Religion

22. september 2016 - Keyoflife

Hvad er religioner egentligt og hvordan er de opstået?
Religioner er trossystemer der typisk er baseret på metaforer som ofte bunder i skabelsen. De mest kendte religioner i dag er doktriner baseret på fortolkningerne af den ældste viden vi har kendskab til, fremlagt med forskellige synspunkter i de enkelte religioner.

Problemet med religionerne er at de bygger på urgamle metaforer som mistolkes og dyrkes litterært, altså at man læser ordene bogstaveligt og dyrker dem i praksis. Med andre ord, så har de fleste troende intet begreb om hvad deres traditioner i virkeligheden handler om, og tillægger dem derfor egne, eller forkynderens værdier. Dette har trukket en lang hale af misforståelser med sig op igennem historien, som magthaverne har draget stor nytte af.


Monoteisme og Polyteisme
Religion er er et værktøj til social kontrol. Efter overgangen fra Polyteisme (flere guderi) til monoteismen (ét guds systemet) i Egypten, startede korruptionen i de forskellige religioner for alvor. Guderne er metaforer for forskellige egenskaber i kosmologien (naturens lov), altså en videnskab om fysik, anatomi osv. Under polyteismen havde man derfor en meget bredere viden, som forsvandt ved indførelsen af monoteismen.

Man kan i grove træk betegne religiøse tilhængere af ét guds religionerne, som uforskyldte ignorante ekstremister. De har lagt sin frie vilje og selvstændige tankegang i andres hænder, hvilket har resulteret i omfattende magtmisbrug og undertrykkelse af viden. Her møder vi især fænomenet "del og hersk strategien", altså de gode mod de onde / Jesus mod Satan osv. Denne strategi bliver stadig brugt dagligt feks. i politik, sport, mode, film osv. Selvom de fleste danskere betragter dem selv som Ateister, eller ikke troende, så er de stadig kontrolleret af religion!Alle religioner oprinder fra den samme viden
Den ældste version af den viden vi har adgang til i dag kommer fra astrologien og Hermes Trismegistus (Hermes Græsk og Thoth Egyptisk), og har dannet grundlag for praktisk talt samtlige religioner i verden. Astrologien handler langt fra om horoskoper og krystalkugler! Astrologi er et sprog, en viden og en kundskab om logik, som er videregivet til os fra urgamle civilisationer. Det er beretninger om kosmologien og naturvidenskaben fortalt igennem stjernebillederne, så man var sikker på at denne viden overlevede.
(En teori kunne være at man lige stod og manglede papyrus efter at den globale katastrofe indtraf ?)Den tekniske forklaring
Set med "videnskabelige" øjne er kosmologien og metafysikken det samme, nemlig naturens egen lov! Metafysikken (også kaldet feltmekanikken) er den overordnede lov hvorfra kvantemekanikken/den fysiske lov (det vi kan se) udspringer.
Man kunne fristes til at sige at materialismen er et biprodukt af bevidstheden (eller mangel på samme).

Disse to love kendetegnes også i mikro- og makro kosmos, eller i religiøse kredse som "som for oven så forneden". I dag er forståelsen af metafysikken fuldstændigt druknet, da de uddybende begreber pga. Græske Atomisters bevidste eller ubevidste fejloversættelser (manglende forståelse af Platon's fortolkninger samt mistolkning af Hermes Trismegistus), blev ført ind under de fysiske teorier og begreber. Det vi i dag kender som partikel- eller relativitetsteorien. Endnu et bevis på at religiøse doktriner undertrykker viden!

I toppen af feltmekanikken befinder den magnetiske kraft sig, som udspringer fra ingenting (feltet), det som i religionerne betragtes som Gud. Magnetisme består af de to eneste grundlæggende kræfter i hele universet; "Gud"/feltet (aether/bevidsthed/ingen frekvens eller ingen bevægelse) og ELektricitet (skaberen/bevægelse/slangen/frekvensen/lyset/quantum/fast stof osv.) hvorfra alting skabes.AMEN
Der er nogle nøgleord som man bør hæfte sig ved i sine studier af teologien. Det drejer sig bla. om ordene EL, RA, ON og DON mfl. som alle hentyder til solen. Enten er der tale om den indvendige skjulte sol (soul/sjæl) eller den fysiske sol på himlen, AMEN!
Anatomien og astrologien forenet i en højere skjult forståelse.

