SYMBOLIK

Det glemte sprog

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Æ Ø Å
a

Alfa Romeo

Alfa Romeo logoet er sammensat af tempelridderkorset og House of Viscontis våbenskjold (Biscione emblemet) med manden der bliver spist af en slange. Begge symboler der repræsenterer byen Milano i Italien, hvor Alfa Romeo holder til.

Skaberen af logoet kender næppe den grundlæggende symbolværdi, da Biscone slangen er et urgammelt symbol fra Aztekerne i Mellemamerika.

Læs mere under Kors  og Slange (serpent)

Apokalypsens fire ryttere

De fire apokalyptiske ryttere (The four horsemen) er krydskvartalerne I solens årlige cyklus (midtpunkterne I de fire årstider).

Hvid hest
Den unge sols vandring igennem foråret, solen der passerer stjernebillederne vædderen, tyren og tvillingerne. Symboliseres også med en okse (tyren).

Rød hest
Den stærke sols vandring igennem sommeren, solen der passerer stjernebillederne krebsen, løven og jomfruen. Symboliseres også med løven.

Sort hest
Den aftagende sols vandring igennem efteråret, solen der passerer stjernebillederne vægten, skorpionen og skyttens tegn. Symboliseres også med en skorpion (tidligere en ørn).

Grå/grøn hest
Den "døde" sols vandring igennem vinteren, solen der passerer stjernebillederne stenbukken, vandbæreren og fiskenes tegn. Symboliseres også med en mand (vandbæreren).


-Det er samme historie som de fire evangelier (Gospels) i biblen. Mattæus, Markus, Lukas og Johannes.

-De fire årstider kan også være døgnet opdelt i morgen, eftermiddag, aften og nat.

Audi

Audi logoet symboliserer officielt de fire fabrikker der står bag Audi produktionen. Men uofficielt er de fire ringe solens fire hovedpunkter i sin årlige cyklus "de fire årstider". Det samme symbol som korset eller malteserkorset mfl.

b

Baal

Baal (Ba'el) fysisk manifestation af solen ved midnat/vintersolhverv, alfaderen der skaber den nye sol, som bliver synlig ved solopgang/forårsjævndøgn. Baal må ikke forveksles med "tyreguden" Moloch, som er solen der befinder sig i stjernebilledet tyren i foråret.

Baal er solen under jævndøgnslinjen (natten/vinterhalvåret), fra efterårsjævndøgn ned til vintersolhverv og op til forårsjævndøgn.

Baal er identisk med:

-Bell/Belly (klokke/mave) som fundamentalt er solen om natten "inde i klokken/maven". Ringer der en klokke når solen står op?
-Osiris i Egyptologien
-Odin I nordisk mytologi
-Zeus I græsk mytologi
-Jupiter I romersk mytologi

 Og alle andre faderskikkelser i mytologierne.

Benu (Bennu) fuglen

Den egyptiske Benu (Bennu) fugl symboliserer solens vandring fra midnat/vintersolhverv og frem til solopgang/forårsjævndøgn.

Benu fuglen er en ibis, den egyptiske form for fiskehejren. Den er nøje udvalgt fordi den går på bunden af floden (natten), samtidig med at den har kroppen over vandoverfladen (Dagen). Herudover kan den sprede sine vinger og flyve op på himlen, ligesom solen.

Det er også fra Benu fuglen at vi har arvet myten om storken der kommer med den nyfødte. En metafor for solen der "fødes" ved vintersolhverv/midnat, og manifesterer sig fysisk ved forårsjævndøgn/solopgang.


-Benu fuglen's rolle i "skabelsen af verden", er en metafor for fysisk manifestation af solen.

-Benu fuglen er "Ba of Ra", altså den fysiske manifestation af Ra's sjæl. En metafor for solen om natten (sjælen) der manifesteres fysisk ved solopgang.

-Benu fuglen "aktiverer det fysiske aspekt af Atum" (fysisk manifestering).

-Ordet Benu er relateret til det egyptiske wbn, som betyder "at rejse sig i glans" eller "at skinne".

-Benu er et symbol for genfødsel (solen ved vintersolhverv).

-Benu flyver over Nun's hav (nattehimlen "det kosmiske hav").

-Benu fuglen har samme rolle som Osiris (vintersolhverv/midnat).

-Benu fuglen fornyer sig selv (solen der fornyer sign cyklus ved midnat/vintersolhverv)

-Den græske Fønix fugl er nappet fra Benu fuglen i Egypten.

Bindu (prik)

Bindu prikken symboliserer grundlæggende solens placering ved vintersolhverv, det punkt hvor solen starter en ny cyklus. Det betegnes også som den sorte sol (sjælen, solen om natten eller i vinterhalvåret) hvorfra skabelsen af en ny sol starter. Det punkt hvor skabelsen af det fysiske univers begynder).

Alle andre tolkninger der er blevet tillagt symbolet senere, er et resultat af religionernes indtog, som har viklet den originale symbolværdi ind i et hav af komplekse metaforer! Nogle eksempler er de analogier der florerer i de spirituelle bevægelser, såsom yoga, åndelighed, kundalini energi, chakraer, styrkelse af sjælen, det tredie øje osv.

Det skal ses i lyset af at de fortolkninger der ligger til grund for hinduismen og buddhismen mfl. er gamle "New Age" tolkninger, bygget på metaforer af vedaerne, som også er metaforer for en meget ældre viden. Det meste af det vi opfatter som østens mystik er religion baseret på New Age metaforer.

-Prikkens eneste metafysiske aspekt, er at skabelsen udspringer fra et ikke-fysisk punkt.

-Prikkens betegnelse er "totalitet" uden grundlæggende definition.

-Tolkningen af Bindu prikken der skaber mandala-cirkelen, er også en sekulær metafor for den oprindelige symbolværdi.

-Bindu prikken er også prikken over i'et (prikken over et-tallet).

-Mandala-cirklen, grækernes monisme symbol og symbolet for solen, kommer alle fra den samme underlæggende forståelse af det indiske fænomen Brahman (Aether), det ikke-fysiske univers hvorfra alt fysisk udspringer.

Brændende busk

Den brændende tornebusk (Akacie træ) som Moses møder på bjerget i bibelhistorien, er en metafor for solen der krydser forårsjævndøgn "solen på bjerget".

-Solen der passerer ind i stjernebilledet vædderen (lammet) i Marts måned (Mars/Mares/Ares/Aries= vædder). 

c

Caduceus

Caduceus eller Hermes staven, er grækernes version af egypternes disk med vinger. Helt grundlæggende så er Hermetsimen bygget helt ude i  3. metaforer af den oprindelige egyptiske metafysik, hvilket gør at symbolikken i caduceus afviger fra de originale principper! Den fundamentale symbolik i caduceus er solens cyklus (astronomi), som samtidig bliver brugt som analogi for metafysikken.

Symbolet er siden blevet genstand for et hav af mistolkninger i renæssancen og senere i New age miljøet.

Astronomi
-Vingerne løfter solen op over jævndøgnslinjen og holder den svævende indtil sommersolhverv (solens højeste punkt).

-Kuglen på toppen af staven er grundlæggende solen på sit højeste punkt i sin årlige cyklus.

-Staven symboliserer sommer- og vintersolhverv (Obelisken).

-Slangerne symboliserer "sjælen", en term som bygger på solen om natten og i vinterhalvåret "hvor den ikke kan ses". Den ene slange er solen fra vintersolhverv til forårsjævndøgn og den anden er solen fra efterårsjævndøgn til vintersolhverv. "slangen sætter ikke fodspor i den fysiske verden".


Astrologi analogi
-Generelt udgør caduceus symbolet det astrologiske hjul.
-Vingerne udgør vædderens og vægtens tegn.
-Kuglen er krebsens tegn.
-Staven er stenbukkens tegn.
-Slangerne symboliserer den nederste del af det astrologiske hjul (den ikke-fysiske verden).

Mistolkninger af de oprindelige symbolværdier
-Vingerne symboliserer de to hjernehalvdele (hemisfærerne).
-Kuglen på toppen af staven symboliserer vores bevidsthed.
-Staven symboliserer rygraden.
-Slangerne symboliserer den elektromagnetiske puls i kroppen.

New Age analogier (disinformation)
-Kuglen er koglekirtlen i hjernen.
-Slangerne er kundalini energien i kroppen der udgør de syv chakraer.
-Slangerne er det menneskelige DNA.
-Vingerne er dualiteten i hjernehalvdelen.
-Staven er rygraden hvor spinalvæsken løber mellem hjernen og kønsdelene.

Chevron

Chevron er helt grundlæggende et symbol for solens placering ved vintersolhverv.
Navnet Cheveon kommer fra Caprio/Chèvre (gedebuk) som i overført betydning er "solens/lysets genopstandelse efter vintersolhverv". Den blå og røde pil symboliserer både en kube (solen ved vintersolhverv)(solen i natten), som samtidig også er to pile (chevrons) der peger ned mod den korteste dag på året, hvor solen/lyset "genopstår".

-I esoterisk symbolisme er den røde og blå farve metaforer for "ild og vand" (fire and water).
-I astrologien er stenbukken (Capricorn) et symbol for at lyset "klatrer".
-I astronomien er det solen der passerer stjernebilledet stenbukken.
-Egyptiske Osiris, Capricorn, Gedebukken og Chevron symboliserer alle det samme.

V'et "V for victory" er bla. også et symbol for solen ved vintersolhverv (solen har sejret).

Chrysler

Vingerne på Chrysler logoet symboliserer "the speed of Mercury" den romerske gud Merkur (græske Hermes). Det er grundlæggende et symbol for solen der flyver op til sit højeste punkt i sin cyklus (middag/sommersolhverv).

-Chryslers gamle logo symboliserer Venus

Cirque du soleil

Cirque du Soleil logoet symboliserer fødslen af solen/lyset (illuminisme). Vandet symboliserer natten "kvindens skød" hvorfra lyset fødes.

Citibank

Citibank logoet symboliserer solens ark (bue) mellem de to søjler (forårs- og efterårsjævndøgn) og T'et er korset, jævndøgs- og solhvervslinjen.

Citroen

Citroen logoet symboliserer solen der rejser sig fra vintersolhverv. Læs mere under Chevreon.

Council On Foreign Relations (CFR)

Logoet symboliserer en hyldest til solen (illuminisme). Den hvide hest symboliserer månen (solen i natten) og rytteren er "prinsen" (solen) der rejser sig fra natten. Den udstrakte arm (heil) er en hilsen til solen/ lyset der rejser sig. Heil, hallo, hej osv. er alle rodbetydninger af Halo (lyset).

-VBIQVE (Ubique) betyder "overalt" eller "allestedsnærværende" og er en hentydning til solens/lysets cyklus.

d

David stjernen

David stjernen er grundlæggende et symbol for skabelsen fra det guddommelige, som bygger på analogien i solens stigende og dalende cyklus (nat/dag og sommer/vinter).

Det der mødes midt imellem "det for oven og det forneden" er mennesket og den fysiske verden, som også symboliseres igennem den tredimensionelle kube der optræder i midten af David stjernen. Kuben er det fundamentale symbol for skabelse i det fysiske univers.

-Den opadvendte trekant symboliserer maskulinitet og fysisk manifestation (sol/lys/elektricitet/fysiske univers).
-Den nedadvente trekant symboliserer det feminine (di-elektricitet, ikke-fysiske univers, natten, vandet).
-Kuben i midten symboliserer resultatet af de to trekanter.
-Davidstjernen er treenigheden (far, mor og søn).
-Davidstjernen symboliserer grundlæggende det samme som Yin og Yang symbolet.


Astrologi
-I astrologien er David stjernen et symbol for ild og vand, øverste og nederste del af det astrologiske hjul.

Frimurerne
David stjernen er ikke oprindeligt et frimurersymbol. Men frimurerne har taget symbolet til sig fordi det understøtter deres ideologi med rejsen fra uoplysthed til oplysthed.

Jøderne og zionismen
David stjernen har intet med den oprindelige judaisme at gøre. David stjernen blev først indført af zionisterne i 1897.

De Danske Spritfabrikker

Logoet symboliserer fødslen af solen/lyset (illuminisme). Malteserkorste placeret i en oval er det samme som solen placeret i månen.

-Malteserkorset symboliserer solens daglige/årlige cyklus.
-Ovalen/månen er en metafor for natten "det guddommelige" hvorfra solen skabes og rejser sig.
-Den røde baggrund er et symbol for solopgang, det røde lys der spejler sig i havet når solen stiger op over horisonten "det røde hav".
-Aalborg Akvavit snaps bærer malteserkorset (solkorset) i ovalen.
-Gærpakkerne er også forsynet med et malteserkors (solkors) i ovalen.

Historie
De Danske Spritfabrikker blev opkøbt af et Joint Venture mellem Arcus Gruppens hovedejer Ratos og A. Enggaard. Læg mærke til symbolikken i deres logoer!

-Arcus symboliserer arken der udspringer fra A'et (solopgang). Den blå baggrund symboliserer vandet hvorfra lyset fødes.
-Ratos symboliserer solen og månen med opdelingen af O'et "fra mørket ud i lyset".
-A. Enggaard symboliserer Jakobsstigen (frimureri), pyramiden med det altseende øje "lyset/solen", solen der stiger op fra vandet/natten.

Delfi

Delfi symbolet er solen der "fødes" fra vandet (den kosmiske livmoder/natten) ved daggry. Den blå farve er vandet (natten) og den gule farve er dagen. Det gule E symboliserer "Esprit", en metafor for sjælen der manifesteres som solen. Ordet sjæl bygger over solen om natten hvor den ikke er fysisk tilstede og derfor er sjæl/soul, solen der står på sit laveste punkt sålen (soul).

Det ovale værelse

Det ovale værelse i det hvide hus (præsidentens kontor) repræsenterer ovalen/natten, hvorfra solen/lyset fødes. Det er fra det ovale værelse at alle ideer realiseres, ligesom at solen realiseres fra ovalen.

DFDS

DFDS logoet bruger malteserkorset i en cirkel, som symboliserer solen på/i vandet (solens fødested).

Disney - intro

Disney introen symboliserer opstandelsen af solen/lyset (illuminisme).

Slottet symboliserer Babylon på Eufrat floden, en metafor for solen der runder midnat/vintersolhverv. Porten i midten er "guds port" (watergate) hvor solen slutter sin cyklus og starter en ny. Det høje tårn i midten er fyrtårnet/obelisken/Babelstårnet som symboliserer solhvervslinjen (faderen).


Symbolismen i Disney introen:

-Videoen starter med at vise planeten Venus, morgenstjernen som bringer solen/lyset med sig.
-Floden symboliserer slangen (serpent), solen der endnu ikke er manifesteret fordi den stadig befinder sig i vandet.
-Spiret symboliserer obelisken der penetrerer månen og planter frøet til en ny sol (Osiris penis der gør Isis gravid).
-Fyrværkeriet udgør undfangelsen "udløsningen".
-Klokkeblomst bruger sit tryllestøv til at lave et omrids af månen "den gravide mave" den kosmiske livmoder hvorfra solen fødes ved daggry/forårsjævndøgn.

