ORDBOG

Hvad er det egentligt vi går rund og taler om?

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Æ Ø Å
a

Abraham =

Abraham kommer fra Abram  ab= "fra", ram= Ra/Ram det astrologiske tegn for vædderen. "fra vædderen" hvilket er en metafor for "fra den højere bevidsthed/viden" The High Rams (faraoerne i Egypten), som grundlæggende er læren om vædderen i det astrologiske hjul og metafysikken.

Abrakadabra =

Abrakadabra betyder at skabe igennem frekvens.
ab= "fra/fader af", ra=RA, ka=bevidstheden, dabra= vibra (vibration/frekvens), at åbne/starte noget. Teknisk set betyder det at skabelsen sker fra di-elektriciteten som afføder elektricitet (frekvens) som skaber alt materie (lys, lyd og fysisk stof). 

Det symboliseres i det astrologiske hjul som vædderens tegn (the RAm) ved forårsjævndøgn den 21. marts

Adam (Adam & Eva) =

Adam er ordet atom, som oprinder fra det egyptiske fænomen Atum (skabelsen af fysiske elementer, starten af en cyklus). Heriblandt er mennesket, som er bygget af kød og blod, og deraf ordet anATOMi. Læs mere under ordet ATOM.

Adam Kadmon =

Adam Kadmon er menneskets anATOMi beskrevet igennem stjernebillederne, i den jødiske Kabbala.

Aether =

Aether er teknisk set inertia i feltet (hyperboloiden, timeglasformen), hvorfra di-elektricitet og magnetisme (torus feltet) udspringer og skaber elektricitet (fysisk materie). Aether kan hverken ses eller måles, og er op igennem historien blevet kaldt mange navne:

-Akasha (Sanskrit)
-Alkahest (Albertus Magnus 1280)
-Antistof
-Aset (Isis) Egypten
-Bevidsthed
-Black Goo (Harald Kautz Vella)
-Counterspace "anti tid og rum"
-Chi
-Dark Matter (det sorte stof) i partikelteorien
-Det 5. element som skaber de 4 elementer ild, vand, jord og luft
-Det di-elektriske felt fra inertia (Charles Proteus Steimetz) "det rum vi sender trådløse signaler igennem" 
-Det sorte tomrum man ser når man kigger op mellem stjernerne om natten
-Ein Sof (Judaismen) "uendelig"
-Ether (græsk)
-Gud
-Inertia
-Infinite memory
-Ka (Egypten)
-Livskilden
-Monad (Platonismen) "den ultimative enhed"
-Morphogenetic Field (Rupert Sheldrake)
-Neter (Kemet, de sande egyptere) "naturen", en beskrivelse af den samlede naturlov i hele kosmos med start fra Aset (Isis).
-Non Cartesian Dielectric Counterspacial Aether
-Omnipresence "allestedsnærværende"
-Orgone
-Philosopher's Stone (Filosoffernes sten)
-Prana
-Prima materia (før det fysiske univers)
-Spiritualitet (spirit)
-Tao (Buddhismen) "den universale vej"
-The One 
-The Unified Field (det forenede felt)
-True inertia
-Vril 
-Zero point energy
-Æter "den øverste klare luft", "ud i æteren"

Al Qaeda =

Al Qaeda er navnet på CIA's liste over deres allierede Mujahedin krigere i Afghanistan i 1980 erne, som senere blev brugt til at opdigte en verdensomspændende terrororganisation efter 11. september.

Alfabet =

Ordet alfabet oprinder fra udtalen Alef og Bet (den hebræiske udtale af A og B).
A og B er det samme som nummer 1 og 2, og det binære system (computersprog 0 og 1). Samme princip bliver også udtrykt igennem metaforerne "Alfa og Omega", "Adam og Eva" og "Isis, Horus og Seth" mfl.

A = Aether (oprindelses punkt, Inertia, antistof, metafysisk, frekvensløs, ingen effekt, spititualitet).

B = effekt (elektricitet, materie, fysisk, frekvens, effekt, materialistisk).

Hvert symbol i alfabetet har sin helt egen betydning, som ingen lære noget om mere. I dag bruger vi kun den betydning vi selv har tillagt bogstaverne når de er sammensat til ord, hvilket gør at alfabetet har mistet sin oprindelige funktion, og nu kun bruges til simpel kommunikation.

Det binære system
Det binære system er kort sagt en kontakt, som enten kan være slukket (0) eller tændt (1). Når kontakten er tændt kan den lede en frekvens som udgør en event (Eva).
0 (A) kan ikke multipliceres (0+0=0) hvorimod 1(B) kan multipliceres (1+1=2) osv. Med andre ord så kan kvinden Eva (B) formere sig.

Alfa & Omega (A - Ω)
Alfa= Aether og Omega= Ohm frekvensen (hentet fra de indiske Vedaer af grækerne), altså effekten/cyklussen af Aether. Alfa og Omega har dog mest til hensigt at beskrive de to jævndøgn i solens årlige kurve, hvor Alfa er 21. marts og Omega er 23. september. Det er også derfor stjernetegnet vægten er Omega Ω symbolet (solen der forsvinder bag horisonten til natten, eller vinterhalvåret).

Atom
A er Aether og Tom er effekten (Ild, jord, luft og vand).

Adam & Eva fra Bibelen
Adam= "Atom" hvoraf "tom" udgør Eva. Hun er en eve-nt (effekten af Adam).

Egyptiske Isis, Horus og Seth
Isis= Aether og Horus og Seth= polerne i den elektriske frekvens, altså effekten af Isis.

Alien =

Alien er en betegnelse for "fremmede" eller "ukendt".

Som et resultat af 50ernes propaganda om UFO'er og rumvæsner, forbinder langt de fleste ordet aliens med rumvæsner. Det er dog langt fra derhen ordet bør føre tankerne! Aliens skal forbindes med os selv (mennesket) fra tidligere glemte kulturerer, hvor vores mentalitet og forståelse af kosmologien figurerede på et meget højere niveau.

Først i 1953 blev ordet alien kombineret med "en fremmede race fra en anden planet". Alien fænomenet med rumvæsner fra fremmede solsystemer osv. er med utrolig stor sandsynlighed politisk propaganda, for at latterliggøre tidligere kulturers viden, for at beskytte visse imperialistiske aspekter indenfor politik, religioner og bestemte dele af de videnskabelige teorier, som feks. Darwinismen og partikelfysikken mm.

Med alien fortolkningen kan man fjerne folks opmærksomhed fra vigtig viden, og latterliggørelsen har en stor magt!
 

Alkymi =

Alkymi (el-kemi) stammer fra den urgamle Khemit kultur (el-khemit) i det tidlige Egypten.

Begrebet "at lave bly til guld" er en metafor for at mennesket kan højne sin mentalitet ved at følge naturlovene i kosmologien, samt solens overgang fra nat til dag.

Amen =

Amen kommer direkte fra egyptiske Amun (Amun præsterne/faraoerne) og betyder "den skjulte" (the hidden one). Med ordet refereres der til den højere bevidsthed, og i egyptisk Sun Worship til "den skjulte sol" (sjælen/feltet/spiritualiteten).

Amerika =

Amerika kommer af Amaruca og betyder "slangernes land" (Land of the Serpents).
Glem alt om Romersk katolsk- eller anden vestlig propaganda. Navnet Amerika stammer helt tilbage fra de indfødte i sydamerika, fra lang tid før indianerne eksisterede. Med slangen/serpent menes der dyrkning af solen -eller nærmere bestemt solens cyklus i det astrologiske hjul (slangen)- som er verdens ældste "religion". 

Amun-Ra =

Amun-Ra "det skjulte fysiske univers". Et eksempel er solens frekvens som giver varme, men som ikke kan ses, eller en lydbølge som kan høres, men ikke ses. Ra er også radiation (frekvenser/stråling), Radiobølger, Radiator osv.
 

Anatomi =

An-Atom-I, atomet inde i mennesket, eller adam i mennesket, mikro kosmos.

Anunnaki =

Anunnaki betyder "fra himlen til jorden".

Anunnaki er sumernes metafor for hvordan skabelsen af den fysiske verden foregår, og kan også forklares på flg. måder:

-as above so below
-from thought to action
-from spirit to matter
-from fire to water
-from night to day
-from antimatter to matter
-ANKH 
-from father (Mother) to son
-from Womb to tomb
-from Di-electricity to electricity
-from dark matter to matter
-from darkness to light
-from heaven to hell
-from isis to Horus
-from neutron to electron
-from the moon to the sun
-from spirit into matter
-from aether into the four elements

etc. etc. etc.

April =

Bogstaverne ap i april er den egyptiske gud APis (tyren). Tyrens tegn starter i april måned.

Archon =

Rodforståelsen af ordet Archon er Arch "ark/bue" og On "lyset/solen", og kan fortolkes som "solen der vandrer i sin bue (ark) henover himlen i dagtimerne" (eller den øverste del af det astrologiske hjul, fra vædderen til vægten). Den græske oversættelse af ordet Archon er "at lede" (to rule). Solen har den ledende rolle i dens bue henover himlen.

New Age bevægelsen mistolker Archons som en fremmed race af aliens!
 

Ariske race (Aryans) =

Den ariske race er i direkte overført betydning "den oplyste race" eller "racen med højere forståelse".
Betegnelsen blev brugt af gamle arabiske/assyriske og indiske kulturer, som reference til dem selv. Aries er vædderen i det astrologiske hjul, også kendt som The Ram, som er et symbol for den højere bevidsthed. Fænomenet ses både i Egypten med faraoerne "The High Ram", Rama i Indien og Moses i bibelen. Ram perioden (vædderens periode) befandt sig mellem år 2000 fvt. og år 0.

