SYMBOLIK

Det glemte sprog

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Æ Ø Å
a

Activision

Activision logoet symboliserer solens "aktive" punkter i sin årlige cyklus.

-A'et symboliserer solen der rejser sig over horisonten ved solopgang/forårsjævndøgn.

-Regnbuen er et symbol for solens fysiske lys.

-V'et er et chevron symbol (vintersolhverv/korteste dag) med "horn" som symboliserer solen der passerer stjernebilledet vædderen (Aries) ved forårsjævndøgn/solopgang.

-Når A'et sættes ovenpå V'et symboliserer det solkorset (solens årlige cyklus) med forår- og efterårsjævndøgn samt sommer- og vintersolhverv.

Akacie

Det tornede akacie træ eller et akasie blad er et symbol for forår- og efterårsjævndøgn. De to "søjler" der holder solen oppe i dagstimerne/sommerhalvåret. Akasietræet er et egyptisk symbol som senere er blevet brugt i bibelen, som Livets træ (forår) og Kundskabens Træ (efterår).

-Akacietræets torne symboliserer solens stråler, ligesom tornene på Jesus tornekrans.
-De gule blomster symboliserer solen.
-Bladene er et symbol for jævndøgnslinjen, da de både er der før og efter blomstringen.
-Stjernebilledet jomfruen holder et akacieblad i hånden som symbol for at solen nu passerer ned i natten (det guddommelige og rene).
-I frimureriet er akaciebladet et symbol for den udødelige sjæl "sol".

Læs mere om under krans

Alfa Romeo

Alfa Romeo logoet er sammensat af tempelridderkorset og House of Viscontis våbenskjold (Biscione emblemet) med manden der bliver spist af en slange. Begge symboler der repræsenterer byen Milano i Italien, hvor Alfa Romeo holder til.

Skaberen af logoet kender næppe den grundlæggende symbolværdi, da Biscone slangen er et urgammelt symbol fra Aztekerne i Mellemamerika.

Læs mere under Kors  og Slange (serpent)

Anker

Ankeret symboliserer solens årlige cyklus.

-Den nederste del af ankeret er halvmånen der symboliserer vandet (natten og vinterhalvåret) hvorfra solen skabes og fødes.
-Øjet i toppen af ankeret symboliserer solens højeste punkt (middag og sommersolhverv) i sin cyklus.
-Rebet der snor sig omkring ankeret er en metafor for slangen, ånden "sjælen" solen der genopstår.

-Roret er solens otte hovedpunkter i dens årlige cyklus.

-Bogstaverne i alfabetet QRSTU symboliserer kristus, men det mest interessante er at de sidste bogstaver STU symboliserer ankeret (solen ved midnat/vintersolhverv).

ANKH - Key of Life

ANKH symbolet (Key Of Life) er grundlæggende et symbol for solens cyklus, som også bruges som analogi for egypternes metafysik.

Symbolet tolkes som "liv" -heraf livets nøgle- men det symboliserer også efterlivet/"døden". ANKH symbolet beskriver hele den uendelige cyklus af energi i kosmos, bygget på analogien over solens cyklus.


Ovalen
Ovalen på toppen symboliserer Aset (Isis), hende der holder hele den fysiske verden inde i sig. Aset er alt udenfor den fysiske verden, den kosmiske livmoder, the womb, solens mor, natten, stjernehimlen, vandet, hvorfra hele det fysiske univers skabes og fødes.

Det fysiske univers symboliseres grundlæggende med solen "livet", men også som mennesket (man) eller søn. For at forstå konceptet, så kan udtrykket "en ny søn er født" også betyde "en ny blomst er groet op". Det skal med andre ord ikke opfattes bogstaveligt, blot som noget fysisk er manifesteret.


Korset
Korset under ovalen symboliserer den periode hvor solen er ude af syne, fra horisonten og ned til midnat/vintersolhverv (Asur/Osiris "solens far"), hvorfra solen genskabes og genopstår fra den kosmiske livmoder.

Andet
-ANKH er forgængeren til det kristne kors og solkorset.
-Den nederste del af ANKH er "Karast", som senere er blevet til Kristus.
-Den vandrette linje er Horus og Set.
-Den vandrette linje er Osiris.
-Ovalen er Isis.
-ANKH er også treenigheden (far, mor og søn).
-ANKH symboliserer også solopgang og solnedgang.
-Korset og ovalen kan også tolkes som penis og skeden.

Apokalypsens fire ryttere

De fire apokalyptiske ryttere (The four horsemen) er krydskvartalerne I solens årlige cyklus (midtpunkterne I de fire årstider).

Hvid hest
Den unge sols vandring igennem foråret, solen der passerer stjernebillederne vædderen, tyren og tvillingerne. Symboliseres også med en okse (tyren).

Rød hest
Den stærke sols vandring igennem sommeren, solen der passerer stjernebillederne krebsen, løven og jomfruen. Symboliseres også med løven.

Sort hest
Den aftagende sols vandring igennem efteråret, solen der passerer stjernebillederne vægten, skorpionen og skyttens tegn. Symboliseres også med en skorpion (tidligere en ørn).

Grå/grøn hest
Den "døde" sols vandring igennem vinteren, solen der passerer stjernebillederne stenbukken, vandbæreren og fiskenes tegn. Symboliseres også med en mand (vandbæreren).


-Det er samme historie som de fire evangelier (Gospels) i biblen. Mattæus, Markus, Lukas og Johannes.

-De fire årstider kan også være døgnet opdelt i morgen, eftermiddag, aften og nat.

Ark

Arken er grundlæggende et symbol for solens rejse (bue) henover dagstimerne og sommerhalvåret. Toppen af arken er solens højeste punkt ved middag og sommersolhverv, hvilket ofte symboliseres med en top-sten (cap stone). Top-stenen må ikke forveksles med hjørne-stenen, som er vintersolhverv!

De astronomiske aspekter af solens ark er senere blevet brugt som analogi i metafysikken, hvor arken symboliserer menneskets "spirituelle" oplysthed (illuminisme).

-Solen rejser også igennem den nedre ark i natten og vinterhalvåret. Det er bla. herfra historien om Noas ark kommer fra.
-Frimurerne bruger arken (Royal Arch) som symbol for oplysthed.
-Kabbalaen bruger også arken som symbol for spirituel oplysthed.
-Pagtens ark er også historien om solens daglige og årlige cyklus.
-Sumerne brugte også arken
-I Puma Punku finder man "Gate Of The Sun" solens port.
-Triumfbuen i Paris

Mytologi
-Odysseus tilbringer 7 år på øen Ogygia med nymfen Calypso som fandt ham i vandkanten. De syv stjernebilleder som solen passerer i dagstimerne/sommerhalvåret. 

Arla

Arla symboliserer fødslen af solen/lyset (illuminisme). Den grønne ring symboliserer ovalen og den gule blomst er solen på toppen af sin cyklus.

Atar (lld vase)

Atar ild vasen fra zoroastrismen er grundlæggende et symbol for fødslen af solen.

-Ilden symboliserer solen/lyset.
-Vasen indeholder vandet hvorfra ilden/solen "fødes" (den kosmiske livmoder, natten).
-De to hanke symboliserer horisonten med solopgang og solnedgang, øst/vest (også sommer- og efterårsjævndøgn).
-Foden "stenen" symboliserer midnat/vintersolhverv.

Atlantic Council

Atlantic Council logoet symboliserer solkorset i ovalen (illuminisme), solens cyklus mellem solhvervspunkterne.

-Den blå farve er vandet hvorfra solen fødes.
-Den øverste og nederste vandrette linje er krebsens og stenbukkens tegn, solens højeste og laveste punkt i sin cyklus.

Audi

Audi logoet symboliserer officielt de fire fabrikker der står bag Audi produktionen. Men uofficielt er de fire ringe solens fire hovedpunkter i sin årlige cyklus "de fire årstider". Det samme symbol som korset eller malteserkorset mfl.

b

Baal

Baal er solens cyklus ved midnat/vintersolhverv, alfaderen der skaber den nye sol, der fødes ved solopgang/forårsjævndøgn.

Baal er identisk med:

-Bell (klokke) som fundamentalt er solen. Ringer der en klokke når solen står op?
-Osiris i Egyptologien
-Odin I nordisk mytologi
-Zeus I græsk mytologi
-Jupiter I romersk mytologi

 Og alle andre faderskikkelser i mytologierne.

Babelstårnet

Babelstårnet er grundlæggende en analogi bygget på solens placering ved vintersolhverv, årets korteste dag hvorfra solen atter begynder sin opadgående rejse mod sommersolhverv.

Babylon betyder "Guds port", en metafor for solens laveste punkt. Porten hvorfra alfaderen (den gamle sol) overgiver tronen til den nye sol. Analogien om Babelstårnet er udelukkende fra de Abrahamske religioner, men symbolikken findes også i et hav af andre og langt ældre kulturer.

Nogle andre eksempler er:
-Obelisken fra Egypten
-Juletræet
-Troldmandens spidse hat
-Smølfehuen
-Nissehuen
-EU parlamentet i Strassburg
-Vimana konceptet i østens veda
-Jakobsstigen i Frimureriet
-Stairway to heaven
-Babylonske Nimrod's Babeltårn
-Mexikanske trappe-pyramider
-Irakiske Ziggurat of UrBaphomet

Baphomet eller The Goat of Mendes er et af de mest mistolkede okkulte symboler der måske findes? Både af opfinderen Levi selv, samt alle dem der sidenhen har benyttet symbolet som maskot!
Levi skabte Baphomet udfra hans personlige tolkning (mistolkning) af de symboler han benyttede, som han bla. hentede fra den esoteriske viden og alkymien.

Sidenhen er Baphomet blevet målet for fanatiske kristne- og andre religiøse, som hverken forstår Levi's fortolkning, eller den grundlæggende mening bag symbolikken. Derfor er Baphomet blevet et symbol for satan, djævlen og ondskaben selv. Men faktisk er Baphomet en metafor for dyrkelse af oplysthed (illuminisme), baseret på astrologiske aspekter. Faktisk nøjagtigt de samme fundamentale principper som religionerne også er bygget op omkring! Hele konceptet omkring satan og djævelen findes kun indenfor det kristne dogme.

Baphomet er hverken et satanisk- tempelridder- eller frimurer symbol! Og Baphomet blev først indført i den sataniske kirke i nyere tid. Grundlæggende handler satanisme i virkeligheden også om noget helt andet end de fleste tror!

Symbolikken bag gedebukkefiguren er en blanding af mange forskellige grene af den esoteriske og okkulte viden, som bygger på dele af Hermetismen, Platonismen (Pythagoras) og helt tilbage til den egyptiske gud Banebdjedet (en afskygning af Osiris).

Den grundlæggende betydning i Baphomet symbolikken er solen ved vintersolhverv. . . Mens Levi's sammensætning og fortolkning af symbolerne, er sekulære metaforer der bruges som analogi for vejen til menneskets oplyste sind og spiritualitet (illuminisme).


Gedebukken (hovedet og klovene)
Gedebukken symboliserer solen der passerer stjernetegnet stenbukken ved vintersolhverv (korteste dag). Det er her den gamle sol dør, og en ny sol skabes i den kosmiske livmoder (natten/vinteren). Men stenbukken (solen) er en dygtig klatrer og kravler med sikkerhed tilbage på toppen af "bjerget", en metafor for solens vandring mod sit højeste punkt på himlen ved sommersolhverv. Oplysthed (illuminisme).

Hornene i panden på gedebukken er grundlæggende en metafor for at solen runder et horn (vintersolhverv), men det vidste Levi ikke noget om.

Opsatsen i panden med flammen
Symbolet for "spirituel" oplysthed (illuminisme).

Pentagrammet i panden
Pentagrammet symboliserer elementerne ild, vand, jord og luft der udspringer fra det 5. element Aether. Eller sagt på en anden måde, det fysiske univers udspringer fra det ikke-fysiske "spirituelle" univers. "fra tanke til handling".

Kvindebryster
Kvindebrysterne symboliserer balancen mellem det feminime og maskuline. Hermes og Afrodite (Hermanfrodit), "natten og dagen som et søskendepar".

Vingerne
Vingerne symboliserer at Baphomet er en "Fallen Angel" hvilket bør forståes som solens faldende vinkel, da Baphomet omhandler det punkt hvor solen står på sit laveste punkt i sin cyklus.

Slangesymbolet på maven (Caduceus)
Caduceus symbolet med de to slanger er placeret helt strategisk korrekt midt i skødet, for at symbolisere en penis. En penis symboliserer grundlæggende den lodrette solhvervslinje (obelisken), som afgiver frøet til den nye sol i den kosmiske livmoder (natten/vinterhalvåret). Ref. Isis og Osiris. Slangerne er symboler for "sjælen", den "usynlige" sol der befinder sig i "vandet" under jævndøgnslinjen (om natten/vinterhalvåret), som også symboliseres med fiskeskæl/vand under arken (buen).

De op- og nedad strakte hænder
De op- og nedstrakte arme er "As above So Below" filosofien fra Hermes Trismegistus. Højre hånd peger op mod universet og venstre hånd peger mod jorden. En metafor for at kosmos er den mirakuløse effekt af det guddommelige, som fungerer ens overalt. Dette er iøvrigt også kilden til teksten i den kristne fadervor "ske din vilje som i himlen således også på jorden".

Teksten på armene
På højre arm står teksten Solve (opløse), og på venstre Coagula ("stivne"). Det betyder, at noget skal nedbrydes før det kan opbygges. En analogi der er bygget på at solen skal gå ned for at den kan stå op og omvendt. Levis fortolkning er at menneskelige fordomme og dogmer skal nedbrydes før man kan starte vandringen mod oplysthed.

Der er absolut ingen onde hensigter i Baphomet symbolikken!

Bayer (Monsanto)

Bayer logoet er solkorset. Bayer er firmaet der har opkøbt GMO firmaet Monsanto, som spekulerer i genmodificerede (GMO) afgrøder.

Bæltet

Bæltet (Belt of Truth) symboliserer solen ved vintersolhverv (kristus). Det punkt hvor solen dør og genopstår i sin årlige cyklus.

Bæltet symboliserer solens årlige cyklus, og den specielle måde bæltet er spændt på symboliserer solens død og genopstandelse. Den nedadvendte snip på bæltet symboliserer solens laveste punkt. Sandhedsbæltet er en del af af bibelhistorien og kan bla. spores hos tempelridderne og jesuitterne.

