ORDBOG

Hvad er det egentligt vi går rund og taler om?

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Æ Ø Å
a

A =

Bogstavet A er symbolet for fysisk manifestation, bygget over analogien om solen der passerer op igennem horisonten. De to lodrette streger danner en opadgående pil, og den vandrette streg er horisonten.

Grækerne fik ideen fra det tidligere OX symbol (et oksehoved/sidevendt A), men gjorde det til et mere konservativt astronomisk symbol. Oksen symboliserer det samme som et A, nemlige solen fra solopgang/forårsjævndøgn til middag/sommersolhverv. Solen der passerer stjernebillederne væddere, tyren (oksen) og tvillingerne.

Fysik
-A= Neutronet (A er fra 0 til 1, fra ikke fysisk til fysisk). Neutronet/protonet der laver hybriden elektronet.

-Fysisk manifestation af Atomet. A=ikke fysisk + TOM=fysisk.

Astronomi
-A= Manifestation af foråret. Solens vandring fra stjernebilledet fiskene ind i stjernebilledet vædderen (The Ram/lammet).

-A= Solopgang over horisonten.


Feltmekanik
A= Inertia (Aether) der danner hybriden elektricitet (fysisk manifestation).
A= di-elektricitet "magnetisme" der manifestere sig som elektricitet.


Metafysikken
-A= Manifestation af det fysiske univers.

-Fra tanke til handling


Egypten
-A= Horus (solen) der rejser sig i horisonten ved solopgang/forårsjævndøgn. Rejser sig fra sin moders (Isis) mave/vandet/den kosmiske livmoder.


Religion
-A= Moses der spreder vandende og krydser det røde hav.

Abraham =

Abraham (Abram) er grundlæggende en analogi bygget på solens cyklus fra midnat/vintersolhverv til solopgang/forårsjævndøgn.

Ordet Abram består af Ab= "fra/kilden til" + ram= Ram, solen der passerer stjernetegnet vædderen (Aries) ved solopgang/forårsjævndøgn. Faraoerne i Egypten var The High Rams, hyrderne der drev solen ud af natten/vinterhalvåret, op igennem solopgangen/forårsjævndøgn og ind i dagen/sommerhalvåret.

Abraham er iflg. mosebøgerne født i byen Ur som er en metafor for vintersolhverv, der hvor en ny cyklus starter. Ur betyder "gylden/ild/lys" fordi det er her solen genopstår.

-Abraham tolkes også som "faderen til mange", fordi han er en regeneration af solen i sin årlige cyklus.

-Abraham er faderen af patriarken (Abraham og hans to sønner Isak og Jakob). Patriark= Patri "faderen/overhovedet der regerer familien" + Ark= "solens ark/bue/cyklus".

-De efterfølgende 12 stammer af Abraham, er de 12 stjernetegn solen passerer i sin 24 timers/årlige cyklus.

-Abram findes også i ordet Abrakadabra "Abram-KA-dabra".

Abrakadabra =

Abrakadabra betyder grundlæggende "fysisk manifestation fra det guddommelige" hvilket udtrykkes igennem metaforen "skabelse igennem tale". Tale skal ikke forståes bogstaveligt, da det kun er en metafor for fysisk manifestation (feks. solens fremkomst).

Ordet ab= "fra/fader af" + ra= RA (solen) + ka=bevidstheden + dabra= vibra (fysisk manifestation), at åbne/sætte noget i bevægelse. Termen er hentet fra analogien om solen der skabes ved midnat/vintersolhverv og fødes ved solopgang/forårsjævndøgn.

-Tryllekunstneren (magikeren) der hiver kaninen op af sin høje hat, mens han opremser "Abra-ka-dabra", er en analogi for solens ankomst i foråret.

Feltmekanik
-Di-elektricitet og magnetisme fra inertia, der skaber elektricitet i feltet.

Astrologi
-Solen fra den passerer stjernebilledet stenbukken, til den når stjernebilledet vædderen (Aries/The Ram) ved solopgang/forårsjævndøgn.

Adam Kadmon =

Adam Kadmon (Primordial Man) er den kabbalistiske metafysik om mennesket "adam", beskrevet igennem stjernebillederne (manden i stjernerne). Denne analogi hører dog ikke til i den oprindelige Kabbalah lære.

Adam og Eva =

Adam og Eva (fra Biblen) er en analogi der bygger på solens cyklus ved de to  jævndøgnspunkter.

-Solen der "skabes" ved forårsjævndøgn, rejser igennem edens have (sommerhalvåret) og bliver bortvist fra edens have igen ved efterårsjævndøgn.

Adam
Ordet Adam (Atom) oprinder fra det egyptiske Atum som grundlæggende skal tolkes som fysisk manifestation fra det guddommelige. En analogi der bygger på solens fremkomst efter natten/vinteren. Med "fysisk" menes der ikke kun mennesket, men ALT fysisk. Udtrykket "man" (mennesket) benyttes også generelt som metafor for det fysiske. Heriblandt er mennesket som er bygget af kød og blod, deraf ordet anATOMi. Læs mere under ordet ATOM.

-Adam er farven rød. (rødt lys ligger først i spektret af regnbuens farver), men analogien er hentet fra solens røde skær ved solopgang.
-Adam er solen ved forårsjævndøgn (den røde nyfødte morgensol).
-ATOM skal forståes som; A=ikke-fysisk og TOM=fysisk.
-Adam er solen der passerer stjernebilledet vædderen (Aries) ved forårsjævndøgn.
-Adam er ALFA han (Alfa og Omega).
-Adam er Mars I astrologien (forårsjævndøgn).
-Adam kan også tolkes som "blodet" fordi det er rødt og symboliserer mennesket (helligt blod).
-Adam er dagen


Eva
Ordet Eva (Eve) betyder at "udligne" (Even out). Hun er en metafor for solens cyklus ved efterårsjævndøgn (solen der passerer stjernetegnet vægten). Vægten er "hende" der udligner/vejer lyset og mørket (EVEn out).

-Eva repræsenterer aften og nat.
-Eva er tallet 11 fordi 1+1=11 elEVEn (de to søjler på jævndøgnslinjen).
-Eva er Venus, Elektra mfl. som både har en barmhjertig og krigerisk side. En analogi for at "hun" både lokker solen ned i natten, men også bringer den frem til solopgang hver morgen.

-Eva er Even (enten eller), en EVEnt, en enhed med dualitet (feks. være tændt eller slukket.) Det samme som 0 og 1 i det binære system.

-Eva symboliseres med planeten Venus i astronomien, fordi den bringer solen med sig hver morgen.
-Eva er elektricitet med hendes to poler.
-Eva er Omega (Alfa og Omega)
-Eva er natten

Ord der oprinder fra betydningen af Eva:
Evangelium, event, evening, believe, breakeven, clever, develop, devil, evil, eleven, ever, everything, everybody, leve, never, revelation, reverb, reverse, seven/eleven og mange flere!


Generelt om Adam og Eva historien
-Edens have er sommerhalvåret, det lovede land (The Promised Land).
-De to træer, Livets træ og Kundskabens træ om godt og ondt, er en metafor for "søjle punkterne" ved forårs- og efterårsjævndøgn.

Det binære system
Det binære system er en kontakt som enten kan være slukket eller tændt (0 eller 1).


0 kan ikke multipliceres (0+0=0) derfor er det guddommeligt (natten/ovalen/ægget/den kosmiske livmoder).
1 kan multipliceres (1+1=2), hvilket udgør en EVEnt in the EVEning (en event i natten). Med andre ord så kan kvinden Eva formere sig og skabe liv (Adam).

Aether =

Aether (æterisk) er den fundamentale, ikke-fysiske natur i kosmos, hvori hele den fysiske verden befinder sig i. Nattehimlen og skyggen som jorden og solsystemet svæver rundt i, og det "medium" der bærer et trådløst mobil- eller radiosignal. Aether er den øverste bevidsthed.


Feltmekanik
-Aether er inertia i torusfeltet, hvorfra di-elektricitet og magnetisme udspringer, og skaber elektricitet (fysisk materie).

Kært barn mange navne
Aether kan hverken ses eller måles og har igennem historien fået mange navne:

-Altheden
-Akasha (Sanskrit)
-Alkahest (Albertus Magnus 1280)
-Antistof
-Aset/Asur (Isis og Osiris Egypten)
-Atmos (Græsk)
-Atman "Aether I mennesket" (Østen)
-Bevidsthed
-Brahman (Østen)
-Counterspace "anti tid og rum"
-Chi
-Dark Matter (det sorte stof) i partikelteorien
-Det 5. element som skaber de 4 elementer ild, vand, jord og luft
-Det di-elektriske felt fra inertia (Charles Proteus Steimetz) "det rum vi sender trådløse signaler igennem"
-Det sorte tomrum mellem stjernerne når man kigger op om natten
-Det guddommelige
-Ein Sof (Judaismen) "uendelig"
-Ether (græsk)
-Gud
-Inertia
-Infinite memory
-Isis, Nut (Egypten)
-Livskilden
-Monad (Platonismen) "den ultimative enhed"
-Morphogenetic Field (Rupert Sheldrake)
-Neter (Kemet, de sande egyptere) "naturen", en beskrivelse af den samlede naturlov i hele kosmos med start fra Aset (Isis).
-Non Cartesian Dielectric Counterspacial Aether
-Omnipresence "allestedsnærværende"
-Orgone
-Philosopher's Stone (Filosoffernes sten)
-Prana
-Prima materia (før det fysiske univers)
-Spiritualitet (spirit)
-Tao (Buddhismen) "den universale vej"
-The Unified Field (det forenede felt)
-True inertia
-Uendeligheden (eternity/eternal)
-Vril
-Zero point energy
-Æter "den øverste klare luft", "ud i æteren"

Al Qaeda =

Al Qaeda er navnet på CIA's liste over deres allierede Mujahedin krigere i Afghanistan i 1980 erne, som senere blev brugt til at opdigte/skabe en verdensomspændende terrororganisation efter 11. september.

Alfabet =

Ordet alfabet er sammensat af Alfa og Beta, som også er bogstaverne A og B. Den grundlæggende tolkning er "fysisk manifestation" og betydning kan sammenlignes med ordet ATOM "Gud og alt det der kommer bagefter" (det ikke-fysiske univers og det fysiske univers der følger bagefter).

Alfabetet er i virkeligheden en række symboler der har en højere betydning. I dag (2019) giver bogstaverne ingen mening for os, med mindre de danner et ord. Denne nedgradering af alfabetet er primært sket pga. mistolkninger af old græsk til latin, og er skyld i at mange vigtige begreber og forståelser er forsvundet.


-Alef og Bet er den hebræiske udtale af A og B.
-A og B er det samme som nummer 1 og 2
-Alfabet er også Abrakadabra
-A-B er fra nat til dag
-A= "vand" og B= "solopgang"

Alkymi =

Alkymi har rod i El-Kemet, El= "gud/fra/fader" + Kemet (K-M-T)= "mørket", og skal tolkes som  "Manifestation fra mørket".

De moderne tolkninger af EL-Kemet henviser til "de sorte menneskers land" eller "landet med den sorte jord/muld ", men ingen af dem er helt korrekte. El-kemet betyder "oprindelse/skabelse fra mørket" eller "udspringer fra mørket", en analogi der bygger på solen der titter frem ved vintersolhverv, og frøet der spirer i den MØRKE muld.

-El-Kemet er det oprindelige navn for Egypten, som tilhørte Kemet kulturen, der levede i landet lang tid før dynastierne og faraoerne kom.

Den "kemiske" alkymisme byggede på mistolkninger af den egyptiske metafysik, der udsprang fra skolerne i Alexandria. Man tolkede skrifterne bogstaveligt og troede at det var formlen til at lave bly til guld, livseliksir osv.

-Ordet EL er helt grundlæggende en betegnelse for solen ved midnat/vintersolhverv (solens laveste punkt i sin daglige/årlige cyklus), som senere er blevet et udtryk for "Gud/Faderen".


Ideologier der udspringer fra analogien om solen der rejser sig fra mørket:

-"lad der blive lys" - siger biblen og de religiøse.
-"fra bly til guld" - siger alkymisten der tolker alkymien bogstaveligt.
-"rejs dine chakraer" - siger de i New Age filosofien.

Amen =

Amen kommer direkte fra egyptiske Amun (Amun præsterne/faraoerne), som betyder "den skjulte" (the hidden one). Det er en reference til den skjulte sol om natten, hvor den bliver til (sjælen/soul). Det er herfra konceptet om menneskets sjæl stammer fra.

Amerika =

Amerika skal grundlæggende forståes som "landet af den fjerede slange" (Land of the feathered serpent).  Slangen med fjer er en analogi der bygger på solens opadgående cyklus, fra midnat/vintersolhverv til solopgang/forårsjævndøgn.

-Sjælen (solen om natten) der manifesteres ved solopgang.

-Landet der manifesterer sig fra det guddommelige. 

Amun-Ra =

Det egyptiske fænomen Amun-Ra skal tolkes som fysisk manifestation af solen.

De astronomiske aspekter af solen er senere blevet overført til konceptet om fysisk manifestation af sjælen (religion).

Ra fremgår i mange ord der beskriver fysisk manifestation, feks. RAdiation (stråling), RAdiator, RA værdier, RAdio.

Anatomi =

Anatomi skal tolkes som An-Atom-I "de indre atomer i mennesket", menneskets sammensætning.

-Ordet ATOM betyder også at dissekere "to cut", men det har  intet har med opskæring af mennesker at gøre. At dissekere skal forståes som adskillelsen af A fra TOM. Læs mere under ATOM.

Anu (mesopotamien) =

Anu er faderen i Anunnaki legenden, som er sumernes (Irak/Mesopitamien) metafor for solen ved vintersolhverv

Anu er også:
-Osiris
-Nimrod
-Saturn

mfl.

Anunnaki =

Anunnaki skal helt grundlæggende tolkes som "solen der manifestere sig fra natten" (fra himlen til jorden).

-Afkommet/fysisk manifestering fra An (Sumersk gud for vintersolhverv).

-Anunnaki er en personificering af solens cyklus igennem de syv stjernebilleder under jævndøgspunkterne, natten "det guddommelige".

-De mest kendte er Anu, Inanna, Enki og Enlil.

Anunnaki kan også tolkes som:

-Tanke til handling
-Spirit to matter
-Vand til ild
-Nat til dag
-Antimatter to matter
-ANKH
-Far og mor til søn
-Di-electricity to electricity
-Dark matter to matter
-Mørke til lys
-Helvede til himlen
-Osiris/Isis til Horus
-Neutron/proton til elektron
-Månen til solen
-Aether til de fire elementer
-Egypten til Israel (Kanaan)

etc. 

April =

April skal tolkes som "at åbne den 2. måned". April er den 2. måned efter forårsjævndøgn.

April kan også tolkes som:

-At åbne (for foråret).
-Kåd kalv/vædder/lam
-Ko der ammer
-Egyptiske tyr Apis
-Aphrodite der ammer
-Mor der ammer sit nyfødte barn
-Isis der ammer Horus

Archon =

 Archon skal tolkes som Arch "ark/bue" + On "lyset/solen". Solen i arken. Den græske oversættelse af ordet Archon er "at lede" (to rule). Solen har den ledende rolle i dens cyklus (ark/bue henover himlen).

I New Age bevægelsen bliver Archons ofte mistolket som fremmede væsner.

Ariske race (Aryans) =

Den ariske race er perserne (de tidlige iranere/indere), som navngav dem selv udfra de astronomiske aspekter af solen der passerer stjernebilledet vædderen (Aries), ved forårsjævndøgn.

Fænomenet ses også i mange andre kulturer, feks. i Egypten med faraoerne "The High Ram", Rama i Indien og Moses i bibelen. Sandhedssøgende mistolker ofte begreberne; Den Ariske race, Martians, Pleiadians osv. med en fremmed race fra et andet sted i universet.

-Ram perioden (vædderens periode) befandt sig mellem år 2000 fvt. og år 0. Her 4000 år senere (2020) står solen op bag stjernebilledet vandbæreren.

-Aries er stjernebilledet vædderen i zodiaken.

-Nazisterne var overbeviste om at Aryans var en bestemt fremhævet/oplyst race (de tog fejl, ligesom alle andre der også tolker astronomiske metaforer bogstaveligt).

-Arian, Ares, Aries, Mars, Ram, er alle betegnelser for solen der passerer horisonten ved forårsjævndøgn.


-Begrebet om solen der krydser op igennem jævndøgnslinjen, har senere udviklet sig til religiøse koncepter om menneskets højere bevidsthed, oplysthed, at rejse sine chakraer ol.

Arkitekt =

Arkitekt er i overført betydningen arki=buen, tekt (technic)=teknik. "Teknikken i solens ark/bue". Solen er chef arkitekten der bygger arken/buen henover himlen.

Frimurerne 
Hiram Abiff "den store arkitekt" (Grand Architect).