Den Ariske race bliver ofte misfortolket af sandhedssøgende, som en fremmed race fra et andet sted i universet. det samme gælder Martians, Pleiadians osv. Det hele er dog kun metaforer for den ældste fortolkning af metafysikken og kosmologien, fortalt igennem det astrologiske hjul.

Aristokrat =

Aristo= bedste af sin slags, mest nobel, modigste, mest dydige, og Krat=hersker, magt. 

Aristo er en metafor for Aries (vædderens tegn i det astrologiske hjul), fordi det symboliserer den højere bevidsthed. Ref. de egyptiske faraoer The High Ram (vædder), den indiske gud Rama mfl. 

I teorien kunne man også anvende betegnelsen Aryans (old Iransk Ahura Mazda astrologi)!

Arkitekt =

Arkitekt er i overført betydningen arki=buerne, tekt (technic)=teknik. Teknikken i buerne. Den øverste og nederste bue i det astrologiske hjul. 

Frimurerne "Den Store Arkitekt af himmel og jord"

Aset - Asur (Isis -Osiris) =

Aset (isis)= "før det fysiske univers (skabelsen)", symboliseres med månen. Eksempel: Gud, inertia der skaber di-elektricitet og magnetisme, som bliver til elektricitet (det fysiske univers).

Asur(Osiris)= "Det ikke observerbare i det fysiske univers", symboliseres med en sol (typisk sort)  Eksempel: solen om natten, man ved den er der, men kan ikke se den.

Astrologi =

Astrologi er sammensat af de to ord Astro (himmellægemerne over os) og Logi (logik).  Logikken i stjernebillederne.
Astrologien er en over 7000 år gammel kundskab til at beskrive hvordan naturloven/kosmos fungerer, fortalt igennem stjerne konstallationerne og overført til det astrologiske hjul.

På moderne dansk kunne man kalde astrologien for "logikken i naturens lov i hele universet beskrevet igennem stjernebillederne"

Denne kundskab var tidligere omdrejningspunket i samtlige kulturer over hele kloden helt op til religionernes start. Herefter blev den fantastiske viden undertrykt af imperialismen, religionerne og senest af moderne akademia, hvor den er blevet latterliggjort og kaldt for satans værk for at holde folk væk. Det sjove her er at alle de kendte religioner og det meste af vores viden stammer fra astrologien! Viden er magt.

Vi taler selvfølgelig om den oprindelige astrologi, og ikke den moderne pseudo astrologi fra de kulørte ugeblade med horoskoper og andet hokus pokus, som kun er en del af latterliggørelsen. Astrologien er den første metafor der nogensinde blev skabt for at give andre en dybere forståelse af hvordan energien i det fysiske univers fungerer.

En af hovedbegreberne i astrologien er grundprincippet for alt materie og liv, de tre stadier: Cardinal, Fixed, Muteable. Noget skabes og vokser, herefter er det fikseret i en periode, og til sidst går det til grunde. Mennesket fødes, lever og dør- et frø spirer, bliver til et træ, og visner osv.

 

 

 

 

Atenisme =

Atenisme er følgerne af den Egyptiske farao Akhenaten og hans dyrkelse af Aten soldisken (misfortolket egyptisk Sun Worship). Atenisme kan også sidestilles med Atomisme (troen på at universet er skabt af partikler) og moderne Materialisme.

Atenismen er også den første egentlige religion hvor man kun har én overordnet gud (monoteisme).

Athen (grækenlands hovedstad) =

Navnet Athen kommer fra den græske gudinde Athena "the mind of god", som kan sidestilles med egyptiske Isis. Aten= er den egyptiske soldisk og A'et i enden "symboliserer det feministiske aspekt af disken", som er Isis (mor til solen).

 

Atlantis =

Atlantis er atlanten "det uendelige hav" og er en direkte metafor for bevidstheden.
Metaforen om at Atlantis synker i havet (og rejser sig igen), er en fortælling om at vores bevidsthed daler og rejser sig i cyklusser af ca. 12.000 år, alt efter hvor vores solsystem befinder sig i forhold til galaksens ækvator (befinder sig i feltet).

Denne cyklus betegnes også som: "det store år", "platonisk år" eller som NASA kalder det "The period of one complete cycle of the equinoxes around the ecliptic". Med andre ord når alle stjernetegnene har kørt en hel omgang baglæns i forhold til galaksens centrum.

Den periode hvor vores bevidsthed befinder sig på sit højeste, kaldes for den gyldne alder, og når vi forlader denne alder i så "synker" Atlantis i havet. I alkymismen bliver guld bliver til bly.

Atlantis "sank i havet" for ca. 12.000 år siden da vi gik fra løven- og ind i krebsens tidsalder. Den 21. december 2012 begyndte Atlantis atter at rejse sig fra dybet, og vores bevidsthed vil herfra begynde sin rejse mod sit maksimum om ca. 10.000 år når vi når jomfruens tidsalder. Men allerede nu (2018) kan vi fornemme virkningen af den stigende bevidsthed.

Årsagen til at vores bevidsthed daler og stiger skyldes den mængde kosmiske energi (magnetisme) vi modtager fra centrum af vores galakse. Når vores solsystem befinder sig på undersiden af galaksens ækvator, så modtager vi mest elektrisk og destruktiv energi, hvorimod når vi befinder os på oversiden, så modtager vi mere magnetisk og positiv energi (ref. felt mekanikken).

Når Platon beretter om Atlantis som et sunket kontinent, så blander han højest sandsynligt beretninger om oversvømmede byer og naturkatastrofer sammen med læren om atlantis i metafysikken!? Grunden til denne påstand er at Platon angiveligt skulle have adopteret historien om Atlantis fra Solon, som har hentet den i Egyptisk Sun Worship (astrologien). Platon beretter også om at Atlantis ligger forud for Herkules søjler, som er en metafor for de to jævndøgnspunkter i årets, og det store års cyklus. Altså hvert halve år og hvert 12.000 år.

Atom =

Atom kommer fra egyptiske Atum, og er en metafor for "skaberen" af det fysiske univers.

Atom skal læses som A+OM, hvor A er det ikke fysiske "element" (inertia), som skaber +OM (TOM), det fysiske univers, der representeres af de fire elementer.


A= Æter (inertia i det magnetiske felt ref. Steinmetzs felt teori. Ikke det elektromagnetiske felt!)
T/+= Kors (lodret ild og vandret jord) "fra lys til materie symbolet"
O= Luft (gas)
M- Vand (flydende)


A+OM er Alfa og Omega, de to punkter på den vandrette linje, som deler det astrologiske hjul op i den øvre og nedre halvdel  (vædderens og vægtens tegn). Jesus og Jomfru Maria, Adam og Eva osv. 

Atomisme =

Atomisme er i sin enkelthed troen på at alt udspringer tilfældigt fra materie (partikler) og kan måles og vejes.
Dette er stik modsat den universale lov om at stof udspringer fra di-elektricitet i feltet, hvorefter det manifestere sig som lys/plasma og derefter til fast stof. Atomisme bygger på fejlfortolkninger af de originale metafysike værker fra indiske Veda- og egyptiske tekster, og  har senere udviklet sig til moderne materialisme, partikel fysik og politisk ateisme.

Der er to årsager til at Atomismen opstod...

1. De græske filosoffer som fik til opgave at oversætte de gamle tekster forstod simpelthen ikke budskabet i teksterne. Værkerne blev ganske simpelt oversat litterært, og de ting man ikke forstod lod man glide ind under fysiske begreber. Det resulterede i at mange  metafysiske begreber og ord mistede deres oprindelige betydning. 
 

2. Atomismen er flere gange i historien blevet manet til jorden, lige indtil forretningen "moderne akademia" satte sig på tronen som de bedrevidende. Man begyndte ganske enkelt at "pushe" hypoteser som fakta, bla. fra Galileo Galilei, Isaac Newton, og Albert Einstein mfl. Det resulterede i institutionen blev afhængige af deres egne teorier, og måtte bruge energi på at udvikle systemer der kunne underbygge deres egne teorier. Iblandt de nyeste teorier finder vi bla. kvante fysikken, partikel teorien, relativitets teorien, big bang teorien osv. som hovedsageligt kun bakkes op af utallige matematiske ligninger.

Atum =

Atum (Atman) betyder "åndedræt", og er en metafor for "skaberen" af det fysiske univers.

Åndedræt er en egyptisk metafor for de to grundlæggende principper i torusfeltet (di-elektricitet), som skaber elektricitet (fysisk stof).

Felt mekanikken:
Di-elektricitet og magnetisme skaber fysisk masse.

Fysikken:
-Atum er den samlede betegnelse for neutronet og protonet, som sammen skaber elektronet (fysisk stof), som udgør atomet

Egyptologi:
-Isis og Osiris (søskende) får sønnen Horus

Astrologien:
-Solen og Månen

Kristendommen:
-Josef og Maria skaber Jesus
-Faderen, sønnen og helligånden (treenigheden)

Esoterisk viden:
-Hermes Trismegistus
 

Avalon =

Avalon kommer af ordet Avalance "nedstigning" eller gå ned", en metafor for "solen der forsvinder bag horisonten". Vægtens tegn i astrologien. 