Ren magi

Disney - Løvernes konge

Løvernes Konge symboliserer solens/lysets fødsel (illuminisme). Det er ingen hemmelighed at Walt Disney var besat af dyrkelse af lyset, samt sexakten imellem Isis og Osiris som leder til fødslen af solen Horus.

-Lion King er en metafor for "solen er kongen".
-Solen over horisonten symboliserer det altseende øje (illumination) med sine stråler over skyen.
-Løven på baggrunden har et lukket øje (månen/mørket) og et synligt øje (solen/lyset) "fra mørket ind i lyset", "fra uvidenhed til oplysthed".
-Næsen på løven er formet som en kvindelig figur, som en hyldest til moderen (Isis) som ser placeret midt imellem månen og solen. Isis er "the queen of heaven between night and day" (himlens dronning over nat og dag).

Djed

Det egyptiske symbol Djed er de fire søjler (hovedpunkter) i solens daglige/årlige cyklus. Hovedsøjlen "Osiris rygrad" er solens bærende punkt ved midnat, der hvor solens cyklus starter forfra. De tre andre søjler "bagved" er solopgang, middag og solnedgang.

I solens årlige cyklus er de fire søjler vintersolhverv, forårsjævndøgn, sommersolhverv og efterårsjævndøgn. 

Dobbelthovedet ørn

Den dobbelthovedede ørn er grundlæggende et symbol for solens årlige cyklus i sommerhalvåret. Fuglen (solen) der stiger op fra havet (vandet). Symbolet ses tidligst hos sumerne (i byen Lagash), som med stor sandsynlighed nappede ideen fra den tidlige Kemet kultur i Egypten (falken Heru, som senere blev til Horus).


-Kløerne symboliserer at ørnen sidder på jævndøgnslinjen. Kløerne kan også være to slanger, som symboliserer de to portaler ved forårs- og efterårsjævndøgn, der hvor "sjælen" (den ikke synlige sol), bliver til den fysiske sol (solen står op), og der hvor solen bliver til "sjælen" (solen går ned).

-Ørnen er et symbol for solen der flyver op i himlen ved forårsjævndøgn, og om morgenen.

-De to hoveder symboliserer solen ved sommersolhverv (længste dag og højeste punkt i arken) der kigger hver sin vej. Se også Janus hovedet, symbolet 69 og krebsen.

-Byzantinerne brugte symbolet for romerriget der strakte sig fra øst til vest.

-Ørnens forbindelse til den romerske gud Jupiter, er at Jupiter er en metafor for solens død ved vintersolhverv, og solens genfødsel ved forårsjævndøgn (orden ud af kaos).

-Frimurerne bruger også den dobbelthovede ørn som symbol for deres 32. og 33. grad (den oplyste/illuminerede).

-Den dobbelthovede ørn og hanen (vejrhanen) symboliserer begge solen.

-Haven omkring Capitol Hill I Washington er designet som en dobbelthovedet ørn.

Dollartegn

Dollartegnet symboliserer slangen (serpent) der snor sig omkring en stav. Det er et symbol for solen under horisonten/jævndøgnslinjen (natten/vinterhalvåret,-Slangen (serpent) er et symbol for solen under horisonten/jævndøgnslinjen (natten/vinterhalvåret), hvor den betegnes som sjælen. "sjælen der rejser sig fra det guddommelige".

-Staven er solhvervslinjen. Det samme som den lodrette linje i korset.

-Dollartegnet findes også i Asclepius staven, som benyttes som symbol for lægekunsten. Ved vintersolhverv genstarter solen sin cyklus "solen læges", "solen heales", "slangen skifter ham".

Andet
-Egyptiske Isis der får sønnen Horus

-Jomfru Maria der føder jesusbarnet

Downing Street 10

Downing Street 10 er den britiske premierministers officielle bolig. Facaden symboliserer fødslen af solen ved midnat/vintersolhverv.

-Nummer 10 (ten) er det samme som romertallet X (kristus), som er solens laveste punkt i sin årlige cyklus, hvorfra den slutter og starter sin cyklus.

-Den sorte dør er en metafor for "guds port", portalen (vintersolhverv) hvorfra solen starter sin nye cyklus. Døren til og fra solens "gravkammer" eller den kosmiske livmoder.

-Over døren vises solen der rejser sig fra sin "grav" og begynder sin rejse mod sit højeste punkt ved middag/sommersolhverv (læg mærke til den opadgående pil).

-Det ottekantede dørhåndtag symboliserer "den kosmiske livmoder", solens komplette cyklus.

-På døren er der monteret et guld skilt med teksten "First Lord of the Treasury ", som udover "finansminister" har en dybere bagvedliggende metafor for "guds skat" som er solens fødsel ved midnat/vintersolhverv.

-Hegnet udenfor er monteret med to søjler (forår- og efterårsjævndøgn) hvorfra solens ark hæver sig i en bue henover indgangen. Lanternen med kronen er solen der krones ved vintersolhverv.. 

DreamWorks

DreamWorks logoet symboliserer månen Isis, med sin lille dreng Horus "solen" i maven (the womb), som sidder og fisker efter sjæle (souls/sole) solen/ lyset i vandet "fostervandet" (illuminisme).

DSB

DSB's gamle logo "vingehjul" er lavet med inspiration fra Hermes "budbringeren" fra den græske mytologi. Læs mere under Hermes eller Caduceus.

-Hjulet er solen der bliver båret op af vingerne
-Lynene under hjulet er en metafor for den græske gud Zeus, solen der bryder igennem mørket (natten/vinteren) og manifestere sig ved daggry/forårsjævndøgn.
-Kronen over hjulet er et symbol for staten, men er grundlæggende et symbol for solen.

Duen

Duen er en metafor for manifestation fra det guddommelige (solens manifestation fra natten) og symboliserer det samme som den egyptiske soldisk med vinger. Duen er ofte placeret over hovedet på Jomfru Maria stående i halvmånen, da hun ligesom den egyptiske gudinde Isis er mor til solen/sønnen.

-Duen der finder land I historien om Noahs ark, er historien om at solen bryder ud af natten/vinterhalvåret og ind i dagen/sommerhalvåret. At bryde fra mørket ind i lyset.
-Duen og pegasus hesten med vinger deler samme symbolværdi.

e

EA games

EA (Electronic Arts) logoet symboliserer EA den akkadiske (babylonske) gud for visdom, som er en metafor for solen der passerer stjernetegnet fiskene lige før solopgang/forårsjævndøgn.

-EA oprinder fra den sumeriske gud Enki fra Anunnaki legenden.
-EA er også Jupiter, Thor fra den græske og nordiske mytologi.
-Metaforen i "Electronic Arts" er også kunsten af at skabe den fysiske verden "elektra/elektricitet" (solen der manifesterer sig fra natten/vinterhalvåret).

Med andre ord er Electronic Arts også en skjult metafor for solens opstandelse.
 

Eagle (Ørn)

Ørnen er grundlæggende et symbol for den fysiske sol over horisonten, i dagstimerne og sommerhalvåret. Symbolikken er hentet fra egyptiske Horus.

-Vingerne er et symbol for at solen er opadgående

-Kløerne er de to jævndøgnspunkter (olivengren er efterårsjævndøgn og spyd/lyn er forårsjævndøgn)Læs mere under dobbelthovedet ørn.

Egeblade

Egebladet symboliserer den græske gud Zeus som også er den romerske gud Jupiter, samt den nordiske gud Thor mfl. Alle metaforer for solen der rejser sig fra det guddommelige (natten/vinteren).

Egetræet er et symbol for manifestation fra det guddommelige, en analogi der bygger på solens cyklus igennem stjernebillederne skytten og fiskene. Når solen passerer skyttens tegn bliver den til alfaderen (den gamle vise og døende sol) lige før sit laveste punkt ved vintersolhverv. Når solen passerer stjernebilledet fiskene ved solopgang/forårsjævndøgn hjælper "alfaderen (den gamle sol som nu er blevet guddommelig) den nye sol op igennem horisonten/forårsjævndøgn linjen.

-Rødderne på egetræet symboliserer det "guddommelige" (natten) og stammen og kronen symboliserer dagen/sommerhalvåret/fysisk liv.

-Det røde canadiske egeblad benyttes ofte som et symbol for solen der krydser horisonten

-Zeus er en metafor bygget på astronomien, hvor planeten Jupiters placering i skytten og fiskenes tegn, er en indikator for solens "død" ved vintersolhverv og genopstandelse ved forårsjævndøgn.

-Ordet Zeus skal i sin grundlæggende form tolkes som " fra vandet/det guddommelige, manifesterer slangen (serpent) sig som det gode". En metafor for at solen vender retning ved midnat/vintersolhverv, og kommer ud af natten/vinterhalvåret ved solopgang/forårsjævndøgn.

Enhjørning (Unicorn)

Overordnet symboliserer enhjørningen solens vandring fra vintersolhverv (korteste dag) til sommersolhverv (længste dag).

-Det snoede horn i panden er et symbol for at solen runder et horn "hjørne" (sommersolhverv/længste dag) i sin årlige cyklus. Heraf navnet en-hjørning (uni-corn).

-Enhjørningens horn symboliserer det samme som stjernebilledet krebsen (solen der bevæger sig sidelæns henover sommersolhverv).

-En enhjørningen har klove istedet for hove, hvilket er et symbol for stenbukken (capri-corn/gedebukken) solen der runder det laveste "hjørne" (årets korteste dag). Klove symboliserer også "horn".

-En enhjørning sammen med regnbuen symboliserer solen på det højeste punkt i arken/buen ved middag/sommersolhverv.

-Enhjørningen er månen i krebsens tegn (solen ved middag/sommersolhverv).

Europa logo

Europas logo udgør solen i "vandet" (natten).

-Stjernerne udgør solen og den blå farve er "vandet" hvorfra solen rejser sig.

f

Fabian Society

Det røde Fabian Society logo symboliserer "socialisme". På et mosaikvindue tilhørende organisationen er Sidney Webb og Edward R. Pease mfl. i gang med at bygge "den nye verden". Ovenover vises et skjold med en ulv klædt i fåreklæde som holder en fane.

-Ambolten symboliserer vintersolhverv, hvorfor den nye sol smedes "den nye verden skabes".

-Ulven i fåreklæder symboliserer solen i nattetimerne/vinterhalvåret "det guddommelige". Ulven er stjernetegnet LUPUS ved efterårsjævndøgn og fåret er stjernetegnet VÆDDEREN ved forårsjævndøgn.

-Skjoldet er et symbol for solen der rejser sig efter vintersolhverv.

-Fanen symboliserer "spyddet" solen der rejser sig ved forårsjævndøgn. Nøjagtig samme symbolik som Zeus og Jupiter i mytologien.-En ulv i fåreklæder er muligvis en meget korrekt beskrivelse af Fabian Society. Den tidligere engelske premiæreminister Tony Blair har udtrykt at "New Labor står i intellektuel gæld til Fabian Society".

Ferrari

Ferrari logoet med den sorte hest er eftersigende en ide fra en af Ferrai familiens bekendte, som havde den på sin flyvemaskine under 1. verdenkrig. Men som altid kan man aldrig helt regne med de officielle forklaringer.

Folk fra eliten, især i området omkring sydeuropa, er aldrig meget for at ytre sig offentligt om deres store passion for astronomi. Temmelig sikkert et traume der er overlevet siden kirkens overtag efter renæssancen?

Den grundlæggende symbolik i den stejlende hest er solen der rejser sig ved vintersolhverv. Om det er en tilfældighed at Ferrari også valgte solens gule farve til logoet, på den "morgen røde" baggrund, lader vi komme dem til gode?

Fidelity

Fidelity logoet viser pyramiden med topstenen, solen og the blazing star I baggrunden (illuminisme). Solen der rejser sig fra "det guddommelige" (natten/vinteren).

-Navnet Fidelity betyder "trofast overholdelse af sandheden/virkeligheden". Sandheden om solens cyklus selvfølgelig!

Fiskegud (Dagon)

Fiskeguden findes i mange ur-kulturer og er grundlæggende en analogi for solen der passerer stjernetegnet fiskene, lige før solopgang og forårsjævndøgn. Man kan tolke symbolet som solen lige inden den står op over horisonten "fisken der kommer op fra vandet" ved daggry eller forårsjævndøgn. Alle andre betydninger er sekulære religiøse tolkninger.

-Matsya, Vishnu (solen i fiskenes tegn)
-Pastorernes og pavens mitre hat er fiskemunden der lukker solen ud.
-Nogle fiskeguder bærer en "taske" (en spand) som symboliserer "solen/det fysiske der bliver båret i vandet" af alfaderen (den gamle sol).

Flower of Life

Flower of life er grundlæggende et symbol for skabelsen, beskrevet igennem en hexafoil (blomst med seks blade).

De seks blade i en cirkel er et symbol for skabelsen af elementerne i det fysiske univers. Centrum af blomsten er aether (monad), det punkt hvorfra alt fysisk udspringer. Hexafoilen bliver også fortolket igennem kuben, frimurernes 33, as above so below, david stjernen, og mange andre.

Flower of Life symbolet beskriver udelukkende den fysiske process i skabelsen. Det eneste metafysiske aspekt i symbolet er at skabelsen udspringer fra et ikke-fysisk punkt i midten. Alt andet er New Age fortolkninger! Navnet "Flower of Life" er også skabt af New Age bevægelsen som har tillagt symbolet utallige spirituelle aspekter.


-Blomsten Morgenfrue er opkaldt efter symbolet. Morgenfrue (Marigold) er Jomfru Marias guld, sønnen Jesus (solen), skabelsen af det fysiske univers.

-Platonismen var kun interesserede i de seks inderste ringe i symbolet, da de stemmer overens med pentagrammet. Iflg. dem var resten af cirklerne irellevante.

-Flower of life kan danne alle de geometriske grundformer som er fundamentet i opbyggelsen af det fysiske univers.

-Principperne bag "flowet of life" symbolet er de samme overalt i universet, uanset om der er tale om en celle eller en stjerne!

-Foo hundene fra den forbudte by i Kina, er løver der holder en boldt under poten. Løven er et symbol for solen, og bolden under poten er solen der skaber liv. De er desuden en kopi fra Ming Dynstiet som var datidens "New Age" kultur i østen.

-Flower of life symbolerne på Abydos templet I Egypten er malet I nyere tid. Temmelig sikkert af grækerne, fordi der ved siden af symbolerne er malet græske bogstaver. Og NEJ... Symbolerne er IKKE printet med laser af en avanceret kultur fra en fjern fortid!

-Flower of Life symbolet må IKKE sammenlignes med torusfeltet i feltmekanikken!

Fox (20th Century Fox)

20th Century Fox logoet består af et tempel på toppen af bakken "Temple Hill", hvilket kan relateres til Tempelbjerget i Jerusalem og Salomons tempel.

Templet på bjerget er grundlæggende en metafor for solens højeste placering i sin cyklus ved sommersolhverv, som senere er overført til forskellige metafysiske analogier, bla. myten om Solomons tempel.

Den jødiske stifter a virksomheden brugte med stor sandsynlighed den esoteriske analogi om Salomons tempel  som inspiration, hvilket er et symbol på oplysthed (illuminisme).