Astrologi =

Astrologi er sammensat af ordene Astro= himmellegemernes cyklus + Logi = logik.  Logikken i stjernebillederne.

Forskellen på Astronomi og Astrologi 
Astronomien redegøre udelukkende for himmellegemernes fysiske cyklus, hvorimod astrologien er en udvidelse af astronomien, hvor himmellegemernes cyklus også bruges til at forklare grundlæggende cyklusser i kosmos (metafysikken). Altså både et fysisk og metafysisk aspekt bygget på observation og logik.

En af grundprincipperne i astrologien bygger på den kosmiske grundlov, om de tre stadier; Cardinal, Fixed, Mutable. Noget skabes, det fikseres (eksistere) for en periode, for til sidst at gå til grunde.
Denne cyklus gentager sig i en evig cyklus. Mennesket fødes, lever og dør- et frø spirer, bliver til et træ, og visner osv.

Desværre er budskabet i den oprindelige astrologi for længst forsvundet, og er blevet udskiftet med talrige mistolkninger og koncepter i den moderne pop-astrologi. Nogle af mistolkningerne er bla. at, planeternes stillinger har en altafgørende indflydelse på menneskets egenskaber, horoskoper mm.

Nordisk mytologi
-Astronomi og astrologi er også Asetro-logik

Egypten
-Astronomi og astrologi er også Aset-tro-nomi og Asur (Isis og Osiris).

Østen
I østen er astrologien det samme som Veda teksterne. Veda betyder viden.

Ateisme =

Ateisme er benægtelse af noumenon "det som ikke kan opfanges af sanserne" som er en kontrast til fænomener.
En ateist skal forståes som et individ der er ignorant overfor ikke-fysiske, eller ikke-sanselige begreber, og bygger derfor sin identitet på empiri, materialisme og atomisme.

Den oprindelige definition af ordet ateisme refererer hverken til benægtelse af gud eller afguder, som mange fejlagtigt tror! Ateismen er dogmatisk på lige fod med religioner, da en ateist automatisk hæmmer sin egen tankeudfoldelse, og overlader sin virkelighedsopfattelse til andres mening eller konsensus (det flertallet mener). Dette medfører at man bliver et nemt offer for manipulation af viden. Navnligt igennem videnskabsteorier og empiri.

-Ateisme kan betegnes som den moderne "religion", som kontrolleres af økonomiske magtstrukturer.

-Det eneste man fraskriver sig som ateist, er alle de andres religioner.

-De fleste der udgiver sig som ateister, har ingen anelse om hvad ateisme drejer sig om.

-Den moderne ateisme blev udbredt og finansieret med stor hjælp fra de oligarkiske banksystemer, trykkerier og videnskabsinstitutioner. Dels for at svække kirkemagten, men også for at fremme industrialismen, materialismen og forbrugermentaliteten.

Atenisme =

Atenisme er efterfølgerne (kulten) af den Egyptiske farao Akhenaten (Amenhotep IV) og hans dyrkelse af Aten soldisken. Aten konceptet byggede grundlæggende på en analogi af solen ved solhverv, overført til den egyptiske metafysik. Aten er tilbagevendelsen til den oprindelige betydning af Atum, bare i en ny indpakning.

Hele konceptet omkring illuminisme oprinder fra ateismen, hvorimod mistolkningerne af den efterfølgende Amun har ført til dyrkelsen af lyset. Heriblandt de Abrahamske religioner (lad der blive lys).

De metafysiske aspekter af atenismen dyrkes bla. af :

-Rosenkors-ordenen
-Frimurer-ordenen

Atom =

Atom skal grundlæggende tolkes som et symbol (ikke et ord) for den samlede (uncut) metafysik, som også indeholder fysikken. ATOM er det ord i verden der indeholder flest underlæggende informationer.

A= det ikke fysiske univers
Tom= det fysiske univers ("skåret ud" af helheden).


ATOM skal læses som A+OM, hvor A er Æter/inertia af ikke-fysisk natur, hvorfra +OM (TOM) udspringer som det fysiske univers igennem de fire elementer.

A= Æter/inertia "det guddommelige"
T/+= Korset som udgør fysisk manifestation (lodret ild/lys og vandret jord/materie)
O= Luft (gas)
M- Vand (flydende)


-A+OM er også Alfa og Omega der udgør den komplette cyklus af energi. 

-O'et (o-mega) er også et symbol for "det store 0 (nul),  "portalen" (solnedgang/efterårsjævndøgn), hvor solen forsvinder ned bag horisonten "tilbage i sin mors mave i den kosmiske livmoder".

-Atom har grundlæggende den samme betydning som egyptiske Atum og hinduismens Ātman. Den samlede metafysik, hvorfra skabelsen af det fysiske univers udspringer.

Atomisme =

Atomisme er i sin enkelthed troen på at universet grundlæggende er sammensat af partikler, og at svarene på de mest fundamentale spørgsmål kan besvares igennem partikel teorier og kvantefysik, eller afvises ved hjælp af empiri.

Atomismen er flere gange blevet manet i jorden af feltteorien. Men i starten af 1900 tallet fik atomismen sit tilbagetog i det akademiske videnskabsmiljø, hvor den stadig hersker som standardmodellen og relativitetsteorien.

Der er dog rigtig god grund til at tro at rigtig mange forskere godt ved at de er på afveje, men simpelthen er nødsaget til at blive i deres videnskabelige dogme, for ikke at tabe deres livsværker på gulvet, og for at beholde deres levebrød.


Der er to årsager til at atomismen opstod...

1. De græske filosoffer som fik til opgave at oversætte de gamle tekster forstod simpelthen ikke budskabet i teksterne. Værkerne blev ganske simpelt oversat litterært, og de ting man ikke forstod lod man glide ind under fysiske begreber. Det resulterede i at mange begreber og ord af ikke-fysisk natur, mistede deres oprindelige betydning.
 

2. Atomismen er flere gange i historien blevet manet til jorden, lige indtil forretningen "moderne akademia" satte sig på tronen som ejerne af primærmodellen for kosmisk mekanik. Man begyndte ganske enkelt at "pushe" hypoteser som fakta, bla. fra Galileo Galilei, Isaac Newton, og Albert Einstein mfl. Det resulterede i institutionen blev afhængige af deres egne teorier, og måtte bruge energi på at udvikle systemer der kunne underbygge disse teorier. Iblandt de nyeste teorier finder vi bla. kvantefysikken, partikel teorien, relativitetsteorien, big bang teorien osv. som hovedsageligt kun bakkes op af matematiske ligninger. 

Atum =

Atum er det mest fundamentale begreb i den oprindelige egyptiske metafysik. Egypternes svar på felt teorien, som forklarer at skabelsen af det fysiske univers kun er den ene halvdel af en komplet cyklus. Med andre ord så er fysisk manifestation kun effekten af "Atum" som er uden fysisk natur.

Egyptiske Atum, østens Atman (Brahman), grækernes Atmós, betegner alle "det store åndedrag" (kilden til ordet atmosfære). At det fysiske univers suges ind og ud af eksistens i uendelige cyklusser.

Atum er det er det dybeste man kommer ned i den oprindelige orale egyptiske metafysik. Først i 2016 definerede Ken L. Wheeler nøjagtigt hvad det var vore forfædre prøvede at forklare os. At svarene skal findes i definitionen af magnetisme og torusfeltet.

Oprindeligt var metafysikken den overordnede betegnelse, som også indeholdt fysikken (effekten samt årsagen til effekten). Der findes ikke både metafysik og fysik, der findes KUN metafysik!Felt mekanikken
-"åndedræt" er en metafor for de to grundlæggende principper i torusfeltet (di-elektricitet og magnetisme), som skaber kompression "elektricitet/masse" og dekompression "opløser masse".

Fysikken
-Atum er Atomet, den samlede betegnelse for neutronet og protonet, som sammen skaber elektronet (fysisk stof).

Egypten
-Isis og Osiris (søskende) får sønnen Horus

Astrologi
-Solen og Månens cyklus
-Solen der passerer de to jævndøgnspunkter.

Religion
-Josef og Maria skaber Jesus
-Faderen, sønnen og helligånden (treenigheden)

Avalon =

Avalon kommer af ordet Avalance "nedstigning" eller "gå ned". En mytologisk metafor der bygger på solen der krydser horisonten ved solnedgang/ efterårsjævndøgn

-Avalon er "øen med frugttræer", en metafor for solen ved efterårsjævndøgn, der hvor høsten af frugter og afgrøder finder sted.

Ava= af, ned, væk, krydser over, passerer igennem. Metafor for at krydse
On= "den eneste ene", solen (egypen)

I myten om Kong Arthur (solen), bliver Arthur transporteret til "øen" Avalon efter at være blevet såret. Såret er en metafor for at solen først bliver stukket af stjernetegnet vægtens sværd ved efterårsjævndøgn, efterfulgt af skorpionens stik og skyttens pil ved vintersolhverv. Ved vintersolhverv placerer Arthur hans sværd Excalibur i stenen (solen ved vintersolhverv).

b

Babylon =

Babylon er grundlæggende et begreb for solens port, solen på sit laveste punkt ved midnat og vintersolhverv, hvorfra den starter en ny cyklus (ny dag og år). Babylon kommer fra den græske betegnelse Bab-ilani, som kommer fra Bab-ilu "Guds/solens port". (Gate of God), fra bab "port" + ilu "gud/solen").

-Babylon og Bethlehem er samme fænomen.
-Guds/solens port er en metafor for vintersolhverv, hvorfra solen og lyset genopstår.

Reelt er jævndøgnspunkterne også portene til og fra det guddommelige, så man kan sige at natten og vinterhalvåret er Babylon's bymure, og selve centrum af Babylon er porten ved vintersolhverv. Det samme gælder Bethlehem.

Bethlehem =

Bethlehem "Guds hus" er en metafor for natten/vinterhalvåret og solens laveste punkt i sin årlige cyklus.

Bethlehems bymure er natten/vinterhalvåret, der strækker sig mellem jævndøgnspunkterne, og Bethlehems centrum er vintersolhverv, der hvor solen fødes på ny hvert år.

-I Biblen er Bethlehem skjult under en metafor som en by.

Bibel =

Bib= "bibliotek" og El= Gud/Solen "det store arkiv om solens cyklus", med start ved vintersolhverv "lad der blive lys".

I det nye testamente er udgør Jesus solens vandring igennem de tolv stjernetegn! For at forstå bibelmetaforerne, kan man prøve at skifte begreberne Jesus ud med solen, og kristus ud ud med solen om natten.

Bloody Mary =

Bloody Mary (blodige Marie) er en metafor for månen når den er rød. Symboliseres ofte med Jomfru Maria med blod fra øjnene der løber ned ad kinderne. Læs også under Jomfru Maria

Bror =

Bror (Brother) er sammensat af Bro= brah (Abram/RA) og ther=theos (gud)  Guden Ra. Bror og søster betyder Ra og Isis.

c

Capitol (Capitol Hill) =

Capitol er Romersk latin og er et tempel dedikeret til guden Jupiter (solen lige inden den titter frem ved solopgang/forårsjævndøgn). Den amerikanske kongress er en "kopi" af St. Peterskirken i Vatikanet (Basilica di San Pietro). St. Peter er en metafor for solen der passerer stjernetegnet fiskene, og kuplen symboliserer den kosmiske livmoder (natten/The Womb) hvorfra solen bliver født. Den samme symbolik bruges også i muslimske moskeer.

Capricorn (stenbukken) =

Capricorn (stenbukken) er sammensat af ordene Capri "Gedebuk/begravelsesplads" og Corn "horn/hjørne". Det er et udtryk for at solen runder midnat/vintersolhverv (hornet, hjørnet) hvor den "dør" og bliver "begravet", hvorefter den genopstår og atter klatrer op mod sit højeste punkt på sommeren i sin årlige cyklus.

Det er også derfor at stenbukkens tegn ofte markeres med gedebukkehorn. Samme fænomen gør sig gældende ved sommersolhverv, hvor solen runder "hornet" på årets længste dag. Krebsens tegn var tidligere en Uni-Corn.
Capri-Corn og Uni-Corn er solen der passerer sommer- og vintersolhverv.

Capricorn og stenbukken er også:
-Gedebukken
-Egyptiske Osiris
-Bunden af obelisken
-"Saturn"
-Den sorte kube
-Muslimske Kaaba

Chakra =

Chakra kommer fra sanskrit - चक्र (Cakrá) og betyder "hjul/cyklus". Solens cyklus igennem zodiaken.

Den grundlæggende kilde til de syv chakraer, er solen der passerer syv stjernebilleder i natten/vinterhalvåret. Alle andre tolkninger er religiøse koncepter, der er bygget på astronomiske aspekter.

Cirkel =

Cirkel (Circle) circ= cirkulation/cyklus, el= Gud (solen). Solens årlige cyklus.

d

De fire verdenshjørner =

De fire verdenshjørner er de fire årstider i solens årlige cyklus. De fire kvadrater i det astrologiske hjul, som er opdelt af de to jævndøgn og solhverv, som også udgør korset. 

Delfi (Delphi) =

Ordet Delfi (Delphi) betyder "livmoder" (womb), en metafor for natten der gemmer på solen indtil den atter står op.

-Isis gravide mave
-Waters below
-Sorte Madonna
-Inertia
-Neutron
-Antistof

Den hellige gral =

Den hellige gral er grundlæggende en analogi der bygger på solen der krydser horisonten ved efterårsjævndøgn. Solen der krydser stjernebilledet Crater.

-Gralen er udformet som et bæger der symboliserer (natten/vinterhalvåret) der er placeret på en fod (vintersolhverv).

-I myterne er gralbægeret placeret på bordet ved den sidste nadver. I Leonardo Da Vinci's illustration af den sidste nadver, vises gralen ikke. Men jesus (solen) er placeret ved efterårsjævndøgn, midt imellem stjernebillederne jomfruen og vægten.

-Gralsymbolikken findes også i andre kulturer, feks. en udsmykket kranieskal der bliver brugt som et bæger/skål. Eller det keltiske Gundestrupkar og mange andre.

Den syvende himmel =

Den syvende himmel er en metafor for solen ved midnat/vintersolhverv. "Gud, den gamle vise sol på sin trone". De 6 resterende himle, er de seks stjernetegn som solen passerer i natten/vinterhalvåret.

-I New Age filosofien er den 7. himmel blevet oversat til den 7. og øverste krone chakra i mennesket, det højeste spirituelle stadie.

Det 5. element =

Det 5. element er en betegnelse for Aether (Inertia).

Djævel =

Ordet Djævel (Devil) kommer af ordet Evil (ond), som er en metafor for natten/vinterhalvåret.

-Evil kommer af Eve-El, som i overført betydning er solen/lyset der udlignes (even out) ved efterårsjævndøgn.

Eve= EVEning, EVEn out, EVEnt, EVE-il, el-EVEn, sEVEn
El= Gud/Solen

-Djævelen symboliseres også med satan (saturn). I astrologien hersker planeten saturn over vinterhalvåret. Læs mer under saturn.

DNA Helix =

Helix kommer af ordet Helios (solen). 

Dommedag =

Dommedag er efterårsjævndøgn d. 23. September , hvor solen forsvinder ned i vinterhalvåret.

e

EL =

El er en betegnelse for "Gud/alfaderen" og skal grundlæggende tolkes som solen under horisonten/jævndøgnslinjen, navnligt ved vintersolhverv.-Alt hvad der kommer efter El- er solens effekter.

-Babel -Bab-El- er "fader-solen" den aldrende sol ved vintersolhverv, hvor den nu må dø og videregive sin rolle til den ny sol.

-El er også planeten saturn. Saturn er den planet der befinder sig længst væk fra solen, og derfor bliver den brugt som symbol for månederne omkring vintersolhverv, hvor solen befinder sig længst væk fra sommeren.

-El er en term der benyttes i en lang række ikke synlige fænomener, såsom:

-Elite
-Elektron
-Elektricitet
-Elders (jødiske elders)
-Elohim (Gud)
-BibEL "biblioteket over Gud's/solens cyklus"
-Eldorado (den gyldne)
-Elondon (London)
-Elected (udvalgt)
-Elevate up (rejser sig)
-IsraEL (treenigheden)
-BabElon (Babylon "solen ved vintersolhverv")
-Ellah (Allah)

Elektricitet =

Elektricitet betyder "gylden"  og skal grundlæggende tolkes som "fysisk manifestation", solen der starter sin cyklus ved vintersolhverv (solens fysiske manifestation).

Elementerne =

Elementerne består af Ild (lys) - Vand (flydende) - Jord (fast form) - Luft (gas). Det 5. element er aether hvorfra de fire elementer udspringer.

Elohim =

Elohim skal tolkes som El's (som i solen's). Det er solens syv faser i vinterhalvåret/natten (i det guddommelige).