Ava= af, ned, væk, krydser over, passerer igennem. Metafor for at krydse 
On= "den eneste ene", solen (egypen)

b

Bethlehem =

Bethlehem symboliserer den øverste bevidsthed. I Biblen er Bethlehem gemt under en matefor som en by. Man kan Sammenligne historien med sagnet om Eldorado osv.

Bibel =

Bib= "bibliotek" og El= Solen, "det store arkiv om solens cyklus i det astrologiske hjul"

Det gamle testamente bygger på den jødiske Tora "hjulet", som er en metafor for "solens cyklus igennem det astrologiske hjul"

I det nye testamente er udgør Jesus solens vandring igennem de tolv stjernetegn!

 

Bloody Mary =

Bloody Mary (blodige Marie) er en metafor for månen når den er rød. Symboliseres ofte med Jomfru Maria med blod fra øjnene der løber ned ad kinderne.

Bror =

Bror (Brother) er sammensat af Bro= brah (Abram/RA) og ther=theos (gud)  Guden Ra. Bror og søster betyder Ra og Isis.

Buddha =

Buddha er en metafor for Merkur, som er græske Hermes og egyptiske Thoth.

Bullion =

Bullion er med stor sandsynlighed sammensat af Bull (tyr) og Lion (løve).
Tyren symboliserer sølv (månen) og løven symboliserer guld (solen). I Venedig hvor bullion handelen havde sit centrum, var løven det største symbol.

Teori:
Tyren symboliserer de jødiske kræfter, som hjalp det venetianske bank oligarki (løverne)?  

Bullion er ædle metaller som blev brugt som betalingsmiddel, oftest sølv og guld. 

c

Capitol (Capitol Hill) =

Capitol er Romersk latin og er et tempel dedikeret til Jupiter. Den amerikanske kongress er en "kopi" af St. Peterskirken i Vatikanet (Basilica di San Pietro). St. Peter er en metafor for Jupiter / fiskenes tegn i astrologien.

Capricorn (stenbukken) =

Capricorn (stenbukken) er sammensat af ordene Capri "Gedebuk/begravelsesplads" og Corn "horn/hjørne". Det er et udtryk for at solen runder hornet (hjørnet) ved solhverv d. 21. december, hvormed den "dør" og bliver "begravet". Herefter genopstår solen igen den 24. december og hvor den atter klatrer op mod sit højeste punkt på sommeren i sin årlige cyklus.

Det er også derfor at stenbukkens tegn ofte markeres med gedebukkehorn (satanisme symbolik). Samme fænomen gør sig gældende d. 21. juni i krebsens tegn, hvor solen runder "hornet" på årets længste dag. Krebsens tegn var tidligere en Uni-Corn.
Capri-Corn og Uni-Corn er solen der passerer sommer- og vintersolhverv.

Cerebellum =

Cerebellum er lillehjernen, bell i bellum hentyder til Bull, tyrens tegn i det astrologiske hjul. (ref. Adam Kadmon, menneskets anatomi forklaret igennem stjernebillederne)

Cerebrum =

Cerebrum er den øverste del af hjernen, men også en betegnelse for den højere bevidsthed. I Egypten under faraoerne brugte man ordet Ram (Vædderen i astrologien), og i Bibelen er cerebrum blevet til metaforen om Sara og Abram "Sarabram".

Chakra =

Chakra kommer fra sanskrit - चक्र (Cakrá) og betyder hjul, det astrologiske hjul.

Cirkel =

Cirkel (Circle) circ= cirkulation/cyklus, el=elektricitet. Den elektriske cyklus (Circuit of electricity). Det astrologiske hjul.

d

De fire verdenshjørner =

De fire verdenshjørner er de fire kvadrater i det astrologiske hjul, som er opdelt af de to jævndøgn og solhverv der udgør korset. De fire verdenshjørner bruges også som metafor for de fire elementer, ild, vand, jord og luft.

Delfi (Delphi) =

Ordet Delfi (Delphi) betyder "livmoder" (womb). Livmoder er en metafor for bevidsthed der endnu ikke er manifesteret som liv. Med andre ord så betyder Delfi "bevidsthed" (inertia, Isis, neutron, den sorte Madonna, Antimatter, sort stof osv.)

Den hellige gral =

Teknisk set er den hellige gral i sin dybeste forståelse, læren om fænomenet hyperboloiden, som er den usynlige del af torusfeltet (hullet i donutten), også kaldet di-elektricitet. Ref. feltmekanikken.

Den Hellige Gral symboliseres bogså med Caduceus symbolet (Hermes staven), som oprinder fra den egyptiske gud Thoth (tanken/den højere bevidsthed), som også er Tempelriddernes skat. 

Den syvende himmel =

Den syvende himmel er en metafor for den øverste del af det astrologiske hjul, de 7 lyse måneder, sommerhalvåret. Den 7. Himmel er også den 7. Chakra, Krone Chakraen, det højeste spirituelle/mentale stadie mennesket kan opnå.

Det 5. element =

Det 5. element er en betegnelse for Aether.

Djævel =

Ordet Djævel (Devil) kommer af ordet Evil (ond), som er en metafor for den nederste halvdel af det astrologiske hjul (inkl. natten og vinteren). Ordet gud kommer af god, som symboliserer den øverste halvdel af det astrologiske hjul.

Evil kommer af Eve-El, som i overført betydning er "solen/lyset udlignes i nattetimerne og i vinterperioden", eller Eva/Jomfru Maria (vægtens tegn) balancerer/vægter nat og dag.

Eve= EVEning, EVE out, EVEnt, EVE-il, el-EVEn, sEVEn  
El= Solen

DNA Helix =

Helix kommer af ordet Helios, som betyder solen. Solen's sinuskurve (vandring på et år) udgør en snoning/kurve som er identisk med helixen i vores DNA.

e

EL =

El betyder solen "gud", men den bruges ofte kun som metafor for en endnu dybere viden om den EL-ektriske energi i universet. Elektricitet er den samlede betegnelse for alt Levende og materie.

El er sammenlignelig med fgl ord:

Elektriske kurve med de to poler (Slangen/Serpent)
Elite
Elektron
Elektricitet
Venstre
Elders (jødiske elders)
Elohim
BibEL 
Eldorado
Elondon (London)
Elected
Elevated up
IsraEL
BabElon (Babylon)
Horus/Set (dag og nat)

Elementerne =

Ild (Lys/plasma) - Vand (flydende) - Jord (fast stof) - Luft (gas)

Elohim =

Elohim er "solen eller solen's

Eloh= Solen (beslægtet med allah) og im= 's (som i Hansen's eller solen's). 

Engel =

Engel, Angel betyder vinkel (Angle). Engle med vinger er en metafor for vinklerne i det astrologiske hjul. Solens (EL) position i forhold til stjernetegnene.

Engelsk =

Engelsk (English), kommer af Angle - ish, og kan forståes som "englenes sprog", sproget fra solens/lysets vinkler.
 

England= Angle-Land "landet af solens/lysets vinkler"
London= El-On-Don "solen er mægtig"

Esoterisk =

Esoterisk, esoteric,  betyder viden om det astrologiske hjul. S-O terror, terror, tarot osv. betyder alle hjulet (lykkehjulet, Wheel of Fortune osv.)

Eva (Adam & Eva) =

Eva er primært jomfruens tegn i astrologien, som "sender solen ned til vægtens tegn", hvor dens lys bliver vejet/udligneet med mørket (EVEn out). 


Fysikken:
-Eva er også den elektricitet/frekvens, som både kan være "god" eller "ond" (negativ eller positiv).
-Eva= Even (enten eller), en EVEnt, en enhed med dualitet, som kan "formere" sig. (feks. være tændt eller slukket.) Det samme som tallene 0 og 1 i det binære system, som bruges i en computerchip.
-Eva er tallet 11 fordi 1+1=11 elEVEn.

Ord der oprinder fra betydningen af Eva:
Evangelium, event, evening, believe, breakeven, clever, develop, devil, evil, eleven, ever, everything, everybody, leve, never, revelation, reverb, reverse, seven/eleven og mange flere! Historien om Eva er fortællingen om det fysiske (elektriske) univers.

f

Farao =

Farao betyder "Det store hus", og hentyder til det astrologiske hjul med de 12 huse (stjernetegnene), hvor vædderens(Aries) hus er det største (The High Ram).
I den oprindelige egyptiske kosmologi var faraoerne kongerne oplyste Ram hyrder af det astrologiske hjul.

Fasicisme =

Fascisme er når statens samarbejde med private virksomheder og karteller, tilsidesætter eller fratager borgernes indflydelse og rettigheder i en sådan grad at det er de private kræfter der sætter den politiske dagsordenen. Dette "offentligt-private samarbejde" blev karakteriseret som fascisme af Mussolini i 1930-ernes Italien.

Fascisme kan også betegnes som centralisering af magt, så den nemmere kan kontrolleres af en mindre gruppe. Alle moderne virksomhedsopbygninger er fascistiske i deres natur, med direktør, underdirektør osv. bygget op efter pyramide strukturen. En virksomhed tager også kun hensyn til omsætning og tallene på bundlinjen, da det er det eneste der betyder noget for dens overlevelse. 

 

Felt-mekanik =

Felt-mekanikken (felt teorien) er den grundlæggende lære om hvordan universet fungerer, og hvordan det fysiske univers skabes.

Ordet "felt" henviser til torusfeltet, et "magnetisk" felt formet som en donut, som består af selve torusfeltet (elektricitet) og dens modsatte form hyperboloiden -det timeglasformede hul i midten af donutten- som kaldes di-elektricitet. Elektricitet og di-elektricitet er universets to eneste grundprincipper.

