Den forsvundne civilisation - Ubique

13. februar 2016 - MortonDen forsvundne civilisation - Ubique

De kalder det præhistorisk - et underligt ord. Er de ikke historikere, og er alt, der tilhører den menneskelige historie ikke netop, som ordet siger: historisk?

 

Åbenbart ikke. Så snart en eller anden efterladenskab fra menneskelig civilisation rækker udenfor den vedtagne beskrivelse nedfældet i kilometervis af akademisk litteratur om menneskeheden, er det åbenbart en forløber for denne historie. Måske vi burde kalde historikere for forhistorikere, for de er åbenbart ikke nået til at fortælle historien endnu.

 


 

 

Hvor blev til gengæld historien om forhistorien af? Den emigrerede til det, som historikere kalder for skrøner, mytologi, religion, legender, sagn, osv. Der er i skriftkulten en nærmest hellig tro på, at alle mundtlige overleveringer er upålidelige men at den selv er pålidelig – som skrevet står. De 'glemmer' at fortælle os, at der bag ethvert skrift står en redaktør, mens den mundtlige fortæller er nødt til at konfrontere sit fortæller-publikum. Hvis du fortæller en løgn, er der kontant afregning og øjenkontakt. Hvis du skriver en løgn, kan du udsætte afregningen i generationer. Det svarer til krigskunst dengang og i dag. Dengang var du nødt til at se en mand i øjnene, før du slog ham ihjel. Det krævede kunnen og personligt mod. I dag kan enhver sociopatisk, bumset, Coca Cola-drikkende forvokset teenager med adgang til et joystick bombe skidtet ud af en hel by i udkantsverden med en drone fra et militært kælderanlæg et sted i USA, mens han æder pizza. Hans kunnen består i et par tusind timers computerspil, hans personlige mod er lig nul. Historieforfalskeren skal ikke stå til ansvar for sin ugerning, for han kan dække sig bag bøger blåstemplet af etablissementet, der hyrede ham. Skriverkarl, luderkarl, ågerkarl, pikspiller.

Socialdarwinisme for Dummies

 


Det er her, vi befinder os i dag. En kort opsummering af den afstumpede historie. Den menneskelige civilisation opstod for 6.000 år siden i Mesopotamien, hvor den første bystat blev dannet, og hvor de første kendte – eller rettere anerkendte – skrifttegn blev opfundet.

Dogme 1: Hvis et menneskeligt samfund ikke er en bystat, er det ikke en civilisation. Civitas = bystat.

Dogme 2: Hvis samfundetx beboere ikke skriver, så er de uciviliserede analfabeter.

Med bystatens fremkomst ses udviklingen af militære strukturer.

Dogme 3: Hvis et samfund ikke systematisk myrder løs på sine naboer, er det uciviliseret.

De store bygmestre i den tidligste periode i både Sumer, Egypten havde fra dag 1 en teknisk beherskelse af byggekunst, og var i stand til at drible rundt med gigantiske stenblokke med en præcision, der ikke senere er overgået.

Dogme 4: Viden og teknologi er i stand til at dratte ned fra himlen.

 

Ifølge darwinistisk arkæologi, om vi så må sige, var alle mennesker før civilisationen hulemennesker, der slog løs på hinanden med stenredskaber. Så fik de fingre i kobber og bronze. Senere fandt de på jernet. Til sidst opfandt de atombomben, der er klimakset på menneskelig civilisation.

Dogme 5: Selvom de antikke civilisationer kun havde bronzeredskaber, var de i stand til forarbejde de nævnte stenblokke af verdens hårdeste stenarter.

Dogme 6: Den menneskelige historie er en evolution, hvor alt forbedres fra primitivt til avanceret.

Selvom dette lyder som en joke, så er det rent faktisk, hvad arkæologi og historieskrivning hårdnakket påstår.

Her bliver det samtidig interessant. Vi skal efterfølgende se på alle hullerne i osten. Det begynder at stå klart, at der er tale om en særlig art af Emmenthaler-ost, hvor hullerne er større end selve osten. Men først kunne vi tillade os at lufte et par undrende betragtninger over, hvorfor nogen tilsyneladende har arbejdet så intenst og så længe på at skjule eller ødelægge de indledende kapitler i Den Store Historiebog? Uden hvilke, kunne vi tilføje, resten af kapitlerne nødvendigvis er totalt fucked-up.

 Emmenthaler eller Neanderthaler?
Den oversavede dame og parasitten
Hvorfor denne ihærdighed, kunne vi spørge os selv? Hvorfor denne rædsel for, at mennesker skal finde ud af, hvem deres forfædre var, og hvad de var i stand til? Hvis vi fandt ud af, at tidens herskere og deres kulturelle frembringelser nærmest blegnede ved siden af fortidens, ville vi så miste respekten for dem? Er det Imperiets indædte misundelse på al anden storhed end sin egen udstrakt i tid?

 

vis vi skal starte et sted og slå en pløk i jorden, så startede Imperiet med, at Det Romerske Imperium systematisk udslettede samtidige kulturer og spor af fortidens. Efter først at have udsuget diverse kulturer for alle kulturelle frembringelser, forstås – en sær, perverteret form for respekt. Hvilket organisme, tænker man, har den stil? En parasit! Parasitten holder sit værtsdyr – i dette tilfælde menneskeheden – i live på et sygt og svækket niveau, så værtsdyret kun lige netop overlever men skaber tilstrækkelig med føde for parasittens overlevelse.

 


 

 

Romerne løj om alt, de kunne, for at forherlige sig selv. Men især løj de om én sag: hvem de selv var, og hvor de kom fra. Der er næsten kun ét samtidig folkeslag, der omgav sig med lige så meget løgn om egen historie som romerne: jøderne. Og meget tyder på, at det jødiske selvbedrag i meget høj grad er en romersk opfindelse, for det opstod i forbindelse med den 2. romerske invasion af Palæstina under de flavianske kejsere i Rom i samarbejde med de ultra-ultra-rige jøder i Alexandria. Hele lavinen af designer-historie, historie-forfalskning, designer-religion, ødelæggelse (konfiskering) af viden fra antikkens videnscentre, bla. netop Alexandria, startede her. Man kan diskutere, hvorvidt den udspekulerede kryptiseringskunst er det jødiske bidrag til projektet, mens den rå destruktionskraft og magtanvendelse er det romerske bidrag. Et faktum er, at den menneskelige civilisation siden har lidt af iltmangel pga en kvælende dyne, en ideologiseret smog af uigennemtrængelighed, en mental-kulturel luftforurening, så udsynet til de manglende kapitler af Den Store Historie er blokeret.

 En af de avancerede teknologier, den romerske parasit stjal fra etruskerne, før de blev udslettet.


Den morbide tradition – Imperiet er i bund og grund en dødskult – er fortsat lige siden. Verdenshistorien er som en gigantisk oversavet dame fra et magisk sceneshow. Hele underkroppen og benpartiet mangler. Den Katolske Kirke svindlede løs. Det Britiske Imperium og deres oligarker – både i version 1.0 og 2.0 (USA) – har det som nærmest nationalsport at svindle og lyve for deres indbyggere og resten af verden.

 

Glemte vi at sige, hvad romerne og jøderne løj om? Romerne løj om, at de var efterkommere af trakere eller dachiere, der var ankommet fra omegnen af Sortehavet, og at det højt besungne romerske sprog kendt som latin var det samme, som dét, der i nutidig form tales i Rumænien. Romerne påstod, at det forholdt sig omvendt. Løgn og latin.