Beslægtede ord:
-Allah
-Aloha
-Hallo
-Halo
-Heil

Elsker =

Elsker betyder grundlæggende at solen fuldender sin cyklus ved vintersolhverv.

-Elsker El=solen "gud" + Sker= "at vende, fuldende cirklen/cyklussen, krone, ringen er fuldendt, corona, kronos".


Empiri =

Empiri betyder “viden, der er blevet tilegnet via de fysiske sanser.

Empiri kan ikke bevise noget, det kan kun bruges til at modbevise fejlagtige påstande indenfor det fysiske univers!

-Empiri kan udelukkende bruges til at beskrive effekten af noget, men aldrig til at beskrive de grundlæggende principper bag effekten. “Jeg vil se det før jeg tror det”.

-Empiri er affødt af atomismen. Hvis det ikke kan sanses kan det heller ikke bevises, og dermed kan det ikke bruges til at generere empirisk viden.


Ateisme og empiri går sammen hånd i hånd. Ateisten udelukker det "guddommelige", for ingen har set fænomenet. Mens empirien siger “jeg vil se det før jeg tror det". Ligesom religionerne, fanger empirien også mennesker i et doktrin, hvor alting udelukkende skal bevises ud fra fysiske observationer. Det gør det let at manipulere med videnskaben, fordi det ofte er konsensus der afgør for ateisten, hvad der er rigtigt og forkert.

Empiri er et fantastisk værktøj til at sikre om fysiske teorier holder vand, men er et ubrugeligt værktøj når det gælder udforskningen af de grundlæggende principper i kosmos. Det største problem ved empirien, er at den automatisk foretrækker kvantefysikken (partikel teorien), og udelukker feltmekanikken som er den fundamentale byggesten i universet.


"Empiri er en sekt af kvaksalvere"
Hvis man slår ordet empiri op i etymologien og sporer betydningen til rodforståelsen, så er det en betegnelse for kvaksalveri i 1520erne, og senere blev det brugt til at beskrive en religiøs sekt.

Engel =

Engel (Angel) betyder vinkel. Engle med vinger er en metafor for solens vinkler i sin årlige cyklus.


-En ærkeengel (archangel) er Ark + Engel er en bestemt vinklen på solens ark/bue i sin årlige cyklus.

-Solen har 360 forskellige vinkler "engle", en ny vinkel for hver dag i året.

-Fallen angel er solens faldende vinkel, typisk fra efterårsjævndøgn til vintersolhverv.

Engelsk =

Engelsk (English) kommer af Engel'sk (Angle - ish) og skal forståes som "vinkel'sk", solens vinkler i sin årlige cyklus. Englænderne er opkaldt efter englene, som i rod forståelse er solens vinkler.

England= "landet af solens vinkler"
London= El-On-Don "Gud solen er mægtig"

Esoterisk =

Esoterisk betyder "indre", "tilhørende en indre cirkel" eller "der er mere hvis man kigger ind".

Det kan både være tale om en viden der kun florerer indenfor en indre gruppe af personer, eller en viden der kun gælder indenfor nogle bestemte rammer.

-S-O-Terra, terror, tarot osv. kan alle sættes i forbindelse med cirkel/cyklus/hjul. Feks. er jorden terra fordi den befinder sig i et indre/lukket kredsløb.

Exodus (udvandringen) =

Exodus, udvandringsmyten fra biblen er en metafor for  solen der passerer horisonten ved solopgang/forårsjævndøgn.

-Egypten er en metafor for vinterhalvåret.
-Det lovede land "israel" er sommerhalvåret.
-Moses er en metafor for "hyrden" der leder solen ind i dagen/sommerhalvåret.
-Den brændende tornebusk (akacietræet, livets træ) med solen bag sig, er solopgang/forårsjævndøgn. 

f

Farao =

Farao betyder "det store hus" og er en metafor for de "12 huse" (stjernebilleder) som solen passerer i sin årlige cyklus.

Fasicisme =

Fascisme er når statens samarbejde med private virksomheder og karteller, tilsidesætter eller fratager borgernes indflydelse og rettigheder, i en sådan grad at det er de private kræfter der sætter den politiske dagsordenen. Dette "offentligt-private samarbejde" blev karakteriseret som fascisme af Mussolini i 1930-ernes Italien.

Fascisme kan også betegnes som centralisering af magt så den nemmere kan kontrolleres af en mindre gruppe. Alle moderne virksomhedsopbygninger er fascistiske i deres natur, med direktør, underdirektør osv. bygget op efter pyramide strukturen. En virksomhed tager også kun hensyn til omsætning og tallene på bundlinjen, da det er det er den afgørende faktor for dens overlevelse.

Feltmekanik =

Feltmekanikken (felt teorien) er den ultimative grundlæggende teori om hvordan kosmos fungerer (elektrisk/magnetisk), som tager udgangspunkt i torusfeltet.

-Feltmekanikken kan sidestilles med den oprindelige opfattelse af metafysikken, før filosofien indtrådte.

-Feltmekanikken er identisk med den oprindelige forståelse af metafysikken i praktisk set alle ur kulturer. Det er grundlæren i naturloven om hvordan energicyklussen fungerer ens overalt i universet.

-Feltet henviser til torusfeltet (doughnut formen) som består af magnetisme. Hullet i "doughnutten" (timeglasformen/hyperboloiden) er di-elektricitet der udspringer fra inertia I centrum af feltet. Udgangseffekten er elektricitet, eller det vi kalder det fysiske univers (materie).

-Feltmekanikken må ikke sammenlignes med Quantum-field teorien, relativisme , eller andre former for kvantum og partikel teorier der er baseret på atomisme!

-Det er ikke muligt at redegøre for feltmekanikken via matematiske ligninger, da felter ikke indeholder noget kvantum der kan tælles eller måles. Man kan udelukkende observere effekten af feltet (det fysiske univers)

Fiat =

Fiat betyder "at komme til eksistens" og er grundlæggende en metafor for solen der manifesterer sig ved solopgang/forårsjævndøgn. Fiat bruges ofte sammen med Lux (Fiat-Lux) som betyder "lad der blive lys".

-Fiat bruges også til at navngive Fiat-valuta (papirspenge), som trykkes ud af den blå luft (ligesom solen), uden bagvedliggende værdi, som feks. en guld- eller sølvfod.
-Fiat er også navnet på en italiensk bilproducent.

Filosoffens sten (Philosophers stone) =

Filosoffens sten (Philosophers stone) er alkymisternes uopnåelige formel på en substans der kan lave bly til guld, også kendt som livseliksiren der kan gøre mennesket udødelig.

Denne "kemiske" teori udsprang af alkymisternes mistolkning af metafysikken, som grundlæggende handler om at solen forvandler fra "bly" til "guld" ved vintersolhverv, og derved får "evigt" liv.

Filosofi =

Filosofi betyder kærlighed til visdom. Ordet er sammensat af ordene Filo "kærlighed" + Sofi "viden/visdom". Den moderne akademiske filosofi er praktisk talt blevet værdiløs, hovedsageligt fordi der bliver brugt mere tid på at diskutere og fremhæve andre filosoffers tolkninger, end at filosofere selv!

Men også fordi langt de fleste oversættelser fra oldgræsk til latin (specielt Pythagoras og Plotin i platonismen) ikke er oversat korrekt. Dette var også en af hovedårsagerne til at atomismen og materialismen fik sit indtog.

Religion opstår når man oversætter metafysikken bogstavelig!

Fredag =

Fredag er planeten Venus's dag.

Venus er Freja i nordisk mytologi, Afrodite i græsk mytologi og Venus i romersk mytologi.

-Fredag er stjernebilledet jomfruen, solens sidste stop før den går ned under horisonten ved solnedgang/efterårsjævndøgn (weekend).

g

Genesis =

Genesis skal tolkes som "generationen af isis"  eller "generne fra Isis". Isis er natten symboliseret igennem månen, og generation af Isis er hendes søn solen, der regenereres i natten.

-Gen henviser til det feminine og kvindelige aspekt af kosmos "natten", og sis er den egyptiske gudinde Isis (mor til solen).

-På Hebraisk betyder genesis "i begyndelsen" eller "oprindelse" og det er netop hvad Isis symboliserer. Isis er begyndelsen af alt! Hun repræsenterer den kosmiske livmoder (natten) hvorfra hele det fysiske univers (solen) skabes.

-Genesis (Mosebøgerne) er jødernes metafor af skabelsen, baseret på solens daglige/årlige cyklus.

-Genesis er udelukkende en beskrivelse af det fysiske univers EFTER skabelsen (effekten af gud/generationen af Isis) og definerer på intet tidspunkt for hvad "gud" er.

Grader ° =

Symbolet for grader ° (cirkel) er et symbol for solen.

Solens årlige cyklus danner en cirkel på 360° grader, hvilket svarer til 1° grad om dagen. Året har 365 dage men omkring sommer- og vintersolhverv "står solen stille" nogle dage, hvilket samlet resulterer i 360° grader.

Grøn =

Grøn (green) er ordet energi stavet bagfra (igreene -green). Grøn er den midterste farve i det synlige spektrum og repræsenterer energi, centrum for den fysiske skabelse.

Gud =

Betegnelsen Gud kommer af ordet "god" (good), hvilket er en metafor for solens "gode gerninger" i sin årlige cyklus. Her er etymologien uenig, for de henviser til Got, Gott, Goth osv. Men det er det er også solen "den sorte sol", for der er tale om den gamle vise sol i slutningen af dens cyklus, på sin trone ved vintersolhverv.

Religionerne har efterfølgende tillagt deres egne betydninger for ordet Gud. I de Abrahamske religioner er gud en fader, eller en skaber, hvilket afslører at definitionen er bygget på solens årlige cyklus.

Feltmekanikken
Teknisk set er den altoverskyggende Gud, Aether, altheden "bevidsthed". Det er fænomenet "inertia" i feltmekanikken (bevidsthed uden aktivitet). I fysikken kaldes fænomenet for "inerti", et ikke fysisk fænomen i "total hvile" (rest). Men hvad skaber så bevidstheden? Bevidsthed hører under begreber af ikke fysisk natur og kan derfor ikke skabes af noget. Bevidstheden (inertia) er det allestedsnærværende grundprincip i kosmos, og det er os som mennesker der skal lære at tænke ud over kreationisme.

h

Hathor =

Hathor (solen placeret i halvmånen/hornene) er den græske oversættelse af det egyptiske ord Het-Heru "solens hjem"  i den kosmiske livmoder (isis mave/The Womb). Solen om natten!

-Hathor er Venus

-Hathor i skikkelse af Isis, er solen ved solnedgang/efterårsjævndøgn.

-Hathor i skikkelse af en koen/tyren Apis, er solen ved solopgang/forårsjævndøgn.

Hellig =

Hellig (Holy) skal grundlæggende tolkes som "lyset/solen" i det hellige hav (natten).

-Solen når den ikke er fysisk til stede.
-Solens lys lige før daggry.
-Lyset på vej frem.
-Heil (hilser solen/lyset velkommen).

-Hell er natten/vinterhalvåret
-Man er HEL-dig at solen står op igen.
-Solen er HEL-ten.
-Natten er det HEL-lige hav
-Solen HEL-es og HEL-bredes ved vintersolhverv.
-HEL-vede er natten/vinterhalvåret
-HEL-ios er solen

HEL-lere det end så meget  andet :)

Helt =

Ordet Helt (Hero) kommer fra græske "Heros", som er hentet fra egyptiske Heru (Horus/solen).

Hjul =

Hjul skal tolkes som cyklus.

Hjul har også følgende forståelse:

-Cirkel
-Jul (juleaften)
-Det astrologiske hjul
-Cyklus af energi
-Kredsløb
-Solens årlige cyklus
-Ring
-Chakra
-Zodiaken

Holocaust =

Holocaust betyder "ofring med ild".

Horisont =

Horisont (Horizon) skal tolkes som "der hvor Horus (solen) rejser sig ".

Horoskop =

Horoskop kommer fra Horus (solen) + Scope (at se). "at se solens cyklus i gennem stjernetegnene".

Hele konceptet om at lægge horoskoper der fortæller om fremtiden, hører i  kategorierne pop-astrologi, pop spiritualisme og New Age filosofi, som alle er baseret på uvidenhed og mistolkning af de grundlæggende principper. Det har INTET med rigtig astrologi at gøre!

Horus (egyptisk gud) =

Navnet på den egyptiske gud Horus kommer af det oprindelige ord Heru (Helt), som er solen.

-Horus bliver senere til Jesus i kristendommen.
-Horus = Hours (timer). Hvor er solen på himlen.
-Horus = Horizon (horisont - "der hvor Horus rejser sig")
-Horus-Ra= Hurra
-Horus= Horus-Scope (Horoskop), at se hvor solen befinder sig i sin cyklus.

i

i =

I (i) er et symbol der er synonym med den egyptiske gudinde Isis.

Prikken over i'et er udgangspunktet (inertia) og stregen er di-elektricitet (ingen frekvens), som senere skaber S'et (coaxial effekten/helixen/pulsering i feltet), og dermed O'et (en cirkel), komplet kredsløb, cyklus, radius.

I'et er med andre ord et symbol for de to principper før skabelsen af det fysiske univers.

I.H.S =

I.H.S (Jesuit-ordenen) kommer fra middelalder latin og repræsenterer den græske forkortelse af IHSOUS (Jesus). Det græske bogstav -H- er et stort -E- (eta), og derfor blev I.H.S -ved en fejltagelse- til I.E.S i den romerske form.
Rod forståelsen kommer fra solens passage igennem stjernetegnet fiskene i marts måned (forårsjævndøgn), som grækerne kaldte Zeus "Jupiter". IES (solen) og Zeus (Jupiter) blev til Jesus.

Det er derfor den katolske kirke bruger Jesus og st. Peter som idoler (Solen Jesus og Jupiter/Zeus).

-Jupiter er romernes fortolkning af græske Zeus.
-I.H.S er Jesuitordenens symbol omkranset af en sol, fordi I.H.S / I.E.S (jesus) er solen!
-IES er også blevet til udtrykket yes .
-I.H.S betyder IKKE Isis, Horus og Seth. IHSOUS er en sammensætning af solen (IHS) og jupiter/zeus (IHS-ZEUS). Solen i fiskens tegn.

Ida og Pingala =

Ida og Pingala er grundlæggende termer for den stigende og faldende sol, i sin årlige cyklus.

-Ida er solens rejse fra vintersolhverv til forårsjævndøgn.
-Pingala er solens rejse fra efterårsjævndøgn og ned til vintersolhverv (korteste dag).

-I vinterhalvåret symboliseres solen med en slange (sjælen) fordi den ikke sætter fodspor i den fysiske verden.
-Sjælen betyder solen. Om natten er solen slangen (sjælen), og om dagen er solen falken (solen der flyver).

Vediske pāda er "foden", solens nederste punkt ved vintersolhverv. Solens cyklus udgør de fire kvartaler (fire årstider), to kvartaler i sommerhalvåret, og to kvartaler i vinterhalvåret, som opdeles af de to slanger Ida og Pingala.

Alle andre betydninger af Ida og pingala, er mistolkninger der har udviklet sig i takt med religionernes fremtog i østen. Hele den spirituelle analogi om kundalini energi, chakraer, det tredie øje osv. er bygget på mistolkninger af den oprindelige symbolik.

Illumination (illuminati) =

Illumination betyder "det indvendige lys" (modsatte af synligt lys), og skal grundlæggende tolkes som solen i mørket/natten under horisonten/jævndøgnslinjen. Navnligt ved vintersolhverv.

-Man ved at solen er der selvom man ikke kan se den, derfor er den illumineret.

-Illumination bruges også i 2. metafor til konceptet spirituel oplysthed.

Iran =

Iran kommer af Arian, Aries, Ares, Mars og betyder grundlæggende solen der passerer stjernebilledet vædderen ved forårsjævndøgn i Marts.

Isis (Aset) =

Isis betyder helt grundlæggende er-er  "det eneste der er, før alt andet", det mest grundlæggende princip i universet, den kosmiske livmoder hvori solen skabes- og fødes fra.

Aset skal tolkes som "alt før det fysiske univers". Et begreb der først senere blev til den egyptiske gudinde Isis. Aset symboliseres også med halvmånen, da den symboliserer natten, den ikke-fysiske verden, den kosmiske livmoder (vand) osv.

-A "før materie" + Set  "at sætte eller fixere noget".

Feltmekanik
Aset er Inertia (di-elektricitet og magnetisme) som danner hybriden elektricitet (det fysiske univers).


Andre ord der kan relateres med Isis:

-Aether
-Nattehimlen
-Vandet (det kosmiske hav).
-Principperne bag magnetismen
-Bevidsthed uden aktivitet
-Absolut hvilende tilstand
-Neutral
-Neutron
-Intuition (det der sætter tanken i gang, som igen sætter handlingen igang).
-Den kosmiske livmoder
-Ægget

Islam =

Islam er sammensat af Ishtar (Isis) + Lam  (stjernetegnet vædderen, lammet). En analogi der bygger på solen der passerer solopgang/forårsjævndøgn.

