Myron Coureval Fagan †

Tags: Council on Foreign Relations | Illuminati

Mellem 1967 og 1968 optog Myron C. fagan 3 vinylplader med hans kendskab til "illuminati's" planer om at overtage verdensmagten i det 20. århundrede. Han gennemgår minutiøst hvordan tingene hænger sammen og det mest skræmmende er at hans beretning stadig holder stik anno 2015!