Feltmekanikken er det samme som den oprindelige- og originale metafysik, og astrologi. Det er grundlæren i naturloven om hvordan energicyklussen fungerer i universet.


 

Filosofi =

Filosofi betyder kærlighed til viden. Ordet er sammensat af ordene, Filo "kærlighed" og Sofi "viden/visdom".

Fredag =

Fredag er planeten Venus's dag.

Venus er Freya i nordisk mytologi, Afrodite i græsk mytologi og Venus i romersk mytologi.

Fuck =

Fuck som i "fuck you" eller fuck af" er et slang udtryk af ordet Fournecatioin, som oprinder fra det 1200 århundrede hvor en konge -muligvis Kong Richard den 3.?-  besluttede at beskatte prostitution. Herefter blev skatten omtalt som fuck skatten.

g

G (frimurernes G) =

Frimurernes G står for Geometri, "Grand Architect of the universe" (Universets store arkitekt). Dette er også et synonym for deres "Gud".

G'et symboliserer skabelsen, G er det 7. bogstav i alfabetet. Nummer 7 er "skaberen", der er 7 farver i regnbuen, der er 7 toner i musikken, hvor G-nøglen viser placeringen for tonen G, som er universets grundfrekvens (Om). Nummer 7 er det højeste spirituelle stadie (den 7. chakra) osv.

Her kommer en lille hemmelighed som de fleste ikke tænker over. 
G-nøglen på nodearket fortæller hvor tonen G begynder. G er tonen sol (lyset). Do (C) - Re (D) - Mi (E) - Fa (F) - SOL (G), La (A), Si (B). Solen er også den store arkitekt af det fysiske univers!

Genesis =

Genesis er udskiftelig med "generationen af isis"  eller "generne fra Isis". Delen Gen henviser til det feminine og kvindeligheden.
På Hebraisk betyder genesis  "i begyndelsen" og det er netop hvad Isis symboliserer, begyndelsen af alt. Hun er den feminine (di-elektriske) del af magnetismen. Teknisk set det samme som neutronet der skaber elektronet, eller moderen der skaber en søn.

Genesis (biblen) er de egyptiske jøders fortolkning af skabelsen, baseret på solens vandring igennem det astrologiske hjul. Isis er mor til den egyptiske gud Horus (solen). 

Genesis er udelukkende en beskrivelse af det fysiske univers EFTER skabelsen (effekten af gud), og argumenterer på intet tidspunkt hvad "gud" er. Dette er typisk for atomismen!

Grader ° =

Symbolet for grader ° (cirkel), er et symbol for solen.

Solen vandrer i en 360° graders cyklus (cirkel), hvilket svarer til 1° grad om dagen. Året har 365 dage men omkring solhverv og juleaften "står solen stille" nogle dage, hvilket resulterer i 360° grader.

Grøn =

Grøn, green, er praktisk talt ordet energi stavet bagfra. energi-green. Grøn er også symbolet for hjerte chakraen (hjerte energien).

Gud =

Gud kommer af ordet "god" (good), hvilket er en metafor for den øverste halvdel af det astrologiske hjul (lyset sommeren, dagen osv.).

Den nederste halvdel af det astrologiske hjul er "ond" (evil), hvorfra ordet D-evil (djævel) oprinder (mørket, vinteren, natten osv.). 

Teknisk set er Gud (den øverste gud) bevidsthed. Det er fænomenet "inertia" i feltmekanikken (bevidsthed uden aktivitet). I akademisk fysik kaldes fænomenet for "inerti", et ikke fysisk fænomen i "total hvile" (rest). Gud må ikke forveksles med skaberen, som er elektriciteten med dens polaritet.

h

Hellig =

Hellig (Holy) betyder ganske simpelt, lys

Helt =

Helt (Hero) kommer fra græske "heros", som er hentet fra egyptiske Horus "solen".

Hjerne =

Hjerne (Brain) bra=abram (cerebrum/sara-abram). "den indvendige Ra/Ram vædder" der sender frekvenser ud i kroppen (regn/rain). Fra tanke til handling.

Teknisk set modtager hjernen et signal (di-elektricitet/intuition) og sender den til handling (aktion/elektricitet)

Hjul =

Rodforståelsen af ordet hjul er "Cyklus".

Hjul har også følgende forståelse:

-Cirkel
-Jul (juleaften)
-Det astrologiske hjul
-Cyklus af energi
-Kredsløb
-Solens årlige cyklus
-Ring

Holocaust =

Soldyrkningsritual hvor man ofrer organisk væv med ild.

Holo= solen, Caust= "brænde organisk væv"

Horisont =

Horisont (Horizon) betyder "Der hvor Horus rejser sig og spreder lys/liv". Det punkt hvor en ny energi cyklus starter i kosmos, både fysisk og ikke fysisk.  Horus er den egyptiske "gud" i skikkelse af en falk.

Horoskop =

Horoskop kommer fra Horus (egyptisk gud) - Scope (at se). "at se solens cyklus i gennem stjernetegnene i det astrologiske hjul"

Horus (egyptisk gud) =

Navnet på den egyptiske gud Horus kommer af det kemetisk-egyptiske ord Heru (Helt), og kan tolkes som solen.

Det er vigtigt at forstå at Horus oprindeligt IKKE var selve solen, men en figur der i skyggelse af en falk, benytter solen til at beskrive en viden om cyklussen i det fysiske univers (øverste halvdel af det astrologiske hjul). Først senere efter indførelsen af de korrupte sol- og lysreligioner i det dynastiske Egypten, bliver Horus til selve solen. 

-Horus bliver senere til Jesus i kristendommen.
-Horus = Hours (timer).
-Horus = Horizon (horisont - "Horus rising sun")
-Horus-Ra= Hurra
-Horus= Horus-Scope (Horoskop), at se hvor solen befinder sig i sin cyklus.

For nybegyndere i alkymi, teologi, og andre former for esoterisk- og okkult viden, vil det være en stor fordel at tolke Horus som den fysiske sol. Det skyldes at langt det meste af vores forståelse i dag (2018), er baseret på soldyrkelse med Horus som den fysiske sol! 
Bare vær opmærksom på ikke at falde for lys og solkulternes falske dogmer!

Den mest korrekte og tekniske tolkning af Horus, ville være elektricitet (læren om det fysiske univers).
 

i

i =

I (i) er et symbol der er synonym med den egyptiske gudinde Isis.

Prikken over i'et er udgangspunktet (inertia) og stregen er di-elektricitet (ingen frekvens), som senere skaber S'et (sinuskurven, elektricitet, frekvens, det fysiske univers), og dermed O'et, cirkel, kredsløb, cyklus, radius. 

I.H.S =

I.H.S kommer fra middelalder latin og repræsenterer den græske forkortelse af IHSOUS (Jesus). Det græske bogstav -H- er et stort -e- (eta), og derfor blev I.H.S -ved en fejltagelse- til I.E.S i den romerske form.

I.H.S er Jesuitordenens symbol omkranset af en sol, fordi I.H.S / I.E.S (jesus) er solen!
Det er også herfra ordet "yes" oprinder. I.H.S betyder IKKE Isis, Horus og Seth. IHSOUS er en sammensætning af solen og jupiter/zeus (ies-zeus). 
 

Is-ra-el =

Israel er sammensat af Is-Ra-El, som er sammenlignelig med Isis-Ra-EL. Isis er den egyptiske gudinde og moder til solen, og Ra og El er solen (Horus, søn af Isis). Isis, Ra og EL er kun metaforer for en dybere forståelse af hvordan de grundlæggende principper i energien i vores univers fungerer.

Isis= Magnetisme
Ra og El er den elektriske effekt (frekvenser, lys, lyd) der udspringer fra magnetismen.

Egyptologien
Isis= Mor til solen (Horus om dagen og Set om natten), den elektriske polaritet/dualitet
Ra= Solgud

Teknisk forklaring
Isis er den di-elektriske del af magnetismen, "hvidt lys" uden frekvens (ses som sort)
Ra og EL kan sammenlignes med de to poler i sinuskurven i elektriciteten (frekvenser og stråling)
Ra er rødt lys
El er blåt lys

Grundprincippet i universet er at sort bliver til hvidt, som igen bliver til rød og blå, og dernæst resten af regnbuens farver (skabelsesprocessen)


Mange israelere modtætter sig at betydningen er Isis-Ra-El og henviser istedet til en hebraisk 3.metafor. Men det kan være underordnet da hebraisk udspringer fra nøjagtig samme viden fra egypten, som Isis, RA og El også bygger på.
Den tidligste Isis symbolik er også meget ældre end det hebraiske sprog.

Isis (Aset) =

Den helt grundlæggende betydning bag symbolikken i den egyptiske gudinde Isis er; er-er  "det eneste der er til at starte med", det mest grundlæggende princip i universet, og "mor" til skaberen (lyset/solen). I egyptologien har Isis har en søn (lys/sol) ved navn Horus, som er skaberen af det fysiske univers. 

Aset er en sammensætning af A "før materie" og Set  "at sætte eller fixere noget". Oversat kan det tolkes som "bevidsthed skaber den fysiske verden"

Andre ord der kan forbindes med Isis:

"kraften" bag magnetisme
Bevidsthed uden aktivitet
Absolut hvilende tilstand
Neutral
Neutron
Intuition (det der sætter tanken i gang)

 

Islam =

Islam er sammensat af Ishtar (Isis) og Lam (stjernetegnet vædderen, lammet, high ram faraoerne i Egypten).

