ORDBOG

Hvad er det egentligt vi går rund og taler om?

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Æ Ø Å
a

A =

Bogstavet A er symbolet for solen der krydser grænsen mellem nat og dag /forårs- og efterårsjævndøgn. De to lodrette streger danner en opadgående pil, og den vandrette streg er skillelinjen mellem lys og mørke.


Fysik
A= Neutronet (A er fra 0 til 1, fra ikke fysisk til fysisk).
A= Aether

Astronomi
A= Solens vandring fra stjernebilledet fiskene, og ind i stjernebilledet vædderen (The Ram).

Feltmekanik
A= Inertia (Aether) I torus feltet, hvorfra alt energi udspringer.

Metafysikken
A= Manifestation af det fysiske univers.

Egypten
A= Fødslen af Horus (solen). Horus forældre er A-set (Isis) og A-sur (Osiris).

Religion
A= Moses der spreder vandende og krydser det røde hav.

Abraham =

Abraham (Abram) er grundlæggende en analogi bygget på solens cyklus fra midnat/vintersolhverv til solopgang/forårsjævndøgn.

Ordet Abram består af Ab= "fra/kilden til" + ram= Ram, solen der passerer stjernetegnet vædderen (Aries) ved solopgang/forårsjævndøgn. Faraoerne i Egypten var The High Rams, hyrderne der drev solen ud af natten/vinterhalvåret, op igennem solopgangen/forårsjævndøgn og ind i dagen/sommerhalvåret.

Abraham er iflg. mosebøgerne født i byen Ur som er en metafor for vintersolhverv, der hvor en ny cyklus starter. Ur betyder "gylden/ild/lys" fordi det er her solen genopstår.

-Abraham tolkes også som "faderen til mange", fordi han er en regeneration af solen i sin årlige cyklus.

-Abraham er faderen af patriarken (Abraham og hans to sønner Isak og Jakob). Patriark= Patri "faderen/overhovedet der regerer familien" + Ark= "solens ark/bue/cyklus".

-De efterfølgende 12 stammer af Abraham, er de 12 stjernetegn solen passerer i sin 24 timers/årlige cyklus.

-Abram findes også i ordet Abrakadabra "Abram-KA-dabra".

Abrakadabra =

Abrakadabra betyder grundlæggende "fysisk manifestation fra det guddommelige" hvilket udtrykkes igennem metaforen "skabelse igennem tale". Tale skal ikke forståes bogstaveligt, da det kun er en metafor for fysisk manifestation (feks. solens fremkomst).

Ordet ab= "fra/fader af" + ra= RA (solen) + ka=bevidstheden + dabra= vibra (fysisk manifestation), at åbne/sætte noget i bevægelse. Termen er hentet fra analogien om solen der skabes ved midnat/vintersolhverv og fødes ved solopgang/forårsjævndøgn.

-Tryllekunstneren (magikeren) der hiver kaninen op af sin høje hat, mens han opremser "Abra-ka-dabra", er en analogi for solens ankomst i foråret.

Feltmekanik
-Di-elektricitet og magnetisme fra inertia, der skaber elektricitet i feltet.

Astrologi
-Solen der passerer stjernebilledet vædderen (Aries/The Ram) ved solopgang/forårsjævndøgn.

Adam Kadmon =

Adam Kadmon (Primordial Man) er den kabbalistiske metafysik om mennesket "adam", beskrevet igennem stjernebillederne (manden i stjernerne). Denne analogi hører dog ikke til i den oprindelige Kabbalah lære.

Adam og Eva =

Adam og Eva (fra Biblen) er en analogi der bygger på solens cyklus fra forårsjævndøgn til efterårsjævndøgn.

-Solen der "skabes" ved forårsjævndøgn, rejser igennem edens have (sommerhalvåret) og bliver bortvist fra edens have igen ved efterårsjævndøgn.

Adam
Ordet Adam (Atom) oprinder fra det egyptiske Atum som grundlæggende skal tolkes som fysisk manifestation fra det guddommelige. En analogi der bygger på solens fremkomst efter natten/vinteren. Med "fysisk" menes der ikke kun mennesket, men ALT fysisk. Udtrykket "man" (mennesket) benyttes også generelt som metafor for det fysiske. Heriblandt er mennesket som er bygget af kød og blod, deraf ordet anATOMi. Læs mere under ordet ATOM.

-Adam er farven rød. (rødt lys ligger først i spektret af regnbuens farver), men analogien er hentet fra solens røde skær ved solopgang.
-Adam er solen ved forårsjævndøgn (den røde nyfødte morgensol).
-ATOM skal forståes som; A=ikke-fysisk og TOM=fysisk.
-Adam er solen der passerer stjernebilledet vædderen (Aries) ved forårsjævndøgn.
-Adam er ALFA han (Alfa og Omega).
-Adam er Mars I astrologien (forårsjævndøgn).
-Adam kan også tolkes som "blodet" fordi det er rødt og symboliserer mennesket (helligt blod).


Eva
Ordet Eva (Eve) betyder at "udligne" (Even out). Hun er en metafor for solens cyklus ved efterårsjævndøgn (solen der passerer stjernetegnet vægten). Vægten er "hende" der udligner/vejer lyset og mørket (EVEn out).

-Eva repræsenterer aften og nat.
-Eva er tallet 11 fordi 1+1=11 elEVEn (de to søjler på jævndøgnslinjen).
-Eva er Venus, Elektra mfl. som både har en barmhjertig og krigerisk side. En analogi for at "hun" både lokker solen ned i natten, men også bringer den frem til solopgang hver morgen.

-Eva er Even (enten eller), en EVEnt, en enhed med dualitet (feks. være tændt eller slukket.) Det samme som 0 og 1 i det binære system.

-Eva symboliseres med planeten Venus i astronomien, fordi den bringer solen med sig hver morgen.
-Eva er elektricitet med hendes to poler.
-Eva er Omega (Alfa og Omega)

Ord der oprinder fra betydningen af Eva:
Evangelium, event, evening, believe, breakeven, clever, develop, devil, evil, eleven, ever, everything, everybody, leve, never, revelation, reverb, reverse, seven/eleven og mange flere!


Generelt om Adam og Eva historien
-Edens have er sommerhalvåret, det lovede land (The Promised Land).
-De to træer, Livets træ og Kundskabens træ om godt og ondt, er en metafor for "søjle punkterne" ved forårs- og efterårsjævndøgn.

Aether =

Aether (æterisk) er den fundamentale, ikke-fysiske bestanddel af kosmos, hvori hele den fysiske verden befinder sig i. Nattehimlen og skyggen som jorden og solsystemet svæver rundt i, og det "medium" der bærer et trådløst mobil- eller radiosignal. Aether er den øverste bevidsthed.


Feltmekanik
-Aether er inertia i torusfeltet, hvorfra di-elektricitet og magnetisme udspringer, og skaber elektricitet (fysisk materie).

Kært barn mange navne
Aether kan hverken ses eller måles og har igennem historien fået mange navne:

-Akasha (Sanskrit)
-Alkahest (Albertus Magnus 1280)
-Antistof
-Aset (Isis) Egypten
-Atmos (Græsk)
-Atman "Aether I mennesket" (Østen)
-Bevidsthed
-Brahman (Østen)
-Counterspace "anti tid og rum"
-Chi
-Dark Matter (det sorte stof) i partikelteorien
-Det 5. element som skaber de 4 elementer ild, vand, jord og luft
-Det di-elektriske felt fra inertia (Charles Proteus Steimetz) "det rum vi sender trådløse signaler igennem"
-Det sorte tomrum mellem stjernerne når man kigger op om natten
-Det guddommelige
-Ein Sof (Judaismen) "uendelig"
-Ether (græsk)
-Gud
-Inertia
-Infinite memory
-Isis, Nut (Egypten)
-Livskilden
-Monad (Platonismen) "den ultimative enhed"
-Morphogenetic Field (Rupert Sheldrake)
-Neter (Kemet, de sande egyptere) "naturen", en beskrivelse af den samlede naturlov i hele kosmos med start fra Aset (Isis).
-Non Cartesian Dielectric Counterspacial Aether
-Omnipresence "allestedsnærværende"
-Orgone
-Philosopher's Stone (Filosoffernes sten)
-Prana
-Prima materia (før det fysiske univers)
-Spiritualitet (spirit)
-Tao (Buddhismen) "den universale vej"
-The Unified Field (det forenede felt)
-True inertia
-Uendeligheden (eternity/eternal)
-Vril
-Zero point energy
-Æter "den øverste klare luft", "ud i æteren"

Al Qaeda =

Al Qaeda er navnet på CIA's liste over deres allierede Mujahedin krigere i Afghanistan i 1980 erne, som senere blev brugt til at opdigte/skabe en verdensomspændende terrororganisation efter 11. september.

Alfabet =

Ordet alfabet er sammensat af Alfa og Beta, som også er bogstaverne A og B. Den grundlæggende betydning kan sammenlignes med ordet ATOM "Gud og alt det der kommer bagefter" (det ikke-fysiske univers og det fysiske univers der følger bagefter).

Alfabetet er i virkeligheden en række symboler der har en højere betydning. I dag (2019) giver bogstaverne ingen mening for os, med mindre de danner et ord. Denne nedgradering af alfabetet er primært sket pga. mistolkninger af old græsk til latin, og er skyld i at mange vigtige begreber og forståelser er forsvundet.


-Alef og Bet er den hebræiske udtale af A og B.
-A og B er det samme som nummer 1 og 2
-A og B er det samme som Alfa og Omega analogien
-A og B er Adam og Eva
-A og B er forårs- og efterårsjævndøgn
-Alfabet er også Abrakadabra


Adam & Eva fra Bibelen
Adam= "Atom" hvoraf "tom" udgør Eva. Hun er en eve-nt (effekten af Adam).

Alfa & Omega (A - Ω)
Alfa= Aether og Omega= Ohm frekvensen (hentet fra de indiske Vedaer af grækerne), altså effekten/cyklussen af Aether. Alfa og Omega har dog mest til hensigt at beskrive de to jævndøgn i solens årlige kurve, hvor Alfa er 22. marts og Omega er 23. september. Det er også derfor stjernetegnet vægten er Omega Ω symbolet (solen der forsvinder bag horisonten til natten, eller vinterhalvåret).

Atom
A er Aether og Tom er effekten (Ild, jord, luft og vand).

Det binære system
Det binære system er kort sagt en kontakt som enten kan være slukket (0) eller tændt (1). Når kontakten er tændt kan den lede en frekvens som udgør en event (Eva).
0 (A) kan ikke multipliceres (0+0=0) hvorimod 1 (B) kan multipliceres (1+1=2). Med andre ord så kan kvinden Eva (B) formere sig.

Egypten
Isis og og Horus. Horus er effekten af Isis.

Religion
Jomfru Maria og Jesus. Jesus er effekten af Isis.

Alien =

Rod forståelsen af ordet Alien er "ikke af denne verden". De fleste tolker alien som en fremmede, eller noget ukendt, men grundlæggende er alien en metafor for de metafysiske begreber i det ikke-fysiske univers. Og nej, det har intet at gøre med aliens fra fremmede galakser!

Ordet Aliens i forbindelse med rumvæsener, var et resultat af den propaganda om UFO'er og fremmede væsner fra det ydre rum, der startede i 1953.

Alien fænomenet med rumvæsner fra fremmede solsystemer osv. er med utrolig stor sandsynlighed politisk propaganda, for at latterliggøre tidligere kulturers viden, for at beskytte visse imperialistiske aspekter indenfor politik, religioner og bestemte dele af de videnskabelige teorier, som feks. Darwinismen og partikelfysikken mm.

Med alien fortolkningen kan man fjerne folks opmærksomhed fra vigtig viden, og latterliggørelsen har en stor magt

Alkymi =

Alkymi (el-kemi) stammer fra den pre dynastiske Khemit kultur (el-kemet), i det tidlige Egypten. Kemet er egyptens rigtige navn og betyder "landet med den sorte jord".

Den "kemiske" alkymisme byggede på mistolkninger af den egyptiske metafysik, der udsprang fra skolerne i Alexandria. Man tolkede skrifterne bogstaveligt og troede at det var formlen til at lave bly til guld, livseliksir osv.

Amen =

Amen kommer direkte fra egyptiske Amun (Amun præsterne/faraoerne), som betyder "den skjulte" (the hidden one). Det er en reference til den sorte sol (sjælen), som også symboliseres igennem Horus øje symbolet.

Amerika =

Amerika kommer af Amaruca og betyder "slangernes land" (Land of the Serpents).
Glem alt om Romersk katolsk- eller anden vestlig propaganda. Navnet Amerika stammer helt tilbage fra de indfødte i sydamerika, fra lang tid før indianerne eksisterede. Med slangen/serpent menes der dyrkning af solens cyklus for at beskrive de fysiske og metafysiske aspekter af kosmos.

Amun-Ra =

Det egyptiske fænomen Amun-Ra er en af de mange fortolkninger af Horus øje (den sorte sol), de metafysiske aspekter i naturen, beskrevet ved hjælp af den fysiske sol. Med andre ord de fænomener man ikke kan se med det blotte øje, feks. solens frekvens som giver varme, eller en lydbølge. Ra er  radiation (stråling), Radiobølger, Radiator osv.

Anatomi =

An-Atom-I, atomet inde i mennesket, eller adam i mennesket, mikro kosmos.

Anu (mesopotamien) =

Anu er faderen i Anunnaki legenden, og er sumernes metafor for solen ved vintersolhverv

Anu er også:
-Osiris
-Nimrod
-Saturn

mfl.

Anunnaki =

Anunnaki betyder "fra himlen til jorden" og er sumernes (det gamle irak) metafysik og astronomi, beskrevet igennem en række idoler, kendt som Anu, Enki og Enlil mfl.

Anunnaki kan også tolkes som:

-As above so below
-from thought to action
-from spirit to matter
-from fire to water
-from night to day
-from antimatter to matter
-ANKH
-from father (Mother) to son
-from Womb to tomb
-from di-electricity to electricity
-from dark matter to matter
-from darkness to light
-from heaven to hell
-from Isis to Horus
-from neutron to electron
-from the moon to the sun
-from spirit into matter
-from aether into the four elements
-from Egypt to Kanaan

etc. 

April =

Bogstaverne ap i april er den egyptiske gud APis (tyren). April er den 2. måned efter forårsjævndøgn, hvilket symboliseres med tyren (tyrens tegn) april måned.

April kan også tolkes som:

-At åbne (for foråret).
-Kåd kalv
-Ko der ammer sin nyfødte kalv

Archon =

Rodforståelsen af ordet Archon er Arch "ark/bue" og On "lyset/solen". Archon er solen der vandrer i sin ark/bue henover himlen i sommerhalvåret. Den græske oversættelse af ordet Archon er "at lede" (to rule). Solen har den ledende rolle i dens bue henover himlen.

I New Age bevægelsen bliver Archons mistolket som fremmede væsner.

Ariske race (Aryans) =

Den ariske race er i direkte overført betydning "den oplyste race" eller "racen med højere forståelse".
Betegnelsen blev brugt af gamle arabiske/assyriske og indiske kulturer, som reference til dem selv. Aries er vædderen i zodiaken, et symbol for forårsjævndøgn, som er overført til metafysikken som den højere bevidsthed.

Fænomenet ses både i Egypten med faraoerne "The High Ram", Rama i Indien og Moses i bibelen. Ram perioden (vædderens periode) befandt sig mellem år 2000 fvt. og år 0.

Den Ariske race bliver ofte misfortolket af sandhedssøgende, som en fremmed race fra et andet sted i universet. det samme gælder Martians, Pleiadians osv. Det hele er dog kun metaforer for den ældste fortolkning af metafysikken og kosmologien, fortalt igennem solens cyklus i zodiaken.

Aristokrat =

Aristo= bedste af sin slags, mest nobel, modigste, mest dydige, og Krat=hersker, magt.