Føniks fuglen

Føniks fuglen "der rejser sig fra asken", er en metafor for solen der rejser sig fra midnat/vintersolhverv (vandet), og bryder op igennem horisonten ved morgengry/forårsjævndøgn,  i et "flammehav". Føniks fuglen er et plagiat af egypternes Bennu fugl.

Fransk lilje

Den franske lilje (Fleur de lis) er et symbol for den nye sol "der spirer" lige efter vintersolhverv, og går i blomst ved forårsjævndøgn.
Ordet lilje (Lis/Lys) har rod i betydningen Lili/Lily (Sumersk gudinde i det gamle Irak) "det ikke fysiske feminine aspekt der bringer liv/lys". Betydningen af Lili er senere blevet mistolket til "dæmon" i religionernes fremtog.

Det hele oprinder naturligvis fra astronomien og solens cyklus! Liljens fundamentale betydning er skabelsen af den nye sol ved vintersolhverv. Liljen er et symbol for spiren i den kosmiske livmoder (nattehimlen/vinterhalvåret), som ved daggry/forårsjævndøgn manifesterer sig som den fysiske sol.

Metafysik
En ny cyklus af energi startes.

Feltmekanik
Dielektricitet og magnetisme fra Inertia der udleder elektricitet.

Egypten
-Isis "Fleur d'isis" (Blomsten af/fra Isis), Isis der føder sønnen Horus.

Religion
-Jomfru Maria der føder jesusbarnet i Bethlehem "resultatet af treenigheden".

Astronomi
Solen der passerer stjernebilledet stenbukken ved midnat/vintersolhverv.

Frihedsgudinden

Frihedsgudinden (statue of liberty) symboliserer morgen- og aftenstjernen Venus der bringer solens lys med sig.

Frédéric Auguste Bartholdi som byggede frihedsgudinden var frimurer, og derfor er frihedsgudinden "the blazing star".

Den fulde titel på frihedsgudinden er Liberty Enlightening the World (frihed oplyser verden), som oprinder fra, at når Venus viser sig om morgenen, så bliver solens lys "befriet". Denne analogi er så overført til Amerikas frihed.


-Faklen er et symbol for solens fysiske manifestation ved solopgang.

-Kronen symboliserer solen der passerer stjernebilledet Corona ved efterårsjævndøgn.

-Frihedsgudinden er Lucifer (lys bringeren.

Fyrtårn

Fyrtårnet er grundlæggende et symbol for solens vandring fra midnat/vintersolhverv til solopgang/forårsjævndøgn, hvor den kaster sit lys ud over dagen/sommerhalvåret.

Fyrtårnet ses ofte i skumringen sammen med vand, hvilket symboliserer solen der bryder op igennem tusmørket og horisonten på havet. Havet er en metafor for natten/vinterhalvåret.

Når fyrtårnet ses sammen med månen, symboliserer det at “faderen” (den gamle sol ved vintersolhverv) planter et frø til en ny sol i moderens mave (fuldmånen/den kosmiske livmoder). Det sker ved første fuldmåne efter forårsjævndøgn og nøjagtig 9 måneder efter fødes den ny sol ved vintersolhverv (det vi fejrer som juleaften).

I den esoteriske visdom bruger man analogien om solens cyklus, som en metafor for sindets vej til spirituel oplysthed. Eksempelvis i frimureriet og kabbalaen.


Fyrtårnet symboliseres også med:

-Obelisken med en gylden pyramide på toppen
-Den lodrette linje i korset.
-Osiris’s afskårne penis som Isis gør sig selv gravid med.
-Den lodrette solhvervslinje.

g

General Electric

General Electric logoet symboliserer et svastika, solens cyklus i solkorset.

Gillette

Gillette symbolikken kan i den grad relateres til dyrkelsen af "sexakten" mellem solen og månen (egyptiske Isis, Osiris og deres søn Horus, eller venus og mars).
For at forstå den skjulte Gillette symbolik, skal man tænke G=månen (moderen), knive=Faderen (penis/solen om natten), lys=Horus (solen om dagen).


-G'et og i'et i Gilette teksten udgør to skjulte knivblade (razors) der penetrerer G'et (månen/ovalen/livmoderen).

-Gillette kommer af jilt, hvilket betyder "en skøge/tøs/kvinde der først giver håb, hvorefter hun bedrager". Dette er en tydelig metafor for den babylonske gudinde Ishtar/Astarte, som også er gudinden Venus (Isis) og bibelske Eva.

-Det enkeltstående G symboliserer månen/maven/natten hvorfra lyset skabes. Lysglimtet over G'et er metafor for solen der rejser sig over horisonten (solen i arken/buen).

-Venus skraberen viser "kniven" eller den skarpe sol/lys der penetrer ovalen/livmoderen/skamlæberne osv.

-O'et i Fusion logoet symboliserer solen og månen der "fusioneres" hvorved lyset bliver skabt.

-G'et i The Gillette Company vises også med knivene (fader/penis) der penetrerer ovalen (månen/moder).


Gillettes reklamesang fra 80erne er også en hyldest til solen, og dens mor (venus/Isis), "The Best a Man Can Get".


Her er teksten:
You looking sharp, you looking good, you-ve come so far 
"du (solen) er skarp/skinner, du ser godt ud, du er kommet så langt (endelig blevet født)"

We know how to make, the most of who you are.
"Vi ved hvordan vi skaber, det meste af hvem du er"

Father to sun, it’s what we always done
"Den gamle sol til den ny sol, er det vi altid gør"

Gillette the best a man can get 
"En "venus" (kvinde), det bedste en mand kan få"
(læg mærke til at der altid er vand "et symbol for natten" når der synges Gilette, og kvinden kun kommer når der synges "The Best a Man Can get"!)

Im so many faces, it’s plain to se. 
"Jeg (solen) er så mange ansigter, det er lige foran øjnene på dig"

We give you all we have to give, For all a man can be.
 "Vi giver dig alt vi har at give, for alt det en mand kan være"


Where the razors (rays is) strong, your the champion.
"Der hvor solstrålerne er stærke, er du helten"

Gillette the best a man can get... 

Procter & Gamble som står bag Gillette, bruger også selv halvmånen (isis/venus) og the womb (solen i livmoderen) som deres logo. Firmaet benytter praktisk talt solsymbolik i alle deres produkter!

Goodyear

Goodyear logoet symboliserer solen der rejser sig fra vintersolhverv/midnat og manifesterer sig ved forårsjævndøgn/solopgang, hvorfra den "får vinger" og flyver op på himlen.

-Good er en metafor for dagen/sommerhalvåret
-Year er solens årlige cyklus.
-Teksten er gul som solen.
-Originalt var baggrunden på logoet blå, et symbol for vandet (natten, isis mor til solen/Horus).
-Vingen på skoen symboliserer den græske gud Hermes (solen der får vinger og flyver op på himlen).

Gorrissen Federspiel

Gorrissen Federspiel logoet symboliserer the blazing star (venus), et typisk frimurersymbol.

Gulf

Gulf logoet symboliserer solen der stiger op over horisonten ved solopgang/forårsjævndøgn.

-Teksten Gulf antyder at man henter olien i den persiske golf.

Guy Fawkes masken

Guy Fawkes masken symboliserer pro revolution for jesuitterne og den katolske kirke. Guy Fawkes var jesuit-agent i 1600 tallet og er kendt for -The Gunpowder Plot-. Et attentatet rettet mod det engelske parlament og kongen i et forsøg på at bremse reformationen i England.  

h

Harley Davidson

Harley Davidson logoet symboliserer eventyr, frihed, individualitet, og leve livet med alle 5 sanser. Men symbolet kan også indeholde skjult symbolik?

100 år efter logoets oprindelse får logoet også vinger. Det er en typisk tendens man ser mange steder, specielt når store investeringsfirmaer opkøber, så bliver logoerne pludselig lavet om til sol symbolik.

Et skjold med vinger er ofte græske Hermes eller romerske Merkur, eller sågar soldisken med vinger fra Egypten. Alle symboler for solen.

Et godt bud ville være at skjoldet symboliserer solen på vej op igennem horisonten/ jævndøgnslinjen, som symboliseres af rektangelen med teksten Harley-Davidson. Den orange farve er også solens farve. Vi lader tvivlen komme Harley Davidson til gode.

Hæl og Sål (Helvede og Sjæl)

Hæl (helvede)
Ordet hæl skal forståes som det laveste punkt i solens cyklus, feks. ståsted, fundament, laveste punkt, bunden osv. Det er også herfra begrebet helvede (Hell) kommer fra.

-Hæl er rod til helvede (vinterhalvåret/natten).
-Hæl er healing (at hele), det laveste punkt hvorfra solen genstarter sin cyklus (solen bliver healet).
-Hælen er også navnet på det nederste punkt på mennesket.
-HELios den græske personificering af solen som gud (solen ved vintersolhverv).
-Helel (hel-el) Hebræisk for Lucifer (solen).

Sål (sjæl)
Sål kommer af ordet sol, som en metafor for solen på sit laveste punkt (sålen), ligesom hælen også er kroppens laveste punkt. Begrebet sjæl kommer også fra sål/soul/sol og markerer punktet for starten af en ny cyklus ved vintersolhverv.

-Sål (soul) er sjæl, portalen ved vintersolhverv hvorigennem solen "genfødes/genopstår" (vandrer mellem fysisk og ikke-fysisk tilstedeværelse).Stilletter
-Når man går i højhælede sko eller stilletter, så hylder man dybest set solen der rejser sig fra sit laveste punkt. Solen i stjernetegnet stenbukken (gedebukken og dens klove som den bruger til at klatre med).

-Høje hæle blev "officielt" gjort til et modefænomen af Catherine de Medici (fra Medici bankdynastiet, gift med den franske konge) der begyndte at benytte høje hæle offentligt for at fremstå højere.

Mytologi
-I nordisk mytologi er Hel dødsriget (vinterhalvåret).

-Osiris står på sin hæl for han er sålen (solen/sjælen) på sit laveste punkt.

HBO

HBO logoet symboliserer solen inde i ovalen (månen/livmoderen). O'et med prikken er det astrologiske tegn for solen.

-HBO Family logoet symboliserer regnbuen som er en metafor for solens ark (bue), hvilket vises med den gule bue. Solen er O'et i NBO.

HDFC Bank

HDFC logoet symboliserer fødslen af solen/lyset (illuminisme).

-Den røde "firkant" symboliserer solens cyklus (solkorset). Hakkerne der bryder den røde firkant, er solens fire nøglepunkter i sin årlige cyklus.

-Den blå prik i midten er kuben som symboliserer punktet hvor lyset/solen skabes. Den blå farve symboliserer vand (natten/vinterhalvåret/det guddommelige).

-Det samlede symbol er det astrologiske tegn for solen.

He-Man

He-Man er en metafor for solen (helten/prinsen) der manifesteres ved forårsjævndøgn/solopgang.

He-Man (Heh + Man) er lavet med inspiration fra den jødiske betegnelse for gud YHWH (Yod-Heh-Wav-HE), solens fire hovedpunkter, hvor Heh er en metafor for forårsjævndøgn.

-Det gule hår symboliserer solen.
-Malteserkorset på brystet er solkorset.
-Det vandrette sværd er jævndøgnslinjen/horisonten.

Hellige gral

Den hellige gral er grundlæggende et symbol for solens stigende og faldende vandring i sin årlige cyklus.

Gral legenden bygger på 4.-5. generations metaforer af den oprindelige viden og fremstår derfor en anelse diffus.

Den primære fortolkning af gralen er:
"Gralens funktion kan sammenlignes med en tallerken (solen), bragt til bordet (zodiaken), i forskellige stadier/grader (solens vandring igennem stjernetegnene)".

Andre kendte fortolkninger af gralen:
-"Holy Blod (helligt blod)"  - Den fysiske sol der manifesteres ved forårsjævndøgn.
-"Holy Grail (hellige gral)"  - Lysets rejse fra vinterhalvåret ind i sommerhalvåret.
-"Evigt liv"  - Solens gentagne cyklus og reinkarnation hvert år ved vintersolhverv.
- "Kop/fod" - Vintersolhverv, bunden af solens årlige cyklus i zodiaken.
-"Sten"  - Filosoffens sten, vintersolhverv hvor den aldrende sol er blevet vismand.
-"Giver lykke" - Glæden for lyset.
-"Evig ungdom" - Solen genfødes/genopstår altid.
-"Giver næring i uendelig overflod" - Lysets næring til naturen og sindet.
-"Ofte i hænderne på fiskekongen" - Solen i stjernetegnet fiskene, lige før forårsjævndøgn/solopgang.
-"Gralen er af guld" - Solen/lyset/oplysthed.
-"Mirakuløse kræfter" - Solens mirakuløse kræfter.
-Står på en fod- Fod er en metafor for "laveste punkt" i solens årlige cyklus (vintersolhverv).


Astronomi
Gralen har bla. hentet inspiration fra stjernebilledet Bægeret (Crater), som er en metafor for solen der netop har passeret stjernebilledet løven, og daler mod efterårsjævndøgn/solnedgang, hvor den "går til grunde".

-"hvis man drikker af det forkerte bæger så går man til grunde (faldende sol), hvorimod hvis man vælger det rigtige bæger, så skænker det evigt liv (stigende sol)."

Feltmekanik
Den hellige gral er den uendelige cyklus af dielektricitet/magnetisme og elektricitet i torusfeltet. "uendeligt liv".

-Hyperboloiden (dielektricitet/magnetisme) er timeglasformen , hullet i doughnutten "solen om natten, det guddommelige, gud".
-Torusfeltet/Doughnutten (elektricitet) er fysisk manifestation "solen om dagen"

Egypten
Gralen er principperne i det originale koncept bag Aset, Ausar og Heru (Isis, Osiris, Horus). Gralen symboliseres også i obelisken, urnen, vasen mfl.

Kong Arthur
Myten om Kong Arthur og ridderne om det runde bord er en analogi for solens cyklus igennem de 12 stjernebilleder.

Hermes

Hermes er solen (søn af Zeus) som flyver op på himlen fra solopgang/forårsjævndøgn, og ned igen til solnedgang/efterårsjævndøgn. Hermes er budbringeren for guderne og guider solen op og ned igennem ækvatorlinjen "krydser grænserne mellem de dødelige og guddommelige verdener".

Med sig har han Caduceus (Hermes staven), som efter sagnet fortæller at "tryllestaven ville vække den sovende og sende den vågne i søvn", en metafor for at den vækker solen ved solopgang/forårsjævndøgn, og lægger den til at sove igen ved solnedgang/efterårsjævndøgn..

Hermes er en fortolkning af Hermes Trismegistus, som er den græske version af den egyptiske gud Thoth. Thoth er "tanken der bliver til handling/manifesteret som skrift" (solen der manifesterer sig ved solopgang/forårsjævndøgn).

I renæssancen blev Hermes symbolikken desværre mudret ind i flere generationers metaforer, hvilket har resulteret i at Hermes endte med at blive frontfigur for handels- og forretningseliten.


-Hermes firmaet i Paris bruger hesten der er spændt foran en karet, som er en metafor for solen der bliver trukket henover dagen/sommeren mellem jævndøgnspunkterne.