Islam er bygget på principperne i babylonks dyrkelse af solen. Før islam blev indført dyrkede muslimerne astrologi (Ahura Mazda), men i omkring år 600 omdannede persiske kræfter i den romersk katolske kirke, den gamle viden til religionen islam. Det var et forsøg på at nedkæmpe den viden der usprang fra Egypten igennem de ortodokse kristne og jøderne. I dag kontrolleres Islam fuldstændigt af det persiske Pallavicini familie dynasti.

j

Jehova =

Jehova er "guds" navn, og kommer af YHWH, JHVH (på Hebraisk Yod, Heh, Vav, He), hvilket er de fire elementer; ild, vand, jord og luft. 

Jesus =

Jesus er den græske kombination af solen (ies-IHS) og planeten jupiter (zeus),  ies-zeus.

Jesus er en matafor for solens rejse igennem de 12 stjernetegn (de 12 disciple) i det astrologiske hjul (korset). I omkring år nul bevæger jupiter (skt. Peter) sig ind i en ledende rolle i astrologien, hvor den vil dominere til omkring år 2012, i det vi kalder fiskenes tegn. Jesus er fiskermanden, og symboliseres også med et fiskesymbol (Vesica Pisces).

Jorden =

Jorden (Earth) kommer af "eight (8)" og "weight" (vægt/tyngde/fysisk manifestation).

Jøde =

Jøde er en betegnelse for "den illuminerede", "oplyst person", "smart person", "den vidende", "den forstående", "dommer". En jøde er IKKE en bestemt race af mennesker! Rodforståelsen i ordet jøde kan findes i mange andre ord: Feks. Jew, Jude, Judge, Jyde, Druide, Jedi, Jewel osv.

Jul =

Jul er hentet fra hjul, det astrologiske hjul med de 12 stjernetegn.

Julen er en tradition der fejres den 24. -25. december, fordi solen igen begynder sin vandring mod sit højeste punkt i det astrologiske hjul (21. juni), efter at have "stået stille" tre dage. De kristne fejrer Jesus (solens) fødselsdag.

Jupiter =

Jupiter er en sammensætning af ordene Juno "den egyptiske gudinde isis" og Ptah, den egyptisk gud for skaberen af det fysiske univers.

Jupiter er den romerske betegnelse for gudernes gud, og symboliseres med lyn og lynild, hvilket er en metafor for elektriciteten, skaberen af det fysiske univers.

Jupiter er også følgende:
-Ptah i egyptisk mytologi
-Thor i nordisk mytologi 
-Indien Sanskrit "Dyaus pitar"
-Zeus i græsk mytologi
-Jupiter i romersk mytologi
-Planeten jupiter i astrologien
-St. Peter i den romersk katolske kirke
-Andre myter; Den gamle kloge mand med langt hvidt skæg

k

Kabbalah =

Kabbalah er sammensat af Ka-Ba-Allah, og forståes bedst som "solens (soul) cyklus med liv- og død". 

Ka= Øverste halvdel af det astrologiske hjul (liv, dag, sommer).
Ba= Nederste halvde af det astrologiske hjul (død, nat, vinter).
Allah= "Gud" (solen).

Det astrologiske hjul er kabalen der får det hele til at gå op.

Katolske kirke =

Den katolsk kirke er en universiel kirke/religion baseret på astrologi, navnligt babylonsk dyrkelse af solen. Kirken er baseret på jupiterismen, hvilket vil sige at den er bygget op omkring principperne bag jupiter i astrologien. Heraf navnet st. Peter.

Kong Arthur og ridderne om det runde bord =

Kong Arthur er solen og de tolv ridder om det runde bord er de tolv stjernetegn i det astrologiske hjul. 

Konspirationsteoretiker =

Betegnelsen "Konspirationsteori" blev opfundet af CIA i 1967 for at bremse den voksende kritik der opstod af Warren rapporten, efter mordet på præsident Kennedy og Lee Harvey Oswald. Effekten af ordet er et kraftigt værktøj til at gøre kritikere og tænkere tavse i forhold til de udmeldingder der kommer fra status quo (systemet). 

Ord som Konspirationsteoretiker og sølvpapirshat bruges flittigt i den offentlige debat som et udtryk for at man er bedrevidende, men oftest er det faktisk et udtryk for at man er uvidende pga. indoktrinering.
 

Korporation =

Korporation (Corporation) er sammensat af Corpus (død krop) - Ration ("en del af"), "en del af en død krop der kan bruges i handel".

Kristus =

Kristus (Christ) betyder krydset
Ordet oprinder fra det egyptiske Karast, som kan oversættes til "begravet og genopstået", hvilket er en metafor for de to halvdele af det astrologiske hjul (fire and water).
Krydset -og korset- symboliserer den lodrette og vandrette linje der krydser hinanden i det astrologiske hjul (solhverv lodret og jævndøgn vandret)
 

Kristus er et meget ældre fænomen end selve kristendommen og nogle af de Abrahamiske religioner. Det oprinder helt tilbage i de faraonske dynastier i Egypten, hvor man også kan se symbolikken på faraoerne der krydser pisken og hyrdestaven over brystet.


Kristus symboliseres også med et X (romertallet 10), og kan findes i alfabetet som "QRSTU" (udtales Karast), samt som gudeskikkelsen Krishna i den indiske veda (viden).
 

 

 

 

Kronen =

Kronen (Crown) kommer af "corona" (solens skær) og er et symbol for solen. Crown Corporation er verdens største solkult.

Kultur =

Ordet Kultur (Culture) er sammensat af ordene Kult og Ur, og kan læses som "kulten fra Ur". Ur er en metafor for den højere bevidsthed/ intuition.

Kvantefysik =

Kvantefysik, kvantemekanik (Quantum mechanics) er sammensat af ordene Kvantum (masse der kan tælles) og Fysik (fysiske begreber). Det er udelukkende en beskrivelse- , men ikke en forklaring af noget!
Det er med andre ord en teori om at universet udelukkende er bygget op af partikler som kan kvantificeres, og derved udregnes ved hjælp af matematiske ligninger.

Problemet med kvantefysikken er at teorierne tilpasses, så de matematiske udregninger kan hænge sammen, og ikke omvendt. Videnskabsmænd er udskiftet med matematikere! Fysikken var oprindeligt kun en del af den større, og mere komplette naturviden i felt mekanikken (den oprindelige metafysik). Læs også om Atomisme!

l

London =

London er sat sammensat af ordene EL-ON-DON, og betyder "solen er mægtig" eller "guds lys er mægtigt".

El= gud/solen, On= solen/solens lys, Don= hersker/mægtig.  London er formentligt opkaldt med inspiration fra Babylon= Bab-El-On "porten til gud" eller "porten til solens/sjælens rige", som oprindeligt var en metafor for den højere bevidsthed, men senere blev til en litterær dyrkelse af solen (babylonsk dyrkelse af solen).

London bliver også kaldet "det ny Babylon".

Lord of the ring =

Lord of the rings er en metafor for solen der hersker over cyklussen i det astrologiske hjul (ringen) "Herren af cyklussen".

Ringen i filmen Lord Of the Rings er en metafor for at solen hersker i det astrologiske hjul. Ringen er lavet af skinnende guld, og skriften starter med "One ring to rule them all", som i overført betydning er solens cyklus hersker over alle stjernetegnene i det astrologiske hjul.

Der findes også en teori om at det er planeten saturn, men det har keyoflife ikke fundet evidens for!?

Lørdag =

Lørdag er Loke eller Lodirs dag (fra nordisk mytologi).
Jødernes lørdag hedder Saturday (saturns dag). Oprindeligt er søndag den første dag i ugen, og lørdag den sidste dag. Derfor holder jøderne Sabbath om lørdagen.

Lucifer =

Lucifer betyder "lysbringeren".

Der findes mange skrøner omkring dette emne, specielt blandt kristne, som tror at Lucifer er satan. Lucifer er ikke satan!

Lucifer kan fortolkes på flere forskellige måder, her nogle eksempler:

- Isis bringer sin søn Horus (solen) til verden (hun er lysbringeren).
- Planeten Venus bringer morgengryet (lyset) med sig hver morgen (Venus er lysbringeren).
- I Egypten bringer stjernen Sirius morgengryet med sig (Sirius/Isis er lysbringeren).
- En mor føder en søn, søn betyder sol (moderen er lysbringeren).
- Jomfru Maria bringer sin søn (sol) Jesus til verden (Jomfru Maria er lysbringeren).
- Ishtar (Isis) får sønnen Tammuz (solen), som tilfældigvis også er hyrde ligesom Jesus (Ishtar er lysbringeren).

Og mange mange flere...

Isis er den skikkelse der beskriver Gud bedst, fordi hun teknisk set er en metafor for di-elektriciteten i det magnetiske felt.

Frimurerne er blandt dem der dyrker "lyset".

Luke Skywalker =

Luke (solen) + Skywalker (himmelvandrer), er solen der vandrer igennem de 12 dagstimer. Den egyptiske gud Horus (solen) der vandre over himlen igennem de 12 stjernetegn.

Darth Vader er den egyptiske gud Seth, som er solen efter solnedgang (sun-set).

Lunefuld =

Lunefuld betyder Fuldmåne (Lunar-full). Månens rigtige navn er Lunar (Luna).

m

M =

M er den egyptiske hieroglyf for vand, Mare, Mars, Maritim, Mother (Water), Marine osv.

Magi =

Mag betyder bevægelse på Sanskrit og er en beskrivelse af de grundlæggende principper (kraft og bevægelse) i magnetismen. Ren magi!