-Bæltesnippen viser bla. horn og den franske lilje, som alle er symboler for vintersolhverv.


Kong Edward III fra england var så inspireret af historierne om Kong Arthur og de 12 riddere om det runde bord, at han skabte sin egen ridderorden The Most Noble Order of The Garter. Historien om ridderne om det runde bord er en metafor for solens cyklus igennem de tolv stjernetegn.

I det ny testamente nævnes the belt of truth som en af værktøjerne i Armor of God, med teksten "The night is far spent, the day is at hand: let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armour of light".

En hurtig oversættelse af den metafor kunne være "den korteste dag er i syne, og derefter går vi lysere tider i møde. Lad os derfor slippe mørkets gerninger, og gøre os klar til den lyse tid.

Bella Center

Bella Center logoet symboliserer solen i ovalen "solen i den gravide mave". C'et udgør ovalen (the womb/natten) og prikken er solen der fødes ud igennem åbningen ved solopgang/forårsjævndøgn.

Selve navnet BELLA betyder "smuk" (beautiful) og er i sin oprindelse en hyldest til solen når den kaster sit lys over verden. 

Benijay

Benijay logoet symboliserer fødslen af solen. B'et er den røde morgensol, og "slangens" hale symboliserer vandspejlet hvorfra solen "fødes" ved forårsjævndøgn/daggry.

-Slangen er et symbol for "sjælen", solen i vinterhalvåret og natten, før den manifesteres som den fysiske sol.

Benijay er fusioneret med selskabet Zodiak, og er verdens største medie produktion, der leverer TV2's produktioner.

Bentley

Vingerne i Bentley logoet symboliserer efter Bentley's eget udsagn "fart". Men den esoteriske betydning er solens vandring fra det guddommelige (natten/vinteren) ind i dagen/sommerhalvåret.

Samme symbolik kan findes i:

-Græske Hermes og romerske Merkur
-Den egyptiske soldisk med vinger

Bi disk (Bi jade)

Disken med hul i midten er også kendt som bi (jade) disk, genetisk disk og p disk mm. Den er grundlæggende et symbol for totalitet, eller den samlede metafysik med skabelsen som resultat. Med andre ord hvordan energi cyklussen i kosmos fungerer.

Diskens cirkelform symboliserer den uendelige cyklus, hvor hullet i midten symboliserer kosmos (Aether), hvorfra skabelsen af det fysiske univers udspringer (i form af disken). Ved at vende disken igen og igen imiterer man energiens uendelige cyklus.

-Disken er i årtusinder blevet mistolket som "himlen" (heaven) og er oftest blevet brugt ved begravelser af dynastiske kejsere.

-Symbolet for solen kommer fra samme forståelse

-Elfenbens skive med "Flower Of Life" symbol fra Cypern 1340-1050 F.vt.


Den genetiske disk fra Afrika
Til ancient aliens fan og New Age følgerne. . . Man bør nok ikke lægge dybere tanker i oprindelsen af "Gen" Disken (den grå på billederne), som efter eget udsagn er fundet af Jaime Gutierrez-Lega, som tilfældigvis er en industriel designer der er kendt for hans moderne og slanke design I sin kunst. 

Bilindustrien

Her er en samling af bil logoer så man kan få en fornemmelse af hvor udbredt dyrkelse af astronomi, navnligt solens cyklus, er i bilindustrien.

Bindu (prik)

Bindu prikken symboliserer grundlæggende solens placering ved vintersolhverv, det punkt hvor solen starter en ny cyklus. Det betegnes også som den sorte sol (sjælen, solen om natten eller i vinterhalvåret) hvorfra skabelsen af en ny sol starter. Det punkt hvor skabelsen af det fysiske univers begynder).

Alle andre tolkninger der er blevet tillagt symbolet senere, er et resultat af religionernes indtog, som har viklet den originale symbolværdi ind i et hav af komplekse metaforer! Nogle eksempler er de analogier der florerer i de spirituelle bevægelser, såsom yoga, åndelighed, kundalini energi, chakraer, styrkelse af sjælen, det tredie øje osv.

Det skal ses i lyset af at de fortolkninger der ligger til grund for hinduismen og buddhismen mfl. er gamle "New Age" tolkninger, bygget på metaforer af vedaerne, som også er metaforer for en meget ældre viden. Det meste af det vi opfatter som østens mystik er religion baseret på New Age metaforer.

-Prikkens eneste metafysiske aspekt, er at skabelsen udspringer fra et ikke-fysisk punkt.

-Prikkens betegnelse er "totalitet" uden grundlæggende definition.

-Tolkningen af Bindu prikken der skaber mandala-cirkelen, er også en sekulær metafor for den oprindelige symbolværdi.

-Bindu prikken er også prikken over i'et (prikken over et-tallet).

-Mandala-cirklen, grækernes monisme symbol og symbolet for solen, kommer alle fra den samme underlæggende forståelse af det indiske fænomen Brahman (Aether), det ikke-fysiske univers hvorfra alt fysisk udspringer.

BIS (Bank For International Settlements)

BIS logoet symboliserer solkorset med kuben i midten. Solens årlige cyklus med udgangspunkt ved vintersolhverv.

BlackRock

BlackRock logoet symboliserer kuben, som er en grundlæggende metafor for vintersolhverv, hvorfra solens genopstandelse sker. Symbolikken er fra den jødiske Kabbalah, som bygger på tolkninger af egyptiske KA "sjælen" (solen på sit laveste punkt i sin årlige cyklus).

-Kabbalisterne bruger kuben som sekulær metafor for spirituel oplysthed.

BMW

BMW logoet er som udgangspunkt en cirkel med det Bavarianske flag i midten, da BMW oprinder fra Bavaria i Tyskland. Men der gemmer sig flere hemmeligheder "under motorhjelmen".  For BMW logoet symboliserer nemlig også solens årlige cyklus i solkorset, hvor den blå farve udgør punkterne for solopgang og solnedgang.

BP (British Patrol)

BP logoet symboliserer lotus blomsten som er et symbol for solen.

Brændende busk

Den brændende tornebusk (Akacie træ) som Moses møder på bjerget i bibelhistorien, er en metafor for solen der krydser forårsjævndøgn "solen på bjerget".

-Solen der passerer ind i stjernebilledet vædderen (lammet) i Marts måned (Mars/Mares/Ares/Aries= vædder). 

Bugatti

Bugatti logoet symboliserer fødslen af solen. Det omvendte E og B i toppen er initialerne for Bugattis opfinder Ettore Bugatti, men  samtidig et skjult solkors hvor den midterste del af E'et viser punktet hvor solen rejser sig ved solopgang/forårsjævndøgn.

Ovalen representerer genfødsel og fertilitet. Ovalen kan tolkes som "kvindens skød", vandet der farves rødt af solen ved daggry.

Burger king

Burger King logoet symboliserer solen der rejser sig fra vandet ved solopgang/forårsjævndøgn.

-Den blå cirkel er halvmånen/ovalen/den kosmiske livmoder/vandet/natten.
-Brødet udgør solen
-Burger King teksten udgør jævndøgnslinjen.

c

Caduceus

Caduceus eller Hermes staven, er grækernes version af egypternes disk med vinger. Helt grundlæggende så er Hermetsimen bygget helt ude i  3. metaforer af den oprindelige egyptiske metafysik, hvilket gør at symbolikken i caduceus afviger fra de originale principper! Den fundamentale symbolik i caduceus er solens cyklus (astronomi), som samtidig bliver brugt som analogi for metafysikken.

Symbolet er siden blevet genstand for et hav af mistolkninger i renæssancen og senere i New age miljøet.

Astronomi
-Vingerne løfter solen op over jævndøgnslinjen og holder den svævende indtil sommersolhverv (solens højeste punkt).

-Kuglen på toppen af staven er grundlæggende solen på sit højeste punkt i sin årlige cyklus.

-Staven symboliserer sommer- og vintersolhverv (Obelisken).

-Slangerne symboliserer "sjælen", en term som bygger på solen om natten og i vinterhalvåret "hvor den ikke kan ses". Den ene slange er solen fra vintersolhverv til forårsjævndøgn og den anden er solen fra efterårsjævndøgn til vintersolhverv. "slangen sætter ikke fodspor i den fysiske verden".


Astrologi analogi
-Generelt udgør caduceus symbolet det astrologiske hjul.
-Vingerne udgør vædderens og vægtens tegn.
-Kuglen er krebsens tegn.
-Staven er stenbukkens tegn.
-Slangerne symboliserer den nederste del af det astrologiske hjul (den ikke-fysiske verden).

Mistolkninger af de oprindelige symbolværdier
-Vingerne symboliserer de to hjernehalvdele (hemisfærerne).
-Kuglen på toppen af staven symboliserer vores bevidsthed.
-Staven symboliserer rygraden.
-Slangerne symboliserer den elektromagnetiske puls i kroppen.

New Age analogier (disinformation)
-Kuglen er koglekirtlen i hjernen.
-Slangerne er kundalini energien i kroppen der udgør de syv chakraer.
-Slangerne er det menneskelige DNA.
-Vingerne er dualiteten i hjernehalvdelen.
-Staven er rygraden hvor spinalvæsken løber mellem hjernen og kønsdelene.

Cancer (krabbens tegn)

Cancer -69- er symbolet for at solen passerer det højeste punkt i sin årlige cyklus (sommersolhverv). Cancer er det samme som krebsens tegn.

-Tallet 6 er et symbol for solen i opadgående retning.
-Tallet 9 er et symbol for solen i nedadgående retning.
-Tallet 69 (som ligger på siden) er et symbol for solen der har rejst sig fra forårsjævndøgn (21. marts) og nu begynder at dale mod efterårsjævndøgn (23. september). Toppen af solens ark.

-Krebsen (Crab) er hentet fra den egyptiske Scarab (skarabæ). -s-CARAB, CRAB, KRAB-be.
-Oprindeligt var krebsens tegn en enhjørning (Unicorn) symbolet for at solen rundede det øverste horn/corner.
-69 er også Mars og Venus symbolerne

Capital One

Capital One logoet symboliserer solens ark/bue henover dagen, fødslen af lyset. O'et i One (den eneste ene) er solen. Ordet Capital betyder "toppen af søjlen" og er en direkte metafor for toppen af obelisken der symboliserer solens manifestation fra natten (illuminisme). 

Castle Rock Entertainment

Castle Rock Entertainment logoet symboliserer "fødslen" af solen (Dawn of a new day/illuminisme). Navnet Castel Rock er en metafor for "Temple Rock", tempelstenen eller hjørnestenen (kuben), som er en metafor for solen der runder vintersolhverv.

Fyrtårnet er en metafor for obelisken (solhvervslinjen) som "tænder lyset i den nye sol i den kosmiske livmoder" ved midnat/vintersolhverv. Læg mærke til at tårnet penetrerer månen, en analogi der bygger på Osiris der gør Isis gravid med sønnen Horus (solen).

Vandet symboliserer den kosmisk livmoder (natten/vinterhalvåret), hvorfra solen skabes og genopstår ved solopgang/forårsjævndøgn. 

Catepillar

Catepillar (CAT) logoet symboliserer topstenen (den gule pyramide) som er et symbol for illuminisme.

-A'et symboliserer solens vandring fra mørke til lys.

CBB Mobil

O'et i CBB Mobil logoet symboliserer solen. Det samme gør dres maskot også, i skikkelse af en rund, gul og behåret bamse.

Chanel

Chanel logoet symboliserer fødslen af lyset (illuminisme). Vesica Pisces symbolet er det astrologiske tegn for fiskene, som  symboliserer "vandet" hvorfra solen/lyset fødes. Ovalen i midten af symbolet er kvindens skød "fødselskanalen". Ordet Chanel betyder "kanal" (Channel), den kanal hvorfra solen/lyset fødes.

-Kanalen er også solopgang/forårsjævndøgn hvor solen kommer ud af mørket.

Chase

Chase logoet symboliserer et svastika (hagekors) som er et symbol for solens fire hovedpunkter. Samtidig er logoet udformet som en oktagon (ottekant) hvilket symboliserer isis stjernen (samme som et malteserkors). Ottekanten benyttes flittigt i den internationale bankindustri.

-Oprindelig opstod ideen til logoet fra de rør som det oprindelige Chase producerede, ved at samle 4 stykker træ.

Chase Corporation

Chase Corporation logoet symboliserer fødslen af solen/lyset (illuminisme). Den sorte halvcirkel symboliserer mørket (natten, månen, Isis, livmoderen) og prikkerne er solen/lyset/Horus. Chase Corporation har placeret sig selv i centrum som den stigende sol.

Chervolet

Den nye version af Chervolet logoet symboliserer solens cyklus i solkorset. Heraf et gyldent kors. 

Chevron

Chevron er helt grundlæggende et symbol for illuminisme.
Navnet Cheveon kommer fra Caprio/Chèvre (gedebuk) som i overført betydning er "solens/lysets genopstandelse efter vintersolhverv". Den blå og røde pil symboliserer solen under vandet (solen i natten). Begge pile peger mod den korteste dag på året, hvor solen/lyset "genopstår" for igen at blive født på ny ved forårsjævndøgn 21 marts.

-I esoterisk symbolisme er den røde og blå farve metaforer for "ild og vand" (fire and water).
-I astrologien er stenbukken (Capricorn) et symbol for at lyset "klatrer".
-Egyptiske Osiris, Capricorn, Gedebukken og Chevron symboliserer alle det samme.

V'et er bla. også et symbol for solen ved vintersolhverv.

Chrysler

Vingerne på Chrysler logoet symboliserer "the speed of Mercury" den romerske gud Merkur (græske Hermes). Det er grundlæggende et symbol for solen der flyver op til sit højeste punkt i sin cyklus (middag/sommersolhverv).

Cirque du soleil

Cirque du Soleil logoet symboliserer fødslen af solen/lyset (illuminisme). Vandet symboliserer natten "kvindens skød" hvorfra lyset fødes.

Citibank

Citibank logoet symboliserer solens ark (bue) mellem de to søjler (forårs- og efterårsjævndøgn) og T'et er korset, jævndøgs- og solhvervslinjen.

Citroen

Citroen logoet symboliserer solen der rejser sig fra vintersolhverv. Læs mere under Chevreon.

Coca Cola

Coca Cola logoet symboliserer fødslen og regenerering af solen/lyset. C'et i Cola penetrerer ovalen, som repræsenterer månen (Isis) hvor undfangelsen af den nye sker. Her hvor frøet til den nye sol plantes i den kosmiske livmoder.