 

Jøderne løj om/'glemte at fortælle', at de egentlig var egyptere, der var blevet smidt ud af Egypten pga dårlig opførsel. Når vi siger jøder, menes der De Store Jøder – i dag mest kendt som zionisterne - og ikke alt det småkravl, der er ligeså uvidende og parasitterede som alle andre. Så husk, kære hr-og-fru Goldstein, at din familie i disse tider vil blive vurderet efter de samme kriterier som alle andre: Er I kollaboratører eller ej, hvem og hvad er det, I samarbejder med? Hvad er det for en ideologi, I abonnerer på, og hvad er dens konsekvenser – også for jer selv?

 Hr. og fru Goldstein! Har I godkendt dette? Hvis ja, go to Hell! Hvis nej, hvorfor sagde I ikke fra?


De omtalte egyptere i Det Gamle Testamente/Toraen kaldet jøder, der blev smidt ud af Egypten, (Hyksos, hyrderne) var igen efterkommere af dyrkere af den Sorte Moder og århundreder forinden smidt ud af Indien pga. deres menneskeofringskult. At ofre menneskebørn til Den Døende Gud er indbegrebet af dårlig opførsel. Senere blev de smidt ud af Mellemøsten og sendt til Babylon. Moses smadrede ifølge Testamentet/Toraen et par lovtavler, som Gud havde fremstillet – på grund af folkets dårlig opførsel og tilbagefald til ofringskulten (i Biblen er det bortcensureret, at det var mennesker, der blev ofret). Senere i histokrien blev de smidt ud og sendt til Babylon, hvor de lærte sig diverse sortekunster af kaldæerne. En del af dem (edomitterne) blev smidt ud og vandrede via det nordlige Persien til Centralasien, hvor de havnede hos skyterne i nuværende Ukraine og Hviderusland (the lost tribe). Her blev de som khasarerne smidt ud af russerne i 700-tallet – igen pga dårlig opførsel, man kaldte dem for landpiraterne - og sivede ind i Europa som azkhenazim.

 

I middelalderen blev jøderne smidt ud af de fleste europæiske lande pga dårlig opførsel – man brød sig ikke om deres ågerkarleskab - indtil de blev inviteret tilbage til England af deres agent, Cromwell. Her skabte de sammen med venetianerne og jesuitterne The City of London, Det Andet Vatikan, hvorfra deres khazariske mafia via sit centralbankvæsen har kontrolleret verdensfinanserne lige siden med dårlig opførsel overfor nationaløkonomierne. I 1930'erne blev de smidt ud af Tyskland – på grund af dårlig opførsel før-under-og efter Første Verdenskrig og efter i samarbejde med deres protektorer, briterne, at have ødelagt det russiske kejserrige, det ottomanske rige, det østrig-ungarske kejserdømme og det tyske kejserrige. De har med andre ord en meget lang og konsekvent tradition for at blive smidt ud af de steder, de sidst er ankommet til. Ifølge dem selv, fordi de er forfulgte uskyldigheder i en verden af onde, antisemitiske goyim – men ifølge af stort set alle andre: på grund af dårlig opførsel. Endnu et eksempel på, at menneskehedens virkelighed er anderledes end historieskrivernes designer-virkelighed. I dag finder vi dem koncentreret i og omkring designerstaten Israel, hvor dårlige opførsel er sat i system som aldrig før. Og vi finder dem som en parasit, der har suget sig fast på nutidens efterkommere af muskelmagten, nutidens romerrige: USA, hvis dårlige opførsel overfor samtlige nationer i verden – for at bruge et romersk udtryk – er: Legio! Og husk igen, hr. og fru Goldstein, hvis du ikke bryder dig om beskrivelsen, så har I en historisk chance for at tage afstand fra jeres 'hyrders' dårlige opførsel og sætte nye standarder.


I Købmanden i Venedig er det synd for den stakkels Shylock. Var det synd for jøderne, at folk i Middelalderen ikke brød sig om deres grådighed og derfor smed dem på porten, når de tog røven på folk? Og hvorfor skaber Shakespeare en apologese for dem? Shakespeare-eksperten Joseph Atwill løfter låget: fordi Shakespare var et pseudonym for en kvindelig jødisk forfatter, der deltog i en protestantisk ideologisk krig mod den Katolske Kirke. Surprise!

Her er vi uhyggelig tæt på en egentlig forklaring på, hvorfor historisk tilsløring er sat i system. Der er simpelthen så meget historisk snavs, der ikke tåler dagens lys, og som, hvis det alligevel ser dagens lys, vil kunne gøre ubodelig skade på det Imperium, der lige nu rykker desperat efter New World Order, en unipolær verdensorden, et globalt tekno-tyranni. Og fordi par af guds udvalgte folkeslag har haft desperat brug for at tilsløre deres egen fortid og egne ugerninger – påtvungne eller selvvalgte eller en blanding – har den samtlige historicitet lidt af deres ego-stunt. Fordi de ikke kender deres historie, er alle andre blevet forurenet af påtvunget manglende historie-kendskab.

 

Lad os lige blive hængende ved denne særlige symbiose mellem parasit og værtsdyr. En parasit er særdeles overlevelsesdygtig. Den har en yderst snedig måde, hvorpå den injicerer værtsdyret med kemi, der gør, at dyret udfører sin egen forgiftning. Det er en kendt sag, at svamp i kroppen tvinger kroppen til at kræve indtagelse af sukker. Svamp lever af sukker. Cancer er en svamp – men det indrømmer cancer-industrien ikke, for den er selv en cancer. Interessant ikke? as below, so above, en omvending af naturens lov. Vi taler ikke om naturens egne parasitter, som går efter de i forvejen svage individer. De har deres eget livsfremmende formål ved at holde bestanden sund. Vi taler om social-parasitterne, som går efter de stærke og sunde individer.

 

Hvis vi tager maske og ilt nok på til at dykke ned i historien og leder efter dette parasitiske mønster, så dukker det op et par steder, der er værd at bemærke. Vi leder med andre ord efter en muskelsvag men snedig gruppe, der som en tæge har bidt sig fast i nakken på et muskuløst dyr, som derved tvinges/forføres til at tjene parasittens sag.

 

Vi finder dette symbiotiske forhold mellem fønikerne og assyrerne. Fønikerne var eminente sejlere og handelsfolk og samtidig arkitekter. Assyrerne var et krigerfolk med avancerede stridsvogne og bueskytter i stand til at rulle indover deres nabolande. Fønikernes land var det nuværende Libanon, og assyrernes var det nuværende Syrien/Irak. For ikke at blive slagtet af assyrerne måtte fønikerne indgå en deal om at forsyne assyrerne med kostbare metaller og andre handelsvarer samt stille sig til rådighed som arkitektur-konsulenter.

 Fønikerne kom overalt - Ubique.


Her bliver det interessant. Hvornår begyndte man at tale om jøder som et folk, og hvor forsvandt fønikerne hen, da de forsvandt? I 700-900 før vores tidsregning talte man ikke om jøder. De romerske historikere kaldte dem minsandten for: fønikere. Hvilket muligvis kan skyldes en forvirring om, hvor disse folk, der hele tiden bliver smidt ud og flytter sig, egentlig kommer fra. Men efterfølgende, når de igen flytter sig efter at være blevet smidt ud af Palæstina og Libanon (en del af dem blev faktisk boende og er vor tids palæstinensere), så slår de sig ned og danner bystaten Venedig – en opfølgning af den fønikiske handelsstation Karthago. På engelsk kan det læses og høres direkte i sproget: The Phoenicians, The Venitians. De venetianske regerende familier er gamle fønikiske regerende familier. Og hvordan regerer denne fysisk svage men ultra-snedige bystat? Ved at spille alle andre stormagter ud mod hinanden med deres giftige diplomati - oversæt: efterretnings- og manipulations-væsen, den tids CIA, Mossad eller MI5.