Magnetisme =

Magnetisme er den samlede betgnelse for kraft og bevægelse i samme enhed, og er stadiet EFTER di-elektricitet "inertia".
En magnet har et felt med et "dødt" centrum "plane of inertia", hvorfra di-elektricitet (anti tyngdekraft) får elektricitet til at falde ind i centrum i en konstant cyklus.

Dette er også grundprincippet i Atomet, som fejlagtigt bliver betragtet som et partikel i den moderne fysik.
Neutronet og protonet er i princippet det samme, men har forskellige egenskaber alt efter hvor i feltet det befinder sig. Skiftet mellem disse to tilstande skaber effekten Elektronet (frekvens). 

Neutron= inertia/di-elektricitet (neutral) bliver til...
Protonet=  (positiv) som danner effekten...
Elektronet= Elektricitet (udgangseffekten)

I den oprindelige egyptologi før den blev til Sun Worship, beskrives dette fænomen med figurerne Isis (neutronet), Horus og hans mørke side Seth (polerne i den elektriske effekt).

Mandag =

Mandag (Monday) betyder månes dag.

Matematik =

Matematik kan også fortolkes som "matter-magic", altså magien i det fysiske og materielle univers. Matematik er et glimrende værktøj til at udregne effekten af noget, men aldrig årsagen til effekten! Så snart det vedrører spørgsmål om kosmologien, felt mekanik osv. er matematikken ubrugelig. Prøv eksempelvis at lave en ligning der beviser at tanken eksisterer? Eller princippet bag effekten af magnetismen, det er umuligt. Det er også en af grundene til at den grundlæggende fysiske partikel teori aldrig kommer videre, fordi matematik ikke kan bruges til at redegøre for felt mekanikken.

Messias =

Messias (Messiah) betyder "den salvede" og er the Serpent King (slangekongen), som er en metafor for solen.

Metafor =

En metafor er en skjult betydning der dækker over noget andet end det umiddelbart ser ud til. Metaforer er et glimrende værktøj, til enten at forenkle, eller skjule kompleks viden. Religion og astrologi er nok de bedste eksempler!

Et gode eksempler er feks. at Sct. Peter i virkeligheden dækker over planeten Jupiter, eller at en whistleblower er en der afslører hemmeligheder osv.

Metafysik =

Metafysik betyder "at beskæftige sig med de mest grundlæggende principper" som er læren om felt mekanikken. Teknisk set er det læren om naturens/kosmologiens eneste to grundprincipper, elektricitet og di-elektricitet ("det modsatte af elektricitet"), den kraft vi også kender som magnetisme. De originale principper bag ordet metafysik er for længst blevet fordrejet af moderne akademia, atomisme, partikel teorier, kvante fysik osv. Mange metafysiske begreber er fejlagtigt blevet misoversat og ført ind under fysiske begreber.

Fysikken er så at sige kun et kapitel i den overordnede metafysik (felt mekanik).

Med lidt god vilje kan man anskue tingene således:
Hvis man mener at handling kommer før tanken, så skal man bare fortsætte sine studier i kvante/partikel teorien, hvorimod, hvis man tror at tanken kommer før handling, så skal man fortsætte sine studier i felt mekanikken  ;)

Minut =

Minut (Minute) = Måne.

Mode =

Mode (Fashion) er sammensat af Faschi -On "fascisme på". Når vi alle går i den samme påklædning så udstråler vi styrke.
 

Mor =

Mor (Mother) betyder; Vand - Water - Maritim - Marine mm.

Moses (fra bibelen) =

Moses er den samme som egyptiske Thoth, græske Hermes, faraoen Tuthmosis, romernes Merkur, østens Buddha mfl.

Myte =

Myte betyder "en viden der bliver overført mundligt". Myth og Mouth (myte og mund) har også samme rod. Det meste af den visdom der findes i verden, findes i mytologien.

Myter omhandler oftest historier om guder, helte og giganter, eller andre historier af ukendt oprindelse. De fleste forbinder myter med vrøvlehistorier og overtro. I virkeligheden er de fleste myter en omfattende urgammel videnskab, som er blevet undertrykt efter religionernes indtog.
Myter bør primært opfattes som videnskab. 
 

n

Natur =

Natur oprinder fra det egyptiske ord Neter, som er den samlede betegnelse for naturvidenskaben i hele kosmos. Universets lov om man vil?

Ordet Aether, og den egyptiske gud "Nut" oprinder med stor sansynlighed også fra Neter?

NEWS (nyhederne) =

NEWS er en sammensætning af forbogstaverne i; North - East - West - South (nord, øst, vest, syd).

Nissan =

Nissan kommer af Nisan, som er den reelle første måned i året iflg. det astrologiske hjul. Et nyt år starter oprindeligt først ved forårsjævndøgn den 22. marts (vædderens tegn).

Notre dame kirken =

Notre dame betyder "Vores dame" og er en metafor for den egyptiske gudinde Isis. Det samme gælder for ordet Paris, pour-Isis (for Isis).

Noumena =

Noumena er det modsatte af et fænomen..

Vi er generelt opslugte af fænomener og effekter, og udelukker derfor ofte årsagen til effekten. Man kan kun bedømme noget som har en aktivitet, ellers er vi ikke klar over at "noget" er der. Noumena beskriver grundprincippet i alt det der "er der", men som ikke kan observeres.

Den tekniske forklaring på Noumena er di-elektricitet (magnetisme)

o

Okkult =

Okkult (Occult) betyder skjult, og henviser primært til skjult viden, navnligt den viden der kan tilegens igennem forståelsen af det astrologiske hjul.

Oligarki =

Oligarki er sammensat af ordene Oligos "lille gruppe" og Archon "to rule", og kan sammensættes til "Topstyring af en lille gruppe"

Olympen =

Olympen (Olympus) er den øverste halvdel "bjerget" af det astrologiske hjul.

Om =

Om, Ohm, Ohmen betyder "at høre", men er i virkeligheden en bestemt lydfrekvens.
Om (ommm) er universets frekvens, også kendt som G tonen Sol (do, re mi fa sol...) og er G-nøglen i nodesystemet. Egypterne udtaler det ONNN, og hinduerne OMMM.

On =

On er en egyptisk betegnelse for solen "Tænd lyset", "bring lyset frem". Heliopolis i Egypten hed tidligere On (Solens by).

Ond (Evil) =

Ond (Evil) kommer af Eve-El, og kan tolkes som "solens lys bliver udlignet og mørket sænker sig", en reference til den nederste del af det astrologiske hjul, natten og vinterhalvåret. Det samme gælder for ordene Helvede og djævel

Bemærk at EVIL stavet bagfra er LIVE, som symboliserer dagen og sommerhalvåret, det livsgivende.

Onsdag =

Onsdag (Wednesday) er planeten Merkur's dag

Ottetal (8) =

Ottetallet er sammensat af to S'er, og er symbolet for den evige cyklus af energi i kosmos.
Otte (eight) kommer af "weight", som skal forståes som masse. Det er også her ordet "jord (earth)" stammer fra. Krydset i ottetallet udgør det sted hvor det fysiske univers manifesteres i torusfeltet (kristus, christ, krishna, korset osv). Det er også krydset i det astrologiske hjul.

Solens årlige cyklus danner også et ottetal på himle (analemma).

Teknisk set er ottetallet et symbol for den elektriske (fysiske) cyklus i torusfeltet, den del der er manifesteret i det fysiske univers.

p

Pallavicini =

I ordet Pallavicini (Persisk-Romersk familie dynasti) finder vi Allah "p-Allah-vicini". Vicini= "tættest på" eller "nærmest" og Allah "solen". "Dem der er nærmest Allah/solen". Babylonsk dyrkelse af solen.

Den Persiske Pallavicini familie kontrollerer også islam religionerne.

Paris =

Paris er sammensat af pour (for) og Isis. "for Isis"

Pastor =

Pastor (kristen præst) har rod i astor (astro/rummet), stjernerne. En ægte præst har pligt til grundlæggende at prædike astroteologi (astrologi).

Penge (Money) =

Penge (Money) kommer af den græsk/romerske gudinde Juno Moneta, som er månen.
Det hele er en metafor for kvinden (Isis), som committer/forpligter sig til sit barn ("Juno the young one"), som ankommer fra hendes skød "vandet".

Dette er senere blevet omfortolket til en litterær skabelon for administrationen af verdenshandelen og havret (sø- og Handelsretten). "skibet der ankommer til havnen med sit gods".

Alt der har med penge at gøre, er forbundet med kvinden og vand!

Nogle eksempler er:
Alle skibe er "kvinder",  retslokaler symboliserer et skib, currency (den retning vandet flyder), bank (kyst/flodbred), likvid/liquid (flydende) osv. 
Navnet Maria (feks. Jomfru Maria) betyder vand, Mare, Marina, Maritim, Mary osv. Det egyptiske tegn for vand er M.

Pepsi (Pepsi Cola) =

Ordet Pepsi kommer fra dyspepsia, som betyder "dårlig fordøjelse", da Pepsi oprindeligt var en medicin mod mavesygdomme.

Der figurerer en teori om at valget af navnet Pepsi, er hentet fra den egyptiske gud Apepi eller Aapep, måske bedre kendt som Hyksos kongen Apophis?
Det mest slående er dog Pepsi logoet, som er symbolet for ild og vand i det astrologiske hjul, hvilket indikerer at der kunne være en forbindelse til soldyrkelse, og dermed også faraoen Apepi?