-Den røde baggrundsfarve er lyset fra morgensolen.

-Den buede linje i det første C og under skriften, symboliserer begge vandelinjen, skellet/horisonten mellem mørke og lys (natten, moderens skød, Maria, isis) hvorfra solen/lyset fødes ved solopgang/forårsjævndøgn.

-Flaskens form er en hyldest til kvindens krop, en metafor for moderen, en analogi der oprinder hos den egyptiske gudinde Isis som er mor til solen.

Council On Foreign Relations (CFR)

Logoet symboliserer en hyldest til solen (illuminisme). Den hvide hest symboliserer månen (solen i natten) og rytteren er "prinsen" (solen) der rejser sig fra natten. Den udstrakte arm (heil) er en hilsen til solen/ lyset der rejser sig. Heil, hallo, hej osv. er alle rodbetydninger af Halo (lyset).

-VBIQVE (Ubique) betyder "overalt" eller "allestedsnærværende" og er en hentydning til solens/lysets cyklus.

d

Datsun

Datsun logoet symboliserer solen der krydser forårsjævndøgn linjen.

-Navnet Datsun betyder solen og symboliseres med den røde cirkel. Det blå Datsun skilt markerer jævndøgnslinjen/horisonten. Den blå farve symboliserer vandet hvorfra lyset fødes.

David stjernen

David stjernen er grundlæggende et symbol for skabelsen fra det guddommelige, som bygger på analogien i solens stigende og dalende cyklus (nat/dag og sommer/vinter).

Det der mødes midt imellem "det for oven og det forneden" er mennesket og den fysiske verden, som også symboliseres igennem den tredimensionelle kube der optræder i midten af David stjernen. Kuben er det fundamentale symbol for skabelse i det fysiske univers.

-Den opadvendte trekant symboliserer maskulinitet og fysisk manifestation (sol/lys/elektricitet/fysiske univers).
-Den nedadvente trekant symboliserer det feminine (di-elektricitet, ikke-fysiske univers, natten, vandet).
-Kuben i midten symboliserer resultatet af de to trekanter.
-Davidstjernen er treenigheden (far, mor og søn).
-Davidstjernen symboliserer grundlæggende det samme som Yin og Yang symbolet.


Astrologi
-I astrologien er David stjernen et symbol for ild og vand, øverste og nederste del af det astrologiske hjul.

Frimurerne
David stjernen er ikke oprindeligt et frimurersymbol. Men frimurerne har taget symbolet til sig fordi det understøtter deres ideologi med rejsen fra uoplysthed til oplysthed.

Jøderne og zionismen
David stjernen har intet med den oprindelige judaisme at gøre. David stjernen blev først indført af zionisterne i 1897.

De Danske Spritfabrikker

Logoet symboliserer fødslen af solen/lyset (illuminisme). Malteserkorste placeret i en oval er det samme som solen placeret i månen.

-Malteserkorset symboliserer solens daglige/årlige cyklus.
-Ovalen/månen er en metafor for natten "det guddommelige" hvorfra solen skabes og rejser sig.
-Den røde baggrund er et symbol for solopgang, det røde lys der spejler sig i havet når solen stiger op over horisonten "det røde hav".
-Aalborg Akvavit snaps bærer malteserkorset (solkorset) i ovalen.
-Gærpakkerne er også forsynet med et malteserkors (solkors) i ovalen.

Historie
De Danske Spritfabrikker blev opkøbt af et Joint Venture mellem Arcus Gruppens hovedejer Ratos og A. Enggaard. Læg mærke til symbolikken i deres logoer!

-Arcus symboliserer solens ark/bue henover dagen, der udspringer fra A'et. Den blå baggrund symboliserer vandet hvorfra lyset fødes.
-Ratos symboliserer solen og månen med opdelingen af O'et "fra mørket ud i lyset".
-A. Enggaard symboliserer Jakobsstigen (frimureri), pyramiden med det altseende øje "lyset/solen", solen der stiger op fra vandet/natten.

Delfi

Delfi symbolet er solen der "fødes" fra vandet (den kosmiske livmoder/natten) ved daggry. Den blå farve er vandet (natten) og den gule farve er dagen. Det gule E symboliserer "Esprit", en metafor for sjælen der manifesteres som solen. Ordet sjæl bygger over solen om natten hvor den ikke er fysisk tilstede og derfor er sjæl/soul, solen der står på sit laveste punkt sålen (soul).

Den sidste nadver

Den sidste nadver (Last Supper) malet af Leonardo da Vinci, symboliserer solens årlige cyklus igennem de tolv stjernetegn i zodiaken. Jesus er solen, og hans tolv disciple er de tolv stjernebilleder som solen passerer i sin årlige cyklus. De tolv "disciple" er delt op i sommer- og vinterhalvår, med solen i midten.


Jesus
Jesus (solen) er placeret i midten. Hans trøje er opdelt i rød og blå, som en metafor for sommerhalvåret (rød) hvor han er den fysiske sol, og vinterhalvåret (blå) hvor han er solen om natten "sjælen" (den sorte sol).

De tre åbninger (portaler) i baggrunden
-Venstre portal er forårsjævndøgn, hvor solen kommer op igennem "fødes fra" ved forårsjævndøgn.

-Midterste og største portal er den "himmelske fader" vintersolhverv, hvorfra solen genopstår/genskabes, starter en ny cyklus.

-Højre portal er efterårsjævndøgn, hvor solen går ned i vinterhalvåret, tilbage i "vandet" (den kosmiske livmoder).

De tolv disciple (fra venstre mod højre)
-Vædderen i stange position (forårsjævndøgn)
-Tyren med rødt hår og rød trøje
-Tvillingerne med to hænder oppe
-Krebsen der læner sig sidelæns (solen der bevæger sig sidelæns henover sommersolhverv). Med en kniv i hånden der symboliserer omskæring (solen begynder sin nedadgående retning)
-Løven med hænderne over bollen på bordet (løven med poten på bolden, solen).
-Jomfruen, den eneste pige i zodiaken (også Jomfru Maria).

-Jesus i midten er solen.

-Vægten med armene ude, som vægter mellem lyset og mørket ved efterårsjævndøgn.
-Skorpionen med fingeren oppe (broden på halen).
-Skytten
-Stenbukken (vintersolhverv) der viser at solen er på sit laveste punkt, og nu vender retning.
-Vandbæreren der holder en usynlig krukke med vand i sine hænder.
-Fiskene med de to hænder for to fisk.

Det ovale værelse

Det ovale værelse i det hvide hus (præsidentens kontor) repræsenterer ovalen/natten, hvorfra solen/lyset fødes. Det er fra det ovale værelse at alle ideer realiseres, ligesom at solen realiseres fra ovalen.

DFDS

DFDS logoet bruger malteserkorset i en cirkel, som symboliserer solen på/i vandet (solens fødested).

Disney - intro

Disney introen symboliserer opstandelsen af solen/lyset (illuminisme).

Slottet symboliserer Babylon på Eufrat floden, en metafor for solen der runder midnat/vintersolhverv. Porten i midten er "guds port" (watergate) hvor solen slutter sin cyklus og starter en ny. Det høje tårn i midten er fyrtårnet/obelisken/Babelstårnet som symboliserer solhvervslinjen (faderen).


Symbolismen i Disney introen:

-Videoen starter med at vise planeten Venus, morgenstjernen som bringer solen/lyset med sig.
-Floden symboliserer slangen (serpent), solen der endnu ikke er manifesteret fordi den stadig befinder sig i vandet.
-Spiret symboliserer obelisken der penetrerer månen og planter frøet til en ny sol (Osiris penis der gør Isis gravid).
-Fyrværkeriet udgør undfangelsen "udløsningen".
-Klokkeblomst bruger sit tryllestøv til at lave et omrids af månen "den gravide mave" den kosmiske livmoder hvorfra solen fødes ved daggry/forårsjævndøgn.

Ren magi

Disney - Løvernes konge

Løvernes Konge symboliserer solens/lysets fødsel (illuminisme). Det er ingen hemmelighed at Walt Disney var besat af dyrkelse af lyset, samt sexakten imellem Isis og Osiris som leder til fødslen af solen Horus.

-Lion King er en metafor for "solen er kongen".
-Solen over horisonten symboliserer det altseende øje (illumination) med sine stråler over skyen.
-Løven på baggrunden har et lukket øje (månen/mørket) og et synligt øje (solen/lyset) "fra mørket ind i lyset", "fra uvidenhed til oplysthed".
-Næsen på løven er formet som en kvindelig figur, som en hyldest til moderen (Isis) som ser placeret midt imellem månen og solen. Isis er "the queen of heaven between night and day" (himlens dronning over nat og dag).

Djed

Det egyptiske symbol Djed er de fire søjler (hovedpunkter) i solens daglige/årlige cyklus. Hovedsøjlen "Osiris rygrad" er solens bærende punkt ved midnat, der hvor solens cyklus starter forfra. De tre andre søjler "bagved" er solopgang, middag og solnedgang.

I solens årlige cyklus er de fire søjler vintersolhverv, forårsjævndøgn, sommersolhverv og efterårsjævndøgn. 

Dobbelthovedet ørn

Den dobbelthovedede ørn er grundlæggende et symbol for solens årlige cyklus i sommerhalvåret. Fuglen (solen) der stiger op fra havet (vandet). Symbolet ses tidligst hos sumerne (i byen Lagash), som med stor sandsynlighed nappede ideen fra den tidlige Kemet kultur i Egypten (falken Heru, som senere blev til Horus).


-Kløerne symboliserer at ørnen sidder på jævndøgnslinjen. Kløerne kan også være to slanger, som symboliserer de to portaler ved forårs- og efterårsjævndøgn, der hvor "sjælen" (den ikke synlige sol), bliver til den fysiske sol (solen står op), og der hvor solen bliver til "sjælen" (solen går ned).

-Ørnen er et symbol for solen der flyver op i himlen ved forårsjævndøgn, og om morgenen.

-De to hoveder symboliserer solen ved sommersolhverv (længste dag og højeste punkt i arken) der kigger hver sin vej. Se også Janus hovedet, symbolet 69 og krebsen.

-Byzantinerne brugte symbolet for romerriget der strakte sig fra øst til vest.

-Ørnens forbindelse til den romerske gud Jupiter, er at Jupiter er en metafor for solens død ved vintersolhverv, og solens genfødsel ved forårsjævndøgn (orden ud af kaos).

-Frimurerne bruger også den dobbelthovede ørn som symbol for deres 32. og 33. grad (den oplyste/illuminerede).

-Den dobbelthovede ørn og hanen (vejrhanen) symboliserer begge solen.

-Haven omkring Capitol Hill I Washington er designet som en dobbelthovedet ørn.

Dollartegn

Dollartegnet symboliserer slangen (serpent) der snor sig omkring en stav. Det er grundlæggende et symbol for det guddommelige, en metafor for solen om natten/vinterhalvåret (sjælen), der rejser sig mod daggryet.

-$ er også den egyptiske gudinde Isis.

Downing Street 10

Downing Street 10 er den britiske premierministers officielle bolig. Facaden symboliserer fødslen af solen ved midnat/vintersolhverv.

-Nummer 10 (ten) er det samme som romertallet X (kristus), som er solens laveste punkt i sin årlige cyklus, hvorfra den slutter og starter sin cyklus.

-Den sorte dør er en metafor for "guds port", portalen (vintersolhverv) hvorfra solen starter sin nye cyklus. Døren til og fra solens "gravkammer" eller den kosmiske livmoder.

-Over døren vises solen der rejser sig fra sin "grav" og begynder sin rejse mod sit højeste punkt ved middag/sommersolhverv (læg mærke til den opadgående pil).

-Det ottekantede dørhåndtag symboliserer "den kosmiske livmoder", solens komplette cyklus.

-På døren er der monteret et guld skilt med teksten "First Lord of the Treasury ", som udover "finansminister" har en dybere bagvedliggende metafor for "guds skat" som er solens fødsel ved midnat/vintersolhverv.

-Hegnet udenfor er monteret med to søjler (forår- og efterårsjævndøgn) hvorfra solens ark hæver sig i en bue henover indgangen. Lanternen er solen og kronen på toppen symboliserer solens royale punkt i toppen af sin cyklus ved middag/sommersolhverv. 

DreamWorks

DreamWorks logoet symboliserer månen Isis, med sin lille dreng Horus "solen" i maven (the womb), som sidder og fisker efter sjæle (souls/sole) solen/ lyset i vandet "fostervandet" (illuminisme).

DSB

DSB's gamle logo "vingehjul" er lavet med inspiration fra Hermes "budbringeren" fra den græske mytologi. Læs mere under Hermes eller Caduceus.

-Hjulet er solen der bliver båret op af vingerne
-Lynene under hjulet er en metafor for den græske gud Zeus, solen der bryder igennem mørket (natten/vinteren) og manifestere sig ved daggry/forårsjævndøgn.
-Kronen over hjulet er et symbol for staten, men er grundlæggende et symbol for solen.

Duen

Duen er en metafor for manifestation fra det guddommelige (solens manifestation fra natten) og symboliserer det samme som den egyptiske soldisk med vinger. Duen er ofte placeret over hovedet på Jomfru Maria stående i halvmånen, da hun ligesom den egyptiske gudinde Isis er mor til solen/sønnen.

-Duen der finder land I historien om Noahs ark, er historien om at solen bryder ud af natten/vinterhalvåret og ind i dagen/sommerhalvåret. At bryde fra mørket ind i lyset.
-Duen og pegasus hesten med vinger deler samme symbolværdi.

e

EA games

EA (Electronic Arts) logoet symboliserer EA den akkadiske (babylonske) gud for visdom, som er en metafor for solen der passerer stjernetegnet fiskene lige før solopgang/forårsjævndøgn.

-EA oprinder fra den sumeriske gud Enki fra Anunnaki legenden.
-EA er også Jupiter, Thor fra den græske og nordiske mytologi.
-Metaforen i "Electronic Arts" er også kunsten af at skabe den fysiske verden "elektra/elektricitet" (solen der manifesterer sig fra natten/vinterhalvåret).

Med andre ord er Electronic Arts også en skjult metafor for solens opstandelse.
 

Egeblade

Egebladet symboliserer den græske gud Zeus som også er den romerske gud Jupiter, samt den nordiske gud Thor mfl. Alle metaforer for solen der rejser sig fra det guddommelige (natten/vinteren).