 

Det var venetianske spindoktorer, der skabte 30-årskrigen, der udslettede halvdelen af Europas befolkninger. Det var deres perfide svar på endnu engang at være blevet smidt ud af deres egen rede under Gambrai-ligaen i årene efter 1508, hvor de havde pisset samtlige europæiske stormagter af med deres perfide rævestreger, hvorefter der stod x-antal hære foran deres dør. Parasitten flyttede sig endnu engang og replikerede sin vandbaserede bystat i Amsterdam, hvorfra de via Maritim Lov kunne udøve deres ågerkarle-bankvirksomhed. Senere re-replikerede de deres bystat til The City of London (vandbaseret via Themsen) og et par hundrede år senere til Wall Street (vandbaseret via Hudsonfloden).

 Det venetianske dobbeltspil med masker. Dødsmasker.


Altid vandbaseret. I modsætning til deres modsætning det landbaserede kontinuum: Eurasien, Silkerutens landmasse. Derfor antagonismen mellem USA-England og Tyskland-Rusland-Kina. Derfor de to verdenskrige, der nu er i færd med at genskabe sig selv som Den Tredje - mens folk passivt onanerer foran deres fladskærme, og mens Imperiet endnu en gang transmitterer deres forfalskede historie.

 

Vis mig dine 'venner', og jeg skal sige dig, hvem du er. Når du har sagt fønikere = jøder = venetianere, er du også nødt til at sige jesuitter = kryptojøder. Herefter er du også nødt til at sige tempelriddere = middelalderens centralbankfolk = ågerkarle-rytterne. Hvem var jesuitternes generaler til alle tider? Altid krypto-jøder. Hvem blev inviteret som medlemmer af De 10's Råd, den tids Council of Foreign Relations … hvis nuværende emblem er en ridder til hest? Tempelridderne. Hvilket kun er tilfældigt, hvis du abonnerer på tilfældighedsteorier og oversavet historieskrivning. Det skete som bekendt, da den daværende franske konge Philip den Smukke i samarbejde med (efter ordre fra?) Vatikanet sendte tempelridderne i undergrunds-kryptiseret virksomhed efter den legendariske Fredag d. 13 og albigenserkorstoget. Det var ligesom at smide rocker-pusherne ud af Christiania, hvorefter i forklædning pusher over hele byen. Det var ligesom at helbrede en cancer ved at save en kødklump ud, hvorefter svampen metasterer via blodbanerne. Det sidste er værre end det første.

 Ubique - Overalt, hvor de ankommer, vil der være gråd og tænders gnidsel.


Konklusion: der er en tæt sammenhæng mellem jøderne/zionisterne jesuitterne, venetianerne, illuminaterne, sabbatæerne/kabbalisterne og de noble riddere af diverse runde borde, Knights of fill-in-the-blanks. Vi begynder at se et mønster, og hvis vi ikke tager mønstergenkendelse alvorligt, er vi snotdumme. Lad os også afstå fra at blive intimideret, når de mønster-genkendte svarer igen med at kalde os for konspirations-teoretikere o. lign. Det er udelukkende, fordi vi er kommet for tæt på slangens giftige rede ved at lægge 2+2 sammen. Skab sammenhæng hvor de skaber kaos!

 

Hvor kan vi opleve den giftige slange i dag? Hvem var skæbne-ingeniørerne for de store social-politiske projekter i det 20. århundrede og ind i det 21.? Hvor gemmer de sig bag røgskærmen? Hvad har de gang i for tiden?

 

En af de ypperligste spindoktorer er The Godfather of The European Union: Grev Coudenhove-Kalergi. Det er hans ideologi, der ligger bag EU-projektet. Hans familie er en gammel fønikisk adelsslægt. Altså fønikisk-venetiansk. Lyser der på baggrund af ovenstående oplysninger en stribe røde lamper? Det burde der. Hvad ser vi udspille sig i dag? Vi ser i dette øjeblik for vore øjne implementeringen af Kallergi-doktrinen om fremtidens Europa uden racer, uden hudfarve, uden nationer, uden traditioner, uden kultur, uden historie. Metoden hedder organiseret, forceret masseindvandring og iscenesættelse af borgerkrig i alle europæiske lande. Resultatet: en fattiggjort, fordummet og nosseløs mulat-leverpostejs-race uden initiativ og modstandskraft - ikke som de dér skide hvide europæere og deres nationale identitet. Hvis din mund snerper i politisk korrekt forargelse over et tilsyneladend racistisk udsagn, så vil jeg anbefale dig at læse, hvad Kalergi selv skrev. Så skal du se racisme i særlig grad! Det var netop hans designer-vision om Europa, og det er nøjagtig, hvad EU går ud på. Men da menneskers hjerner i mellemtiden – vi burde måske sige i mellemkrigstiden – er blevet optrænet i ikke at se det, som de ser, ikke at høre det, som de hører og ikke at forstå det, som de inderst inde forstår og mærker, så er der ingen, der taler om det. Det foregår uden at foregå. Det er som en ond drøm. Vi lever i den mærkeligste af alle tider.

 Ubique - Overalt, hvor de ankommer, vil der være gråd og tænders gnidsel.

 

 

Men det er alt sammen de efterfølgende kapitler, der er blevet fucked up. De indledende afsnit, der i virkeligheden burde være mindst halvdelen af historieværket, er forsvundet, udeladt, glemt – eller hvis vi skal være søde og rare mod de stakkels historikere: ikke skrevet endnu, for de vidste ikke bedre.

Lad os se lidt nærmere på det.

 

Skeletterne i skabet
Det forholder sig blot sådan, at det efterhǻnden er sværere og sværere for historie-staklerne at hævde, at de ikke vidste bedre. En markant sag for nylig viste, at 'nogen' ved alt muligt. Sagen er forsøgt fløjet under radaren, for de global-fascistiske medier har igen fået besked om ikke at skrive om det, selv om det burde fylde forsiden af kultursektionen på enhver seriøs avis – 'seriøs' i anførselstegn. Det er bare lidt svært at udradere noget, der har været oppe at vende i højesteret, for det drejer sig om en sag, der faktisk endte i amerikansk højesteret, hvor Smithsonian Institute blev dømt for at have smidt noget i omegnen af 10.000 skeletter i havet og dermed destrueret enorme mængder af uvurderlig national historisk ejendom. Hvad var der særligt med disse skeletter? Jo, der var tale om skeletter af mennesker med en kropshøjde på mellem 2,5 og 3.5 meter! Og sagen er blot toppen af toppen af isbjerget for historieforfalskning eller historie-udslettelse.

 Nej, dette er ikke Photoshop'ing. Dette er virkelighed.
Her et Nephilim-skelet fra Egypten. De er fundet overalt i verden. Ubique!


Igen må vi måbende spørge os selv om: Hvem er disse folk, der vil gøre hvad som helst for at tilsløre, at der i dette tilfælde har gået kæmper rundt på jorden i en fjern fortid? Og hvorfor har disse folk netop fået sig selv placeret i ledelsen – for dette kan kun være en ledelsesbeslutning – i et af verdens mest prestigiøse arkæologisk-historiske forskningsinstitutter? Vi lader lige svaret på disse spørgsmål ligge lidt, men konstaterer, at menneskehedens fuldgyldige historie åbenbart regnes for så sprængfarlig for den bevidsthedsdannelse, som er tiltænkt menneskeheden, at historieskriverne er villige til den slags uhyrligheder.