-Hermes symbolikken har også været flittigt brugt af DSB

Hesten

Hesten er grundlæggende et symbol for månen (natten/spirit) som bringer solens lys med sig igennem zodiaken (de fire årstider).

-Hesten er natten (månen/det guddommelige/spirit), en metafor for natten der bærer solen/lyset med sig på ryggen, eller trækker den efter sig i en karet.

-Hesten Pegasus er solen der rejser igennem stjernebilledet Pegasus fra midnat/vintersolhverv til solopgang/forårsjævndøgn.

-Hesten der rejser sig (stejler) er et symbol for at solen der rejser sig fra midnat eller vintersolhverv, mod dagen/sommerhalvåret.

-Prinsen på hesten er en metafor for den unge sol ved forårsjævndøgn.

-I apokalypsens fire ryttere er der fire forskellige farver heste, som hver symboliserer en årstid.

-En sort hest symboliserer en "hemmelighed", hvilket henviser til solen der rejser sig fra vintersolhverv/midnat og er "hemmelig" fordi den stadig ikke er synlig før den krydser horisonten..

Hexagram / Hexagon

Et Hexagram eller en Hexagon er den grundlæggende geometri i det første stadie af skabelsen af alt fysisk. Derfor bruges symbolet også som analogi for skabelsen af den nye sol ved vintersolhverv. Ofte i form af kuben, som er en tredimensionel hexagon. Læs mere under kuben

-En heks er en hex-agon, som udøver magi.

-Paven bærer hexagrammet på sin fiskehat, som symbol for skabelsen af solen (når solen passerer stjernebilledet fiskene ved forårsjævndøgn).

-Facebook stifter Mark Zuckerberg bærer et hexagram på indersiden af hans jakke, som et symbol for skabelsen af Facebook.

-Saturns overflade danner en hexagon der hvor der skabes materie i gas giganten.

-Centrum af en hyperboloid i torusfeltet (feltmekanik) tvinger fysiske objekter til at danne en hexagonal geometri.

Hitler Jugend

Hitler Jugend logoet symboliserer den unge sol. En metafor for de unge drenge og piger der nu skal til at arbejde sig op fra bunden og blive "oplyste".  

Hjul

Hjulet symboliserer grundlæggende himmellegemernes rotation "det store hjul", navnligt solens syklus.

-Cirklen er den komplette cyklus

-Krydset (lodret og vandret)indikerer midnat, solopgang, middag og solnedgang. I den årlige cyklus er det vintersolhverv, forårsjævndøgn, sommersolhverv, efterårsjævndøgn.

-Dobbeltkrydset (det skæve kryds) er krydskvartalerne (midten af årstiderne).

Honda

Vingen på Honda logoet symboliserer Victoria (Nike), den romerske gudinde for sejr.

Horus øje

Horus øje (Wadjet) symboliserer solens portal ved midnat/vintersolhverv. Horus øje er også den sorte sol, portalen hvorigennem "sjælen" (soul/den usynlige sol) vandrer mellem "ikke-fysisk og fysisk", fra faldende til stigende.

Grundprincippet i Horus øje handler om reinkarnation af energi i en evig cyklus. Den evige vandring mellem det fysiske og ikke-fysiske univers. Det er vigtigt at forstå at konceptet om den menneskelige sjæl udspringer fra solens placering ved vintersolhverv!


-Den sorte sol blev senere til udtrykket Amun (den skjulte "sol"), som i dag er udtrykket Amen i kirken.
-I østen udtrykte man den sorte sol med et 3. øje (bindu prik), feks. med smykker eller tatoveringer i panden.
-Horus øje er senere blevet til det altseende øje, symbolet for "spirituelt" oplysthed (illuminisme).
-Slangen (Naga) er et symbol for sjælen (soul/den usynlige sol) som ofte ses hæftet på Horus øje, for at vise at herigennem vandrer sjælen.


Feltmekanik
-Horus øje er ind- og udgangspunktet fra inertia i hyperboloiden (timeglasformen) i torusfeltet (doughnutten).

Fysik
-Horus øje er et sort hul hvorfra galaktiske jets udspyr hydrogen.

HSBC

HSBC logoet er et skjult tempelridder malteserkors, bygget over det skotske Andreaskors (Saint Andrew' cross) for at hylde bankens stifters skotske familie rødder. Den internationale bankindustri og tempelridder symbolik følges ofte ad.

-HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation) er en af verdens største multinationale banker, som blev store på finansiering af opiumsmugling fra østen under det engelske imperium.

Huawei

Huawei logoet symboliserer solopgangen bag et bjerg "pyramide". De hvide linjer udgør solens stråler og den røde farve symboliserer morgengryet. De syv solstråler udgør horisonten og de 6 stjernebilleder som solen passerer igennem dagen/sommerhalvåret.

Den officielle forklaring er at logoet forestiller en blomst, hvilket navnet Huawei også betyder.

Hydro Texaco (YX)

Hydro Texaco logoet symboliserer Venus der bringer solen med sig ved solopgang.

Y'et symboliserer Venus "der trækker solen X med sig"

-Hydro betyder vand, men er også en metafor for natten, hvorfra Venus bringer solen med sig. Stjernebilledet Hydra viser sig ved solopgang.

-X'et i Texaco er solen.

-Den blå farve symboliserer vandet/natten.

-Den røde farve symboliserer solens morgenrøde ved solopgang.

-I 2006 blev Hydro Texaco opkøbt af Reitangruppen som omdøbte firmaet til YX Energi "Venus der bringer solen/energien".

-Ordet Reitan i Reitangruppen betyder "cyklus/gentagelse", hvilket hentyder til solens cyklus som også fremgår af deres logo.

i

Illuminati

Symbolet for illuminati er uglen, og IKKE pyramiden med øjet som mange fejlagtigt tror! Uglen symboliserer klogskab og snedighed.

-Uglen med bogen i kransen er et typisk symbol for solen ved vintersolhverv hvor illumination udspringer (solens fuldendte cyklus).

-Uglen har den modsatte rolle af falken/ørnen/hanen osv. fordi den er vågen om natten.

Bavarian illuminati blev stiftet af den jesuituddannede Adam Weishaupt d. 1. maj 1776 i Inglostadt, Tyskland. Planen var at underminere statsreligionerne for at udbrede fri tænkning og litteratur, men de blev opdaget. Herefter blev illuminati bandlyst og medlemmerne sivede herefter ind i andre hemmelige organisationer.

ISIS - Science and Technology Facilities Council

Science and Technology Facilities Council's logo symboliserer solen der kommer op over horisonten bag jorden, set fra månens bagside.

-Isis er også navnet på den egyptiske gudinde som er mor til Horus (solen).

Israelske flag

Det israelske flag består af David stjernen samt to blå linjer.

De blå linjer
De to blå linjer symboliserer den "jødiske" fortolkning af "The waters above and the waters below".

David stjernen
David stjernen er grundlæggende et symbol for cyklus af energi. Den opadvendte trekant symboliserer maskulinitet (sol/lys/elektricitet/dag/fysiske univers) og den nedadvente trekant symboliserer det feminine (di-elektricitet, vand, nat, ikke-fysiske univers). Det samme som solen om dagen og natten. David stjernen er også synonym med sol og måne analogierne, egyptiske Isis og Horus og østens Yin og yang symbol.

-I centrum af stjernen (hexagrammet) dannes der en 3 dimensionel kube (hexagon), som symboliserer "fuldkommenhed", eller nærmere resultatet af foreningen mellem månen og solen, nemlig fødslen af lyset (skabelsen).

Jøderne og zionismen
David stjernen blev først indført af zionisterne i 1897 og har intet med den oprindelige judaisme at gøre!

The greater Israel konspirationen
I Genesis (Mosebøgerne) beskrives Israel som landet beliggende "from the river of Egypt to the Euphrates". Det har skabt konspirationer om at Israel prøver at udvide deres besættelsesområde mod øst, til floden Euphrates. Sandheden er at Israel i biblen intet har at gøre med et fysisk stykke land. Israel er en metafor for dagen/sommerhalvåret "The promised land" og "The Land of Milk and Honey", resultatet af treenigheden. Egyptens flod og Eufrat floden er metaforer for forårs- og efterårsjævndøgn (også solopgang og solnedgang).

En anden sandhed er at Zionisterne bruger en bogstavelig fortolkning af astronomien til at retfærdiggøre besættelsen af Palæstina. Israelerne og jøderne ved ikke at de bliver manipuleret af kræfter som er fløjtende ligeglade med religion, og som udnytter jødedommen til politisk-strategiske formål.

IXXI (Auspice Maria)

IXXI er et monogram bestående af bogstaverne M og A, som grundlæggende er et symbol for solen der passerer efterårsjævndøgn, krydser vintersolhverv og rejser sig ved forårsjævndøgn "fra solnedgang til solopgang".

AM er den katolske kirkes monogram for Jomfru Maria, også kaldet Auspice Maria (Under beskyttelse af Maria) "når solen befinder sig i natten, beskyttes den af månen".


-Romertallet I er søjlen/søjlerne, som symboliserer jævndøgnspunkterne og X er vintersolhverv.

-Bogstavet M er et symbol (et V mellem to L'er) for efterårsjævndøgn/solnedgang, solen der går ned mellem de to søjler.

-A er et symbol for forårsjævndøgn/solopgang (solen der stiger op igennem horisonten).


Mange forveksler MA monogrammet "IXXI" med frimurernes to søjler med kompas og vinkel i centrum. Selvom symbolikken grundlæggende har den samme betydning, så har det intet med hinanden at gøre!

j

Janus hoved

Janushovedet symboliserer solens portaler i sin årlige cyklus.

Grundlæggende er Janushovedet et symbol for vintersolhverv, hvor solens cyklus ender og genstarter. Men alt efter hvilke symboler hovedet er forsynet med, kan det også være portalerne ved forårs- og efterårsjævndøgn eller sommersolhverv.

-Janus er også januar, den første måned i solens nye cyklus.

Jesus går på vandet

Jesus der går på vandet er en metafor bygget over solen der "vandrer" på vandet "det røde hav" ved solopgang.

Jeudan

Jeudan logoet symboliserer solen der runder vintersolhverv (genopstandelsen af lyset).

-Bygningen er hjørnestenen "kuben" som er vintersolhverv. De mørke vinduer på den ene side, og lyse på den anden, symboliserer "fødslen" af lyset (solen).

Man kan også bruge sol og måne analogien, hvor den ene side af bygningen symboliserer mørket "månen/Isis", og den anden side symboliserer lyset "solen/Horus".

-Jeudan er højest sandsynligt et frimurersymbol for at gå fra mørket ind i lyset, at blive et oplyst menneske?

Johannes Døberen (John The Baptist)

Johannes Døberen er den dalende sol fra sommersolhverv til vinterjævndøgn.

-Johannes bliver født den 24. juni ved sommersolhverv.

-Sct. Hans er Johannes, fejringen af solen ved sommersolhverv (ilden).

-Johannes Døberen siger om jesus (den stigende sol) "Han skal blive større, jeg skal blive mindre". En metafor for at solen falder fra sommersolhverv, og stiger fra vintersolhverv.

-Johannes Døberen som bliver halshugget den 29. august, er en metafor for solen der krydser sin egen bane i sin årlige cyklus. Solen årlige cyklus danner et 8-tal (Analemma) på himlen. Den 29. august er krydset i 8-tallet.

-Johannes hoved er den øverste cirkel i 8-tallet.

-Johannes der peger opad, er en metafor for at han er solen på toppen af sin cyklus ved sommersolhverv.

-Efter halshugningen bliver Johannes hoved fragtet i en "krukke til vand" (under horisonten) og efterfølgende "begravet i en hule". En metafor for at hans hoved (solen) fortsætter ned i "vandet" under horisonten ved efterårsjævndøgn, og ender i sin grav ved vintersolhverv.

Jomfru Maria

Jomfru Maria (Virgin Mary) er grundlæggende et symbol den fysiske- og kosmiske livmoder (stjernehimmelen), hvorfra solen og livet skabes. Derfor symboliseres hun ofte sammen med månen.

Hele analogien om Jomfru Maria er bygget op om astronomiske aspekter. Betegnelsen "jomfru" er hentet i stjernebilledet jomfruen, det sted i zodiaken hvor solen passerer ned til vinterhalvåret "det kosmiske hav" i sin årlige cyklus.
Vinterhalvåret og natten betegnes som "The Womb", den kosmiske livmoder, vandet i livmoderen, det kosmiske hav, det hellige hav, halvmånen og meget mere. Hvorfra solen/lyset og livet skabes.

Jomfru Maria og vand
Maria kommer af ordet Mare som betyder vand/hav, hvilket både er en metafor for det fysiske vand i livmoderen, samt det kosmiske hav (stjernehimlen). Waters above and waters below.
Det er også herfra ordene Mor (Mother/water), maritim, marine, majestætisk, magisk kommer fra. Alt fysisk udspringer fra det hellige hav.

-Mare betyder også "den mørke side af månen", heraf ordet mareridt. Mørke er en metafor for "mørket i den fysiske livmoder" og mørket i den kosmiske livmoder.

-Mare betyder også "Krop af vand".


Jomfru Maria og det hellige hav
Vatikanet, eller "the Holy See" som de kalder sig selv, er den "den hellige stol/trone", som er det samme som det "det hellige hav".


Jomfru Maria og månen
Grunden til at Jomfru Maria kombineres med halvmånen, skyldes at månen er en metafor for natten og mørket, det man ikke kan se. Den kosmiske- og fysiske livmoder.

-Menustration "månestration" er kvindens månedlige cyklus som følger månens cyklus.
-Blodmåne bruges som en analogi for Jomfru Marias menustration (månestration), Blody Mary, Maria med blødende øjne.


Jomfru Maria og skeden
-Ordene Virgin og Vagina (skeden) har fælles rod betydning, og hentyder til fødekanalen, ovalen i kvindens skød.
-Rosen symboliserer udgangen af livmoderen (fødekanalen) vaginaen, skeden, hvorigennem livet/blomsten (den nye sol) fødes. Rosemary, Lady of the Rosary.

Fænomenet nedstammer helt tilbage fra Egypten hvor nil-lotusblomsten symboliserede fødslen af fysisk liv.


Jomfru Maria og astronomien
-De tolv stjerner der omkranser Marias hoved, er de tolv stjernebilleder som solen bevæger sig igennem i sin årlige cyklus.
-Jomfru Maria er en metafor for planeten Venus -og stjernen sirius- som bringer lyset fra solen med sig (fødslen af solen/Jesus).
-Isis er stjernen Sirius der bringer solen/ lyset med sig (fødslen af Horus).


Jomfru Maria og slangen
Jomfru Maria er Venus i stjernebilledet vægten, hvilket betyder at solen passerer ned bag horisonten til natten og efterårsjævndøgnet (overgangen mellem lyset og mørket). Slangen er "sjælen" (nattens sol) der er manifesteret som den fysiske sol om dagen, som nu er på vej ned i natten igen. Ved skumringstid forvandles Jomfru Maria "den fysiske livmoder" til den kosmiske livmoder (natten), hvorfra solen genskabes, og genfødes næste morgen ud af den fysiske livmoder. (solens cyklus).