Egetræet er et symbol for manifestation fra det guddommelige, en analogi der bygger på solens cyklus igennem stjernebillederne skytten og fiskene. Når solen passerer skyttens tegn bliver den til alfaderen (den gamle vise og døende sol) lige før sit laveste punkt ved vintersolhverv. Når solen passerer stjernebilledet fiskene ved solopgang/forårsjævndøgn hjælper "alfaderen (den gamle sol som nu er blevet guddommelig) den nye sol op igennem horisonten/forårsjævndøgn linjen.

-Rødderne på egetræet symboliserer det "guddommelige" (natten) og stammen og kronen symboliserer dagen/sommerhalvåret/fysisk liv.

-Det røde canadiske egeblad benyttes ofte som et symbol for solen der krydser horisonten

-Zeus er en metafor bygget på astronomien, hvor planeten Jupiters placering i skytten og fiskenes tegn, er en indikator for solens "død" ved vintersolhverv og genopstandelse ved forårsjævndøgn.

-Ordet Zeus skal i sin grundlæggende form tolkes som " fra vandet/det guddommelige, manifesterer slangen (serpent) sig som det gode". En metafor for at solen vender retning ved midnat/vintersolhverv, og kommer ud af natten/vinterhalvåret ved solopgang/forårsjævndøgn.

Enhjørning (Unicorn)

Overordnet symboliserer enhjørningen solens vandring fra vintersolhverv (korteste dag) til sommersolhverv (længste dag).

-Det snoede horn i panden er et symbol for at solen runder et horn "hjørne" (sommersolhverv/længste dag) i sin årlige cyklus. Heraf navnet en-hjørning (uni-corn).

-Enhjørningens horn symboliserer det samme som stjernebilledet krebsen (solen der bevæger sig sidelæns henover sommersolhverv).

-En enhjørningen har klove istedet for hove, hvilket er et symbol for stenbukken (capri-corn/gedebukken) solen der runder det laveste "hjørne" (årets korteste dag). Klove symboliserer også "horn".

-En enhjørning sammen med regnbuen symboliserer solen på det højeste punkt i arken/buen ved middag/sommersolhverv.

-Enhjørningen er månen i krebsens tegn (solen ved middag/sommersolhverv).

Europa logo

Europas logo er solen/lyset der fødes. Stjernerne udgør solen og den blå farve er "vandet", "moderens skød" hvorfra solen/lyset fødes. Folkene bag skabelsen af den europæiske union tilhører en international gruppe som dyrker (illuminisme).

f

Fabian Society

Det røde Fabian Society logo symboliserer "socialisme". På et mosaikvindue tilhørende organisationen er Sidney Webb og Edward R. Pease mfl. i gang med at bygge "den nye verden". Ovenover vises et skjold med en ulv klædt i fåreklæde som holder en fane.

-Jorden på ambolten symboliserer "fødslen af solen" lige efter vintersolhverv. At noget skabes.

-Ulven i fåreklæder symboliserer forårsjævndøgn (fåret) og efterårsjævndøgn (ulven).

-Skjoldet er et symbol for solen der rejser sig efter vintersolhverv.

-Fanen symboliserer "spyddet" solen der rejser sig ved forårsjævndøgn. Nøjagtig samme symbolik som Zeus og Jupiter i mytologien.-En ulv i fåreklæder er muligvis en meget korrekt beskrivelse af Fabian Society. Den tidligere engelske premiæreminister Tony Blair har udtrykt at "New Labor står i intellektuel gæld til Fabian Society".

Ferrari

Ferrari logoet med den sorte hest er eftersigende en ide fra en af Ferrai familiens bekendte, som havde den på sin flyvemaskine under 1. verdenkrig. Men som altid kan man aldrig helt regne med de officielle forklaringer.

Folk fra eliten, især i området omkring sydeuropa, er aldrig meget for at ytre sig offentligt om deres store passion for astronomi. Temmelig sikkert et traume der er overlevet siden kirkens overtag efter renæssancen?

Den grundlæggende symbolik i den stejlende hest er solen der rejser sig ved vintersolhverv. Om det er en tilfældighed at Ferrari også valgte solens gule farve til logoet, på den "morgen røde" baggrund, lader vi komme dem til gode?

Fidelity

Fidelity logoet viser pyramiden med topstenen, solen og the blazing star I baggrunden (illuminisme). Solen der rejser sig fra "det guddommelige" (natten/vinteren).

-Navnet Fidelity betyder "trofast overholdelse af sandheden/virkeligheden". Sandheden om solens cyklus selvfølgelig!

Fiskegud (Dagon)

Fiskeguden findes i mange ur-kulturer og er grundlæggende en analogi af solens cyklus der passerer stjernetegnet fiskene ved solopgang og forårsjævndøgn. Man kan tolke symbolet som solen lige inden den står op over horisonten "fisken der kommer op fra vandet" ved daggry eller forårsjævndøgn. Alle andre metaforer er sekulære religiøse tolkninger.

-Matsya, Vishnu (solen i fiskenes tegn)
-Pastorernes og pavens mitre hat er fiskemunden der lukker solen ud.
-Nogle fiskeguder bærer en "taske" som symboliserer" solen der bliver båret i vandet" af alfaderen (den gamle sol).
-Fiskeguden kan også holde et æg, kogle eller en stav, som alle er symboler for "solen der snart vil komme frem fra mørket"

Fjerde dimension (Tesseract)

Der findes ingen 4. dimension i det fysiske univers!
4D kuben og begreberne om en 4. dimension er et forsøg på at kvantificere "synliggøre" Aether fænomenet.
Aether fænomenet hører ikke under den fysiske lov og kan derfor ikke visualiseres. Dette er også et af de grundlæggende problemer med kvantefysikken.

Den 4. dimension er i henhold til geometriens mester Pythagoras og platonismen "rum" (tallet 4). Tesseract kuben hører til i New Age filosofien og har ingen saglig betydning.

Svaret og forståelsen for Aether skal findes i feltmekanikken "magnetisme"!

Flower of Life

Flower of life er grundlæggende et symbol for skabelsen, beskrevet igennem en hexafoil (blomst med seks blade).

De seks blade i en cirkel er et symbol for skabelsen af elementerne i det fysiske univers. Centrum af blomsten er aether (monad), det punkt hvorfra alt fysisk udspringer. Hexafoilen bliver også fortolket igennem kuben, frimurernes 33, as above so below, david stjernen, og mange andre.

Flower of Life symbolet beskriver udelukkende den fysiske process i skabelsen. Det eneste metafysiske aspekt i symbolet er at skabelsen udspringer fra et ikke-fysisk punkt i midten. Alt andet er New Age fortolkninger! Navnet "Flower of Life" er også skabt af New Age bevægelsen som har tillagt symbolet utallige spirituelle aspekter.


-Blomsten Morgenfrue er opkaldt efter symbolet. Morgenfrue (Marigold) er Jomfru Marias guld, sønnen Jesus (solen), skabelsen af det fysiske univers.

-Platonismen var kun interesserede i de seks inderste ringe i symbolet, da de stemmer overens med pentagrammet. Iflg. dem var resten af cirklerne irellevante.

-Flower of life kan danne alle de geometriske grundformer som er fundamentet i opbyggelsen af det fysiske univers.

-Principperne bag "flowet of life" symbolet er de samme overalt i universet, uanset om der er tale om en celle eller en stjerne!

-Foo hundene fra den forbudte by i Kina er løver der holder en boldt under poten. Løven er et symbol for solen, og bolden under poten er solen der skaber liv. De er desuden en kopi fra Ming Dynstiet som var datidens New Age kultur i østen.

-Flower of life symbolerne på Abydos templet I Egypten er malet I nyere tid. Temmelig sikkert af grækerne, fordi der ved siden af symbolerne er malet græske bogstaver. Og NEJ... Symbolerne er IKKE printet med laser af en fjern avanceret kultur!

-Flower of Life symbolet må IKKE sammenlignes med torusfeltet i feltmekanikken!

Føniks fuglen

Føniks fuglen er en metafor for solen ved midnat og vintersolhverv (korteste dag), der rejser sig og manifesterer sig fra støvet i et "flammehav" ved morgengryet og forårsjævndøgn.

Fransk lilje

Den franske lilje (Fleur de lis) er et symbol for floraen ved lysets skabelse (illuminisme).
Ordet lilje (Lis/Lys) har rod i betydningen Lili/Lily (Sumersk gudinde i det gamle Irak) "det ikke fysiske feminine aspekt der bringer liv/lys". Betydningen af Lili er senere blevet mistolket til "dæmon" i religionernes fremtog.

Det hele oprinder naturligvis fra astronomien og solens cyklus! Liljens fundamentale betydning er skabelsen af den nye sol ved vintersolhverv. Liljen er et symbol for spiren i den kosmiske livmoder (nattehimlen/vinterhalvåret), som ved daggry/forårsjævndøgn manifesterer sig som den fysiske sol.

Metafysik
En ny cyklus af energi startes.

Feltmekanik
Dielektricitet og magnetisme fra Inertia der udleder elektricitet.

Egypten
-Isis "Fleur d'isis" (Blomsten af/fra Isis), Isis der føder sønnen Horus.

Religion
-Jomfru Maria der føder jesusbarnet i Bethlehem "resultatet af treenigheden".

Astronomi
Solen der passerer stjernebilledet stenbukken ved midnat/vintersolhverv.

Fyrtårn

Fyrtårnet er grundlæggende et symbol for solens vandring fra midnat/vintersolhverv til solopgang/forårsjævndøgn, hvor den kaster sit lys ud over dagen/sommerhalvåret.

Fyrtårnet ses ofte i skumringen og sammen med vand, hvilket symboliserer solen der bryder igennem tusmørket og op over horisonten på havet. Havet er en metafor for natten/vinterhalvåret.

Når fyrtårnet ses sammen med månen, symboliserer det at “faderen” (den gamle sol ved vintersolhverv) planter frøet til den nye sol i moderens mave (fuldmånen/den kosmiske livmoder). Det sker ved første fuldmåne efter forårsjævndøgn og nøjagtig 9 måneder efter fødes den ny sol ved vintersolhverv (det vi fejrer som juleaften).

I den esoteriske visdom bruger man analogien om solens cyklus som en metafor for sindets vej til spirituel oplysthed. Eksempelvis i frimureriet og kabbalaen.


Fyrtårnet symboliseres også med:

-Obelisken med en gylden pyramide på toppen
-Den lodrette linje i korset.
-Osiris’s afskårne penis som Isis gør sig selv gravid med.
-Den lodrette solhvervslinje.

g

General Electric

General Electric logoet symboliserer et svastika, solens cyklus i solkorset.

Gillette

Gillette symbolikken kan i den grad relateres til dyrkelsen af "sexakten" mellem egyptiske Isis, Osiris og deres resultat Horus (solen). For at forstå den skjulte Gillette symbolik, skal man tænke; G=Isis (månen), knive=Osiris (solen om natten), lys=Horus (solen om dagen).


-G'et og i'et i Gilette teksten udgør to skjulte knivblade (razors) der penetrerer G'et (månen/ovalen/isis livmoder).

-Gillette kommer af jilt, hvilket betyder "en skøge/tøs/kvinde der først giver håb, hvorefter hun bedrager". Dette er en tydelig metafor for den babylonske gudinde Ishtar/Astarte, som også er gudinden Venus (Isis).

-Det enkeltstående G symboliserer månen/maven/natten hvorfra lyset skabes. Lysglimtet over G'et er metafor for solen der rejser sig over horisonten (solen i arken/buen).

-Venus skraberen viser "kniven" eller den skarpe sol/lys der penetrer ovalen/livmoderen/skamlæberne osv.

-O'et i Fusion logoet symboliserer solen og månen der "fusioneres" hvorved lyset bliver skabt.

-G'et i The Gillette Company vises også med knivene (Osiris penis) der penetrerer ovalen (månen/isis).


Gillettes reklamesang fra 80erne er også en hyldest til solen, og dens mor (venus/Isis), "The Best a Man Can Get".


Her er teksten:
You looking sharp, you looking good, you-ve come so far 
"du (solen) skinner, du ser godt ud, du er kommet så langt (endelig blevet født)"

We know how to make, the most of who you are.
"Vi ved hvordan vi skaber, det meste af hvem du er"

Father to sun, it’s what we always done
"Osiris til Solen, er det vi altid gør"

Gillette the best a man can get 
"En "venus" (kvinde), det bedste en mand kan få"
(læg mærke til at der altid er vand "fostervand" når der synges Gilette, og kvinden kun kommer når der synges "The Best a Man Can get"!)

Im so many faces, it’s plain to se. 
"Jeg (solen) er så mange ansigter, det er lige foran øjnene på dig"

We give you all we have to give, For all a man can be.
 "Vi giver dig alt vi har at give, for alt det en mand kan være"


Where the razors (rays is) strong, your the champion.
"Der hvor solstrålerne er stærke, er du helten"

Gillette the best a man can get... 

Sam mand kan man vel kun give Gillette ret!?

Procter & Gamble som står bag Gillette, bruger også selv halvmånen (isis/venus) og the womb (solen i livmoderen) som deres logo. Firmaet benytter praktisk talt solsymbolik i alle deres produkter!

Goodyear

Goodyear logoet symboliserer solen. Good er "gud" solen/Horus og Year er solens årlige cyklus. Teksten er også gul som solen. Originalt var baggrunden på logoet blå, et symbol for vandet (isis mor til solen/Horus). Vingen på skoen symboliserer den græske gud Hermes.

Gorrissen Federspiel

Gorrissen Federspiel logoet symboliserer solen/lyset/blazing star (illuminisme).

Gulf

Gulf logoet symboliserer fødslen af solen/lyset. Teksten Gulf i den vandrette stribe, symboliserer punkterne for forårs- og efterårsjævndøgn. Teksten Gulf antyder at man henter olien i den persiske golf.

Guy Fawkes masken

Guy Fawkes masken symboliserer pro revolution for jesuitterne og den katolske kirke. Guy Fawkes var jesuit-agent i 1600 tallet og er kendt for -The Gunpowder Plot-. Et attentatet rettet mod det engelske parlament og kongen i et forsøg på at bremse reformationen i England.  

h

Hanen

Hanen symboliserer solen.

-Hanen galer ved solopgang
-Hanen er "guldfuglen" der kan flyve.