Læg mærke til ordene:
saRA og abRAham, ELohim, AmenRA, bibEL, koRAn, toRAen, haRA KRISTna, mahabhaRAta, RAmayana, theRAvada (Buddhisme),
RAmadan, bRAhma, bab(y)-EL-ON, RAmallah, (E)L-ON-DON, isRA-EL, EL-DO-RA-DO (den forgyldte/solen kaster guldstøv), The high RAm (Moses) osv.Kristendommen
Kristendommen er et Abrahamisk doktrin fremført af de såkaldte "jøder", og er nappet fra den urgamle Egyptiske lære om Kristus (Krishna i Indien) "olien". Den omhandler den del af kosmologien der beskæftiger sig med menneskets anatomi, og som senere i det nye testamente kombineres med metaforen om Jesus, som handler om solens vandring igennem stjernetegnene!

Biblen (både det gamle og nye testamente) er krypteret i dobbelt metaforer, hvilket gør tolkningen nærmest umulig for den utrænede! Hver betegnelse har generelt to betydninger; én astrologisk, og én for anatomien i mennesket. Figurerne i Bibelen er metaforer for stjernetegnene. Husk udtrykket "som for oven så forneden"!

Jesus er intet andet end en metafor for solen, en sekundær metafor for viden om menneskets anatomi. Jesus har aldrig vandret som en fysisk person på jorden, og heller ikke i himlen for den sags skyld!

Her er en oversættelse af de mest kendte metaforer:

Abraham =
Brahma (indien), High Ram (Moses Egypten), den højere bevidsthed i hjernen ref. dyrkning af solen i Egypten (Sun Worship).

Adam =
Atomet/anatomien i mennesket

Amen =
Amun den skjulte sol (bevidstheden), Amen RA (the hidden one)

Bethlehem =
Storehjernen, Cerebrum (Sara/Abram), din øverste bevidsthed

Bibel =
Fader-sol/bevidsthed, Bib= Baba/Papa (far) - EL= (sol), Babel

De 12 disciple =
De 12 stjernetegn

De tre visemænd =
Bæltet i Orions bælte som står i lige linje med Sirius juleaften.

Den gyldne kalv =
Tyrens tegn i astrologien, symboliserer også tyrens tidsalder (år 4000 til 2000 Fvt.)

Den Hellige Gral =
Caduceus/Hermes-Thoth staven med de to vinger (hjernehalvdelene)

Det røde hav =
Blodet i kroppen, natten og vinterhalvåret på det astrologiske hjul

Engle =
Solens vinkler. Hver dag hele året, flytter solen sig 1 grad på himlen, 360 grader på et år.

Eva =
Event, evnen til at formere sig, dette gælder både anatomisk og i fysikken.

Faderen, Sønnen og Helligånden (treenigheden) =
Mind (bevidstheden), Body (kroppen), Soul (sjælen)

Frelse (salvation) =
Salte, de cellesalte/byggesten kroppen er opbygget med (anatomi/kemi)

Gud (fænomenet) =
Er det øverste fænomen i hele feltmekanikken (naturvidenskaben).

Gud (ordet) =
Er betegnelsen for; Generation (skabelse) - Operation (lever) - Dissolve (opløsning), hovedprincippet i naturloven. I astrologien kendetegnes det med Cardinal, Fixed, Mutable.

Himlen =
Øverste bevidsthed i hjernen samt stjernehimlen.

Jesus =
Solen. Guds søn (sol/sun) er opkaldt efter solen (IES) og jupiter (Græske gud Zeus) IES-Zeus.

Jesus går på vandet =
Når solen "vandrer" på horisonten (Horusonten), Horus-sun of Isis.

Jomfru Maria =
Venus, Sirius og kvindens skede. Maria føder lyset (solen/Jesus), en søn (sun/sol).

Judas =
Skorpionens tegn, Judas der forråder Jesus med dødens kys er en metafor for at skorpionen "stikker solen ihjel", så den dør i vintermånederne. Et skorpionbid ligner et sæt læber der har kysset dig, derfor dødens kys.

Jul, Juleaften =
Jul er det astrologiske hjul. Juleaften fejre vi Jesus (solens) fødselsdag, fordi solen efter at have stået stille "været død" i 3 dage fødes på ny, og atter begynder sin vandring mod sit højeste punkt på himlen.

Juletræet =
Livets træ, anatomien i kroppen med nerve- og blodbaner mm.

Kirkeklokken =
Klokke (engelsk bell) symboliserer Baal (solen)

Korset/solkorset =
Symbol for det astrologiske hjul med solhverv og jævndøgn. Tegnet for jord (vandret) og ild (lodret), det samme som fysikken og metafysikken i kosmologien.