Aristo er en metafor for Aries (vædderens tegn i det astrologiske hjul), fordi det symboliserer forårsjævndøgn og den højere bevidsthed. Ref. de egyptiske faraoer The High Ram (vædder), den indiske gud Rama mfl. 

I teorien kunne man også anvende betegnelsen Aryans (old Iransk Ahura Mazda astrologi)!

Arkitekt =

Arkitekt er i overført betydningen arki=buen, tekt (technic)=teknik. "Teknikken i solens ark/bue". Solen er chef arkitekten der bygger arken/buen henover himlen.

Frimurerne 
"Den Store Arkitekt af himmel og jord"

Astrologi =

Astrologi er sammensat af ordene Astro (himmellægemerne over os) og Logi (logik).  Logikken i stjernebillederne.

Forskellen på Astronomi og Astrologi 
Astronomien redegøre udelukkende for himmellegemernes fysiske cyklus. Astrologien er en udvidelse af astronomien, hvor himmellegemernes cyklus også bruges til at forklare alle andre cyklusser i kosmos, altså både et fysisk og metafysisk aspekt bygget på logik.

Et af grundprincipperne i astrologien bygger på cyklussen i de tre stadier; Cardinal, Fixed, Muteable. Noget skabes og vokser, herefter er det fikseret i en periode, for til sidst at gå til grunde.
Dette gentager sig i en evig cyklus. Mennesket fødes, lever og dør- et frø spirer, bliver til et træ, og visner osv.

Nordisk mytologi
-Astronomi og astrologi er også Asetro-logik

Egypten
-Astronomi og astrologi er også Aset-tro-nomi og Asur (Isis og Osiris).

Østen
I østen er astrologien det samme som Veda teksterne. Veda betyder viden.

Ateisme =

Ateisme er benægtelse af noumenon "det som ikke kan opfanges af sanserne" som er en kontrast til fænomener.
En ateist skal forståes som et individ der er ignorant overfor ikke-fysiske, eller ikke-sanselige begreber, også kaldet materialisme og atomisme.

Den oprindelige definition af ordet ateisme refererer hverken til benægtelse af gud eller afguder, som mange fejlagtigt tror! Ateismen er dogmatisk på lige fod med religioner, da en ateist automatisk hæmmer sin egen tankeudfoldelse, og overlader sin virkelighedsopfattelse til andres mening eller konsensus (det flertallet mener). Dette medfører at man bliver et nemt offer for manipulation af viden. Navnligt igennem videnskabsteorier og empiri.

-Ateisme kan betegnes som den moderne "religion", som kontrolleres af økonomiske magtstrukturer.

-Det eneste man fraskriver sig som ateist, er alle de andres religioner.

-De fleste der udgiver sig som ateister, har ingen anelse om hvad ateisme drejer sig om.

-Den moderne ateisme blev udbredt og finansieret med stor hjælp fra de oligarkiske banksystemer, trykkerier og videnskabsinstitutioner, dels for at svække kirkemagten, men også for at fremme materialismen og forbrugermentaliteten.

Atenisme =

Atenisme er følgerne (kulten) af den Egyptiske farao Akhenaten (Amenhotep IV) og hans dyrkelse af Aten soldisken. Atenisme er en metafor for den oprindelige, og grundlæggende forståelse af den egyptiske metafysik, hvorfra illuminismen (dyrkelse af lys) udspringer.

Desværre har mistolkninger af Atenismen ledt til Atomismen (materialisme), som i dag er blevet grundlaget for de fysiske teorier, såsom relativisme og troen på at universet er skabt af partikler.

De metafysiske aspekter af Atenismen dyrkes bla. af :

-Rosenkors-ordenen
-Frimurer-ordenen

Atlantis =

Atlantis er grundlæggende en metafor for solen på sit højeste punkt i sin årlige cyklus, som samtidig fungerer som analogi for bevidstheden (cyklus af energi).

-Atlantis er solen på sit højeste punkt i arken (sommerhalvåret/dagen), den længste og lyseste dag på året, hvor solen er royal.
-Atlantis "synker i havet" når solen forsvinder bag horisonten ved efterårsjævndøgn/aftenen.
-Atlantis "rejser sig igen" når dsolen stiger op fra "havet" ved forårsjævndøgn/morgenen (neptun).
-Metaforen "Atlantis ligger forud for Herkules søjler" betyder at solen er på sit højeste når den har krydset tvillingernes tegn (to søjler) i maj måned.
-Hercules der bærer to søjler er en metafor for solen i tvillingernes tegn.
-Øen Atlantis er den øverste del af zodiaken (sommerhalvåret/dagen), hvor solen med dens "store viderunderlige royale Kraft", regerer (spreder sit lys), ikke kun over Atlantis, men over flere kontinenter (hele den oplyste del af kloden).
-Symbolet for solen er en cirkel med en prik i midten (Atlantis cirkelen).
-Atlantis er den gylden alder (Golden Age) i topped af cyklussen.


Det store år
Atlantis cyklussen er også en metafor for "det store år", "platonisk år" eller det som NASA kalder "The period of one complete cycle of the equinoxes around the ecliptic". Med andre ord når alle stjernetegnene har kørt en hel omgang baglæns i forhold til galaksens centrum.

Feltmekanik
Årsagen til at vores bevidsthed daler og stiger, skyldes den mængde "kosmiske energi" (magnetisme) vi modtager fra centrum af vores galakse. Når vores solsystem befinder sig på undersiden af galaksens ækvator, så modtager vi mest elektrisk og destruktiv energi, hvorimod når vi befinder os på oversiden, så modtager vi mere magnetisk og positiv energi (ref. feltmekanikken).

Atom =

Atom kommer fra egyptiske Atum, og er en metafor for den samlede metafysik, hvorfra skabelsen af det fysiske univers udspringer

A= det ikke fysiske univers
Tom= det fysiske univer ("skåret ud" af helheden).

Atom skal læses som A+OM, hvor A er det ikke fysiske "element" (inertia), og +OM (TOM) som det fysiske univers der skabes igennem de fire elementer.

A= Æter, "det 5. element", inertia "den usynlige del af det magnetiske felt" (ref. Charles proteus Steinmetz's dielectric field of inertia).
T/+= Korset (lodret ild/lys og vandret jord/materie)
O= Luft (gas)
M- Vand (flydende)


A+OM er også Alfa og Omega der udgør den komplette cyklus af energi.

Atomisme =

Atomisme er i sin enkelthed troen på at alt udspringer tilfældigt fra materie (partikler) og kan måles og vejes.
Atomisme bygger på fejlfortolkninger af de originale metafysike værker fra indiske Veda- og egyptiske tekster, og har senere udviklet sig til moderne materialisme, partikel fysik og politisk ateisme.

Der er to årsager til at Atomismen opstod...

1. De græske filosoffer som fik til opgave at oversætte de gamle tekster forstod simpelthen ikke budskabet i teksterne. Værkerne blev ganske simpelt oversat litterært, og de ting man ikke forstod lod man glide ind under fysiske begreber. Det resulterede i at mange metafysiske begreber og ord mistede deres oprindelige betydning.
 

2. Atomismen er flere gange i historien blevet manet til jorden, lige indtil forretningen "moderne akademia" satte sig på tronen som de bedrevidende. Man begyndte ganske enkelt at "pushe" hypoteser som fakta, bla. fra Galileo Galilei, Isaac Newton, og Albert Einstein mfl. Det resulterede i institutionen blev afhængige af deres egne teorier, og måtte bruge energi på at udvikle systemer der kunne underbygge deres egne teorier. Iblandt de nyeste teorier finder vi bla. kvante fysikken, partikel teorien, relativitets teorien, big bang teorien osv. som hovedsageligt kun bakkes op af matematiske ligninger.

Atum =

Atum (Atman) betyder "åndedræt" og er en metafor den samlede metafysik, hvordan energicyklusser virker. Fysikken hører under den samlede metafysik.

Åndedræt er en egyptisk metafor for de to grundlæggende principper i torusfeltet (di-elektricitet og magnetisme), som skaber kompression "elektricitet/masse" og dekompression "opløser masse".

Felt mekanikken
Di-elektricitet og magnetisme skaber elektricitet (kompression/fysisk masse), og elektriciteten vender herefter tilbage til udgangspunktet (dekompression).

Fysikken
-Atum er Atomet, den samlede betegnelse for neutronet og protonet, som sammen skaber elektronet (fysisk stof).

Egypten
-Isis og Osiris (søskende) får sønnen Horus

Astrologi
-Solen og Månens cyklus

Religion
-Josef og Maria skaber Jesus
-Faderen, sønnen og helligånden (treenigheden)

Avalon =

Avalon kommer af ordet Avalance "nedstigning" eller "gå ned", hvilket er en metafor for efterårsjævndøgn "solen der forsvinder bag horisonten". Vægtens tegn i astrologien (vægter lys/mørke, sommer/vinter).

Ava= af, ned, væk, krydser over, passerer igennem. Metafor for at krydse
On= "den eneste ene", solen (egypen)

I myten om Kong Arthur (solen), bliver Arthur transporteret til Avalon efter at være blevet såret. Såret er en metafor for at solen først bliver stukket af stjernetegnet vægtens sværd ved efterårsjævndøgn, efter fulgt af skorpionens stik og skyttens pil.

b

Babylon =

Babylon er grundlæggende et begreb for solens port, solen på sit laveste punkt ved midnat og vintersolhverv, hvorfra den starter en ny cyklus (ny dag og år). Babylon kommer fra den græske betegnelse Bab-ilani, som kommer fra Bab-ilu "Guds/solens port". (Gate of God), fra bab "port" + ilu "gud/solen").

-Babylon og Bethlehem er samme fænomen.
-Guds/solens port er en metafor for vintersolhverv, hvorfra solen og lyset genopstår.


Bethlehem =

Bethlehem "Guds hus" er en metafor for solens laveste punkt i sin årlige cyklus. Bethlehem bruges også som analogi for den højere bevidsthed, og i Biblen er Bethlehem skjult under en metafor som en by.

Bibel =

Bib= "bibliotek" og El= Gud/Solen "det store arkiv om solens cyklus".

I det nye testamente er udgør Jesus solens vandring igennem de tolv stjernetegn! For at forstå biblen kan man prøve at skifte begreberne Jesus ud med solen, og kristus ud ud med solen om natten.

 

Bloody Mary =

Bloody Mary (blodige Marie) er en metafor for månen når den er rød. Symboliseres ofte med Jomfru Maria med blod fra øjnene der løber ned ad kinderne. Se også Jomfru Maria

Bror =

Bror (Brother) er sammensat af Bro= brah (Abram/RA) og ther=theos (gud)  Guden Ra. Bror og søster betyder Ra og Isis.

Buddha =

Buddha er en metafor for "den oplyste" eller "den vågne der forstår". Buddha repræsenterer det samme som er græske Hermes og egyptiske Thoth (tanken).

c

Capitol (Capitol Hill) =

Capitol er Romersk latin og er et tempel dedikeret til Jupiter. Den amerikanske kongress er en "kopi" af St. Peterskirken i Vatikanet (Basilica di San Pietro). St. Peter er en metafor for planeten Jupiteri fiskenes tegn, og kuplen symboliserer Isis gravide mave (The Womb) hvorfra solen bliver født.

Capricorn (stenbukken) =

Capricorn (stenbukken) er sammensat af ordene Capri "Gedebuk/begravelsesplads" og Corn "horn/hjørne". Det er et udtryk for at solen runder hornet (hjørnet) ved solhverv d. 21. december, hvormed den "dør" og bliver "begravet". Herefter genopstår solen igen den 24. december og hvor den atter klatrer op mod sit højeste punkt på sommeren i sin årlige cyklus.

Det er også derfor at stenbukkens tegn ofte markeres med gedebukkehorn (satanisme symbolik). Samme fænomen gør sig gældende d. 21. juni i krebsens tegn, hvor solen runder "hornet" på årets længste dag. Krebsens tegn var tidligere en Uni-Corn.
Capri-Corn og Uni-Corn er solen der passerer sommer- og vintersolhverv.

Capricorn og stenbukken er også:
-Gedebukken
-Egyptiske Osiris
-Bunden af obelisken
-"Saturn"

Cerebrum =

Cerebrum er den øverste del af hjernen, men også en betegnelse for den højere bevidsthed. I Egypten under faraoerne brugte man ordet Ram (Vædderen i astrologien), og i Bibelen er cerebrum blevet til metaforen om Sara og Abram "Sarabram".

Chakra =

Chakra kommer fra sanskrit - चक्र (Cakrá) og betyder hjul, det astrologiske hjul .

Cirkel =

Cirkel (Circle) circ= cirkulation/cyklus, el=Gud (solen). Solens årlige cyklus.

d

De fire verdenshjørner =

De fire verdenshjørner er de fire årstider i solens årlige cyklus. De fire kvadrater i det astrologiske hjul, som er opdelt af de to jævndøgn og solhverv, som også udgør korset. De fire verdenshjørner bruges også som metafor for de fire elementer, ild, vand, jord og luft.

Delfi (Delphi) =

Ordet Delfi (Delphi) betyder "livmoder" (womb). Livmoder er en metafor for bevidsthed der endnu ikke er manifesteret som liv. Med andre ord så betyder Delfi "bevidsthed" (inertia, Isis, neutron, den sorte Madonna, Antimatter, sort stof osv.).

-The Womb od Isis
-Waters below

Den hellige gral =

Den hellige gral er grundlæggende et symbol for de fysiske og metafysiske aspekter bag analogien i solens cyklus. Det er historien om den fysiske sols vandring fra vinter- til sommersolhverv, samt den metafysiske analogi om den sorte sols (sjælens) vandringen fra uoplyst til oplyst, i en uendelig cyklus.

Den syvende himmel =

Den syvende himmel er en metafor for solen i sommerhalvåret, de syv stjernetegn/huse i den øverste del af det astrologiske hjul. Den 7. himmel er også den 7. Chakra, Krone Chakraen, det højeste spirituelle/mentale stadie.

Det 5. element =

Det 5. element er en betegnelse for Aether (Inertia).

Djævel =

Ordet Djævel (Devil) kommer af ordet Evil (ond), som er en metafor for vinterhalvåret/natten, og den nederste halvdel af zodiaken . Ordet gud kommer af god, som symboliserer den øverste halvdel af det astrologiske hjul (sommerhalvåret).

-Evil kommer af Eve-El, som i overført betydning er "gud" /solen/lyset udlignes (even out) ved efterårsjævndøgn.

Eve= EVEning, EVE out, EVEnt, EVE-il, el-EVEn, sEVEn
El= Gud/Solen

DNA Helix =

Helix kommer af ordet Helios (solen). 

e

EL =

El betyder "Gud" (solen) og bruges ofte til at beskrive det fysiske univers (elektricitet).

El er sammenlignelig med fgl ord:

Elite
Elektron
Elektricitet
Venstre
Elders (jødiske elders)
Elohim
BibEL
Eldorado
Elondon (London)
Elected
Elevated up
IsraEL
BabElon (Babylon)
Horus (solen)

Elementerne =

Ild (Lys/plasma) - Vand (flydende) - Jord (fast stof) - Luft (gas)

Elohim =

Elohim er "solen eller solen's

Eloh= Solen (beslægtet med allah) og im= 's (som i Hansen's eller solen's). 

Empiri =

Empiri betyder “viden, der er blevet tilegnet via de fysiske sanser”.

Empiri kan ikke bevise noget, det kan kun bruges til at modbevise fejlagtige påstande indenfor det fysiske univers!

-Empiri kan udelukkende bruges til at beskrive effekten af noget, men aldrig til at beskrive de grundlæggende principper bag effekten. “Jeg vil se det før jeg tror det”.

-Empiri er affødt af Atomismen. Hvis det ikke kan sanses kan det heller ikke bevises, og dermed kan det ikke bruges til at generere empirisk viden.


Ateisme og Empiri går sammen hånd i hånd. Ateisten siger "der findes ingen overordnet kraft "gud" der skaber universet, for ingen har set fænomenet", og Empirien siger “Jeg vil se det før jeg tror det". Ligesom religionerne, fanger Empirien også mennesker i et doktrin, hvor alting udelukkende kan bevises ud fra fysiske observationer. Det gør det let at manipulere med videnskaben, fordi det er konsensus der afgør hvad der er rigtigt og forkert.