Andet
-Påfuglen, falken, ørnen, fønix fuglen er alle symboler for solen der rejser sig om morgenen og ved forårsjævndøgn.

Harley Davidson

Harley Davidson logoet symboliserer eventyr, frihed, individualitet, og leve livet med alle 5 sanser. Men symbolet kan også indeholde skjult symbolik?

100 år efter logoets oprindelse får logoet også vinger. Det er en typisk tendens man ser mange steder, når firmaer bliver meget store, blive opkøbt, eller får nye investorer, så bliver logoerne pludselig lavet om til sol symbolik.

Et skjold med vinger er ofte græske Hermes eller romerske Merkur, eller sågar soldisken med vinger fra Egypten. Alle symboler for solens cyklus.

Et godt bud ville være at skjoldet symboliserer solens årlige cyklus, opdelt af en rektangel med teksten Harley-Davidson, som symboliserer jævndøgnslinjen. Den orange farve er også solens farve. Vi lader tvivlen komme Harley Davidson til gode.

Hæl

Hæl og sål
Ordet hæl skal forståes som det laveste punkt i solens cyklus, feks. ståsted, fundament, laveste punkt, bunden osv. Det er også herfra begreber som helvede (Hell), healing osv. kommer fra. Solen heales.
Sål kommer af ordet sol, som en metafor for solen på sit laveste punkt, ligesom hælen er kroppens laveste punkt. Begrebet sjæl kommer også fra sål/soul/sol og markerer punktet for starten af en ny cyklus.

-Hæl er rod til helvede (det nederste punkt i solens cyklus om natten).
-Hæl er healing (at hele), det laveste punkt hvorfra solen genstarter sin cyklus (solen bliver healet).
-Sål (soul) er sjæl, solen om natten hvor den ikke kan ses.
-Hælen er det nederste punkt på mennesket


Stilletter
Når man går i højhælede sko eller stilletter hylder man dybest set gedebukken (klatreren, stjernetegnet stenbukken). Høje hæle blev "officielt" gjort til et modefænomen af Catherine de Medici (fra Medici bankdynastiet, gift med den franske konge) der begyndte at benytte høje hæle offentligt for at fremstå højere.

Nordisk mytologi
-I nordisk mytologi er Hel dødsriget (vinterhalvåret).

-Osiris står på sin hæl for han er sålen (solen/sjælen) på det laveste punkt.

HBO

HBO logoet symboliserer solen inde i ovalen (månen/livmoderen). O'et med prikken er det astrologiske tegn for solen.

-HBO Family logoet symboliserer regnbuen som er en metafor for solens ark (bue), hvilket vises med den gule bue. Solen er O'et i NBO.

HDFC Bank

HDFC logoet symboliserer fødslen af solen/lyset (illuminisme).

-Den røde "firkant" symboliserer solens cyklus (solkorset. Hakkerne der bryder den røde firkant er solens fire nøglepunkter i sin årlige cyklus.

-Den blå prik i midten er kuben som symboliserer punktet hvor lyset/solen skabes. Den blå farve symboliserer vand (natten/vinterhalvåret/det guddommelige).

-Det samlede symbol er det astrologiske tegn for solen.

He-Man

He- Man er en metafor for solen (helten) der fødes ved forårsjævndøgn.

He-Man (Heh + Man) er lavet med inspiration fra den jødiske betegnelse for gud YHWH (Yod-Heh-Wav-HE), solens fire hovedpunkter, hvor Heh er en metafor for forårsjævndøgn.

-Det gule hår symboliserer solen
-Malteserkorset på brystet er et symbol for fødslen af solen.

Hellige gral

Den hellige gral er grundlæggende et symbol for solens vandring fra vintersolhverv (laveste punkt) til forårsjævndøgn. I vinterhalvåret betragtes solen som "sjælen" (den sorte sol), og ved forårsjævndøgn manifesteres "sjælen (solen) som den fysiske sol.

Gral legenden bygger på 4.-5. generations metaforer af den oprindelige viden og fremstår derfor komplet diffus. Et fænomen der også skinner igennem i resten af den esoteriske viden, alkymismen samt alle religionerne.

Den primære fortolkning af gralen er:
"Gralens funktion kan sammenlignes med en tallerken (solen), bragt til bordet (zodiaken), i forskellige stadier/grader (solens vandring igennem stjernetegnene)".

Andre kendte fortolkninger af gralen:
-"Holy Blod (helligt blod)"  - Den fysiske sol der manifesteres ved forårsjævndøgn.
-"Holy Grail (hellige gral)"  - Lysets rejse fra vinterhalvåret ind i sommerhalvåret.
-"Evigt liv"  - Solens gentagne cyklus og reinkarnation hvert år ved vintersolhverv.
- "Kop/fod" - Vintersolhverv, bunden af solens årlige cyklus i zodiaken.
-"Sten"  - Filosoffens sten, som er solen på sit højeste punkt i toppen af zodiaken (arken/buen) samt en metafor for oplysthed.
-"Giver lykke" - Glæden for lyset.
-"Evig ungdom" - Solen genfødes/genopstår altid.
-"Giver næring i uendelig overflod" - Lysets næring til naturen og sindet.
-"Ofte i hænderne på fiskekongen" - Den ufødte sol der fisker efter lyset i sin moders mave. (se også DreamWorks symbolikken)
-"Gralen er af guld" - Solen/lyset/oplysthed.
-"Mirakuløse kræfter" - Solens mirakuløse kræfter.
-Står på en fod- Fod er en metafor for "laveste punkt" i solens årlige cyklus (vintersolhverv).


Feltmekanik
Den hellige gral er dielektriciteten i hyperboloiden, det usynlige hul/timeglasformen i feltet (doughnutten). Selve doughnutten er torusfeltet (magnetisme), som sammen med dielektriciteten skaber elektriciteten (elementerne i det fysiske univers). Denne process foregår i en uendelig cyklus "evigt liv".

Egypten
Gralen er principperne i det originale koncept bag Aset, Ausar og Heru (Isis, Osiris, Horus). Gralen symboliseres også i obelisken.

Kong Arthur
Myten om Kong Arthur og ridderne om det runde bord er en analogi for solens cyklus igennem de 12 stjernetegn!

Hermes

Hermes er solen fra den "fødes" ved solopgang/forårsjævndøgn, til den når kl 12 middag/sommmer solhverv. Hermes er søn (sol) af Zeus (solen før den manifestere sig ved daggry/forår). Hermes er budbringeren for guderne, som flyver op og placerer solen i sin højeste position ved middagstid/sommersolhverv.

Med sig har han Caduceus (Hermes staven), som efter sagnet fortæller at "tryllestaven ville vække den sovende og sende den vågne i søvn, en metafor for at den vækker solen, og efter middag/sommersolhverv, lægger den solen til at sove igen.

Hermes er en fortolkning af Hermes Trismegistus,  som er den græske version af den egyptiske gud Thoth. Thoth er "tanken der bliver til handling". I renæssancen blev Hermes symbolikken desværre mudret til af flere generationers metaforer, hvilket har resulterede i at man nærmest kan forbinde ham med hvad som helst. Han endte med at blive frontfigur for handels- og forretningseliten.

Hesten

Hesten er grundlæggende et symbol for månen (natten/spirit) som bringer solens lys med sig igennem zodiaken (de fire årstider).

-Hesten er natten (månen/det guddommelige/spirit), en metafor for natten der bærer solen/lyset med sig på ryggen, eller trækker den efter sig i en karet.

-Hesten Pegasus er solen der rejser igennem stjernebilledet Pegasus fra midnat/vintersolhverv til solopgang/forårsjævndøgn.

-Hesten der rejser sig (stejler) er et symbol for at solen der rejser sig fra midnat eller vintersolhverv, mod dagen/sommerhalvåret.

-Prinsen på hesten er en metafor for den unge sol ved forårsjævndøgn.

-I apokalypsens fire ryttere er der fire forskellige farver heste, som hver symboliserer en årstid.

-En sort hest symboliserer en "hemmelighed", hvilket henviser til solen der rejser sig fra vintersolhverv/midnat og er "hemmelig" fordi den stadig ikke er synlig før den krydser horisonten..

Hexagram / Hexagon

Et Hexagram eller en Hexagon er den grundlæggende geometri det første stadie af skabelsen af alt fysisk. Derfor bruges symbolet også som analogi for skabelsen af den nye sol ved vintersolhverv. Ofte i form af kuben, som er en tredimensionel hexagon. Læs mere under kuben

-En heks er en hex-agon, som udøver magi.

-Paven bærer hexagrammet på sin fiskehat, som symbol for skabelsen af solen (når solen passerer stjernebilledet fiskene ved forårsjævndøgn).

-Facebook stifter Mark Zuckerberg bærer et hexagram på indersiden af hans jakke, som et symbol for skabelsen af Facebook.

-Saturns overflade danner en hexagon der hvor der skabes materie i gas giganten.

-Centrum af en hyperboloid i torusfeltet (feltmekanik) tvinger fysiske objekter til at danne en hexagonal geometri.

Hitler Jugend

Hitler Jugend logoet symboliserer den unge sol. En metafor for de unge drenge og piger der nu skal til at arbejde sig op fra bunden og blive "oplyste".  

Hjul

Hjulet symboliserer solens daglige og årlige cyklus.

-Cirklen er den komplette cyklus

-Krydset (lodret og vandret)indikerer er midnat, solopgang, middag og solnedgang. I den årlige cyklus er det vintersolhverv, forårsjævndøgn, sommersolhverv, efterårsjævndøgn.

-Dobbeltkrydset (det skæve kryds) er krydskvartalerne (midten af årstiderne).

Honda

Vingen på Honda logoet symboliserer Victoria (Nike), den romerske gudinde for sejr. Sejren består i at hun "får solen til at bryde ud af natten ind i dagen". Solen ved solopgang/forårsjævndøgn.

Horus øje

Horus øje (Wadjet) symboliserer solens portal ved midnat/vintersolhverv. Horus øje er også den sorte sol, portalen hvorigennem "sjælen" (soul/den usynlige sol) vandrer mellem natten og dagen, "ikke-fysisk og fysisk", fra faldende til stigende.

Grundprincippet i Horus øje handler om reinkarnation af energi i en evig cyklus. Den evige vandring mellem det fysiske og ikke-fysiske univers. Det er vigtigt at forstå at konceptet om den menneskelige sjæl udspringer fra solens placering ved vintersolhverv!


-Den sorte sol blev senere til udtrykket Amun (den skjulte "sol"), som i dag er udtrykket Amen i kirken.
-I østen udtrykte man den sorte sol med et 3. øje, feks med smykker eller tatoveringer i panden.
-Horus øje er senere blevet til det altseende øje, symbolet for oplysthed (illuminisme).
-Slangen (Naga) er et symbol for sjælen (soul/den usynlige sol) som ofte ses hæftet på tårekanalen i Horus øje, for at vise at herigennem vandre sjælen.


Feltmekanik
-Horus øje er ind- og udgangspunktet fra inertia i hyperboloiden (timeglasformen) i torusfeltet (doughnutten).

Fysik
-Horus øje er et sort hul hvorfra galaktiske jets udspyr hydrogen.

HSBC

HSBC logoet er et skjult tempelridder malteserkors (symbol for solen), bygget over det skotske Andreaskors (Saint Andrew' cross) for at hylde bankens stifters skotske familie rødder. Den internationale bankindustri og tempelriddere har en tæt tilknytning til hinanden op igennem historien.

-HSBC (Hongkong and ShanghaiBanking Corporation) er en af verdens største multinationale banker, som blev store på finansiering af opiumsmugling fra østen under det engelske imperium.

Huawei

Huawei logoet symboliserer solopgangen bag en pyramide/bjerg. De hvide linjer udgør solens stråler og den røde farve symboliserer morgengryet. De syv solstråler opdeler de seks stjernebilleder solen passerer om dagen og i sommerhalvåret. Genskinnet fra solen i toppen af logoet symboliserer solen på sit højeste punkt i krebsens tegn (middag/sommersolhverv).

Den officielle forklaring er at logoet forestiller en blomst, hvilket navnet Huawei også betyder.

Hydro Texaco (YX)

Hydro Texaco logoet symboliserer fødslen af lyset ved en foreningen af solen og månen. YX er henholdsvis et "Y- og X-kromosom" (Isis/Horus, Venus/Mars, feminim/maskulin, nat/dag, sommer/vinter). Den røde farve symboliserer morgensolen og den blå baggrund er natten/vandet hvorfra solen stiger op.

I 2006 blev Hydro Texaco opkøbt af Reitangruppen som omdøbte firmaet til YX Energi.

-Ordet Reitan i Reitangruppen betyder "cyklus/gentagelse", hvilket hentyder til solens cyklus som også fremgår af deres logo.

i

Illuminati

Symbolet for illuminati er uglen, og IKKE pyramiden med øjet som mange fejlagtigt tror! Uglen symboliserer klogskab og snedighed.

-Uglen med bogen i kransen er et typisk symbol for solen ved vintersolhverv hvor illumination udspringer (solens fødsel).

Bavarian illuminati blev stiftet af jesuitten Adam Weishaupt d. 1. maj 1776 i Inglostadt, Tyskland. Planen var at underminere statsreligionerne for at udbrede fri tænkning og litteratur, men de blev opdaget. Herefter blev illuminati bandlyst og medlemmerne sivede herefter ind i frimurerlogerne og andre hemmelige selskaber.

ISIS - Science and Technology Facilities Council

Science and Technology Facilities Council's logo symboliserer fødslen af solen/lyset (illuminisme).  Dawn of a new day.

-Isis er også den egyptiske tusinde og mor til Horus (solen).

Israelske flag

Det israelske flag består af David stjernen samt to blå linjer.

De blå linjer
De to blå linjer symboliserer den "jødiske" fortolkning af "The waters above and the waters below".

David stjernen
David stjernen er grundlæggende et symbol for cyklus af energi. Den opadvendte trekant symboliserer maskulinitet (sol/lys/elektricitet/dag/fysiske univers) og den nedadvente trekant symboliserer det feminine (di-elektricitet, vand, nat, ikke-fysiske univers). Det samme som solen om dagen og natten. David stjernen er også synonym med sol og måne analogierne, egyptiske Isis og Horus og østens Yin og yang symbol.

-I centrum af stjernen (hexagrammet) dannes der en 3 dimensionel kube (hexagon), som symboliserer "fuldkommenhed", eller nærmere resultatet af foreningen mellem månen og solen, nemlig fødslen af lyset (skabelsen).