Jomfru Maria der træder på slangen symboliserer at solen går ned bag horisonten til natten. Det er historien om solen der passerer stjernebillederne Bjørnevogteren og Slangen ved skumringstid og efterårsjævndøgn i astronomien.

Metaforen i Genesis 3:15 er en metafor for "Bjørnevogteren slår slangen i hovedet med sin stok, og slangen bider bjørnevogteren i hælen".


Religion
-Jomfru Maria er mor til sin søn Jesus (solen).
-Jomfru Maria er den sorte Madonna.


Egypten
-Jomfru Maria er det samme som den egyptiske gudinde Isis, mor til Horus (solen).


Feltmekanik
Jomfru Maria (Isis) er en metafor for inertia/di-elektricitet, som sammen med magnetisme "føder" elektricitet (materie).

Fysik
Jomfru Maria er Neutronet.

Jupiter

Det græske symbol for Jupiter er grundlæggende en betegnelse for solens rejse mellem vintersolhverv (omvendt kors) og forårsjævndøgn (spiral/2 tallet).

Det omvendte kors symboliserer solen på sit nederste punkt, og "spiralen" udgør en "spire" på horisonten/jævndøgnslinjen (solen lige før solopgang).


-Den katolske kirke bygger på Peter konceptet (Ju-peter), hvilket gør at mange katolikker bærer det omvendte Peterskors.

-I astronomien er det et udtryk for at solen passerer stjernebillederne skytten ved vintersolhverv og fiskene ved forårsjævndøgn.

-I astrologien hersker Jupiter i husene skytten og fiskene.

k

Karet

En karet (hestevogn) er oftest et symbol for solen der trækkes rundt i sin årlige cyklus. Derfor bliver de royale ofte kørt i guld karet. Karet "karat" det mest skinnende objekt (solen).

Nogle eksempler er:
-Solvognen.
-Julemandens kane der bliver trukket henover himlen af sine rensdyr (rensdyrene symboliserer solens fire kardinale punkter).
-Statuer med heste der trækker en vogn efter sig (Brandenburger Tor).
-Thor der bliver trukket i sin vogn af gedebukke.

Klokke

En klokke (bell) symboliserer "den gravide mave" (natten) hvori solen befinder sig om natten/vinteren. Når man ringer med klokken "fødes" solen, eller forsvinder tilbage ned i "maven". Ordet Belle (latin) betyder "smuk velklædt kvinde", men har dybere rod i relationen mellem kvinde og barn. En analogi der stammer fra den egyptiske gudinde isis "månen" (natten) der bærer hendes søn Horus (solen) i maven (belly).

-Klokken og bjælder bruges især i julen som symbol for solens genopstandelse efter vintersolhverv. Heraf den guld-belagte farve.

-Kirkeklokkerne ringer ved solopgang og solnedgang.

Kodak

Kodak logoet symboliserer solopgangen bag et bjerg, som spejler sig i vandet. Linjerne i bunden symboliserer vandet "moderens skød" hvorfra lyset manifestere sig.

-Retro logoet med kodak skrevet i en "sol", er efter kodaks eget udsagn et lysbilledeapperat set ovenfra!

Kogle

Koglen er "frøet", et symbol for skabelse som bygger på analogien om solens undfangelse ved forårsjævndøgn. Når solen "dør" ved vintersolhverv bliver den til den guddommelige fader, som planter et frø til den nye sol ved forårsjævndøgn, som ni måneder senere bliver til en ny sol ved vintersolhverv (juleaften).

Koglen symboliserer "sjælens frø" (seed of the soul)", som bliver plantet i "månen" ved forårsjævndøgn, og ni måneder senere fødes den ny sol ved vintersolhverv.

Sjælens frø er solens frø. Begrebet sjæl bygger på mistolkninger af ordet soul (som også er sol), som kommer af sål, solen på sit laveste punkt ved vintersolhverv (korteste dag på året).

-Koglen er den gamle sols "sæd", som skaber en ny sol.

-Fra forårsjævndøgn til vintersolhverv er der nøjagtig 9 måneder (fra undfangelse til fødsel).


Alle andre tolkninger og koncepter af koglen bygger på mistolkninger af metaforerne i vedaerne, som har udviklet sig igennem østens Yogi kulturer (yoga), moderne Hinduismen, Buddhisme, og ikke mindst den moderne New Age filosofi.


Eksempler på mistolkninger
I New Age filosofien er koglen blevet til et symbol for koglekirtlen i hjernen, som et bindeled mellem krop og sjæl. Det er en ide der udspringer fra René Descartes hypotese om at koglekirtlen i hjernen er bindeleddet mellem krop og sjæl, som også bygger på en komplet misforståelse af konceptet.

-Ordet Pineal er en tolkning af Penile der kan tolkes som "penis effekten", en metafor for et frø (ny "sjæl"/sol) der plantes.

-Koglekirtlen (Pineal gland) i hjernen har udelukkende fået sit navn fordi den er kogleformet.

-Pinetrees (fyrtræer) bliver brugt i rigtig mange kulturer som symbol for fertilitet, undfangelse og manifestation af det fysiske. Især akacietræet (som er en art af fyr) og grantræet til jul.

-At koglen er det 3 øje er også en New Age fortolkning af Hinduismens Bindu prik, som også bygger på en tidlig mistolkning af metaforerne i vedaerne.

Kors

Korset er helt grundlæggende et symbol for fysisk manifestation, bygget over en analogi af solens årlige cyklus.

Den lodrette linje er solhvervslinjen (længste og korteste dag), og den vandrette linje er jævndøgnslinjen (horisonten).

Korset symboliserer de fire kardinalpunkter som solen krydser i sin årlige cyklus; 1. vinter solhverv, 2. forårsjævndøgn, 3. sommersolhverv, 4. efterårsjævndøgn.

Solkorset og symbolet for jorden er begge en cirkel med et kors, som begge er symboler for at solens lys skaber fysisk liv (fysisk manifestation).

Korset symboliserer navnligt vintersolhverv (solens udgangspunkt), hvilket indikeres med en længere lodret linje nederst (Kristus).

Religion
-Jesus på korset er en metafor for at solen (guds søn=sol) er korsfæstet i sin årlige cyklus.
-Vintersolhverv i bunden af korset er Kristi fødsel (solens fødested).

Andet
-Bogstavet T er også korset, hvis lodrette linje symboliserer ild (lys) og vandret er jord (materie). Et symbol for fysisk manifestation ved vintersolhverv.

-Bogstavet T indgår i ordet ATOM, som manifestationen af det fysiske univers. A er "gud" og TOM er de fire elementer ild, jord, luft og vand.

-Plus tegnet (+) er også et kors og symbol for fysisk manifestation. Når man bruger + tilføjer man noget (manifesterer noget).

Kors - Krone

Korset i kronen symboliserer solen der krydser stjernebillederne Corona Borelia (kronen) og sydkorset ved efterårsjævndøgn. Solen der går ned i natten "det guddommelige".

-Kronen under den vandrette linje på korset, for at symboliserer at solen er under horisonten/jævndøgnslinjen.

-Korset har en dobbelt symbolværdi, da det både repræsenterer korset og stjernebilledet sydkorset "den fysiske verden forsvinder ned i det guddommelige"

Kristusmonogram

Kristusmonogrammet (Chi-Rho symbolet) markerer solen (Kristus) ved vintersolhverv (X marks the spot).

-P'et symboliserer solen på solhvervslinjen, og X'et er romertallet 10 som markerer den 10 måned (vintersolhverv).

-Krydset (X) er det samme som Kristus.

-A'et (Alfa) indikerer forårsjævndøgn 21. marts og Ω (Omega) vinterjævndøgn 21. september "horisonten".

Var der nogen der sagde Windows XP?

Krone

SKAL RETTES !!!

Kronen (Crown) symboliserer solen ved vintersolhverv, hvor den bliver kronet (Kronos). Kroningen skyldes at solen har nået enden af sin cyklus (kronologi), og derfor opnår status som konge.

-Jesus krone af torne er en metafor for solen ved efterårsjævndøgn. Tornene er både et symbol for solens stråler og tornene på akacietræet. Læs mere under akacie.

-Frihedsgudindens krone består af syv pigge, fordi solnedgang/efterårsjævndøgn sker i det syvende stjernebillede (Vægten), hvor planeten Venus (Lucifer) bringer solen med sig ned i det guddommelige (natten).

-Korset sidder altid over kronen, fordi solens komplette cyklus altid sker under jævndøgnslinjen/horisonten (den vandrette linje i korset).

-Krone, Crown, Crow (krage).

Ku Klux Klan

Ku Klux Klan logoet symboliserer kristi blod i solkorset.

-Navnet Ku Klux Klan betyder Kuklux, kuklos, kyklos klanen "cirkel klanen", som en metafor for dyrkelse af solens cyklus. Typisk opfundet af kristne tilhængere med kendskab til astronomi forklædt som kristendom.

-Den røde dråbe i midten er kristi blod, som grundlæggende er en metafor for solens manifestation i krydset ved vintersolhverv.

Kuben

Kuben er grundlæggende et symbol for solen på sit laveste punkt i sin daglige og årlige cyklus (midnat og vintersolhverv). Det sted hvor solen runder hjørnet (den sorte sten/klippe) og starter sin cyklus forfra.

Kuben er det sidste og første stadie i solens cyklus "fundamentet der skal bære hele skabelsen", "hjørnestenen" og transformationen fra "sjælen" til solen!


-Kuben er senere blevet til symbolet for kulstof, det nederste fysiske grundstof i det periodiske system, i form af en sekskant (den seks-sidede kube). Også kuben i de platoniske elementer.

-Kuben er også tronen, der hvor solen sætter sig ned. Feks. Isis trone, Osiris trone, Odins trone, Nimrods trone osv.

-Kuben er også Pandoras æske (som egentligt var en urne/krukke med låg). Læs mere under vase.

-Kuben er også urnen.Egypten
-Den sorte kube er Ka og Ba (Kaba) "sjælen" der manifesterer sig som solen på sit laveste punkt.

-Kuben er Osiris, "urnen" med vinger/fjer på hovedet.

Islam (Kaaba)
-Kuben er Kaaba, den sorte sten som Mohammed (den gamle vise sol) og hans førstfødte søn (den lille ny sol) lagde i Mekka, som alle muslimer skal besøge mindst én gang i livet. Ligesom solen skal runde kuben mindst én gang i dens daglige og årlige cyklus.

-Kuben er fundamentstenen i klippemoskeen, på tempelbjerget i Jerusalem. Kuplen er solen, (kub-el) "gud/solen der manifestere sig fra kuben". Det var her Muhammed steg til himmels (sjælen der blev til solen).

-På det vestlige hjørne af Kaabaen sidder "den sorte sten" (hjørnestenen), som består af nogle meteoritter der er monteret i en "vagina", som symboliserer portalen mellem "sjælen og fysisk manifestation", en analogi der er bygget på solens passager mellem nat og dag.


Jøderne
-Kuben er Kippa (stenen) på hebraisk. Kalotten med davidstjernen som jøderne bærer på hovedet.

-Tefillin er en sort kube der bæres på panden

Kabbalah 
I den grundlæggende Kabbala er kuben "Merkaba", som efterfølgende er blevet overført til den jødiske Kabbalah, og blevet til  Ka-Ba-La "Allah"/gud.

-Kuben er også Davidstjernen

666 og antichrist
-I bibelen er kuben nummeret 666 (nummeret på bæstet), en metafor for "mennesket" en mistolkning af starten på solens fysiske/synlige manifestation. Antichrist er en metafor for solen der begynder at tage sin "fysiske" form (bliver synlig).

-Jesus Kristus er chef hjørnestenen, kuben.

Kuben og Saturn
-Kuben og Saturn er nøjagtig den samme symbolik. Planeten saturn er navngivet efter solen der runder sit laveste punkt. Læs mere under Saturn.

Frimurerne
-Hos frimurerne er kuben hjørnestenen, den grundlæggende sten i fundamentet som sikrer at resten af bygningen "templet" bliver geometrisk perfekt.

-Frimurerne bruger kuben som et symbol for "den perfekt tilhuggede sten" en metafor for menneskets vandring fra en ujævn og kantet sten, til en perfekt geometrisk tilslebet sten. Et symbol for oplysthed.

Astronomien
-Kuben er stjernebilledet stenbukken (Capricorn) i solens cyklus.


Andet
-Monolitten i Stanley Kubricks film Rumrejsen 2001, er historien om kuben, solens cyklus fra skabelsen til den dør, og bliver genfødt i den kosmiske livmoder (stjernehimlen).


Kuben er nok det mest mistolkede koncept der overhovedet eksisterer. Det har givet anledning til et hav af myter, med udspring fra det dynastiske Egypten med de sene tolkninger af Osiris. Disse mistolkninger udviklede "fundamentet" i de abrahamske religioner med Amun, Abraham, Mohammed, Jesus Kristus osv, som flød mod øst hvor det blev blandet sammen med Hindusimens mistolkninger af metaforerne i vedaerne, og startede alle sjæledyrkelses-religionerne, datidens New Age. 

Kuppel

Kuppel (Dome) betyder "toppen af huset", som grundlæggende er en metafor for nattehimlen/stjernehimlen "det guddommelige". Det er nok nemmere at forstå begrebet "den kosmiske livmoder" hvori solen befinder sig om natten, og hvorfra den "fødes" hver dag/år.

-Kuplerne har oftest en åbning i loftet, som symboliserer det sted hvorfra solen/lyset/det fysiske manifestere sig. Forestil dig at du ligger inde i en gravid mave og kigger ud gennem skedeåbningen.

Egypten
Farao betyder også "det store hus", hvilket hentyder til stjernehimlen, navnligt solen i stjernebilledet vædderen ved forårsjævndøgn.

Andre koncepter bygget på de astronomiske aspekter
-Den kosmiske- og fysiske livmoder hvorfra lyset og livet fødes.
-Indersiden af kraniet, der hvor den højere bevidsthed befinder sig (religiøst koncept bygget på sekulære fortolkninger af astronomien).
-Det inderste kammer af solomons tempel (højere bevidsthed).

Af ordet "Dome" kommer; Domestic (indenlandsk/lokal), Domas, Dominere, Dom, Dømme (bedømme) osv.


l

Lamborghini

Den gyldne tyr i Lamborghini logoet symboliserer den kåde sol i foråret "the power of the sun". I midt-foråret passerer solen stjernetegnet tyren.

-Stjernebilledet tyren symboliserer også solen i de tre første måneder efter forårsjævndøgn/solopgang, til og med sommersolhverv/middag.

Lancia

Lancia er et symbol for solen der bryder igennem forårsjævndøgn. Ordet "Lancia" kommer fra latin og betyder "light spear" (Lys spyd), hvilket er en metafor for Den græske- og romerske gud Zeus/Jupiter, der med sit spyd "frembringer solens lys" ved forårsjævndøgn.

-Spyddet er også placeret nøjagtig på det punkt i hjulet hvor solen fødes ved forårsjævndøgn. Hjulet i baggrunden symboliserer solens årlige cyklus.

-Lancia = Lanse "at se land" aka fysisk manifestation (solopgang).

