Nassim Haramein

Tags: Felt Mekanik | Kosmologi | Kvantefysik | Metafysik

Nassim Haramein er en schweizisk amatør fysiker der har udviklet sin egen teori om "A Unified Field Theory" (den samlede feltteori), som han har døbt "Haramein-Rauscher Metric". Den beskriver angiveligt hvordan kosmos fungerer.

Nassim har selvfølgelig opdaget felt mekanikken uden at vide præcis hvad det er han har opdaget? Han forsøger på akademisk vis at redegøre for sin teori, igennem kvantefysikken og matematiske ligninger, hvilket får ham til at fremstå som en New Ager. Enhver bør vide at man ikke kan redegøre for felt mekanikken ved brug af matematik eller kvantemekanik, da feltet ikke består af noget kvantum (fysiske elementer).

Nassim Haramein har lavet dokumentar filmen "The Connected Universe", hvor han gør sit bedste for at beskrive hans teori. Den henvender sig dog mest til de spirituelle i New Age miljøet. (Nassim burde kigge nærmere på Ken L. Wheelers opdagelser!)

Keyoflife vil ikke anbefale Nassim Haramein til brug i sin research af metafysik og kosmologi!

Santos Bonacci

Tags: As Above So Below | Astrologi | Astrotheology | Egyptologi | Felt Mekanik | Kosmologi | Religion afkodet | Symbolik | Syncretism | Torus feltet

Santos Bonacci er en af vigtigste nulevende kilder til at forstå højere viden. Han redegør igennem sine lektioner for, hvordan al eksisterende viden kan ledes til den samme kilde igennem synkretismen (synkronisering af alt eksisterende viden i det astrologiske hjul). Synkretismen har- og vil altid være her, fordi det er universets og naturens egen lov, om hvordan universet arbejder. Han dokumenterer samtidig for, hvordan denne viden op igennem historien er blevet forvandlet til alle de kendte religioner og myter. Santos afkoder biblen og religionerne i en sådan grad er der ikke længere kan være tvivl!

Keyoflife giver de højeste anbefalinger til Santos Bonaccis lektioner i Astrotheology og Syncretism, men tager dyb afstand fra hans udlægninger om at jorden er flad!