Jøderne og zionismen
David stjernen blev først indført af zionisterne i 1897 og har intet med den oprindelige judaisme at gøre!

The greater Israel konspirationen
I Genesis (Mosebøgerne) beskrives Israel som landet beliggende "from the river of Egypt to the Euphrates". Det har skabt konspirationer om at Israel prøver at udvide deres besættelsesområde mod øst, til floden Euphrates. Sandheden er at Israel i biblen intet har at gøre med et fysisk stykke land. Israel er en metafor for dagen/sommerhalvåret "The promised land" og "The Land of Milk and Honey", resultatet af treenigheden. Egyptens flod og Eufrat floden er metaforer for forårs- og efterårsjævndøgn (også solopgang og solnedgang).

En anden sandhed er at Zionisterne bruger en bogstavelig fortolkning af astronomien til at retfærdiggøre besættelsen af Palæstina. Israelerne og jøderne ved ikke at de bliver manipuleret af kræfter som er fløjtende ligeglade med religion, og som udnytter jødedommen til politisk-strategiske formål.

j

Janus hoved

Janushovedet symboliserer solens portaler i sin årlige cyklus.

Grundlæggende er Janushovedet et symbol for vintersolhverv, hvor solens cyklus ender og genstarter. Men alt efter hvilke symboler hovedet er forsynet med, kan det også være portalerne ved forårs- og efterårsjævndøgn eller sommersolhverv.

-Janus er også januar, den første måned i solens nye cyklus.

Jesus går på vandet

Jesus der går på vandet er en metafor for solen ved solopgang/forårsjævndøgn, når det første lys fra den "nyfødte" sol spreder sin glans over bølgerne fra horisonten.

Jeudan

Jeudan logoet symboliserer genfødslen af solen ved vintersolhverv (illuminisme). Huset er hjørnestenen som symboliserer solen der runder vintersolhverv.  På den ene side er der lyst og på den anden side mørkt.

Man kan også bruge sol og måne analogien, hvor venstre side af bygningen symboliserer mørket "månen/Isis" med lys i vinduerne, og højre side symboliserer lyset "solen/Horus".

-Jeudan er højest sandsynligt et frimurersymbol for at gå fra mørket ind i lyset, at blive et oplyst menneske.

Jomfru Maria

Jomfru Maria (Virgin Mary) er grundlæggende et symbol den fysiske- og kosmiske livmoder (stjernehimmelen), hvorfra solen og livet skabes.

Hele analogien om Jomfru Maria er bygget op om astronomiske aspekter. Betegnelsen "jomfru" er hentet i stjernebilledet jomfruen, det sted i zodiaken hvor solen passerer ned til vinterhalvåret "det kosmiske hav" i sin årlige cyklus.
Vinterhalvåret og natten betegnes som "The Womb", den kosmiske livmoder, vandet i livmoderen, det kosmiske hav, det hellige hav, halvmånen og meget mere. Hvorfra solen/lyset og livet skabes.

Jomfru Maria og vand
Maria kommer af ordet Mare som betyder vand/hav, hvilket både er en metafor for det fysiske vand i livmoderen, samt det kosmiske hav (stjernehimlen). Waters above and waters below.
Det er også herfra ordene Mor (Mother/water), maritim, marine, majestætisk, magisk kommer fra. Alt fysisk udspringer fra det hellige hav.

-Mare betyder også "den mørke side af månen", heraf ordet mareridt. Mørke er en metafor for "mørket i den fysiske livmoder" og mørket i den kosmiske livmoder.

-Mare betyder også "Krop af vand".


Jomfru Maria og det hellige hav
Vatikanet, eller "the Holy See" som de kalder sig selv, er den "den hellige stol/trone", som er det samme som det "det hellige hav".
Den romersk katolske kirke har brugt analogien om Jomfru Maria og det hellige hav, til at skabe principperne i den verdensomspændende sø- og handelslov, som siden er smittet af på centralbank systemet og en lang række andre statslige institutioner.

Den Romersk Katolske kirke dækker sig under at være en kristen religion, men er i virkeligheden et handelsimperium der er bygget op omkring astronomien, med Jomfru Maria som frontfigur.


Jomfru Maria og månen
Grunden til at Jomfru Maria kombineres med halvmånen, skyldes at månen er en metafor for natten og mørket, det man ikke kan se. Den kosmiske- og fysiske livmoder.

-Menustration "månestration" er kvindens månedlige cyklus som følger månens cyklus.
-Blodmåne bruges som en analogi for Jomfru Marias menustration (månestration), Blody Mary, Maria med blødende øjne.


Jomfru Maria og skeden
-Ordene Virgin og Vagina (skeden) har fælles rod betydning, og hentyder til fødekanalen, ovalen i kvindens skød.
-Rosen symboliserer udgangen af livmoderen (fødekanalen) vaginaen, skeden, hvorigennem livet/blomsten (den nye sol) fødes. Rosemary, Lady of the Rosary.


Jomfru Maria og astronomien
-De tolv stjerner der omkranser Marias hoved, er de tolv stjernebilleder som solen bevæger sig igennem i sin årlige cyklus.
-Jomfru Maria er en metafor for planeten Venus som bringer lyset fra solen med sig hver morgen og forår (fødslen af solen/Jesus).
-Isis er stjernen Sirius der bringer solen/ lyset med sig hver morgen og forår (fødslen af Horus).


Jomfru Maria og slangen
Jomfru Maria er Venus i stjernebilledet vægten, hvilket betyder at solen passerer ned bag horisonten til natten og efterårsjævndøgnet (overgangen mellem lyset og mørket). Slangen er "sjælen" (nattens sol) der er manifesteret som den fysiske sol om dagen, som nu er på vej ned i natten igen. Ved skumringstid forvandles Jomfru Maria "den fysiske livmoder" til den kosmiske livmoder (natten), hvorfra solen genskabes, og genfødes næste morgen ud af den fysiske livmoder. (solens cyklus).

Jomfru Maria der træder på slangen symboliserer at solen går ned bag horisonten til natten. Det er historien om solen der passerer stjernebillederne Bjørnevogteren og Slangen ved skumringstid og efterårsjævndøgn i astronomien.

Metaforen i Genesis 3:15 er en metafor for "Bjørnevogteren slår slangen i hovedet med sin stok, og slangen bider bjørnevogteren i hælen".


Religion
-Jomfru Maria er mor til sin søn Jesus (solen).
-Jomfru Maria er den sorte Madonna.


Egypten
-Jomfru Maria er det samme som den egyptiske gudinde Isis, mor til Horus (solen).


Feltmekanik
Jomfru Maria (Isis) er en metafor for inertia/di-elektricitet, som sammen med magnetisme "føder" elektricitet (materie).

Fysik
Jomfru Maria er Neutronet

k

Karet

En karet (hestevogn) er oftest et symbol for solen der trækkes rundt i sin årlige cyklus. Derfor bliver de royale ofte kørt i guld karet. Karet "karat" det mest skinnende objekt (solen).

Nogle eksempler er:
-Solvognen.
-Julemandens kane der bliver trukket henover himlen af sine rensdyr (rensdyrene symboliserer solens fire kardinale punkter).
-Statuer med heste der trækker en vogn efter sig (Brandenburger Tor).
-Thor der bliver trukket i sin vogn af gedebukke.

Klokke

En klokke (bell) symboliserer "den gravide mave" (natten) hvori solen befinder sig om natten/vinteren. Når man ringer med klokken "fødes" solen, eller forsvinder tilbage ned i "maven". Ordet Belle (latin) betyder "smuk velklædt kvinde", men har dybere rod i relationen mellem kvinde og barn. En analogi der stammer fra den egyptiske gudinde isis "månen" (natten) der bærer hendes søn Horus (solen) i maven (belly).

-Klokken og bjælder bruges især i julen som symbol for solens genopstandelse efter vintersolhverv. Heraf den guld-belagte farve.

-Kirkeklokkerne ringer ved solopgang og solnedgang.

Kodak

Kodak logoet symboliserer solopgangen bag en pyramide der spejler sig i vandet (illumination). Linjerne i bunden symboliserer vandet "moderens skød". Fødslen af lyset.

-Retro logoet med kodak skrevet i en "sol", er efter kodaks eget udsagn et lysbilledeapperat set ovenfra!

Kogle

Koglen symboliserer "sjælens frø" (seed of the soul)" som grundlæggende er et symbol for solens undfangelse ved første fuldmåne efter forårsjævndøgn. Det hele tager udgangspunkt fra solens laveste punkt ved midnat og vintersolhverv.

Sjælens frø er solens frø. Begrebet sjæl bygger på mistolkninger af ordet soul (som også er sol), som kommer af betydningen sål, det nederste punkt, solen på sit laveste punkt ved vintersolhverv (korteste dag på året).

Når solen når sit laveste puknt i sin årlige- og daglige cyklus, bliver den til faderen. Faderen planter et nyt frø i første fuldmåne "Isis mave" efter forårsjævndøgn som 9 måneder senere bliver til en ny sol ved vintersolhverv. Koglen er den gamle sols "sæd".

-Det er trilogien om mor og far der får en lille dreng. Drengen vokser op og bliver til en far der igen giver sin sæd til en mor osv. Det er solens cyklus!Alle andre tolkninger af koglen er senere mistolkninger fra østens Yogi kulturer (yoga), moderne Hinduismen og Buddhisme, som kan betegnes som de gamle "New Age kulturer" fordi de bygger deres opfattelse på mistolkninger af metaforerne i vedaerne.Eksempler på mistolkninger
Koglen som et symbol for koglekirtlen i hjernen er et New Age fænomen der bygger på René Descartes hypotese om at koglekirtlen i hjernen er bindeleddet mellem krop og sjæl. Ordet Pineal er en tolkning af Penile fra Genesis biblen, der kan tolkes som "penis effekten", en metafor for et frø (ny "sjæl"/sol) der plantes. Koglekirtlen (Pineal gland) i hjernen har udelukkende fået sit navn fordi den er kogleformet.

-At koglen er det 3 øje er en New Age tolkning af Hinduismens Bindu prik, som også bygger på en mistolkning af metaforerne i vedaerne.

Kors

Korset er grundlæggende et symbol for solens cyklus (jævndøgn og solhverv) og er en del af solkorset. Solkorset er det samme som det astrologiske hjul og definerer solens cyklus igennem zodiaken. Jesus på korset er en metafor for at  lyset (guds søn=sol) er korsfæstet i sin årlige cyklus i det astrologiske hjul. Jesus analogien har også et metafysisk aspekt.

Korset er også bogstavet T, hvis lodrette linje symboliserer ild (lys) og vandret er jord (fast stof). Bogstavet T er en del af den komplette beskrivelse af elementerne (Platoniske legemer), som er samlet i ordet ATOM (Alfa og Omega).

Krans

Kransen (Corona Australis) er grundlæggende et symbol for solens  årlige cyklus.
Når solen passerer stjernebilledet den sydlige krans (Corona Australis) og skyttens tegn, betyder det at solens årlige cyklus er ved vejs ende -at solen har gennemført- og at en ny sol/helt snart fødes.

-Kransen er et gammelt græsk symbol for fred eller sejr, som blev tildelt vinderne af de olympiske lege (solen/helten har gennemført/vundet).
-Olympiaden var oprindeligt en festival for at fejre Zeus (solen ved forårsjævndøgn). Olympen er en metafor for sommerhalvåret.

Egypten
Skarabæen og Horus med vingerne foldet op som en cirkel, er også solens årlige cyklus.

Kristusmonogram

Kristusmonogrammet (Chi-Rho symbolet) er en metafor for solens årlige cyklus. X'et opdeler krydskvartalerne (midtpunktet af årstiderne) og P'et er den lodrette linje for sommer og vinter solhverv. Buen i P'et symboliserer solen på sit højeste punkt i den årlige cyklus (oplysthed).

-Krydset (X) er det samme som korset = Kristus.

-A'et (Alfa) indikerer forårsjævndøgn 21. marts og Ω (Omega) vinterjævndøgn 21. september.

Var der nogen der sagde Windows XP?

Krone

Kronen (Crown) symboliserer solens højeste punkt i sin årlige cyklus (solen i krebsens tegn), som også er et symbol for den oplyste eller illuminerede. Når solen står på det højest punkt i sin ark/bue er den Royal.

Ku Klux Klan

Ku Klux Klan logoet symboliserer solkorset, og den røde dråbe i midten er kristu blod (den fysiske sol).

-Ku Klux Klan betyder Kuklux klanen (cirkel klanen), en metafor for dyrkelse af solens cyklus.. 

Kuben

Kuben er grundlæggende et symbol for solen på sit laveste punkt i sin daglige og årlige cyklus (midnat og vintersolhverv). Det sted hvor solen runder hjørnet og starter sin cyklus forfra.

Solen om natten symboliseres med den sorte sol (fordi den ikke kan ses). Solens laveste punkt er sålen (bunden af foden) som fejlagtigt er blevet til samtlige mistolkninger af konceptet sjælen. "sjælen" er solen der begynder sin transformation fra ikke synlig til synlig (fra sort til gul), fra bly til guld,  "skabelsen af det fysiske univers starter".

Kuben er det første stadie i skabelsen af den fysiske/synlige sol. Transformationen fra "sjælen" til solen!


-Kuben er senere blevet til symbolet for kulstof, det nederste fysiske grundstof i det periodiske system, i form af en sekskant (den seks-sidede kube). Også kuben i de platoniske elementer.

-Kuben er også tronen, der hvor solen sætter sig ned. Feks. Isis trone, Osiris trone, Odins trone, Nimrods trone osv.

-Kuben er også Pandoras æske (som egentligt var en urne/krukke med låg). Læs mere under vase.

-Kuben er også urnen

-Den sorte sol bliver til kuben i det øjeblik "frøet til den nye sol er sået" (når solen runder det laveste punkt og begynder at stige igen).


Egypten
-Den sorte kube er Ka og Ba (Kaba) "sjælen" solen på sit laveste punkt.

-Kuben er Osiris, "urnen" med vinger/fjer på hovedet.

Islam (Kaaba)
-Kuben er Kaaba, den sorte sten som Mohammed (den gamle vise sol) og hans førstfødte søn (den lille ny sol) lagde i Mekka, som alle muslimer skal besøge mindst én gang i livet. Ligesom solen skal runde kuben mindst én gang i dens daglige og årlige cyklus.