 

I modsætning til den ondskabsfulde og feje intention, der ligger bag denne sag, så bør vi gøre det stik modsatte: tage stafetten og løbe med den. Hvis de har løjet, svindlet og destrueret i denne sag, hvad har de så ikke løjet om, svindlet med og destrueret. Svaret er kort og kontant: ALT! Intet indenfor historieskrivning er pålideligt længere, og alt kræver at blive gået efter i sømmene. Selv det tilsyneladende mest harmløse og faktuelle – vi ved jo alle at … - kan vise sig at være løgnagtigt, for den overordnede ramme og kontekst, det indgår i, er fucked-up.

 

Historikere påberåber sig objektivitet. Men historisk objektivitet er ligeså forloren som film-dokumentaristers påberåben sig blot at være fluen på væggen og nyhedsmediers påberåben sig blot at rapportere om virkeligheden. Dokumentaristen hævder at kameralinsen blot registrerer virkeligheden, men linsen peger altså i en bestemt retning, er placeret et bestemt sted på et bestemt tidspunkt valgt af dokumentaristen. Linsen ser, hvad den ser, men den ser ikke udenfor den vinkel, hvor den peger. Bagefter bliver optagelserne klippet sammen dokumentaristen, så de skaber en fortælling. Så hvad er forskellen på fiktionsfilm og dokumentarfilm? Forskellen er lig nul. Vi burde langt hellere spørge, om en dokumentar- eller en fiktionsfilm er sand eller usand, siden de begge er en form for fiktion. Svaret bliver i det tilfælde enten ja eller nej, hvor svaret på: er dokumentarfilm filmet virkelighed? bliver et entydigt nej. Det samme svar får vi, hvis vi spørger, om medierne formidler virkeligheden. Her er det endnu værre, for mainstream-medier har ikke engang ambition længere om virkeligheds-beskrivelse. De er helt og holdent koncentreret om at skabe deres egen salgbare pseudovirkelighed, og i tider som disse er de slet skjulte agenter for de magter, der endnu engang vil bringe verden, som vi kender den – eller ikke længere kender den – ud i en storkrig.

 

Medier, dokumentarisme og historieskrivning er alle potentielle våben rettet mod vores hjerner og hjerter. De er redskaber i hænderne på – må vi konstatere – de forkerte.

 


 

 

Historie handler ikke om fortiden. Det handler om nutiden og fremtiden. Derfor er den en kapret pseudovidenskab, en politiceret, ideologiseret, våben'ficeret og på alle tænkelige måder inficeret disciplin. Altså i hænderne på de forkerte. I dens egentlige ære og værdighed er den menneskelige historie et redskab til bemægtigelse af os selv / self empowerment. Der er mægtige kræfter bundet i historien, som når de slippes løs af slavehandlernes lænker, vil kunne udslette Imperiet, da dette kun eksisterer via Den Store Løgn.

 

Hullerne i osten – Den Store Emmenthaler
Modprojektet til Den Store Løgn, eller som Imperiet kalder den: Den Ædle Løgn (because we can't handle the truth) er et anti-darwinististisk projekt. Med darwinismen som udgangspunkt som Imperiets pseudovidenskabelige undskyldning for dets praksis med at underkue, udsulte, mishandle, udplyndre, hjernevaske og massemyrde denne verdens befolkninger. Altså: vi er ankommet fra aber et sted i Afrika, og nu er nået til den foreløbige krone på værket i form af: Det Britiske Imperium. Vi kan ikke lige finde the missing link, og det er sådan set lidt pinligt, da det er selve hovedtesen om tilfældige mutationer, der bliver lidt for tyndhåret. Men så må vi påstå uden bevis, og I må stole på, at far altid har ret. Således det britiske etablissement i og omkring The Pilgrims Society i 1800-tallet. At bevidstheds-imperialismen i dag som den ultimative krone på værket arbejder på at skabe en fuldstændig de-humaniseret verden af menneskeliggjorte robotter og maskingjorte mennesker, gør ikke sagen bedre. Det gør blot anti-darwinisme til et endnu mere relevant og tvingende nødvendigt modprojekt.

 Her, der og allevegne. Ubique - der var den igen!


Historien med de kasserede kæmper – lyder det som en joke? - er symptomatisk for det darwinistiske projekt. Det tvinger os til at tænke på en helt anden måde. Hvad var de for nogle væsener? Hvor kom de fra, hvad var de i stand til? Eller helt banalt: hvilke huse boede de i, er der stadig rester af deres bygningsværker?

 

Uden at det nødvendigvis medregner mennesker af kæmpehøjde, så er hele fænomenet Den Megalitiske Kultur ét stort mysterium. Hvor nåede vi til i tåbelige dogmer indenfor arkæologi og historie – det var vist:

 

Dogme 7: Hvis en hund har skidt op af en stensætning og derefter faldet død om af udmattelse, må det være dens ejer, der har rejst stenen forinden.

 

Det er seriøst sådan, arkæologer tænker, believe it or not! Man kan ikke kulstof-14-datere en sten. Så derfor leder man efter organisk materiale i dens nærhed, der kan dateres, hvorefter man konkluderer, at stenen er rejst af indehaveren af dette organiske materiale. Historikere påstår at vide, at det-og-det monumentale bygningsværk er opført af det-og-det historisk daterbare folkeslag, fordi de på et givet tidspunkt opholdt sig på stedet. Det paradoksale er blot, at disse lokale folkeslags efterkommere – i sandfærdig og sober tilstand og ikke under påvirkning af en eller anden politisk korrekt kulturmarxistisk eller socialdarwinistisk agenda - ikke selv gør krav på at være bygmestrene. Hvis man spørger efterkommere af mayaer, om det var dem, der byggede de store trappepyramider, så siger deres ældre, traditionsbærerne, the wisdom keepers, at de var der, da de ankom. Hvis man spørger de nordamerikanske indianere, om det var deres forfædre, der var blevet trætte af at bo i tee-pee'er og opførte de mounds, de kæmpehøje, som selv amerikanerne ikke ved, ligger overalt på kontinentet (The Smithsonian was there …), så siger de, at de var der i forvejen. Indianerne er selvfølgelig ikke meget for at indrømme det, for så er de jo ikke længere First Nation og ædle uskyldige vilde med fuld offerrollestatus. Man kunne også spørge egypterne, om det var deres forfædre i form af dynastierne, der byggede pyramiderne og Sfinxen og de besynderlige frembringelser i sten, der ligger overalt i dette land. Men de fleste egyptere i dag er ikke efterkommere af folkene fra Khemt men tilrejsende arabere. Wisdom keeper Abdel Hakim Awyan sagde det dog klart: det var folkene fra Khemt, ikke faraonerne, og det var lang tid forinden. Det er igen historien om hunden, der sked.

 Hunden, der gik over i kunsthistorien. Den sked overalt - ubique.