Empiri er et fantastisk værktøj til at sikre om fysiske teorier holder vand, men er et ubrugeligt værktøj når det gælder udforskningen af de grundlæggende principper i kosmos. Det største problem ved Empirien, er at den automatisk foretrækker kvantefysikken (partikel teorien), og udelukker feltmekanikken som er den fundamentale byggesten i universet.


"Empiri er en sekt af kvaksalvere"
Hvis man slår ordet Empiri op I etymologien og sporer betydningen til rodforståelsen, så var det i 1520erne en betegnelse for kvaksalveri, og senere blev det brugt til at beskrive en religiøs sekt.

Engel =

Engel (Angel) betyder vinkel. Engle med vinger er en metafor for solens vinklerne i sin årlige cyklus.

Ærkeengel (Archangel)
Ark + Engel er vinklen på solens ark/bue i sommerhalvåret.

Engelsk =

Engelsk (English) kommer af Engel'sk (Angle - ish) og skal forståes som Vinkel'sk, solens vinkler i sin årlige cyklus. Englænderne er opkaldt efter englene, som i rod forståelse er solens vinkler.

England= "landet af solens vinkler"
London= El-On-Don "Gud solen er mægtig"

Esoterisk =

Esoterisk (esoteric) betyder "viden indenfor en lukket cirkel" og skal forståes som de metafysiske aspekter fortalt igennem analogien om solens cyklus (cirkel).

-S-O-Terra, terror, terror, tarot osv. kan alle sættes i forbindelse med cirkel/cyklus/hjul. Den fysiske eller metafysiske cyklus.

Exodus (udvandringen) =

Exodus, eller udvandringsmyten fra biblen, er en metafor for at solen udvandrer fra natten/vinterhalvåret og ind i dagen/sommerhalvåret

-Egypten er en metafor for vinterhalvåret.
-Det lovede land "israel" er sommerhalvåret.
-Moses er en metafor for "hyrden" der leder solen ind I sommerhalvåret.
-Den brændende tornebusk er akacietræet (livets træ) med solen bag.

f

Farao =

Farao betyder "det store hus", en metafor for de 12 huse (stjernetegn) i solens cyklus.

Fasicisme =

Fascisme er når statens samarbejde med private virksomheder og karteller, tilsidesætter eller fratager borgernes indflydelse og rettigheder i en sådan grad, at det er de private kræfter der sætter den politiske dagsordenen. Dette "offentligt-private samarbejde" blev karakteriseret som fascisme af Mussolini i 1930-ernes Italien.

Fascisme kan også betegnes som centralisering af magt, så den nemmere kan kontrolleres af en mindre gruppe. Alle moderne virksomhedsopbygninger er fascistiske i deres natur, med direktør, underdirektør osv. bygget op efter pyramide strukturen. En virksomhed tager også kun hensyn til omsætning og tallene på bundlinjen, da det er det er den afgørende faktor for dens overlevelse. 

Feltmekanik =

Feltmekanikken (felt teorien) er den overordnede metafysik, som også redegøre for fysikken. Det er den grundlæggende lære om hvordan universet fungerer, udelukkende via principperne bag magnetisme og elektricitet, og intet andet.

Feltet henviser til torusfeltet (doughnut formen) som består af magnetisme. Hullet i "doughnutten" (timeglasformen/hyperboloiden) er di-elektricitet der udspringer fra inertia I centrum af feltet. Udgangseffekten er elektricitet, eller det vi kalder det fysiske univers (materie).

-Feltmekanikken er identisk med den oprindelige forståelse af metafysikken i praktisk alle ur kulturer. Det er grundlæren i naturloven om hvordan energicyklussen fungerer ens overalt i universet.

-Feltmekanikken må ikke sammenlignes med Quantum-field teorien, relativisme , eller andre former for kvantum og partikel teorier der er baseret på Atomisme!

-Det er ikke muligt at redegøre for feltmekanikken via matematiske ligninger, da felter ikke indeholder noget kvantum der kan tælles eller måles. Man kan udelukkende observere effekten af feltet (det fysiske univers)


 

Fiat =

Fiat betyder "at komme til eksistens" og er grundlæggende en metafor for solen der manifesterer sig ved solopgang. Fiat bruges ofte sammen med Lux (Fiat-Lux) som betyder "lad der blive lys".

-Fiat bruges også til at navngive Fiat-valuta (papirspenge), som trykkes ud af den blå luft (ligesom solen), uden bagvedliggende værdi, som feks. en guld- eller sølvfod.
-Fiat er også navnet på en italiensk bilproducent.

Filosofi =

Filosofi betyder kærlighed til viden. Ordet er sammensat af ordene, Filo "kærlighed" og Sofi "viden/visdom". Den moderne akademiske filosofi er praktisk talt værdiløs, fordi langt de fleste oversættelser fra oldgræsk til latin (specielt Pythagoras og Plotin i platonismen) er oversat forkert. Dette var også en af hovedårsagerne til at atomismen og materialismen fik sit indtog.

Religion opstår når man oversætter metafysikken bogstavelig!

Fredag =

Fredag er planeten Venus's dag.

Venus er Freya i nordisk mytologi, Afrodite i græsk mytologi og Venus i romersk mytologi.

g

G (frimurernes G) =

Frimurernes G symboliserer tallet 7,  en metafor for solen på sit højeste punkt i arken/buen, i sin årlige cyklus. Også kaldet hjørnestenen fordi solen runder sit højeste hjørne.
Den royale ark/bue er solens vandring mellem de to søljer Boas og Jakin (forårs- og vinterjævndøgn), og når solen står på det øverste punkt i arken/buen (sommersolhverv) betegnes den som illumineret.

Hele analogien i solens cyklus har også et metafysisk aspekt, hvor den fysiske sol udskiftes med menneskets bevidsthed, og arken bliver til kraniet.


-G er også et symbol for den kosmiske livmoder hvorfra det fysiske univers skabes.

-G er også "Grand Architect of the universe" (Universets store arkitekt), en metafor for frimurernes idol Hiram Abiff (samme som egyptiske Osiris), som er det metafysiske aspekt af solen ved vintersolhverv "fødslen af lyset" (egypternes sorte sol/sjæl).

-G er det 7. bogstav i alfabetet. Nummer 7 er "skaberen", der er 7 farver i regnbuen, der er 7 toner i musikken, hvor G-nøglen viser placeringen for tonen G). Nummer 7 er det højeste spirituelle stadie (den 7. chakra).

Her kommer en lille hemmelighed som de fleste ikke tænker over.
G-nøglen på nodearket fortæller hvor tonen G begynder. G er tonen sol (lyset). Do (C) - Re (D) - Mi (E) - Fa (F) - SOL (G), La (A), Si (B).

Gaia =

Gaia (Gaea) betyder "land" eller jord" og er grundlæggende en metafor for solens fysiske tilstedeværelse om dagen og i sommerhalvåret.

Gaianismen bygger på mistolkninger af metaforerne i den græske mytologi, hvilket resulterer i at Gaia mistolkes som jorden (jordkloden, moder jord). Jordkloden er kun en metafor for dagen og natten, fysisk og ikke-fysisk, fordi den består af de to modsætninger vand og jord! Selvom Gaianismen er en smuk tanke, så hører den hjemme under begreberne New Age og pop-spiritualitet.


-Gaia er solens mor der følger sin søn igennem dagen (den lyse/fysiske periode). Om natten bliver hun til den kosmiske livmoder, hvori hendes søn genskabes ved midnat.

-Gaia er solen der passerer igennem stjernebilledet tyren lige efter daggry, det samme som Venus der bringer solen med sig hver morgen (planeten venus regerer tyrens tegn).

-Gaia som jordens gudinde, er en metafor for at hun er gudinden for det fysiske univers, hvilket er en metafor for dagen (jorden). Det ikke-fysiske univers er natten (vandet).

-Gaia er også Ma-Ga "vand og jord", eller "fra vand til jord" (fra ikke-fysisk til fysisk"). Denne metafor er blevet til bibelhistorien om Maria Magdalena, Jesus hemmelige følger "Mor der holder lillemand i hånden fra han vågner indtil han skal puttesove igen".

-Gaia ankommer fra kaos, sammen med natten og mørket, hvilket er en metafor for skellet mellem natten og dagen (lys og mørke) ved daggry "den kosmiske mor bliver til den fysiske mor".

-Gaia er den græske mytologis analogi af egyptiske Isis.

Genesis =

Genesis er udskiftelig med "generationen af isis"  eller "generne fra Isis". Gen henviser til det feminine og kvindeligheden, og sis er den egyptiske gudinde Isis (mor til solen).
På Hebraisk betyder genesis "i begyndelsen" eller "oprindelse" og det er netop hvad Isis symboliserer. Isis er begyndelsen af alt! Hun repræsenterer den kosmiske livmoder hvorfra hele det fysiske univers skabes.

Genesis (Mosebøgerne) er jødernes metafor af skabelsen, baseret på solens vandring igennem zodiaken.

Genesis er udelukkende en beskrivelse af det fysiske univers EFTER skabelsen (effekten af gud) og argumenterer på intet tidspunkt for hvad "gud" er.

Grader ° =

Symbolet for grader ° (cirkel) er et symbol for solen.

Solens årlige cyklus danner en cirkel på 360° grader, hvilket svarer til 1° grad om dagen. Året har 365 dage men omkring sommer- og vintersolhverv "står solen stille" nogle dage, hvilket samlet resulterer i 360° grader.

Grøn =

Grøn (green) er ordet energi stavet bagfra (igreene -green). Grøn er den midterste farve i det synlige spektrum og repræsenterer energi.

Gud =

Gud kommer af ordet "god" (good), hvilket er en metafor for solens cyklus i dagstimerne/sommerhalvåret. Modsætningen til Gud er den onde djævel (devil, d-evil), som er en metafor for solens cyklus i nattetimerne/vinterhalvåret.

Efterfølgende har alle religionerne tillagt deres egne betydninger for ordet Gud. I de Abrahamske religioner er gud en fader, eller en skaber, hvilket afslører at definitionen er bygget på solens årlige cyklus.

-gud fader med lille g, er en metafor for solen ved midnat/vintersolhverv, den gamle sol.

-gud skaberen er også en metafor for solens cyklus ved midnat/vintersolhverv.

-Treenigheden er også bygget på solens årlige cyklus.

-Gud og skaberen må ikke forveksles. Det er to vidt forskellige ting. Gud er inertia og skaberen er di-elektricitet og magnetisme som danner elektricitet (det fysiske univers).


Gud som det altoverskyggende fænomen, kan ikke defineres igennem skaber beretninger, eller fysiske begreber! Derfor kan Gud kun defineres igennem metafysikken/felt mekanikken.

Feltmekanikken
Teknisk set er den altoverskyggende Gud, bevidsthed. Det er fænomenet "inertia" i feltmekanikken (bevidsthed uden aktivitet). I fysikken kaldes fænomenet for "inerti", et ikke fysisk fænomen i "total hvile" (rest). Men hvad skaber så bevidstheden? Bevidsthed hører under metafysiske begreber og kan derfor ikke skabes af noget. Bevidstheden (inertia) er det allestedsnærværende grundprincip i kosmos, og det er os som mennesker der skal lære at tænke ud over kreationisme.


h

Hathor =

Hathor (solen placeret i halvmånen/hornene) er den græske oversættelse af det egyptiske ord Het-Heru, Horus/heltens/solens "hus/hjem" i den kosmiske livmoder (isis mave/The Womb).

Hathor på koen Apis
Koen symboliserer stjernetegnet tyren (den "nyfødte" sol i foråret). Isis/venus der fodrer hendes nyfødte søn (sol) med mælken fra den hellige ko.

Hellig =

Hellig (Holy) betyder ganske simpelt lys.

Helt =

Ordet Helt (Hero) kommer fra græske "heros", som er hentet fra egyptiske Her (Horus "solen").

Hjerne =

Hjerne (Brain) er sammensat af ordene bra=abram og "Rain"=metafor for energi der "regner" ned i kroppen. Cerebrum er også Sara-Abram,  "den indvendige Ra/Ram vædder" der sender signaler ud i kroppen (regn/rain). Fra tanke til handling.

Feltmekanikken
Dybest set er hjernen en modtager der konvertere signaler (ligesom en radio), og ikke en "harddisk" der lagrer hukommelse. Hjernen kan sende og modtage di-elektricitet (intuition) fra feltet, som ved hjælp af magnetisme omdannes til elektricitet der styrer kroppens handlinger. Lagringspladsen er inertia, som deles af alle levende væsner på jorden "den fælles bevidsthed".

Hjul =

Rodforståelsen af ordet hjul er "Cyklus".

Hjul har også følgende forståelse:

-Cirkel
-Jul (juleaften)
-Det astrologiske hjul
-Cyklus af energi
-Kredsløb
-Solens årlige cyklus
-Ring

Holocaust =

Holocaust betyder "ofring med ild".

Horisont =

Horisont (Horizon) betyder "Der hvor Horus (solen) rejser sig ".

Horoskop =

Horoskop kommer fra Horus (solen) - Scope (at se). "at se solens cyklus i gennem stjernetegnene". Hele konceptet om at lægge horoskoper der fortæller om fremtiden, hører under kategorierne pop-astrologi, pop spiritualisme og New Age, som alle er baseret på en total uvidenhed og mistolkning af de grundlæggende principper. Det har INTET med rigtig astrologi at gøre!

Horus (egyptisk gud) =

Navnet på den egyptiske gud Horus kommer af det oprindelige ord Heru (Helt), som er solen.

-Horus bliver senere til Jesus i kristendommen.
-Horus = Hours (timer).
-Horus = Horizon (horisont - "der hvor Horus rejser sig")
-Horus-Ra= Hurra
-Horus= Horus-Scope (Horoskop), at se hvor solen befinder sig i sin cyklus.

De metafysiske aspekter af solen skal findes hos Horus's "mor og far" Aset (senere isis) og Asur (senere Osiris). Ved starten af det dynastiske Egypten blev koncepterne bag disse termer omdannet til idoler (polyteismen/flerguderi). Forståelsen blev opsplittet og indhyllet i nye komplekse metaforer for hvert nyt dynasti. resultatet er ALLE de moderne religioner!
 

i

i =

I (i) er et symbol der er synonym med den egyptiske gudinde Isis.

Prikken over i'et er udgangspunktet (inertia) og stregen er di-elektricitet (ingen frekvens), som senere skaber S'et (coaxial effekten/helixen/pulsering i feltet), og dermed O'et (en cirkel), komplet kredsløb, cyklus, radius. 

I.H.S =

I.H.S (Jesuit-ordenen) kommer fra middelalder latin og repræsenterer den græske forkortelse af IHSOUS (Jesus). Det græske bogstav -H- er et stort -e- (eta), og derfor blev I.H.S -ved en fejltagelse- til I.E.S i den romerske form.
Rod forståelsen kommer fra solens passage igennem stjernetegnet fiskene i marts måned (forårsjævndøgn), som grækerne kaldte Zeus "planeten Zeus". IES (solen) og Zeus (Jupiter) blev til Jesus.

Det er derfor den katolske kirke bruger Jesus og st. Peter som idoler (Solen Jesus og Jupiter/Zeus).

-Jupiter er romernes fortolkning af græske Zeus.
-I.H.S er Jesuitordenens symbol omkranset af en sol, fordi I.H.S / I.E.S (jesus) er solen!
-IES er også blevet til udtrykket yes .
-I.H.S betyder IKKE Isis, Horus og Seth. IHSOUS er en sammensætning af solen (IHS) og jupiter/zeus (IHS-ZEUS). Solen i fiskens tegn.
 

Ida og Pingala =

Ida og Pingala er grundlæggende termer for den stigende og faldende sol, i sin årlige cyklus.