Israel (is-ra-el) =

Israel er sammensat af Is-Ra-El, og skal grundlæggende tolkes som solens faser i dens årlige cyklus (treenigheden).

For at forstå fænomenet bruger vi den egyptiske analogi.

Is= Isis "den kosmiske livmoder (natten) hvorfra solen skabes og fødes". (moderen)
Ra= Den fysiske sol i sommerhalvåret/dagen (sønnen/prinsen).
El= "Gud" (Osiris), hvis afskårne penis af guld, gør Isis gravid med solen. En metafor for at "Gud" skaber solen på ny, hvergang den forlader vintersolhverv. (faderen)

Grunden til at betegnelsen EL bliver forbundet med planeten Saturn, skyldes at Saturn (tidligere græske Kronos) blev opkaldt efter den egyptiske gud Set- (solen fra efterårsjævndøgn, indtil den runder vintersolhverv) + Urn ("turn to gold", at solen genopstår/runder et hjørne).


Egypten
-Isis= Mor til solen.
-Ra= Solen om dagen/sommerhalvåret.
-EL= Osiris solen om natten/vinterhalvåret.

Feltmekanik
Isis er inertia "bevidsthed", Isis og Osiris sammen er di-elektricitet og magnetismen (sort og hvidt lys). Ra er rødt lys (infrarødt) og El er blåt lys (ultraviolet), som tilsammen skaber alle regnbuens farver (den fysiske verden).

Israelitter =

Israelitter skal tolkes som "solens følgere" i dens årlige cyklus.

-Israelitterne der krydser det røde hav, ind i det lovede land, er en metafor for solopgang/forårsjævndøgn.

-Israel = Is (Isis) + Ra (Solen) + El (faderen/gud) hvilket er en metafor for solens cyklus (fødsel, død og genopstandelse i en uendelig cyklus).

j

Jehova =

Jehova er grundlæggende en metafor for solens årlige cyklus. Læs mere under Yahweh.

Jerusalem =

Jerusalem I biblen er en analogi der bygger på dagen/sommerhalvåret, navnligt solens højeste punkt ved middag/sommersolhverv . Sommerhalvåret og dagstimerne betegnes også som Zion bjerget.

-Solens periode over horisonten, fra solopgang til solnedgang.

Jesus =

Navnet Jesus kommer fra det græske ord IHSOUS, som er en sammensætning af IES-Zeus. En metafor for solen (IHS), der passerer stjernebilledet fiskene i marts måned (Zeus) ved forårsjævndøgn.

-Jesus er en metafor der bygger på solens rejse igennem de 12 stjernetegn (de 12 disciple).

-Jesus er fiskermanden fordi solen passerer stjernebilledet fiskene, som symboliseres med et fiskesymbol (Vesica Pisces).

Jorden =

Jorden (Earth) skal primært tolkes som "fysisk manifestation", som efterfølgende er brugt til kælenavn for vores planet, jorden. Det samme gælder betegnelsen "man" (mand).

Jøde =

Jøde kan helt grundlæggende tolkes som "den der dømmer/bedrager solen" når den når til Judæa.

Judæa er solens rejse fra efterårsjævndøgn til vintersolhverv, hvor den bliver "bedraget" tre gange. Først af vægtens sværd, derefter af skorpionens stik (kysset af judas), og til sidst af skyttens pil. Herefter dør den ved vintersolhverv.

-Jøde kan også tolkes som den "spirituelle der overvinder det materialistiske".


Når solen ankommer til Bethlehem (midnat/vintersolhverv) bliver den genfødt. Et barn er født i. . .


-En jøde er IKKE en bestemt race af mennesker!

-Ægte jøder er disciple af solen i dens årlige cyklus (Israel).

-Rodforståelsen i ordet jøde kan findes i mange andre ord:
-Jew
-Jude
-Judge (dommer)
-Jyde
-Druide
-Jedi
-Jewel (juvel)
-Judas
-Yahweh
mfl.


-Solen i natten er;  faderen, "den oplyste", "den vidende", "den forstående", "dommeren (judge)", "Judas (efteråret)", "den retfærdige", "den vise".

Jul =

Jul er kommer fra yul, som skal tolkes som solens cyklus ved vintersolhverv (juleaften).

Julen er en tradition der fejres den 24. -25. december, fordi solen -efter at have stået stille i samme grad i tre dage- atter begynder sin vandring mod sit højeste punkt i sommerhalvåret (sommersolhverv).

-De kristne fejrer Jesus (solens) fødselsdag/genopstandelse.

-Jul kan også tolkes som hjul (solens komplette cyklus).

Jupiter =

Jupiter er hentet fra den egyptiske gud Ptah, som er en analogi for solen der først vandrer igennem stjernebilledet skytten (lige inden vintersolhverv), og senere fiskene (lige inden forårsjævndøgn), hvor han skaber det fysiske univers (den fysiske sol).

Jupiter er også følgende:

-Ptah i egyptisk mytologi
-Thor i nordisk mytologi
-Indien Sanskrit "Dyaus pitar"
-Zeus i græsk mytologi
-Jupiter i romersk mytologi
-Planeten jupiter i astrologien
-St. Peter i den romersk katolske kirke

k

Kabbala =

Kabbala er sammensat af Ka-Ba-La "Allah", og skal grundlæggende tolkes som "solens der manifesteres fra det guddommelige (natten)".

-Ka-Ba = Kuben og cirklen

Ka= "sjælen" solen i natten/vinterhalvåret.
Ba= Den fysiske solen der manifestere sig ved solopgang/forårsjævndøgn.
La (El/Allah)= "gud/faderen", solen ved vintersolhverv.

Katolske kirke =

Katolsk betyder universal, fordi den katolske kirke/religion er baseret på astronomien, primært solens årlige cyklus.

-Den katolske kirke er baseret på Jupiterismen, hvilket vil sige at den er bygget op omkring principperne bag Jupiter/Zeus/Ptah. Heraf navnet st. Peter.

-Jupiterisme er grundlæggende dyrkelse af solens genopstandelse ved vintersolhverv og dens fødsel ved forårsjævndøgn.

Kong Arthur og ridderne om det runde bord =

Kong Arthur er solen og de tolv ridder om det runde bord er de tolv stjernetegn i solens årlige cyklus. 

Konspirationsteoretiker =

Betegnelsen "Konspirationsteori" blev opfundet af CIA i 1967 for at bremse den voksende kritik der opstod af Warren rapporten, efter mordet på præsident Kennedy og Lee Harvey Oswald. Effekten af ordet er et kraftigt værktøj til at gøre kritikere og tænkere tavse i forhold til de udmeldingder der kommer fra status quo (systemet).

-Ord som Konspirationsteoretiker og sølvpapirshat bruges flittigt i den offentlige debat. Ofte som et udtryk for at man er bedrevidende.

-En ægte konspirationsteoretiker laver objektivt grundig research for at finde konspirationer. Men hvis man uhæmmet deler andres information, uden forudgående dybdegående research, så må man leve med titlen "sølvpapirshat" ;)

Kristi blod =

Kristi blod (Jesu blod) skal grundlæggende tolkes som solen der passerer horisonten "alteret" ved efterårsjævndøgn. Her høster man frugten og visdommen fra "livet", den fysiske verden (sommerhalvåret).

Den fysiske sol (fra solopgang til solnedgang) er brugt til at skabe metaforen om det fysiske menneske og den fysiske verden. Kristus er solen i nattetimerne hvor den ikke kan ses, og efterårsjævndøgn er portalen mellem dag og nat "liv og død". Frelseren (solen) drager ud af dagen og ofrer sit blod for andres synder (natten).

-Man kan ikke tage dagen og lyset med ind i natten, derfor må man ofre sit blod for synden (natten). Ordet Synd har rod i Sin (månen), som symboliserer natten! "solen kan ikke ses om natten, men vi kan stadig nyde frugten af dens arbejde".

Kristus =

Kristus skal grundlæggende tolkes som solen der krydser vintersolhverv.

Ordet Kristus er oversat til "den salvede", som oprinder fra klargørelsen/balsamering af mumier i Egypten. Processen med at klargøre de afdøde hed Karast, som kommer af betegnelsen KRST "i hvile".

Hele det religiøse konceptet med mumificering, er en analogi der bygger på solens "død" ved vintersolhverv, og dens efterfølgende genopstandelse tre dage efter. Ved genopstandelsen bliver solen til Kristus, den lille ny sol som frelser verden "den indviede".-Betegnelsen "sjælens frelse" (Messias), er solen der bliver frelst. Konceptet sjæl (soul) er solen i vinterhalvåret når den befinder sig under jævndøgnslinjen, og lige efter vintersolhverv d. 25. december om morgenen, bliver den frelst.

-Kristus er også egyptiske KA "sjælen" + RA "manifestering af solen/lys" + ST "sted/fundament", fundamentet for manifestation af sjælen (solen).

Osiris-Karast (Ka-Ra) symboliseres med pisken og hyrdestaven der krydser over brystet (x marks the spot).

-Kristus symboliseres også med et X (romertallet 10), fordi vintersolhverv befinder sig i den 10. måned fra forårsjævndøgn.

-Kristus er skjult i alfabetet som "QRSTU", hvor T er korset der symboliserer fysisk manifestation, U/V er solens nederste vendepunkt og STU udgør det kristne anker. Se anker under symboler.

Kristus er også:
-Krishna i østens mystik
-Egyptiske Osiris
-Nimrod
-Frimurernes Hiram Abiff
-Slangen med fjer (the feathered serpent)
og mange flere...

-X marks the spot

Kronen =

Kronen (Crown) kommer af "corona" (solens skær), og er en direkte tolkning af solens skær ved efterårsjævndøgn, hvor solen krydser stjernebilledet Corona Borealis.

-Ved sommersolhverv krones kongen, og ved efterårsjævndøgn mister kongen sin krone.

-Stjernebilledet Corona Borealist har fået sit navn og krone symbol, fordi det er her solen mister sin krone -til mørket- hvert år.

-Jesus med en tornekrans på hovedet er den kristne metafor for solen ved efterårsjævndøgn.

Kundalini =

Kundalini betyder "noget der snor sig", og skal grundlæggende tolkes som solen der snor sig op fra vintersolhverv. Læs mere om slangen under symboler.

Solens opstigning fra vintersolhverv, har skabt det religiøse koncept om kundalini energien der rejser igennem syv chakraer og leder til spirituel oplysthed. Det feminine aspekt af universet er intet mindre end "mørket", som bringer solen op til forårsjævndøgn "det guddommelige der rejser sig og manifestere sig fysisk".

Og her må jeg desværre skuffe alle dem der har ladet sig rive med af østens religioner og New Age filosofien. . .

Hele kundalini konceptet er bygget op omkring det astronomiske aspekt af solen der passerer solnedgang/efterårsjævndøgn, krydser midnat/vintersolhverv, og manifestere sig fysik ved solopgang/forårsjævndøgn. Her gennemgår solen de syv faser (krydser syv stjernebilleder) i sin rejse igennem det "guddommelige" (natten/vinterhalvåret). Det er også her det religiøse koncept med de syv chakraer, og slangen med syv hoveder oprinder fra.

-Ordet Kundalini er hverken nævnt i de oprindelige vediske skrifter eller de tidligere orale traditioner, og er heller ikke en del af den oprindelige grundlæggende metafysik.

-Kundalini konceptet i mennesket er udelukkende en religiøs mistolkning af astronomien og metafysikken..

-I Taoismen (Lao Tze) er kundalini "spirit of the valley" (slangen I dalen), som I overført betydning er solen i natten/vinterhalvåret.

-Kundalini konceptet findes også i eventyret om Jack (solen) og bønnestagen.


Hele fortolkningen af kundalini konceptet stammer fra vedaernes konklusion om, at alt fysisk skabes fra "ingenting". Herefter har man brugt den voksende spire fra frøet, og slangen, som analogi for energien der rejser sig.

Stjernebillederne Hydra og Serpens (Caput) har fået tildelt deres slange symbolik fra samme kilde, da de optræder på de punkter hvor solen krydser jævndøgnslinjen.Feltmekanikken
Den feminine guddommelige kundalini energi (Shakti), er det samme som inertia/di-elektricitet i feltmekanikken (hyperboloiden/timeglasformen i torusfeltet), som sammen med di-elektricitet danner hybriden elektricitet (fysisk skabelse).

Egypten
I Egypten er kundalini energien Isis, som sammen med Osiris skaber sønnen Horus.

Østen
Kundalini energien symboliseres også i Yin og Yang symbolet, de "to" energier, hvis hybrid leder til fysisk manifestation (skabelsen af det fysiske univers).

Kuppel =

Kuppel  cupola er sammensat af "cup/kop" (natten/vinterhalvåret/) + El (gud/solen) og skal tolkes som "solen i koppen/maven" .

-Man finder også "kuppel" symbolikken i KA-BA-EL (Kabbala) "solen/sjælen manifesterer sig fra det guddommelige"

-Kuplen er Guds hus (natten/vinterhalvåret)

-En kuppel symboliserer oftest stjernehimlen over os "den kosmiske livmoder" (The cosmic womb).

-Kuplen er den "maven" hvorfra solen fødes/genopstår, hvor åbning i toppen symboliserer lyset der strømmer ind i "maven" ved efterårsjævndøgn, og ud igen efter vintersolhverv.

-En kuppel (skål) der vender med rundingen nedad symboliserer natten/vinterhalvåret "the waters below". Der hvor solen er ude af syne, og derfor befinder sig i det guddommelige (det hellige/kosmiske hav).

-Kuplen som symbol for indersiden af kraniet (det højere mentale/spirituelle stadie i hjernen) er udelukkende et religiøst koncept.


Andre tolkninger af kuppel:
-koppen
-Skallen (kranieskal)
-Halvmånen (crescent moon)
-Arken

Kvantefysik =

Kvantefysik (Quantum physics) er sammensat af ordene Kvantum (mængde af masse) + Fysik (fysiske begreber). En intetsiende titel for en videnskab der forsøger at redegøre for den primære model for kosmisk mekanik.

Kvanteteorien kan udelukkende beskrive effekterne i det fysiske univers, og er ikke i stand til at definere Noumenas "fænomener uden fysisk natur", som er årsagen bag effekterne. Fysikken kan feks. ikke definere felter (fields) og magnetisme, uden først at kvantiserer "fænomenerne" som partikler.

Problemet med kvantefysikken er, at teorierne efterhånden er blevet udarbejdet for at få de matematiske udregninger til at hænge sammen, istedet for omvendt. Videnskabsmænd er udskiftet med matematikere! Fysikken var oprindeligt kun en del af den overordnede metafysik, naturviden i felt mekanikken (den oprindelige metafysik). Læs også om Atomisme!


-Kvantefysikken kan udelukkende bruges til at beskrive noget, men er værdiløs til at forklare noget fundamentalt!

l

London =

London er sat sammensat af ordene EL-ON-DON, og betyder "Gud/solen er mægtig" eller "guds/solens lys er mægtig".

-El ( gud/solen) + On  (solen/solens lys) + Don ( hersker/mægtig).

-London er formentligt opkaldt med inspiration fra Babylon (Bab-El-On) "Gud/solens port" eller "porten til solens/sjælens rige"

-London bliver også kaldet "det ny Babylon".

Lord of the ring =

Lord of the ring er en metafor for solen der hersker i sin årlige cyklus (ringen) "Herren af cyklussen".

Ringen i filmen Lord Of the Rings er en metafor for at solen hersker i sin årlige cyklus. Ringen er lavet af skinnende guld, og skriften "One ring to rule them all" er en metafor for, at solens hersker i de tolv stjernebilleder den passerer i sin årlige cyklus.

-Saturn som Lord Of The Ring er solen der passerer stjernebillederne stenbuken og vandbæreren i vintermånederne.

Lørdag =

Lørdag er Loke eller Lodirs dag (fra nordisk mytologi).
Jødernes lørdag hedder Saturday (saturns dag). Oprindeligt er søndag den første dag i ugen, og lørdag den sidste dag. Derfor holder jøderne Sabbath om lørdagen.

Ugedagene bygger på solens rejse igennem stjernebillederne. Søn, man, tir, ons, tor og fre er de 6 stjernebilleder som solen passerer i dagstimerne. Lørdag er den 7. dag er hvor solen befinder sig under horisonten (natten), "hvor den hviler sig".

Lucifer =

Lucifer betyder "lysbringeren", en metafor for planeten Venus.  Venus er både morgen- og aftenstjernen, som bringer solen med sig op- og ned over horisonten. Forklaringen er at venus er den klareste planet på himlen, umiddelbart før solopgang og efter solnedgang.

-Lucifer er sammensat af ordene Lux (manifesteret lys) og Ferre (at bære eller bringe).