Svaret på hvorfor, ligger også i arkæologiens historie. Den er kun ca. 150 år gammel og stammer primært fra Det Britiske Imperium. Den var dybt racistisk og imperialistisk i sin grundholdning. Ifølge briterne, der anser sig som det romerske riges retmæssige arvtagere, så var det kun grækere, romere og egyptere, der havde skabt noget af værdi, og hvis kultur var at regne for noget. Egentlig kun grækere og romere, men da Egypten er så svær at komme udenom, blev de nødt til at inkludere det. De nedgjorde det siden på alle andre måder. En af dem var, at de ikke havde forstand på matematik, for det var jo grækerne, der havde opfundet det (det var så i virkeligheden babylonerne, der lærte grækerne det, men det glemte de at nævne...). Altså selvom matematiske proportioner er all-fucking-over! i samtlige tempelkonstruktioner og pyramider i Egypten, så kunne de altså ikke regne.

 Linealis (Asterix og Obelix og Kleopatra).
Han er så ked af det, fordi han ikke kan regne.

 

Da geofysikeren Robert Schock for år tilbage påviste med slående og benhård bevisførelse, at eroderingerne i kanten af den menneskeskabte forsænkning omkring Sfinxen i Giza kun kunne være opstået i en periode med store mængder regn, og at vi skal omkring 11.000 år tilbage for at finde en sådan geologi og et sådan klima på stedet, kom arkæologerne helt op at køre i forargelse. De lytter aldrig til rigtige videnskabsmænd, for de har skabt en pseudovidenskab, hvor de ved alting selv. De er faktisk så kloge, at de kunne undvære hovedet. Måske som dække for, at de egentlig bare er avancerede gravrøvere, der kalder sig for videnskabsfolk, men så snart der ankommer eksakt videnskab, der tager højde for tunge fakts som klima, fysikkens love og geologiske kræfter, så bliver de totalt anfægtede i deres arrogance. De har opbygget et helt selvkørende system af forklaringer om gravkamre og afgudsdyrkelse. Alt er enten et tempel for en obskur afgud, eller også er den en farao, der har bygget en pyramide for at han … alligevel ikke orkede at ligge i en sarkofag i dens indre. Fjolserne har ikke bemærket den afgørende forskel mellem det maskinrums-agtige interiøre i pyramiderne og de rigt dekorerede gravkamre, som de dynastiske konger lod opføre til sig selv i Kongernes Dal. Fordi der fandtes en Kheops, og fordi der er fundet en lille utydelig figur, der siges at forstille ham ved siden at kolossen, måtte det være ham, der byggede den store pyramide. Og fordi der findes et kammer i midten med en stenkasse uden låg, måtte det være hans kiste – som han så ikke gad at bruge alligevel.
Hunden sked igen.

 

 Robert Schock
Rather schocking!

 

Egypten er én stor rygende pistol, der vidner om en glemt civilisation, en hi-tech højkultur. Historikerne har forsøgt at hive den i land ved at datere alt til dynastierne og derved hive alting ind i en tids-boks. Robert Schock lavede et kæmpe hul i osten med sin undersøgelse. Det samme gjorde de tyske arkæologer – ikke alle af slagsen er uhæderlige – da de for nogle år siden udgravede dele (1/10 indtil videre) af de mærkelige stensætninger ved Göbekli Tepe i Tyrkiet, det oprindelige Armenien … ouch! den er tyrkerne ikke glade for at høre, siden de jødiske kupmagere kaldet De Unge Tyrkere myrdede løs på armenierne i 1920'erne under dannelsen af det såkaldt moderne Tyrkiet – der så blev et afstumpet fascist-diktatur indtil for nylig, hvor det er blevet til en afstumpet, korrupt slyngelstat og dermed atter et redskab for Vestens aggressioner. De tyske arkæologer var ikke i tvivl: sitet er 11.000 år gammelt!

 Et produkt af køllesvingende hulemænd?


Udgravningen er dog ikke blevet standset af den grund. Det blev derimod sitet omkring Hawarra, Egypten, hvor Den Store Labyrint ligger begravet, et fuldstændig sindsygt bygningsværk med 3.000 kamre i to planer. Hvad gjorde man i stedet for at udgrave noget, der kunne have været det mest imponerende site nogensinde? Man byggede en vandkanal tværs igennem, der i dag sandsynligvis har ødelagt alt eventuelt interiøre i dette bygningskompleks. Noget lignende skete med en by på størrelse med Manhattan, som geofysikere med avanceret scanningsudstyr har kortlagt i den del af Det Indiske Ocean, hvor den gamle flod Saraswati løb ud. Selvom byen Dwarpa, Krishnas by beskrevet i vedaerne, i dag ligger på 50 meter vanddybde og dermed ikke umiddelbart lader sig udgrave, så er det stadig muligt midlertidig at fritlægge og udgrave dele af den. Men det blev stoppet af … 'nogen' placeret i den indiske regering. Nogen bryder sig ikke om tanken af, at inderne skulle få en revival af deres kultur ved at opdage, at deres sagn og myter er skinbarlig virkelighed. Rigtig historie er farlig for røverhistorikerne.

 

Det får os måske til at huske den amerikanske udplyndring af museet i Baghdad under Irakkrigen. Det skete i det to første døgn af invasionen. 10.000 uvurderlige kunstgenstande forsvandt sporløst og amerikanerne, der var på stedet, havde ikke set noget og havde ingen anelse om, hvordan det kunne finde sted. Utænkeligt – og ufattelig svinsk! Britere og amerikanere er ikke sene til at udpensle, hvordan nazisterne stjal kunstværker, hvor de kom frem, mens de selv er nærmest uhæmmede dyrkere af genren. Franskmændene er ikke et hak bedre. De smadrede et halvt hundrede egyptiske obelisker, som de ubehjælpsomt prøvede at udskibe til Frankrig. Omsider lykkedes det dem at få en af dem til at stå på Concordepladsen. Og hvad laver den i øvrigt dér. Hvad laver en lignende midt på Peterspladsen? Hvordan kan det være, at vestens museer er fyldt op med kultur- og kunstgenstande, der burde befinde sig i deres oprindelsesland? Simpelt tyveri og sortbørshandel med tyvegods, intet andet.

 Hvad laver dette hoved i British Museum?
Hvorfor er det ikke udstillet på Sicilien, hvor det kommer fra?
Statsfinansieret gravrøveri og sort-markeds-handel med tyvegods.


For nylig er endnu en megalit dukket op. Denne gang også under vandet. I farvandet syd for Sicilien er der fundet en stensætning med meget tunge sten. Vi taler om 15 tons. Den omvendte gennemhullede ost er også ved at blive udhulet: Påstanden om, at myter er fri fantasi af barnagtigt uudviklede stakler i fortiden, der ikke vidste bedre, og hvis beretninger beskrives med en vis overbærende og patologiserende tone. Men hele begrebet om Atlantis og Lemuria tager mere og mere form som en forsvundet global kultur. Ud for den japanske kyst er der en undersøisk bygning af anseelige dimensioner. Mellem Indien og Sri Lanka er der mærkelige strukturer. Ingen har forklaret de store figurer på Påskeøen. Verdensrekorden i store sten, 1.500 tons! var indtil for nylig ved Baalbek i Syrien/Libanon. Men det viser sig, at der i Sibirien/Manchuriet er fundet endnu større stenblokke i en gigantisk mur. Vi taler her om 3.000 tons! Lignende fund er gjort i Uralbjergene.

