Keyoflife
11. september 2018
302
Senest ændret 16. october 2019

Frimurerne

Langt de fleste sandhedssøgende har en vrangforetilling om frimureriet, baseret på et hav af konspirationer! Lad os fastslå, at hvis man bygger sin research på konspirationerne om Albert Pike eller Manley P. Hall, så er man på vildspor!

Frimurerlogerne er ikke én stor samlet global organisation som mange tror. Logerne er alle fragmenter, eller paraplyorganisationer med forskellige synsvinkler, som har fået tilladelse af storlogerne til at kalde sig frimurerloger. Kravene for at blive frimurer, er at man er døbt og tror på én overordnet gud. Denne artikel tager udgangspunkt i York Rite og Scottish Rite, samt lidt om den danske frimurerorden.


Blåt frimureri
De første tre trin i frimureriet kaldes for blue lodge (den blå loge), hvor den højeste grad er Master Mason. Herfra kan man fortsætte ind i rødt frimureri, enten i York Rite (den kristne del) eller Scottish Rite (den "jødiske" del). De fleste frimurere forbliver 3. grad Master Masons hele livet!

Rødt frimureri
Som Master Mason kan man fortsætte op i graderne i de røde loger (red lodges), hvor man højest kan opnå den 32. grad.

33. grad
33. grad er en æresgrad, som kun tildeles de frimurer der har ydet en lang og vedvarende ekstraordinær indsats for frimureriet, bla. ved udgivelse af litteratur, mange års velgørenhed, logearbejde osv. Og nej... Ikke fordi de er blevet medlemmer af den nye verdensorden!

 

 Den danske frimurerorden
Frimurerordenen i danmark er kun en paraplyorganisation med 11 grader, som bla. dækker over St. Martin ordenen og Zorobabel og frederik til det kronede Haab mfl.


Frimureriet er ikke farligt bare fordi det er hemmeligt
Af hensyn til frimurernes ønske om at holde deres ritualer hemmelige, nævnes der kun et par overordnede detaljer her. Du har alligevel ingen interesseret i selve ritualerne, da du vil hellere vide hvilke kræfter indenfor frimureriet der "kontrollerer verden", hvilket INTET har med frimurernes hemmelige ritualer at gøre!

For at tage spændingen, så handler frimureriet primært om at gøre medlemmerne til bedre mennesker end de var i forvejen. Det sker bla. i en process der afspejler genopstandelsen af den egyptiske gud Osiris, som udspilles i en række fysiske ritualer. Frimurerne har ingen gud, men dyrker istedet den store arkitekt (skabelsesprocessen), heriblandt idolet Hiram Abiff, som er et fænomen fra astrologien.

Hvem er frimurernes gud?
Frimurerne har ingen gud! I de første tre grader, og for Master Masons, er deres idol den store arkitekt "skabelsen". Men senere I Scottish Rite kommer der langsomt ansigt på deres idol, som viser sig at være den babylonske gud Nimrod (samme som egyptiske Osiris eller saturn)! Og for at tankerne ikke fluks løber hen på satan, djævelen og jøderne er skyld i det hele, så betyder det ikke nødvendigvis noget negativt, det er nærmere skuffende at frimureriet dybest set bunder i genopstandelsen af den egyptiske gud Osiris (Nimrod).


 

Den mørke side af frimureriet

 


Frimurernes kammerateri
En af problemerne ved frimureriet er kammerateriet udenfor logerne, hvor man helt naturligt drager fordele af hinanden og broderskabet, i erhvervslivet, retssystemet og politik! Man skal dog ikke få opfattelsen af at kammerateriet er en del af selve logerne, logemøderne eller læren i frimureriet! Det er heller ikke en regel at man automatisk udøver kammerateri fordi man er frimurer! Kammerateri kan udgøre et stort problem for samfundet, også i Danmark, og i kombination med hemmelighedskræmmeriet opfatter mange frimurerlogerne som en korrupt organisation.

