Thoth The Atlantean teksterne

Tags: Emerald Tablet of Hermes/Thoth | Smaragdtavlen (Hermes / Thoth) | Thoth Atlanten teksterneToth the Atlantean teksterne må ikke forveksles med teksten fra smagradtavlen fra Hermes/Thoth!

Teksterne er en metafor for den egyptiske astrologi fortalt igennem det astrologiske hjul, og oprinder med stor sandsynlighed fra skolerne i Alexandria. Thoth er en metafor for tanken og hukommelsen, og er budbringeren mellem den højere bevidsthed og den fysiske verden, fra tanke til handling (felt mekanik). 

Herunder kan man få en ide om hvad teksterne handler om:

Original metafor
Jeg, Thoth Atlanten, mysteriernes mester, bæreren af viden, den mægtige konge, magikeren, som lever fra generation til generation...

Alternativ oversættelse

Jeg, tanken, bevidsthedens budbringer, som mestrer forståelsen om feltet, en viden jeg bærer i tanken så den kan genfortælles, den mægtigste viden af alle, magikeren der forstår magien ("bevægelsen af energien i kosmos", feltmekanikken), som lever fra generation til generation i en evig cyklus. 

Smaragdtavlen fra Hermes/Thoth

Tags: As Above So Below | Emerald Tablet of Hermes/Thoth | Smaragdtavlen (Hermes / Thoth)

Den lille tekst stammer angiveligt fra en urgammel smagrad tavle, og blev noteret i en Arabisk bog mellem det 6. og 7. århundrede. Der er dog aldrig nogen der har set tavlen, eller ved hvor den befinder sig. Legenden siger også at tavlen er lavet af et materiale der ikke kan forgå.

Mystikken kan dog hurtigt manes til jorden... Der er tale om en metafor for den egyptiske metafysik, som er nedfældet som en metafor i "nyere" tid. Metaforen i teksten handler om Thoth (tanken og hukommelsen), som er budbringer for den højere bevidsthed (feltet). Thoth beretter om energies cyklus i mikro- og makrokosmos (As Above So below), fra dens rejse som "ingenting" (di-elektricitet) til manifestation som materie og liv (elektricitet) i den evige cyklus.

Teksten beskriver at principperne i universet er de samme, uanset om der er tale om en celle eller en stjerne. Den bagvedliggende viden i teksten har dannet fundamentet i Hermetismen (Hermes Trismegistus), neoplatonismen og alkymismen mfl.