Spørg et ingeniørfirma i dag, og de kan køre en kran frem, der kan løfte 3.000 tons. Spørg det samme firma, og de kan lave en kopi af den store pyramide i Giza, hvor sten bliver stablet ovenpå hinanden og lagt med en afvigelse fra perfekt geometri på under en centimeter! Der kunne fx en eller anden hovedrig amerikansk milliardær, der gerne vil lave sit gravsted i god tid. Hvad tror du firmaet siger til det? De vil selvfølgelig ikke røre ved den slags opgaver, for de er uladsiggørlige. Men det var de åbenbart ikke for den påståede bronzealderkultur, der ikke forstod sig på matematik, som efter arkæologernes påstand skulle have gjort det.

 Verdens stærkeste stenkonstruktioner (Cuzco, Pery) af irregulære, unikke stenblokke tilpasset så perfekt, at end ikke et barberbladkan
skydes ind imellem. Intet romersk-græsk murværk af langt senere dato kan matche dette. Bygget af inkaer? I think not ...
Denne stil er fundet overalt i den såkaldt præ-historiske verden. Ubique.

 

 

Det er ikke kun størrelsen, der er uhåndterbar for videnskaben. Det er visse steder præcisionen. Perfekt borede huller tværs igennem granit i Puma Punku, Peru. Fuldstændig maskinagtig, hi-tech udskæring af vægsten i Valley Temple, Giza og i stensarkofagers indre i Serapaeum. Tydelige skæremærker af en stor rundsav på bagsiden af en sarkofag i det Egyptiske Museum og på stenblokke ved foden den store pyramide. Og så videre ...

 

Megalitkulturen er udaterbar. Dens bygmestre var en del af en ikke beskrevet civilisation. De første kapitler i menneskehedens historie er ikke skrevet endnu. Og hvis de er skrevet, så er beskrivelsen gemt godt af vejen. Vi aner ikke, hvad der gemmer sig i fx Vatikanets bibliotek. Som en mand, der har forsket i hemmelighedskræmmerier hele sit liv, xxx xxx siger: Disse folk ved alt. De har adgang til viden og teknologi, som vi ingen anelse har om. Selv Nicola Tesla kunne ikke have opfundet alt det, han gjorde uden at være informeret af dem. Han viste sig så i modsætning til dem at have en menneskelig etik, der forbød ham at udvikle deres dødsmaskiner, så han vendte dem ryggen. De tog hævn ved at karaktermyrde ham, så han døde uden anerkendelse. Men de gjorde det alligevel. Allerede nazisterne havde fuld forståelse af mulighederne og fløj rundt i diskformede maskiner i forlængelse af WW2. At det Tredje Rige aldrig pakkede sammen og i det hele taget den vedtagne historie om de to krige er et af det 20. århundredes bidrag til historieforfalskningen. Husk endelig ikke at nævne Holocaust, for så er der en stak løgnhalse, der bliver gentraumatiseret – over at de løj. Det er så synd for dem.

 Alle har set et billede af Stonehenge. Derfor viser vi et billede af Skara Brae.


Ingen kan reelt sige, hvornår Stonhenge eller Skara Brae på Orkney er bygget, men historikere slynger alligevel om sig med tal, for de skal jo have det hele til at passe indenfor de snævre rammer, som de har sat for civilisation. Det er langt mere produktivt at anvende relativ datering. Geologi er derfor meget nyttig, for lag og sedimenter bytter ikke uden videre plads men lægger sig og danner, som navnet siger lag ovenpå hinanden. Herved kan vi med rimelig sikkerhed sige, at noget fandt sted før noget andet, men vi bliver nødt til at regne med, at 5.000 år til enhver tid kan udskiftes med 50.000 år.

 

Den galaktiske forbindelse
[billedmateriale på vej ...]
Hvorvidt der skal medregnes civilisationer fra rummet er på ingen måde udelukket, men det kan nemt gå hen og blive en anelse uinteressant, eller skulle man måske sige: ufarligt. Nærmest mainstream. Det lugter af distraktion og afledningsmanøvre ligesom Flat Earth-teorien, middelalder 2.0. Det er sært, som Jorden har det med at blive flad, når der er en ny stor indlemmelse af territorium i gang! Det virker, som om The Powers That Be – selv Vatikanet - gladelig plaprer løs om aliens, mens de regner viden om menneskelig hi-tech civilisation udenfor vedtaget historisk scope for en trussel mod dem selv. We can't handle the history, synes at være deres attitude, We'll handle it for you. Samtidig virker det som blot endnu en variation af den bagud-projicerende, nedladende attitude, den samme gang historisk racisme, som historikere/arkæologer har siddende så dybt i deres tarmsystem. Mennesker kan umuligt have frembragt det, så … det må jo være rummænd. Hokus-pokus og vupti har de lige manøvreret udenom egne mangelvarer og dækket over pinlige ophobninger af mildt sagt tåbelige forklaringer af den umulige teknologi bag.

 

Snakken om aliens kan altså skyldes, at The Powers nu er i gang med at militarisere, financialisere og imperialise Rummet. Så når terroristkortet og Islamofobien er slidt tynd, når klimasvindlen er skvattet sammen som det milliardær-stunt, det er, så hiver de Alien Invasion frem som den næste boogie-man. Clash of Civilisations In Orbit! Hvis vi altså skal tro en insider (Nazi og NASA), Hermann von Braun. Han har haft ret indtil videre, så der er ingen grund til ikke at tage det for gode varer. Like him or not.

 

Der findes diverse historiske beretninger om og afbildninger af netop Alien-Tech og flyvende køkkenudstyr. Allerede pioneren, som de alle grinede af for 40 år siden, von Däneken, viste billeder af en astronaut i sit cockpit fra Maya-afbildninger sammen med de tilsyneladende anakronistiske hieroglyffer fra templet i Abydos forestillende helikoptere, tanks og jetfly. Passager fra vedaerne fortæller om vimanas og vitmaras. Det var i øvrigt en indisk videnskabsmand, xxx xxx, der gav nazisterne materiale til at fremstille deres udgaver af vimanas i de sidste år af WW2, og som fra deres base på Antarktis satte lus i skindpelsen på amerikanerne helt op i 50'erne. En af de forskere/historikere, der er gået ind i netop det materiale uden blusel og som forventet under hujen og buh'en fra etablissementet, hedder Nicolai Levashov. Hvis vi absolut skal go galactic, så spiller undertegnede blogger på den hest.

 

Levashov
Men Levashov kan meget mere end det, og han tager den helt tilbage. Han tilhører en russisk skole, der via vediske skrifter stedfæster det sunkne kontinent Da'Arya til Nordpolen. Her befandt den første og avancerede civilisation sig. Jordens konstellation var anderledes end senere, og der var tre måner, Fata (13 dages orbit, grækerne kaldte den Phaeton), Lelia (7 dages orbit) og Mesiats. Nogle slaviske folk kalder stadig den tiloversblevne måne for Mesiats, og den har som bekendt 28 dages orbit.

 

Destruktionen af Da'Arya hændte, da det guddommelige (højt udviklede) individ Dazbog ødelagde Kosheys, Mørkets Fyrsters tilholdssted på den nærmeste måne. Disse blev udryddet, men Da'Arya, også kaldet Midgård som i de nordiske eddaer, betalte for det ved at blive overhældt med vand fra den ødelagte måne, der hældte som en regnbue (Bifrost?) ned over jorden, hvorved landet sank i havet i løbet af en årrække. Jorden fik også en ny hældning på 23.50 , og længden af året blev forlænget fra 350 til 355 dage.

 

En del af beboerne på Da'Arya var ifølge vedaerne i stand til at undslippe via Vimanas (interstellare) og Vitmaras (interplanetare) transporfartøjer, hver i stand til at transportere 144 vitmans - interessant tal, som Jehovas vidner som bekendt har samlet op. En reminisens fra 'The Rapture of Da'Arya'? Resten af indbyggerne flytte sig sydpå, hvor det fortælles, at de slog sig ned i Sibirien.