Venus er både kærlig og bedragerisk på samme tid, hvilket har givet anledning til et hav a myter og mistolkninger. Når venus bringer solen med sig ind i dagen er hun kærlighedens gudinde, men når hun "lokker" solen med ned bag horisonten er hun bedragerisk.

Derfor har Venus fået mange øgenavne:

-Lucifer er Satan (kristen fanatisme)
-Jesus's elskerinde
-Den sorte madonna
-Den babylonske skøge (whore of Babylon)
-Medusa
-Maleficent
-Sne-dronningen
-Djævelen
-Eva og slangen fra bibelhistorien
-De lokkende sirener fra græsk mytologi


Astrologi
Ved efterårsjævndøgn passerer solen stjernebilledet vægten, som regeres af venus.

Venus er med andre ord også en metafor for solnedgang og efterårsjævndøgn, der hvor lyset udlignes med mørket.


Andre mytologiske lysbringere

-Jomfru Maria der føder jesusbarnet julenat. En metafor for solen der krydser vintersolhverv og passerer ind i stjernebilledet stenbukken (gedebukken), som regeres af planeten Saturn. Det er kilden til myten om at Lucifer er Satan i skyggen af en gedebuk.

-Jupiter der bringer lyset frem ved forårsjævndøgn -når solen passerer stjernetegnet fiskene (Vesica Pisces)- og bruger sin lyn-stang til at hamre hul på horisonten, så lyset kan slippe ud af natten/vandet og ind i dagen/sommerhalvåret (samme som Thor og hans hammer i nordisk mytologi).

-Moses der bruger sin stav til at sprede vandene (lys og mørke) så solen kan komme "ud af Egypten og ind i det lovede land" (op igennem horisonten i det morgenrøde hav).

-Den egyptiske gudinde Isis der får sønnen Horus (solen) ved vintersolhverv, solen der passerer stjernebilledet stenbukken som regeres af Set (Set-on), hvilket er oprindelsen til navnet saturn "Set vender solens retning" fra faldende til stigende.

-Kronos/Saturnus der nulstiller tiden og æder sine egen børn. En metafor for den gamle sol der bliver til en ny sol ved vintersolhverv. Den evige kronologi.

-Stjernen Sirius (stjernen over Bethlehem) der bringer lyset med sig ved vintersolhverv.

-Ishtar (Isis) får sønnen Tammuz (solen), som tilfældigvis også er hyrde ligesom Jesus (Ishtar er lysbringeren).

-Frimurerne dyrker venus som The Blazing Star..

-Moderen der føder en søn mytologier.

-Baphomet, Goat of Mendes, Gedebukken.

-Pentagrammet bruges også som symbol for venus.


Og mange mange flere.

Luke Skywalker =

Luke (solen) + Skywalker (himmelvandrer), er solen der vandrer henover himlen mellem solopgang/forårsjævndøgn, og solnedgang/efterårsjævndøgn..

Darth Vader er solen der vandrer igennem natten/vinterhalvåret. Nærmere betegnet solen ved vintersolhverv hvor den gamle sol afslører overfor den nye sol, at han er faderen.

-Luke Skywalker er den egyptiske gud Horus (solen om dagen).

-Darth Vader er den egyptiske gud Seth/Osiris (solen om natten).

Lunefuld =

Lunefuld betyder fuldmåne (Lunar-full). Månens rigtige navn er Luna.

m

M =

M er et symbol for solnedgang/efterårsjævndøgn, som oprinder fra den egyptiske hieroglyf for vand.  M'et består af to søjler (jævndøgnspunkterne) og et V der symboliserer solens nedadgående retning.

-M er den egyptiske hieroglyf for vand, som også kendetegnes i ordene Mare, Mars, Maritim, Mother (Water), Marine osv.

-Bogstaverne M, N og Z er alle symboler for "vand" (natten). Z er det sidste bogstav i alfabetet og er et N vendt på siden, som et symbol for "vand perioden stopper", en metafor for natten/vinterhalvåret der ender.

Magi (sort magi) =

Alle koncepter med magi, er analogier der grundlæggende bygger på solen der starter sin cyklus ved vintersolhverv. Det er sort magi at solen genopstår fra natten/vinterhalvåret. Kaninen der trækkes op af hatten osv.

Feltmekanik
Magien i feltmekanikken sker når magnetisme og di-elektricitet danner hybriden elektricitet (fysisk manifestation).

Magnetisme =

Ordet magnetisme kommer af magnet (magnesia) + isme (ideologi). Magnesia er grundlæggende et udtryk for "én af de to hovedingredienser af filosoffens sten".  Filosoffens sten er desværre bare endnu en af alkymisternes mistolkninger af den oprindelige metafysik.

I den oprindelige metafysik lang tid før alkymismen, havde man allerede regnet ud at det er "magnetismen" (felt teorien) der er grundprincippet for hele den kosmiske mekanik. Dengang brugte man bare andre termer, heriblandt Brahman, Atum, Atman, Atmos osv.


Men alkymisterne fik i de mindste ret i at filosoffens sten "magnetisme" er én af de to grundlæggende principper i kosmos. I felt teorien er magnetisme den ene af de to grundprincipper der udgør hele universet og dets fysiske indhold. Magnetisme og di-elektricitet danner tilsammen hybriden elektricitet (fysisk manifestation).

Mandag =

Mandag (Monday) betyder månes dag.

-Ordet måne (moon) kommer af ordet mono, fordi månens cyklus (en måned) er én mono, én 12. del af et komplet år.
-Ordet mono betyder; én eneste, alene, et, tallet 1 (one).
-Monad I monismen.
-Mona Lisa den eneste ene.

Måne =

Måne kommer fra Mono "den eneste ene". Betegnelsen Lunar betyder "nattens lys", og hentyder til genskinnet fra solen på månender danner et sølvagtigt skær, som kaldes Celine.

-Ordet måned kommer af ordet måne/mono, fordi månens cyklus varer én måned.
-Ordet mono betyder; én eneste, alene, et, tallet 1 (one).
-Monad I monismen.
-Mona Lisa den eneste ene.

-Månen er som udgangspunkt et symbol for natten "det guddommelige" (solen underhorisonten/ jævndøgnslinjen).

-Månen er solens mor, fordi solen er i månens "mave" om natten.

-Lunefuld= fuldmåne

-Blody Mary= blodmåne (Jomfru Maria med blodige øjne)

Mars =

Mars er sammensat af Mare (vand) + Ares (Aries/spring/hoppe, vædder). Grundlæggende skal Mars tolkes som "den kåde sol der springer op af vandet om foråret".

-Stjernetegnet vædderen (Aries) fik sit navn, fordi det stod bag solen ved forårsjævndøgn i Marts (m-ares) måned.

-Planeten Mars er opkaldt efter den romerske gud Mars, som blev opkaldt efter den græske gud Ares, som er Marts måned (den måned hvor solen Marcherer ind i foråret).

Matematik =

Matematik kan også fortolkes som "matter-magic" (effekten af magien). Matematik betyder bogstavelig talt "det som er lært", "erfaringen", som er synonym med den fysiske effekt (matter), som udspringer fra den ikke-fysiske kilde (magien/magnetismen i feltet).

-Matematik kan udelukkende bruges til at beskrive det fysiske univers, som er effekten af det ikke-fysiske univers (feltet)!

-Matematik fungerer kun såfremt der er et vis kvantum af fysiske objekter der kan tælles.

-Matematik er et enestående værktøj til at udregne effekten af noget, men er værdiløs til at definere årsagen til effekten! 

Messias =

Messias (Messiah) betyder "den salvede", som er en metafor for solens frelse ved vintersolhverv.

Læs mere under Kristus.

Metafor =

En metafor er "noget" der dækker over noget andet end det umiddelbart ser ud til.

Metaforer er et glimrende værktøj til at forenkle, kompleks viden og gøre den mere "spiselig" for en bredere gruppe. Men brugen af metaforer har dog oftest den modsatte effekt, fordi folk har tendens til at opfatte metaforerne bogstaveligt.

Resultatet ender ofte med mytedannelser, mistolkninger, mis-koncepter og personificering, som blandes sammen med moraler. Religionerne er det bedste eksempel.

Et godt eksempel på en 3. metafor er st. Peter fra den katolske kirke. Peter er en metafor for den romerske gud Jupiter, som er en metafor for egyptiske Ptah, som grundlæggende er en metafor for solen ved vintersolhverv og forårsjævndøgn.

Et andet stort problem er, at historieforskere ofte bliver ledt på vildspor, fordi de tolker metaforer og myter som geografiske steder og fysiske personer.

Igennem tiden har mange konger og herskere pyntet sig med lånte fjer, ved at gøre sig selv til centrum for metaforiske koncepter. Herved stopper sporene ved en bestemt fysisk person, fremfor den oprindelige kilde.

Eksempler på fiktive lokationer

-Israel
-Salomons tempel
-Troja
-Jerusalem
-Sinai bjerget
-Atlantis
-Babylon
-Zion bjerget
-Babelstårnet
og mange flere.


Eksempler på fiktive personer

-Jesus
-Moses
-Jomfru Maria
-Abraham
-Jacob
-David
-Kong Arthur
-Mona Lisa
og mange flere.Metafysik =

Metafysik betyder "at beskæftige sig med de mest grundlæggende principper", hvilket hentyder til de ikke-fysiske aspekter af kosmisk mekanik.
Metafysikken var oprindeligt den primære model for universets funktion (den sublime teori), hvori fysikken kun indgik som den del der beskriver det fysiske univers. Metafysikken er bygget op omkring de astronomiske cyklusser, navnligt solens cyklus.

Feltmekanik
Præmissen i den oprindelige metafysik er identisk med felt teorien. Teknisk set er det læren om naturens/universets eneste to grundprincipper, di-elektricitet og magnetisme (det ikke-fysiske univers), som danner hybriden elektricitet (det fysiske univers).

Fysik
På grund af atomismens/materialismens fremtog, overtog fysikken den ledende rolle i de astrofysiske teorier. Her prøver man at redegøre for grundprincipperne i kosmisk mekanik, ved hjælp af fysiske partikler (kvantum) og relativitetsteorien.
Det er en direkte nedgradering af den oprindelige forståelse af metafysikken, specielt fordi partikelteorierne efterhånden kun benyttes til at få de matematiske ligninger til at gå op, selvom det burde være omvendt.

Der findes med andre ord ikke både metafysik og fysik. Der findes KUN metafysikken, hvor fysikken udelukkende de observerbare effekter der udspringer derfra.

Monark =

Monark skal grundlæggende tolkes som "måne-arken", natten hvorfra solen manifesteres (prinsen). Når solen når hele vejen rundt i sin cyklus og ender ved vintersolhverv, krones den som konge.

Monisme =

Monisme er platonismens lære om at alt kan føres tilbage til en enkelt kilde.

-Mono-isme "den eneste ene".

Den græske Monad er "Gud" i skikkelse af et naturligt metafysisk fænomen, som også kendetegnes som Aether og inertia (en del af magnetismen). Monismen er ikke en religion, men snarere den sublime teori for kosmisk mekanik, ved hjælp af retroduktiv logik. Filosofi er den forkerte betegnelse! Principperne i monisme og felt teorien hænger uløseligt sammen, hvilket gør monismen til det absolutte fortrukne sted at starte sine metafysiske studier.

Monad "den eneste" kan forbindes til følgende:

-Den eneste ene
-Aset/Isis (alt før det fysiske univers)
-Mona Lisa (Monad-Isis)
-Mono
-Måne
-Jomfru Maria
-Monotom (Mono+Tom), det samme som Atom og egyptiske Atum.
-Et tallet 1 (one)

Mor =

Mor (Mother) betyder grundlæggende "det der giver liv til alting" en metafor for skaberen af alt i det fysiske univers.

-Ordet Mor kommer fra Maat (egyptiske Aset/Isis, den kosmiske livmoder), som helt grundlæggende er "alt det der kommer før den fysiske verden".

- Mor (Mother) er også beslægtet med Matter (fysisk stof) og Water (vand), Maria, Marine, Maritim osv. Vand er en metafor for "det kosmiske hav" (natten).


Hele analogien bygger på solens cyklus under jævndøgnslinjen, fra solnedgang/efterårsjævndøgn til solopgang/forårsjævndøgn. Solen om natten når den ligger i sin mors mave (natten/vandet).

Moses (fra bibelen) =

Ordet Moses oprinder fra egyptiske Mosis  "sønnen, ham der er trukket op af vandet". Helt grundlæggende skal Moses tolkes som "solen der bliver trukket ud af natten". Det er fortællingen om solens "fysiske vandring" fra sin fødsel ved vintersolhverv, igennem forårsjævndøgn og frem til efterårsjævndøgn.

-Faraoerne var hyrderne der drev solen rundt i sin årlige cyklus..

-Faraoens datter der finder moses siger 'For out of the water I drew him' (jeg trak ham op ad vandet).Astronomi
Moses er mest berømt som solen der bevæger sig ind i stjernebilledet Vædderen ved forårsjævndøgn.

Astrologi
Moses er stjernebilledet Vædderen og planeten Mars, begge symboler for solen der krydser forårsjævndøgn 22. marts.

Religion
-Teologisk set er Moses budbringeren fra gud. Moses er "hyrden" som hjælper solen fra vinterhalvåret ind i sommerhalvåret. (solen/sønnen kommer ud af vandet på horisonten).

-Moses der befrier israelitterne fra trældom i Egypten, er en metafor for solen der bevæger sig fra natten/vinterhalvåret ind i dagen/sommerhalvåret "bjerget".

-Moses der splitter vandene er en metafor for jævndøgnslinjen der adskiller sommer- og vinterhalvår (og nat og dag).

-Det røde hav er morgenrøden der spejler sig i vandet på horisonten.

Andet
Moses er identisk med egyptiske Thoth, græske Hermes, Tuthmosis, romernes Merkur, østens Buddha mfl.

Mørkets fyrste (Prince of Darkness) =

Mørkets fyrste betyder "mørkets første", som er en metafor for "den første sol i natten", solen der starter sin cyklus ved vintersolhverv under horisonten/ jævndøgnslinjen.

-Prince of Darkness "prinsen af mørket". Den lille ny prins (sol) der bliver født i mørket under jævndøgnslinjen, ved vintersolhverv.

-Ved solopgang/forårsjævndøgn bliver mørkets fyrste til prinsen på den hvide hest.

Myte =

Myte betyder "en viden der bliver overført mundligt (oralt)". Myth og Mouth (myte og mund) har også samme rod. Det meste af den visdom der findes i verden findes i mytologien.

-Myter omhandler oftest historier om guder, helte og giganter, eller andre historier af ukendt oprindelse og har oftest rod i astronomien og solens cyklus.

-Den moderne opfattelse af myter, er at det er vrøvlehistorier og overtro. I virkeligheden er de fleste myter en omfattende urgammel fortolkning af kosmologien, som er blev undertrykt efter religionernes indtog.

n

Natur =

Natur oprinder meget sandsynligt fra det egyptiske ord Neter, og kan tolkes som "Det guddommelige hvorfra den fysiske verden skabes". Begrebet bygger på analogien om solens cyklus i natten/vinterhalvåret, det guddommelige fordi solen ikke er "synlig".

Pyramiderne i Egypten hedder oprindeligt Per-Neter "Huset af nether", hvilket kan tolkes som "effekten af Neter. Det primære stadie af fysisk manifestation.

-Begreberne Aether og Neter  har tætte relationer.

Nether =

Nether "nederste", er beskrivelsen af vinterhalvåret, den nederste del af en energicyklus og fænomener udenfor de fysiske sanser.  Det egyptiske udtryk "Nether world" som Osiris hersker over, er en metafor for solen i vinterhalvåret.

Astronomi
-Natten/mørket i solens daglige cyklus
-Vinterhalvåret i solens årlige cyklus

Feltmekanik
-Di-elektricitet/magnetisme

Religion
-Helvede (Hell)

Fysik
-Neutronet

Egypten
-Netherworld (Ausar/Osiris verden)

Andet
-Underverdenen
-Nephilim (Niflheim I nordisk mytologi)
-Dødsriget
-Natten/mørket
-Vinterhalvåret

NEWS (nyhederne) =

NEWS er en sammensætning af forbogstaverne i North - East - West - South (nord, øst, vest, syd).

Niflheim =

Niflheim er et begreb der bygger på solens cyklus i natten/vinterhalvåret. Læs mere under ordet Nether.

Nirvana =

Nirvana er grundlæggende et koncept der bygger på solens placering ved vintersolhverv, som er blevet til en religiøs fortolkning for det højeste mentale/spirituelle stadie.

-Nirvana betyder "åndedræt" og bygger på østens Brahman- og old grækernes Atmos konceptet (atmosfære, åndedræt).