-Ida er solens rejse fra vintersolhverv til forårsjævndøgn.
-Pingala er solens rejse fra efterårsjævndøgn og ned til vintersolhverv (korteste dag).
-Koglen er sommersolhverv (solens højeste punkt) i sommehalvåret.


-I vinterhalvåret symboliseres solen med en slange (sjælen) fordi den ikke sætter fodspor i den fysiske verden.
-Sjælen betyder solen. Om natten er solen slangen (sjælen), og om dagen er solen falken (solen der flyver).


Vediske pāda er "foden", solens nederste punkt ved vintersolhverv, i sin årlige cyklus. Solens cyklus udgør de fire kvartaler (fire årstider), to kvartaler i sommerhalvåret, og to kvartaler i vinterhalvåret, som opdeles af de to slanger Ida og Pingala.

Alle andre betydninger af Ida og pingala, er mistolkninger der har udviklet sig i takt med religionernes fremtog i østen. Hele den spirituelle analogi om kundalini energi, chakraer, det tredie øje osv. er bygget på misforståelser af den oprindelige symbolik.

Isis (Aset) =

Isis betyder helt grundlæggende er-er  "det eneste der er før alt andet", det mest grundlæggende princip i universet, den kosmiske livmoder hvori solen skabes- og fødes fra.

Aset skal tolkes som "alt før det fysiske univers". Et begreb der først senere blev til den egyptiske gudinde Isis. Aset symboliseres også med halvmånen, da den symboliserer mørket, den ikke-fysiske verden, den kosmiske livmoder (vand) osv.

-A "før materie" og Set  "at sætte eller fixere noget". Oversat kan det tolkes som "bevidsthed skaber den fysiske verden"

Feltmekanik
Aset er Inertia (di-elektricitet og magnetisme) hvorfra elektriciteten (det fysiske univers) udspringer.


Andre ord der kan relateres med Isis:

-Principperne bag magnetismen
-Bevidsthed uden aktivitet
-Absolut hvilende tilstand
-Neutral
-Neutron
-Intuition (det der sætter tanken i gang, som igen sætter handlingen igang).

Islam =

Islam er sammensat af Ishtar (Isis) og Lam (stjernetegnet vædderen, lammet, high ram faraoerne i Egypten).

Islam er bygget på principperne i babylonks dyrkelse af solen. Før islam blev indført dyrkede muslimerne astrologi (Ahura Mazda), men i omkring år 600 omdannede persiske kræfter i den romersk katolske kirke, den gamle viden til religionen islam. Det var et forsøg på at nedkæmpe den viden der usprang fra Egypten igennem de ortodokse kristne og jøderne. I dag kontrolleres Islam fuldstændigt af det persiske Pallavicini familie dynasti.

Israel (is-ra-el) =

Israel er sammensat af Is-Ra-El, og er grundlæggende en metafor for solens faser i dens årlige cyklus.

For at forstå fænomenet bruger vi den egyptiske analogi.

Is= Isis "den kosmiske livmoder hvorfra solen skabes og fødes". (moderen)
Ra= Den fysiske sol i sommerhalvåret/dagen (sønnen/prinsen).
El= "Gud" (Osiris), hvis afskårne penis af guld, gør Isis gravid med solen. En metafor for at "Gud" skaber solen på ny, hvergang den forlader den korteste dag i vinterhalvåret/natten. (faderen)

Grunden til at betegnelsen EL bliver forbundet med planeten Saturn, skyldes at Saturn (tidligere græske Kronos) blev opkaldt efter den egyptiske gud Set- (solen fra efterårsjævndøgn, indtil den runder den korstete dag) og Urn ("turn to gold", at solen genopstår/runder et hjørne).


Egypten
-Isis= Mor til solen.
-Ra= Solen om dagen/sommerhalvåret.
-EL= Osiris (solen om natten/vinterhalvåret.

Feltmekanik
-Isis er inertia "bevidsthed", Isis og Osiris sammen er di-elektrisitet og magnetismen, Ra er elektricitet (det fysiske univers).
-Ra er rødt lys og El er blåt lys i det synlige spektrum.

Israelitter =

Israelitter er grundlæggende en metafor for "solens følgere" i dens årlige cyklus.

-Israel = Is (Isis) + Ra (Solen) + El (faderen/gud) hvilket er en metafor for solens cyklus (fødsel, død og genopstandelse i en uendelig cyklus).

j

Jehova =

Jehova er grundlæggende en metafor for solens årlige cyklus. Læs mere under Yahweh.


Jerusalem =

Jerusalem I biblen er en analogi der bygger på solens højeste punkt på dagen og året, sommersolhverv og middag . Sommerhalvåret og dagstimerne betegnes som zion bjerget.

Jesus =

Navnet Jesus kommer fra det græske ord IHSOUS, som er en metafor for solen (IHS), der passerer stjernebilledet fiskene i marts måned (Zeus). Den nyfødte sol (søn) ved forårsjævndøgn.

-Jesus er en matafor for solens rejse igennem de 12 stjernetegn (de 12 disciple).
-Jesus er fiskermanden og symboliseres også med et fiskesymbol (Vesica Pisces).

Jorden =

Jorden (Earth) skal primært forståes som fysisk manifestation, som efterfølgende er brugt til kælenavn for vores planet, jorden.

Jøde =

Jøde er helt grundlæggende en metafor for solens roller i dens årlige cyklus.

-Solen er "den oplyste", "den vidende", "den forstående", "dommeren (judge)", "Judas (efteråret)", "den retfærdige", "den vise".

-En jøde er IKKE en bestemt race af mennesker!

-Rodforståelsen i ordet jøde kan findes i mange andre ord: Jew, Jude, Judge, Jyde, Druide, Jedi, Jewel, Judas, Yahweh mfl.

Ægte jøder er en disciple af solen i dens årlige cyklus (Israel). 

Jul =

Jul er hentet fra hjul, solens årlige cyklus. Julen er en tradition der fejres den 24. -25. december, fordi solen -efter at have stået i samme gård i tre dage- atter begynder sin vandring mod sit højeste punkt i sommerhalvåret (sommersolhverv). De kristne fejrer Jesus (solens) fødselsdag/genopstandelse.

Jupiter =

Jupiter er hentet fra den egyptiske gud Ptah, som er en analogi for solen der vandrer igennem stjernetegnet fiskene, og kaster sit lys ved forårsjævndøgn "skaberen af det fysiske univers".

Jupiter er også følgende:

-Ptah i egyptisk mytologi
-Thor i nordisk mytologi
-Indien Sanskrit "Dyaus pitar"
-Zeus i græsk mytologi
-Jupiter i romersk mytologi
-Planeten jupiter i astrologien
-St. Peter i den romersk katolske kirke

-Andre myter; Den gamle kloge mand med langt hvidt skæg, Julemanden mfl.

k

Kabbala =

Kabbala er sammensat af Ka-Ba-La "Allah", og forståes bedst som "solens (soul) årlige cyklus med liv- og død". 

Ka= Solen, den sorte sol "sjælen" i vinterhalvåret/natten.
Ba= Den fysiske solen i sommerhalvåret/dagen.
La "Allah" = "gud", solen i dens årlige cyklus, med start fra vintersolhverv.

Denne tolkning vil de fleste der ved noget om emnet være uenige i, og istedet henvise til den klassiske Ka og Ba tolkning om sjælen, personligheden, den udefinerede gud osv. Den ægte kabbala var en oral (mundtlig) lære, som eksisterede længe før jøderne lavede deres egne versioner. Længe før abrahamismen udsprang, var den oprindelige lære for længst sevet fra Egypten mellemøsten og indien, hvor den blev blandet med østens viden (senere vedaerne).

Den jødiske kabbala er en tolkning af metaforerne i Merkaba læren Mer= "lys"  + Ka= "spirit/ den sorte sol/sjælen") + " Ba= "krop/den fysiske sol". (Ezekiel's hjul). Merkabaen er en tolkning af den sen egyptiske metafysik der klaskede sammen med østens Vedaer og Zarahustrianismen i mellemøsten (Persien), og senere fulgte med de persiske sephardim jøder (konvertitterne) til vesten.

Det er nu man skal man slå ørerne ud. . .
Allerede i den dynastiske periode i Egypten, var den oprindelige metafysik og astronomi blevet konverteret til metaforer i den tidlige abrahamisme. Det betyder at langt de fleste hieroglyffer, papyrusruller, skrifter, fortolkninger af ka-ba, genopbyggede templer osv. IKKE repræsenterer de originale værdier. Det hele er metaforer for urgammel astronomi.

Efter religionernes indtog i Egypten blev videnskabsmænd til korrupte præster og forretningsmænd. Hovedsageligt Amun præsterne, som opfandt hele konceptet med en menneskelig sjæl, døden, kreationisme mm. som de benyttede til at skabe deres doktrin. I den oprindelige urgamle -globale megalittiske- metafysik eksisterede død ikke, da alt var baseret på cyklusser.

Hele den vestlige filosofi -bortset fra dele af platonismen og andre udstikkere som har kigget mod østen- er baseret på metaforer fra abrahamismen! Heriblandt størstedelen af den vestlige okkulte og esoteriske viden, såsom Hermes Trismegistus, alkymien, rosenkors- og frimurerlæren, og selvfølgelig alle religioner baseret på abrahamismen (Jødisk, Kristen, Muslimsk, Mormon, Jehovas vidner osv.).

Der er intet ondt i den oprindelige Kabbala mysticisme, men ligesom religionerne er Kabbalaen blevet en cocktail af mistolkninger af metaforer, der aldrig kommer til nogen grundlæggende konklusioner. Resultatet er fundamental kabbalisme, med sekterne der komplet mistolker læren.


Hollywood og Kabbala
Sangstjernen Madonna har indgået et samarbejde med Kabbalah Centre International, som blev stifte af rabbineren Philip Berg i 1965. Madonnas fortolkning af kabbalaen er en yderst New Age- og pervers version, som ligger langt fra den oprindelige lære.

Hendes sekt er blevet kæmpe stor i Hollywood, hvilket skinner igennem OVERALT i popkulturen, med navne som Justin Timberlake, Ariana Grande, Britney Spears, Beyonce, Rihanna, Lady Gaga, Christina Aguilera, Leonardo DiCaprio og mange andre superstjerner. Fænomenet er smittet af på det meste af Hollywood, film og musikbranchen.

Michael Jackson opvoksede som Jehovas vidner, men blev senere en del af Kabbalismen, ligesom Prince, George Michael, Whitney Houston, Beatles, Elvis osv.

Hollywood generationen før Madonna dyrkede også Kabbalaen, dog i en mindre pervers udgave som hovedsageligt er baseret direkte på egyptiske og babylonske analogier. I denne sekt finder vi det meste af eliten bag musik og filmindustrien i Hollywood, Walt Disney og mange flere.

Selvom moderne Hollywood Kabbalaen dyrker en hardcore og pervers analogi af de oprindelige koncepter, så er det ikke selve dyrkelsen af Kabbalahen der er farlig (det er en mistolkning fra det fundamentalt kristne miljø). Det er selve kult miljøet der er fartligt, hvor kammerateri og store investeringer spiller ind, og hvis man ikke lever op til forventningerne, så ryger støtten fra "vennerne" og en karriere hænger i en meget tynd tråd.

Selvom Kabbalaen er jødisk, så er der masser af ikke-jødiske medlemmer. Det er dog helt tydeligt at mange af bagmændene, såsom managere, pladeselskabs direktører, investorer, film magnater osv. er ejet af jødiske forretningsfolk. Kabbalismen bruges i høj grad til at skabe idoler og materialisme, der skaber falske behov hos verdens forbrugere, som gengælder med at kaste deres penge efter bagmændenes multi korporationer.

Solens cyklus og lys (Zohar) er kabalen der får det hele til at gå op.


Kapala
Ordet Kapala på sanskrit betyder "kranie/skal" som hentyder til kraniekoppen, toppen af et kranie der er vendt på hovedet som en skål eller bowle. Kapala skålen er en metafor for nattehimlen hvorfra solen skabes. Skålen er et symbol for den døde sol der starter en ny cyklus ved midnat/vintersolhverv. Kraniet er dekoreret med smykker og guld for at simulere skabelsen af solen inde i den kosmiske livmoder (natten/det nedre vand).

-Venus der står i skallen symboliserer det samme.
-Jesu bæger
-Urnen

Katolske kirke =

Katolsk betyder universal, fordi den katolske kirke/religion er baseret på astronomien (universets cyklus), primært solens årlige cyklus.

-Kirken er baseret på jupiterismen, hvilket vil sige at den er bygget op omkring principperne bag jupiter i astrologien. Heraf navnet st. Peter.
-Jupiterisme er grundlæggende dyrkelse af solens fødsel ved forårsjævndøgn.

Kong Arthur og ridderne om det runde bord =

Kong Arthur er solen og de tolv ridder om det runde bord er de tolv stjernetegn i solens årlige cyklus. 

Konspirationsteoretiker =

Betegnelsen "Konspirationsteori" blev opfundet af CIA i 1967 for at bremse den voksende kritik der opstod af Warren rapporten, efter mordet på præsident Kennedy og Lee Harvey Oswald. Effekten af ordet er et kraftigt værktøj til at gøre kritikere og tænkere tavse i forhold til de udmeldingder der kommer fra status quo (systemet).

-Ord som Konspirationsteoretiker og sølvpapirshat bruges flittigt i den offentlige debat. Ofte som et udtryk for at man er bedrevidende.

Kristi blod =

Kristi blod (Jesu blod) er en metafor for den fysiske sol (fra solopgang til solnedgang), som er lavet om til en analogi om det fysiske menneske og den fysiske verden. Kristus er den "ikke-fysiske sol" (fordi man ikke kan se solen i nattetimerne), helt præcis ved midnat (hælen/hornet) hvor solen starter en ny cyklus. Der hvor solen bliver healet, salvet, reddet, frelst. Frelseren drager ud og ofre sit blod for andres synder (solens cyklus).

-Jesu blod symboliseres også med et hjerte, en rose, en blod dråbe, hånden på hjertet.

-Helt basalt kan man tolke Kristus som solen om natten, og blodet som solen om dagen.

-Man kan ikke tage dage med ind i natten, derfor må man ofre sit blod (dagen og lyset). Ordet Synd har rod i Sin (månen), som er en metafor for natten!

Kristus =

Kristus (Christ) er en direkte metafor for "krydset", der hvor solen krydser midnat/vintersolhverv.

Når solen når til enden af sin cyklus, bliver den til den gamle sol (faderen/el/elder/gud). I det øjeblik solen Krydser midnat (hælen/healeren) bliver solen til Kristus , den lille ny sol som frelser verden. Ordet kristus oprinder fra det egyptiske Karast som kan oversættes til "begravet og genopstået", hvilket er en metafor for solen der krydser midnat/vintersolhverv, hvor den "dør" og "genopstår".

Kristus bliver officielt tolket som "den salvede" eller "indviede", hvilket er en fejl fordi man mistolker Jesus Kristus med ordet messias, som rigtig nok betyder "den salvede". Den salvede (salvation) betyder "sjælens frelse", som er en metafor for at sjælen (solen om natten hvor den ikke kan ses) er frelseren, der starter en ny cyklus. Sol og sjæl har samme rod.

Fænomenet Kristus er meget ældre end kristendommen, eller nogle af de Abrahamiske religioner. Det oprinder helt tilbage i de faraonske dynastier i Egypten, hvor Osiris-Karast symboliseres med pisken og hyrdestaven der krydser over brystet.

-Kristus er krydset, som er korset.

-Kristus symboliseres også med et X (romertallet 10).

-Kristus kan findes i alfabetet som "QRSTU".

-Kristus er gudeskikkelsen Krishna i østens vedaer.

Kronen =

Kronen (Crown) kommer af "corona" (solens skær) og er et symbol for solen.

-Kronen er solen i dens royale position i arken/buen ved sommersolhverv (dagens lyseste dag).
-Crown Corporation er verdens største solkult.