 

Det kan diskuteres, hvorvidt begrebet Da'Arya overhovedet referer til en lokalitet på Jorden, eller om det er en beskrivelse af det moderland, det oprindelsessted eller i det mindste seneste opholdssted på den planet, hvor homo sapiens stammer fra. Denne planet kunne i så fald være Dea, en nu ødelagt planet mellem Mars og Jupiter, der i dag kun findes som asteroidebælter. Men hvis placeringen var Nordpolen eller Ishavet, kan ødelæggelsen havde fundet sted mellem 40.000 år siden og 104.000 år siden.

 

Det kan forklare det, der under alle omstændigheder er et af antropologiens og genetikkens store forvirringspunkter: at der ikke findes overgangsstadier mellem forudgående præmenneskelige typer, neanderthalerne og homo sapiens. Altså forstå det ret, neandertallerne var bestemt en slags mennesker, og der er egentlig ingen beviser for, at de var dummere end deres konkurrenter. En ting er sikkert, de var genetisk inkompatible. De kunne ikke engang producere sterile individer ligesom mulddyr. De var som heste og zebraer.

 

Videnskaben har kæmpe problemer med forklaringen af det. De har heller ikke noget bud på, hvorfor neanderthalerne, der både var stærkere og bedre på anden fysisk vis udrustede end cro magnon til at overleve istiden, uddøde. Der kan kun spores sam-eksistens i ca 1000 år. De havde pels over det hele og stor fysisk styrke, og de har haft al fornøden intelligens. Især kan videnskaben ikke forklare, hvordan det moderne menneske pludselig opstod ud af den blå luft overalt på jorden, og der lige så pludselig er både hvide, sorte, gule og røde. Out-of-Africa-tesen er så svag, at den intet forklarer, den er blot blevet et politiske korrekt dogme. Darwinisterne er trunget til at æde deres egen medicin, og den synes svært fordøjelig.

 

Dravidia
I den vediske skrifter kan vil læse om Dravidia (dravid - druid), det daværende navn for Indien og om en kamp mellem det dravidiske folk og naga-folket, sorte magikere, der dyrkede den ødelæggende gudinde Kali. En blandingsrace mellem den sorte og den hvide race var forinden opstået, en grå race.

 

I Torah'en, eller Det Gamle Testamente, som det hedder tegnet og tilrettelagt for kristne, fortælles der om en Edens Have mod øst. De fire floder, der flyder fra Eden, er Pison, Gihon, Eufrates og Hiddekel, hvilket er Ganges, Nilen, Eufrat og Tigris. Husk at de to blå striber i det israelske flag i dag betyder 'fra Nilen til Eufrat', altså den maniske plan om Greater Israel eller Yinon-planen. Læg mærke til, hvor al israelsk initieret terror og kaos foregår i dag.

 

Når der skrives om Eden, er der ikke tale om ét Eden, men fire, hvorfra hver sin flod udspringer. Det er fire haver, fire kulturer, fire mennesketyper og fire floder. Haven, hvor floden Ganges flyder fra, er iflg vedaerne og Levashov det Andet Eden. Han siger endvidere, at når man læser den samme historie i Torah, så skrives den udfra synsvinklen hos det folk, der blev smidt ud, hvorimod det i de indiske og slaviske vedaer ses udfra udsmiderens, Rishiernes synspunkt. I Torah, det Gamle Testamente, synder Eva ganske vist, og det splitternøgne par bliver smidt ud af haven. Men vi har også medlidenhed med dem, for det var jo den onde slanges skyld. Den evige offerrolle. I vedaerne er kvinden ikke en stakkels uskyldighed, men de sorte Kali-Ma præstinder (Eve - evil), der lod sig besætte af de parasitiske transdimensionelle u)væsener. Der tales altså ikke om kvinden som sådan, men om en bestemt gruppe, hvis 'synd' bestod i deres menneskeofring til Den Døende Gud. De er proto-kabbalister, proto-sabbatæerne inden de ankom til Babylon og lærte af de falske zoroastrere, kaldæerne.

 

Til Indien ankommer der et højt udviklet folk kaldes Urs. Levashov siger rent ud, at de kom fra rummet, og at de var rishierne, de højt udviklede individer, der var indernes vediske lærermeste i Den Gyldne Tid. De var de hvide magikere i forhold til de sorte magikere, magerne, The Magai.

 

De sorte magikere karakteriseres ved at være sociale parasitter. En parasit i naturen kan siges at have et formål, hvor den i sidste ende er livsfremmende, da den kun angriber svage individer. De er en slags skraldemænd. Sociale parasitter er det modsatte af livsfremmende, da de fortrinsvis angriber de stærkeste individer for at nedbryde en hel kultur.

 

Når man læser uddrag fra de slavisk-ariske vedaer, Perun Veda, der første cyklus, Santia 5, vers 76-89, er der en forbløffende præcis beskrivelse af de grå, de sociale parasitter. Der står, at man kan kende dem på deres grå hud, at de bruger løgn som metode, at de blev sendt i eksil til lande med kunstige bjerge (Egypten og Babylon), hvor de lærte at dyrke jorden. Men da de ikke kan lide at arbejde, forlod de landene med de kunstige bjerge og slog sig ned i alle lande på Midgårs-jorden. De vil erklære sig at være guds sønner, at der kun er En Gud, og de vil dyrke menneskeofring for at forene sig selv med denne gud. Lysguder vil sende vise vandringsfolk til dem, for de har ingen sjæl eller samvittighed. Som svar vil de skabe en gylden tyr og tilbede den sammen med deres gud. Guderne vil sende den store lysbærer, men den gyldne tyrs præster vil ofre ham i martyrdøden og skabe en ny tro bygget på løgn, blodsudgydelse og undertrykkelse. De vil kalde alle andre folk for lave og beskidte og tvinge dem til bede om undskyldning foran det gudebillede, de har skabt.

 

Man tror dårligt sine egne øjne, når man læser det! Selvfølgelig måtte videnskaben stemple disse skrifter som et falsum.

 

Draviderne indledte to kampagner for at stoppe Kali-Ma-dyrkerne og menneskeofringerne og nagaerne, slanger blev så at sige drevet ud af Paradisets have. Men Kali genopstod andre steder, for der var jo fire floder, der flød fra fire haver. Et var Kush (Etiopien), et andet var Mesopotamien. Det første begyndte at opføre sig meget aggressivt overfor sine naboer omkr 800 f.Kr, det andet i form af Assyrien gjorde det samme omkr 700 f.Kr. Selvom den Sorte Moder havde andre navne, var hun stadig Kali-Ma, og hendes kult var stadig en dødskult.

 

De nagas, der i 2006 f.Kr var blevet fordrevet af draviderne, startede en lang rejse mod Egypten. De var ikke velset undervejs, så de måtte bruge tid på at konsolidere sig på turen. Som nomadefolk blev de senere kendt under navnet Hyksos. Der berettes i Talmud om både det babyloniske og det egyptiske såkaldte fangenskab, men ligesom alle andre hændelser beskrevet en den bogsamling, er de forrykket både i tid og i sted.