Et absolut flertal af verdens store korporationer bruger symbolik fra dyrkelse af solen.

Philosophers stone =

Philosophers stone er Aether fænomenet (di-elektricitet i feltmekanikken). 

Pinocchio =

Pinocchio er sammensat af Pine (kogle) - Occhio (øje), som symboliserer den oplyste (frimureri).

Koglen og øjet er begge symboler for den højere bevidsthed, og historien om Pinocchio handler om rejsen fra uvidende materialistisk individ, til et oplyst væsen.

Platonisme =

Platonisme betyder helt grundlæggende at man holder på at det fysiske univers kun er sekundært og udspringer fra det "magnetiske" felt, som udelukkende kan observeres gennem dets refleksion i det partikulære.

På menneskesprog betyder det at forståelsen af felt mekanikken kun kan fortolkes og undersøges ud fra den effekt som den selv skaber (elektricitet, lys, partikler osv.). Derfor er den fysiske kvanteteori kun sekundær, da den udelukkende beskriver effekten af feltet, men aldrig årsagen til effekten!

Man kan også fortolke det således at fysikken og metafysikken er en og samme viden, hvor fysikken kun er den del af metafysikken som beskriver den materielle (elektriske) effekt.

For at almindelige mennesker kan få en bedre forståelse, kan man bruge jordkloden som eksempel... Hvis kloden med land og vand er den samlede metafysik, så beskriver fysikken kun landjorden men aldrig vandet.

Pleiadians =

Pleiadians er en betegnelse for en race på jorden, som angiveligt skulle komme fra stjernekonstallationen plejaderne.
Svaret skal dog findes i astrologien, nærmere betegnet i den jødiske Kabbalah, hvor plejaderne bliver brugt til at definere den højere bevidsthed i figuren Adam Kadmon.
Adam Kadmon er Adam (mennesket), som indeholder alle stjernekonstellationerne, hvor plejaderne er placeret i hovedet som et symbol for højere bevidsthed. 

Prince of Darkness (Mørkets fyrste) =

Prince of Darkness er grundlæggende den egyptiske gud Set. Solen om natten, og saturn der hersker i vintermånederne. 

Pyramide =

Pyramide er sammensat af ordene Pyra "ild" (skal forståes som lys!) og Mid "i midten", hvilket samlet skal opfattes som "centrum for lys"
Ordet pyramide er den græske betegnelse for tetrahedron (en firesidet trekant), som er symbolet for elementet lys.

Ordet pyramide har INTET med pyramiderne i Egypten at gøre! 

q

QRSTU =

Bogstavrækken qrstu i alfabetet er kristus, et symbol for krydset i det astrologiske hjul (korset).

r

Ra =

Ra (også den egyptiske gud Ra) er læren om stråling og frekvenser (Radient, Radiation, Radio). Der er helt specifik tale om den ene af de to tilstande i den elektriske bølge. Ra er sammenlignelig med følgende ord:

Rød (Red) rødt lys, red shift
Proton
Højre (Right)
Rabbiner (jødisk religiøs lærer)


FaRao
Ram (vædderen)
ToRaen
KoRanen
SaRa
AbRaham
HaRa kristna
Ramayana
MahabhaRAta
TheRAvada (Buddhisme)
Ramadan
BRahma
Ramallah
High Ram (Moses, vædderen, egypten)
IsRael


Læg mærke til flere ord i Isis-Ra-El trilogien: 
saRA og abRAham, ELohim, AmenRA, bibEL, koRAn, toRAen, haRA KRISTna, mahabhaRAta, RAmayana, theRAvada (Buddhisme), 
RAmadan, bRAhma, bab(y)-EL-ONRAmallah, (E)L-ON-DON, isRA-ELEL-DO-RA-DO (den forgyldte/solen kaster guldstøv), The high RAm (Moses) osv.

Ram =

Ram (Right Ascension of meridian) er det astrologiske punkt til at afgøre hvornår cyklussen af tid starter og ender. Feks. døgnet, året og det store år. Vædderens tegn i det astrologiske hjul bruges for nulpunkt/startpunkt for både tid og energien i kosmos.

Man burde udskifte ordet tid med energi, for det er i virkeligheden det, det drejer sig om.

Regnbue =

Regnbue (Rainbow) er udskiftelig med Ra,s bue/ark (bow of Ra) eller solens bue.

Rom =

Rom (hovedstaden i Italien) er hentet fra egyptiske Ram. Ram er væddderen i det astrologiske hjul "det højeste punkt for bevidsthed".

Romeo og Julie =

Romeo og Julie er historien om solens cyklus i det astrologiske hjul.
En god måde at forstå metaforen på, er ved at sammenligne med Yin og Yang symbolet. De elskende som er uadslillige, men samtidig altid befinder sig modsat af hinanden som lyset og mørket, eller skønheden og udyret. Romeo og Julie er også de to halvdele af det astrologiske hjul.

Royal =

Royal er betegnelsen for solens højeste placering på himlen, klokken 12.00 om dagen, og om sommeren den 21. juni.
Det er derfor de royale er placeret højere end andre, og ofte bærer en krone der symboliserer solen (dyrkelse af solen).

Røde hav (bibelen) =

Det røde hav (red sea) er en metafor for blodet i kroppen (adam),  samt vinterhalvåret (nederste halvdel af det astrologiske hjul).

s

S =

Bogstavet S er slangen (The Serpent), solens årlige kurve, sinuskurven med to poler, elektricitet osv. Et symbol for skabelsen af den fysiske verden.

Salomon =

Salomon (solomon) er sammensat af Solo (solen) - Mono (månen). Salomons tempel er kroppen og bevidstheden

Salomons tempel =

Salomons tempel er en metafor for menneskekroppen og bevidstheden i hjernen.

Sankt Peter =

Sankt Peter fra den Katolske kirke er en metafor for Jupiter (juPeter).
Guderne Zeus og Jupiter fra den Græske og Romerske mytologi, er også Jupiter!

Satan =

Satan er en metafor for planeten Saturn, som hersker den nederste del af det astrologiske hjul (natten og mørket). Satan er synonym med begreberne Apollo, Set (egyptiske gud for solen om natten), stenbukken, evil, ond, djævel mfl.

Satanisme =

Satanisme er oprindeligt dyrkelse af saturns egenskaber i astrologien (hvilket ikke skal opfattes negativt).

På baggrund af mistolkninger af astrologien er der senere opstået talrige satanistiske kulter, som dyrker metaforerne litterært. Dette er hovedsageligt afhoppere, eller modstandere af det kristne dogme. Begrebet satan figurerer også kun indenfor kristendommens rammer.

Satanismen bliver også brugt litterært i den moderne verden, som et redskab til at skabe materialisme, forbrugere og idolisme.

Saturn =

Saturn er rodforståelsen af "den egyptiske gud Set-vender retning" (Set-Turn).
Det skal forståes således at når solen når vintersolhverv, så begynder den atter at kravle op mod sommersolhverv.

Astrologien
Planeten Saturn hersker fra vintersolhverv d. 21 dec indtil d. 21 januar, i de astrologiske tegn for stenbukken og vandmanden.

Egypten
Den egyptiske gud Set har myrdet Osiris og er derfor "solen" om natten og i vinterhalvåret. Ved "vintersolhverv" det nederste punkt i det astrologiske hjul, VENDER SET RETNING "Set-Turn", og begynder langsomt sin forvandling til solen (Horus) om dagen.

Det er herfra grækerne fik navnet til planeten Saturn!


 

Schweiz =

Schweiz (Switzerland) betyder Søsterlandet (Schweiz = Suisse = soeur d'Isis = schwester aus isis = sisters of Isis) 
Der hentydes til tempelridderne, som betegnede dem selv som søstrene af Isis.  

Schweiz var tempelriddernes endestation, hvorfra oligarkiet fortsatte deres bankimperium samt rødt frimureri.

Seven-Eleven (7-eleven) =

7-eleven er en direkte metafor for det 7. astrologiske tegn for vægten (Libra), som vejer nat og dag. Tallet 11 er et symbol for at udligne "even out". I kristendommen er det Eva (Eve-n).

Sinai =

Sinai er sammensat af Sin (månen) - Ai (bjerg)  "månebjerget".

Singularitet =

Singularitet er den moderne fysiks begreb for Aether eller di-elektricitet (Uendelighed uden fysisk realitet).

Sinuskurve =

Sinuskurven (sine wave) er betegneslen for den elektriske puls, som oprinder fra solens årlige cyklus (slangen / The Serpent).
Sine-wave kan i overført betydning tolkes som "sin of eve" (Evas synd), fordi historien om Eva og slangen i paradiset, er en metafor for elektriciteten i det fysiske univers. 

Sirians =

Sirians er en betegnelse af en alien race fra stjernen sirius.
Denne teori er et New Age begreb, som bygger på en mistolkning af den egyptiske gudinde Isis (den højeste bevidsthed). Teorien om Sirians er specielt udbredt i Gaiaismen.

Sjæl =

Sjæl (soul) kommer fra ordet Sol (den indvendige sol), og er en metafor for den emotionelle del af bevidstheden. Må ikke forveksles med spiritualitet!
Den indvendige sol, eller sorte sol, er et egyptisk fænomen, som bla. symboliseres med pupillen i øjet (indgangen til sjælen).

Her kommer Solar Plexus også ind i billedet. Det er den indre sols netværk af nerver, hvor sjælen kommer til udtryk igennem de fysiske sanser.