Kultur =

Ordet Kultur (Culture) er sammensat af ordene Kult og Ur, og kan forståes som "kulten fra Ur".

-Ur er en metafor for solen der rejser sig efter vintersolhverv, hvorfra den kultiverer, sår, gøder en ny sæson af liv.

Kuppel =

Kuppel skal forståes som Kube ("sjælen", solens nederste punkt) + El (gud/solen på sit højeste punkt). Fra kuben til kuplen er solens vandring fra midnat til middag og fra vinter- til sommersolhverv.

Læs mere under kuben i symboler.

Kvantefysik =

Kvantefysik, kvantemekanik (Quantum mechanics) er sammensat af ordene Kvantum (masse der kan tælles) og Fysik (fysiske begreber). Det er udelukkende en beskrivelse- , men ikke en forklaring af noget!
Det er en teori om at universet udelukkende er bygget op af partikler som kan kvantificeres, og derved udregnes ved hjælp af matematiske ligninger.

Problemet med kvantefysikken er at teorierne er udarbejdet for at få de matematiske udregninger til at hænge sammen, og ikke omvendt. Videnskabsmænd er udskiftet med matematikere! Fysikken var oprindeligt kun en del af den større, og overordnede metafysik, naturviden i felt mekanikken (den oprindelige metafysik). Læs også om Atomisme!

l

London =

London er sat sammensat af ordene EL-ON-DON, og betyder "Gud/solen er mægtig" eller "guds/solens lys er mægtig".

-El= gud/solen, On= solen/solens lys, Don= hersker/mægtig.
-London er formentligt opkaldt med inspiration fra Babylon (Bab-El-On) "Gud/solens port" eller "porten til solens/sjælens rige"
-London bliver også kaldet "det ny Babylon".

Lord of the ring =

Lord of the ring er en metafor for solen der hersker i sin årlige cyklus (ringen) "Herren af cyklussen".

Ringen i filmen Lord Of the Rings er en metafor for at solen hersker i sin årlige cyklus. Ringen er lavet af skinnende guld, og skriften starter med "One ring to rule them all", som er en metafor for at solens hersker i de stjernebilleder den passerer i sin årlige cyklus.

-Der findes også en teori om at Lord Of The Ring er planeten saturn, men det har keyoflife ikke fundet evidens for!?

Lørdag =

Lørdag er Loke eller Lodirs dag (fra nordisk mytologi).
Jødernes lørdag hedder Saturday (saturns dag). Oprindeligt er søndag den første dag i ugen, og lørdag den sidste dag. Derfor holder jøderne Sabbath om lørdagen.

-Lørdag kan også forståes som vinterhalvåret (hvor solen "hviler"), og resten af ugens dage repræsenterer de 6 måneder i sommerhalvåret.

Lucifer =

Lucifer betyder "lysbringeren".
Helt grundlæggende, er lysbringeren et egyptisk fænomen for stjernen Sirius (Isis, The Blazing Star), som bringer solen med sig hver morgen. Lysbringeren er samtidig også planeten Venus, alt efter hvilken tid på året det er.

Grundlæggende skal Isis og Venus betragtes som det samme, de er begge morgenstjernen der bringer solens lys med sig i sommer- og vinterhalvåret.

At Lucifer og Satan kan sættes i forbindelse med hinanden er helt rigtigt. Dog ikke på den måde det bliver opfattet indenfor det kristne religiøse dogme! Begrebet satan er helt grundlæggende et begreb for at "solen vender", og det er nøjagtigt det der sker den 25. december om morgenen, når Sirius trækker den nyfødte sol med sig op fra horisonten.


Lucifer kan fortolkes på flere forskellige måder, her nogle eksempler:

-Lucifer er også stjernen over Bethlehem, som er en metafor for at solen (søn) fødes på ny, og starter sin årlige cyklus forfra.
-Isis bringer sin søn Horus (solen) til verden (hun er lysbringeren).
-Planeten Venus bringer morgengryet (lyset) med sig hver morgen (Venus er lysbringeren).
-I Egypten bringer stjernen Sirius morgengryet med sig (Sirius/Isis er lysbringeren).
-En mor føder en søn, søn betyder sol (moderen er lysbringeren).
-Jomfru Maria bringer sin søn (sol) Jesus til verden (Jomfru Maria er lysbringeren).
-Ishtar (Isis) får sønnen Tammuz (solen), som tilfældigvis også er hyrde ligesom Jesus (Ishtar er lysbringeren).
-Frimurerne dyrker The Blazing Star som en metafor for oplysthed (illuminisme).

Og mange mange flere...

Alle andre analogier baseret på Lucifer, end den der er beskrevet herover, er et resultat af mis- eller omtolkninger indenfor religiøse dogmer!

Luke Skywalker =

Luke (solen) + Skywalker (himmelvandrer), er solen der vandrer igennem zodiaken i sommerhalvåret/dagen. Darth Vader er solen der vandrer igennem zodiaken i vinterhalvåret.

-Luke Skywalker er den egyptiske gud Horus (solen) .
-Darth Vader er den egyptiske gud Seth/Osiris (solen om natten).

Lunefuld =

Lunefuld betyder Fuldmåne (Lunar-full). Månens rigtige navn er Luna.

m

M =

M er den egyptiske hieroglyf for vand, Mare, Mars, Maritim, Mother (Water), Marine osv.

-Unicode ???? U+13216

Magi =

Mag betyder bevægelse på Sanskrit og er en beskrivelse af de grundlæggende principper i feltet. Magnetismen i bevægelse skaber fysisk materie. Ren mag-i!

Magnetisme =

Ordet magnet kommer af mag (sanskrit for bevægelse) og net (net/grid "gitter"). Magnetisme er torus feltet, hvorfra det fysiske univers udspringer.

Magnetisme er den ene af de to grundprincipper der udgør hele universet og dets fysiske indhold. Magnetisme og di-elektricitet udgør til sammen torus feltet "magnetismen". Centrum af en magnet er "plane of inertia", hvorfra magnetisme "tyngdekraft" og di-elektricitet "antityngdekraft" udledes og falder tilbage ind i centrum, i en uendelig cyklus. Effekten er elektricitet (fysisk materie).

Egypten
Allerede i det pre dynastiske Egypten havde man opdaget magnetismen og feltet, som blev beskrevet igennem de metafysiske aspekter af Aset (senere Isis), Asur (senere Osiris) og Heru (senere Horus).

Mandag =

Mandag (Monday) betyder månes dag.

-Ordet måne (moon) kommer af ordet mono, fordi månens cyklus (en måned) er én (mono) 12. del af et komplet år.
-Ordet mono betyder; én eneste, alene, et, tallet 1 (one).

Marylin Monroe =

Marylin Monroe er Norma Jeane Mortenson's kunstnernavn. Marylin= Jomfru Maria (Mary), og Monroe= mono-river (månefloden), som er en metafor for vandet i livmoderen hvorfra sønnen/solen bliver født.

Matematik =

Matematik kan også fortolkes som "matter-magic" (effekten af magien).
Matematik betyder bogstavelig talt "det som er lært", "erfaringen", som er synonym med den fysiske effekt (matter), som udspringer fra den ikke-fysiske kilde (magien/magnetismen i feltet).

-Matematik kan udelukkende bruges til at definere det fysiske univers, som er effekten af det ikke-fysiske univers (feltet)!
-Matematik er et værktøj til at tælle kvantum, og virker kun hvis der er fysiske objekter (et kvantum/partikler) der kan tælles.
-Matematik er et glimrende værktøj til at udregne effekten af noget, men aldrig årsagen til effekten!
-Ordet Magi (magic/matic) betyder kilden, hvor delen mag (bevægelse) er magnetismen i feltet (det ikke-fysiske, hvor alt fysisk udspringer fra). 

Messias =

Messias (Messiah) betyder "den salvede", som bogstaveligt betyder "solens frelse" (the saving of the soul.).
Solens frelse er blevet til sjælens frelse i den kristne analogi, hvor man bruger solens genopstandelse som metafor for sjælens frelse. Sol og sjæl (soul) er samme ord.

-Solen er det fysiske aspekt (solen i sommerhalvåret/dagen), og sjælen er det metafysiske aspekt (solen i vinterhalvåret/natten/mørket). Læs også om sål /hæl, samt den sorte sol.

-Solens frelse sker ved vintersolhverv, hvor sjælen (den sorte sol, døde sol) bliver forvandlet til den fysiske sol, som manifesterer sig ved forårsjævndøgn.

Metafor =

En metafor er "noget" der dækker over noget andet end det umiddelbart ser ud til.

-Metaforer er et glimrende værktøj til at forenkle, eller skjule kompleks viden. Religion og astrologi er nok nogle af de bedste eksempler!
-Metaforer opstår oftest som et resultat af mistolkning, eller fordi man prøver at skjule et budskab.
-Problemet med metaforer er at de oftest leder til mytologi, religion og uvidenhed.

Et godt eksempel på en 3. metafor er st. Peter (Katolismen), som er en metafor for Jupiter (romersk gud), som er en metafor for egyptiske Ptah, som er den egyptiske Osiris (solen i vinterhalvåret) der nærmer sig forårsjøvndøgn, hvor den spreder lys og liv over verden. Dvs. at solen i en bestemt position i sin årlige cyklus, pludselig ender med at blive til navnet Peter.

Metafysik =

Metafysik betyder "at beskæftige sig med de mest grundlæggende principper", hvilket hentyder til de ikke-fysiske principper af kosmos.
Metafysikken er oprindeligt den overordnede redegørelse for universets funktion, hvori fysikken kun indgår som en del af den samlede metafysik. Med andre ord så findes der KUN metafysik.

Feltmekanik
Principperne i metafysikken er det samme som læren i feltmekanikken (felt teorien). Teknisk set er det læren om naturens/universets eneste to grundprincipper, di-elektricitet og magnetisme, som skaber elektricitet (det fysiske univers).

Fysik
På grund af atomismens/materialismens fremtog har fysikken i dag (2019) overtaget den ledende rolle i de astrofysiske teorier. Her prøver man at redegøre for grundprincipperne i universet, ved hjælp af fysiske partikler (kvantum) og relativisme.
Det er en direkte nedgradering af den oprindelige forståelse af metafysikken, specielt fordi partikelteorierne udelukkende benyttes for at få de matematiske ligninger til at gå op, og ikke omvendt.


Med lidt god vilje kan man forklare forskellen på metafysik og fysik således:
Hvis man mener at handling kommer før tanken, så skal man bare fortsætte sine studier i kvante/partikel teorien, hvorimod, hvis man tror at tanken kommer før handling, så bør man fortsætte sine studier i feltmekanikken!

Monisme =

Monisme er platonismens lære om at alt kan føres tilbage til et grundprincip.

Den græske Monad er "Gud" i skyggelse af et naturligt metafysisk fænomen, som også kendetegnes som Aether og inertia (en del af magnetismen). Monismen er ikke en religion, men snarere en videnskab i metafysik via brugen af retroduktiv logik. Filosofi er den forkerte betegnelse! Principperne i monisme og feltmekanikken hænger uløseligt sammen, hvilket gør monismen til det absolutte fortrukne sted at starte sine metafysiske studier.

Monad "den eneste" kan forbindes til følgende:

-Den eneste ene
-Aset/Isis (alt før det fysiske univers)
-Mona Lisa (Monad-Isis)
-Mono
-Money (Juno Moneta, nymåne lige efter forårsjævndøgn)
-Måne
-Jomfru Maria
-Monotom (Mono+Tom), det samme som Atom og egyptiske Atum.
-Et tallet 1 (one)

Mor =

Mor (Mother) betyder grundlæggende "det der giver liv til alting" en metafor for skaberen af det fysiske univers.

-Ordet Mor kommer fra Maat (egyptiske Aset/Isis, den kosmiske livmoder), som helt grundlæggende er "alt det der kommer før den fysiske verden".

- Mor (Mother) er også beslægtet med Matter (fysisk stof) og Water (vand), Maria, Marine, Maritim osv.

Moses (fra bibelen) =

Ordet Moses kommer fra den egyptiske udtale Mosis, som helt grundlæggende skal tolkes som "sønnen/hyrden der driver solen ud af vandet". Et navn faraoerne brugte, som er en direkte metafor for solen der krydser forårsjævndøgn. Faraoerne var hyrderne der drev solen rundt i sin årlige cyklus.

Astronomi
Moses er stjernebilledet Vædderen, som solen krydser ved forårsjævndøgn 22. marts.

Astrologi
Moses er stjernebilledet Vædderen og planeten Mars, begge symboler for solen der krydser forårsjævndøgn 22. marts.

Religion
-Teologisk set er Moses budbringeren fra gud. Moses er "hyrden" som hjælper solen fra vinterhalvåret ind i sommerhalvåret. (solen/sønnen kommer ud af vandet på horisonten).

-Moses der befrier israelitterne fra trældom i Egypten, er en metafor for solen der bevæger sig igennem forårsjævndøgn.

-Moses der splitter vandene er en metafor for splittelsen af sommer- og vinterhalvår.

Andet
Moses er identisk med egyptiske Thoth, græske Hermes, Tuthmosis, romernes Merkur, østens Buddha mfl.

Myte =

Myte betyder "en viden der bliver overført mundligt (oralt)". Myth og Mouth (myte og mund) har også samme rod. Det meste af den visdom der findes i verden findes i mytologien.

-Myter omhandler oftest historier om guder, helte og giganter, eller andre historier af ukendt oprindelse og har oftest rod i astronomien og solens cyklus.

-De fleste forbinder myter med vrøvlehistorier og overtro. I virkeligheden er de fleste myter en omfattende urgammel fortolkning af kosmologien, som er blevet undertrykt efter religionernes indtog.

n

Natur =

Natur oprinder meget sandsynligt fra det egyptiske ord Neter, der skal forståes som "skabelsen/det samlede fysiske univers".

Begrebet Aether og Neter er "før og efter skabelsen af det fysiske univers" .

Nether =

Nether "nederste", er beskrivelsen af vinterhalvåret, den nederste del af en energicyklus og fænomener udenfor de fysiske sanser.  Det egyptiske udtryk "Nether world" som Osiris hersker over, er en metafor for solen i vinterhalvåret. Man fristes til at sige at Nether er total nederen!

Astronomi
-Natten/mørket i solens daglige cyklus
-Vinterhalvåret i solens årlige cyklus
-Den halvdel i det store år hvor vi befinder os "under" galaksens centrum.

Feltmekanik
-Di-elektricitet/magnetisme

Religion
-Helvede

Fysik
-Protonet

Egypten
-Netherworld (Ausar/Osiris verden)

Andet
-Underverdenen
-Nephilim (Niflheim I nordisk mytologi)
-Dødsriget
-Natten/mørket
-Vinterhalvåret

NEWS (nyhederne) =

NEWS er en sammensætning af forbogstaverne i North - East - West - South (nord, øst, vest, syd).

Niflheim =

Læs under ordet Nether.

Nissan =

Nissan kommer af Nisan, som er den reelle første måned i året. Et nyt år starter oprindeligt først ved forårsjævndøgn den 22. marts, når solen passerer igennem stjernebilledet vædderen (vædderens tegn).

Notre dame kirken =

Notre dame betyder "Vores dame" (Jomfru Maria), som også er den egyptiske gudinde Isis og Babylonske Ishtar.

-Paris betyder også helt grundlæggende  "pour-Isis" (for Isis).

Noumena =

Noumena er det modsatte af et fænomen.

Vi er generelt opslugte af fænomener og effekter og udelukker derfor ofte årsagen til effekten. Man kan kun bedømme noget som har en aktivitet, ellers er vi ikke klar over at "noget" er der. Noumena beskriver grundprincippet i alt det der "er der", men som ikke kan observeres. Noumena er et af de ord der mistede sin oprindelige betydning ved oversættelsen til latin.

Feltmekanik
Noumena er di-elektricitet og magnetisme

o

Okkult =

Okkult (Occult) betyder skjult, og henviser helt grundlæggende til alkymiens tolkning/mistolkning af metafysikken (den ikke-fysiske verden).