Frimurernes interne magtkampe og fjender
Nogle af frimurernes fjender er bla. romersk katolske- og kristne ekstremister, som i århundrede har forsøgt at infiltrere og ødelægge frimureriet. Men der findes også interne magtkampe i frimurerlogerne, blandt de ægte kræfter i frimureriet og de selvudnævnte loger. Feks. imellem York- og Scottish Rite, og Shriner eliten, som er uønsket af de fleste frimurere.

Royal Order of Jesters
En af de mørke sider af "frimureriet" (den du gerne vil vide noget om) er en lille kerne af specielt udvalgte 33. grad frimurer i den globale Schriners loge (dem med den røde araber hat), som kalder sig Royal Order of jesters. De kan sammenlignes med jesuitterne i den romersk katolske kirke, og representerer IKKE frimureriet! De udgiver sig som en frimurerloge for bla. at opnå skattefordele, og udnytter den annerkendelse som de ægte frimurer opnår igennem deres velgørende arbejde.
Dette er et typisk parasit gen, som man ofte ser i disse kredse.

Det er kun muligt at blive optaget i Royal Order of jesters eliten, såfremt man allerede er master mason med en 32. grad, og er blevet tildelt æresordenen af 33. grad. Man bliver nøje udvalgt (prikket) og kan ikke selv søge om medlemskab.
Royal Order of Jesters benytter maskotten Billiken, en lille tyk mand med spidse ører og et flabet smil. Du kan sikkert genkende ansigtet fra MGM logoet under løven? De er bla. kræfterne bag Hollywood og underholdningsindustrien.

 

 Deres motto er Mirth is King "nydelse er kongen", som er en metafor for Nimrod/Osiris rolle, hvor obelisken penetrer ovalen (osiris penis der gør isis gravis med Horus). Omdrejningspunktet i denne elite er sex, sex og atter sex, sexorgier, maskerade baller, osv. De kan også kædes sammen med pædofili, human trafficking af børn til sex orgier og meget andet. De har direkte forbindelse til traditionerne i det gamle anglo amerikanske oligarki "venetianerne", som også stod bag det engelske imperium og MI6. Du har sikkert allerede set Eyes Wide Shut?

Mange magtfulde ledere fra det globale erhvervsliv og politik kommer fra denne del af "frimureriet". Royal Order of Jesters blev stiftet 1870. 

 

Fakta om frimureriet


 Albert Pike
Det meste af den misinformation man generelt finder omkring Albert Pike og frimureriet, er typisk udgivet af kristne- og romersk katolske religiøse ekstremister, som opfatter alt uden for King James bibelen, som satans værk.

 

 Manley P. Hall
Manley P. Hall startede med at være rosenkreuzer inden han blev 33 grad frimurer. Han blev først frimurer mange år efter at han havde udgivet flere af sine bøger. Trods Manley P. Halls store talegaver, drejer han også frimureriet over i Rosenkorsordenen, hvilket nemt ender som sødsuppe for New Age bevægelserne og populær spiritualismen.

 

 

 Dyrkelse af Lucifer (lysbringeren)
Frimureriet er ikke dyrkelse af Lucifer eller lysbringeren. Det er helt ude af kontekst, og er en komplet mistolkning af Albert Pikes bog Morals and Dogma.
Ved oversættelsen af de originale tekster til King James bibel, blev ordet morningstar omfortolket til Lucifer (den latinske måde at sige morningstar på).

Albert Pike citerede fra bogen The History of Magic af Éliphas Lévi, som var katolsk kristen! Lucifer er i virkeligheden morgenstjernen (venus/isis), den som bringer lyset (solen) med sig. Dette er hovedårsagen til at de fleste ekstreme kristne fordømmer frimureriet, og kalder det tilbedelse af satan!

Frimurernes forbindelse til Tempelridderne
Frimurer-ordenen har ingen direkte forbindelse til Tempelridderne, men den 18. grad i Scottish Rite hedder "Knight Of The Rose Cruix". Frimurer-ordenen bygger på dele af den langt ældre Rosenkors-orden, som kan forbindes med Tempelridderne i Portugal, som efter deres "udryddelse" skjulte sig bag symbolet med den røde rose og Kristi blod.