Korsfæstning =
Lyset er korsfæstet som fast stof (kød og blod) på det astrologiske hjul/kors. Vi er korsfæstet af kød og blod i det materialistiske univers

Kristus =
"olien" spinalvæsken der løber langs rygraden. Kristus (olien) er inde i dig. Læren om caduceus, slangerne der snor sig om Hermes/Thoth staven.

Lad os skabe mennesket i vort billede... =
Lad os (planeterne og solen) skabe mennesket i vores billede (det astrologiske hjul)

Lammet ofring =
Metafor for afslutningen af marts måned (vædderen/High RAM). Når vi kommer ind i tyrens måned slagtes vædderen (lammet).

Livets træ =
Jævndøgn 21. marts og 21. september samt kroppens opbygning af nerver og blodårer.

Moses =
Vædderen, The High Ram fra Egypten. Moses på bjerget og den gyldne kalv er en metafor for at vi går fra Tyrens tidsalder og ind i Vædderens tidsalder i år 2000 fvt. Moses er vores højeste bevidsthed, vædderen i astrologien. Vidste du at Moses oprindeligt er afbildet med horn i panden?

Noas ark =
Arken er en metafor for solens vandring i sin bue (ark) over dagen og sommerhalvåret, og til sidst ender på Ararat bjerget ved jævndøgn d. 21. september. Læg mærke til dobbelt RA i ararat! Det symboliseres bla. med at lave en bue i en bygning, typisk vinduer i kirker osv.

Pagtens Ark =
Pagten med arken, er den uundgåelige "kontrakt" med det astrologiske hjul (solens cyklus).

Sara og Abraham =
Sara-Abram er en metafor for Cerebrum i hjernen, den øverste hjernehalvdel (hæmosfæren) som besidder vores øverste bevidsthed. Symboliseres med en kuppel i loftet i kirker og katedraler.

Satan =
Saturn hersker over natten og vintermånederne i det astrologiske hjul. Satan (Kronos) spiser sine børn, er en metafor for saturns rolle i astrologien for at saturn hersker over tiden og det materialistiske univers. Saturn afslutter også solens cyklus.

Sjæl =
Vi har ikke en sjæl, vi ER en sjæl (soul/sol)!

Skaberen =
Elektriciteten, Frekvens, Sinuskurven, bevægelse, vibration

Ske din vilje på Jorden, som den sker i Himlen =
Hermes Trismegistus, Thoth "Som foroven, så forneden", As Above So Below, astrologeni og anatomien fungerer ens.

Slangen i paradis =
Solens sinuskurve, med dens positive og negative pol. På et år svinger pulsen med én positiv bue (sommer) og én negativ bue (vinter).

Stjernen over Bethlehem =
Sirius (Isis)

Tjørnekrans (på Jesus hoved) =
Tjørnekransen symboliserer solens stråler.

De 144.000 =
Symboliserer de 144.000 nerveender i kroppen.
Lad os hurtigt løbe igennem de andre kendte religioner for at slå fast alle religioner er opbygget på principperne i Hermes Trismegistus...


Islam
Islam udspringer også fra Abrahamismen og er senere reformeret til et doktrin baseret på venus dyrkelse (astrologi), med profeten Mohammad. Islam blev af politiske årsager reformeret af den Romersk Katolske kirke i samarbejde med Arabiske Kabbalister for at danne en opposition mod de kristne og jøderne fra Egypten. Islam blev skabt i år 600 hvor venus fik en ledende rolle i astrologien, hvilket var inspirationen til det islamiske doktrin.

Muslimer og islam må ikke forbindes som en helhed! Muslimske islamister dyrker forskellige versioner af islam doktrinet mens Muslimers generelle forståelse af Allah er baseret på de grundlæggende principper i Thoth - Hermes Trismegistus (kosmologien). Denne viden er også kendt fra Smagrad pladerne fra Thoth (The Emerald Tablets of Thoth).


Muhammad er den personlighed islam doktrinet er bygget op omkring, nøjagtigt som Jesus i kristendommen. Mohammad har i modsætning til Jesus ingen relation til astrologien! I teorien kunne Muhammad rent faktisk være en Arabisk Ka-Ba-list/Babylonist med kendskab til Hermetismen, som stod i ledtog med den Romersk Katolske kirke?