-Kuben er fundamentstenen i klippemoskeen, på tempelbjerget i Jerusalem. Kuplen er solen, (kub-el) "gud/solen der manifestere sig fra kuben". Det var her Muhammed steg til himmels (sjælen der blev til solen).

-På det vestlige hjørne af Kaabaen sidder "den sorte sten" (hjørnestenen), som består af nogle meteoritter der er monteret i en "vagina", som symboliserer portalen mellem "sjælen og det fysiske menneske", en analogi der er bygget på solens passager mellem nat og dag.


Jøderne
-Kuben er Kippa (stenen) på hebraisk. Kalotten med davidstjernen som jøderne bærer på hovedet.

-Tefillin er en sort kube der bæres på panden

Kabbalah 
I den grundlæggende Kabbala er kuben "Merkaba", som efterfølgende er blevet overført til den jødiske Kabbalah, og blevet til  Ka-Ba-La "Allah"/gud.

-Kuben er også Davidstjernen

666 og antichrist
-I bibelen er kuben nummeret 666 (nummeret på bæstet), en metafor for "mennesket" en mistolkning af starten på solens fysiske/synlige manifestation. Antichrist er en metafor for solen der begynder at tage sin "fysiske" form (bliver synlig).

-Jesus Kristus er chef hjørnestenen, kuben.

Kuben og Saturn
-Kuben og Saturn er nøjagtig den samme symbolik. Planeten saturn er navngivet efter solen der runder sit laveste punkt. Læs mere under Saturn.

Frimurerne
-Hos frimurerne er kuben hjørnestenen, den grundlæggende sten i fundamentet som sikrer at resten af bygningen "templet" bliver geometrisk perfekt.

Astronomien
-Kuben er stjernebilledet stenbukken (Capricorn) i solens cyklus.
-Kuben er stjernebilledet Føniks, det "nederste" punkt på stjernehimlen.

Andet
-Monolitten i Stanley Kubricks film Rumrejsen 2001, er historien om kuben, solens cyklus fra skabelsen til den dør, og bliver genfødt i den kosmiske livmoder (stjernehimlen).


Kuben er nok det mest mistolkede koncept der overhovedet eksisterer. Det har givet anledning til et hav af myter, med udspring fra det dynastiske Egypten, med de sene tolkninger af Osiris. Disse mistolkninger udviklede "fundamentet" i de abrahamske religioner med Amun, Abraham, Mohammed, Jesus Kristus osv, som flød mod øst hvor det blev blandet sammen med Hindusimens mistolkninger af metaforerne i vedaerne, og startede alle sjæledyrkelses-religionerne, datidens New Age.

Kuben er udelukkende symbolet for det første glimt af solen i livmoderen, sålen. Alle andre tolkninger er menneskeskabte overbevisninger. 

Kuppel

Kuppel (Dome) betyder "toppen af huset" og symboliserer flere forskellige aspekter af kosmologien.

-EN 3D model af Toppen af arken/buen hvor solen står højest i sin årlige cyklus.
-Den kosmiske- og fysiske livmoder hvorfra lyset og livet fødes.
-Indersiden af kraniet, der hvor den højere bevidsthed befinder sig.

Af ordet "Dome" kommer; Domestic (indenlandsk/lokal), Domas, Dominere, Dom, Dømme (bedømme) osv.

Farao betyder også "det store hus"!

l

Lamborghini

Den gyldne tyr i Lamborghini logoet symboliserer den kåde sol i foråret "the power of the sun". I midt-foråret passerer solen stjernetegnet tyren.

Lancia

Lancia er et symbol for solen der bryder igennem forårsjævndøgn. Ordet "Lancia" kommer fra latin og betyder "light spear" (Lys spyd), hvilket er en metafor for Den græske- og romerske gud Zeus/Jupiter, der med sit spyd "frembringer solens lys" ved forårsjævndøgn.

-Spyddet er også placeret nøjagtig på det punkt i hjulet hvor solen fødes ved forårsjævndøgn. Hjulet i baggrunden symboliserer solens årlige cyklus.
-Lancia = "Lanse"
-Når solen passerer stjernetegnet fiskene i foråret er den Jupiter i Jupiters tegn.

Lancome

Lancome symboliserer "ankomsten" af den eneste ene (The one). Der hentydes til lyset (sønnen/solen) som ankommer ud gennem moderens skød (ovalen). O'et er markeret for at fremhæve ovalen, som er skedeåbningen.

Lays

Lays logoet symboliserer solen der er opdelt af forårs- og efterårsjævndøgn (øverste og nederste halvdel af det astrologiske hjul). 

Lionsgate

Lionsgate logoet symboliserer solen der fødes ved daggry/forårsjævndøgn (illuminisme).

-Lionsgate (løvens port) er en metafor for solens port, der hvor solen står op om morgenen og ved forårsjævndøgn.

-Løven er et symbol for solen.

-Lionsgatebygningen på Times Square I New York, symboliserer vandet "den kosmiske livmoder" hvorfra solen fødes. Solen er placeret midt i arken/buen, og byen i baggrunden er Jerusalem på zion bjerget. Det e begge symboler for solen på sit højeste punkt på dagen og i sommerhalvåret). Den sidste lille detalje er spiret på den midterste bygning, som symboliserer den himmelske fader Osiris (solens far).

Lipton

Lipton logoet symboliserer solen. Den røde baggrund opdeler solen i to halvdele,  forårs- og efterårsjævndøgn.

Loreal

L'Oréal logoet symboliserer fødslen af solen/lyset. O'et er ovalen/åbningen (skedeåbningen) hvorfra virkeligheden "Real-iteten" skabes. Åbningen hvorfra lyset (sønnen) og livet manifesterer sig. 

Lotus

Lotus logoet symboliserer solen. Lotusblomsten er en "solblomst" hvilket symboliseres med den gule sol i baggrunden. 

Løven

Løven er grundlæggende et symbol for solen, hvilket også er derfor den ofte ses med en bold (sol) under poten. Løven som sol symbol, stammer fra den Persisk/Babylonske astronomi, og dukker senere op i Venedig hvorfra den udbredes med oligarkiet til vest europa. Symbolet ses også som Griffen i Fønikien, det gamle Canaan (nu Libanon og Israel).

Lucasarts

Lucasart logoet symboliserer fødslen af solen/lyset, og viser samtidig et øjet for den oplyste (illuminerede).
Skaberne af dette logo har været kreative, for symbolet viser også månen (Isis) der holder sin nyfødte søn Horus (solen) i armene (Jomfru Maria og Jesusbarnet).

m

Malteserkors

Malteserkorset symboliserer de fire hovedpunkter i solens årlige cyklus. Forårs- og efterårsjævndøgn, samt sommer- og vintersolhverv. Tempelridderne udgav sig for at være kristne korsfarer, men i virkeligheden dyrkede de astronomien og solens cyklus.

Tempelridderne fik med stor sandsynlighed deres interesse efter de fik adgang de byzantiske arkiver, som bugnede af fantastisk viden fra bibliotekerne i Alexandria i Egypten?  Til og med det 4. korstog havde tempelridderne hidtil kun gjort brug af det kristne kors, men efter de hjalp venetianerne med erobringen af Byzantine,  blev de pludselig en mere selvstændig hær, med eget firmalogo.

Marlboro

Marlboro logoet symboliserer hjørnestenen i toppen af arken, som også er det altseende øje (illuminisme). L og B udgør de to søjler i arken der symboliseres med den hvide "pyramide". Philip Morris logoet i guld symboliserer "øjet". Den røde baggrundsfarve er solens lys ved daggry.

-Mange sandhedssøgende mistolker Marlboro symbolikken med de tre K'er i Ku Klux Klan.

-Veni Vidi Vici  i hest/løve logoet er Julius Cæsars frase som betyder "jeg kom, jeg så, jeg sejrede".  

Mars

Mars tegnet symboliserer solen der passerer forårsjævndøgn, hvor den rejser sig fra den mørke tid og ind i vædderens tegn den 22. marts. Cirklen er solen, og pilen viser at solen rejser sig.

Mars er en tolkning af grækernes Ares (Aries/vædderens tegn), som ved oversættelsen til Latin blev forsynet med et M-ares (Mars). Mare er vand og Ares er "arise/at springe op". Solen der springer op fra vandet.
Det er også grunden til at stjernetegnet Aries bruger analogien med vædderen/Lammet, fordi det springer rundt om foråret.

Astrologi
-Planeten Mars hersker i stjernetegnet vædderen, som starter ved forårsjævndøgn d 22. marts (mars/march).

Mytologi
- Mars er også den Romerske gud for krig, hvilket er en metafor for solen der kæmper sig ud af mørket i marts måned. Heraf metaforen om at Mars er en krigerisk planet, selvom det i virkeligheden solen der er krigerisk.

Mars ansigt

I 1976 lavede satellitten Viking en række overfladebilleder af Mars. På et af billederne er der et ansigtslignende bjerg, som siden er blevet kendt som Mars ansigtet. Ansigtet er blevet en del af New Age- og Gaiabevægelsens trækplastre, med en teori om en tidligere avanceret civilisation fra Mars. Typisk baseret på den absurde Anunnaki mistolkning af Zecharia Sitchin.

Den eneste grund til at Mars ansigtet vises her, er for at advare eventuelt nye sandhedssøgende mod at hoppe i New Age sektens greb!

Maserati

Maserati logoet består af en trefork der symboliserer den romerske gud Neptun.

-Treforken er et symbol for solens rejse fra midnat/vintersolhverv til middag/sommersolhverv. På vejen krydser den solopgang/forårsjævndøgn, hvor den rejser sig fra vandet. Læs mere under trefork.

Mastercard

Mastercard logoet er to sole der former Vesica Pisces symbolet. Fødslen af solen/lyset den 22. marts ved forårsjævndøgn (illuminisme).

Maya "astronaut" maske

Maya Masken der er udstillet på  Popol Vuh Museet i Guatemala, Mellemamerika, har startet myten om Ancient Astronauts i sandheds- og New Age bevægelserne.  

Masken symboliserer dog noget helt andet. Ansigtet er placeret inde i et dragehoved, hvilket symboliserer manifestering af den fysiske verden. Dragen (serpent) er "sjælen" i den åndelige verden, mens manden er fysisk inkarnation.

Symbolikken skal ikke opfattes bogstaveligt! Det er Mayaernes metafysik, som er bygget som en analogi over solens cyklus. For at gøre en lang historie kort, så er dragen/slangen solen om natten/vinterhalvåret hvor den ikke kan ses "ikke sætter fodspor i den fysiske verden" og ved daggry/forårsjævndøgn manifesteres den fysiske sol. Ved efterårsjævndøgn spiser dragen "manden" igen.

Mayaernes traditioner og symbolik, bygger på en fortolkning/mistolkning af en langt ældre kultur (megalit kulturen). Mayaernes metafysik er konstrueret på astronomiske aspekter omkring solens cyklus.

Symbolikken findes også i mange andre kulturer omkring i verden.

Mazda

Mazda logoet symboliserer et M i en cirkel, men den dybere symbolik er fødslen af solen ved solopgang/forårsjævndøgn.

-Navnet MAZDA betyder "forår", som er hentet med inspiration fra persiske Ahura Mazda i zarahustrianismen (zooroastrianisme), som er astronomi baseret på solens cyklus.
-Cirklen er solens årlige cyklus
-M'et udgør vædderens horn, som er et symbol for solen ved forårsjævndøgn (solen der passerer stjernetegnet vædderen).
-Hornene udgør også jævndøgnslinjen, som adskiller nat/dag og sommer- og vinterhalvåret.
-En lille finesse er V'et som symboliserer starten af solens cyklus ved vintersolhverv.

Mc Donald's

Mc Donalds logoet symboliserer solens ark (bue) henover dagen/sommerhalvåret. Solens vandring fra solopgang/forårsjævndøgn til solnedgang/efterårsjævndøgn. Den gule farve symboliserer solen, mens den røde baggrund er morgen- og aftenrøden.

Oprindeligt hed Mc Donald's  Airdome (luft kuppel). En kuppel er en tredimentionel ark. Efter restauranten blev overtaget af de to sønner, blev logoet lavet om til en dobbelt ark, en for hver søn (to sønner  betyder to sole), som tilsammen udgjorde M'et i det nye navn Mc Donald's.Mercedes

Mercedes logoet symboliserer tre-enigheden. En medarbejder skulle angiveligt have tegnet logoet efter en ide om de tre spidser i cirklen symboliserede jord, vand og luft. Tilfældigvis en ide som de ældste keltiske kulturer også brugte i deres trilogi.

Hvis vi kigger lidt på historien i Mercedes logoet, så begynder det at lugte af astronomi. Mercedes logoet har tidligere både indeholdt ovalen, kransen og rotary "tandhjul", som alle er symboler for solens cyklus. Vi lader tvivlen komme Mercedes til gode.

MGM (Metro Goldwyn Mayer)

MGM's logo med løven i cirklen symboliserer solen i dens årlige cyklus.

-Løven er et symbol for solen, men ideen opstod fordi stifterens navn var Loewe (løve på tysk).
-Cirklen symbolisere selve solen.
-Filmstrimlerne i højre og venstre side er jævndøgnslinjen (forårs- og efterårsjævndøgn).
-Den latinske tekst "Ars Gratia Artis” betyder "kunst for kunstens skyld".
-Drama masken i bunden af logoet er et symbol for teater. Det udgør vintersolhverv, der hvor solen skabes.

En teori vedr. masken er at den kan være Royal Order Of Jester's idol, Billiken? Royal Order Of Jesters er en selvudnævnt frimurerloge i Hollywood, der udspringer fra Shriner logerne, som ikke anerkendes af Frimurerlogerne!

Millicom

Millicom logoet symboliserer morgenstjernen (venus/sirius) der bringer solen/lyset med sig "Isis der får sønnen Horus".


-Millicom er fusioneret med Vodafone, og nogle af deres søsterselskaber er bla. Orange og Tigo.

-Tigo logoet er rødt og blåt for "Isis og Horus", og C'et symboliserer lyset der fødes ud af ovalen.

Mini Cooper

Mini logoet er lavet med inspiration af den egyptiske soldisk med vinger.

Mobil

Mobil logoet symboliserer solen i krebsens tegn (ilumminisme). Det røde o er solen, og hesten med vinger er pegasus, en metafor for månen i krebsens tegn, der hvor solen står højest på sin trone i sin årlige cyklus.