-Når solen passerer stjernetegnet fiskene i foråret er den Jupiter i Jupiters tegn (lansen bryder igennem horisonten).

-Spyddet er også et symbol for et maskulint fallisk symbol  "penis", som gør "månen" gravid med den nye sol ved forårsjævndøgn.

Lancome

Lancome symboliserer ankomsten (L-ancome), solens ankomst ved solopgang/forårsjævndøgn. O'et er ovalen "moderen/månen", hvor apostrofen (pil opad) symboliserer solopgangen.

-Lancomes symbolik er sandsynligvis bygget over metaforen om ankomsten af Jesus?

-Lancomes oprindelige logo var en gylden rose, som også er en metafor for "fødslen" af den gyldne sol/søn.

Lays

Lays logoet symboliserer solen der stiger op igennem horisonten ved solopgang/forårsjævndøgn.

Lionsgate

Lionsgate logoet er stjernebilledet løven. Løven er et symbol for styrke, fordi solen er stærkest i august når den passerer stjernebilledet løven.

-Lionsgate Entertainment City logoet, symboliserer solen der rejser sig fra horisonten ved daggry/forårsjævndøgn. Byen er "Babylon" der rejser sig og bliver til "Jerusalem", en metafor for solen der rejser op igennem horisonten.

-Lionsgate (løvens port) er en metafor for solens port (porte), der hvor solen står op (solopgang/forårsjævndøgn) og der hvor solen går ned (Solnedgang/Efterårsjævndøgn).

-Løven er et symbol for solen.

-Lionsgate bygningen på Times Square I New York, symboliserer vandet (natten) "den kosmiske livmoder" hvorfra solen fødes. Solen markeres med et lysglimt i midten af arken/buen, og byen i baggrunden er Jerusalem på Zion bjerget.  En lille detalje er spiret/obelisken på den midterste bygning, som bla. er et symbol for solhvervslinjen, maskulinitet "solens far".

Lipton

Lipton logoet symboliserer solen der vandrer op igennem horisonten. Den røde baggrund er horisonten/ jævndøgnslinjen.

Loreal

L'Oréal logoet symboliserer fødslen af solen/lyset. O'et er ovalen/åbningen hvorfra virkeligheden "Real-iteten" skabes. Åbningen hvorfra lyset (sønnen) og livet manifesterer sig.

-L'Oréal betyder "Jeg er virkelig".

Lotus

Lotus logoet symboliserer solen. Lotusblomsten er en "solblomst" hvilket symboliseres med den gule sol i baggrunden. 

Løven

Løven er grundlæggende et symbol for solen.
Løvesymbolikken stammer fra den Persisk/Babylonske astronomi, og dukker senere op i Venedig hvorfra den udbredes med oligarkiet til vest europa. Symbolet ses også som Griffen i Fønikien, det gamle Canaan (nu Libanon og Israel).

-Løven er et symbol for styrke, en analogi der bygger på solens styrke.

-I august måned er solen kraftigst, og derfor er stjernebilledet bag solen i denne periode lavet til en løve.

-Bolden under løvens pote er "jorden", et symbol for skabelsen og domination over den fysiske verden. Solen skaber liv og dominerer den fysiske verden (dagen/sommerhalvåret).

Lucasarts

Lucasart logoet symboliserer moderen der omfavner solen (sønnen), som samtidig danner det altseende øje.

-Treenigheden
-Fødselen af lyset/solen (solopgang).
-Sol og måne symbolik

m

Malteserkors - Tempelridder kors

Malteserkorset og Tempelridder korset symboliserer grundlæggende manifestationen af solen ved vintersolhverv.

Korset er en skjult ottekant (oktagon) som symboliserer det guddommelige feminine (natten/den den kosmiske livmoder), som bla. er personificeret som Aset, Isis, Ishtar, Astarte, Inanna mfl.
Fra ottekanten manifesteres solen/lyset/sønnen/livet, som symboliseres via den synlige del af korset.

Den synlige del af korset består af jævndøgnslinjen der krydser solhvervslinjen, hvilket er et symbol for fysisk manifestation. Det er også derfor symbolet for jorden og solkorset er et kryds i en cirkel.

Korset er også et symbol for martyr "selv frelse", som er en analogi af solen der "ofrer" sig selv ved vintersolhverv.


-Korset peger ind mod centrum "X marks the spot" der hvor solen genstarter sin cyklus "fødes" ved vintersolhverv.

-Malteserkorset symboliserer Kristus, hvilket er det samme som vintersolhverv, det punkt hvorfra alting starter.

-Tempelridderne udgav sig for at være kristne korsfarer, men dyrkede i hemmelighed den bagvedliggende viden om astronomien og solens cyklus.

-Tempelridderne byggede også ottekantede fæstninger, som et symbol for det guddommelige (natten).

-Knight's of Malta bærer sorte kapper, som et symbol for det guddommelige (natten).

Marlboro

Marlboro logoet symboliserer grundlæggende "sejr".

-Den hvide trekant er et chevron symbol (en pil opad), som helt grundlæggende viser solens opadgående retning.

-I og b I Marlboro teksten er de to søjler, som udgør jævndøgnspunkterne på horisonten.

-Phillip Moris logoet er solen der er placeret i toppen af chevron symbolet "pyramiden". Den latinske tekst i logoet -Veni Vidi Vici  er Julius Cæsars frase "jeg kom, jeg så, jeg sejrede" (solen der sejrer når den bryder igennem horisonten).

-Hesten og løven er metaforer for månen og solen.

-Den røde farve symboliserer solens farve ved solopgang.


Marlboro symbolikken har intet at gøre med tre K'er eller Ku Klux Klan!

Mars

Mars tegnet symboliserer grundlæggende solen der passerer forårsjævndøgn 22. marts,  og ind i stjernebilledet vædderen.

Cirklen er "skjoldet" (solen), og pilen er Zeus spyd som viser at solen bryder igennem horisonten/jævndøgnslinjen.

Mars er en tolkning af grækernes Ares (Aries/vædderens tegn), som ved oversættelsen til Latin blev forsynet med et M-ares (Mars). Mare er vand og Ares er "arise/at springe op". Solen der springer op fra vandet.
Det er også grunden til at stjernetegnet Aries bruger analogien med vædderen/Lammet, fordi det springer rundt om foråret.

Astrologi
-Planeten Mars hersker i stjernetegnet vædderen, som starter ved forårsjævndøgn d 22. marts (mars/march).

Mytologi
- Mars er også den Romerske gud for krig, hvilket er en metafor for solen der kæmper sig ud af mørket i marts måned. Heraf metaforen om at Mars er en krigerisk planet, selvom det i virkeligheden solen der er krigerisk.

Andet
Mars piktogrammet er blevet et symbol for maskulinitet og hankøn.

Mars ansigt

I 1976 lavede satellitten Viking en række overfladebilleder af Mars. På et af billederne er der et ansigtslignende bjerg, som siden er blevet kendt som Mars ansigtet. Ansigtet er blevet en del af New Age- og Gaiabevægelsens trækplastre, med en teori om en tidligere avanceret civilisation fra Mars. Typisk baseret på den absurde Anunnaki mistolkning af Zecharia Sitchin.

Den eneste grund til at Mars ansigtet vises her, er for at advare eventuelt nye sandhedssøgende mod at hoppe i New Age sektens greb!

Maserati

Maserati logoet består af en trefork der symboliserer den romerske gud Neptun (græske gud Poseidon).

-Neptun og Poseidon er personificering af solens rejse igennem stjernebilledet vandbæreren, det samme som solens rejse mellem midnat/vintersolhverv og solopgang/forårsjævndøgn.

-Treforken er det våben der bruges for at bryde igennem jævndøgnslinjen/horisonten (fra mørke til lys). Det samme som Zeus spyd/lyn, Thors Hammer, vismandens stav mfl.

Læs mere under trefork.

Maske

At gemme sig bag en maske, er grundlæggende et symbol for solen der befinder sig under horisonten/jævndøgnslinjen, hvor den gemmer sig i natten bag sløret og masken.

-Konceptet med de sure og glade teatermasker (følelser i skuespillet), bygger på solopgang og solnedgang.

-En kvinde der bærer maske repræsenterer månen.


Mastercard

Mastercard logoet er to sole der former Vesica Pisces symbolet. Fødslen af solen/lyset ved solopgang/forårsjævndøgn.

Læs mere under Vesica Pisces

Maya "astronaut" maske

Maya Masken der er udstillet på  Popol Vuh Museet i Guatemala iMellemamerika, har startet myten om Ancient Astronauts der florerer i sandheds- og New Age bevægelserne.

Masken har dog intet med Ancient Astronauts at gøre! Ansigtet der er placeret inde i et dragehoved, symboliserer manifestering af den fysiske verden (livet). Dragen (serpent) er "sjælen" i den åndelige verden, mens manden symboliserer fysisk inkarnation.

Symbolikken skal ikke opfattes bogstaveligt! Det er Mayaernes metafysik, som er en analogi der bygger over solens cyklus. For at gøre en lang historie kort, så er dragen/slangen solen om natten/vinterhalvåret hvor den ikke kan ses "ikke sætter fodspor i den fysiske verden" og ved daggry/forårsjævndøgn manifesteres den fysiske sol. Ved efterårsjævndøgn spiser dragen "manden" igen.

Mayaernes traditioner og symbolik, bygger på en fortolkning/mistolkning af en langt ældre kultur (megalit kulturen). Mayaernes metafysik er konstrueret på astronomiske aspekter omkring solens cyklus.

Symbolikken findes også i mange andre kulturer omkring i verden.

Mazda

Mazda logoet symboliserer et M i en cirkel, men den dybere symbolik er manifestering af solen ved solopgang/forårsjævndøgn.

-Navnet MAZDA betyder "forår", som er hentet med inspiration fra persiske Ahura Mazda i zarahustrianismen (zooroastrianisme).

-Cirklen er solens årlige cyklus.

-M'et udgør vædderens horn, som er et symbol for solen der passerer stjernebilledet vædderen ved forårsjævndøgn.

-Hornene udgør også jævndøgnslinjen/horisonten, som adskiller nat/dag og sommer- og vinterhalvåret.

-En lille finesse er V'et som symboliserer starten af solens cyklus ved vintersolhverv.

Mc Donald's

Mc Donalds logoet symboliserer solens ark (bue) henover dagen/sommerhalvåret. Solens vandring fra solopgang/forårsjævndøgn til solnedgang/efterårsjævndøgn. Den gule farve symboliserer solen, mens den røde baggrund er morgen- og aftenrøden.

Oprindeligt hed Mc Donald's  Airdome (luft kuppel). En kuppel er en tredimentionel ark. Efter restauranten blev overtaget af de to sønner, blev logoet lavet om til en dobbelt ark, en for hver søn (to sønner betyder to sole), som tilsammen udgjorde M'et i det nye navn Mc Donald's.

Mercedes

Mercedes logoet symboliserer tre-enigheden. En medarbejder skulle angiveligt have tegnet logoet efter en ide om de tre spidser i cirklen symboliserede jord, vand og luft. Tilfældigvis en ide som de ældste keltiske kulturer også brugte i deres trilogi.

Hvis vi kigger lidt på historien i Mercedes logoet, så begynder det at lugte af astronomi. Mercedes logoet har tidligere både indeholdt ovalen, kransen og rotary "tandhjul", som alle er symboler for solens cyklus. Vi lader tvivlen komme Mercedes til gode.

MGM (Metro Goldwyn Mayer)

MGM's logo med løven i cirklen symboliserer løvens portal (Lions Gate), solen der rejser sig over horisonten ved solopgang/forårsjævndøgn.

-Ideen med løven opstod fordi stifteren af MGM hed Loewe til efternavn (løve på tysk).

-Cirklen symbolisere portalen (ovalen) hvorigennem løven (solen) manifesteres.

-Filmstrimlerne i højre og venstre side symboliserer horisonten/jævndøgnslinjen.

-Den latinske tekst "Ars Gratia Artis” betyder "kunst for kunstens skyld".

-Drama masken i bunden af logoet er et symbol for teater, som udgør vintersolhverv, der hvor solen skabes.

-Olivenbladene danner symbolet for Libra/omega (vægtens tegn), som er et symbol for efterårsjævndøgn, porten (gaten) hvor solen går ned i natten det "guddommelige".

En spekulation er at masken også repræsenterer Billiken,  som er Royal Order Of Jester's idol? Royal Order Of Jesters er en selvudnævnt frimurerloge i Hollywood, der udspringer fra Shriner logerne, som ikke anerkendes af Frimurerlogerne!

Millicom

Millicom logoet symboliserer morgenstjernen (venus/sirius) og månen, der bringer solen/lyset med sig.


-Millicom er fusioneret med Vodafone, og nogle af deres søsterselskaber er bla. Orange og Tigo.

-Tigo logoet er rødt og blåt for solen og månen, og C'et symboliserer lyset/solen der fødes ud af ovalen.

Mini Cooper

Mini logoet er med stor sandsynlighed lavet med inspiration fra Hermes hjelm med vinger, som er en analogi af den egyptiske soldisk med vinger.

Mobil

Mobil logoet symboliserer solen der rejser ved solopgang/forårsjævndøgn.

- Hesten med vinger er Pegasus, en metafor for at solen bevæger sig igennem stjernebilledet pegasus ved solopgang/forårsjævndøgn.

-Den blå cirkel udenom hesten symboliserer månen (natten), den kosmiske livmoder, hvorfra solen fødes.

-Den blå tekst "Mobil" symboliserer vandet (natten), og det røde O er solen i vandet.

Mona Lisa

Mona Lisa er en analogi af Platonisternes Monad (universets grundlæggende udgangspunkt).

Navnet Mona Lisa er en metafor for "Monad Isis", som også symboliseres med:
-månen
-den eneste ene
-den kosmiske mor
-det øverste feminine aspekt i naturloven, hvorfra alt liv/energi udspringer
-inertia" I feltteorien
-neutronet I fysikken
-den egyptiske gudinde Isis

Monad er med andre ord det øverste aspekt af hele metafysikken og "mor til solen".

Leonardo DaVinci hentede sin inspiration i neo Platonismen, men måtte skjule hans lidenskab for kirkemagten. Hele hemmeligheden bag maleriet ligger udelukkende i den feminine skikkelse, samt navnet på hans "mesterværk".  Leonardo skjulte bla. også hans lidenskab for astrologi i billedet af den sidste nadver, som i virkeligheden er en metafor for solens årlige cyklus igennem de 12 stjernetegn.

n

n-N

Bogstavet lille "n" er et symbol for at solen krydser horisonten ved solnedgang/efterårsjævndøgn. N og omegategnet symboliserer det samme.

-Solen går ned i vandet "fostervandet".
-Formen på en gravsten (solen der "dør" forsvinder bag horisonten).
-Hestesko der vender på hovedet bringer ulykke.
-Solen forsvinder tilbage i den kosmiske livmoder.
-Solen går ned i vinterhalvåret.
-Solen går ned i natten.
-m og n er begge symboler for vand.

Stort N
Stort N, M og Z er alle den egyptiske hieroglyf for vand.