Her er en oversættelse af de mest kendte metaforer i Islam:

Islam = Isis (venus) og lam (lammet), The High Ram (Moses fra Egypten)
Allah = Gud, "den skjulte sol/bevidsthed" kan sammenlignes med Moses fra biblen
Koranen = koRAn, al-Qur'ān, mener i overført betydning at "læse/oversætte" solens cyklus". Al(El)= sol - Qara'a= læse

Kabba= Den sorte kube i Mekka, som troende islamister skal besøge mindst én gang i livet. Kuben symboliserer saturn, den første planet i astrologien som mennesket skal passerer inden de manifesteres på jorden som kød og blod (fødes).

Den sorte sten i Kabba'en= Er placeret på den VESTLIGE side af den sorte kube (Kaaba). Stenen symboliserer kvindens skede hvor igennem "lyset/solen/sønnen" fødes (Isis, jomfruen, jomfru maria osv. føder sin søn/sol Horus, Jesus osv.). Grunden til at stenen er placeret mod vest, er fordi alt liv og stof skabes/bliver genfødt i vest på det astrologiske hjul i vædderens tegn (The High Ram)!

Den Romersk Katolske kirke
Den Romersk Katolske kirke betyder "den universale kirke", og nærmere bestemt så dyrker de universets cyklus i astrologien. Den Romersk Katolske kirke bygger på Babylonsk Sun Worship. I år 0 (kristu fødsel) fik Jupiter en ledende rolle i astrologien, heraf startede dyrkelsen af sct. Peter (JuPeter).
Jødedommen
Jødedommen er den ældste monoteistiske version af Abrahamismen, som udelukkende er bygget på aspekter i det astrologiske hjul, hvilket er identisk med Kabbalah'en (lykkehjulet-jødisk mystik). To af de syv gudenavne er EL (en metafor for saturn) og Jehova (JHVH tetragrammet) Yōd, Hē, Vav, Hē ( jod-he-vau-he), som er en metafor for de fire elementer Ild, vand, jord og luft!

Elohim betyder "El,s" (skal forståes som saturn's) og hentyder til solen og de 7 synlige planeter, og i 2. metafor, som den indre "sol" og de 7 chakraer, hvor saturn er topchakraen. (ref. Kabbalahen/jødisk mystik). Rabbinere prædiker i synagogerne om lørdagen (sabbaten). En RAbbiner er RA's (Egyptisk solgud) budbringer, som prædiker i SINagogen (måne-templet) på sabbaten om lørdagen, saturns dag (saturday/saturns day).

Synagoge= Sin-agog, måne-tempel
Sinaibjerget= Sin-ai, måne-bjerg
Sabbat= Lørdag (saturns dag)
Israelitternes 12 stammer= De 12 stjernetegn i det astrologiske hjul
Salomons tempel= Solomons tempel, menneskekroppen, solen og månens (solo og mono) ELektriske krop.

Kabbalah= Sæt ordene Ka-Ba-Allah sammen og du udtaler "Kaballah" (kabbalah'en), som i overført betydning betyder Wheel of Fortune (lykkehjulet), som selvfølgelig er det astrologiske hjul. Jødisk Kabbalisme er astrologi. Ka-Ba kan også overføres til Egypten hvor det refererer til sjælens "den indre sol" cyklus. Troende islamister valfarter "tilfældigvis" også til Kabba'en i Mekka (Ka-Ba-Allah).

Hebræisk= Hebrew, en metafor for "Eyebrow" (øjenbryn) som er det astrologiske tegn for vædderen (The High Ram/Moses)
Toraen= ToRAh, Yahre. I overført betydning menes der; "at skyde en pil for at ramme et mål på en skydeskive". Torah er tyren, et af felterne på denne skydeskive, som er det astrologiske hjul der fortæller sandheden om gud.
Lyt til ordene: Tora, Torah, Toro (El Toro), Taurus, Tyren, Tau-Rho osv. og tænk derefter på den gyldne kalv!

Jødedommen er med andre ord jødernes fortolkning af Egyptiske Thoth / Hermes Trismegistus og astrologien!
Konklusionen må være at uanset hvad vi tror, eller ikke tror på, så tror vi grundlæggende på det samme. Og tro kan kun opstå på baggrund af den ældste kundskab og viden vi har kendskab til, igennem Thoth-Hermetica og astrologien. De er begge metaforer for kosmologien (naturvidenskaben), som i årtusinder er blevet undertrykt for at opnå socialkontrol, med henblik på manipulation af de forskellige kulturer i verden ved hjælp af "del og hersk" strategien.


Det skal på det kraftigste understreges at Keyoflife accepterer alle mennesker uanset køn, mening, overbevisning, religion eller tro!
Denne artikel er udelukkende baseret på resultatet af den research som er lavet på baggrund af esoterisk viden og skjult historie mm.