Mona Lisa

Mona Lisa er en analogi af Platonismens Monisme.  Navnet Mona Lisa  er en metafor for Monad Isis "den eneste ene", "den kosmiske mor", "det øverste feminine aspekt i naturloven, hvorfra alt liv/energi udspringer", "Inertia" I feltmekanikken, neutronet i fysikken, samt egyptiske Isis. Hun er med andre ord det øverste aspekt af hele metafysikken.

Leonardo DaVinci hentede sin inspiration i neo Platonismen, men måtte skjule hans lidenskab for kirkemagten. Hele hemmeligheden bag maleriet ligger udelukkende i den feminine skikkelse, samt navnet på hans "mesterværk".  Leonardo skjulte bla. også hans lidenskab for astrologi i billedet af den sidste nadver, som i virkeligheden er en metafor for solens årlige cyklus igennem de 12 stjernetegn.

n

n-N

Bogstavet lille "n" er et symbol for at solen krydser horisonten ved efterårsjævndøgn (og om aftenen). N og omegategnet symboliserer det samme.

-Solen går ned i vandet "fostervandet".
-Formen på en gravsten (solen der "dør" forsvinder bag horisonten).
-Hestesko der vender på hovedet bringer ulykke.
-Solen forsvinder tilbage i den kosmiske livmoder.
-Solen går ned i vinterhalvåret.
-Solen går ned i natten.
-m og n er begge symboler for vand.
-Solen tager form fra fysisk til ikke-fysisk.

Stort N
Stort N, M og Z er alle den egyptiske hieroglyf for vand.

-N og M er "vandet" som solen synker ned i ved solnedgang/efterårsjævndøgn. Z er et N vendt på siden, som symboliserer at "vandet ophører", en metafor for solen der rejser sig far "vandet" ved solopgang/forårsjævndøgn. Det er også grunden til at Z er det sidste bogstav i alfabetet, det sidste bogstav i solens cyklus.

NATO

NATO logoet er et solkors/svastika "hagekors" der markerer solens fire hovedpunkter i sin årlige cyklus (kompasset).

NBC

NBC logoet symboliserer regnbuen (solens ark/bue). Hovedet på påfuglen markerer solens højeste punkt i arken (illuminisme).

Nilfisk

Nilfisk logoet symboliserer solens cyklus i solkorset, kombineret med en "cyklon" (sugeeffekt).

-Den røde ring viser solen.
-Den blå baggrund symboliserer vandet hvorfra solen "fødes"
-Cyklonen udgør solkorset (vandret og lodret linje).
-Navnet Nilfisk er en sammensætning af Nielsen og Fisker.

Typisk frimuerersymbolik

Nimbus

Nimbuslogoet repræsenterer solen der opdeles af vandlinjen.

Ordet Nimbus betyder "skyen der omkranser gud", som er solen. 

Nimrod

Nimrod er en babylonsk metafor for den egyptiske gud Osiris (stenbukkens tegn). Han er "den store jæger FØR herren (Osiris/saturn)", som definitivt dræber den sårede sol, efter at den er blevet dødeligt såret af skorpionens stik (dødens kys) og skyttens pil.
Det hele er en analogi for at solen "dør" den 21. december, hvorefter den står stille i den samme grad på himlen indtil 25. dec om morgenen, hvor den atter stiger 1 grad mod sit højeste punkt i sommeren.

-Løven symboliserer solen solen i stenbukkens tegn.
-Pilen i løvens hoved er et symbol for at solen har passeret skyttens tegn.

Nimrod har intet at gøre med tidligere konger, fremmede racer eller virkelige personer.

Nissan

Nissan logoet symboliserer solen der fødes ved forårsjævndøgn.

-Cirklen er solens årlige cyklus
-Nissan betyder forår, der hvor solen passerer jævndøgnslinjen ind i sommerhalvåret.
-Den vandrette linje er jævndøgnslinjen, som opdeler dag/nat og sommer/vinter.

Novo Nordisk

Novo Nordisk logoet er den egyptiske gud Apis, som er en metafor for gudinden Isis der giver liv til solen/lyset Horus. Fødslen af lyset (illuminisme).

-Solen i stjernebilledet tyren i foråret.

o

Obama

Barack Obamas kampagnelogo symboliserer fødslen af solen (Horus) over horisonten. De røde-hvide striber symboliserer -udover det amerikanske flag- også solens skær i vandet (Isis).

Obelisk

Obelisken symboliserer solens vandring fra dens laveste punkt om natten, til det højeste punkt på dagen. Den er symbolet for skabelsen af solens cyklus, som starter forfra hver dag. Analogien gælder også for året (fra vinter- til sommersolhverv).

Der findes ingen af de oprindelige obelisker mere. Alle de obelisker der findes i Egypten, inklusiv alle de stjålne obelisker der er placeret rundt omkring i europa, er bygget over metaforer fra et meget ældre Egypten. I den orale (mundtlige) tradition blev obeliskerne kun beskrevet som ca. tre meter høje.

Spørgsmålet er om der overhovedet har eksisteret fysiske obelisker, eller om det bare er mistolkning af metaforer? Før dynastiernes tid delte man viden oralt (mundligt), og som bekendt har religioner den dårlige vane at mistolke alt den viden de kommer i nærheden af!


Benu fuglen (bunden af obelisken)
Bunden af obelisken "peger" ned på Benu fuglen (fiskehejren), som er en metafor for stjernebilledet Føniks, det nederste punkt (sålen) på stjernehimlen (den kosmiske livmoder). Et symbol for det punkt hvor "frøet til en ny sol bliver sået og starter fosterdannelsen af den nye sol".

-Sålen er senere blevet til mistolkningen af sjælen (den sorte sol, solen ved midnat og ved vintersolhverv).

-Benu fuglen kædes også sammen med morgenstjernen Sirius, fordi de begge mødes i horisonten når solen rejser sig ved daggry. Det er herfra hele myten om Lucifer stammer fra! Benu fuglen er også symbolet for verdens ende, fordi den ved midnat igen står der hvor solen "dør" på sit laveste punkt.

-Det laveste punkt i solens cyklus er stjernebilledet stenbukken (Capricorn), hornet/hjørnet hvor solen sætter sig og vender retning.


Benben (toppen af obelisken)
Benben (Benbenet) er topstenen, bjerget, pyramiden der rejser sig fra oprindelsens vand og skaber den fysiske verden. En metafor for solens skabelse i den kosmiske livmoder, der senere manifesteres "fødes" som den fysiske sol ved daggry, hvorfra den får vinger og flyver op i toppen af arken/buen (ved middag), hvor den bliver forgyldt.

Topstenen er en trekant der symboliserer de to portaler mellem dag og nat (daggry og skumringen) og solen på toppen visualiseret med sol disken med vinger eller en falk. Den symboliserer også forårsjævndøgn, sommersolhverv og efterårsjævndøgn.

-Pyramiden er et symbol for den grundlæggende perfekte fysiske geometri (ref. Pythagoras trekant og Phi).

-Oprindeligt var toppen af obelisken beklædt med guld, som symbol for den fysiske sol.

-Symbolet for solen repræsenterer det samme som obelisken.

-Big Ben klokketårnet i London er obelisken, Kronos, alfaderen, vintersolhverv

Odin

Odin, alfaderen og vandringsmanden er en metafor for solens årlige cyklus.

Odin er en metafor for solens forskellige roller i sin daglige og årlige cyklus, fortalt igennem stjernebillederne.

-Odins åbne øje er dagen/sommerhalvåret, og det lukkede øje er natten/vinterhalvåret (solen og månen).

-Den ottebenede hest (slejpner) er en metafor for solens otte hovedpunkter, de to solhverv og to jævndøgn (de fire årstider), samt de fire krydskvartaler (midtpunktet af hver årstid). Dobbeltkorset (tænk på det engelske flag).

-Spyddet (Gunger) er "lys spyddet" det våben der bruges for at bryde igennem de to jævndøgn. Når Odin bruger sit magiske spyd, kommer der et dundrende "jordskælv" (skællet mellem dag og nat, sommer- og vinterhalvår). Ved efterårsjævndøgn bruger Odins søn (solen) spyddet til at kaste i gabet på Fenrisulven (stjernebilledet Lupus/ulven), som solen krydser igennem ved efterårsjævndøgn.

-Ravnene (Hugin og Munin) er forårs- og efterårsjævndøgn "ådselsæderne der spiser af de faldne i kampene mellem lyset og mørket", feks. ragnarok ". Læg mærke til sammenhængen i ordene Ravne og Ragnarok (tusmørket, solopgang og solnedgang).

-Den gamle mand symboliserer den gamle sol ved vintersolhverv, også kendt som Kronos og Saturn.

-Odin som kongen, er en metafor for solen ved sommersolhverv (årets længste dag). Dette er med stor sandsynlighed en adoption fra kristendommen!?

-Odin er gift med Frigg, som er den kosmiske livmoder, hvorfra solen skabes ved vintersolhverv og senere fødes ved forårsjævndøgn. Frigg er også Venus, Isis, Ishtar, Astarte osv.


Bonus
-Odin er også julemanden (manden i hjulet).
-Odin er Stenbukken i zodiaken.
-Odin er også den sorte kube

One World Trade Center

One World Trade Center logoet symboliserer Osiris (obelisken) der penetrerer Isis "the ONE" og gør hende gravid, hvorefter hun får sønnen Horus (solen). Bygningen er også konstrueret som en ottekant (octagon), som er et symbol for Isis i det internationale centralbank imperium.

Opel

Opel loget symboliserer solen der manifesterer sig ved solopgang/forårsjævndøgn.

-Cirkelen er solens daglige/årlige cyklus.

-Lynet er et symbol for den græske gud Zeus eller den romerske gud Jupiter. Begge er metaforer for solen i Jupiters tegn ved forårsjævndøgn, overgangen fra nat til dag og vinter- til sommerhalvåret.

-Fronten på Opel bilerne udgør sammen med logoet den egyptiske soldisk med vinger.


Oral - B

Oral-B symboliserer fødslen af solen/lyset (illuminisme).

-Ordet Oral betyder åbning.
-O'et symboliserer ovalen (kvindens skød) hvorfra solen/lyset fødes.
-Symbolet for solen er bindestregen der er skubbet ind mod B'et, så det danner et skjult kors (korset er solens cyklus).
-Den blå baggrund er et symbol for vandet, hvorfra solen/lyset fødes.

Orange

Orange logoet symboliserer solen.


-Orange kan kædes sammen med firmaet Millicom og Tico.

Oreo

Oreo er et skjult symbol for fødslen af solen/lyset igennem ovalen/vandet (illuminisme).

-De to pile over- og under ovalen med OREO teksten, peger henholdsvis ned på kvindens skød (som vises under ovalen), og op på dobbeltkorset (Lorraine korset), et symbol for "royal power", solen i toppen af arken/buen.

-Navnet OREO er placeret i ovalen som et symbol for kvindens skød, hvorfra solen/lyset fødes.

-Navnet Oreo har ikke nogen betydning i sig selv, men symboliserer den egyptiske gud Ra/Re (solen) mellem de to ovaler( O-RE-O).

-De mørke kiks symboliserer "mørket" livmoderen, og cremen i midten er solen/lyset der fødes.

-Mønsteret der omkranser kiksen er solens stråler.

-De 12 malteserkors symboliserer de 12 stjernetegn i det astrologiske hjul.

-De fire pile rundt om ovalen i midten, symboliserer de fire krydskvartaler (højdepunkterne i årstiderne) i det astrologiske hjul.


Oreo udtaler selv at de har glemt kilden til navnet, "the source of the name has been forgotten" (kilden til navnet er glemt).

Soldyrkelse af fineste karakter, velbekomme

Oscar statuetten

Oscar statuetten symboliserer den egyptiske gud Osiris "solens far". Statuetten er lavet i guld, som et symbol for Isis der genskaber Osiris afskårne penis i guld, hvorefter hun bruger den til at gøre sig selv gravid med sønnen Horus (solen).

-Ved det 90. Oscarshow er Isis, Osiris og Horus symbolikken tydelig. O'et er sammensat af solen og månen, og Osiris står under A'et (hjørnestenen).
-Og helt tilfældigt så er 9 tallet et symbol for solen der befinder sig under jævndøgnslinjen (solen om natten/vinteren), hvor Osiris hersker.
-Prikken over i'et er at navnet OSCAR betyder "guds spyd".

Ottekant (Oktagon)

Ottekanten er den ottetakkede stjerne, og er grundlæggende et symbol for den babylonske/assyriske gudinde Ishtar, samt den Sumerske gudinde Inanna. Samme symbolik som Isis, venus og månen.

Tempelridderne var besatte af astronomi og efter de havde bragt symbolet til vesten, blev det til Isis stjernen. Det hele bunder i Isis, Osiris og Horus analogien, og om solens årlige cyklus beskrevet igennem korset.

-Venus og Isis er morgen og aftenstjernerne der bringer solen/lyset med sig.

-Malteserkorset inklusiv krydskvartelerne udgør en ottakant (kompasset/isis stjernen).

-Isis er er både den fysiske- og kosmiske livmoder, hvorfra det fysiske univers fødes.

Tempelriddernes omdrejningspunkt var Isis, hvilket har ledt til betegnelsen "søstrene af isis". Trods de venetianske oligarker infiltrerede tempelriddernes banksystem, overlevede symbolismen. Det er årsagen til hvorfor vi så ofter ser symbolisme med ottekanten og malteserkors i den globale banksektor "oktagon imperiet".

Og her kan det lige indskydes at tempelriddernes moral absolut ikke er ført med over i banksystemet! Den faldt under det 4. korstog da de allierede sig med de venetianske oligarker!

Danmark er forbundet til dette bank dynasti igennem kongehuset, hvor dronnning Margrethe er ekstra ridder i Hosebåndsordenen (The Most Noble Order of the Garter). Denne status er nok mest af symbolsk værdi, da Danmark har været underlagt det internationale bankoligarki siden statsbankerotten i 1813.

Husk at betegnelsen royal er en metafor for solen på sit højeste punkt i dens årlige cyklus!

Ovalen

Ovalen symboliserer ægget og fertilitet. Det er den kosmiske livmoder hvorfra solen og livet skabes og fødes.

-Ovalen er ofte blå for at symbolisere vand, The Waters below, vinterhalvåret, det guddommelige, natten og nattehimlen (symboliseres også med månen).
-Ovalen er The Womb of Isis (Isis gravide mave), hvor Horus "solen" venter på at komme ud og sprede lys over verden.