-Nirvana starter ved solnedgang/efterårsjævndøgn, hvor solen krydser ned under horisonten. Ved vintersolhverv er den på sit laveste punkt, hvilket er det højeste punkt for illumination. Solen har afsluttet sin cyklus og er dermed på det mest vise punkt. Man kan sammenligne det med et menneske som er mest vis umiddelbart før sin fysiske død.

Metafysikken
I metafysikken er åndedrættet den uendelige cyklus af di-elektricitet og elektricitet, cyklussen mellem det fysiske og ikke-fysiske.

Nissan =

Nissan kommer af Nisan, som er den reelle første måned i året. Et nyt år starter ved første fuldmåne efter forårsjævndøgn den 22. marts, når solen passerer igennem stjernebilledet vædderen (vædderens tegn).


-Første fuldmåne efter forårsjævndøgn er den fysiske manifestationen af Isis (solens mor), og hendes gravide mave (fuldmånen). Præcis ni måneder senere fødes solen ved vintersolhverv (juleaften).

Notre dame kirken =

Notre dame betyder "vores dame/mor" (Jomfru Maria)

-Paris betyder også helt grundlæggende  "pour-Isis" (for Isis).

Noumena =

Noumena er det modsatte af et fænomen.

Vi er generelt opslugte af fænomener og effekter og udelukker derfor ofte årsagen til effekten. Man kan kun bedømme noget som har en aktivitet, ellers er vi ikke klar over at "noget" er der. Noumena beskriver grundprincippet i alt det der "er der", men som ikke kan observeres. Noumena er et af de ord der mistede sin oprindelige betydning ved oversættelsen til latin.

Feltmekanik
Noumena er di-elektricitet og magnetisme.

o

Okkult =

Okkult betyder skjult, og henviser helt grundlæggende til alkymiens tolkning/mistolkning af metafysikken (den ikke-fysiske verden). Okkult bør grundlæggende tolkes som "solens vandring under jævndøgnslinjen".

-Mange mismistolker okkult som "at skjule noget for andre" eller "en viden nogen vil beholde for dem selv".

-Det meste af den okkulte og esoteriske viden der udsprang i alkymismen, er bygget på mistolkninger af den oprindelige egyptiske metafysik.

-I religionerne blev okkult viden sammenlignet med at tilbede satan eller djævlen. Det var selvfølgelig et trick for at holde de troende fast i de religiøse dogmer.

Oligarki =

Oligarki er sammensat af ordene Oligos "lille gruppe" og Archon "to rule" (fåmandsvælde).

-Archon er grundlæggende solen i sin ark/bue, som leder (ruler) i sin årlige cyklus.

-Archons var også en betegnelse for bystyret i Athen, Grækenland.

-Aristoteles var den første der brugte ordet oligarki.

Ond (Evil) =

Ond (Evil) kommer af Eve + El, og skal tolkes som "guds/solens lys bliver udlignet". En metafor for natten/vinterhalvåret der starter ved solnedgang/efterårsjævndøgn, hvor lyset og mørket udlignes.
 

Bemærk at EVIL stavet bagfra er LIVE, som symboliserer dagen/sommerhalvåret som er livsgivende.

Onsdag =

Onsdag er Odins dag. Det er også Wednesday (Woden's dag) planetens Merkur's dag.

Orden ud af kaos =

"Orden ud af kaos" (Ordo Ab Chao) er mest kendt fra frimureriet, som et udtryk for menneskets mentale rejse til at blive en bedre udgave af sig selv.

Helt grundlæggende stammer udtrykket fra astronomien. Når solen afslutter sin cyklus ved vintersolhverv, så skaber den orden ud af kaos, fordi den her befinder sig på det mest guddommelige punkt i natten. I frimureriet er denne analogi overført til menneskets mentale bevidsthed, hvor målet er oplysthed (illumination).

I konspirationsmiljøet har mange den opfattelse, at frimurerne står bag kontrollen i verden, og at udtrykket "orden ud af kaos" er et udtryk for bevidst at skabe kaos i samfundet, hvorefter man kommer med en passende løsning der tilgodeser en bestemt agenda.  

Osiris (Asur) =

Asur (senere Osiris) skal tolkes som den oprindelige egyptiske term for solen ved vintersolhverv.

-Asur kan også tolkes som "stadiet hvor solen kommer ud af graven/urnen og bliver til guld".

-As= "stadiet før det fysiske" + Ur= "manifestation af lys, ild, guld".


Egypten
-Osiris er bror og mand til Isis, og sammen er de forældre til sønnen Horus (solen).

-Osiris symboliseres med obelisken. Toppen af obelisken er en pyramideform ved navn benben, som symboliserer fysisk manifestation (solen ved solopgang/forårsjævndøgn).

Feltmekanik
-Osiris og Isis er di-elektricitet og magnetisme der tilsammen danner hybriden elektricitet (Horus).

Fysik
-Osiris er "protonet" (Isis er neutronet).

Religion
-Osiris er faderen, i faderen, sønnen og helligånden.

-Osiris er Satan der regerer over helvede (fanatiske kristne).

-Osiris er Jacob (Israel) fra den jødiske bibel (Genesis/Mosebøgerne)

-Osiris er Ahura Mazda

Astronomi
-Osiris er den nederste del af zodiaken med centrum i stjernetenet stenbukken (gedebukken).

-Osiris kan tilknyttes stjernebilledet Orion.

Andet
-Osiris/Asur kan også findes i ordet Azur "som i det azur blå hav". Azur er et "kælenavn" til blåt pigment, fordi Osiris forvandler nattehimlen til den blå himmel (solen der begynder sin opadgående vandring efter vintersolhverv).

-Asur er blevet til persiske Ahura Mazda
 

Ottetal (8) =

Ottetallet er sammensat af to S'er som symboliserer solens evige cyklus.

-Eight er også weight, fordi solen "tynges ned under" horisonten ved efterårsjævndøgn. Og den 8. måned oktober (oktober betyder 8) er den første hele måned under jævndøgnslinjen. Iøvrigt er weight/vægt også stjernebilledet vægten, som befinder sig ved efterårsjævndøgn.

-Vægt/weight betyder "nedad rettet kraft", solen der går ned under horisonten.

-Sammenlign Eight, Weight, night, delight, bright, bride, knight, enlighten (solen i natten/vinterhalvåret)

-Aether (æter) kommer også fra otte (eight), fordi solens syv første stadier er over jævndøgnslinjen (dagen, "den fysiske verden"), hvorimod det ottende, er det første stadie under jævndøgnslinjen (natten, "det guddommelige").

-8 ball er den sorte kugle, fordi solen bliver "sort".

-Solens årlige cyklus danner et ottetal på himlen som kaldes Analemma.

-Ottekanten (octagon) er et symbol for Ishtar (Isis), fordi solen "kommer tilbage i sin mors mave" (natten/vinterhalvåret) i det 8. stjernebillede.


Feltmekanik
Ottetallet er også torus feltet (toroflux). Den evige cyklus af magnetisme og elektricitet (ind og ud af det fysiske univers). Det store åndedrag (Brahma, Atum, Atmos osv,)

p

Pallavicini =

I ordet Pallavicini (Persisk-Romersk familie dynasti) finder man ordet Allah "p-Allah-vicini", og Vicini= "tættest på/nærmest". "Dem der er nærmest Allah" (gud/solen ved vintersolhverv)".

-Pallavicini familien har indført sufi islamismen I Italien igennem The Italian islamic religious community (COREIS), samt Interreligious Studies Academy (Accademia ISA).

-Sufi betyder "en der bærer uld" (solen der passerer stjernetegnet vædderen "lammet"), og kan sidestilles med betydningen af ordet sofi  fra filosofi (kærlighed til viden). Sufismen er mysterieskolen indenfor islam, og er klart den mest positive del af islam. Sufi bygger på Ram dyrkelsen fra Egypten og østen.

Paris =

Paris betyder grundlæggende pour Isis. "for Isis".

Paris by emblem er en båd der er udformet som en ark på vandet. Det er en metafor for "nattens ark" (solen i natten/vinterhalvåret", "det guddommelige".

-Notre Dame kirken er opkaldt efter jomfru Maria, som er et plagiat af egyptiske isis, tempelriddernes hemmelige idol.

Pastor =

Pastor (præst) har rod i astor (astro), og skal tolkes som "hyrden der leder solen fra vinterhalvåret ind i sommerhalvåret" (moses analogien).

-Fra natten ind i dagen

-Faraoerne var også solens hyrder (High Ram).

-Den sorte kåbe symboliserer vinterhalvåret/natten/vandet "det guddommelige".
-Præstekraven (pudderopsamleren) symboliserer jævndøgnslinjen.
-Hovedet på præsten symboliserer manifesteringen af solen over horisonten.

Lad der blive lys.

Penge (Money) =

Penge (Money) kommer af den græsk/romerske gudinde Juno Moneta, som er månen.

Juno= ung + Moneta= månen.

Pengesystemet
Månen, natten og vandet er hele omdrejningspunktet i penge- og verdenshandelssystemet, havret (sø- og Handelsretten).

Hele den maritime handelslov og alt der har med penge at gøre, er forbundet med kvinden (Jomfru Maria) og vand! Jomfru Maria er en metafor for stjernebilledet Jomfruen, der hvor solen går ned under horisonten (vandet) ved solnedgang/efterårsjævndøgn.
Månen er et symbol for natten, som også symboliseres med vand "det hellige hav".

-Maritim betyder "fra vandet".
-Retslokaler symboliserer et skib (når skibet sejler på haver, er det på neutralt område).
-Currency/current (strøm) er den retning vandet strømmer.
-Bank, er kysten/flodbredden.
-Likviditet (liquid) er flydende vand.
-Money (penge) er månen.


Navne forbundet med vand:

-Marie "body of water" (krop af vand).
-En havn (port) er portalen, der hvor skibet lægger til ved solnedgang/efterårsjævndøgn.
-En dok betyder akvædukt, en bro der transporterer vand.
-Alle skibe er kvinder fordi de sejler på vandet "månen i natten".
-Mare "den mørke side af månen", indvendigt i den kosmiske livmoder, inde i månen.
-Marina
-Mary, et af de mest brugte skibsnavne.

Pinocchio =

Pinocchio er sammensat af Pine (nåletræ) + Occhio (øje), "et træ med et øje".  Det er en metafor for solen der manifesteres ved vintersolhverv, hvorfra den på magisk vis bliver til en levende dreng.

-Walt Disney var besat af astronomien.

-Pinocchio har samme symbolværdi som juletræet med en stjerne på toppen.

Platonisme =

Platonisme er helt grundlæggende teorien om at tanken kommer før handlingen. At fysisk materie udspringer fra det ikke-fysisk medium Monad.
Den platonisme der tages udgangspunkt i her, starter hos Pythagoras (med trekanten), videre til Platon, og slutter hos Plotinus, som er den absolut vigtigste brik for at forstå platonismen.

-I platonismen findes der KUN en overordnet metafysik, som også indeholder fysikken.

-Platonismen er den mest rendyrkede form for forståelsen af østens- og egyptens metafysik, forklaret igennem monad, den perfekte trekant, pentagrammet og Phi. (Phi er 1 og 1 er phi).

-Platonismen bygger på den oprindelige forståelse af metafysik, bygget på retroduktiv logik og "matematik".

-Matematikken i platonismen var baseret på symbolikken i tallene, og ikke som tælle-redskaber, som de bruges i dag.

-Platonismen redegører for feltmekanikken.

-Kun ca. 30% af Plotinus værk er oversat korrekt til latin. Thomas Taylor er den eneste der har lavet en tolkning der er værd at læse.

Pleiadians =

Pleiadians er en betegnelse der er opstået i New Age filosofien, som angiveligt er en fremmed spirituel race fra stjernebilledet plejaderne. Denne race hjælper mennesket med at vise vej til spirituel oplysthed.

Endnu en af New Age kulturens utallige mistolkninger af astronomien og metafysikken.

Præst =

Præst (Priest) betyder "før øst" (pre-east), og symboliserer solen i natten/vinterhalvåret FØR den står op i øst. Præsten er hyrden der bringer solen ud af natten/vinterhalvåret og ind i dagen/foråret.

-Præstere, pre-star (Venus), easter (påske).

Prins =

Prins betyder "den første" og er grundlæggende en metafor for solen. Når solen har gennemført sin årlige cyklus fra vintersolhverv til vintersolhverv, bliver den kronet som konge (kronos/krone).
En prins eller kronprins, er den første fødte søn af en monark, en metafor for solen der bliver født om natten i månens ark "den kosmiske livmoder".

Pyramide =

Pyramide er sammensat af ordene Pyra "ild" (skal forståes som lys!) + Mid  "i midten" (centrum for lys). Centrum for lys skal tolkes som solopgang/forårsjævndøgn. Pyramiden er det grundlæggende symbol for fysisk manifestation.

Ordet pyramide har INTET med pyramiderne i Egypten at gøre!

-Pyramiderne i Egypten hedder Per-Neter "huset af naturen", som skal forståes som "fundamentet af det fysiske univers", fordi pyramiden konstrueret ud fra principperne i Phi, som er den grundlæggende geometriske form for byggestenen til alle andre elementer. Ref. Pythagoras og platonismen. Man kan ikke lave et byggeri der fortæller mere om universet, end en perfekt pyramide!

q

QRSTU (alfabetet) =

Bogstavrækken QRSTU i alfabetet er kristus, et symbol for solen ved vintersolhverv, hvor den "salves" (balsameres) og genopstår.

-Kristu opstår i udtalen af qrstu, og sammensætningen af stu udgør også det kristne anker.

Læs mere under Kristus og Anker.

r

Ra =

Ra er en efterfortolkning (3. metafor) af Horus, den fysiske sol over fra solopgang til solnedgang (og fra forårsjævndøgn til efterårsjævndøgn).

-Ra er solen over horisonten/jævndøgnslinjen i dagstimerne og sommerhalvåret.

-Ra er også en metafor for "manifestationen af det fysiske univers" i metafysikken.

-Amen-Ra er solen under horisonten/jævndøgnslinjen, "sjælen" (solen når den ikke kan ses).

-Ra er grundlæggende solen ved forårsjævndøgn (Ram), hvor den fortsætter sin cyklus til efterårsjævndøgn, hvor den bliver til Amen-Ra.

-Ra har dannet grundlaget for skabelseshistorierne i ALLE de abRAhamske religioner!

Herunder vises nogle eksempler på hvordan Ra indgår i forskellige nøgleord:


-AbRAkadabra
-AhuRA Mazda
-BRAhma
-HaRA kristna
-MahabhaRAta
-Mola RAm
-FaRAo
-High RAm (Moses, vædderen, egypten)
-RAm (vædderen/lammet)
-Islam (IsRAm)
-KoRAnen
-IsRael
-RAbbiner (jødisk religiøs lærer)
-Præst (PRAst)
-RAmallah
-RAmadan
-RAmayana
-RAphael (healer solen)
-RAstafarianisme
-SaRA og AbRAham
-Sita RAm
-TheRAvada (Buddhisme)
-Thor (ThoRA), nordisk mytologi.
-ToRAen
-ZaRAthustrisme
-Mola RAm
-Frekvens (fRAkvens)
-Højre (Right/RAight)
-Proton (pRAton)
-Radio
-Radiator
-Rainbow
-Rød (RAed) rødt lys, red shift
-Raphael (healer solen)
-RAdiator
-RAdiation (stråling)

Ragnarok =

Ragnarok er når solen passerer horisonten ved solnedgang/efterårsjævndøgn.

Ram =

Ram "Right Ascension of meridian" er helt grundlæggende forårsjævndøgn. Stjernetegnet vædderen.

Ram er udgangspunket for at udregne nøjagtigt hvor i tiden vi befinder os. Punktet ligger den 22. marts kl. 6 ved solopgang. Ved at se hvilket stjernetegn der befinder sig bag solen på dette tidspunkt, kan man regne ud hvor i tidscyklussen vi befinder os.

Tidscyklussen indbefatter både dagen på 24 timer, året på 365 dage og det store år på ca. 12.000 år (og muligvis meget større cyklusser?)

Der er rigtig mange der bliver forvirrede over over at RAM befinder sig i stjernebilledet vædderen, fordi RAM i dag (2020), befinder sig i stjernetegnet vandbæreren. Det skyldes en mistolkning af konceptet, fordi man automatisk går ud fra at det var et system der var tilpasset 4000 år siden, da vi overgik til vædderens tidsalder i det store år.

I virkeligheden er stjernebilledet vædderen en del af det fikserede zodiak hjul (som skal læses med uret) hvor vædderen/Ram ALTID befinder sig stik vest på jævndøgnslinjen. Det er hovedårsagen til at rigtig mange mistolker astronomien fra de gamle kulturer, fordi man forsøger skrue cyklusserne tilbage for at få tingene til at gå op.

Med andre ord, så er RAM er et fikseret kalendersystem, og ikke et dynamisk solur!-Ram er også lammet i biblen

-Ram er det astronomiske nytår baseret på solens cyklus.

