Jim Marrs †

Tags: 911 | Banksystemet | Social kontrol

Jim Marrs er en af de få ærlige journalister og forfattere som tog springet og arbejdede på fuld tid for at oplyse verdensbefolkningen om den omfattende korruption der ligger til grund for de moderne demokratiske og politiske systemer. Jim har brugt over 30 år på at løse gåden om hvem der myrdede Kennedy, og minsandten om det ikke er de samme kræfter der står bag, som også myrdede præsident Lincoln, skabte kommunismen og centralbankerne.

Jim Marrs udlægning af forhistorien og esoterisk viden, viser dog tydelige tegn på at han ikke har studeret området særligt grundigt. Det virker som om han famler sig frem og lader sig rive med af sentations myterne på området. 

Joseph P. Farrell Dr.

Tags: Banksystemet | Oligarki | Tempelridderne | Venetianerne

Joseph Farrell er historielæren og forfatteren med det smitsomme grin, som har regnet den ud! Han har optrevlet de magthavende familier fra Venedig og sporet dem helt op til dronning Elizabeth II fra England.

Udover det har han fremlagt en række hypoteser om forhistorien -om kosmisk krig osv.- som dog mest bærer præg af at han ikke har sat sig ordentligt ind i esoteriske metaforer og metafysikken. 

Man spilder sjældent tiden sammen med Joseph P. Farrell.

Karen Hudes

Tags: Banksystemet | Pengeskabelsen

Karen Hudes har studeret på Yale Law School og økonomi på University of Amsterdam. Hun har valgt at træde frem med de oplysninger hun -efter eget udsagn- er kommet i besiddelse af igennem hendes arbejde i Verdensbanken (Worldbank). Det er oplysninger der beskriver hvordan det internationale banksystem er en urgammel kartelvirksomhed der tømmer verdens lande for værdier igennem det internationale banksystem og penge/gæld skabelsen.

Karen er udpræget økonom med speciale i bank og pengerelaterede emner, men udtaler sig også om esoterisk og okkult viden. Problemet med Karen er at hun ikke har det mindste begreb om oldtidens metafysik og astronomi, og derfor er hoppet med på vognen om at fremmede arter styrer verden osv.

Key of Life vurderer at Karen Hudes er en særdelses utroværdig kilde.


Keyoflife har ved flere lejligheder haft personligt kontakt med Karen Hudes, men på intet tidspunkt har noget af det fremsendte materiale understøttet hendes påstande!
 

Lyndon LaRouche

Tags: Banksystemet | Den sorte adel | Engelske imperium | Engelske imperium | Oligarki | Venetianerne

Lyndon LaRouche har for længst løst gåden... Lyt og lær!
Kræfterne bag det romerske, byzantiske og engelske imperium kontrollerer stadig vesten i dag igennem det finansielle gældssystem og deres religion er babylonsk dyrkelse af solen. 

 

Mads Palsvig

Tags: Banksystemet | Pengeskabelsen

Mads Palsvig er stifteren bag det danske parti JFK21 (jorden, frihed og kundskab) og er den ledende danske researcher indenfor den korrupte pengeskabelse.  En lille klan af familier sidder på magten af det internationale centralbanksystem, hvorfra de kan justere renterne til egen fordel, og dermed snyde staterne så de er nødsaget til at beskatte deres borgere langt højere end nødvendigt. Specielt på ejendomsmarkedet!

Mads Palsvig er cand jur, HD (Finans). Han har arbejdet mere end 25 år som international investmentbanker med speciale i handel med statsobligationer og derivater i Kbh, London og Hong Kong. Mads Palsvig har også fungeret som uofficiel advisor til FederalReserve (den amerikanske privatejede centralbank) i over 10 år.

Keyoflife anbefaler at man personligt følger Mads Palsvigs ideologier til en forbedret pengepolitik. Desværre har JFK21 partiet generelt udviklet sig til et -anti 5G parti- som spreder deres budskaber på baggrund af dårlig research.
 

Michael Tsarion

Tags: Astrologi | Astrotheology | Banksystemet | Forhistoriske kulturer | Oligarki | Religion afkodet | Venetianerne

Michael Tsarion er tilsyneladende en meget grundig fætter, som kommer igennem de fleste emner. Han forsøger at oversætte metaforerne og symbolismen, fra alle myterne, den esoteriske- og okkulte viden, til noget alle kan forstå. Desværre virker det som om at Micheael Tsarion ikke har helt så meget styr på hans tolkninger af metafysikken som han giver udtryk for!? Til gengæld kan han sin historie.

Tsarion's tætte forbindelse er Jordan Maxwell, som har tætte relationer til David Icke, Manley P. Hall og Zecharia Sitchin... Dette giver en stærk eftersmag af halv sandhed og halv fantasi, blandet med sentationshistorier for at kunne sælge bøger!?!

Keyoflife anbefaler at man lytter på Michael Tsarion's lektioner, men kun med et halvt øre!

Webster Griffin Tarpley

Tags: Banksystemet | Den sorte adel | Oligarki | Venetianerne

Webster Tarpley har optrevlet kræfterne bag det Venetianske imperium som "overtog" magten efter det østlige romerrige, og senere blev til de britiske imperium. De sorte Venetianerne (som de selv betegner sig) eller den sorte adel, styrer stadig magten i verden igennem deres gigantiske net af globale forretnings korporationer, hovedsageligt igennem infiltration af stater, politik og religionerne, og igennem pengeskabelsen samt kontrol med videnskaben.

William Stuart

Tags: Banksystemet | Den sorte adel | Oligarki | Venetianerne

William Stuart er forfatter og har brugt over 10 år på sin research af det venetianske oligarki, tempelridderne og det han betegner som “red masonry”, de røde frimurer. Han optrevler deres infiltration af magten i vesten siden det romerske imperium. Han kommer især ind på kontrollen over verdenshandelen og det korrupte banksystem.