Mark Passio

Tags: Okkultisme | Religion afkodet | Satanisme | Symbolik

Mark Passio er en tidligere satanist som kaster lys over det okkulte (det skjulte), i det han kalder Natural Law. Naturloven gælder i hele kosmos, og såfremt man forstår den, kan den bruges til at sætte sig selv fri, hvorimod hvis man ikke forstår den, så bliver man et let offer for politiske eller religiøse dogmer.

Mark Passios lektioner er som regel meget lange og komplekse, fordi han ofte afkoder den ene metafor ved hjælp af en anden, hvilket er et klassisk fænomen hos dem der benytter Hermetismen og alkymien som fundament for deres tolkninger af den okkulte viden. Det er også det fænomen man bla. ser hos Manley P. Hall og i frimureriet.

Keyoflife kan anbefale Mark Passio til personlig selvudvikling for at blive et bedre menneske, men man bør på ingen måde danne sig endelige konklusioner af hans lektioner, da de er proppet med New Age materiale, pop-astrologi og andre mistolkninger/overtolkninger af astronomien.

Santos Bonacci

Tags: As Above So Below | Astrologi | Astrotheology | Egyptologi | Felt Mekanik | Kosmologi | Religion afkodet | Symbolik | Syncretism | Torus feltet

Santos Bonacci er en af de bedste nulevende kilder til afkodning af religionerne, samt at få en større forståelse af astronomien. I hans lektioner redegører han for hvordan alle eksisterende religioner og myter udspringer fra den samme kilde, i det der hedder synkretismen og astroteologi. Store dele af hans astrologi hører desværre under kategorien pop-astrologi.

Desværre er der siden 2014 sket en meget negativ udvikling med Santos. I starten delte han sin viden med et glimt i øjet, men pludselig skiftede han karakter og blev utrolig aggressiv. Han begyndt at "prædike" sin viden -især flad jord teorien- fremfor bare at dele den. Hvis ikke man tilslutter sig Flat Earther bevægelsen, så er man en "swine-eating-Santa-Ball". Det virker som om Santos er blevet fanget af sit eget dogme, det han ellers tidligere har kæmpet så kraftigt imod at andre skulle gøre?

Keyoflife giver de højeste anbefalinger til Santos Bonaccis lektioner i Astrotheology og Syncretism, med det forbehold at det udelukkende er med henblik på at lære hvordan astronomien er brugt til at skabe religionerne, samt hans evne til at afkode begreber af ord på tværs af sprog. Han skal også krediteres for hans forklaringer af grundprincipperne i feltmekanikken.