 

Draviderne oplevede derimod en tid, hvor visdom og velstand var fremtrædende. Det er den klassiske vediske guldalder. Det fortælles at Urs i form af 7 hvide rishier kom ned fra Himalaya og lærte dem Visdom via Erfaring og en verden af 'Shine', så de kunne stoppe deres grusomme ofre til den Sorte Moder og slangeguder fra Nav, den anden verden af imaterielle parasitiske væsener, som de sorte præstinder var dygtige til at lade sig besætte af. Vi kender deres overlevering som Rig Veda.

 

Urs-lærerne fandt det nødvendig at modificere generne for draviderne og nagaerne for at dæmpe den uheldige dominans af X-kromosomer, som den sorte race har, og som bevirker, at det ellers livsbringende feminine har det med at blive destruktivt. Det skete ved at bruge den gule knoglemarv, og det letteste sted at udtrække den er lo-and-behold: et ribben! Men det var altså ikke ribbenet som sådan, men dets genetik, der blev ændret. Eva er med andre ord ikke en kvinde, men en grå underrace med et passivt Y-kromosom ændret til et passivt X-kromosom.

 

Det lykkedes The Dark Forces i Dravidia at vende den modificering, som Urs havde foretaget, så den ikke fik tid til at sætte sig igennem. Ikke nok antal individer var forandret til at virkningen kunne indtræde. Her startede den anden kampagne for at udrydde Kali-Ma-dyrkelsen, og den dyrkere blev sendt i landsflygtighed til landet med kunstige bjerge.

 

Urs-lærerne flyttede sig til Sydamerika efter den periode. Visse artifacts antyder, at der bestemt var forbindelse mellem Indien og Sydamerika, selvfølgelig benægtet af mainstream, der heller ikke kan se ligheder mellem pyramider i Sydamerika, i Egypten, i Mesopotamien og i Kina - eller de mange steder, de findes. En anden russisk forsker, Valery Uvarov siger, at der befinder sig én i ishavet. Og så er der i Bosnien, men det er totalt benægtet af mainstream, for man ønsker ikke at udgrave den. Urs-lærerne forlod Sydamerika, da Inkaer, Mayaer og Aztekere begyndte at indføre deres menneskeofringsritualer.

 

De fuldt færdige menneske
Alene det faktum, at mennesket opstår simultant på meget kort tid i fire distinkte racer forskellige steder på Jorden indikerer, at noget ganske andet var på spil, end man indenfor vidensskaberne vover at tænke på. Deres forskellige bortforklaringer mangler ikke fantasi, de mangler substans og dermed troværdighed, hvorved deres eneste bastion af troværdighed er den aura af autoritet, som de bevarer overfor 'de uvidende'.

 

De Slavisk-Ariske vedaer giver et andet bud, hvilket Levashov gør. Det skal selvfølgelig siges, at videnskaben har gjort alt for at erklære dem et falsum, da de kun findes i én affotografering fra Frankrig, før de forsvandt igen. Nogen har altså en meget stærk trang til, at deres information ikke skal komme for dagen. Selv har videnskaben ingen problemer med de 1000-vis af kilder fra fortiden, der kun findes i redigerede afskrifter, siden originalen er blevet destrueret – og med vilje! Hvilket allerede burde vække mistanke om forfalskning.

 

Indrømmet. Det følgende går temmelig meget videre, end videnskaben. Men det er allerede fremgået for længst.

 

De fire racer, den hvide, den røde, den gule og den sorte blev hentet fra steder, og her menes der planeter i solsystemer, hvor miljøet lignede det, der fandtes på Jorden. Det solsvedne Afrika kræver meget pigment og stor fysisk styrke. Det kolde nord kræver fleksibel pigment og tillidsfuldhed. Variationer indenfor disse racer skyldes, at den samme race havde udviklet sig på forskellige planeter med lignende klimatiske forhold. Transporten foregik via det universelle transportnet, der var dannet af stjerneporte farbare for Vitmaras og planetare porte farbare for Vimanas. Ikke kun de slavisk-vediske skrifter omtaler disse fartøjer, men også den indiske Rigveda nævner dem. Et port var nødvendig i begge ender, men herefter kunne afstandene være millioner og endog milliarder af lysår. Teknikken bag kan kaldes Quantum-tunnel.

 

I Første Cyklus. Santia 9, s 68 beskrives en krig mellem fire galakser og de Mørke Magter: Makosh, Rada, Svati og Race. En del af kommunikations- og transportsystemet var blevet afskåret til Midgård-Jorden på grund af denne krig, og det tiloversblevne blev lukket ned, for at de Mørke Magter ikke skulle forgribe sig. Der ankommer ifølge skriftet en person ved navn Perun for at forklare portvagterne på Jorden, hvad der foregår langt væk, og hvordan de skal forholde sig.

 

Han forklarer, hvordan socialparasitter på galaktisk niveau agerer. De udser sig en planet, som de tømmer for dens rigdomme. I det omfang, de kan forføre dens beboere til at deltage, gør de det. Hvis beboerne nægter, bliver de tvunget. Når stedet er tømt, bliver det ødelagt med et våben kaldet Fash, der bedst kan beskrives som et atomvåben. Eller værre. Han giver eksempler på, hvor to planeter, Troara og Rutta, er blevet ødelagt på denne måde. Endvidere anvisninger på, hvordan man skal genoprette forbindelsen igen.

 

Hvis Jorden havde været tømt på nuværende tidspunkt, var det samme sket her. I stedet ser vi en hersker-elite, der by-proxy opfører sig som deres håndlangere og agerer på samme måde. At Jorden ikke endnu er udslettet betyder åbenbart, at dens ressourcer endnu ikke er fuldt udtømte af socialparasitterne.

 

 

 

 

Levashovs bøger findes som frie downloads. Ovenstående kan findes i Russian History – Viewed through Distorted Mirrors, I.


Det er, indrømmet, svært at verificere hans fremstilling, for han er også en intuiker. Med en klarsynet Steinersk sikkerhed siger han: sådan var det. Samtidig agerer han som videnskabsmand, så han konstant underbygger det kilder. Man griber ham ikke i selvmodsigelser. Han var i øvrigt en af tidens store healere. Og autodidakt fysiker – som Einstein, som han ikke har meget tilovers for (can't blame him...). Som Steiner falder han derfor udenfor det gode selskab af mainstream blåstemplede akademikere. Vi kan efter behov og smag tage hans stilsikkerhed med et gran salt eller to. Lur mig dog om ikke det vil gå med ham, ligesom med en af hans landsmænd, Velikovsky, der blev ignoreret, mens han levede. Men Velikovsky havde trukket det lange strå, for de fleste af hans forudsigelser viste sig at holde stik. Videnskabsfolk har det svært med cross-over-typer, for de hylder skyklapper og hyper-specialisering. Der mangler respekt for de, der kan lægge 2+2 sammen, mens folk der bare lægger 2 bliver forgudet.

 

Siger videnskaben så pænt undskyld, og indrømmer de, når de tog fejl? Den slags gør de aldrig! Det har de ikke format til. De vil derimod altid lade som ingenting og hævde, at det efterfølgende er dem, der lige har opdaget noget helt nyt, som ingen før dem har nævnt noget om. Hvis de nogensinde når så langt. Postuleret uvidenhed kan være særdeles bekvem i en snæver vending med bukserne nede og fingrene i kagedåsen.

 

Som faderen til kvantefysikken, Max Planck, sagde (parafraseret):

 

Forvent ikke nye og banebrydende opdagelser fra de videnskabsfolk, der er stagneret og gennem hele deres liv har holdt på deres kæpheste. Der skal nye folk til, og de gamle fjolser er nødt til at uddø, for at det kan ske.