-Mange mismistolker okkult som "at skjule noget for andre" eller "en viden nogen vil beholde for dem selv".
-Det meste af den okkulte og esoteriske viden der udsprang i alkymismen, er bygget på metaforer og mistolkninger af den oprindelige egyptiske metafysik.

Religion
I religionerne blev okkult viden sammenlignet med at tilbede satan eller djævlen. Det var selvfølgelig et trick man brugte for at holde de troende fast i de religiøse dogmer.

Egypten
Okkult er Amun, som er en metafor for egypternes sorte sol "sjælen" og vinterhalvåret.

Oligarki =

Oligarki er sammensat af ordene Oligos "lille gruppe" og Archon "to rule" (fåmandsvælde)

-Archon er grundlæggende solen i sin ark/bue, som leder (ruler) i sin årlige cyklus.
-Archons var også en betegnelse for bystyret i Athen, Grækenland.
-Aristoteles var den første der brugte ordet oligarki.

Olympen =

Olympen (Olympus) er sommerhalvåret og dagstimerne "bjerget", den øverste og lyse halvdel af solens cyklus.

-De 12 guder på Olympen er de 12 stjernebilleder solen passerer i sin daglige og årlige cyklus.

On =

On er en egyptisk betegnelse for solen "Tænd lyset", "bring lyset frem" eller "at være oplyst". Heliopolis i Egypten hed tidligere On (Solens by).

Ond (Evil) =

Ond (Evil) kommer af Eve-El, og kan tolkes som "guds/solens lys bliver udlignet og mørket sænker sig", en metafor for vinterhalvåret. Det samme gælder for ordene Helvede og djævel

Bemærk at EVIL stavet bagfra er LIVE, som symboliserer sommerhalvåret/dagen, det livsgivende.

Onsdag =

Onsdag (Wednesday) er Odins dag og  planeten Merkur's dag.

Osiris (Asur) =

Asur (senere Osiris) er den oprindelige egyptiske term for solen i vinterhalvåret. Helt præcis ved vintersolhverv (årets korteste- og mørkeste dag), hvor solen (Osiris) genopstår, og manifestere sig som Horus ved forårsjævndøgn.

Asur kan også tolkes som "stadiet FØR solen bliver til guld/begynder at lyse". As= "stadiet før det fysiske" +Ur= "lys, ild, guld".

Egypten
-Osiris er bror til Isis, og sammen er de forældre til sønnen Horus (solen).
-Osiris symboliseres med obelisken (toppen af obelisken er sommersolhverv).

Feltmekanik
-Osiris og Isis er di-elektricitet og magnetisme, der sammen skaber elektricitet.

Fysik
-Osiris er "protonet" (Isis er neutronet).

Religion
-Osiris er faderen i faderen, sønnen og helligånden.
-Osiris er Satan der regerer over helvede (fanatiske kristne).
-Osiris er Jacob (Israel) fra den jødiske bibel (Genesis/mMosebøgerne)

Astronomi
-Osiris er den nederste del af zodiaken med centrum i stjernetenet stenbukken (gedebukken).

Andet
Azur (Asur) "det azur blå hav". (Azur er vand, en metafor for solen" under vandet" i vinterhalvåret).
 

Ottetal (8) =

Ottetallet er sammensat af to S'er som symboliserer solens evige cyklus.

-Otte (æhta/eight) er også "weight", som skal forståes som fysisk masse.
-8 tallet repræsenterer cyklussen mellem Aether og Vægt, det ikke-fysiske (eight) og det fysiske- (weight) univers.
-Solens årlige cyklus danner et ottetal på himle (analemma).
-Ottekanten repræsenterer Isis, den kosmiske livmoder. Læs mere under ottekant!
-W'et I Weight er et symbol for vand, et symbol for den kosmiske livmoder, hvorfra solen/livet fødes.

Feltmekanik
Ottetallet symboliserer også torus feltet (set fra siden). Den evige energicyklus af di-elektricitet og magnetisme i kosmos. Krydset i ottetallet repræsenterer elektricitet (fysisk masse, kristus, christ, krishna, korset).

p

Pallavicini =

I ordet Pallavicini (Persisk-Romersk familie dynasti) finder man ordet Allah "p-Allah-vicini", og Vicini= "tættest på/nærmest". "Dem der er nærmest Allah/solen".

-Pallavicini familien har indført sufi islamismen I Italien igennem The Italian islamic religious community (COREIS), samt Interreligious Studies Academy (Accademia ISA).

-Sufi betyder "viden", ligesom i filosofi (kærlighed til viden). Sufismen er mysterieskolen indenfor islam, og er klart den mest positive del af islam.

Paris =

Paris betyder grundlæggende pour Isis. "for Isis".

Pastor =

Pastor (kristen præst) har rod i astor (astro), og skal tolkes som solens "hyrde" igennem zodiaken i sin årlige cyklus.
Officielt er pastor en "hyrde" (sjæle-hyrden). Det er en analogi for solen der hyrdes fra vinterhalvåret (sorte sol/sjælen) og ind i sommer halvåret (solen/oplysthed) ved forårsjævndøgn. Faraoerne var også solens hyrder (High Ram).

-Den sorte kåbe symboliserer vinterhalvåret/natten/vandet (den sorte sol/sjælen).
-Præstekraven "hjulet" symboliserer solens årlige cyklus.
-Hovedet på præsten symboliserer solen over vandoverfladen (den nyfødte søn jesus der kaster lys over verden).

Man kan også bruge analogien om at kjolen er Osiris (den sorte sol/sjæl), der fødes ud igennem præstekraven (Isis skød), og Horus (den fysiske sol) manifesterer sig over vandoverfladen (horisonten). Fødslen af en søn/sol.  

Penge (Money) =

Penge (Money) kommer af den græsk/romerske gudinde Juno Moneta, som er månen.
Det hele er en metafor for kvinden (Isis), som forpligter sig til sit barn ("Juno the young one"), som ankommer fra hendes skød "vandet".

Dette er senere blevet omfortolket til en litterær skabelon for administrationen af verdenshandelen og havret (sø- og Handelsretten). "skibet der ankommer til havnen med sit gods".

Alt der har med penge at gøre, er forbundet med kvinden og vand!

Nogle eksempler er:
Alle skibe er "kvinder", retslokaler symboliserer et skib, currency (den retning vandet flyder), bank (kyst/flodbred), likvid/liquid (flydende) osv.
Navnet Maria (feks. Jomfru Maria) betyder vand, Mare, Marina, Maritim, Mary osv. Det egyptiske tegn for vand er M.

Pepsi (Pepsi Cola) =

Ordet Pepsi kommer officielt fra dyspepsia, som betyder "dårlig fordøjelse", fordi Pepsi oprindeligt var en medicin mod mavesygdomme.

Pepsi logoet sladrer dog om en helt anden tolkning af ordet Pepsi. Pepsi er også navnet på den egyptiske gud Apepi, som Hyksos kongen Apophis navngav sig selv efter.
For at gøre det kort, så er Apepi en metafor for Osiris (solens far), som regerer over vinterhalvåret "vandet" , hvorfra solen/lyset fødes. Pepsi logoet symboliserer solens/lysets fødsel.

Philosophers stone =

Philosophers stone er det metafysiske aspekt i solens årlige cyklus. Fra bly til guld er en metafor for solens vandring fra vinter- til sommersolhverv (rejsen fra uoplyst individ til oplysthed og illuminisme). Orden ud af kaos.

Pinocchio =

Pinocchio er sammensat af Pine (kogle) - Occhio (øje). Koglen og øjet er begge symboler for den højere bevidsthed, og historien om Pinocchio handler om rejsen fra uvidende materialistisk individ, til et oplyst væsen. Selvfølgelig hente fra analogien om solens rejse fra vinter- til sommersolhverv. Illuminisme.

Platonisme =

Platonisme er helt grundlæggende teorien om at tanken kommer før handlingen. At fysisk materie udspringer fra det ikke-fysisk medium Monad "Gud".
Den platonisme der tages udgangspunkt i her, starter hos Pythagoras (med trekanten), videre til Platon, og slutter hos Plotinus, som er den absolut vigtigste brik for at forstå platonismen.

I platonismen findes der KUN en overordnet metafysik, som også indeholder fysikken.
Eksempel... Hvis jordkloden med land og vand er den samlede metafysik, så beskriver fysikken kun landjorden men aldrig vandet.

-Platonismen er den mest rendyrkede form/metafor for forståelsen af den egyptiske metafysik, forklaret igennem den perfekte trekant, pentagrammet og Phi.

-Platonismen bygger på den oprindelige forståelse af metafysik, bygget på retroduktiv logik og "matematik".

-Matematikken i platonismen var baseret på symbolikken i tallene, og ikke som tælle-redskaber, som de bruges i dag.

-Platonismen redegører for feltmekanikken.

-Kun ca. 30% af Plotinus værk er oversat korrekt til latin. Thomas Taylor er den eneste der har lavet en tolkning der er værd at læse.

Pleiadians =

Pleiadians er en betegnelse for en race på jorden, som angiveligt skulle komme fra stjernekonstallationen plejaderne.
Det er en typisk New Age fortolkning af metafysikken og astronomien.

-Plejaderne er en del af stjernebilledet Tyren, som solen krydser i foråret. Plejaderne bliver derfor brugt som en metafor for den nyfødte sol (oplysthed).

Prince of Darkness (Mørkets fyrste) =

Prince of Darkness er en metafor for solens cyklus i vinterhalvåret (den sorte sol/sjælen).

Egypten
I vinterhalvåret og natten regerer "den sorte sol/sjælen", fordi den fysiske sol ikke er synlig om natten, og betragtes som død om vinteren. Når solen (Horus) går ned bag horisonten bliver den til Set (sun set), og dermed mørkets prins.

Når solen når til midnat og korteste dag på året (vintersolhverv), bliver den til mørkets fyrste (Osiris). Osiris dør, men Isis gør sig selv gravid med hans afskårne penis, og solen (Horus) fødes igen på ny ved forårsjævndøgn (prinsen på den hvide hest).

Prins =

Prins betyder "den første" og er grundlæggende en metafor for solen (den først fødte søn/sol).

En prins eller kronprins, er den første fødte søn af en monark. Søn betyder sol og Monark (mono-ark) betyder "en der hersker alene", solen er enehersker i arken/buen. Men der er mere. . . For roden til mono er måne, og derfor kan monark også være "måne-ark", som er en metafor for natten (den kosmiske livmoder) hvorfra solen/prinsen skabes. 

Pyramide =

Pyramide er sammensat af ordene Pyra "ild" (skal forståes som lys!) og Mid "i midten", hvilket samlet skal opfattes som "centrum for lys".
Ordet pyramide er den græske betegnelse for trekanten, som er symbolet for elementet lys.

Ordet pyramide har INTET med pyramiderne i Egypten at gøre!

-Pyramiderne i Egypten hedder Per-Neter "huset af naturen", som skal forståes som "summen/fundamentet af det fysiske univers", fordi pyramiden konstrueret som den perfekte trekant (1-1 Phi), er den grundlæggende geometriske form for byggestenen til alle andre elementer. Ref. Pythagoras og platonismen. Man kan ikke lave et byggeri der fortæller mere om universet, end en perfekt pyramide!

q

QRSTU =

Bogstavrækken qrstu i alfabetet er kristus, et symbol for "krydset" (vintersolhverv) der hvor solen genopstår.

r

Ra =

Ra er en efterfortolkning (3. metafor) af principperne bag den oprindelige egyptiske term Hero, som senere bliver til Horus, og derefter Ra. Ra er den fysiske sol, og Amen-Ra er den "sorte sol/sjælen" (solen når den ikke kan ses).

Ra er grundlæggende den "nyfødte" sol ved forårsjævndøgn (skabelsen/Ram), hvor den fortsætter sin cyklus til efterårsjævndøgn, hvor den bliver til Amen-Ra. Ra er den figur der senere har dannet grundlag for skabelseshistorierne i ALLE de abRAhamske religioner!

Herunder vises nogle eksempler på hvordan Ra indgår i forskellige nøgleord:

-AbRAkadabra
-AhuRA Mazda
-BRAhma
-FaRao
-High Ram (Moses, vædderen, egypten)
-HaRa kristna
-Islam (IsRam)
-IsRael
-KoRanen
-MahabhaRAta
-Mola Ram
-Præst (PRAst)
-Rabbiner (jødisk religiøs lærer)
-Ram (vædderen/lammet)
-Ramallah
-Ramadan
-Ramayana
-Raphael (healer solen)
-Rastafarianisme
-SaRa og AbRaham
-Sita Ram
-TheRAvada (Buddhisme)
-Thor (ThoRa), nordisk mytologi.
-ToRaen
-ZaRAthustrisme


Andre:

-Frekvens (fRAkvens)
-Højre (Right/RAight)
-Proton (pRAton)
-Radio
-Radiator
-Rainbow
-Rød (RAed) rødt lys, red shift


Læg mærke til flere ord i Isis-Ra-El trilogien:

-Allah (Ellah)
-Bab-EL-ON (Babylon)
-BibEL
-ELohim
-EL-ON-DON (London)
-EL-DO-RA-DO (den forgyldte/solen kaster guldstøv).
-Raphael (healer solen)

Ragnarok =

Ragnarok er når solen passerer efterårsjævndøgn

Ram =

Ram (Right Ascension of meridian) er jævndøgnslinjen, de to punkter hvor solen krydser forårs- og efterårsjævndøgn.

-Ram er også stjernebilledet vædderen/lammet.
-Ram er også egyptiske Ra (Horus)
-Ram er også Moses fra biblen
-Ram er opdelingen af sommer- og vinterhalvår
-Ram er lammet i religionerne, der slagtes når solen vandrer fra vædderens- til tyrens stjernebillede
-Ram er Faraoerne (hyrderne der driver solen fra vinterhalvåret ind i sommerhalvåret).
-Ram er også en præst.

Feltmekanik
Det punkt der afgøre hvornår cyklussen af tid (energi) starter og ender. Feks. døgnet, året og det store år.

Rama =

Rama (Hindu gud) kommer af Ram som grundlæggende er solen.

Regnbue =

Regnbue (Rainbow) kommer fra Ra,s bue/ark (bow of Ra), solens ark/bue.

Ridder (Knight) =

Ridder (Knight), knægt kommer af betydningen "ung dreng" som er en metafor for den nyfødte sol, som er efterfølger af kongen. Horus er den unge sol, og efterfølger af sin far Osiris i den egyptiske mytologi. 

Rom =

Rom (Rome) hovedstaden i Italien er hentet fra egyptiske Ram "solen der rejser sig". Roms symbol var falken ovenpå kransen, en metafor for solen der rejser sig i sin årlige cyklus. Læs mere om Ram, Ra eller Horus.

Romeo og Julie =

Romeo og Julie er historien om solens årlige cyklus. De to elskende som er uadskillige, men samtidig altid befinder sig modsat af hinanden, som lyset og mørket, eller skønheden og udyret.

-Romeo og Julie er også sommer- og vinterhalvår, natten og dagen, lyset og mørket osv.

Royal =

Royal er betegnelsen for at solens står på sit højeste punkt i sin årlige cyklus (sommersolhverv).

-Royal symboliseres med en krone af guld på toppen (kongekronen).
-Royal er også den oplyste/illuminerede
-Royal er topstenen/hjørnestenen I solens ark/bue (frimureri).

Røde hav (bibelen) =

Det røde hav (red sea) i bibelen er en metafor for daggry, hvor den nyfødte sol spreder sin morgenrøde i vandet "fostervandet fra den kosmiske livmoder".

-Moses der fremhæver sin stav så det røde hav splittes i to, er en metafor for skellet mellem nat og dag ved daggry.

s

S =

Bogstavet S er slangen (The Serpent), den egyptiske sorte sol (sjælen), hvorfra det fysiske univers udspringer. En metafor der er hentet fra solen der krydser forårsjævndøgn, i sin årlige cyklus.
-Ottetallet er to S'er der er sat sammen, og udgør hele solens cyklus (Analemma).