Menneskets bevidsthed arbejder i flg. rækkefølge:
1. spiritualitet (bevidsthed)
2. sjælen (følelser)
3. de fysiske sanser 

Solar Plexus =

Solar Plexus er sammensat af Solar "Sol" og Plexus "netværk" og kan oversættes til  "den indre sols netværk af nerver". Sol kan også fortolkes som elektricitet!

Soldat =

Soldat (soldier) betyder "en der afgiver sin solidarit mod betaling"

Solen =

Solen (Sun) er også; Søn, Goth, Helios, Pollux, Lux, Jesus, Horus, On, sjæl/soul, Baal, El mfl.

Solnedgang =

Solnedgang (Sunset) kommer af Sun-Set, den egyptiske gud Horus, som bliver til Set ved solnedgang.

Sort sol =

Sort sol er et symbol for den indvendige sol (sjælen), som bla. symboliseres med pupillen i øjet (indgangen til sjælen).
Symbolikken stikker dog langt dybere, fordi den indvendige sol teknisk set er en metafor for di-elektricitet i feltmekanikken.

Søn =

Søn (son) er solen.
Hvis du feks. hedder Jensen til efternavn, så betyder det at du er Jens's søn/sol "lyset i livet".

Søndag =

Søndag (Sunday) er solens dag, og er oprindeligt den første dag på ugen.

Søster =

Søster (Sister) kommer af Isis-star, den egyptiske gudinde Isis og stjernen sirius (Babylonske Ishtar). Den feminine stjerne.

Spirituel =

Rodforståelsen af ordet Spirituel kan oversættes til "Sfære-Ritual" (Sphereritiual), hvilket grundlæggende betyder at man er i forbindelse med feltet (sfæren), bevidstheden.

Den latinske oversættelse er Spiritus "to breathe" (guds ånde). Ånde er en metafor for "udånding", "decompression", "opløsning",  "di-elektricitet", "bevidsthed", "anti stof", "anti materialistisk" osv.

ADVARSEL !
Mange spirituelle bevæger sig indenfor populær spiritualismen, eller er fanget i New Age bevægelserne uden at vide det!
En god indikator for om man er på afveje, er hvis man forbinder spiritualitet med sjælen (soul). Ordet Soul kommer af ordet sol (solo), og tager udgangspunkt i den emotionelle og fysiske verden! Spiritualitet omhandler udelukkende metafysiske begreber (mono)!

Sjælen har intet med ægte spiritualisme at gøre!

SS (Nazi) =

SS (Schutzstaffel) har stærke relationer til dyrkelse af solen, og de to S'er mistænkes for at være inspireret af den egyptiske gudinde Isis (SS).

Syangoge =

Synagoge er sammensat af Sin (måne) - Agoge (tempel) "månetempel".

Syncretism =

Syncretism (synkronisme) dækker over den grundviden som ligger bag alle kendte religioner, myter, -ismer osv. En viden der oprinder fra den originale og glemte metafysik, Egyptisk Sun Worship, østens Veda og astrologi/astronomi. Hvis man vil kende baggrunden for historierne i feks. Biblen og Koranen, eller den Katolske kirke, så finder man svaret i Syncretism. 

t

Tempel =

Tempel (Temple) er en metafor for menneskekroppen. "temp of el, det elektriske (fysiske) tempel"

Tempelriddernes skat =

Tempelriddernes skat er viden, og ikke en fysisk skat.
På deres korstog i mellemøsten optog de viden om den oprindelige dyrkelse af kristus (astrologien), fra før det blev til en egentlig religion. 

Terapi =

Terapi (Theraphy) kan også læses som Terra-Phi, Terra= Hjul og Phi Φ det gyldne snit.  Sammenlagt bliver det til; Phi Φ, det gyldne snit  i hjulet (det astrologiske hjul).

Terrorisme =

Terrorisme betyder Government by Intimidation "kontrol/styring igennem frygt"

Encyclopædia Britannica Online definerer generelt terrorisme som "systematisk brug af vold til at skabe et frygt klima i befolkningen og derved opnå politiske mål"

og slår fast at

"terrorisme ikke er juridisk defineret i alle jurisdiktioner"

Encyclopædien tilføjer at

"etableret terrorisme, som ofte kaldes stats sponseret terrorisme, er implementeret af regeringer -eller oftere af fraktioner inde i selve regeringerne- imod befolkningen, imod fraktioner af regeringen eller imod fremmede regeringer.

Det er nøjagtig det der er sket i "krigen mod terror", hvor det ikke er muslimske fanatister der er den reelle årsag til terrorisme, men tværtimod fragmenter af vestens regeringer, som bruger terrorisme imod deres egen befolkning, for at opnå politiske mål. 


Kilder:
Oxford engelske ordbog
Britannica Online 

 

Time =

Time (Hour) oprinder fra Horus, den egyptiske gud for solen.

Tirsdag =

Tirsdag (Tuesday) er Mars dag

Torsdag =

Torsdag (Thursday) kommer af Thor (nordisk gud) og dag, og er planeten Jupiter's dag (jupiThor).

Tyre (Fønikien) =

Tyre betyder Lilla, og refererer til Fønikernes opfindelse, og brug, af den lilla farve.

u

Univers =

Univers er sammensat af ordene Uni "forenet" og Vers "vibrationer/frekvenser/materie/fysisk manifestation", og kan tolkes som "den forenede samling af fysiske elementer som kan observeres". Bemærk at grundprincipperne i den oprindelige metafysik og felt mekanikken, strækker sig udover begrebet univers!

-Unit (enhed) = en kvantificerbar fysisk enhed der kan observeres og multipliceres.
-Universitet = "en skole der som udgangspunkt bygger sine studier og teorier på det fysiske univers". Heraf kvantemekanikken og partikelfysikken som de mest grundlæggende.

Ved hjælp af retroduktiv platonisk tænkning, kunne en teori også være, at Univers (Uni-Versus) kan fortolkes som "en evig cyklus mellem det fysiske og ikke fysiske", en enhed der vender, eller laver et fase skift. I dette tilfælde ville metafysikken og felt mekanikken være inkluderet! 

Ur (Sumer - Mesopotamien) =

Den mesopotamiske betydning af Ur betyder "gylden" eller "guld".

v

Vatikanet =

Vatikanet (Vatican) er sammensat af Vati (slange/serpent) - Can (Præst eller "Videnskabsmand"), og er hentet i astrologien.

Vesica Pisces =

Vesica= "blære" eller "blæne", er en metafor for den gravide mave (womb), og Pisces= fisk "det der svømmer inde i maven". 

Vesica Pisces er et symbol for stadiet i det øjeblik hvor fysiksk stof manifesteres fra feltet. "et liv eller lys fødes".

w

Whistleblower =

Whistleblower er en person der afslører hemmeligheder til gavn for offentligheden.

x
y

Yahweh =

Yahweh er "Guds eget navn", og kommer fra hebraiske YHWH, JHVH (Yod, Heh, Vav, He). Det er de fire elementer; ild, vand, jord og luft.
Det er også her udtrykket "Jehova" kommer fra.

Year (år) =

Year (år) kommer af Yes/IES og betyder solen (solens 360 graders cyklus varer et år). Det er også her udtrykket "Yeaaah" kommer fra.

Yin & Yang =

Yin & Yang er ganske enkelt torus feltet med di-elektrisk (sort) og magnetisk (hvid) "energi". Symbolet er forstadiet til skabelsen af lys og materie. 

z

Zion =

Zion, Sion (Mount Zion) er en metafor for den højere bevidsthed, eller nærmere den illuminerede.
Zion er en bakke i byen Jerusalem i Palæstina. Navnet Jerusalem er en metafor for den højere bevidsthed "templet i hovedet", og zionbjerget symboliserer derfor det højeste stadie af bevidsthed, illumination.

Det handler om dyrkelse af solen, og Zion bjerget er det sted hvor man kommer tættest på solen (illumination).

Zionisme =

Zionisme er en organisation der blev stiftet for at oprette en "jødisk" stat i Palæstina.
Interessen for skabelsen af Israel, skyldes langtfra et ønske om at samle jøderne. Både zionisterne og israelerne er konverterede jøder. Kræfterne bag skabelsen af zionismen kan forbindes til det internationale centralbankvæsen og persisk dyrkelse af solen (illumination) IKKE illuminati!. De er på ingen måde religiøse, og har formået at bygge en stat, hovedsageligt bestående af konverterede ashkenazim jøder fra tyskland. Israelerne er selv blev ført bag lyset, ligesom de kristne i Amerika og de oprindelige muslimer.

Formålet med oprettelsen af Israel er at opretholde "amerikansk" kontrol over området, så Israel kan fungerer som en amerikansk proxyhær (hemmeligt amerikansk militærbase). Det er et århundrede gammelt forsøg på at indtage kontrollen over mellemøsten, bla. for at opretholde krig imelelm religionerne. Grunden til at "amerikansk"  blev nævnt i anførselstegn, er fordi Amerika selv er blevet infiltreret af de samme kræfter der står bag zionismen, i oprettelsen af United States Corporation. 
 

Det hele er et årtusinde gammelt familieforetagende af Persisk-Romersk dynastier!

Zodiac =

Zodiac (engelsk) betyder "cirkel med dyr", det astrologiske hjul.

Den direkte danske oversættelse "stjernetegn" er meget misvisende, da den udelader cirkel/hjul.

Zoo =

Zoo, som fra zoologisk have, er hentet direkte fra ordet zodiac (stjernetegnene) og henviser til dyrene i det astrologiske hjul.

Æ
Ø
Å