-N og M er "vandet" som solen synker ned i ved solnedgang/efterårsjævndøgn. Z er et N vendt på siden, som symboliserer at "vandet ophører", en metafor for solen der rejser sig fra "vandet" ved solopgang/forårsjævndøgn. Det er også grunden til at Z er det sidste bogstav i alfabetet, det sidste bogstav i solens cyklus.

NATO

NATO logoet består af et kryds med en cirkel, der indeholder kompas rosen.

Symbolikken er umiddelbart, at "sigte" efter fred i både nord, syd, øst og vest. Men samtidig er der også indbygget skjult sol-symbolik for manifesteringen af solen.

-Den blå baggrundsfarve symboliserer vandet (natten), hvorfra solen stiger op ved daggry/forårsjævndøgn.

-Krydset er også solens kardinalpunkter (jævndøgns- og solhvervslinjen).

-Cirklen er månen, som holder kompas rosen i sig "solen i maven"

-Kompas rosen (stjernen) er også et symbol for fysisk manifestation af solen.


Til dem der tror at Nato logoet er et skjult hagekors. . .  Husk på at ALLE kompas roser indeholder svastikaet. Lad være med at bruge symboler til at understøtte konspirationsteorier, heller ikke selv om man kan stille spørgsmålstegn ved Nato organisationen.

NBC

NBC logoet symboliserer regnbuen i form af en påfugl. Både regnbuen og påfuglen er et symbol for solen der rejser sig fra horisonten.

-Påfuglens hale symboliserer solens ark henover dagen/sommeren.

Nike

Nikes logo symboliserer en vinge (IKKE saturns ringe!). Navnet Nike er hentet fra den græske Gudinde Nike (også den romerske gudinde Victoria).

Nilfisk

Nilfisk logoet symboliserer solens cyklus i solkorset, kombineret med en "cyklon" (sugeeffekt).

-Den røde ring viser solen.
-Den blå baggrund symboliserer vandet hvorfra solen "fødes"
-Cyklonen udgør solkorset (vandret og lodret linje).
-Navnet Nilfisk er en sammensætning af Nielsen og Fisker.

Nimbus

Nimbuslogoet repræsenterer solen der rejser sig fra horisonten ved solopgang/forårsjævndøgn.

Ordet Nimbus betyder "skyen der omkranser det guddommelige", bla. den halo man altid ser bag ved kristus hoved, hvilket er en analogi der er bygget på solopgangen.

Nimrod

Nimrod er en bibelsk metafor der bygger på stjernebilledet Orion, som oprinder helt tilbage fra old Irak.

I Genesis (Mosebøgerne) er Nimrod er nævnt som "en mægtig jæger for herren", fordi old grækerne gav stjernebilledet Orion navnet "den store jæger".

-Nimrod bliver født de 25. dec om morgenen (ved vintersolhverv), fordi det er her Orion starter sin cyklus, sammen med solen.

-Nimrod der dræber løven, symboliserer at solen (løven) slutter sin cyklus den 21. december, og "dør" ved solhverv. Det er skyttens pil der sårer løven, og Nimrod der dræber den med de bare næver (Solen der passerer stjernebilledet skytten og dør ved vintersolhverv).

-Nimrod, Gilgamesh og egyptiske Osiris, er alle analogier der bygger på stjernebilledet Orion.

-Frimurernes Hiram Abiff er også Nimrod/Osiris/Orion.

-Nimrod slår tyren ihjel med sin kølle, er en metafor for stjernebillederne Orion og Tyren der ligger side om side.

-Nimrod byggede Babylon. Babylon er en metafor for vintersolhverv.

-Nimrod har intet at gøre med tidligere konger, fremmede racer eller virkelige personer.

-Nimrod forbindes med Babelstårnet, fordi Orion står lige over stjernene Sirius den 25. dec om morgenen (juleaften). Babylon er "guds port", en metafor for vintersolhverv, og Babelstårnet er solhvervslinjen "tårnet der rejser sig mod forårsjævndøgn".

Nissan

Nissan logoet symboliserer solen der krydser horisonten/jævndøgnslinjen ved forårsjævndøgn.

-Cirklen er solen der passerer horisonten/jævndøgnslinjen.
-Nissan betyder "den første måned i foråret", der hvor solen passerer jævndøgnslinjen ind i sommerhalvåret.
-Den vandrette linje med Nissan teksten, er horisonten/jævndøgnslinjen.

Novo Nordisk

Novo Nordisk logoet er den egyptiske gud Apis, som er den egyptiske gudinde Isis i skyggen af en tyr.

-Apis er en metafor for den unge sol der passerer stjernebilledet tyren i foråret.
-Apis er også den gyldne kalv fra biblen.

o

Obama

Barack Obamas kampagnelogo symboliserer solopgangen bag horisonten.

Obelisk (Benben)

Obelisken symboliserer udgangspunktet for solens cyklus ved midnat/vintersolhverv, og dens vandring op til solopgang/forårsjævndøgn (fysisk manifestation).

I følge de oprindelige egyptere (Kemet kulturen) findes der ingen af de oprindelige obelisker, og spørgsmålet er også om de nogensinde har eksisteret? Alle de obelisker der findes i Egypten, inklusiv alle de stjålne obelisker der er placeret rundt omkring i europa, er alle fra den dynastiske periode.

Faraoerne byggede obeliskerne ud fra metaforer fra et meget ældre Egypten, og benyttede dem i deres egne trossystemer. Det er bla. derfor at der ofte er placeret to obelisker ved siden af hinanden, ved indgangen til templerne (de to søjler for jævndøgnspunkterne).

-Obelisken kan sidestilles med:

-Den nederste lodrette del af korset.

-Vintersolhverv/midnat.

-Solens laveste punkt.

-Osiris's penis af guld som gør Isis gravid med Horus (solen).

-En forstenet stråle af lys fra Aten disken (Armana perioden).

-Spyddet og andre våben fra mytologierne, feks. vismandens stav, Zeus lys spyd, Thors hammer, Arons stav, hyrdestaven, tryllestaven osv.


Benben (toppen af obelisken)
Benben (Benbenet) er topstenen, bjerget, pyramiden der rejser sig fra oprindelsens vand og skaber den fysiske verden. En metafor for fysisk manifestation baseret på solopgangen.

Topstenen er en trekant, hvor bunden symboliserer horisonten mellem dag og nat. På toppen ses ofte en soldisk med vinger eller en falk, som symboliserer at solen flyver til vejrs.

-Pyramiden er et symbol for den grundlæggende perfekte fysiske geometri (ref. Pythagoras trekant og Phi). Hvilket egypterne kendte alt til.

-Toppen af obelisken kunne være beklædt med guld, som symbol for manifestation af den fysiske sol.

-Big Ben klokketårnet i London er obelisken, Kronos, alfaderen, vintersolhverv

Odin

Odin, alfaderen og vandringsmanden er en metafor for solens årlige cyklus.

Odin er en metafor for solens forskellige roller i sin daglige og årlige cyklus, fortalt igennem stjernebillederne.

-Odins åbne øje er dagen/sommerhalvåret, og det lukkede øje er natten/vinterhalvåret (solen og månen).

-Den ottebenede hest (slejpner) er en metafor for solens otte hovedpunkter, de to solhverv og to jævndøgn (de fire årstider), samt de fire krydskvartaler (midtpunktet af hver årstid). Dobbeltkorset (tænk på det engelske flag).

-Spyddet (Gunger) er "lys spyddet" det våben der bruges for at bryde igennem de to jævndøgn. Når Odin bruger sit magiske spyd, kommer der et dundrende "jordskælv" (skællet mellem dag og nat, sommer- og vinterhalvår). Ved efterårsjævndøgn bruger Odins søn (solen) spyddet til at kaste i gabet på Fenrisulven (stjernebilledet Lupus/ulven), som solen krydser igennem ved efterårsjævndøgn.

-Ravnene (Hugin og Munin) er forårs- og efterårsjævndøgn "ådselsæderne der spiser af de faldne i kampene mellem lyset og mørket", feks. ragnarok ". Læg mærke til sammenhængen i ordene Ravne og Ragnarok (tusmørket, solopgang og solnedgang).

-Den gamle mand symboliserer den gamle sol ved vintersolhverv, også kendt som Kronos og Saturn.

-Odin som kongen, er en metafor for solen ved vintersolhverv (årets korteste dag). Her bliver solens cyklus/cirkel fuldendt "kronet".


Bonus
-Odin er også julemanden (manden i hjulet).
-Odin er også solen der passerer stjernetegnet stenbukken.
-Odin er også den sorte kube.

Omega Ω (stargate)

Omega tegnet er grundlæggende et symbol for solens portal ved solnedgang/efterårsjævndøgn "når solen går ned får man adgang til stjernerne".

-Solen der er på vej ned under horisonten.

-Alfa symbolet er solen ved solopgang/forårsjævndøgn.

-Stargate ideologien er hentet fra omega symbolikken.

Alle myter om portaler og stargates oprinder fra astronomien, og har INTET at gøre med fysiske smutveje til andre dimensioner eller solsystemer i universet.Astrologien
-Vægtens tegn (Libra) der vejer lyset og mørket.
-Portalen mellem ild og vand.
-Portalen mellem rød og blå.

Astronomien
-Portalen mellem nat og dag
-Portalen mellem Sommer og vinter (efterårsjævndøgn)

Egyptologien
-Indgangen til underverdenen

Esoterisk og okkult visdom
-Portalen mellem uoplyst og oplyst

Metafysikken
-Portalen mellem den fysiske og ikke-fysiske verden (monismen).

New age filosofi
-Portaler til andre dimensioner.
-Portaler til andre dele af det fysiske univers.
-Portaler til andre racer og individer.

Religionerne
-Portalen mellem liv og død
-Portalen mellem Jesus og Satan
-Portalen mellem godt og ondt
-Portalen mellem himmel og helvede
-Portalen mellem Kanaan (det lovede land) og Egypten (bibel metafor)
-Udgangen fra edens have.

Mytologien
Indgangen til dødsriget Hel i nordisk mytologi.

Opel

Opel loget symboliserer solen der krydser horisonten ved solopgang/forårsjævndøgn.

-Cirkelen er solens daglige/årlige cyklus.

-Lynet "thunderbolt" er et våben der tilhører den græske gud Zeus og den romerske gud Jupiter. Det bruges til at slå hul på horisonten/jævndøgnslinjen, så solen/lyset kan slippe ud af mørket.

-Fronten på Opel bilerne udgør sammen med logoet den egyptiske soldisk med vinger (solen der får vinger og flyver til vejrs).

Oppenheimer

Oppenheimer logoet symbolisere fusionen mellem solen og månen ("fødslen" af lyset).

Oral - B

Oral-B symboliserer fødslen af solen/lyset.

Umiddelbart er Oral B, det sekundære hul, munden. Men der ligger mere gemt i symbolikken.

-Ordet Oral betyder åbning.

-O'et symboliserer ovalen (månen/kvindens skød) hvorfra solen/lyset/sønnen fødes.

-Symbolet for solen er bindestregen der er skubbet ind mod B'et, så det danner et skjult kors (korset er et symbol for fysisk manifestation "af solen").

-Den blå baggrund er et symbol for vandet (natten), hvorfra solen/lyset fødes.

-Bogstavet B er også et grundlæggende symbol for fysisk manifestation.

Orange

Orange logoet symboliserer solen.


-Orange kan kædes sammen med firmaet Millicom og Tico.

Oreo

Oreo er et skjult symbol for "solen der ligger inde i sin mors mave".

-De to pile over- og under ovalen med OREO teksten, peger henholdsvis ned på liljen (kvindens skød som vises under ovalen), og op på dobbeltkorset (Lorraine korset), et symbol for "royal power", solens fysiske manifestation.

-Navnet OREO er placeret i ovalen som et symbol for "den kosmiske livmoder)" (kvindens skød) hvorfra solen/lyset fødes.

-Navnet Oreo har ikke nogen betydning i sig selv, men symboliserer den egyptiske gud Ra/Re (solen) mellem de to ovaler( O-RE-O).

-De mørke kiks symboliserer natten (livmoderen), og cremen i midten er solen/lyset der fødes.

-Mønsteret der omkranser kiksen er solens stråler.

-De 12 malteserkors symboliserer de 12 stjernetegn som solen passerer i sin daglige/årlige cyklus.

-De fire pile rundt om ovalen i midten, symboliserer de fire krydskvartaler (højdepunkterne i årstiderne).


Oreo udtaler selv at de har glemt kilden til navnet, "the source of the name has been forgotten" (kilden til navnet er glemt).

Oscar statuetten

Oscar statuetten symboliserer solen ved vintersolhverv. Dens rigtige navn er Academy Award of Merit (spirituel anerkendelse).

Statuetten forestiller en ridder af guld, der holder et lodret sværd. Det er en direkte analogi af solen der starter sin cyklus forfra ved vintersolhverv.

-Guldfarven symboliserer solens lys

-Når solen befinder sig i natten (ude af syne), er den i sit spirituelle stadie, hvilket også symboliseres med månen.

-Oscar betyder "guds spyd", en metafor for solen der rejser sig fra vintersolhverv og bryder igennem horisonten ved forårsjævndøgn.

-Ved det 90. Oscarshow er sol og måne symbolikken tydelig. O'et er sammensat af solen og månen (natten og dagen), og Oscar står under A'et, som et symbol for spiritualitet (solen under horisonten).

-Det markerede 9 tal er også et symbol for solen der befinder sig under jævndøgnslinjen (solen om natten/vinteren).

-Oscar statuetten symboliserer nøjagtigt det samme som den egyptiske gud Osiris.

Ottekant (Oktagon)

Ottekanten og den ottetakkede stjerne (khatim-sulayman), er grundlæggende et symbol for planeten venus, som bringer solen med sig ved solopgang, og tager den med sig ved solnedgang. Derfor kaldes venus også for morgen- og aftenstjernen (lucifer).

Grunden til at man lige netop har valgt den ottetakkede stjerne som symbol for venus, skyldes at, når solen passerer det 7. stjernebillede fra solopgang (venus i vægtens tegn), så krydser den horisonten ned i natten "det guddommelige". Den ryger med andre ord "tilbage i sin mors mave" i den kosmiske livmoder.

Det var bla. tempelridderne der bragte symbolet med sig til vesten, fra mellemøsten. De var inkarnerede astronomer og "isis fans", hvilket også gav dem øgenavnet "søstrene af isis". Det var også grunden til at de byggede ottekantede og runde bygninger. Det er muligvis også derfor man ser en sammenhæng mellem ottekanten og den internationale bank industri (Octagon imperiet)?


-Khatim-sulayman, betyder "profeternes segl", fordi stjernen (venus) er kendt for at betegne livet fra fødsel til død (solen fra solopgang til solnedgang).

-Venus og Isis er morgen og aftenstjernerne der bringer solen/lyset med sig.

-I Mesopotamien (det gamle Irak) symboliseres venus med gudinden Ishtar (også Inanna og Astarte).

-Den er frimurernes blazing star.

-Et kors, øje eller prik placeret i midten af den ottetakkede stjerne, symboliserer "skabelsen" (en analogi bygget over solens fysiske manifestation).

-I Egypten er den stjernen Sirius (Spirit of Isis).

-I Kristendommen er den stjernen over Bethlehem (Sirius ved vintersolhverv).