-Ram er også stjernebilledet vædderen/lammet.

-Ram er også egyptiske Ra (Horus)

-Ram er også Moses fra biblen

-Ram er opdelingen af sommer- og vinterhalvår

-Ram er lammet i religionerne, der slagtes når solen vandrer fra vædderens- til tyrens stjernebillede

-Ram er Faraoerne (hyrderne der driver solen fra vinterhalvåret ind i sommerhalvåret).


Feltmekanik
Ram er Iinertia, det punkt der afgør hvornår cyklussen af energi vender i torusfeltet. Centrum i hyperboloiden "midten af timeglasset".

I fysikken er det nul-punktet i en frekvens svingningen, mellem bølgebund og bølgetop.

Rama =

Rama (Hindu gud) kommer af Ram som grundlæggende er solen.

Regnbue =

Regnbue (Rainbow) kommer fra Ra,s bue/ark (bow of Ra), solens ark/bue.

-Regnbuen er manifestation af lyset, og symboliserer solopgang/forårsjævndøgn.

-For enden af regnbuen stå der en kiste med guld. Kisten er natten og guldet er solen der kommer ud.

Ridder (Knight) =

Ridder (Knight), knægt kommer af betydningen "ung dreng" som er en metafor for den nyfødte sol i natten (vintersolhverv) der ridder mod solopgang/forårsjævndøgn.

-Ridderen (den unge sol) er efterfølgeren af kongen (den gamle sol ved vintersolhverv).

-Knight, night, knægt

Rom =

Rom (Rome) er hovedstaden i Italien, og skal grundlæggende tolkes som "solen der rejser sig" ved solopgang/forårsjævndøgn.

-Rome, Roma, Rama, Ram, Mars.

Læs mere under Mars, Ram, Ra og Horus.

Royal =

Royal er betegner grundlæggende solen på sit højeste punkt ved middag/sommersolhverv.

-Udtalen oprinder sandsynligvis fra Ra-El "solen der når sit højeste punkt, hvorefter den daler mod natten "det guddommelige"?

-Toppen af frimurernes Royale Ark er et symbol for "styrke", og indersiden af arken er det "guddommelige".

Røde hav (bibelen) =

Det røde hav (red sea) i bibelen er en metafor for morgenrøden fra solopgangen på horisonten, ved forårsjævndøgn.

-Moses der fremhæver sin stav og splitter det røde hav, er en metafor for solen der når forårsjævndøgn, hvor lys og mørke adskilles "vandene skilles".

s

S =

Bogstavet S er blevet til et symbol for slangen (Serpent) og skal helt grundlæggende tolkes som "spirit", en analogi af solen under horisonten/jævndøgnslinjen (natten).

-8-tallet er sammensat af to S'er, som symboliserer solens nedstigning fra efterårsjævndøgn til vintersolhverv, og fra vintersolhverv til forårsjævndøgn. Altså solens nedad- og opadgående kurve under horisonten/jævndøgnslinjen.

-De to slanger er også analemma (solen der danner et 8-tal i sin årlige cyklus).


Læs mere under slange.

Salomon =

Salomon (solomon) er sammensat af Solo (solen) + Mono (månen, "den eneste ene"), og skal tolkes som solen der "forsvinder ind i månen (natten).

-Kong Salomon er en metafor for at solen går ned/ind i natten/vinterhalvåret "det guddommelige", ved efterårsjævndøgn.

-Solo (solen) repræsenterer dagen og lyset (den fysiske verden).

-Mono (Månen) repræsenterer natten og mørket (den ikke-fysiske verden).

-Solomon oversættes også som "fredfyldt" (solen der får fred når den går ind i natten).

Salomons tempel =

Salomons tempel i Jerusalem er en metafor for natten/vinterhalvåret. Jerusalem er dagen/sommerhalvåret, og indgangen til Salomons tempel er solnedgang/efterårsjævndøgn.

-Salomons tempel benyttes også som en metafor for det højere mentale "spirituelle" stadie i mennesket (illuminisme), men konceptet bygger stadig på astronomien.

-I nogle religiøse filosofier bruges "templet" til at beskrive menneskekroppen.

-Her bør forståelsen af Knights-Templar (tempelridderne) gå op for de fleste.Der har ALDRIG eksisteret noget fysisk Salomons tempel i Jerusalem! Det hele er en analogi bygget op omkring astronomien, samt forskellige tolkninger af metafysikken fra mellemøsten og Egypten!

Sankt Peter =

Sankt Peter fra den Katolske kirke er helt grundlæggende en metafor for solen der rejser sig fra vintersolhverv mod fårårsjævndøgn.

Peter er Jupiter, en metafor for solen der vandrer fra stjernebilledet skytten ved vintersolhverv, til stjernebilledet fiskene ved forårsjævndøgn "skaberen af det fysiske univers".

Den romerske gud Jupiter er hentet fra den egyptiske gud Ptah (PTH, gud for håndværk/fysisk manifestation), som er en analogi for solen der rejser sig fra vintersolhverv (osiris).

Jupiter er også følgende:

-Ptah (Osiris) i egyptisk mytologi
-Thor i nordisk mytologi
-Indien Sanskrit "Dyaus pitar"
-Zeus i græsk mytologi
-Jupiter i romersk mytologi
-Planeten jupiter i astrologien
-St. Peter i den romersk katolske kirke


Andre analogier; Den gamle vismand med langt hvidt skæg og vandrestav, druide, Julemanden mfl.

Andet
-I den kristne tro er det Apostlen Peter, som både var klippestenen (vintersolhverv) og fiskeren (stjernebilledet fiskene ved forårsjævndøgn).

-I astrologien regerer planeten Jupiter i stjernebillederne skytten (vintersolhverv) og fiskene (forårsjævndøgn).

Satan =

Satan kommer helt grundlæggende af forståelsen "Set-Turn" (den egyptiske gud Set, solen fra solnedgang til den vender retning ved midnat.

-Det er også her planeten Saturn har fået sit navn fra, den planet der er længst væk fra solen, ligesom solen der er "længst" væk ved vintersolhverv.

Alkymi
-Satan er bly (der bliver til guld når solen vender retning ved vintersolhverv).

Astronomi
-Satan er det samme som stjernebilledet stenbukken (Capricorn), "hjørnet" hvor solen vender.

-Satan "Set-turn" er også blevet brugt til at navngive planeten Saturn, fordi den "hersker" over stjernebillederne stenbukken og vandbæreren i vintermånederne.

Egypten
-Satan er den egyptiske gud set, solen fra solnedgang til midnat.

Religion
-Satan og djævelen er de religiøse dogmers syndebuk, baseret på en katastrofal mistolkning af astronomien og metafysikken.

-Ond, Evil (d-evil), djævel osv. er alle misfortolkninger af vinterhalvåret/natten.

Andre
-Satan er synonym med Kronos, manden med leen, der "spiser sine egne børn". Kronos er kronologien (tiden) der starter forfra ved midnat/vintersolhverv.

Satanisme =

Satanisme kommer af ordet Saturn "Saturn-isme". Satanismen bygger grundlæggende på analogien om solens årlige cyklus ved vintersolhverv.

Intet ondt i det!

-Romerne dyrkede Saturn i deres årlige festival Saturnalia, ved vintersolhverv, som en hyldest til solens genopstandelse.

-Ved vintersolhverv krydser solen stjernebilledet stenbukken, som også symboliseres med gedebukken.

-Saturn dyrkes også i jødiske og muslimske traditioner, igennem den sorte kube (Kaba, Tefillin) "sjælen der bliver til solen" ved vintersolhverv.


Pga. fatale mistolkninger af de astronomiske aspekter omkring Saturn og vinterhalvåret, så opfattes satanisme som fællesnævner for al djævelsk ondskab (navnligt af fanatiske kristne).

Som et resultat af religionerne -især det kristne dogme- er der opstået sataniske kulte, som opposition (modstander) til kirken. Satanisterne er grundlæggende hverken bedre eller værre end andre religiøse, da de også bygger deres doktrin på egne tolkninger af den underlæggende astronomi.

Som i alle andre religioner findes der også et mindretal af fundamentale satanister, som dyrker og udøver mistolkninger af metaforerne i praksis (ofringer, blodritualer og den slags). Dette er dog LANGT FRA tilfældet i de kendte sataniske kirker!

Satanisterne manifesterer at "Satan repræsenterer ubesmittet visdom i stedet for hyklerisk selvbedrag!". En "visdom", som vel at mærke er et koncept, baseret på egne tolkninger af metaforer fra den underliggende astronomi.

Satanisme er ikke farligt! Det er de fundamentale, indoktrinerede og religiøse fanatikere til gengæld! Dem som opfatter og dyrker metaforerne i lavpraksis! Og de findes alle steder, både i- og udenfor religionerne.


-Moderne Satanisme handler grundlæggende om at man afstår fra alt åndeligt, og derfor betragter individet som gud. "materialisme" og ateisme.

-Baphomet figuren (gedebukken) er ikke satanisternes opfindelse. Læs mere om Baphomet.

-Fejringen af Julen er grundlæggende lige så meget et Satanisk ritual, som det er en fejring af Jesus fødselsdag og solens genopstandelse!

Det var lige godt satans!

Saturn =

Ordet Saturn skal grundlæggende tolkes som solen der først "sætter" sig ved solnedgang/efterårsjævndøgn, hvorefter den vender retning ved vintersolhverv "solen sætter sig og vender retning".

-Sat= den egyptiske gud Set (solnedgang) + Turn= "vintersolhverv"
- Set-urn "set's urne" er vintersolhverv

-På dansk er den direkte oversættelse "sætteren" (udtal det med jysk accent)

-Planeten saturn er opkaldt efter solens placering længst væk fra sit højeste punkt, fordi saturn er den af de syv synlige planeter der befinder sig længst væk fra jorden.

Læs mere om Saturn under symbolik.

Schweiz =

Schweiz (Suisse/Switzerland) skal grundlæggende tolkes som "Søsterlandet". Men hvis søster taler vi om?

Det er selvfølgelig Zeus's søster Hestia, som også er egyptiske Isis "Zeus-isis". Schweiz er søsterlandet til vatikanstaten, det er derfor at Schweizergarden er livgarder for vatikanstaten.

Schweitz benytter sig af direkte egyptisk symbolisme, hvorimod resten af europa bygger på de kristne og katolske tolkninger.

Zeus's søster er også stjernebilledet Jomfruen, som betegner solen ved solnedgang/efterårsjævndøgn, på vej ned i natten "det guddommelige". En analogi vi også kender fra Eva og slangen, Jomfru Maria, Venus, isis mfl.


Her benytter vi ordlyden til at få en bedre forståelse
-Schweiz = Suisse = soeur d'Isis = schwester aus isis = sister Isis, Isis-star, Ishtar, Zeus's-søster, Schweitz

Glem alt om etymologien og teorien om at Schweitz er opkaldt efter en hullet ost!

Sin =

Sin skal tolkes som månen, som metafor for natten/vinterhalvåret (den kosmiske livmoder hvorfra solen genskabes hver nat).

I de abrahamske religioner, er sin blevet mistolket som synd (synd/skyld). Jesus der dør for dine synder, er en metafor for den fysiske sol der "dør" ved solnedgang/efterårsjævndøgn, og bevæger sig ned i natten (sin), hvorfra den genopstår ved midnat/vintersolhverv, og vender tilbage i fysisk form ved solopgang/forårsjævndøgn.

-Vejen ud af synden er solens vej ud af natten ved solopgang.

- Adam og Eva er en personificering af solens placering ved jævndøgnspunkterne. Adam og Eva spiser af den forbudne frugt. Med denne overtrædelse kommer arvesynden (natten) ind i verden (dagen) og forviser mennesket (den fysiske sol om dagen) fra Guds rige (solens rige om dagen) og til et liv i synd (natten). 

Sinai =

Sinai er sammensat af Sin (månen/natten) - Ai (bjerg)  "månebjerget". Månebjerget er en metafor for første fuldmåne efter forårsjævndøgn (påsken). Månen er et symbol for natten/vinterhalvåret, den kosmiske livmoder hvorfra solen fødes ved forårsjævndøgn "bjerget".

-Sinai ørkenen er natten
-Foden af Sinaibjerget er solopgang/forårsjævndøgn (guds bjerg). Det er også her Noa lander med hans ark, efter at have sejlet igennem syndefloden (natten).

Singularitet =

Singularitet er den moderne fysiks tolkning af Aether eller di-elektricitet (Uendelighed uden fysisk realitet).

Sinuskurve =

Sinuskurve (sine wave) er en moderne betegneslen for den elektriske op - og nedadgående puls, som grundlæggende er en betegnelse for solens kurve ind og ud af natten.

-Ordet Sinus har rod i sin, natten.

-Sin-Wave nattens bølge (vand), ind og ud af fysisk manifestation, solens cyklus mellem synlig og ikke-synlig.

-Kurve kan tolkes helt tilbage om myten om den lille ny søn der bliver puttet i en "kurv", som flyder op ad floden (opadgående bølge i en frekvens), solen i sin opadgående kurve..


Religion
Sine-wave kan også tolkes som "sin of eve" (Evas synd). Historien om Eva i paradiset er historien om solen der ændrer sin opadgående kurve (dagen) til sin nedadgående kurve (sin), ved solnedgang/efterårsjævndøgn. Solens vej ud af edens have og guds rige.

Læs mere under Adam og Eva.

Sirians =

Sirians er New Age filosofiens betegnelse af en fremmede race fra stjernen Sirius, som lever blandt mennesket i "spirituel form".

Teorien om Sirians er specielt udbredt i Gaiaismen (New Age kult), og bygger på klassiske mistolkninger af astronomien og metafysikken!

Stjernen Sirius er Egypternes svar på morgen- og aftenstjernen, som bringer solen med sig op ved solopgang, og tager den med sig tilbage i natten ved solnedgang. Dette er kilden til konceptet om at spirituelle væsner er kommet til jorden for at højne menneskets spirituelle mentalitet.

Sjæl =

Sjæl (soul) skal grundlæggende tolkes som solen om natten, hvor den er ude af syne.

Sjæl har rod i sele "månens sølvagtige skær", som også kaldes Celine. Det er altsammen metaforer for solens genskind på månen om natten.

-Sjæl er også sål, solens nederste punkt ved midnat/vintersolhverv.

-Sjælen er solens opholdssted før sin fødsel og efter dens død (natten/vinterhalvåret)

-Sjælen er den sorte sol.

-Sjælen er "saturn" (midnat).

- Sjæl betegnes også som " kommer fra- eller tilhører havet (natten, det kosmiske hav)".

-Havet/natten er det sted hvor sjælen (solen) hviler sig.


Alle andre tolkninger af sjælen, er religiøse koncepter bygget på mistolkninger af astronomien!


Ord der er relateret med sjæl
Sjæl, sål, sele, celine, månen (natten), spirit, seal (segl/forsegle lyset).

Egypten
-Horus øje (pupillen i øjet) er ind- og udgangen til sjælen (solens portal ved solopgang og solnedgang).

-Slangen "Nagas" eller Kobraen (oftest to) er et symbol for sjælen (solen) "den der ikke sætter fodspor i den fysiske verden". Slangen både giver og tager liv, med dens gift, en metafor for solopgang/solnedgang og forårsjævndøgn/efterårsjævndøgn.

Religion
-Eva og slangen i paradiset er natten der lokker dagslyset fra solen til sig. Solen der forsvinder ud af edens have (dagen/sommerhalvåret) og ned i natten/vinterhalvåret.

Spiritualitet
-Sjælen må ikke forveksles med spiritualitet! Spirit (Sati) er "sfæren/intuition. Læs mere under spirituel.

-Mennesket er ikke i besiddelse af en sjæl, men har derimod forbindelse med "spirit", intuitionen (inertia, aether) som er fundamentet i hele universet.


Andet
-De syv segl, er solens syv faser under horisonten/jævndøgnslinjen.

-Solens lys er forseglet i natten.

Slange (Serpent) =

Slangen (serpent) skal grundlæggende tolkes som solen under horisonten/jævndøgnslinjen.

Serpent er relateret til:

-Septim (syv på latinsk)
-September (den 7. måned) efterårsjævndøgn hvor solen forsvinder ned under horisonten/ jævndøgnslinjen.
-Seven (syv)
-Serpens Caput (stjernebillede ved efterårsjævndøgn)
-Slange (serpent) sætter ikke fodspor i den fysiske verde (Egypten)
-Seven er S+Eve+n (slangen, Eva (venus) og n, som er et symbol for solnedgang under horisonten).

-Stjernetegnet Serpens Caput (slangen) starter ved solnedgang/efterårsjævndøgn "der hvor solen er kaput".

De to slanger der snor sig om staven (Caduceus)
Symbolikken med de to slanger oprinder fra stjernebilledet Serpens (Hydra), som symboliserer solens rejse fra efterårsjævndøgn (hvor den bliver såret), til vintersolhverv hvor den bliver helet (genstarter sin cyklus), og rejser sig igen.
Derfor er de to slanger blevet et af de ypperste symboler der findes.

