtolkninger har siden skabt religionerne, og i den moderne egyptologi mistolker man ofte teksterne som en religion, og egypternes syn på livet efter døden. Allerede 2500 år fvt. var meget af den oprindelige viden allerede opslugt af utydelige lag af metaforer, og korrumperet af præster og forretningsmænd!

Herunder nævnes nogle af de mest berømte tekster:
Pyramideteksterne
Book of Caverns
Book of the Dead (Books of Breathing forkortet udgave)
Book of the Earth
Book of Gates
Book of the Netherworld
mfl.

Amudat

Tags: Egypten | Metafysik

Amudat beskriver den egyptiske metafysik, altså den usynlige, og ikke fysiske verden. Teksterne og analogierne bliver fejlagtigt tolket som en historie om efterlivet, men skal i virkeligheden opfattes som en beskrivelse af den usynlige side af energi cyklussen. Det handler med andre ord, om langt mere end hvad der sker med den fysiske krop efter døden.

Amudat kan også oversættes til; "Indholdet af efter-verdenen", "Teksten fra det skjulte kammer, som er i efter-verdenen", "Bogen om hvad der er i efter-verdenen". 

Platonsime

Tags: Egypten | Filosofi | Metafysik | Platonisme

Platonisme er grundlæggende den græske filosof Platos forsøg på at genskabe, og forstå den oprindelige egyptiske metafysik (hvad egypterne vidste og hvor de havde deres viden fra).

Det er vigtigt at forstå at oversættelserne af platonismen er særdeles mangelfulde og misvisende, hvilket skyldes at mange vigtige betydninger af ord, og vendinger, er gået tabt ved oversættelserne til nygræsk og latin. Det er også årsagen til at den filosofi man lærer på moderne akademia (2018) praktisk talt er "værdiløs".

Plato var en smule diffus i flere af sine observationer, mens hans efterkommer Plotinus endte med at være sin "læremester" overlegen. Plotinus er klart at foretrække frem for alle andre filosoffer i neoplatonismen.

Felt-mekanikken

Tags: Felt Mekanik | Metafysik | Torus feltet

Felt mekanikken er den mest grundlæggende tekniske teori om universet man kan opnå. Det er læren om universtes to fundamentale grundprincipper i energins cyklus (di-elektricitet og elektricitet), hvilket udgør torusfeltet. Effekten af torusfeltet leder til skabelsen af det fysiske univers. 
Felt mekanikken er måske bedre kendt som princippet bag den magnetiske kraft.

Den oprindelige metafysik er en metafor for Felt mekanikken, som typisk forklares igennem "hjulet" (det atrologiske hjul). Det er kort sagt læren om torusfeltet.