-Malteserkorset inklusiv krydskvartelerne udgør en ottakant (kompasset/isis stjernen).


En lille sjov detalje...
Jyske Bank logoet hedder "Iris", og er eftersigende lavet med inspiration fra lukkemekanismen i et fotokamera. Det sjove er at den fundamentale betydning af ordet Iris (øjet/linsen), betyder "manifestation fra det guddommelige" (manifestation fra isis), solens opstandelse. Samme symbolik som det alt seende øje.

Ottekanten symboliserer det guddommelige hvorfra livet udspringer. Analogien er bygget på de astronomiske principper for planeten Venus og stjernen Sirius, som bringer lyset med sig, som grundlæggende er en analogi af solen der rejser sig fra natten.

Ovalen / Æg

Ovalen symboliserer ægget og fertilitet. Helt nøjagtigt solen der bryder ud af natten/vinterhalvåret ved solopgang/forårsjævndøgn.

-Ovalen er natten "den kosmiske livmoder" hvorfra solen og livet manifesteres.

-Ovalen er ofte blå for at symbolisere vand, The Waters below, vinterhalvåret, det guddommelige, natten (symboliseres også med månen).

-En guldfarvet oval symboliserer solen/lyset der manifesteres (solopgang).

-Ovalen er The Womb of Isis (Isis gravide mave), hvor Horus "solen" venter på at komme ud og sprede lys over verden.

-Vi benytter stadig påskeæg traditionen for at fejre foråret.

Astronomi
Ægget der udklækkes er solen der bevæger sig fra stjernebilledet fiskene ind i vædderen.

p

Peace tegn

Peace symbolet markerer solens placering ved vintersolhverv/midnat, hvor den netop har gennemført sin årlige/daglige cyklus og står stille i 3 dage. Solen hviler sig, får fred (peace).

Det er også herfra udtrykket "rest in peace" (hvil i fred) kommer fra.

-Cirklen er solens årlige cyklus.

-Den lodrette linje er solhvervslinjen (længste og korteste dag).

-De to skrå linjer symboliserer solen der vandrer igennem stjernebillederne skytten og stenbukken (Jupiter og Saturn).

-Symbolet findes også i runen YR (død).

-Regnbuens farver er et symbol for solen der manifesterer sig efter vintersolhverv.

-Hånden der laver et V tegn, er også et symbol for vintersolhverv (solen i sin nederste position).

Peace

Pegasus

Den hvide hest med vinger er stjernebilledet pegasus, som har samme placering som fiskenes tegn. Pegasus er grundlæggende et symbol for solen der netop skal til at krydse horisonten ved solopgang/forårsjævndøgn.

-Vingerne symboliserer at "flyve" fra mørket til lyset, eller fra natten til dagen.

Læs mere under hesten

Pentagram (pentagon)

Pentagrammet (pentalfa) er det fundamentale symbol for beskrivelsen af universets funktion. Den femtakkede stjerne består af tre af Pythagoras perfekte trekanter, der er langt oven på hinanden.

Det er et af de vigtigste geometriske symboler der findes, fordi det beviser at det gyldne snit (Phi Φ 1.618) er universets byggesten. Pentagrammet underbygger monismen (grækernes filosofi om at alt går tilbage til det samme overordnede udgangspunkt).

På moderne sprog betyder det at universets to grundprincipper -dielektricitet og elektricitet- er én og samme enhed, som ikke kan adskilles. Pentagrammet beviser også at konceptet dualitet, er ikke eksisterende.

Man kan sammenligne videnskaben bag pentagrammet, med en moderne tekniske udgave af østens Yin og Yang symbol, eller det samme som de grundlæggende principper bag magnetismen.

Pentagrammet er derfor også et symbol for vintersolhverv, der hvor solen starter sin cyklus forfra "der hvor den fysiske manifestation finder sted".


-Pentagrammet er hardcore Pythagoras platonisme, som i 99% af alle de moderne tolkninger, er forkerte! Det skyldes at platonisterne ikke brugte matematikken som vi gør her i 2020.

-Pentagrammet er også symbolet for Aether og de fire elementer, ild (lys/lumen), vand (flydende), jord (materie) og luft (gasarter).

- Fem (Five) er Phi Φ.

-Pythagoras perfekte trekant er kilden til Nikola Teslas "mysterium" om 3-6-9 (36°=3-6 + 108°=9 = 3-6-9). Feltteorien.

-Princippet bag denne universelle kode i Phi, var kendt i det tidlige Egypten længe før Pythagoras og platonismen udtrykte det i geometrien. Pyramiderne blev opført geometrisk efter principperne i Phi.

-Pentagrammet er grundlæggeren til treenigheden i den kristne religion.Det omvendte pentagram
Det omvendte pentagram og gedebukkehovedet, er nogle af de mest mistolkede, og misbrugte symboler der eksisterer. Symbolet er skabt af fanatiske troende, som hverken forstår betydningen eller oprindelsen af pentagrammet. Typisk af fanatiske kristne, som mener at alt uden for King James bibel, er satans værk.

Manden I pentagrammet
Et menneske placeret i pentagrammet, er et religiøst symbol for kristus der manifesteres som kød og blod fra det guddommelige. Manden i pentagrammet er sekulariseret metafysik, der bygger på den langt tidligere tolkning fra platonismen.

Pepsi

Pepsi logoet symboliserer solen der rejser sig fra vandet i horisonten. Logoet er siden blevet justeret, men har beholdt sin grundlæggende symbolik.

-Den røde farve symboliserer solen.

-Den hvide bølge i midten er horisonten.

-Den blå farve er vandet (natten/spirit).

-Det lille e i det nye pepsi logo, viser solen der stiger op igennem vandlinjen (den bølgede streg).

Hertil er der også indlagt det amerikanske flag og den samlede cirkel udgør jorden.
Sloganet bag den nyeste version af Pepsi logoet er "Breathtaking", og hvad er mere betagende end solen ved solopgang?

Petro Canada

Petro Canada er solopgangen, hvor blaset fra den canadiske eg, symboliserer solen. Den røde baggrund er solens røde farve ved morgengry.

Peugeot

Løven i Peugeot logoet symboliserer solen.

Pfizer

Logoet for verdens største medicinalvirksomhed Pfizer, symboliserer "fødslen" af solen/lyset (solen der passerer fiskenes tegn).

- F'et er "obelisken/lys spyddet" der penetrerer ovalen med den blå baggrund (vandet). Toppen af F'et danner en bølgetop der symbolisere vandoverfladen/horisonten hvorfra solen (prikken over i 'et) manifesterer sig.

-Symbolikken er det samme som den romerske gud Jupiter og græske Zeus.

Philip Morris

Philip Morris logoet symboliserer solen i ovalen, fødslen af solen/lyset. Hesten er månen og løven er solen.

Philips

Philips logoet symboliserer solen på vej op igennem vandlinjen på horisonten. Stjernerne repræsenterer natten og "guld" skjoldet er grundlæggende et symbol for solen (solen der passerer stjernebilledet fiskene ved forårsjævndøgn/solopgang).

Den officielle version af logoet, er Jorden der opdeles af radiobølger og stjerner der repræsenterer Philips lys-teknologi.


Pyramide

Pyramide er sammensat af ordene Pyra "ild" (lys) og Mid "i midten", og skal opfattes som "centrum for lys". Ordet pyramide er den græske betegnelse for trekanten,  som også er symbolet for det platoniske element ild (lys).

Pyramiderne i Egypten er udelukkende navngivet ud fra deres trekantede form. Det originale egyptiske navn for pyramiderne var Per-Neter, hvilket kan oversættes til "House of Nature" (naturens hus). De oprindelige egyptere brugte ordet Neter (natur) om den samlede forståelse af naturlovene i kosmos (metafysikken).

De græske platonister (Pythagoras, Plato, Plotin mfl.) havde intet kendskab til pyramidernes funktion eller oprindelse, men til gengæld vidste de hvorfor egypterne valgte at opførte pyramiderne i lige præcis den geometriske form de har. Svaret ligger i platonisternes Grand Unified Theory (monismen), som også fremgår af Plato's delte linje; PhiΦ-1-1 og 1 over PhiΦ. Det er den perfekte trekant, og den fundamentale geometri i skabelsen af det fysiske univers, ved hjælp af "det gyldne snit".

Pythagoras samler tre trekanter og danner det omvendte pentagram, som redegøre for at skabelsen af de fire elementer, ild (lys), vand (flydende), jord (fast) og luft (gas), sker fra Aether "inertia I feltet".


- Trekanten viser også det gyldne snit, den gyldne spiral (Fibonacci), hellig geometri, Square the Circle, Philosophers stone, The Unified Theory, egyptiske Aset (Isis), frimurernes Grand Architect og mange flere.
- Græske bygninger består også ofte af en trekant der holdes op af søjler.
- Phi er 5 (five-phife), et symbol for skabelsen af det fysiske univers.

Egypten
-Pyramiden er helt grundlæggende et symbol for fysisk manifestation, en analogi der bygger på solens fysiske manifestation, som også indgår i egypternes metafysik.
-Toppen af obelisken er også pyramiden.

Astronomi
-Solen der manifesteres ved forårsjævndøgn.

Pyramide med øje

Trekanten med øjet (Eye of Providence) symboliserer den kristne tolkning af konceptet treenigheden, med guds øje der våger over menneskeheden.

Men det er dog langt fra den grundlæggende betydning af treenigheden og øjet, da religionerne har tillagt symbolerne deres egen mistolkninger. Det kan med det samme afsløres at det heller ikke har noget med spiritualitet eller sjældyrkelse at gøre. Hinduismens og Buddhismens tolkninger, er østens New Age kulturs tolkning af metaforerne i vedaerne.

Den helt grundlæggende symbolik nedstammer fra astronomien, lang tid før religionernes indtog, og beskriver solens årlige cyklus i stjernehimlen.

Trekanten
Trekanten (treenigheden) nedstammer bla. fra det pre dynastiske Egypten, i begreberne Aset, Asur og Heru, hvilket senere blev til Isis, Osiris og Horus.

-Asur/Faderen er "sjælen" (solen/den sorte sol) ved vintersolhverv.
-Heru/sønnen er den fysiske sol.
-Aset/helligånden er den kosmiske livmoder (vinterhalvåret som metafor for stjernehimlen) hvori solens cyklus befinder sig. Senere omtolket til ånden/Spirit/bevidsthed.

Øjet
Guds øje, eller det fremsynede øje, som er den helt rigtige betegnelse, er en metafor for "sjælens portal". Man kan også tolke det som "indgangen til den kosmiske livmoder". Læs mere under Horus øje.

-Fremsyn skal tolkes som "frem til synet", fra ikke-fysisk til fysisk manifestation. Spirit to matter, vand til ild osv.

-Guds øje er også:
-prikken over i'et
-prikken i symbolet for solen.
-Monad i platonismen.
-Ra's øje
-Horus øje
mfl.

Frimurerne
Frimurerne indførte trekanten med det alt-seende øje meget senere end de kristne, og bruger det som et symbol for mentalt og "spirituel" oplysthed.

q
r

Rambo

Rambo er en metafor for solen (helten) der fødes ved forårsjævndøgn.

Ram "vædderen/forårsjævndøgn" + Bow (Solens ark/bue i sommerhalvåret).

- Navnet John (John Rambo) er også solen. John er den yngste af Jesus tolv disciple (solen i vædderens/Ram tegn ved forårsjævndøgn).

-Titlen "First Blood" er en metafor for solens fysiske manifestation ved forårsjævndøgn/morgengryet.

-First Blood plakaten symboliserer solen (helten) der står foran "fødes fra" den kosmiske livmoder/vandet (den blå nattehimmel), the womb der formes af træerne i baggrunden (solen/helten der kommer ud af mørket).


ALLE heltefigurer fra Hollywood er historier om solen! Ordet helt kommer fra Egyptiske Heru/Horus (solen).

Rambøll

Rambøll logoet viser lyset der manifesterer sig fra ovalen.

-Ø'et er "månen/maven/ovalen" hvorfra lyset manifesterer sig, i skikkelse af den gennemtrængende spids, som også udgør stregen i Ø'et.
-Den blå baggrundsfarve symboliserer vandet/natten, hvorfra lyset manifesteres.

Red Bull

Red Bull logoet er et symbol for solen der passerer stjernebilledet tyren i foråret. Den røde tyr er en metafor for solens placering i midten af foråret (tyrens tegn) . Den blå/grå baggrund er solkorset (de fire årstider), og solen i baggrunden er placeret i tyrens tegn.

-I det nye logo har man valgt at gøre symbolikken tyderligere. Ved at placere tyren mellem "halvmånen" (blå farve/vand), og arken/buen (den gule farve), symboliseres solens/lysets fødsel i solens årlige cyklus.

redbullaa
aa

table

Renault

Renault logoet symboliserer solens cyklus.

-De to V'er der er der er spejlvendt udgør dag/nat og sommer/vinter (sommer- og vinter solhverv).
-Logoet udgør også en kube som er symbol for vintersolhverv, der hvor solen skabes.

Reuters

Reuters logoet symboliserer solen og månen. Solens årlige cyklus.

Rolls-Royce

Rolls-Royce logoet "Spirit of Ecstasy" er selvfølgelig lavet med inspiration fra den egyptiske gudinde Isis, som er det ypperste feminine symbol der eksisterer.

Ror

Roret er en direkte metafor for solens årlige cyklus. Symbolikken er at navigere i det "kosmiske hav".

Rose

Den fundamentale symbolik bag rosen er fødslen af liv gennem moderens skød. Rose analogien er hentet i astronomien hvor den røde sol rejser sig i morgengryet og spreder lys over verden. Fysisk liv symboliseres med et hjerte i rosen.

Metafysikken
-Starten på en ny cyklus af energi.

Religion
-Jomfru Maria føder Jesusbarnet.

Fysik
-Neutronet "føder" elektronet.


 

Royal Geographical Society

Royal Geographical Society  logoet viser solkorset.

-Den orange farve symboliserer solen
-Prikken i krydset er solen der krydser vintersolhverv (illuminisme).
-De gamle logo viser bæltet og kronen, som er symboler for solen ved vintersolhverv (solen bliver kronet når den krydser vintersolhverv)
-I deres konferencecenter er loftet prydet med sejl der udgør malteserkorset.

Royal Institute of International Affairs

Logoet for The Royal Institute of International Affairs, symboliserer den egyptiske gudinde Isis der holder soldisken imellem sine horn (halvmånen). Standeren består af to ansigter (Osiris og Isis) der kigger mod hinanden. Holderen er hornene, og globussen er soldisken. Fødslen af solen/lyset.

-Selve globussen er solen (Horus) placeret i hornene (Hathor).
-Globussen penetreres af obelisken som et symbol på at Isis gør sig selv gravid.

Rødhætte og ulven

Rødhætte er et eventyr om solens cyklus. Rødhætte er den røde sol ved solopgang og solnedgang. Ulven er stjernebilledet Lupus som solen passerer ved solnedgang. "solen bliver "spist" af mørket, "ulven spiser solen". Herefter dræber Jægeren (stjernebilledet Centaurus) ulven, og solen kommer ud af ulvens mave igen ved solopgang.