-Staven som de to slanger snor sig omkring er solhvervslinjen, og kuglen (symbolet på toppen af staven) er solopgang ved forårsjævndøgn.

Med andre ord er det solens cyklus under horisonten/jævndøgnslinjen.

Eva og slangen
Eva fra biblen er planeten Venus der passerer stjernebilledet vægten ved efterårsjævndøgn "slangen". Det er her lyset og mørket udlignes (EVEn out, EVEning). Slangen (september måned) lokker Eva til at spise af den forbudne frugt fra kundskabens træ, så Adam og Eva bliver forvist fra Edens have (dagen/sommerhalvåret).

En metafor for solen der går ned i natten/vinterhalvåret ved efterårsjævndøgn i september måned.

Solen =

Solen (Sun) har mange navne: Søn, Goth, Helios, Pollux, Lux, Jesus, Horus, On, sjæl/soul, Baal, El mfl.

Solnedgang =

Solnedgang (Sunset) kommer af Sun + Set, den egyptiske gud Horus, som bliver til Set ved solnedgang. Solen sætter sig, går ned bag horisonten.

Sort magi =

Sort magi (Black Magic) er grundlæggende et udtryk for solens der genstarter sin cyklus ved midnat/vintersolhverv. Magien opstår når solen starter forfra på sin cyklus ved midnat, men stadig ikke kan ses på horisonten.

-Den usynlige sol (sorte sol) er magisk fra midnat indtil den manifesterer sig ved daggry.

-I feltmekanikken er sort magi di-elektricitet og magnetisme FØR hybriden elektricitet manifestere sig.

Hokus pokus

Sort sol =

Sort sol er et symbol for solen der befinder sig under horisonten/jævndøgnslinjen i natten/vinterhalvåret. Den sorte sol er også "sjælen", solen i natten.

Søn =

Søn (son) er solen.
Hvis du feks. hedder Petersen til efternavn, så betyder det at du er Peters søn/sol.

Søndag =

Søndag (Sunday) er solens dag, og er oprindeligt den første dag på ugen.

Søster =

Søster (Sister) skal helt grundlæggende tolkes som planeten Venus.

Planeten venus er søster "stjernen" til solen. Hende som bringer solen op og ned fra vandet (natten).

-Isis-star (Egypten)
-Sø-stjerne
-Ishtar (babylon)
-Schweizer (læs mere under Schweiz)
-Schwester

Spirituel =

Rodforståelsen af spirituel kan oversættes til "sfære-ritual" (Sphereritiual) og skal tolkes som "åndedrag".

Åndedrag er en metafor fra østens Brahman/Atman, grækernes Atmos (atmosfære) og egypternes Atum, og har INTET med et åndedrag at gøre. Det er fundamentet i den oprindelige orale metafysik (sublime teori om universets grundlæggende funktion).

"åndedraget" er en betegnelse for det fysiske univers, som bliver suget ind og ud af eksistens i uendelige cyklusser. Fysisk manifestation kommer fra alt-heden/intetheden. Må ikke forveksles med religion eller gud!

Den oprindelige metafysik er bygget som en analogi af himmellegemernes cyklus, og overført til en primær teori for aspekter uden fysisk natur (Noumenas). Alt fungerer ens!


Alle former for koncepter, ritualer og åndelig praksis der er forbundet med at være spirituel, bygger på mistolkninger af den oprindelige metafysik og astronomien! Metafysikken nævner intet om menneskets evner.

Den eneste relation der er mellem "spirit" og mennesket (alt levende), er at vi er en del af den. Intuitionen er vores kontakt med "spirit" (aether/inertia/alt-heden) og effekten heraf er fysiske følelser og handlinger. Resten er noget vi bilder os ind når vi danner vores identitet. Psyken tilhører også den fysiske verden.

Den eneste måde man kan komme tættere på "spirit", er ved at lære ens sande jeg at kende, og lære at følge ens ægte intuition. Man skal lære at handle på sin sande intuition inden "signalet" når hjernen, som bedrager dig!

Den generelle tolkning og dyrkelse af spiritualitet er en religion.


-Spirit er sfæren/Æter/ether/alt-heden/inertia.

-Spirit/åndedrag er også oversat til ånd "Guds ånde" eller "livets ånd".

-Sjæl og spirit må aldrig forveksles med hinanden! Sjæl er en metafor for solen under jævndøgnslinjen, som er brugt som metafor for spirit (et koncept). Mennesket hverken ér- eller har en sjæl. Vi har kun vores intuition "den 6 sans".Betydningen af Sati (spirit/Gud), stammer fra det ældste indoariske sprog poli, som buddhismens tidligste skrifter også blev skrevet i. Den moderne buddhisme har INTET med de oprindelige værdier at gøre, og bygger på religiøse koncepter af metaforer, ligesom alle andre religioner.

Alle former for religioner (inklusiv spiritualitet) kan mildne sindet i mennesket, og have andre positive virkninger, men de kan aldrig give grundlæggende svar på noget som helst!


Felt teorien "den oprindelige metafysik"
-At ånde er beskrivelsen af di-elektricitet og magnetisme i feltet, som i dens konstante søgen mod inertia (centrum), danner hybriden elektricitet (det fysiske univers). En skiftevis kombination af kompression "indånding" (materie/elektricitet) og dekompression "udånding" (ikke-fysisk di-elektricitet/magnetisme).

Sufi =

Sufi (Sufisme) tolkes som "manden af uld", eller bare "uld", som grundlæggende er en metafor for solen der passerer stjernebilledet vædderen (lammet) ved forårsjævndøgn.

-Sufi er også Sofi (kærlighed)
-Filosofi (Filo-Sofi) betyder kærlighed til viden.
-Kærlighed (Love) kommer fra forståelsen delight, delicious "højere grad af nydelse og tilfredsstillelse", en analogi der bygger over solens lys ved solopgang/forårsjævndøgn "lammets uld".
-Sufisme kan også sammenlignes med Arianisme (Aries/vædderen/Ram/lam), solen/ilden ved forårsjævndøgn.

-Sufi findes også i karakteren Moses i biblen.

Syangoge =

Synagoge er sammensat af ordene Sin "månen" (som symbol for natten) + Agoge "guide/ lærdom", og kan tolkes som "månetempel", som er en analogi der bygger på solen under jævndøgnslinjen i "den kosmiske livmoder".

-Når man går ind i synagogen, går man ind i natten ved efterårsjævndøgn "ind i det guddommelige". Fuldstændig den samme symbolik som når man går ind i kirken.

-En synagoge er et Isis tempel hvor man lærer om Genesis (mosebøgerne), "generationen af Isis", hvilket vil sige solens opstandelse.

-Månen er en metafor for natten hvor solen ikke kan ses, fordi den ligger i den kosmiske livmoder "Isis mave", som helt grundlæggende er solens cyklus i vinterhalvåret og natten.

Syncretism =

Syncretism (synkretisme) forbinder alle de kendte religioner til astronomien, som forenes i astroteologien.

Syndefloden =

Syndefloden (deluge) er grundlæggende en metafor for solens cyklus under horisonten/jævndøgnslinjen.

-Natten/vinterhalvåret der "skyller" indover dagen/sommerhalvåret.

-Solen der bevæger sig fra solnedgang/efterårsjævndøgn til solopgang/forårsjævndøgn.

-Noas ark er den nederste ark (kurve) i solens årlige cyklus (natten/vinterhalvåret). Denne kurve, er den samme KURV som Moses bliver sendt op ad nilen i.

t

Tempel =

Et tempel (temple) symboliserer solens ark henover dagen/sommerhalvåret. "huset", den fysiske verden, det jordiske.

Ordet tempel er sammensat af ordene Temp "sted/linje der skærer igennem (to cut) " +El "gud" (solen), og skal tolkes som "stedet hvor solen skærer igennem".

Læs mere under Tempel i symbolik.

Tempelriddernes skat =

Tempelriddernes skat er ikke en fysisk skat af guld og penge, men tværtimod astronomien. Helt nøjagtigt solen der starter sin cyklus forfra ved vintersolhverv "guldet i skattekammeret"

-Ordet skat (Treasure) betyder grundlæggende "at placerer noget" (to put, to place), solen der placeres ved vintersolhverv i den kosmiske livmoder.

-Vintersolhverv "skattekammeret" befinder sig i stjernebilledet stenbukken, hvorfor Tempelridderne ofte sættes i forbindelse med et gedebukkehoved. 

Time =

Time (Hour) oprinder fra Horus (solen). Hvad er klokken? "Hvor er Horus (solen) på himlen?".

Tirsdag =

Tirsdag (Tuesday) er Mars dag.

Torden =

Torden (thunder) skal grundlæggende tolkes som "at skabe/noget der manifesterer sig fysisk". Solen der manifesterer sig ved daggry.

Torden er en metafor for solen der bryder igennem horisonten ved solopgang (torden og lynild), og når vi benytter ordet torden om tordenvejr, er det en metafor for rod forståelsen.

-Den nordiske gud Thor bruger sin torden hammer (Mjølner) til at bryde igennem skellet mellem natten og dagen.

-Hos indianerne flyver tordenfuglen (solen) fra daggryet op på himlen.

-Den romerske gud Jupiter (JupiTOR) er også en metafor for solen der bryder igennem skellet mellem nat og dag, med hans lyn våben "torden spyd".

-Den græske gud Zeus er også en metafor for solen der bryder igennem skellet mellem nat og dag, med hans lyn-pil "torden spyd".

Torsdag =

Torsdag (Thursday) er Thor's dag (nordisk mytologi), men også den græske gud Jupiter's dag "Jupitor".

Treenigheden =

Treenigheden består af faderen, sønnen og helligånden, hvilket er en metafor for solens cyklus.

-Faderen er den aldrende sol ved midnat/vintersolhverv lige inden solens cyklus starter forfra.

-Sønnen er solen fra solopgang til solnedgang.

-Helligånden er natten/vinterhalvåret "den kosmiske livmoder" hvorfra solen skabes.

-Trekanten er et symbol for fysisk manifestation fra det "åndelige"

Tyre (Fønikien) =

Tyre (fønikernes hovedstad) betyder sten/klippe, og skal grundlæggende tolkes som solen ved midnat/vintersolhverv.

u

Univers =

Univers er sammensat af ordene Uni "forenet" + Vers "vibrationer/frekvenser/materie/fysisk manifestation", og kan tolkes som "den forenede samling af fysiske fænomener".

-Unit (enhed) = en kvantificerbar fysisk enhed der kan observeres og multipliceres. 

Ur (Sumer - Mesopotamien) =

Ur (mesopotamien-old irak) skal helt grundlæggende tolkes som solen der rejser sig ved vintersolhverv "det tidligste stadie af solens cyklus".

-Ur har forbindelse til gylden, guld, flamme, lys, ild, urne (hvorfra solen rejser sig), ur/kronologi (der hvor tiden starter) mm.

Uranus =

Uranus er sammensat af Ur (gylden, ild, lys, guld) + Anus (faderen/solens nederste punkt), og skal tolkes som solen på sit nederste punkt ved vintersolhverv.

-Den græske term er "Himlen" og skal forståes som stjernehimlen.

-Anus betyder "ring" (ring af guld), som grundlæggende skal forståes som solens komplette cyklus, på dens laveste punkt, nederste portal. Ganske elementært ;)

Planeten Uranus er navngivet efter solen (faderen, den aldrende sol) på sit laveste punkt i sin døgncyklus. Uranus er også fader planeten til alle de andre planeter. Når solen runder faderen Anus (midnat) bliver den til en ny sol af guld/ild, som fødes ved daggry.

-Anu er faderguden i den sumeriske mytologi.
-Anus (endetarmsåbningen) er menneskets nederste "portal", opkaldt efter solens laveste punkt "den nederste portal".
-Anubis fra Egypten.
- Ur er der hvor tiden starter og stopper (et ur).

Joken med ur anus (Your anus) er ikke engang en joke!

Utopia =

Utopia betyder "ingen steder" (no where) som skal grundlæggende tolkes som natten/vinterhalvåret, hvor solen hypotetisk set ikke er "fysisk" tilstede.

-Utopia kan sidestilles med det kristne tolkning "helvede", det egyptiske neter world og hel i nordisk mytologi.

v

Vesica Pisces =

Vesica Pisces er et symbol for solen lige før solopgang/forårsjævndøgn, på vej op af vandet mod horisonten.

-Vesica Pisces er solen der passerer stjernebilledet fiskene ved solopgang/forårsjævndøgn.

-Vesica betyder ventral  "bugen/maven/womb" (den kosmiske livmoder), natten/vandet hvori fiskene svømmer.

-Pisces= fisk (symbol for vand).

w
x
y

Yahweh =

Yahweh er kommer fra YHWH (Yod Heh Vau Heh) "Guds/solens eget navn", og skal grundlæggende tolkes som solens fire skæringspunkter, vintersolhverv, forårsjævndøgn, sommersolhverv, efterårsjævndøgn.


-Yahweh kommer fra YHWH (Yod, Heh, Vav, He), hvor ordet Jehova også kommer fra.

-Yod er solen ved vintersolhverv (den illuminerede/oplyste sol).

-Heh er forårsjævndøgn (H symboliserer to søjler på jævndøgnslinjen).

-Vau er solen ved sommersolhverv (Waauuuu den er flot).

-Heh er efterårsjævndøgn (H symboliserer to søjler på jævndøgnslinjen).


Andet
-Yod + Heh = Yoda fra Star Wars, den gamle vise sol.
-Yod er også at jodle (man jodler solen frem efter vintersolhverv).
-He-Man helten fra 1980erne (solen) med solkorset på maven.
-YHWH, jehova. Yahweh symboliserer alle det samme som korset.

Year (år) =

Year (år) kommer af "jar" (krukke) og skal grundlæggende tolkes som forårsjævndøgn "når solen kommer op af krukken er der gået et år".

-Krukken for enden af regnbuen

-Urnen ved vintersolhverv

-Blomstervasen med blomster

-Forårsjævndøgn er det oprindelige nytår. 

Yin & Yang =

Yin & Yang er en religiøs mis- eftertolkning af det oprindelige Taiji symbol.

Taiji betyder "det sublime" og er fundamentet i den oprindelige metafysik, som beskriver de to grundlæggende ikke-fysiske aspekter, hvis hybrid er skabelsen. Disse to aspekter skal tolkes som én enhed, og må IKKE forveksles med dualitet!

-De metafysiske aspekter i Taiji symbolet er bygget som analogi på solen og månens cyklus, men har intet med astronomien eller den fysiske verden at gøre!


Problemet med Yin og Yang filosofien er at den bygger på 2. metaforer, og misvisende henviser til dualitet. herved forsvinder den oprindelige forståelse af Taiji symbolet.

Eksempler på "mistolkninger":
-Yin= vand, feminin, skygge, nat, vinterhalvår, månen osv.
-Yang= Maskulin, dagslys, dagen, sommerhalvåret, solen, ild osv.


Yin og Yang tegnet for den fysiske verden er blåt og rødt.

Felt teorien
Taiji beskriver di-elektriciteten og magnetismen der udgør hybriden elektricitet (fysisk manifestation). Man kendte selvfølgelig ikke til elektricitet dengang, men sjovt nok så betyder elektricitet "gylden" og er en metafor for solen ved vintersolhverv (solens fysiske manifestation).

z

Zion =

Zion, Sion (Mount Zion) er grundlæggende en metafor for dagen/sommerhalvåret, navnligt sommersolhverv som ligger på toppen.

-Zion bjerget og Jerusalem er begge metaforer for solens ark (buen/bjerget) henover dagen/sommerhalvåret.

-Zionismen benytter bibelske metaforer af astronomien til at retfærdiggøre og opretholde en jødisk stat i Israel.

-Zion er stedet hvor gud hviler sig blandt menneskeheden (på toppen af sin cyklus begynder solen at dale "hvile sig").

-På toppen af Zion bjerget finder vi også Salomons tempel (guds/solens hus i den fysiske verden) , hvorfra man kan gå ind i det "det guddommelige" (natten/efterårsjævndøgn). Læs mere under Tempel.

Zionisme =

Zionisme er en "jødisk" organisation der blev stiftet for at oprette en "jødisk" stat i Palæstina, som bla. bruger bibelske metaforer for astronomien til at opretholde en israelsk stat. Se mere under Zion.

-Zion er opkaldt efter det bibelske Sion bjerg, som er en metafor for dagen/sommerhalvåret.

Zodiac =

Zodiac (engelsk) betyder grundlæggende "cirkel/rotation af dyr", en hentydning til de tolv "dyr" (stjernetegn) som solen passerer i sin årlige cyklus.

-Zodiaken er også det astrologiske hjul.
-Zoo betyder "en samling af dyr".

Æ
Ø
Å