Salomon =

Salomon (solomon) er sammensat af Solo (solen) - Mono (månen). Salomons tempel er grundlæggende solens årlige cyklus, som senere er blevet brugt som analogi i metafysikken.

-Solo (solen) er den fysiske verden og oplysthed.
-Mono (Månen) er en metafor for "mørket" (den ikke-fysiske verden), solen om natten/vinterhalvåret, bevidstheden, den sorte sol (sjælen).

Salomons tempel =

Salomons tempel i Jerusalem er en metafor der bygger på solens cyklus i sommerhalvåret. Salomons tempel er senere blevet til en analogi med fysiske templer og kirker, der symboliserer menneskekroppen, hvor det helligste af det helligste rum (alteret) fungerer som metafor for kraniet, hvori bevidstheden/sjælen sidder. Illuminisme.

- Jerusalem er sommersolhverv, solen på sit højeste punkt i sommerhalvåret og dagen "zion bjerget".
-Pagtens Ark er en metafor for solens ark/bue i sommerhalvåret.
-Der har aldrig eksisteret et fysisk Salomons tempel i Jerusalem! Det hele er en analogi bygget op omkring astronomien, samt forskellige tolkninger af metafysikken fra mellemøsten og Egypten!

Sankt Peter =

Sankt Peter fra den Katolske kirke er Jupiter, en metafor for solen der vandrer igennem stjernebilledet fiskene ved forårsjævndøgn "skaberen af det fysiske univers".

Den romerske gud Jupiter er hentet fra den egyptiske gud Ptah, som er en analogi for solen Sjælen) der vandrer igennem stjernetegnet fiskene, og manifesterer sig fysisk ved forårsjævndøgn "skaberen af det fysiske univers".

Jupiter er også følgende:

-Ptah (Osiris) i egyptisk mytologi
-Thor i nordisk mytologi
-Indien Sanskrit "Dyaus pitar"
-Zeus i græsk mytologi
-Jupiter i romersk mytologi
-Planeten jupiter i astrologien
-St. Peter i den romersk katolske kirke

-Andre myter; Den gamle kloge mand med langt hvidt skæg, Julemanden mfl.

Satan =

Satan kommer helt grundlæggende af forståelsen "Set-Turn", den egyptiske gud Set (solen om natten) der runder vintersolhverv, "og bliver til Osiris" som skaber den nye sol der fødes ved forårsjævndøgn.

Alkymi
-Satan er bly

Astronomi
-Satan er det samme som stjernebilledet stenbukken (Capricorn), "hjørnet" hvor solen vender.
-Satan "Set-turn" er også blevet brugt til at navngive planeten Saturn, fordi den "hersker" i vintermånederne.

Egypten
-Satan er bla. Set og Ptah mfl. alle synonymer for Osiris (solens forskellige punkter i vinterhalvåret).
-Satan symboliseres med obelisken (sommer- og vintersolhverv).

Religion
-Satan og djævelen er de religiøse dogmers syndebuk, baseret på en mistolkning af astronomien og metafysikken.
-Ond, Evil (d-evil), djævel osv. er alle misfortolkninger af vinterhalvåret/natten.

Andre
-Satan er synonym med Kronos, manden med leen, der "spiser sine egne børn".

Satanisme =

Satanisme kommer af ordet Saturn "Saturn-isme". Satanismen bygger grundlæggende på analogien om solens årlige cyklus, når den runder vintersolhverv (den korteste dag i vinterhalvåret).

Intet ondt i det!

-Romerne dyrkede Saturn i deres årlige festival Saturnalia, ved vintersolhverv, som en hyldest til solens genopstandelse.

-Ved vintersolhverv krydser solen stjernebilledet stenbukken, som også symboliseres med gedebukken.

-Saturn dyrkes også i jødiske og muslimske traditioner, igennem den sorte kube (Kaba, Tefillin) "sjælen der bliver til solen" ved vintersolhverv.

På grund af fatale mistolkninger af de astronomiske aspekter omkring Saturn og vinterhalvåret, er satanismen kørt helt af sporet. Hovedsageligt pga. religionernes indtog, hvor Satan er blevet til en djævle-analogi for alt det onde.

Som et resultat af religionerne -især det kristne dogme- er der opstået sataniske kulte, som en opposition (modstander) af kirken. Satanisterne er grundlæggende hverken bedre eller værre end andre religiøse, da de også bygger deres doktrin på mistolkninger af metaforer fra en underlæggende viden.

Som i alle andre religioner findes der også et mindretal af fundamentale satanister, som dyrker og udøver metaforerne i praksis (ofringer, blodritualer og den slags). Dette er dog LANGT FRA tilfældet i de kendte sataniske kirker!

Satanisterne manifesterer at "Satan repræsenterer ubesmittet visdom i stedet for hyklerisk selvbedrag!". En "visdom" vel at mærke, som er baseret på mistolkninger af metaforer fra en underliggende viden, som de ikke selv har grundlæggende forståelse for.

Satanisme er ikke farligt! Det er de fundamentalt indoktrinerede og religiøse fanatikere til gengæld! Dem som opfatter og dyrker metaforerne i lavpraksis! Og de findes alle steder, både i- og udenfor religionerne.


-Moderne Satanisme handler grundlæggende om at man afstår fra alt åndeligt, og derfor betragter individet som gud. "materialisme" og ateisme.

-Mange elitefamilier og forretningsmænd som er oplært i højere viden (astronomi), har i århundrede benyttet analogien i Satanismen til at skabe idolisme, forbrugermentalitet og materialisme blandt alm. mennesker (forbrugere).

-Baphomet figuren (gedebukken) er ikke satanisternes opfindelse. Læs mere om Baphomet.

-Fejringen af Julen er grundlæggende lige så meget et Satanisk ritual, som det er en fejring af solens genopstandelse!

Det var lige godt satans!

Saturn =

Saturn er rodforståelsen af at solen "sætter sig", og "vender retning", "runder et hjørne" når den passerer vintersolhverv.

Saturn er et fænomen der er hentet fra den egyptiske gud Set (solen om natten/vinterhalvåret) som vender ved vintersolhverv og begynder sin vandring mod sommerhalvåret. Når solen når sit laveste punkt i sin årlige cyklus, "dør" den. Men den "sår" et frø til en ny sol, som bliver født ved forårsjævndøgn.


-Set- er det samme som sat. Vi kender bla. udtrykket fra hvis man er mæt, så er man sat (solen er sat på sit laveste punkt).
-Solnedgang (sun-set) solen "sætter" sig bag horisonten.


Alkymien
-Saturn er bly (der forvandles til guld). En metafor for at den døde sol genopstår.


Astrologi
-Planeten Saturn hersker fra vintersolhverv 21. dec til 21. februar (stjernebillederne stenbukken og vandbæreren).


Astronomi
-Romerne opkaldte planeten Saturn efter egypternes analogi for solens vendepunkt ved vintersolhverv "set vender".
-Planeten Saturn blev opkaldt efter "Seth", fordi det er den af de syv synlige planeter, der befinder sig længst væk, ligesom solen er længst væk om vinteren.
-Saturn er stjernebilledet stenbukken (Capricorn) "hornet" som solen runder ved vintersolhverv. Symboliseres også med gedebukken!

Egypten
-Saturn er den egyptiske gud Set (solen om natten/vinterhalvåret), som "vender" ved midnat og vintersolhverv (Set-Turn).
-Når Set runder vintersolhverv, "sår" Osiris et frø til en ny sol i Isis mave, der starter med at vokse juleaften, og bliver født ved forårsjævndøgn.

-Saturn kan også fortolkes som solen der vender tilbage i den kosmiske livmoder (Isis mave) ved vintersolhverv.

Græsk mytologi
-Saturn er Kronos (Kronologi/tid), solens cyklus der æder sin egen hale "spiser sine egen børn".
-Kronos der omskærer Uranus, er hentet direkte fra Set der skærer penisen af Osiris. Omskæring af solen er en metafor for at solen starter en ny cyklus når den når vintersolhverv.

Det er herfra de Abrahamske religioner har ideen om at man skal omskære nyfødte drenge.

Religion
-Saturn (Set) er blevet mistolket til den onde Satan og djævelen.
-Saturn (Satan) er solens faldne vinkel (Fallen Angel).
-Saturn har dannet grundlag for Satanismen (den Satanske kirke), som grundlæggende intet har med den kristne Satan at gøre. Der findes uheldigvis fundamentale satanister der dyrker metaforen om Saturn bogstaveligt.

Andet
-Saturn består af Sat-ur-n , Sat= solen sætter sig, Ur= "forvandles til guld" (solen).
-Ordet Urne (hvor asken fra de døde opbevares) kan også tolkes som "tilbage i den kosmiske livmoder hvorfra man bliver genfødt".
-Lørdag (Saturday) er Saturns dag, og var oprindeligt den sidste dag i ugen, ligesom saturn var slutningen på solens cyklus. 
-Lørdag er saturns dag, solens fridag. Søndag (solens dag) er den første dag på ugen.

Schweiz =

Schweiz (Switzerland) betyder Søsterlandet (Schweiz = Suisse = soeur d'Isis = schwester aus isis = sisters of Isis). Søstrene af Isis.
Tempelridderne som bla. flygtede til Schweiz, betegnede dem selv som søstrene af Isis.

Seven-Eleven (7-eleven) =

7-ELEVEn er en metafor for de 7. astrologiske huse/tegn som solen krydser i sommerhalvåret/dagen. Tallet 11 (eleven) er et symbol for jævndøgnspunkterne der hvor lyset udlignes med mørket "el-even out".

-11 er Eva (Eve-n) I kristendommen.

-7 ELEVEn er også mottoet for at butikkerne i starten havde åbent fra 7 til 11.

-Det lille n i ELEVEn symboliserer en hestesko der vender på hovedet, som iflg. japansk numerologi er et symbol for økonomisk held. I virkeligheden er lille n et symbol for at solen går ned bag horisonten ved efterårsjævndøgn.

Sin =

Sin er månen som metafor for natten/vinterhalvåret (den kosmiske livmoder hvorfra solen genskabes hver nat).

-I religionerne, hovedsageligt Amun kulten i Egypten og den efterkommende Abrahamisme, er sin blevet mistolket som synd (synd/skyld). Jesus der dør for dine synder er en metafor for solnedgangen, hvor solen "dør" til fordel for at komme ned i sin (natten) hvorfra den atter genopstår.

-Vejen ud af synden er solens vej ud af natten ved solopgang.

- Adam og Eva spiser af den forbudne frugt. Med denne overtrædelse kommer arvesynden ind i verden og forviser mennesket (den fysiske sol om dagen) fra Guds rige (solens rige) og til et liv i synd (natten). 

Sinai =

Sinai er sammensat af Sin (månen/natten) - Ai (bjerg)  "månebjerget". Månebjerget er en metafor for første fuldmåne efter forårsjævndøgn (påsken). Månen er et symbol for natten/vinterhalvåret, den kosmiske livmoder hvorfra solen fødes ved forårsjævndøgn "bjerget".


Singularitet =

Singularitet er den moderne fysiks tolkning af Aether eller di-elektricitet (Uendelighed uden fysisk realitet).

Sinuskurve =

Sinuskurven (sine wave) er betegneslen for den elektriske puls én op- og nedadgående bue), som oprinder fra analogien om solens årlige cyklus i sommer- og vinterhalvåret.

-(Sinus) Sine= bøjning/kurve/bue
-Wave (bølge/kurve)= bevægelse frem og tilbage/op og ned.

Solens kurve bevæger sig op og ned fra sommer-til vinterhalvår.

Religion
Sine-wave kan også tolkes som "sin of eve" (Evas synd). Historien om Eva i paradiset (sommerhalvåret/den opadgående bue) er en metafor for solen der krydser efterårsjævndøgn, ned i den kosmiske livmoder (vinterhalvåret/den nedadgående bue), hvorfra den bliver genfødt ved forårsjævndøgn. Læs mere under Adam og Eva.

Sirians =

Sirians er en betegnelse af en fremmede race fra stjernen Sirius.
Teorien om Sirians er specielt udbredt i Gaiaismen (New Age kult), og bygger på mistolkninger af astronomien og metafysikken!

Sirians skulle angiveligt være en fremmede race fra stjernen Sirius der lever blandt menneskene på jorden. Det er selvfølgelig endnu en mistolkning af principperne bag den egyptiske gudinde Isis (den kosmiske livmoder).

Sjæl =

Sjæl (soul) kommer af sål, som er det samme som solen på det nederste punkt i sin årlige cyklus (vintersolhverv). Sjælen er også den den sorte sol, fordi man ikke kan se den fysiske sol om natten, og betegner den som "død" i vinterhalvåret.

Alle andre tolkninger af forståelsen sjælen, er bygget på mistolkninger af den grundlæggende astronomiske betydning! Der findes KUN ånd og fysisk manifestation, sjælen eksisterer kun som den fysiske sol "ude af syne", og har intet med menneskelige egenskaber at gøre.

Egypten
-Den sorte sol symboliseres med pupillen i øjet (Horus øje), som er sjælens/solens portaler ved forårs- og efterårsjævndøgn.
-Slangen (oftest to) er selve sjælen, den der ikke sætter fodspor i den fysiske verden. Slangen/sjælen både giver og tager liv, en metafor for solen der rejser sig ved forårsjævndøgn, og falder igen ved efterårsjævndøgn.

Religion
-Slangen i paradiset er "sjælen" som "lokker" lyset fra solen ud af edens have (sommerhalvåret) og ned i vinterhalvåret "Evas livmoder", hvorfra den bliver genfødt ved forårsjævndøgn.

Spiritualitet
-Sjælen må ikke forveksles med spiritualitet! Spirit (Sati) er "sfæren/bevidstheden/den kosmiske livmoder" hvorfra den sorte sol sår frøet som senere bliver til den fysiske sol (det fysiske univers). Læs mere under spirituel.

Solen =

Solen (Sun) har mange navne: Søn, Goth, Helios, Pollux, Lux, Jesus, Horus, On, sjæl/soul, Baal, El mfl.

Solnedgang =

Solnedgang (Sunset) kommer af Sun-Set, den egyptiske gud Horus, som bliver til Set ved solnedgang. Solen sætter sig, går ned bag horisonten

Sort magi =

Sort magi (Black Magic) er grundlæggende et udtryk for solens placering ved vintersolhverv. Her bliver frøet til den nye sol sået, den sorte sol (sjælen), som vil vokse sig stor og manifestere sig ved forårsjævndøgn.

-Den usynlige sol (sorte sol) er magisk fra midnat indtil den manifesterer sig ved daggry.

Sort sol =

Sort sol er et symbol for solen om natten og i vinterhalvåret, senere blevet til udtrykket sjælen. Sjæl betyder sol.

Søn =

Søn (son) er solen.
Hvis du feks. hedder Petersen til efternavn, så betyder det at du er Peters søn/sol.

Søndag =

Søndag (Sunday) er solens dag, og er oprindeligt den første dag på ugen. Søndag symboliserer den oprindelige første måned i året, som starter ved forårsjævndøgn 22. marts.

Søster =

Søster (Sister) kommer af Isis-star, den egyptiske gudinde Isis og stjernen sirius (Babylonske Ishtar).

-Ordet søster skal forståes som den kosmiske livmoder (vinterhalvåret og natten), "vandet" hvorfra solen fødes.
-Søster relaterer også til Sara, Zarathushtra (Zoroastrian) "skaberen af det fysiske univers".

Spirituel =

Rodforståelsen af spirituel kan oversættes til "sfære-ritual" (Sphereritiual), hvilket dybest set betyder at man er i forbindelse med bevidstheden. Alle former for ritualer og åndelig praksis der er forbundet med at være spirituel, bygger på mistolkninger af den oprindelige metafysik.

-Spirit er sfæren/bevidstheden (Gud), og ritualerne der følger efter, er religion.

-Spirit er også oversat til ånd "Guds ånde" eller "livets ånd". At ånde (to breathe) er en metafor, bygget på solens årlige cyklus (sommer- og vinterhalvår, nat og dag).

