Alvin Boyd kuhn Dr. †

Tags: Religion afkodet

Alvid Boyd Kuhn har en Ph.D. i Teosofi (religions filosofi) og har skrevet omkring 150 bøger, hvoraf størstedelen handler om hvordan kristendommen og bibelhistorierne er hentet i den egyptiske mytologi (Sun Worship og Astrologi). Faktisk samtlige religioner i verden oprinder fra samme kilde, nemlig astrologien, som i virkeligheden er en viden om naturvidenskaben og astronomien.

Jordan Maxwell

Tags: Astrotheology | Religion afkodet

Jordan Maxwell er researchernes fader. I over 60 år har han boret i det systematiske bedrag i verdens politiske og religiøse magtsystemer, og har løftet sløret for hvordan befolkningen i verden systematisk er blevet ført bag lyset. 

Tiden og ny viden har dog indhentet Jordans research, og mange af hans opdagelser trænger til en grundig opdatering. 

Keyoflife kan anbefale Jordan Maxwell som introduktion til de mange emner der findes, men absolut ikke til at danne sig en overordnet konklusion!

VIGTIGT! benyt KUN siden www.jordanmaxwellshow.com
Jordan er blevet franarret sin oprindelige side jordanmaxwell.com samt rettighederne på hans livsværk, bøger og alle sine dvd'er!

Mark Passio

Tags: Okkultisme | Religion afkodet | Satanisme | Symbolik

Mark Passio er en tidligere satanist som kaster lys over det okkulte (det skjulte), i det han kalder Natural Law. Naturloven gælder i hele kosmos, og såfremt man forstår den, kan den bruges til at sætte sig selv fri, hvorimod hvis man ikke forstår den, så bliver man et let offer for politiske eller religiøse dogmer.

Mark Passios lektioner er som regel meget lange og komplekse, fordi han ofte afkoder den ene metafor ved hjælp af en anden, hvilket er et klassisk fænomen hos dem der benytter Hermetismen og alkymien som fundament for deres tolkninger af den okkulte viden. Det er også det fænomen man bla. ser hos Manley P. Hall og i frimureriet.

Keyoflife kan anbefale Mark Passio til personlig selvudvikling for at blive et bedre menneske, men man bør på ingen måde danne sig endelige konklusioner af hans lektioner, da de er proppet med New Age materiale, pop-astrologi og andre mistolkninger/overtolkninger af astronomien.

Michael Tsarion

Tags: Astrologi | Astrotheology | Banksystemet | Forhistoriske kulturer | Oligarki | Religion afkodet | Venetianerne

Michael Tsarion er tilsyneladende en meget grundig fætter, som kommer igennem de fleste emner. Han forsøger at oversætte metaforerne og symbolismen, fra alle myterne, den esoteriske- og okkulte viden, til noget alle kan forstå. Desværre virker det som om at Micheael Tsarion ikke har helt så meget styr på hans tolkninger af metafysikken som han giver udtryk for!? Til gengæld kan han sin historie.

Tsarion's tætte forbindelse er Jordan Maxwell, som har tætte relationer til David Icke, Manley P. Hall og Zecharia Sitchin... Dette giver en stærk eftersmag af halv sandhed og halv fantasi, blandet med sentationshistorier for at kunne sælge bøger!?!

Keyoflife anbefaler at man lytter på Michael Tsarion's lektioner, men kun med et halvt øre!

Santos Bonacci

Tags: As Above So Below | Astrologi | Astrotheology | Egyptologi | Felt Mekanik | Kosmologi | Religion afkodet | Symbolik | Syncretism | Torus feltet

Santos Bonacci er en af de bedste nulevende kilder til afkodning af religionerne, samt at få en større forståelse af astronomien. I hans lektioner redegører han for hvordan alle eksisterende religioner og myter udspringer fra den samme kilde, i det der hedder synkretismen og astroteologi. Store dele af hans astrologi hører desværre under kategorien pop-astrologi.

Desværre er der siden 2014 sket en meget negativ udvikling med Santos. I starten delte han sin viden med et glimt i øjet, men pludselig skiftede han karakter og blev utrolig aggressiv. Han begyndt at "prædike" sin viden -især flad jord teorien- fremfor bare at dele den. Hvis ikke man tilslutter sig Flat Earther bevægelsen, så er man en "swine-eating-Santa-Ball". Det virker som om Santos er blevet fanget af sit eget dogme, det han ellers tidligere har kæmpet så kraftigt imod at andre skulle gøre?

Keyoflife giver de højeste anbefalinger til Santos Bonaccis lektioner i Astrotheology og Syncretism, med det forbehold at det udelukkende er med henblik på at lære hvordan astronomien er brugt til at skabe religionerne, samt hans evne til at afkode begreber af ord på tværs af sprog. Han skal også krediteres for hans forklaringer af grundprincipperne i feltmekanikken.