-Ånden og spirit er to forskellige ting. Ånden er skaberen og spirit er Gud.


Sjælen må ikke forveksles med spiritualitet! Der er forskel på sind (mind) og bevidsthed, og sjælen hører udelukkende til sindet i den psykisk/fysiske verden. Spirit (Sati) er "sfæren/bevidstheden" hvorfra sjælen udspringer.

Betydningen af Sati (Gud), stammer fra det ældste indoariske sprog poli, som Buddhismens tidligste skrifter også blev skrevet i. Den moderne buddhisme har INTET med de oprindelige værdier at gøre, og bygger på doktriner af metaforer, ligesom alle andre religioner.

Alle former for religion (inklusiv spiritualitet) kan mildne sindet hos mange mennesker, men den kan aldrig give grundlæggende svar på noget som helst!

ADVARSEL !
Mange spirituelle bevæger sig indenfor populær spiritualismen, eller er fanget i New Age bevægelserne uden at vide det!
En god indikator for om man er på afveje, er hvis man forbinder spiritualitet med sjælen (soul). Ordet Soul kommer af ordet sol (solo), og tager udgangspunkt i den emotionelle og psykisk/fysiske verden! Spiritualitet omhandler udelukkende metafysiske begreber (mono)!

Feltmekanik
-At ånde er beskrivelsen af feltet, hvis center inertia, skaber bevægelse i en skiftevis kombination af kompression "indånding" (materie/elektricitet) og dekompression "udånding" (ikke-fysisk di-elektricitet/magnetisme).

Sufi =

Sufi (Sufisme) tolkes som "manden af uld", eller bare "uld", som grundlæggende er en metafor for stjernebilledet vædderen (lammet). Når solen passerer stjernetegnet vædderen ved forårsjævndøgn, bliver den født på ny. Det er med teologiske øjne her skabelsen af det fysiske univers starter.

-Sufi er også Sofi (kærlighed)
-Filosofi (Filo-Sofi) betyder kærlighed til viden.
-Kærlighed (Love) kommer fra forståelsen delight, delicious "højere grad af nydelse og tilfredsstillelse", en analogi der bygger over solens lys når den fødes ved forårsjævndøgn "uld".
-Sufisme kan også sammenlignes med Arianisme (Aries/vædderen/Ram/lam), solen/ilden ved forårsjævndøgn.

Syangoge =

Synagoge er sammensat af ordene Sin "månen" og Agoge "guide, lærdom", og skal forståes som templet "hvor man oplæres i solens årlige cyklus", fra den skabes i den kosmiske livmoder" (Isis). Solen er generationen af Isis (genesis).

-Månen er en metafor for natten hvor solen ikke kan ses, fordi den ligger i den kosmiske livmoder "Isis mave", som helt grundlæggende er solens cyklus i vinterhalvåret og natten.

Syncretism =

Syncretism (synkronisme) sammenholder alle religionerne og forbinder dem til den samme kilde af grundviden. Denne grundviden kaldes astroteologi, fordi alle religioner bygger på astronomiske aspekter, især omkring solens årlige cyklus.

Syndefloden =

Syndefloden (deluge) er grundlæggende en metafor for vinterhalvåret, hvor solen daler ned ved efterårsjævndøgn, og rejser sig fra igen ved forårsjævndøgn (også natten og dagen).

t

Tempel =

Tempel (Temple) er sammensat af ordene Temp (jordisk sted), og El (gud/solen) "guds/solens jordiske sted", som helt grundlæggende skal forståes som solen på sit højeste punkt i sin årlige cyklus.

Betydningen af "guds/solens jordiske sted" har senere ændret sig til en analogi for kroppen, eller nærmere kraniet hvor hjernen og bevidstheden sidder. Dette "mis"-koncept blev allerede indført sammen med religionerne i den dynastiske periode i Egypten, hvor videnskabsmænd blev forvandlet til præster.

Templernes oprindelige formål
De fleste tror at de ældste templer i verden, blev brugt til at dyrke solen, guder eller det guddommelige i mennesket, men det er forkert. Hele opfattelsen af at man dyrkede religion eller guder i templerne, er baseret på generationers mistolkninger af den oprindelige metafysik og astronomi.

Oprindeligt var templerne i verden videnskabscentre til at forstå principperne i kosmos. Ikke et sted man gik hen for at bede, ofre eller dyrke sin tro!

Arkitektur
De astronomiske aspekter i solens årlige cyklus blev overført til arkitekturen ved opførelsen af fysiske templer og kirker, som et symbol for at man træder ind i "den åndelige verden". Alle kirker og katedraler i den vestlige verden er kopier af menneskekroppen, hvor alteret symboliserer indersiden af hovedet. Denne analogi er især blevet implementeret af den romersk katolske kirke. Vi skal tro på Gud, men ikke vide noget om Gud.


Vi bruger en katedral som eksempel:

-En katedral har typisk to tårne som symboliserer forårs- og efterårsjævndøgn (den vandrette linje i korset).

-Indgangen består oftest af en åbning der er formet som kvindens skød, som symboliserer indgangen til livmoderen (vinterhalvåret), hvorfra solen skabes.

-Salen hvor tilskuerne sidder kaldes skibet, fordi man opholder sig i vandet "fostervandet" (vinterhalvåret/den åndelige verden) når man opholder sig i katedralen.

-Hvis der er et tredie tårn, så symboliserer det sommer- og vintersolhverv (kortest og længste dag), den lodrette linje i korset (obelisken).

-Hvis der er fire tårne (feks. en moske), så er det solens fire hovedpunkter i sin årligecyklus (jævndøgn og solhverv), Korset.

-Alteret er solens højeste punkt i sin årlige cyklus (sommersolhverv).

-Præsten er "hyrden" der driver solen igennem forårsjævndøgnet, fra den kosmiske livmoder/vandet, og op i sommerhalvåret.

-Oftest har katedraler runde vinduer der symboliserer solen/solens cyklus.


Hele denne analogi er siden dens oprindelse, blevet tillagt et hav af metafysiske aspekter, feks. vandringen fra uoplyst til oplyst individ (illuminisme) osv. Ved splittelsen af den katolske- og ortodokse kirke, stoppede man helt med at bruge skibs analogien i de protestantiske kirker (de fleste danske kirker). Men symbolikken er stadig den samme.

Hele konceptet bag "tro, håb og kærlighed" klinger hult, i forhold til den oprindelige visdom man fik i templerne; viden, lev i nuet og elsk din næste.

Tempelriddernes skat =

Tempelriddernes skat er astronomi, og ikke en fysisk skat af guld og penge.

-Indtil det 4. korstog var tempelridderne almindelige kristne, men efter de fik adgang til arkiverne i Byzantine fik de nys om astronomien og hele den mellemøstlige og egyptiske metafysik. Tempelridderne fortsatte med at udgive sig som kristne, men i det skjulte dyrkede de astrologien.

-Myten om at tempelridderne dyrkede et gedebukkehoved, er helt sandsynlig. Gedebukken er nemlig en metafor for vintersolhverv, der hvor den nye sol bliver skabt, skaberen i egen høje person; Osiris, Nimrod, Saturn, Stenbukken og selvfølgelig Johannes døberen (John The Baptist). "den sorte sol/sjælen".

Terapi =

Terapi (Theraphy) kan også læses som Terra-Phi, Terra= jorden/Hjul/cirkel og Phi Φ symbolet (ikke den matematiske betydning!).  Stedet hvor solen heles.

-Betydningen af Heles (Healing) har rod i Hæl (Heel). Læs mere under Hæl.

Terrorisme =

Terrorisme betyder Government by Intimidation "kontrol/styring igennem frygt".

Encyclopædia Britannica Online definerer generelt terrorisme som "systematisk brug af vold til at skabe et frygt klima i befolkningen og derved opnå politiske mål"

og slår fast at

"terrorisme ikke er juridisk defineret i alle jurisdiktioner"

Encyclopædien tilføjer at

"etableret terrorisme, som ofte kaldes stats sponseret terrorisme, er implementeret af regeringer -eller oftere af fraktioner inde i selve regeringerne- imod befolkningen, imod fraktioner af regeringen eller imod fremmede regeringer.

Det er nøjagtig det der er sket i "krigen mod terror", hvor det ikke er muslimske fanatister der er den reelle årsag til terrorisme, men tværtimod fragmenter af vestens regeringer, som bruger terrorisme imod deres egen befolkning, for at opnå politiske mål. 


Kilder:
Oxford engelske ordbog
Britannica Online 

Time =

Time (Hour) oprinder fra Horus (solen). Hvad er klokken? "Hvor er solen på himlen?".

Tirsdag =

Tirsdag (Tuesday) er Mars dag

Torden =

Torden (thunder) skal grundlæggende tolkes som "at skabe/noget der manifesterer sig fysisk". Solen der manifesterer sig ved daggry.

Torden er en metafor for solen der står op ved daggry, og når vi benytter ordet torden om tordenvejr, er det en mistolkning af rod forståelsen.

-Den nordiske gud Thor bruger sin torden hammer til at bryde igennem skellet mellem natten og dagen.

-Hos indianerne flyver tordenfuglen (solen) fra daggryet op på himlen.

-Den romerske gud Jupiter (JupiTOR) er også en metafor for solen der bryder igennem skellet mellem nat og dag, med hans lyn våben "torden spyd".

-Den græske gud Zeus er også en metafor for solen der bryder igennem skellet mellem nat og dag, med hans lyn-pil "torden spyd".

Torsdag =

Torsdag (Thursday) er Thor's dag (nordisk mytologi), men også den græske gud Jupiter's dag "Jupitor".

Treenigheden =

Treenigheden består af faderen, sønnen og helligånden, hvilket er en metafor for solens cyklus.

-Faderen er den aldrende sol ved midnat lige inden solens cyklus starter forfra.
-Sønnen er solen lige efter midnat til solnedgang.
-Helligånden er nattehimlen "den kosmiske livmoder" hvorfra solen skabes. Nattehimlen er skjult i dagstimerne men følger altid solen.

Tyre (Fønikien) =

Tyre betyder Lilla, og refererer til Fønikernes opfindelse, og brug, af den lilla farve.

u

Univers =

Univers er sammensat af ordene Uni "forenet" og Vers "vibrationer/frekvenser/materie/fysisk manifestation", og kan tolkes som "den forenede samling af fysiske elementer som kan observeres". Bemærk at grundprincipperne i den oprindelige metafysik og felt mekanikken, strækker sig udover begrebet univers!

-Unit (enhed) = en kvantificerbar fysisk enhed der kan observeres og multipliceres.
-Universitet = "en skole der som udgangspunkt bygger sine studier og teorier på det fysiske univers". Heraf kvantemekanikken og partikelfysikken som de mest grundlæggende.

Ved hjælp af retroduktiv platonisk tænkning, kunne en teori også være, at Univers (Uni-Versus) kan fortolkes som "en evig cyklus mellem det fysiske og ikke fysiske", en enhed der vender, eller laver et fase skift. I dette tilfælde ville metafysikken og felt mekanikken være inkluderet! 

Ur (Sumer - Mesopotamien) =

Ur (mesopotamien-old irak) betyder helt grundlæggende solen, som figurerer under metaforer som "gylden", "guld", "flamme", "lys", "ild".

-Ur er solen der fødes ved vintersolhverv "bly bliver til guld".

Uranus =

Uranus er sammensat af Ur (gylden, ild, lys, guld) + Anus (faderen/solens nederste punkt ved midnat). Den græske term er "Himlen" og skal forståes som stjernehimlen, navnligt ved midnat.

Planeten Uranus er navngivet efter solen (faderen, den aldrende sol) på sit laveste punkt i sin døgncyklus. Uranus er også fader planeten til alle de andre planeter. Når solen runder faderen Anus (midnat) bliver den til en ny sol af guld/ild, som fødes ved daggry.

-Anu er faderguden i den sumeriske mytologi.
-Anus (endetarmsåbningen) er opkaldt efter solens laveste punkt "den nederste portal".
-Anubis fra Egypten.
- Ur er der hvor tiden starter og stopper (et ur).

Joken med ur anus (Your anus) er ikke engang en joke!

Utopia =

Utopia betyder "ingen steder" (no where) som skal tolkes som et ikke fysisk sted. Dette ikke fysiske sted er natten og vinterhalvåret hvor solen hypotetisk set ikke er "fysisk" tilstede.  Utopia kan sidestilles med det kristne udtryk Helvede" eller det egyptiske neter world osv.

v

Vesica Pisces =

Vesica Pisces er et symbol for for solens cyklus, lige inden den kommer ord af vandet "bliver født" ved forårsjævndøgn.

-Vesica= ventral "bugen/maven/womb" den kosmiske livmoder/slut fasen af vinterhalvåret/ "vandet hvori fiskene svømmer"
-Pisces= fisk (symbol for vand).

w
x
y

Yahweh =

Yahweh er "Guds/solens eget navn", og er helt grundlæggende et udtryk for solens årlige cyklus igennem de fire årstider. Alle andre analogier er baseret på religiøse mistolkninger!


Yahweh kommer fra YHWH (Yod, Heh, Vav, He), hvor ordet Jehova også kommer fra.

-Yod er solen ved sommersolhverv (den illuminerede/oplyste sol)

-Heh er efterårsjævndøgn (H symboliserer to søjler der er bundet sammen, de to jævndøgn).

-Vav (w, wave, vand) er solen ved vintersolhverv (solen nede i vandet).

-He er solen ved forårsjævndøgn (helten der rejser sig). H symboliserer to søjler der er bundet sammen, de to jævndøgn.


Alkymien
-YHWH er de fire elementer ild, vand, jord og luft.

Andet
-Yod + Heh = Yoda fra Star Wars, den gamle vise sol der spreder lys over verden.
-Yod er også at jodle (man jodler solen frem ved forårsjævndøgn).
-He-Man helten fra 1980erne (solen) med solkorset på maven.
-YHWH, jehova. Yahweh symboliserer alle det samme som korset.

Year (år) =

Year (år) kommer af Yes/IES og betyder solen (solens 360 graders cyklus varer et år).

-Året har 365 dage, men solen står stille fem dage om året omkring solhvervene. Feks. mellem den 21. dec og 25. dec, hvor solen forbliver i den samme grad.
-Se også Yahweh, Jehova, 

Yin & Yang =

Yin & Yang betyder grundlæggende dualitet.

Yin= vand, feminin, skygge, nat, vinterhalvår, månen osv.
Yang= Maskulin, dagslys, dagen, sommerhalvåret, solen, ild osv.

Yin og Yang er misvisende blevet brugt til at navngive Taijitegnet (Yin og Yang symbolet), som er et symbol for "det sublime", som INTET har med Yin og Yang dualitet at gøre!

Taijitegnet er udelukkende en analogi for de to grundlæggende metafysiske principper i universet. (læs mere under Yin og Yang i symboler).

z

Zion =

Zion, Sion (Mount Zion) er grundlæggende en metafor for solen på sit højeste punkt i sin årlige cyklus ved sommersolhverv (illuminisme).

-Zion bjerget er (sommerhalvåret) hvor Jerusalem (sommersolhverv) ligger i toppen af solens højeste punkt i arken (buen/bjerget).

-Zion er pure illuminisme (dyrkelse af lyset), bygget på metaforer af astronomien.

-Zionismen udnytter deres astronomiske viden, til at fastholde bibelhistorierne som fysiske, og derved retfærdiggøre og opretholde en jødisk stat i Israel. Men det ved flertallet af de israelske jødiske konvertitter intet om.

Zionisme =

Zionisme er en "jødisk" organisation der blev stiftet for at oprette en "jødisk" stat i Palæstina. Se mere under Zion.

Zodiac =

Zodiac (engelsk) betyder grundlæggende "cirkel/rotation af dyr", en hentydning til de tolv stjernetegn som solen passerer i sin årlige cyklus.

-Zodiaken er også det astrologiske hjul.
-Zoo betyder "en samling af dyr".

Æ
Ø
Å